*Nhạc sĩ Ngọc Linh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
Bước vào cung thánh/1
Bước vào cung thánh/2
Con sẽ vào
Đến trước Nhan Ngài
Đi về nhà Chúa
Hãy đến
Hãy đến dâng khúc cảm tạ
Hãy đến tôn vinh
Hân hoan bước vào
Hồn con biết bao mừng vui
Muôn lời chúc tụng
Niềm vui vinh quang
Nhịp nhàng từng bước
Tiến vào Nhà Chúa

ĐÁP CA.

*
Ai sống đời công chính (Tv. 49) – Ngọc Linh

DÂNG LỄ.

*
Của lễ tình yêu – Ngọc Linh
Của lễ tình yêu/1
Của lễ tình yêu/2
Dâng lời nguyện cầu
Dâng Trời cuộc đời
Hương dâng nguyện cầu/1
Hương dâng nguyện cầu/2
Là đây của lễ
Lấy gì đáp đền
Lễ dâng cuộc sống
Lễ vật tạ ơn
Lời kinh hiến dâng – Ngọc Linh
Lời nguyện dâng lên
Ngàn lời chúc tụng
Nguyện dâng lên Chúa
Như áng hương trầm
Tiến dâng lên Ngài
Tựa của lễ dâng
Tựa trầm hương
Xin dâng cuộc đời con

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.

*
Bài ca cảm mến
Bài ca yêu thương
Biển trời yêu thương
Bốn mùa hiến dâng
Bước trong tin yêu
Con không xin
Con xưng tụng Chúa
Chúa đã yêu con (2 bè)
Chúa là cuộc sống của con
Chúa là gia nghiệp
Gần lòng Chúa
Giêsu Người đã đến đây
Hãy chúc tụng Chúa
Hãy đến dâng khúc cảm tạ
Hãy đi loan báo Lòng Thương Xót Chúa
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Ngọc Linh
Hãy ký thác (Tv. 36) – Ngọc Linh
Hãy nhìn coi
Hãy vui mừng
Hương trời
Hy vọng vào Ngài
Kinh nguyện chiều hôm
Khúc ca cảm tạ
Lòng thương xót Chúa
Mở lòng
Mơ về yêu thương
Mời gọi yêu thương
Muôn lời chúc tụng
Người ở giữa ngươi
Nhạc khúc yêu thương (2 bè)
Như nai rừng khát khao
Phúc cho ai hằng giữ
Phúc thay Chúa chọn (Tv. 32)
Sống trong ân tình
Tạ ơn Cha
Tán tụng tình yêu
Tình ca muôn thuở
Tình Chúa dẫn đưa
Tình Chúa vô biên
Tình yêu của Chúa/1
Tôi luôn ước mong (Tv. 27)
Tôi ngước mắt
Tôi sẽ chúc tụng
Tôi sợ gì
Thắp sáng niềm tin
Thiên trường ca tạ ơn – Ngọc Linh
Trên đỉnh yêu thương
Tri ân tình Chúa
Trọn đời theo Chúa
Trời xanh tường thuật (Tv. 18)
Trường ca tạ ơn
Vì Chúa yêu con
Xin cho cả đời con
Xin ở mãi bên con
Xin tình yêu dạy con

KẾT LỄ.

*
Cùng vui bước
Chúa sai tôi đi
Hãy đi rao giảng
Ra về an bình
Theo bước Người

MÙA GIÁNG SINH.

*
Ân tình Đêm Thánh
Bên máng cỏ
Đêm ánh sáng
Đêm hôm nay
Đêm lành thánh
Đêm thanh bình
Đồng Bêlem
Giáng sinh đã về
Hôm nay Đấng Cứu Thế Giáng Sinh
Lời mẹ ru
Lời Mẹ ru trong đêm thánh
Một tin vui
Mùa cứu thế
Này Ngài đã đến
Noel hồng ân
Noel mùa hồng ân
Tiếng chuông ngân
Trời mùa đông
Trước nôi rơm hèn
Vinh Danh Thiên Chúa

MÙA CHAY.

*
Các trẻ Do Thái
Chỉ có Chúa
Lời nguyện sám hối – Ngọc Linh & Ngọc Dung
Nương bóng Chúa (Tv. 90)
Thân phận
Thập giá tình yêu và hy vọng
Trở về con đường chính – Ngọc Linh
Xin Ngài tha thứ – Ngọc Linh
Xin Ngài thứ tha

TUẦN THÁNH.

*
Thập giá minh chứng tình yêu

MÙA PHỤC SINH.

*
Ánh sáng vinh quang
Bài ca Alleluia
Bài ca Đức Tin
Ca mừng hoan hỉ (Ca tiếp liên)
Các trẻ Do Thái – Ngọc Linh
Chúa đã từ cõi chết sống lại/1
Chúa đã từ cõi chết sống lại/2
Chúa từ cõi chết sống lại
Dâng lời cảm mến
Để ở với con
Đức Kitô đã sống lại
Hallêluia Vượt Qua
Hát mừng chiến thắng
Hãy hân hoan
Hãy loan tin
Hãy loan tin Chúa sống lại
Hãy tạ ơn Chúa
Hãy vui lên
Lễ dâng Phục Sinh
Mừng Chúa Kitô
Mừng Chúa sống lại
Mừng vui lên lạy Nữ Hoàng
Nâng chén tạ ơn
Niềm vinh dự
Niềm vui sống lại
Ngày Chúa lập ra
Ngày Chúa thống trị
Ngày rực rỡ
Phó thác
Tôi đã sống lại
Tôi sẽ sống lại
Trên bàn thờ trần thế
Vinh quang và Phục sinh

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

*
Lòng thương xót Chúa

CHÚA THÁNH THẦN.

*
Hãy thắp lên trong con
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến
Nguyện xin Chúa Thánh Thần
Xin sai Thánh Thần tới (Tv. 103)

ĐỨC MẸ.

*
Con cùng Mẹ ra khơi
Chiều nay con có hoa/1
Chiều nay con có hoa/2
Dâng Mẹ đời con
Dâng ngọn nến hồng 1 – Ngọc Linh
Dâng ngọn nến hồng 2 – Ngọc Linh
Hái hoa dâng Mẹ – Ngọc Linh
Kính Thánh Mẫu La Vang
Lạy ơn Đức Mẹ sao sáng
Mẹ đầy ơn phúc
Mẹ đồng hành chỉ lối con đi (2 bè)
Mẹ đồng hành chỉ lối con đi (4 bè)
Mẹ là mùa xuân
Mẹ muôn hoa – Ngọc Linh
Mẹ viếng thăm
Mẹ vô nhiễm
Nép bên tòa Mẹ
Ngọn nến yêu thương
Quỳ bên nhan Mẹ
Tiến 7 hoa – Ngọc Linh
Tiến hoa 1 – Ngọc Linh
Tiến hoa năm sắc 1 – Ngọc Linh
Tiến hoa năm sắc 2 – Ngọc Linh
Tiến hoa năm sắc 3 – Ngọc Linh
Tình yêu bất tử
Tình yêu giáng thế
Tình yêu hy tế
Tình yêu vào đời
Tràng hoa Mân Côi – Ngọc Linh
Vinh danh Thiên Chúa/1
Vinh danh Thiên Chúa/2
Vinh danh Thiên Chúa/3
Vinh danh Thiên Chúa/4
Xin Mẹ chở che

DÂNG HOA ĐỨC MẸ.

*
Dâng hoa Tin Cậy Mến
Dâng ngọn nến hồng/1
Dâng ngọn nến hồng/2
Hái hoa dâng Mẹ
Mẹ muôn hoa
Tiến 7 hoa
Tiến hoa/1
Tiến hoa năm sắc/1
Tiến hoa năm sắc/2
Tiến hoa năm sắc/3
Tiến Mẹ hoa nến hương/1
Tiến Mẹ hoa nến hương/2
Tình con ngọn nến
Tràng hoa Mân Côi

CÁC THÁNH.

*
Anh hùng Việt Nam
Ca mừng Thánh Pi-ô X
Giuse gương sáng lao động
Hướng về Cha Thánh Đaminh
Kinh nguyện Thánh Martinô
Lạy Cha Thánh Martinô
Mônica người mẹ mẫu gương
Mừng Thánh Mônica
Rosa Lima nguyện cầu cho chúng con
Thánh Nữ Catarina

HIỆP NHẤT NÊN MỘT.

*
Hiệp nhất nêm một/1
Hiệp nhất nên một/2

CHA MẸ.

*
Giọt máu Mẹ
Lời kinh cho Mẹ

CẦU HỒN.

*
Cánh cửa Thiên đàng
Cánh hạc hoài hương
Cát bụi mong manh
Con luôn trông cậy
Hạnh phúc cho người
Hãy lắng nghe
Hoài vọng Thánh Nhan
Hy lễ Vượt Qua
Lạy Các Thánh Thiên Thần
Lời kinh cho Mẹ
Lời tạ từ
Một lần nằm xuống
Mở cánh vươn lên
Nay con đến bên Cha
Như nai rừng khát khao
Tôi sẽ sống lại
Tôi sẽ tiến lên
Tôi sợ gì
Vực thẳm xa mờ
Xin Chúa mở cửa thiên đàng
Xin dẫn đưa
Xin hãy mở
Xin tạm biệt
Xin thương đến con
Ý nghĩa cuộc đời

TẬN HIẾN.

*
25 năm hồng ân
25 Năm hồng ân/2
Bước chân nữ tỳ
Con đã chọn Ngài
Con đây là Linh mục
Của lễ thanh cao
Chúa đã chọn con
Chúa đã gọi con
Chúa đã gọi con đi
Chúa đã yêu con – Ngọc Linh
Chúa đã yêu con (3 bè)
Đời con dâng hiến
Đường Chúa muốn con đi
Gởi Chúa Giêsu
Hãy thắp sáng niềm tin – Ngọc Linh
Hy lễ hồng ân
Linh mục người đã đến đây
Lời kinh hiến dâng
Lời nguyện cho Linh mục
Lời nguyện dâng con
Một lần dâng hiến
Này con tiến dâng
Ngài yêu con con yêu Ngài
Nhịp nhàng tiến bước
Như một hiến lễ – Ngọc Linh
Như một hiến lễ/2 
Sao Cha lại gọi con
Sống trong ân tình
Tán tụng tình yêu
Tình một nhà
Tôi đã chọn Ngài
Trọn đời dâng hiến/1
Trọn đời dâng hiến/2
Trọn đời dâng hiến/3
Trọn đời dâng hiến/4
Trọn đời dâng hiến/5
Trọn đời dâng hiến/6
Trọn đời dâng hiến/7
Trọn đời dâng hiến/8
Trọn đời dâng hiến/9
Trọn đời dâng hiến/10
Vì Tin Mừng tôi làm tất cả
Vì yêu con hiến dâng

HÔN PHỐI.

*
25 Năm hồng ân
Alleluia
Ca khúc tình yêu
Chiều nay
Cho nhau ân tình
Chúa đã cho tôi
Chung kết ân tình
Dâng lời cảm mến
Dâng lời tạ ơn
Dâng Mẹ tình yêu/1
Dâng Mẹ tình yêu/2
Dâng tình
Dâng tình yêu mới
Đưa nhau
Hôm nay hân hoan
Khúc đàn dạo chiều nay
Lễ dâng tín thành
Lễ vật tạ ơn
Lời nguyện dâng con – Ngọc Linh
Một ngày hân hoan
Nắm tay bước vào
Nối rộng vòng tay – Ngọc Linh
Ngày hạnh phúc
Phúc cho ai hằng giữ
Phúc thay
Phúc thay Chúa chọn
Sống trong ân tình – Ngọc Linh
Tạ ơn Cha
Tán tụng tình yêu – Ngọc Linh
Tiến vào cung thánh
Tình Chúa dẫn đưa
Tình Chúa vô biên
Tôi ngước mắt
Tôi sẽ chúc tụng
Thắp sáng niềm tin
Trăm năm đưa nhau
Trên đỉnh yêu thương
Trọn đời con dâng
Trọn đời theo Chúa
Trời xanh tường thuật (Tv. 18)
Vì Chúa yêu con
Xin cho cả đời con
Xin cho tình yêu

HỢP XƯỚNG.

*
25 Năm hồng ân
Alleluia Chúa Sống Lại
Ân tình Đêm Thánh
Bài ca cảm mến
Bài ca khải hoàn
Bánh các Thiên Thần – Ngọc Linh
Ca khúc thượng tiến – Ân Đức & Ngọc Linh
Ca ngợi tình Chúa yêu thương
Ca vang mừng Chúa Giáng Sinh
Cao cung lên (4 bè) – Nguyễn Khắc Xuyên & Lm. Hoài Đức & Ngọc Linh
Con đến trình diện
Con là Linh mục – Trần Vũ & Ngọc Linh
Con sẽ ca tụng (Tv. 88)
Con tiến lên – Trần Định & Hải Hồ & Ngọc Linh
Của lễ con dâng
Của lễ giao hòa
Chén Ngọc Bánh Thánh
Cho con mang Thánh Giá
Chúa chính là gia nghiệp (Tv. 15)
Chúa đã chọn con
Chúa đã yêu con (4 bè)
Chúa từ cõi chết Sống lại
Dâng về Bêlem
Đây mùa kinh mở hội
Đêm ánh sáng
Đêm mầu nhiệm
Đến trước Nhan Ngài
Điềm lạ vĩ đại
Đức Kitô đã sống lại
Giáng Sinh an bình
Giêsu ơi! Ngài đã đến
Hát mừng Chúa bài ca mới (Tv. 97)
Hãy vui lên
Hiến lễ tinh tuyền
Hương nguyện dâng
Hy lễ hồng ân
Kinh ngợi ca
Kính mừng
Khát vọng phục vụ
Khuôn mặt tình yêu – Ngọc Linh
Lạy Chúa nguồn ủi an
Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến
Lạy ơn Đức Mẹ sao sáng
Lễ dâng thành tâm
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa
Lời Mẹ ru trong Đêm Thánh
Maria Mẹ Vô Nhiễm
Mẹ đầy ân phúc
Mẹ đồng hành chỉ lối – Ngọc Linh
Mùa xuân ước mơ
Muôn lời chúc tụng
Mừng Con Chúa Giáng Sinh
Này con đây
Niềm vui Sống lại
Noel mùa hồng ân (4 bè)
Ngàn lời ca dâng
Ngợi ca ánh sáng công chính và tình yêu
Ngợi ca hy lễ vượt qua
Nguyện dâng lên Chúa (4 bè)
Nhạc khúc yêu thương – Ngọc Linh
Nhạc khúc yêu thương (4 bè)
Như một hiến lễ
Như một hiến lễ (3 bè)
Reo mừng chiến thắng
Tiến dâng lên Ngài (4 bè)
Tiến vào cung điện
Tình Ngài bao la (3 bè)
Tình yêu của Chúa
Tình yêu của Chúa/2
Tình yêu Thiên Chúa – Lm. Kim Long (hòa âm: Ngọc Linh)
Thần trí Chúa
Thập giá minh chứng tình yêu (4 bè)
Thập giá tình yêu
Trẩy hội lên đền (Tv. 121)
Tri ân tình Chúa – Ngọc Linh
Tri ân tình Chúa (3 bè)
Trước nôi rơm hèn
Vinh danh Chúa – Ngọc Linh & Hưng Đạo
Vinh quang và Phục Sinh
Xin cho lời con nguyện cầu
Xin ở mãi bên con
Xuân đã về
Xuân yêu thương

THÁNH VỊNH.

*
Ai sống đời công chính (Tv. 49)
Ân tình Chúa (Tv. 102)
Con xin phó thác (Tv. 30)
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22)
Chúa là chủ trái đất (Tv. 23)
Chúa là Vua/1 (Tv. 96)
Chúa là Vua/2 (Tv. 96)
Chúc tụng Danh Chúa (Tv 23)
Dòng dõi người tìm Chúa (Tv. 23)
Giữ gìn hồn con (Tv. 130)
Hạnh phúc thay dân tộc (Tv. 32)
Hạt gieo trong đất tốt (Tv. 64)
Hãy đi rao giảng (Tv. 116)
Hãy kể cho các dân (Tv. 95)
Hãy mừng vui (Tv. 117)
Hãy nhìn coi (Tv. 33)
Hãy ký thác (Tv. 36)
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62)
Lạy Chúa xin lượng thứ (Tv. 31)
Này con xin đến (Tv. 39)
Nữ Hoàng bên hữu Thánh Vương (Tv. 44)
Nương bóng Chúa (Tv. 90)
Ngước mắt trông (Tv. 21)
Người ở giữa ngươi (Is. 12)
Reo vui mừng Chúa (Tv. 80)
Ta đã chọn (Tv. 121)
Tôi luôn ước mong (Tv. 26) – Ngọc Linh (TV)
Tôi luôn ước mong (Tv. 27)
Tôi sẽ chúc tụng (Tv. 144)
Trời xanh tường thuật (Tv. 18) – Ngọc Linh
Xin dâng kính (Thánh ca Daniel)
Xin đáp lại (Tv. 68)
Xin hãy dạy con (Tv. 24)
Xin hãy nghe (Tv. 44)
Xin rước Chúa (Tv. 131)
Xin tán dương Ngài (Tv. 29)
Xin tỏ ra lòng Ngài (Tv. 84)
Xin Thiên Chúa xót thương (Tv. 66)

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Con không xin
Con xin phó thác
Chúc tụng Danh Chúa (Tv. 23)
Gần lòng Chúa
Hãy chúc tụng Chúa

THÁNH CA VÀO ĐỜI.

*
Hòa bình ân ban
Hòa bình từ trong con tim
Nối rộng vòng tay

XUÂN.

*
Tạ ơn Chúa Xuân
Xuân đã về – Ngọc Linh
Xuân tạ ơn

THỂ LOẠI NHẠC CÔNG GIÁO KHÁC.

*
Ai hỏi vì sao? (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh) (Ngội tựa mạn thuyền)
Chúa chăn nuôi tôi (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh) (Tương phùng tương ngộ)
Mến Chúa yêu người (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh) (Ra ngõ mà trông)
Muôn đời cảm tạ (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh (Cây trúc xinh)
Ơn Chúa cao vời (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh) (Chia rẽ đôi nơi)
Ơn nghĩa Sinh Thành (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh) (Chuông vàng gác cửa Tam Quan)
Phúc lộc Chúa Ban (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh) (Xe chỉ luồn kim)
Tám mối phúc thật (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh) (Khách đến chơi nhà)
Tình Ngài yêu con (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh) (Bèo dạt mây trôi)
Viên ngọc Nước Trời (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh) (Mười nhớ)

THEO ABC

*
25 năm hồng ân – Ngọc Linh
25 Năm hồng ân 2 – Ngọc Linh (TH)
*
A
*
Ai sống đời công chính (Tv. 49) – Ngọc Linh
Alleluia – Ngọc Linh
Alleluia Chúa Sống Lại – Ngọc Linh
Ánh sáng vinh quang – Ngọc Linh
Anh hùng Việt Nam – Ngọc Linh (CT)
Ân tình Chúa (Tv. 102) – Ngọc Linh (TV)
Ân tình Đêm Thánh – Ngọc Linh (MGS)
*
B
*
Bài ca Alleluia – Ngọc Linh
Bài ca cảm mến – Ngọc Linh
Bài ca Đức Tin – Ngọc Linh
Bài ca khải hoàn – Ngọc Linh
Bánh các Thiên Thần – Ngọc Linh
Bên máng cỏ – Ngọc Linh
Biển trời yêu thương – Ngọc Linh
Bốn mùa hiến dâng – Ngọc Linh
Bước chân nữ tỳ – Ngọc Linh
Bước vào cung thánh 1 – Ngọc Linh
*
C
*
Ca khúc tình yêu – Ngọc Linh
Ca khúc thượng tiến – Ân Đức & Ngọc Linh
Ca mừng hoan hỉ (Ca tiếp liên) – Ngọc Linh (MPS)
Ca mừng Thánh Pi-ô X – Ngọc Linh
Ca ngợi tình Chúa yêu thương – Ngọc Linh
Ca vang mừng Chúa Giáng Sinh – Ngọc Linh
Các trẻ Do Thái – Ngọc Linh (MPS)
Cánh cửa Thiên đàng – Ngọc Linh
Cao cung lên (4 bè) – Nguyễn Khắc Xuyên & Hoài Đức & Ngọc Linh
Cát bụi mong manh – Ngọc Linh
Con cùng Mẹ ra khơi – Ngọc Linh
Con đã chọn Ngài – Ngọc Linh
Con đây là Linh mục – Ngọc Linh
Con đến trình diện – Ngọc Linh
Con không xin – Ngọc Linh
Con là Linh mục – Trần Vũ & Ngọc Linh
Con luôn trông cậy – Ngọc Linh
Con sẽ vào – Ngọc Linh
Con tiến lên – Trần Định & Hải Hồ & Ngọc Linh
Con xin phó thác (Tv. 30) – Ngọc Linh
Của lễ con dâng – Ngọc Linh
Của lễ giao hòa – Ngọc Linh
Của lễ tình yêu – Ngọc Linh
Của lễ thanh cao – Ngọc Linh
Cùng vui bước – Ngọc Linh
*
Chén Ngọc Bánh Thánh – Ngọc Linh
Chỉ có Chúa – Ngọc Linh
Chiều nay – Ngọc Linh
Chiều nay con có hoa 1 – Ngọc Linh (ĐM)
Chiều nay con có hoa 2 – Ngọc Linh (ĐM)
Cho con mang Thánh Giá – Ngọc Linh
Cho nhau ân tình – Ngọc Linh
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Ngọc Linh (TV)
Chúa đã cho tôi – Ngọc Linh
Chúa đã chọn con – Ngọc Linh
Chúa đã gọi con – Ngọc Linh
Chúa đã gọi con đi – Ngọc Linh
Chúa đã từ cõi chết sống lại 1 – Ngọc Linh (MPS)
Chúa đã từ cõi chết sống lại 2 – Ngọc Linh (MPS)
Chúa đã yêu con – Ngọc Linh
Chúa là cuộc sống của con – Ngọc Linh
Chúa là chủ trái đất (Tv. 23) – Ngọc Linh (TV)
Chúa là gia nghiệp – Ngọc Linh
Chúa là Vua 1 (Tv. 96) – Ngọc Linh (TV)
Chúa là Vua 2 (Tv. 96) – Ngọc Linh (TV)
Chúa sai tôi đi – Ngọc Linh
Chúa từ cõi chết sống lại – Ngọc Linh
Chúa từ cõi chết sống lại – Ngọc Linh (HX)
Chúa từ cõi chết sống lại – Ngọc Linh (MPS)
Chúc tụng Danh Chúa (Tv 23) – Ngọc Linh
Chung kết ân tình – Ngọc Linh
*
D
*
Dâng hoa tin cậy mến – Ngọc Linh
Dâng lời cảm mến – Ngọc Linh
Dâng lời nguyện cầu – Ngọc Linh
Dâng lời tạ ơn – Ngọc Linh
Dâng Mẹ đời con – Ngọc Linh
Dâng Mẹ tình yêu 1 – Ngọc Linh
Dâng Mẹ tình yêu 2 – Ngọc Linh
Dâng ngọn nến hồng 1 – Ngọc Linh
Dâng ngọn nến hồng 2 – Ngọc Linh
Dâng tình – Ngọc Linh
Dâng tình yêu mới – Ngọc Linh
Dâng Trời cuộc đời – Ngọc Linh
Dâng về Bêlem – Ngọc Linh
*
Đ
*
Đây mùa kinh mở hội – Ngọc Linh
Để ở với con – Ngọc Linh
Đêm ánh sáng – Ngọc Linh
Đêm hôm nay – Ngọc Linh (MGS)
Đêm lành thánh – Ngọc Linh (MGS)
Đêm mầu nhiệm – Ngọc Linh
Đêm thanh bình – Ngọc Linh
Đến trước Nhan Ngài – Ngọc Linh
Đi về nhà Chúa – Ngọc Linh
Điềm lạ vĩ đại – Ngọc Linh
Đồng Bêlem – Ngọc Linh (MGS)
Đời con dâng hiến – Ngọc Linh
Đưa nhau – Ngọc Linh
Đức Kitô đã Sống lại – Ngọc Linh
Đường Chúa muốn con đi – Ngọc Linh
*
G
*
Gần lòng Chúa – Ngọc Linh
Gởi Chúa Giê-su – Ngọc Linh
Giáng Sinh an bình – Ngọc Linh
Giáng sinh đã về – Ngọc Linh (MGS)
Giêsu Ngài đã đến – Ngọc Linh
Giọt máu Mẹ – Ngọc Linh
Giữ gìn hồn con (Tv. 130) – Ngọc Linh (TV)
*
H
*
Hái hoa dâng Mẹ – Ngọc Linh
Hallêluia Vượt Qua – Ngọc Linh (MPS)
Hạnh phúc cho người – Ngọc Linh
Hạnh phúc thay dân tộc (Tv. 32) – Ngọc Linh (TV)
Hát mừng chiến thắng – Ngọc Linh
Hạt gieo trong đất tốt (Tv. 64) – Ngọc Linh (TV)
Hãy chúc tụng Chúa – Ngọc Linh
Hãy đến – Ngọc Linh
Hãy đến dâng khúc cảm tạ – Ngọc Linh
Hãy đến tôn vinh – Ngọc Linh
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Ngọc Linh
Hãy hân hoan – Ngọc Linh
Hãy ký thác (Tv. 36) – Ngọc Linh
Hãy lắng nghe – Ngọc Linh
Hãy loan tin – Ngọc Linh
Hãy loan tin Chúa sống lại – Ngọc Linh
Hãy nhìn coi – Ngọc Linh
Hãy tạ ơn Chúa – Ngọc Linh (MPS)
Hãy thắp lên trong con – Ngọc Linh (CTT)
Hãy thắp sáng niềm tin – Ngọc Linh
Hãy vui lên – Ngọc Linh
Hãy vui mừng – Ngọc Linh
Hân hoan bước vào – Ngọc Linh
Hiến lễ tinh tuyền – Ngọc Linh
Hòa bình ân ban – Ngọc Linh
Hòa bình từ trong con tim – Ngọc Linh
Hoài vọng Thánh Nhan – Ngọc Linh
Hôm nay Đấng Cứu Thế Giáng Sinh – Ngọc Linh
Hôm nay hân hoan – Ngọc Linh
Hồn con biết bao mừng vui – Ngọc Linh
Hương dâng nguyện cầu 1 – Ngọc Linh
Hương dâng nguyện cầu 2 – Ngọc Linh
Hương nguyện dâng – Ngọc Linh
Hy lễ hồng ân – Ngọc Linh
Hy vọng vào Ngài – Ngọc Linh
*
K
*
Kinh ngợi ca – Ngọc Linh
Kinh nguyện Thánh Martinô – Ngọc Linh
Kính mừng – Ngọc Linh
Kính Thánh Mẫu La Vang – Ngọc Linh (ĐM)
Khát vọng phục vụ – Ngọc Linh
Khúc ca cảm tạ – Ngọc Linh
Khúc đàn dạo chiều nay – Ngọc Linh
Khuôn mặt tình yêu – Ngọc Linh
*
L
*
Là đây của lễ – Ngọc Linh
Lạy Các Thánh Thiên Thần – Ngọc Linh
Lạy Chúa nguồn ủi an – Ngọc Linh
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến – Ngọc Linh
Lạy ơn Đức Mẹ sao sáng – Ngọc Linh
Lấy gì đáp đền – Ngọc Linh
Lễ dâng cuộc sống – Ngọc Linh
Lễ dâng Phục Sinh – Ngọc Linh (MPS)
Lễ dâng tín thành – Ngọc Linh
Lễ dâng thành tâm – Ngọc Linh
Lễ vật tạ ơn – Ngọc Linh
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa – Ngọc Linh
Linh mục người đã đến đây – Ngọc Linh
Lòng thương xót Chúa – Ngọc Linh
Lời kinh cho Mẹ – Ngọc Linh
Lời kinh hiến dâng – Ngọc Linh
Lời mẹ ru – Ngọc Linh (MGS)
Lời Mẹ ru trong đêm thánh – Ngọc Linh
Lời nguyện cho Linh mục – Ngọc Linh
Lời nguyện dâng con – Ngọc Linh
Lời nguyện dâng lên – Ngọc Linh
Lời nguyện sám hối – Ngọc Linh & Ngọc Dung
Lời tạ từ – Ngọc Linh
*
M
*
Maria Mẹ Vô Nhiễm – Ngọc Linh
Mẹ đầy ân phúc – Ngọc Linh
Mẹ đồng hành chỉ lối – Ngọc Linh
Mẹ đồng hành chỉ lối con đi (4 bè) – Ngọc Linh (ĐM)
Mẹ muôn hoa – Ngọc Linh
Mônica người mẹ mẫu gương – Ngọc Linh
Mẹ là mùa xuân – Ngọc Linh (ĐM)
Một lần dâng hiến – Ngọc Linh
Một lần nằm xuống – Ngọc Linh
Một ngày hân hoan – Ngọc Linh
Một tin vui – Ngọc Linh
Mở cánh vươn lên – Ngọc Linh
Mở lòng – Ngọc Linh
Mơ về yêu thương – Ngọc Linh
Mùa cứu thế – Ngọc Linh
Mùa xuân ước mơ – Ngọc Linh
Muôn lời chúc tụng – Ngọc Linh
Mừng Con Chúa Giáng Sinh – Ngọc Linh
Mừng Chúa Kitô – Ngọc Linh (MPS)
Mừng Chúa sống lại – Ngọc Linh
Mừng Thánh Mônica – Ngọc Linh
Mừng vui lên Lạy Nữ Hoàng – Ngọc Linh
*
N
*
Nay con đến bên Cha – Ngọc Linh
Này con đây – Ngọc Linh
Này con tiến dâng – Ngọc Linh
Này Ngài đã đến – Ngọc Linh
Nắm tay bước vào – Ngọc Linh
Nâng chén tạ ơn – Ngọc Linh
Nép bên tòa Mẹ – Ngọc Linh
Niềm vinh dự – Ngọc Linh (MPS)
Niềm vui Sống lại – Ngọc Linh
Niềm vui vinh quang – Ngọc Linh
Noel hồng ân – Ngọc Linh
Noel mùa hồng ân – Ngọc Linh
Nối rộng vòng tay – Ngọc Linh
Nương bóng Chúa (Tv. 90) – Ngọc Linh
*
Ngài yêu con con yêu Ngài – Ngọc Linh
Ngàn lời ca dâng – Ngọc Linh
Ngàn lời chúc tụng – Ngọc Linh
Ngày Chúa lập ra – Ngọc Linh
Ngày Chúa thống trị – Ngọc Linh
Ngày hạnh phúc – Ngọc Linh
Ngày rực rỡ – Ngọc Linh
Ngợi ca ánh sáng công chính và tình yêu – Ngọc Linh
Ngợi ca hy lễ vượt qua – Ngọc Linh
Nguyện dâng lên Chúa – Ngọc Linh
Nguyện xin Chúa Thánh Thần – Ngọc Linh (CTT)
Người ở giữa ngươi – Ngọc Linh
*
Nhạc khúc yêu thương – Ngọc Linh
Nhịp nhàng từng bước – Ngọc Linh
Như một hiến lễ – Ngọc Linh
Như nai rừng khát khao – Ngọc Linh
*
P
*
Phó thác – Ngọc Linh
Phúc cho ai hằng giữ – Ngọc Linh
Phúc thay – Ngọc Linh
Phúc thay Chúa chọn – Ngọc Linh
*
R
*
Ra về an bình – Ngọc Linh
Reo mừng chiến thắng – Ngọc Linh
*
S
*
Sao Cha lại gọi con – Ngọc Linh
Sống trong ân tình – Ngọc Linh
*
T
*
Tạ ơn Cha – Ngọc Linh
Tạ ơn Chúa Xuân – Ngọc Linh
Tán tụng tình yêu – Ngọc Linh
Tiến 7 hoa – Ngọc Linh
Tiến dâng lên Ngài – Ngọc Linh
Tiến hoa 1 – Ngọc Linh
Tiến hoa năm sắc 1 – Ngọc Linh
Tiến hoa năm sắc 2 – Ngọc Linh
Tiến hoa năm sắc 3 – Ngọc Linh
Tiến vào cung điện – Ngọc Linh
Tiến vào cung thánh – Ngọc Linh
Tiến vào Nhà Chúa – Ngọc Linh
Tiếng chuông ngân – Ngọc Linh
Tình ca muôn thuở – Ngọc Linh
Tình Chúa dẫn đưa – Ngọc Linh
Tình Chúa vô biên – Ngọc Linh
Tình một nhà – Ngọc Linh
Tình Ngài bao la (3 bè) – Ngọc Linh
Tình yêu của Chúa – Ngọc Linh
Tình yêu Thiên Chúa – Lm. Kim Long (hòa âm: Ngọc Linh)
Tôi đã chọn Ngài – Ngọc Linh
Tôi đã sống lại – Ngọc Linh
Tôi luôn ước mong (Tv. 27) – Ngọc Linh
Tôi ngước mắt – Ngọc Linh
Tôi sẽ chúc tụng – Ngọc Linh
Tôi sẽ sống lại – Ngọc Linh
Tôi sẽ tiến lên – Ngọc Linh
Tôi sợ gì – Ngọc Linh
Tựa trầm hương – Ngọc Linh
*
Thân phận – Ngọc Linh
Thần trí Chúa – Ngọc Linh
Thập giá minh chứng tình yêu – Ngọc Linh
Thập giá minh chứng tình yêu (2 bè) – Ngọc Linh (TT)
Thập giá minh chứng tình yêu (4 bè) – Ngọc Linh (HX)
Thập giá tình yêu – Ngọc Linh
Thập giá tình yêu và hy vọng – Ngọc Linh
Theo bước Người – Ngọc Linh
Thiên trường ca tạ ơn – Ngọc Linh
*
Tràng hoa Mân Côi – Ngọc Linh
Trăm năm đưa nhau – Ngọc Linh
Trên bàn thờ trần thế – Ngọc Linh
Trên đỉnh yêu thương – Ngọc Linh
Tri ân tình Chúa – Ngọc Linh
Trọn đời con dâng – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến 1 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến 2 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến 3 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến 4 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến 5 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến 6 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến 7 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến 8 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến 9 – Ngọc Linh
Trọn đời dâng hiến 10 – Ngọc Linh
Trọn đời theo Chúa – Ngọc Linh
Trở về con đường chính – Ngọc Linh
Trời mùa đông – Ngọc Linh (MGS)
Trời xanh tường thuật (Tv. 18) – Ngọc Linh
Trước nôi rơm hèn – Ngọc Linh
*
V
*
Vì Chúa yêu con – Ngọc Linh
Vì Tin Mừng tôi làm tất cả – Ngọc Linh
Vì yêu con hiến dâng – Ngọc Linh
Vinh danh Chúa – Ngọc Linh & Hưng Đạo
Vinh danh Thiên Chúa – Ngọc Linh
Vinh danh Thiên Chúa 1 – Ngọc Linh
Vinh danh Thiên Chúa 2 – Ngọc Linh
Vinh danh Thiên Chúa 3 – Ngọc Linh
Vinh Danh Thiên Chúa 4 – Ngọc Linh (ĐM)
Vinh quang và Phục sinh – Ngọc Linh
Vực thẳm xa mờ – Ngọc Linh
*
X
*
Xin cho cả đời con – Ngọc Linh
Xin cho lời con nguyện cầu – Ngọc Linh
Xin cho tình yêu – Ngọc Linh
Xin Chúa mở cửa thiên đàng – Ngọc Linh
Xin dâng cuộc đời con – Ngọc Linh
Xin hãy mở – Ngọc Linh
Xin Mẹ chở che – Ngọc Linh (ĐM)
Xin Ngài tha thứ – Ngọc Linh
Xin Ngài thứ tha – Ngọc Linh
Xin ở mãi bên con – Ngọc Linh
Xin sai Thánh Thần tới – Ngọc Linh (CTT)
Xin tạm biệt – Ngọc Linh
Xin tình yêu dạy con – Ngọc Linh
Xin thương đến con – Ngọc Linh
Xuân đã về – Ngọc Linh
Xuân tạ ơn – Ngọc Linh
Xuân yêu thương – Ngọc Linh
*
Y
*
Ý nghĩa cuộc đời – Ngọc Linh
*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.)

*
Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s