Mẫu tự X. – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Xa mặt trời – Hoàng Nam (MC)
Xa Mẹ/1 – Kim Loan
Xa Mẹ/2 – Kim Loan
Xa Mẹ/3 – Kim Loan
Xác đất vật hèn – Giang Tâm (CH)
Xác Thân làm Bánh – Vũ Khởi Phụng (nhạc: J. S. Bach)
Xanh trời Noel – Nguyễn Duy (MGS)
Xây dựng Nước Trời – Thái Nguyên (TL)
*
Xion hãy quay về – Lê Ân Thiên (MV)
Xion vui lên – Khuyết danh (MV)
*
Xin ấp ủ con – Đỗ Vy Hạ (CN.HL)
Xin ban bánh – Kim Long (DL)
Xin ban bình an – Thiên Duyên
Xin ban bình an – Thy Anh (NL)
Xin ban bình an – Trầm Thiên Thu (NL)
Xin ban cho con – Nguyên Dũng (NL)
Xin ban cho con – Từ Duyên (CN.HL)
Xin ban cho con – Thùy Trang (CN.HL)
Xin ban cho con Đức Tin – Đạt Đức
Xin ban hồng ân cứu độ – Viết Chung (MV)
Xin ban tặng tình yêu – Kim Long (CN.HL)
Xin ban tặng Thánh Thần – Kim Long (CTT)
Xin ban Thánh Linh – Kim Long (CTT)
Xin ban Thánh Thần Ngài – Ngọc Hân (CTT)
Xin ban thêm nữa – Hải Triều (CN.HL)
Xin bảo toàn tôi – La Thập Tự (ĐC)
Xin băng qua các tầng trời – Cao Huy Hoàng (MV)
Xin bằng yên – Hoài Đức (TL)
Xin biến đổi con – Thái Nguyên (MC)
Xin biện hộ giúp con – Duy Linh (MC)
Xin biết xót thương – Trầm Thiên Thu (TT.TT) (LTXC)
Xin biểu dương sức mạnh – Kim Long (MV)
Xin biểu dương uy phong – Kim Long (CN.HL)
Xin bông hồng mãi nở trong tim – Phanxicô (CM)
*
Xin ca khen Danh Chúa – Vinam (NL)
Xin Các Thánh phù giúp – Xuân Thảo (CH)
Xin cám ơn Ngài 1 – Ân Đức (CN.HL) (TH)
Xin cám ơn Ngài 2 – Ân Đức (CN.HL)
Xin cám ơn Ngài – NguyễnVăn Tuyên (MC)
Xin cám ơn tình Người – Ngọc Kôn
Xin cảm ơn Trời – Ngọc Hân
Xin cảm tạ Cha – Duy Linh (NL)
Xin cảm tạ Chúa – Anphong Hoan
Xin cảm tạ Chúa – Hương Đan (CN.HL)
Xin cảm tạ Chúa – Kim Long (CN.HL)
Xin cảm tạ Chúa – Nguyễn Duy (CN.HL)
Xin cảm tạ Chúa – Phanxicô (CN.HL)
Xin cảm tạ Hồng ân – Liên Bình Định
Xin cảm tạ Hồng ân – Linh Huyền Dung (TH)
Xin có nhau – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Xin cùng dâng tình yêu – Cao Huy Hoàng (HP)
Xin củng cố gia nghiệp (Tv. 89) – Viết Chung (ĐC)
Xin cử Thần Linh (Tv. 103) – Viết Chung (ĐC)
Xin cứu chúng con – Kim Long (CN.HL)
Xin cứu chúng con – Nguyễn Hùng Cường (ĐC)
*
Xin Cha hiệp nhất cùng con – Đạt Đức
Xin Cha luôn xót thương – Duy Linh
Xin chào Chúa – Hải Nguyễn
Xin chào mùa xuân 1 – Nguyễn Duy
Xin chào mùa xuân 2 – Nguyễn Duy
*
Xin chỉ cho con – Gia Ân (CN.HL)
Xin chỉ cho con – Hùng Lân (CN.HL)
Xin chỉ dạy (Tv. 24) – Viết Chung (ĐC)
Xin chiếu ánh vinh quang – Cao Huy Hoàng (CN.HL) (MPS)
Xin chiếu sáng – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Xin chiếu sáng ánh vinh quang – Cao Huy Hoàng
Xin chiếu sáng (Tv. 4) – La Thập Tự (ĐC)
Xin chiếu sáng – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
*
Xin cho cả đời con – Ngọc Linh (CN.HL) (HP)
Xin cho con – Anh Tuấn (CN.HL)
Xin cho con – Ân Đức (CN.HL) (TH)
Xin cho con – Đinh Công Huỳnh (CN.HL) (MC)
Xin cho con – Hải Nguyễn (CN.HL)
Xin cho con – Kim Long (CN.HL)
Xin cho con – Nguyễn Duy (CN.HL)
Xin cho con 1 – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Xin cho con 2 – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Xin cho con 2 – Vũ Đình Ân (NL)
Xin cho con – Xuân Đàn (TH)
Xin cho con ánh lửa – Kim Long (CN.HL)
Xin cho con biết – Trầm Hương (CTT)
Xin cho con biết ăn năn – Hải Nguyễn (MC)
Xin cho con bước theo Ngài – Hải Nguyễn (CN.HL)
Xin cho con dừng chân – Trầm Hương (CH)
Xin cho con hiều – Nguyễn Duy (CN.HL)
Xin cho con một trái tim – Từ Duyên (CN.HL)
Xin cho con niềm tin – Hải Nguyễn (CN.HL)
Xin cho con tình yêu – Kim Long (CN.HL)
Xin cho con thấy (Tv. 4) – Viết Chung (ĐC)
Xin cho con yêu Chúa – Hương Đan (CN.HL)
Xin cho con yêu đời yêu người – Phanxicô (CN.HL)
*
Xin cho cuộc đời con – Bạch Vân (CN.HL)
Xin cho chúng tôi – La Thập Tự (ĐC)
Xin cho đôi tim – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Xin cho hai trái tim – Dao Kim (HP)
Xin cho hồn con – Vũ Đình Ân (NL)
Xin cho lời con – Duy Linh (NL)
Xin cho lời con – Mi Trầm (DL)
Xin cho lời con khấn nguyện (Tv. 87) – Thiên Duyên
Xin cho mùa xuân – Nguyễn Duy
Xin cho muôn người – Kim Long (CN.HL)
Xin cho nên một – Hải Ánh
Xin cho tình con – Nhật Minh
Xin cho tình yêu – Ngọc Linh (HP)
Xin cho tình yêu mới – Trương Thế Bạch (HP)
Xin cho tôi – Nguyễn Duy (CN.HL)
Xin cho tôi – Từ Duyên (CN.HL)
Xin cho trái tim con – Ân Duy (CT)
Xin chọn người yêu là Giêsu – Nguyễn Duy (CN.HL)
Xin chọn yêu Cha – Nguyên Hòa (TH)
Xin chở che con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Xin chớ quên tôi – Thanh Bình (CH)
*
Xin Chúa ban bình an – Xuân Thảo
Xin Chúa bên con – Giangtâm
Xin Chúa chiếu rọi – Kim Long (NL)
Xin Chúa chiếu rọi – Vũ Đình Ân (NL)
Xin Chúa cho cuộc đời con – Bạch Vân (TH)
Xin Chúa chúc lành – Trần Chúc (HP)
Xin Chúa chúc phúc – Bạch Vân (HP)
Xin Chúa chữa lành con – Huỳnh Minh Kỳ (LTXC)
Xin Chúa dẫn đưa – Nguyễn Duy (CH)
Xin Chúa dủ thương – Duy Linh (MC)
Xin Chúa dùng con – Thái Nguyên (CN.HL)
Xin Chúa dùng con – Thiên Phát (CN.HL)
Xin Chúa đến – Hoàng Kim (MV)
Xin Chúa đến – Kim Loan
Xin Chúa đến – Kim Long (MV)
Xin Chúa đến – lời: Kim Long (MV)
Xin Chúa đến – Nguyễn Duy (MV)
Xin Chúa đến – Vương Diệu (MV)
Xin Chúa đến – Yên Phương (MV)
Xin Chúa đến cứu độ (Tv. 145) – Viết Chung (ĐC)
Xin Chúa đoái nhìn – Duy Linh (NL)
Xin Chúa Giêsu ngự đến – Kim Long (MV)
Xin Chúa giữ gìn (Tv. 130) – Viết Chung (ĐC)
Xin Chúa giữ gìn các Linh mục – Đinh Công Huỳnh (TH)
Xin Chúa hãy nhìn – Hoài Đức (CH)
Xin Chúa khoan dung – Ngọc Hân (CH)
Xin Chúa khoan dung – Nguyễn Sơn
Xin Chúa lắng nghe – Duy Linh (NL)
Xin Chúa lắng nghe – Trầm Thiên Thu (NL)
Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng – Ngọc Linh (CH)
Xin Chúa mở mắt – Vương Diệu (NL)
Xin Chúa nên núi đá – Duy Linh (NL)
Xin Chúa nối kết – Khuyết danh (HP)
Xin Chúa nối kết chúng con – Trương Thế Bạch (HP)
Xin Chúa Ngôi Ba – Nguyễn Văn Vượng (CTT)
Xin Chúa ngự đến (Tv. 145) – Viết Chung (ĐC)
Xin Chúa nhận lễ dâng – Phanxicô (DL)
Xin Chúa ở lại – Kim Long (MPS)
Xin Chúa ở lại (Lc. 24,13-35) – Thái Nguyên
Xin Chúa phán dạy – Kim Long (CN.HL)
Xin Chúa phán một lời – Kim Long (CN.HL)
Xin Chúa sai Thánh Thần (TV. 103) – Viết Chung (ĐC)
Xin Chúa thanh tẩy con – Ngọc Hân (CN.HL)
Xin Chúa Thánh Thần – Vũ Đình Ân (CTT)
Xin Chúa Thánh Thần ngự đến – Vinh Hạnh (CTT)
Xin Chúa thiên đình – Kim Long (DL)
Xin Chúa thương – Hồng Bính (MC)
Xin Chúa thương – Vinam (MC)
Xin Chúa vui nhận – Nguyễn Văn Tuyên & Tiến Dũng (DL)
Xin Chúa xót thương (Tv. 66) – La Thập Tự (ĐC)
Xin Chúa xót thương – Thái Nguyên (LTXC) (CH)
Xin Chúa xót thương – Thiên Uyên (MC)
Xin Chúa xót thương – Trầm Thiên Thu (NL)
Xin Chúa xót thương – Trần Công Danh (CH)
Xin chúc mừng – Hải Nguyễn (TH)
Xin chữa lành con – Hoàng Kim Tốt (MC)
Xin chữa lành con – Hồng Trần Phạm Đình Đài (MC)
*
Xin dạy con – Anh Tuấn (TH)
Xin dạy con – Từ Duyên (CN.HL)
Xin dạy con biết yêu (Ga. 21,15-27) – Ngọc Hân
Xin dạy con biết yêu – Nguyễn Duy (CN.HL)
Xin dạy con cầu nguyện – Kim Long (CN.HL)
Xin dạy con vững bước – Kim Long (CN.HL)
Xin dạy con yêu – Kim Long (TT.TT)
Xin dạy chúng con – Kim Long (MC)
Xin dắt con về – Thế Thông (MC)
Xin dắt đưa con về – Trầm Hương (CH)
Xin dẫn con về – Đinh Công Huỳnh (CN.HL)
Xin dẫn con đi – Dao Kim (CN.HL) (TH)
Xin dẫn con về – Kim Long (CN.HL)
Xin dẫn dắt con – Quốc Vinh (CN.HL)
Xin dẫn đưa – Ngọc Linh
Xin dẫn đưa – Nguyễn Duy (CH)
Xin dẫn đưa con – Kim Long (CN.HL)
Xin dâng – Anh Tuấn (DL)
Xin dâng – Đinh Công Lý (DL)
Xin dâng – Hải Nguyễn (DL)
Xin dâng – Khuyết danh (DL)
Xin dâng – Ngọc Kôn (DL)
Xin dâng – Nguyễn Duy (DL)
Xin dâng – Phanxicô (DL)
Xin dâng – Sơn Dương (DL)
Xin dâng – Vũ Đình Ân (DL)
Xin dâng 2 – Ân Đức (DL) (MC)
Xin dâng 6 – Nguyễn Tiến Dũng (DL)
Xin dâng 9 – Nguyễn Tiến Dũng (DL)
Xin dâng 16 – Nguyễn Tiến Dũng (DL)
Xin dâng 18 – Nguyễn Tiến Dũng (DL)
Xin dâng câu tạ ơn – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ
Xin dâng cuộc đời con – Ngọc Linh (DL)
Xin dâng Cha – Huy Hoàng (DL)
Xin dâng Cha – Ngọc Hân (DL)
Xin dâng Cha – Nguyễn Duy (DL)
Xin dâng Cha 1 – Từ Duyên (DL)
Xin dâng Cha 2 – Từ Duyên (DL)
Xin dâng Cha – Vinam (DL)
Xin dâng chàng và nàng – Thy Yên (HP)
Xin dâng cho Chúa – Kim Long (CN.HL)
Xin dâng Chúa – Mi Trầm (DL)
Xin dâng Chúa – Ninh Doãn Hùng (CH)
Xin dâng Chúa – Ngọc Hân
Xin dâng Chúa – Nguyên Kha (DL)
Xin dâng Chúa – Từ Duyên (DL)
Xin dâng Chúa – Viễn Xứ (DL)
Xin dâng đời con – Huy Hoàng (DL)
Xin dâng đời con – Từ Duyên (CN.HL)
Xin dâng kính Mẹ – Thế Thông
Xin dâng lên – Đinh Công Huỳnh (DL)
Xin dâng lên – Hoàng Trung (DL)
Xin dâng lên – Hoàng Vũ (DL)
Xin dâng lên 1 – Mi Trầm (DL)
Xin dâng lên 2 – Mi Trầm (DL)
Xin dâng lên – Kim Long (DL)
Xin dâng lên – Ngọc Hân
Xin dâng lên – Nguyên Hồ (DL)
Xin dâng lên – Nguyễn Mộng Huỳnh (DL)
Xin dâng lên – Nhật Minh
Xin dâng lên – Phanxicô (DL)
Xin dâng lên – Thảo Vy (DL)
Xin dâng lên – Vũ Đình Ân (DL)
Xin dâng lên bánh thơm – Hải Ánh
Xin dâng lên Cha – Nguyễn Mộng Huỳnh (DL)
Xin dâng lên Cha – Trần Hòa Yên (DL)
Xin dâng lên Cha – Vũ Đình Ân (DL)
Xin dâng lên Chúa – Ngọc Hân
Xin dâng lên Chúa – Phanxicô (DL)
Xin dâng lên Chúa – Sơn Dương (DL)
Xin dâng lên Chúa – Trần Công Danh (DL)
Xin dâng lên Mẹ – Kim Loan
Xin dâng lên Mẹ – Nhật Minh
Xin dâng lên Mẹ – Trần Minh Hứa (HP)
Xin dâng lên Ngài – Kim Long (DL)
Xin dâng lên Ngài – Khuyết danh (DL)
Xin dâng lời tạ ơn – Hải Nguyễn (CN.HL)
Xin dâng Ngài – Khuyết danh (DL)
Xin dâng Ngài – Nguyễn Hùng Lân (DL)
Xin dâng tiến Ngài – Sơn Dương (DL)
Xin dâng tình yêu lứa đôi – Xuân Đàn (HP)
Xin dâng tình yêu này – Phanxicô (HP)
Xin dâng Thánh Tâm – Phạm Vĩnh Sơn (TT.TT)
Xin dâng trót cuộc đời – Thế Thông
Xin dâng về Mẹ – Hải Ánh
Xin dủ lòng thương – Duy Linh (NL)
Xin dủ lòng thương – Đinh Công Huỳnh (CH)
Xin dủ tình – Mi Trầm (MC)
Xin dủ tình thương – Vũ Đình Ân (MC)
*
Xin đáp đền – Từ Duyên (CN.HL)
Xin đáp lại (Tv. 68) – Ngọc Linh
Xin để lại anh em – Khuyết Danh (CH)
Xin đến cứu chúng con – Kim Long (MV)
Xin đến đem bình an – Kim Long (MV)
Xin đến giúp con – Duy Linh (NL)
Xin đến giúp con (Tv. 69) – Thiên Duyên
Xin đến Ngài ơi – Văn Chi (TH)
Xin định nghĩa tình yêu – Cao Huy Hoàng (HP)
Xin định nghĩa tình yêu – Khuyết danh (HP)
Xin đoái nhìn – Khuyết Danh (CH)
Xin đoái nhìn (Tv. 12) – Thế Thông
Xin đoái nhìn và xót thương (Tv. 24) – Thiên Duyên
Xin đón nhận – Viễn Xứ (CH)
Xin đổ lòng từ bi – La Thập Tự (ĐC)
Xin đổ mưa thiêng – Việt Khôi (MV) (MGS)
Xin đổ sương mai – Kim Long (MV)
Xin đổ sương mai – Thế Thông
Xin đổ sương mai (CN 4 MV) – Trầm Thiên Thu (NL) (MV)
Xin đổ tràn lòng con – Duy Linh (TT.TT)
Xin đổ xuống lòng con – Kim Long (CN.HL)
Xin đổi mới trái tim – Vũ Đình Ân (CN.HL)
Xin đổi thay – Vũ Đình Ân (MC)
Xin đốt cháy con đi – Ngọc Kôn (CTT)
Xin đốt lên – Nguyễn Hùng Cường (CN.HL)
Xin đốt lửa lòng – Hải Triều (CTT)
Xin đưa con về – Giang Ân (MC)
Xin đưa con về – Ngọc Khánh (CN.HL)
Xin đừng bỏ con – Khuyết danh
Xin đừng bỏ con – Lữ Hành (CN.HL)
Xin đừng bỏ con (Tv. 21) – Mạnh Hùng
Xin đừng bỏ rơi (Tv. 73) – Thiên Duyên
Xin đừng quên con – Đinh Công Huỳnh (CN.HL)
Xin đừng quên con – Văn Chi (MC)
Xin đừng xa con – Từ Duyên (CN.HL)
Xin đừng xua đuổi – Duy Linh (NL)
Xin được hồi sinh – Hồng Trần Phạm Đình Đài (CH)
Xin được mãi bên nhau – Nguyễn Mông Huỳnh (HP)
Xin được mãi bên nhau – Trương Thế Bạch (HP)
Xin được nghỉ yên – Ninh Doãn Hùng (CH)
Xin được phục hồi – La Thập Tự (ĐC)
Xin được sống một đời – Nguyễn Duy (CN.HL)
Xin được thấy thiên đường – Phanxicô (CN.HL)
Xin được thấy tôn nhan – Nguyên Kha (CN.HL)
*
Xin gõ tìm – Hàn Thư Sinh
Xin gọi con trỗi dậy – Huy Hoàng (MC)
Xin gục đầu sám hối – Đỗ Vy Hạ (MC)
*
Xin giải nghĩa yêu – Từ Duyên (CN.HL)
Xin giải thoát con – Đỗ Vy Hạ (NL)
Xin giải thoát con – lời Việt Giang Tâm (MC)
Xin Giáng sinh tình yêu – Phanxicô (MGS)
Xin gieo rắc sương mai – Minh Toàn & Phanxicô (MV) (MGS)
Xin gieo sương – Kim Long (MV)
Xin gieo sương mai – Đinh Công Huỳnh (MV)
Xin giúp con – Hải Triều (CTT)
Xin giúp con – Từ Duyên & Kim Long (CN.HL)
Xin giữ con – Mi Trầm (CN.HL)
Xin giữ gìn (Tv. 16) – Thanh Bình (NL)
Xin giữ gìn con (Tv. 15) – Thế Thông
Xin giữ gìn con (Tv. 16) – Thiên Duyên
Xin giữ lòng con – Kim Long (CN.HL)
Xin giữ nguyên màu áo – Cao Huy Hoàng (HP)
Xin giữ tỉnh thức – Kim Long (CN.HL)
*
Xin hát bài tình ca – Hải Ánh
Xin hát lên – Từ Duyên (CN.HL)
Xin hãy ban cho – Vũ Đình Ân (CN.HL)
Xin hãy ban lời – Nguyễn Duy (CN.HL)
Xin hãy dạy con (Tv. 24) – Ngọc Linh
Xin hãy đến – Văn Chi
Xin hãy mở – Ngọc Linh (CH)
Xin hãy mở – Vũ Đình Ân (NL)
Xin hãy mở lòng con ra – Trùng Dương (NL)
Xin hãy nghe (Tv. 44) – Ngọc Linh
Xin hãy nhớ lại (Tv. 24) – La Thập Tự (ĐC)
Xin hiến dâng – Nguyễn Mộng Huỳnh (TH)
Xin hiệp dâng – Nguyễn Duy (DL)
Xin hiệp dâng – Vũ Đình Ân (DL)
Xin hiệp dâng (2) – Vũ Đình Ân (DL)
Xin hiệp nhất – Vũ Đình Ân (DL)
Xin hồi phục (Tv. 79) – Viết Chung (ĐC)
Xin hướng lòng con tới Chúa – Đinh Công Huỳnh (CN.HL)
Xin kính chào – Xuân Thảo (ĐM)
Xin kính dâng – Martinô (ĐC)
Xin kính dâng – Thế Thông
Xin khấn nguyện – Phanxicô (HP)
Xin là khí cụ bình an – Từ Duyên (CN.HL)
Xin là khúc hát mới – Thế Thông
Xin là nhân chứng cho Ngài – Ngọc Oanh (CTT)
Xin làm khí cụ bình an – Phanxicô (CN.HL)
Xin làm mới trong con – Trầm Hương (TH)
Xin lắng nghe – Kim Long (MV)
Xin lắng nghe – Thanh Bình (NL)
Xin lắng nghe – Vũ Mộng Thơ (CH)
Xin lắng tai – Thanh Lâm (NL)
Xin lắng tai nghe (Tv. 85) – Thiên Duyên
Xin liên kết – Kim Long (CTT)
Xin loan truyền – Viết Chung (MPS)
Xin lòng Chúa thương xót – Duy Linh (TT.TT)
Xin lòng Chúa xót thương/1 – Ngọc Hân
Xin lòng Chúa xót thương/2 – Ngọc Hân
Xin Lời Chúa – Kim Long (CN.HL)
Xin Lời Chúa – Nguyễn Duy (CN.HL)
*
Xin mãi tán dương – Kim Long (NL)
Xin mãi vuông tròn – Bạch Vân (TH)
Xin mau đáp lời – Duy Linh (NL)
Xin mau ngự đến – Kim Long (MV)
Xin Mẹ – Lê Ân Thiên (ĐM)
Xin Mẹ – Ngọc Kôn (HP)
Xin Mẹ dạy cho con – Phương Anh (ĐM)
Xin Mẹ dẫn bước – Đinh Công Huỳnh (HP)
Xin Mẹ đỡ nâng – Viết Chung
Xin Mẹ hội dòng – Bùi Lữ
Xin Mẹ mùa xuân – Nguyễn Duy
Xin Mẹ nghe thấu – Phương Anh (CH)
Xin Mẹ thương – Hương Đan (CH)
Xin Mẹ thương – Mi Giáng (HP)
Xin Mẹ xót thương – Kim Long (HP)
Xin minh xét cho con (Tv. 42) – Thiên Duyên
Xin một đời – Khuyết danh (TH)
Xin một đời cảm tạ – Ân Duy (CN.HL)
Xin một lần – Kim Đường
Xin một lần nguyện ước – Anh Kha (TH)
Xin một lòng mến yêu – Sơn Dương (CN.HL)
Xin một lòng trung kiên – Hiền Hòa
Xin mở cửa – Mi Trầm (NL)
Xin mở cho con – Quốc Vinh (CN.HL) (CBN)
Xin mở lòng trí con – Đinh Công Huỳnh (CN.HL)
Xin mở lượng từ bi – Mi Trầm (MC)
Xin mở mắt con – Kim Long (CN.HL)
Xin mở mắt môi con – Vũ Đình Ân (CN.HL)
Xin mở miệng con – Kim Long (CN.HL)
Xin mở miệng con – Nam Sơn (CN.HL)
Xin mở miệng con – Nguyễn Duy (NL)
Xin mùa xuân tiến lên – Kim Long
Xin mưa Đấng Cứu Tinh – Đinh Công Huỳnh (MV) (MGS)
Xin mưa hoa hồng – Thế Thông
Xin mưa thánh ân – Đinh Công Huỳnh (MV) (MGS)
Xin mưa Vị Cứu Tinh (Is. 45,8) – Thiên Duyên
*
Xin nâng con chỗi dậy – Mi Trầm (NL)
Xin nâng đỡ con – Mi Trầm (NL)
Xin nâng đỡ con – Nguyễn Duy (CN.HL)
Xin nâng đỡ con – Thanh Lê (CN.HL)
Xin nói với con – Đinh Công Huỳnh (CN.HL)
Xin Ngài bênh vực – Hồng Bính (MC)
Xin Ngài dạy con – Khuyết danh (TL)
Xin Ngài đến – Nguyễn Duy (MV)
Xin Ngài đến ngay bên – Đỗ Vy Hạ (MC) (CH)
Xin Ngài đến thăm – Trương Thế Bạch (MV)
Xin Ngài hãy đến – Cao Huy Hoàng (CTT)
Xin Ngài hãy đến – Nguyễn Duy (CN.HL) (MV)
Xin Ngài hãy phán – Quốc Thái (TH)
Xin Ngài hãy phán – Xuân Hân
Xin Ngài là ánh sáng – Kim Long & Xuân Ly Băng (CN.HL)
Xin Ngài mau đến – Hoàng Đức (CTT)
Xin Ngài mau đến – Kim Oanh (MV)
Xin Ngài mau đến (Tv. 39) – Viết Chung (ĐC)
Xin Ngài nên như núi đá (Tv. 30) – Thiên Duyên
Xin Ngài ngự đến – Kim Long (CN.HL) (MV)
Xin Ngài ngự đến – Thanh Lâm
Xin Ngài ngự đến – Trầm Hương (MV)
Xin Ngài ngự lại – Hồng Trần Phạm Đình Đài (CN.HL)
Xin Ngài ở giữa chúng con – Trầm Hương (MGS)
Xin Ngài tha thứ – Vinam (CN.HL)
Xin Ngài thánh hiến – Xuân Hồng
Xin Ngài thứ tha – Ngọc Linh
Xin Ngài thực hiện – Văn Chi (ĐM)
Xin Ngài thương ban – Hùng Lân (CN.HL)
Xin Ngài thương con – Thành Tâm (MC) (CH)
Xin Ngài trang điểm đời tôi – Nguyễn Duy & Tagore (CN.HL)
Xin Ngôi Ba – Kim Long (CTT)
Xin Ngôi Ba – Mai Nguyên Vũ (CTT)
Xin ngự đến – Hoàng Phương
Xin ngự đến 1 – Kim Long (MV)
Xin ngự đến 2 – Kim Long (MV)
Xin ngự đến – Mai Nguyên Vũ (CTT)
Xin ngự trong con – Kim Long (CN.HL)
Xin ngự vào lòng – Kim Loan
Xin Người đến – Hải Triều (MV)
*
Xin nghe con khẩn nài – Kim Long (CN.HL)
Xin nghe con cầu khấn – Từ Duyên (CH)
Xin nghe lời – Thanh Bình (NL)
Xin nghe tiếng con – Duy Linh (MPS)
Xin nghe tiếng con – Thế Thông
Xin nghe tiếng con kêu cầu (Tv. 26) – Thiên Duyên
Xin nghe tiếng nguyện cầu – Duy Linh (NL)
*
Xin nhắc con nhớ – Kim Long (CN.HL)
Xin nhậm lời con (Tv. 68) – La Thập Tự (ĐC)
Xin nhận tình yêu chúng con – Bùi Công Thuấn (HP)
Xin nhìn và xót thương – Duy Linh (MC)
Xin như – Từ Duyên (CN.HL)
Xin như cánh hoa – Lê Ân Thiên (ĐM)
Xin như mặt trời lên – Đỗ Vy Hạ (MV)
*
Xin ở lại – Kim Long (MPS)
Xin ở lại với con – Đinh Công Huỳnh (CN.HL)
Xin ở lại với con – Kim Long (CN.HL)
Xin ở mãi bên con – Ngọc Linh (CN.HL)
Xin ở với con – Kim Long (CN.HL)
Xin ở với con (Tv. 90) – La Thập Tự (ĐC)
Xin ở với con – Viết Chung (CN.HL)
Xin ơn an bình – Hồng Trần Phạm Đình Đài (TL) (CN.HL)
Xin ơn bảy nguồn – Vũ Đình Ân
Xin ơn bình an – Mi Trầm
Xin ơn bình an – Thanh Bình (NL)
Xin ơn bình an – Viễn Xứ (CN.HL)
Xin ơn cứu rỗi – Sơn Dương (CH)
Xin ơn chữa lành – Đinh Công Huỳnh (LTXC)
Xin ơn đổi mới – Nguyễn Duy (CN.HL)
Xin ơn giao chiến – Minh Đệ (ĐM)
Xin ơn hiệp nhất (Ga. 17,21) – Kim Loan
Xin ơn hộ giúp – Thái Huy (ĐM)
Xin ơn Mẹ – Vũ Đình Ân (ĐM)
Xin ơn phù trợ – Trầm Thiên Thu (NL)
Xin ơn thái hòa – Vũ Đình Ân (DL)
Xin ơn thứ tha – Hồng Bính (MC)
Xin ơn vượt biển – Hải Linh & Minh Đệ (ĐM)
Xin ơn xem lễ – Hùng Lân (NL)
*
Xin phái thợ gặt – Duy Linh (TL)
Xin phó thác – Anh Tuấn (CH)
Xin phù giúp – Kim Long (ĐM)
Xin phù trợ (Tv. 39) – La Thập Tự (ĐC)
*
Xin quy tụ – Thanh Bình (NL)
*
Xin rạng Danh Chúa (Tv. 113) – Kim Đường
Xin rủ tình thương – Viết Chung (MV)
Xin rủ thương cứu độ – Kim Long (MC)
Xin rửa con – Mi Trầm (MC)
Xin rửa con – Văn Duy Tùng (CN.HL)
Xin rửa con trong Thánh Linh (Lc. 3,10-18) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ
Xin rước Chúa (Tv. 131) – Ngọc Linh
*
Xin sai con vào đời (Mc. 6,7-13) – Thiên Duyên
Xin sai chúng con – Đinh Công Huỳnh (TL)
Xin sai Thánh Linh 1 – Nguyễn Duy (CTT)
Xin sai Thánh Linh 2 – Nguyễn Duy (CTT)
Xin sai Thánh Linh – Hoàng Kim (CTT)
Xin sai Thánh Linh – Hải Triều (CTT)
Xin sai Thánh Linh – Tường Vy (CTT)
Xin sai Thánh Thần 1 – Kim Long (CTT)
Xin sai Thánh Thần 2 – Kim Long (CTT)
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) – Hải Nguyễn (CTT)
Xin sai Thánh Thần – La Thập Tự (ĐC)
Xin sai Thần Linh (Tv. 103) – Viết Chung (ĐC)
*
Xin tạ ơn – Khuyết danh (CN.HL)
Xin tạ ơn (Tv. 102) – Anphong Hoan
Xin tạ ơn Chúa – Dao Kim (TH)
Xin tạ ơn Ngài – Nguyễn Hùng Cường & Phương Ý (CN.HL) (TH)
Xin tái tạo (Tv. 50) – Viết Chung (ĐC)
Xin tái tạo lòng con – Kim Long (MC)
Xin tạm biệt -Ngọc Linh (CH)
Xin tán dương Ngài (Tv. 29) – Ngọc Linh
Xin tận hiến – Bạch Vân (TH)
Xin tiến dâng – Kim Long (DL)
Xin tiến dâng – Nguyễn Duy (DL)
Xin tiến dâng – Nguyễn Quang Hưng (DL)
Xin tiến dâng – Nguyễn Vũ (DL)
Xin tiến dâng – Vinam (DL)
Xin tiến dâng Mẹ – Linh Huyền Dung
Xin tình Ngài – Huỳnh Minh Kỳ (CN.HL)
Xin tình yêu bao la – Cao Huy Hoàng & Lê Phú Hải (HP)
Xin tình yêu dạy con – Ngọc Linh (CN.HL)
Xin tình yêu Ngài – Kim Long (CN.HL)
Xin tỏ cho chúng con – Nguyễn Duy (CN.HL)
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 32) – La Thập Tự (ĐC)
Xin tỏ lòng từ bi – Nguyễn Duy (MV)
Xin tỏ lòng khoan dung – Kim Long (MV)
Xin tỏ lòng nhân ái – Kim Long (MV)
Xin tỏ lượng từ bi (Tv. 84) – La Thập Tự (ĐC)
Xin tỏ nhan thánh (Tv. 79) – La Thập Tự (ĐC)
Xin tỏ ra (Tv. 84) – Viết Chung (ĐC)
Xin tỏ ra lòng Ngài (Tv. 84) – Ngọc Linh
Xin tôn vinh – Trần Hòa Yên (CN.HL)
*
Xin tha cho họ (Lc. 23,34) – Hàn Thư Sinh
Xin tha phạt (Tv. 40) – Viết Chung (ĐC)
Xin tha thứ – Kim Long (CN.HL)
Xin thanh tẩy – Kim Long (MC)
Xin thành tâm – Nguyễn Sơn
Xin Thánh Cả Giuse – Mi Trầm (CT)
Xin thánh hóa con – Từ Duyên (CN.HL)
Xin thánh hóa gia đình 1 – Duy Linh (TL)
Xin thánh hóa gia đình 2 – Duy Linh (TL)
Xin Thánh Thần – Hùng Lân (CTT)
Xin Thánh Thần đến – Kim Long (CTT)
Xin Thánh Thần đến (Ga. 20,19-23) – Thái Nguyên
Xin Thánh Thần đến canh tân – Ngọc Hân
Xin Thánh Thần mau đến – Ngọc Hân
Xin thắp lên giấc mơ đời người – Hạ Đăng (CN.HL)
Xin thắp sáng hồn con – Phanxicô (CTT)
Xin thâm nhập con – Kim Long (TT.TT)
Xin Thần Linh Chúa – Đinh Công Huỳnh (CTT)
Xin Thần Linh Chúa – Kim Long (CTT)
Xin Thần Linh Chúa – Vũ Đình Ân (CTT)
Xin theo Ba Vua – La Thập Tự (MGS)
Xin theo Thầy – Kim Long (TH)
Xin theo Thầy (CN 13 TN C) – Vinam (CN.HL)
Xin thêm lòng tin – Đinh Công Huỳnh (CN.HL)
Xin Thiên Chúa thương xót (Tv. 66) – Ngọc Linh
Xin thú nhận – Ninh Doãn Hùng (MC)
Xin thúc bách con – Kim Long (CTT)
Xin thuộc về Ngài – Viễn Xứ (TH)
Xin thứ tha – Đỗ Vy Hạ (CH)
Xin thứ tha – Trọng Khẩn (MC)
Xin thứ tha – Từ Duyên (CN.HL)
Xin thứ tha tội lỗi – Kim Long (MC)
Xin thương – Trầm Thiên Thu (LTXC)
Xin thương con – Thái Nguyên (MC)
Xin thương con – Trọng Khẩn (MC)
Xin thương con (Tv. 50) – Vinam (NL)
Xin thương cứu độ – Kim Long (MC)
Xin thương cứu độ (Tv. 105) – Thiên Duyên
Xin thương cha mẹ – Trầm Thiên Thu (CM)
Xin thương, Chúa nhân từ – Từ Duyên (MC)
Xin thương Chúa ơi – Từ Duyên (CH)
Xin thương, Chúa từ nhân – Từ Duyên (MC)
Xin thương dân Ngài – Kim Long (MC)
Xin thương đáp lời – Hồng Trần Phạm Đình Đài (MC)
Xin thương đến con – Ngọc Linh (CH)
Xin thương đoàn con – Duy Thiên (CN.HL)
Xin thương nghe – Nhật Minh
Xin thương nhìn đến – Kim Long (MC)
Xin thương tôi tớ – Trầm Thiên Thu (NL)
Xin thương vui nhận – Thy Anh (DL)
Xin thương xót con – Kim Loan
Xin thương xót con – Nguyễn Duy (MC)
Xin thương xót con (Mc. 10,46-52) – Thái Nguyên
*
Xin trao nhau tình yêu – Nguyễn Bách (HP)
Xin trái tim Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (TT.TT)
Xin tri ân – Anh Tuấn (CN.HL)
Xin tri ân – Kim Loan
Xin tri ân – Thành Tâm (CN.HL)
Xin tri ân Mẹ – Kim Long (ĐM)
Xin tri ân Ngài – Hùng Lân (CN.Hl)
Xin tri ân Ngài – Kim Long (CN.HL)
Xin tri ân Ngài – Nguyễn Hùng Lân (CN.HL)
Xin trọn đời chúng con (Lc. 17,11-19) – Thiên Duyên
Xin trọn tin yêu – Tiến Dũng (HP)
Xin trở nên hy tế – Bùi Ninh (CH)
Xin trở nên thạch động – Hùng Lân (NL)
Xin Trời – Phanxicô (HP)
Xin trời đổ sương – Mỹ Sơn (MV)
Xin trời đổ sương (Tv. 18) – Vinh Hạnh (MV)
Xin trời xanh – Hải Nguyễn (MV)
*
Xin uốn lòng con – Đinh Công Huỳnh (LTXC)
*
Xin vác lấy Thập giá – Đỗ Vy Hạ (MC)
Xin vâng – Hải Triều & Xuân Văn (ĐM)
Xin vâng – Mi Trầm (ĐM)
Xin vâng/1 – Ngọc Hân
Xin vâng/2 – Ngọc Hân
Xin vâng – Trần Minh Hứa (CN.HL)
Xin vâng lời Ngài – Vũ Đình Ân (MC)
Xin vâng như Mẹ – Duy Linh (ĐM)
Xin vâng như Mẹ – Hiền Hòa (ĐM)
Xin vâng như Mẹ – Thái Nguyên (ĐM)
Xin vâng theo Ý Chúa – Quốc Vinh (ĐM)
Xin vâng ý Cha – Kim Long (CN.HL)
Xin vâng ý Cha – Nguyễn Hùng Lân (MC)
Xin vâng ý Cha – Trần Thế (TT)
Xin vâng ý Cha – Vũ Đình Ân (MC)
Xin vĩnh biệt – Đinh Công Huỳnh & Đinh Công Lý (CH)
Xin vòng đôi tay – Đỗ Vy Hạ (MC)
*
Xin xót thương – Ngọc Kôn (MC)
Xin xót thương (Tv. 50) – Thế Thông
Xin xót thương – Vũ Đình Ân (CH)
Xin xót thương con – Đỗ Vy Hạ (CH)
Xin xót thương con (Tv. 50) – Giuse BCD
Xin xót thương con (Tv. 50) – Hồng Trần Phạm Đình Đài (MC) (CH)
Xin xót thương con – Huy Hoàng (TT)
Xin xót thương con – Nguyễn Duy (CH)
Xin xót thương con – Viết Chung (MC)
*
Xin yêu nhau – Nguyễn Duy (HP)
*
Xót thương người – Trầm Hương (CH)
*
Xuân an bình – Lê Ân Thiên
Xuân ca – Anh Tuấn
Xuân ca – Đức Dũng
Xuân ca – Phạm Duy
Xuân ca tạ ơn – Nguyên Lễ
Xuân cảm tạ – Hương Đan
Xuân cầu nguyện – Nguyễn Văn Hiển
Xuân có Mẹ – Phương Nhạn & Hạ My
Xuân chầu Mẹ – Kim Long (thơ: Xuân Ly Băng)
Xuân dâng – Trầm Thiên Thu
Xuân đã đến rồi – Văn Thành & Nguyễn Duy
Xuân đã sang – Kim Long
Xuân đã về – ???
Xuân đã về – Hải Ánh
Xuân đã về – Ngọc Linh
Xuân đã về – Từ Duyên
Xuân đã về – Trầm Thiên Thu
Xuân đã về – Vũ Đình Ân
Xuân đã về đây – Mi Trầm
Xuân đã về đây (Hiệp lễ Mùng 3 Tết) – Nguyên Lễ
Xuân đến rồi – Nguyên Kha
Xuân đến rồi – Nguyên Lễ
Xuân đến rồi đây – Mi Trầm
Xuân đến thật rồi – Duy Linh PHN
Xuân gieo vui (Ca HIệp lễ Mồng Một Tết) – Kim Long
Xuân hiếu kính Mẹ Cha – Hải Nguyễn
Xuân hồng – Hải Nguyễn
Xuân hồng ân – lời Việt: BTC
Xuân hồng ân – Hải Ánh
Xuân hồng ân – Hương Đan
Xuân hồng ân – Nguyễn Duy
Xuân hồng ân – Thái Nguyên
Xuân hồng ân – Nguyễn Hùng Lân
Xuân hồng ân – Trầm Thiên Thu
Xuân hồng ngày mới – Thái Nguyên
Xuân hồng vừa sang – Đỗ Vy Hạ
Xuân hy vọng – Hùng Lân
Xuân hy vọng – Nguyên Kha
Xuân kỳ diệu – Đặng Ngọc Ẩn & Sa Mạc Hồng
Xuân mới đã về – Vũ Đình Ân
Xuân mới hy vọng – Duy Tân
Xuân mới trở về – Kim Long
Xuân mới vừa sang – Nguyên Lễ
Xuân nay đã về – Mi Trầm
Xuân nay đã về – Vũ Đình Ân
Xuân nay đến rồi – Đỗ Vy Hạ
Xuân nguyện – Nguyên Hữu
Xuân như ý – Trầm Thiên Thu
Xuân ở trong con – Nguyễn Duy
Xuân quê hương – Nguyễn Duy & Vũ Mộng Thơ
Xuân ra đời – Cao Huy Hoàng
Xuân reo vui – Vũ Đình Ân
Xuân sang – Kim Long (thơ: Xuân Ly Băng)
Xuân sang – Trầm Thiên Thu
Xuân sang nguyện cầu – Đinh Công Huỳnh
Xuân tạ ơn – Hoàng Phương
Xuân tạ ơn – Hùng Lân
Xuân tạ ơn – Hương Đan
Xuân tạ ơn – Ngọc Linh
Xuân tạ ơn – Trầm Thiên Thu
Xuân tạ ơn – Vũ Đình Ân
Xuân thanh bình – Lan Thanh
Xuân thì thầm – Thế Thông & Thảo Duy
Xuân thiếu nhi – Hoài Đức
Xuân thương xót – Trầm Thiên Thu
Xuân tri ân – Hoàng Phương
Xuân tri ân – Thiên Uyên
Xuân trinh – Viết Chung
Xuân trong tình Chúa – Dấu Chân
Xuân về – Anh Tuấn
Xuân về – Hồng Trang
Xuân về – La Thập Tự
Xuân về – Trầm Thiên Thu
Xuân về – Vũ Đình Ân
Xuân về 2 – Vũ Đình Ân
Xuân về đây – Mi Trầm
Xuân về trong tiếng ca – Mi Trầm
Xuân vĩnh viễn – Trầm Thiên Thu
Xuân yêu đời – Thế Thông
Xuân yêu thương – Nguyên Dũng (thơ: Từ Linh)
Xuân yêu thương – Nguyễn Duy
Xuân yêu thương – Quang Huy
Xuân yêu thương – Xuân Hoàng
Xuất hành – Hoàng Kim
Xuất hành – Nhật Minh
*
Xưa Chúa vào thành thánh – Hải Triều
Xưa Chúa vào thánh thánh – Thiên Duyên
Xưa trên Canvê – Kim Long
Xức dầu trên đầu – Thế Thông
Xưng tụng lòng thương xót – Trầm Thiên Thu
Xướng đáp kinh tối/1 – Kim Loan
Xướng đáp kinh tối/2 – Kim Loan
*
Thánh ca theo Tựa đề (Pdf.)

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s