Nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ch.

*
Chốn thảm sầu (Cầu hồn)
*
Chúa đã xuống trần (ý thơ: Tây Khê) (Mùa Giáng Sinh)
Chúa đáng ca ngợi (Đn. 3,52-56) (Đáp ca)
Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Khi tôi tớ Ta kêu cầu) (Tv. 90) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tìm Thánh Nhan Chúa) (Tv. 26) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Xin đoái nhìn và xót thương con) (Tv. 24) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Mừng vui lên, Giêrusalem hỡi) (Is. 66,10-11) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Chính Ngài là Thiên Chúa bỏ vệ con) (Tv. 42) (Nhập lễ)
Chúa yêu bé thơ (Thiếu nhi)
*
Chúc tụng Chúa đi (Tv. 103) (Nhập lễ Lễ Hiện Xuống)

D.

*
Dân tôi hỡi (Tv. 77) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dâng bánh rượu (Dâng lễ)
Dâng lễ Đầu Xuân (Xuân)
Dâng lễ Giao Thừa (Xuân)
Dâng lên/1 (Dâng lễ)
Dâng lên/2 (Dâng lễ)
Dâng lên/3 (Dâng lễ)
Dâng lên/4 (Dâng lễ)
Dâng Mẹ (Hôn phối)
Dâng Mẹ cuộc đời (Đức Mẹ)

Đ.

*
Đáp ca Lễ An Táng (Tv. 129)
Đáp ca Lễ Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Đáp ca Lễ Minh Máu Thánh Chúa (Tv. 94)
Đấng bảo trợ (Các Thánh)
Đầu Xuân con dâng (Xuân)
Đầu Xuân con xin dâng (Xuân)
Đây Chúa sẽ vinh quang ngự đến (Is. 48,17-19) (Nhập lễ)
Đến với tha nhân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đức Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ (Tv. 121) (Chúa Kitô Vua)
Đức Kitô đã phục sinh (Rm. 6,9) (Nhập lễ)
Đức Tin là gì? (Ca nguyện – Hiệp lễ)

E.

*
Emmanuel (Mùa Vọng)

G.

*
Giã từ trần gian (Cầu hồn)

H.

*
Hạnh phúc thay (Tv. 118) (Đáp ca)
Hát lên mừng Chúa (Tv. 95) (Nhập lễ)
Hát lên mừng Chúa (Tv. 149) (Thánh vịnh)
Hát lên mừng Chúa (Tv. 97) (Nhập lễ)
Hãy ca khen Thiên Chúa (Tv. 67) (Thánh vịnh)
Hãy ca ngợi Chúa (Nhập lễ)
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 97) (Thánh vịnh)
Hãy hát mừng (Tv. 67) (Thánh vịnh)
Hãy yêu mến Chúa (Lc. 10,25-37) (Thánh ca Tin Mừng)
Hiến tế tình yêu (Dâng lễ)

I.

*

K.

*
Kinh cầu cho gia đình (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Kinh Mân Côi (Năm Mầu Nhiệm Sáng) (Đức Mẹ)
Kinh năm thánh Dòng Đa Minh (Bộ lễ – Kinh nguyện)
*
Kính mừng Maria (Đức Mẹ)
Kính nhớ Tổ tiên và Ông bà cha Mẹ (Thánh ca Tạ Ơn)
*
Khấn xin Mẹ (Cầu hồn)

L.

*
Lạy Các Thánh của Chúa (Cầu hồn)
Lạy Chúa (Tv. 70) (Nhập lễ)
Lạy Đức Mẹ Núi Cúi (Đức Mẹ)
Lạy Thánh Giuse (Công đoàn con đây lạy Thánh Giuse… ) (Các Thánh)
Lạy Thánh Giuse (Tình nồng hôm nay dâng Thánh Giuse… ) (Hôn phối)
Lạy Thiên Chúa (Tv. 24) (Nhập lễ 3 TN)
*
Lễ vật đêm nay (Mùa Giáng Sinh)
*
Linh hồn tôi (Kinh Magnificat) (Thánh vịnh)
*
Lòng Chúa xót thương (Lòng Thương Xót Chúa)
Lời Chúa/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời Chúa/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời Chúa là tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Lưỡi tôi (Tv. 136) (Thánh vịnh)

M.

*
Mẹ Bãi Dâu/1 (Đức Mẹ)
Mẹ Bãi Dâu/2 (+ Đặng Ngọc Ẩn) (Đức Mẹ)
Mẹ Bãi Dâu/3 (2 bè) (Đức Mẹ)
Mẹ Bãi Dâu/3 (Hợp xướng) (Đức Mẹ)
Mẹ lên trời (Đức Mẹ)
Mẹ Tàpao (Đức Mẹ)
Mến Chúa và yêu người (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Một trẻ thơ sẽ chào đời (Nhập lễ)
*
Muôn dân hỡi! Lắng nghe Lời Chúa (Nhập lễ)
Mừng Chúa đến (Mùa Giáng Sinh)
Mừng Chúa Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Mừng đón Chúa Xuân (Xuân)
Mừng Kim Khánh Linh mục (Thánh ca Tạ Ơn)
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (Đức Mẹ)
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (2 bè) (Đức Mẹ)
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (4 bè) (Đức Mẹ)
Mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Huynh đoàn cựu Tu sinh Đa Minh Viêt Nam
Mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Câu Lạc Bộ Huynh đệ Đa minh Việt Nam 
Mừng ngân khánh Linh mục (2 bè) (Tận hiến)
Mừng sinh nhật Đức Maria (Đức Mẹ)
Mừng Thánh Martin 50 năm hiển thánh (Các Thánh)
Mừng xuân mới (Xuân)

N.

*
Này Chúa sắp đến (Nhập lễ)
Này dân Sion (Mùa Vọng)
Năm sự Sáng (Tình yêu vào đời) (Đức Mẹ)

Ng.

*
Nguyện theo Thánh Martinô (Các Thánh)
Nguyện xin dâng (Hôn phối)

Nh.

*
Nhạc dùng đi rước (Soan cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Nhập Lễ Các Thánh Nam Nữ (Các Thánh)

O.

*

P.

*
Phúc thay (Tv. 32) (19 TN)

Q.

*

R.

*

S.

*
Sortie – Marche (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Sortie/2 (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Sortie/3 (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Sống đức tin Thánh Martinô (Các Thánh)

T.

*
Ta là bánh hằng sống (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Tạ ơn Các Thánh Tử đạo Việt Nam (Các Thánh)
Tạ ơn Chúa (Thể loại Thánh ca khác)
Tạ ơn Đức Mẹ Bãi Dâu (Đức Mẹ)
Tạ ơn Thánh Martinô (Các Thánh)
Tâm hồn khao khát Chúa (Tv. 62) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Tết Trung Thu (Thiếu nhi)
*
Tin tưởng vào Chúa (Tv. 24) (Nhập lễ 1 Mùa Vọng)
Tình Cha (Cha Mẹ)
Tình Cha (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Tình Cha (Soạn cho Kèn) (+ Đặng Ngọc Ẩn) (Thánh nhạc không lời)
Tình Chúa bao la (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Mẹ (Cha Mẹ)
Tình Mẹ (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Tình Mẹ (Soạn cho Kèn) (+ Đặng Ngọc Ẩn) (Thánh nhạc không lời)
*
Toàn thể đất nước (Tv. 65) (Đáp ca)
Toàn thể trái đất (Tv. 65) (Đáp ca 14 TN)
Toàn thể trái đất (Tv. 65) (Đáp ca 19 TN)
Tôi sẽ ca tụng Chúa (Tv. 110) (Đáp ca)
Tôi sẽ tiến đi (Tv. 115) (Đáp ca 2 Mùa Chay/B)
*
Từ vực sâu (Cầu hồn)

Th.

*
Tháng hoa dâng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
*
Thánh Anê Trinh Nữ Tử Đạo (Các Thánh)
Thánh Đaminh (Các Thánh)
Thánh Đaminh Vũ Đình Tước (Các hHA)
Thánh Gioan Baotixita (Các Thánh)
Thánh Hieronimo (Các Thánh)
Thánh lễ Tân Niên (Xuân)
Thánh Martinô (Các Thánh)
Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm (Các Thánh)
Thánh nữ Catarina thành Sienna (Các Thánh)
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự (Các Thánh)
Thánh Phêrô Tuần (Các Thánh)
Thánh Rosa Lima (Các Thánh)
Thánh Tôma Aquinô (Các Thánh)
Thánh Tôma Khuông OP (Các Thánh)
Thánh Vinh Sơn Ferrio OP (Các Thánh)
Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn mạch tình yêu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
*
Thờ lạy Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
*
Thứ Tư Lễ Tro (Mùa Chay)
Thứ Tư Lễ Tro (Nhập lễ)
Thứ Bảy sau Lễ Tro (Lạy Chúa, xin đáp lại lời con)
Thứ Hai, tuần 1 Mùa Chay (Tv. 122) (Như mắt của gia nhân)
Thứ Năm, tuần 1 Mùa Chay (Tv. 5) (Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con)
Thứ Bảy, tuần 1 Mùa Chay (Tv. 18) (Luật pháp của Chúa quả là hoàn thiện)
Thứ Hai, tuần 2 Mùa Chay (Tv. 25) (Xin giải thoát và xót thương con)
Thứ Ba, tuần 2 Mùa Chay (Tv. 12) (Xin Chúa tỏa ánh sáng)
Thứ Sáu, tuần 2 Mùa Chay (Tv. 30) (Xin đừng để con tủi hổ)
Thứ Bảy, tuần 2 Mùa Chay (Tv. 144) (Chúa là Đấng từ bi nhân hậu)
Thứ Hai, tuần 3 Mùa Chay (Tv. 83) (Khát khao mòn mỏi)
Thứ Ba, tuần 3 Mùa Chay (Tv. 16) (Con kêu lên Ngài)
Thứ Sáu, tuần 3 Mùa Chay (Tv. 85) (Lạy Chúa, không một thần linh sánh kịp Ngài)
Thứ Hai, tuần 4 Mùa Chay (Tv. 30) (Con chỉ tin tưởng nơi Ngài)
Thứ Ba, tuần 4 Mùa Chay (Xin cho chúng con được uống nước nguồn)
Thứ Năm, tuần 4 Mùa Chay (Tv. 104) (Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người)
Thứ Bảy, tuần 4 Mùa Chay (Tv. 17) (Lúc ngặt nghèo tôi kêu cùng Chúa)
Thứ Hai, tuần 5 Mùa Chay (Tv. 55) (Lạy Chúa, xin thương xót con cùng)
Thương người nghèo (Thánh Martinô) (Các Thánh)

Tr.

*
Trọn đời con yêu Chúa (Thánh Martinô) (Các Thánh)
Trọn đời vững niềm tin (Thánh Martin) (Các Thánh)
Trời cao hỡi (Nhập lễ 4 Mùa Vọng)
Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng (Is. 49,13) (Nhập lễ)
Trời xanh (Tv. 18) (Nhập lễ 2 Mùa Vọng/B)
*
Trước tôn nhan Chúa (Tv. 94) (Nhập lễ)
Trước tôn nhan Mẹ (Đức Mẹ)

U.

*
Ước chi hôm nay (Tv. 94) (Đáp ca)

V.

*
Vĩnh biệt lần cuối (Cầu hồn)

X.

*
Xin cho con biết ăn năn sám hối (Mùa Chay)
Xin cho con biết sống bác ái và yêu thương người (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin cho con niềm tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin đổi mới uốn nắn tâm hồn con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin luôn tỉnh thức (Mùa Chay)
Xin Mẹ gìn giữ Giáo hội Việt Nam (Đức Mẹ)
Xin Mẹ giúp con giữ trọn niềm tin (Đức Mẹ)
Xin Mẹ nâng đỡ đức tin của con (Đức Mẹ)
Xin Ngài nên như núi đá (Tv. 143) (Nhập lễ)
Xin Thánh Cả Giuse giúp con vững niềm tin (Các Thánh)
Xin thánh hóa gia đình (Hiếu kính Mẹ Cha)
Xin Thánh Martinô cầu Chúa cho con (Các Thánh)
Xin thắp lên ngọn nến Đức Tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin thêm Đức Tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin xót thương/1 (Cầu hồn)
Xin xót thương/2 (Cầu hồn)
*
Xuân yêu thương (Xuân)

Y.

*

Bộ Lễ Thiên Thần NhỏBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh cầu cho gia đìnhBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh Mân Côi Năm Mầu Nhiệm SángBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh năm thánh Dòng Đa MinhBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
+++
Anh em hãy vui lênNhập LễLời bài hát
Ca ngợi Chúa điNhập LễLời bài hát
Cảm tạ Thiên ChúaNhập LễLời bài hát
Con Chiên đã bị giếtNhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 1 Mùa ChayNhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 2 Mùa ChayNhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 3 Mùa ChayNhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 4 Mùa ChayNhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 5 Mùa ChayNhập LễLời bài hát
Chúc tụng Chúa đi (Tv. 103)Nhập LễLời bài hát
Đây Chúa sẽ vinh quang ngự đến (Is. 48)Nhập LễLời bài hát
Đức Kytô đã phục sinhNhập LễLời bài hát
Hát lên mừng Chúa (Tv. 95)Nhập LễLời bài hát
Hãy ca ngợi ChúaNhập LễLời bài hát
Lạy Chúa (Tv. 70)Nhập LễLời bài hát
Lạy Thiên Chúa (Tv. 24)Nhập LễLời bài hát
Một trẻ thơ sẽ chào đờiNhập LễLời bài hát
Muôn dân hỡi! Lắng nghe lời ChúaNhập LễLời bài hát
Này Chúa sắp đếnNhập LễLời bài hát
Nhập Lễ Các Thánh Nam NữNhập LễLời bài hát
Tin tưởng vào ChúaNhập LễLời bài hát
Thứ Tư Lễ TroNhập LễLời bài hát
Thứ Bảy sau Lễ TroNhập LễLời bài hát
Trời cao hỡiNhập LễLời bài hát
Trời vui lên, đất hãy nhảy mừngNhập LễLời bài hát
Trời xanhNhập LễLời bài hát
Trước tôn nhan ChúaNhập LễLời bài hát
Xin Ngài nên như núi đáNhập LễLời bài hát
+++
Biết lấy chi đền đáp (Tv. 115)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Các con hãy tìm kiếm (Tv. 48)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Con yêu mến (Tv. 17)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa đáng ca ngợi (Dn. 3)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đáp ca Lễ An Táng (Tv. 129)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đáp ca Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà thánh IsaveThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Đáp ca Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv 94)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hạnh phúc thay (Tv. 118)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hát lên mừng Chúa (Tv. 149)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy ca khen Thiên Chúa (Tv. 67)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy ca tụng Chúa (Tv 97)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Hãy hát mừng (Tv 67)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Linh hồn tôiThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lưỡi tôi (Tv. 136)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Phúc thayThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Toàn thể đất nướcThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Toàn thể trái đấtThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi sẽ ca tụng ChúaThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Tôi sẽ tiến điThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ước chi hôm nayThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Của lễ con dâng 1Dâng LễLời bài hát
Của lễ con dâng 2Dâng LễLời bài hát
Dâng bánh rượuDâng LễLời bài hát
Dâng lên 1Dâng LễLời bài hát
Dâng lên 2Dâng LễLời bài hát
Dâng lên 3Dâng LễLời bài hát
Dâng lên 4Dâng LễLời bài hát
Hiến tế tình yêuDâng LễLời bài hát
+++
Con tin có ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dân tôi hỡi (Tv. 77)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đến với tha nhânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đức Tin là gìCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Chúa 1Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Chúa 2Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Chúa là tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mến Chúa và yêu ngườiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tâm hồn khao khát ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa bao laCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin cho con biết sống bác ái và… Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin cho con niềm tinCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin đổi mới uốn nắng tâm hồn conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin thắp lên ngọn nến đức tinCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin thêm đức tinCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Hãy yêu mến Chúa (Lc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
+++
Cảm tạ Chúa Kết LễLời bài hát
+++
EmmanuelMùa VọngLời bài hát
Này dân SionMùa VọngLời bài hát
+++
Chúa đã xuống trầnMùa Giáng SinhLời bài hát
Lễ vật đêm nayMùa Giáng SinhLời bài hát
Mừng Chúa đếnMùa Giáng SinhLời bài hát
Mừng Chúa Giáng sinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Vì sao Chúa xuống trầnMùa Giáng SinhLời bài hát
+++
Thứ Hai, tuần 1 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thứ Năm, tuần 1 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thứ Bảy, tuần 1 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thứ Hai, tuần 2 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thứ Ba, tuần 2 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thứ Sáu, tuần 2 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thứ Bảy, tuần 2 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thứ Hai, tuần 3 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thứ Ba, tuần 3 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thứ Sáu, tuần 3 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thứ Hai, tuần 4 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thứ Ba, tuần 4 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thứ Năm, tuần 4 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thứ Bảy, tuần 4 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thứ Hai, tuần 5 Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Xin cho con biết ăn năng sám hốiMùa ChayLời bài hát
Xin luôn tỉnh thứcMùa ChayLời bài hát
+++
Các con hãy tìm kiếm (Tv. 48)XuânLời bài hát
Cảm tạ Chúa xuânXuânLời bài hát
Dâng lễ đầu xuânXuânLời bài hát
Dâng lễ Giao thừaXuânLời bài hát
Đầu xuân con dângXuânLời bài hát
Đầu xuân con xin dângXuânLời bài hát
Mừng đón Chúa xuânXuânLời bài hát
Mừng xuân mớiXuânLời bài hát
Thánh Lễ Tân NiênXuânLời bài hát
Xuân yêu thươngXuânLời bài hát
+++
Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ (Đáp ca)Chúa Kitô VuaLời bài hát
Cảm mến hồng ânThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Cảm tạ ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn mạch tình yêuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thờ lạy ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Lòng Chúa xót thươngLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
+++
Cầu cho Giáo hộiĐức MẹLời bài hát
Cầu cho Giáo hội (3 bè)Đức MẹLời bài hát
Dâng Mẹ cuộc đờiĐức MẹLời bài hát
Kính Mừng MariaĐức MẹLời bài hát
Mẹ Bãi Dâu 1Đức MẹLời bài hát
Mẹ Bãi Dâu 2Đức MẹLời bài hát
Mẹ Bãi Dâu 3 (2 bè)Đức MẹLời bài hát
Mẹ Bãi Dâu 3 (Hợp xướng)Đức MẹLời bài hát
Mẹ lên trờiĐức MẹLời bài hát
Mẹ TàPaoĐức MẹLời bài hát
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa Đức MẹLời bài hát
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (2 bè)Đức MẹLời bài hát
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (4 bè)Đức MẹLời bài hát
Mừng sinh nhật Đức MariaĐức MẹLời bài hát
Năm sự mừng (Tình yêu bất tử)Đức MẹLời bài hát
Năm sự Sáng (Tình yêu vào đời)Đức MẹLời bài hát
Năm sự ThươngĐức MẹLời bài hát
Năm sự vuiĐức MẹLời bài hát
Tạ ơn Đức Mẹ Bãi DâuĐức MẹLời bài hát
Trước tôn nhan MẹĐức MẹLời bài hát
Xin Mẹ gìn giữ Giáo hội Việt NamĐức MẹLời bài hát
Xin Mẹ giúp con giữ trọn niềm tinĐức MẹLời bài hát
Xin Mẹ nâng đỡ đức tin của conĐức MẹLời bài hát
Kinh Mân CôiĐức Mẹ (Mân Côi)Lời bài hát
Lạy Đức Mẹ Núi CúiNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
Tháng hoa dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
+++
Đấng bảo trợCác ThánhLời bài hát
Lạy Thánh GiuseCác ThánhLời bài hát
Mừng Thánh Martin 50 năm hiển thánhCác ThánhLời bài hát
Nguyện theo thánh MartinôCác ThánhLời bài hát
Sống đức tin thánh MartinoCác ThánhLời bài hát
Tạ ơn Các Thánh Tử Đạo Việt NamCác ThánhLời bài hát
Tạ ơn thánh MartinoCác ThánhLời bài hát
Thánh Anê, Trinh Nữ Tử ĐạoCác ThánhLời bài hát
Thánh ĐaminhCác ThánhLời bài hát
Thánh Đaminh Vũ Đình TướcCác ThánhLời bài hát
Thánh Gioan BaotixitaCác ThánhLời bài hát
Thánh HieronimoCác ThánhLời bài hát
Thánh MartinoCác ThánhLời bài hát
Thánh Matthêu Lê Văn GẫmCác ThánhLời bài hát
Thánh nữ Catarina SiennaCác ThánhLời bài hát
Thánh Phêrô Nguyễn Văn TựCác ThánhLời bài hát
Thánh Phêrô TuầnCác ThánhLời bài hát
Thánh Rosa LimaCác ThánhLời bài hát
Thánh Tôma AquinôCác ThánhLời bài hát
Thánh Tôma Khuông OPCác ThánhLời bài hát
Thánh Vinh Sơn Ferrio OPCác ThánhLời bài hát
Thương người nghèoCác ThánhLời bài hát
Trọn đời con yêu ChúaCác ThánhLời bài hát
Trọn đời vững niềm tinCác ThánhLời bài hát
Xin Thánh Cả Giuse giúp con vững niềm tinCác ThánhLời bài hát
Xin Thánh Martinô cầu Chúa cho conCác ThánhLời bài hát
+++
Bài ca cảm tạThánh Ca Tạ ƠnLời bài hát
Kính nhớ Tổ tiên và Ông bà cha mẹThánh Ca Tạ ƠnLời bài hát
Mừng Kim Khánh Linh mụcThánh Ca Tạ ƠnLời bài hát
Mừng ngân khánh Linh mục (2 bè)Tận HiếnLời bài hát
+++
Bước chân nối dàiTruyền giáoLời bài hát
+++
Bánh miến nàyCầu HồnLời bài hát
Của lễ con dângCầu HồnLời bài hát
Của lễ con dâng 1Cầu HồnLời bài hát
Chốn thảm sầuCầu HồnLời bài hát
Giã từ trần gianCầu HồnLời bài hát
Khấn xin MẹCầu HồnLời bài hát
Lạy Các Thánh của ChúaCầu HồnLời bài hát
Từ vực sâuCầu HồnLời bài hát
Vĩnh biệt lần cuốiCầu HồnLời bài hát
Xin xót thương 1Cầu HồnLời bài hát
Xin xót thương 2Cầu HồnLời bài hát
+++
Cầu cho cha mẹCha MẹLời bài hát
Cầu cho cha mẹ 1Cha MẹLời bài hát
Cầu cho cha mẹ 2Cha MẹLời bài hát
Công cha nghĩa mẹCha MẹLời bài hát
Tình chaCha MẹLời bài hát
Tình mẹCha MẹLời bài hát
Xin thánh hóa gia đìnhHiếu kính Mẹ ChaLời bài hát
+++
Bên MẹHôn PhốiLời bài hát
Cảm tạ 50 năm hồng ân hôn phốiHôn PhốiLời bài hát
Dâng MẹHôn PhốiLời bài hát
Lạy Thánh GiuseHôn PhốiLời bài hát
Nguyện xin dângHôn PhốiLời bài hát
+++
Chúa yêu bé thơThiếu NhiLời bài hát
Tết Trung ThuThiếu NhiLời bài hát
Mừng kỷ niệm 10 năm thành lậpNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Mừng kỷ niệm 25 năm thành lậpNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
+++
Tạ ơn ChúaThánh Ca Phụng Vụ khácLời bài hát
+++
Communion/1 (Soạn cho Kèn)Thánh nhạc không lời
Communion/2 (Soạn cho Kèn)Thánh nhạc không lời
Communion/3 (Soạn cho Kèn)Thánh nhạc không lời
Tình cha (Soạn cho Kèn)Thánh nhạc không lời
Tình mẹ (Soạn cho Kèn)Thánh nhạc không lời
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s