*Nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

123.

*
10 Năm cựu Tu sinh Đa minh (Nhạc sinh hoạt đoàn thể)
25 Năm huynh đệ Đa minh (Thánh ca Tạ Ơn)

A.

*
Anh em hãy vui lên (Nhập lễ 3 Mùa Vọng)

B.

*
Bài ca cảm tạ (Thánh ca Tạ Ơn)
Bánh miến này (Cầu hồn)
Bên Mẹ (Hôn phối)
Biết lấy chi đáp đền (Tv. 115) (Thánh vịnh)
Bộ lễ Thiên Thần Nhỏ (Bộ lễ dành cho Thiếu Nhi)
Bước chân nối dài (Truyền giáo)

C.

*
Ca ngợi Chúa đi (Nhập lễ)
Các con hãy tìm kiếm (Tv. 48) (Đáp ca) (Xuân)
Cảm mến hồng ân (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Cảm tạ 50 năm hồng ân hôn phối (Hôn phối)
Cảm tạ Chúa (Kết lễ)
Cảm tạ Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Cảm tạ Chúa Xuân (Xuân)
Cảm tạ Thiên Chúa (Nhập lễ)
Cầu cho Cha Mẹ (Cha Mẹ)
Cầu cho Cha Mẹ/1 (Cha Mẹ)
Cầu cho Cha Mẹ/2 (Cha Mẹ)
Cầu cho Giáo hội (Đức Mẹ)
Cầu cho Giáo hội (3 bè) (Đức Mẹ)
*
Communion/1 (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Communion/2 (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Communion/3 (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Con Chiên đã bị giết (Kh. 5,12) (Nhập lễ)
Con tin có Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con yêu mến (Tv. 17) (Đáp ca)
Công Cha nghĩa Mẹ (Cha Mẹ)
*
Của lễ con dâng (Cầu hồn)
Của lễ con dâng/1 (Dâng lễ)
Của lễ con dâng/2 (Dâng lễ)

Ch.

*
Chốn thảm sầu (Cầu hồn)
*
Chúa đã xuống trần (ý thơ: Tây Khê) (Mùa Giáng Sinh)
Chúa đáng ca ngợi (Đn. 3,52-56) (Đáp ca)
Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Khi tôi tớ Ta kêu cầu) (Tv. 90) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tìm Thánh Nhan Chúa) (Tv. 26) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Xin đoái nhìn và xót thương con) (Tv. 24) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Mừng vui lên, Giêrusalem hỡi) (Is. 66,10-11) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Chính Ngài là Thiên Chúa bỏ vệ con) (Tv. 42) (Nhập lễ)
Chúa yêu bé thơ (Thiếu nhi)
*
Chúc tụng Chúa đi (Tv. 103) (Nhập lễ Lễ Hiện Xuống)

D.

*
Dân tôi hỡi (Tv. 77) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dâng bánh rượu (Dâng lễ)
Dâng lễ Đầu Xuân (Xuân)
Dâng lễ Giao Thừa (Xuân)
Dâng lên/1 (Dâng lễ)
Dâng lên/2 (Dâng lễ)
Dâng lên/3 (Dâng lễ)
Dâng lên/4 (Dâng lễ)
Dâng Mẹ (Hôn phối)
Dâng Mẹ cuộc đời (Đức Mẹ)

Đ.

*
Đáp ca Lễ An Táng (Tv. 129)
Đáp ca Lễ Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Đáp ca Lễ Minh Máu Thánh Chúa (Tv. 94)
Đấng bảo trợ (Các Thánh)
Đầu Xuân con dâng (Xuân)
Đầu Xuân con xin dâng (Xuân)
Đây Chúa sẽ vinh quang ngự đến (Is. 48,17-19) (Nhập lễ)
Đến với tha nhân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đức Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ (Tv. 121) (Chúa Kitô Vua)
Đức Kitô đã phục sinh (Rm. 6,9) (Nhập lễ)
Đức Tin là gì? (Ca nguyện – Hiệp lễ)

E.

*
Emmanuel (Mùa Vọng)

G.

*
Giã từ trần gian (Cầu hồn)

H.

*
Hạnh phúc thay (Tv. 118) (Đáp ca)
Hát lên mừng Chúa (Tv. 95) (Nhập lễ)
Hát lên mừng Chúa (Tv. 149) (Thánh vịnh)
Hát lên mừng Chúa (Tv. 97) (Nhập lễ)
Hãy ca khen Thiên Chúa (Tv. 67) (Thánh vịnh)
Hãy ca ngợi Chúa (Nhập lễ)
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 97) (Thánh vịnh)
Hãy hát mừng (Tv. 67) (Thánh vịnh)
Hãy yêu mến Chúa (Lc. 10,25-37) (Thánh ca Tin Mừng)
Hiến tế tình yêu (Dâng lễ)

I.

*

K.

*
Kinh cầu cho gia đình (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Kinh Mân Côi (Năm Mầu Nhiệm Sáng) (Đức Mẹ)
Kinh năm thánh Dòng Đa Minh (Bộ lễ – Kinh nguyện)
*
Kính mừng Maria (Đức Mẹ)
Kính nhớ Tổ tiên và Ông bà cha Mẹ (Thánh ca Tạ Ơn)
*
Khấn xin Mẹ (Cầu hồn)

L.

*
Lạy Các Thánh của Chúa (Cầu hồn)
Lạy Chúa (Tv. 70) (Nhập lễ)
Lạy Đức Mẹ Núi Cúi (Đức Mẹ)
Lạy Thánh Giuse (Công đoàn con đây lạy Thánh Giuse… ) (Các Thánh)
Lạy Thánh Giuse (Tình nồng hôm nay dâng Thánh Giuse… ) (Hôn phối)
Lạy Thiên Chúa (Tv. 24) (Nhập lễ 3 TN)
*
Lễ vật đêm nay (Mùa Giáng Sinh)
*
Linh hồn tôi (Kinh Magnificat) (Thánh vịnh)
*
Lòng Chúa xót thương (Lòng Thương Xót Chúa)
Lời Chúa/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời Chúa/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời Chúa là tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Lưỡi tôi (Tv. 136) (Thánh vịnh)

M.

*
Mẹ Bãi Dâu/1 (Đức Mẹ)
Mẹ Bãi Dâu/2 (+ Đặng Ngọc Ẩn) (Đức Mẹ)
Mẹ Bãi Dâu/3 (2 bè) (Đức Mẹ)
Mẹ Bãi Dâu/3 (Hợp xướng) (Đức Mẹ)
Mẹ lên trời (Đức Mẹ)
Mẹ Tàpao (Đức Mẹ)
Mến Chúa và yêu người (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Một trẻ thơ sẽ chào đời (Nhập lễ)
*
Muôn dân hỡi! Lắng nghe Lời Chúa (Nhập lễ)
Mừng Chúa đến (Mùa Giáng Sinh)
Mừng Chúa Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Mừng đón Chúa Xuân (Xuân)
Mừng Kim Khánh Linh mục (Thánh ca Tạ Ơn)
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (Đức Mẹ)
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (2 bè) (Đức Mẹ)
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (4 bè) (Đức Mẹ)
Mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Huynh đoàn cựu Tu sinh Đa Minh Viêt Nam
Mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Câu Lạc Bộ Huynh đệ Đa minh Việt Nam 
Mừng ngân khánh Linh mục (2 bè) (Tận hiến)
Mừng sinh nhật Đức Maria (Đức Mẹ)
Mừng Thánh Martin 50 năm hiển thánh (Các Thánh)
Mừng xuân mới (Xuân)

N.

*
Này Chúa sắp đến (Nhập lễ)
Này dân Sion (Mùa Vọng)
Năm sự Sáng (Tình yêu vào đời) (Đức Mẹ)

Ng.

*
Nguyện theo Thánh Martinô (Các Thánh)
Nguyện xin dâng (Hôn phối)

Nh.

*
Nhạc dùng đi rước (Soan cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Nhập Lễ Các Thánh Nam Nữ (Các Thánh)

O.

*

P.

*
Phúc thay (Tv. 32) (19 TN)

Q.

*

R.

*

S.

*
Sortie – Marche (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Sortie/2 (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Sortie/3 (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Sống đức tin Thánh Martinô (Các Thánh)

T.

*
Ta là bánh hằng sống (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Tạ ơn Các Thánh Tử đạo Việt Nam (Các Thánh)
Tạ ơn Chúa (Thể loại Thánh ca khác)
Tạ ơn Đức Mẹ Bãi Dâu (Đức Mẹ)
Tạ ơn Thánh Martinô (Các Thánh)
Tâm hồn khao khát Chúa (Tv. 62) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Tết Trung Thu (Thiếu nhi)
*
Tin tưởng vào Chúa (Tv. 24) (Nhập lễ 1 Mùa Vọng)
Tình Cha (Cha Mẹ)
Tình Cha (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Tình Cha (Soạn cho Kèn) (+ Đặng Ngọc Ẩn) (Thánh nhạc không lời)
Tình Chúa bao la (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Mẹ (Cha Mẹ)
Tình Mẹ (Soạn cho Kèn) (Thánh nhạc không lời)
Tình Mẹ (Soạn cho Kèn) (+ Đặng Ngọc Ẩn) (Thánh nhạc không lời)
*
Toàn thể đất nước (Tv. 65) (Đáp ca)
Toàn thể trái đất (Tv. 65) (Đáp ca 14 TN)
Toàn thể trái đất (Tv. 65) (Đáp ca 19 TN)
Tôi sẽ ca tụng Chúa (Tv. 110) (Đáp ca)
Tôi sẽ tiến đi (Tv. 115) (Đáp ca 2 Mùa Chay/B)
*
Từ vực sâu (Cầu hồn)

Th.

*
Tháng hoa dâng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
*
Thánh Anê Trinh Nữ Tử Đạo (Các Thánh)
Thánh Đaminh (Các Thánh)
Thánh Đaminh Vũ Đình Tước (Các hHA)
Thánh Gioan Baotixita (Các Thánh)
Thánh Hieronimo (Các Thánh)
Thánh lễ Tân Niên (Xuân)
Thánh Martinô (Các Thánh)
Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm (Các Thánh)
Thánh nữ Catarina thành Sienna (Các Thánh)
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự (Các Thánh)
Thánh Phêrô Tuần (Các Thánh)
Thánh Rosa Lima (Các Thánh)
Thánh Tôma Aquinô (Các Thánh)
Thánh Tôma Khuông OP (Các Thánh)
Thánh Vinh Sơn Ferrio OP (Các Thánh)
Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn mạch tình yêu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
*
Thờ lạy Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
*
Thứ Tư Lễ Tro (Mùa Chay)
Thứ Tư Lễ Tro (Nhập lễ)
Thứ Bảy sau Lễ Tro (Lạy Chúa, xin đáp lại lời con)
Thứ Hai, tuần 1 Mùa Chay (Tv. 122) (Như mắt của gia nhân)
Thứ Năm, tuần 1 Mùa Chay (Tv. 5) (Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con)
Thứ Bảy, tuần 1 Mùa Chay (Tv. 18) (Luật pháp của Chúa quả là hoàn thiện)
Thứ Hai, tuần 2 Mùa Chay (Tv. 25) (Xin giải thoát và xót thương con)
Thứ Ba, tuần 2 Mùa Chay (Tv. 12) (Xin Chúa tỏa ánh sáng)
Thứ Sáu, tuần 2 Mùa Chay (Tv. 30) (Xin đừng để con tủi hổ)
Thứ Bảy, tuần 2 Mùa Chay (Tv. 144) (Chúa là Đấng từ bi nhân hậu)
Thứ Hai, tuần 3 Mùa Chay (Tv. 83) (Khát khao mòn mỏi)
Thứ Ba, tuần 3 Mùa Chay (Tv. 16) (Con kêu lên Ngài)
Thứ Sáu, tuần 3 Mùa Chay (Tv. 85) (Lạy Chúa, không một thần linh sánh kịp Ngài)
Thứ Hai, tuần 4 Mùa Chay (Tv. 30) (Con chỉ tin tưởng nơi Ngài)
Thứ Ba, tuần 4 Mùa Chay (Xin cho chúng con được uống nước nguồn)
Thứ Năm, tuần 4 Mùa Chay (Tv. 104) (Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người)
Thứ Bảy, tuần 4 Mùa Chay (Tv. 17) (Lúc ngặt nghèo tôi kêu cùng Chúa)
Thứ Hai, tuần 5 Mùa Chay (Tv. 55) (Lạy Chúa, xin thương xót con cùng)
Thương người nghèo (Thánh Martinô) (Các Thánh)

Tr.

*
Trọn đời con yêu Chúa (Thánh Martinô) (Các Thánh)
Trọn đời vững niềm tin (Thánh Martin) (Các Thánh)
Trời cao hỡi (Nhập lễ 4 Mùa Vọng)
Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng (Is. 49,13) (Nhập lễ)
Trời xanh (Tv. 18) (Nhập lễ 2 Mùa Vọng/B)
*
Trước tôn nhan Chúa (Tv. 94) (Nhập lễ)
Trước tôn nhan Mẹ (Đức Mẹ)

U.

*
Ước chi hôm nay (Tv. 94) (Đáp ca)

V.

*
Vĩnh biệt lần cuối (Cầu hồn)

X.

*
Xin cho con biết ăn năn sám hối (Mùa Chay)
Xin cho con biết sống bác ái và yêu thương người (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin cho con niềm tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin đổi mới uốn nắn tâm hồn con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin luôn tỉnh thức (Mùa Chay)
Xin Mẹ gìn giữ Giáo hội Việt Nam (Đức Mẹ)
Xin Mẹ giúp con giữ trọn niềm tin (Đức Mẹ)
Xin Mẹ nâng đỡ đức tin của con (Đức Mẹ)
Xin Ngài nên như núi đá (Tv. 143) (Nhập lễ)
Xin Thánh Cả Giuse giúp con vững niềm tin (Các Thánh)
Xin thánh hóa gia đình (Hiếu kính Mẹ Cha)
Xin Thánh Martinô cầu Chúa cho con (Các Thánh)
Xin thắp lên ngọn nến Đức Tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin thêm Đức Tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin xót thương/1 (Cầu hồn)
Xin xót thương/2 (Cầu hồn)
*
Xuân yêu thương (Xuân)

Y.

*

10 Năm cựu Tu sinh Đa MinhNhạc sinh hoạt đoàn thể
25 Năm huynh đệ Đa MinhThánh ca Tạ Ơn
+
Anh em hãy vui lênNhập lễ 3 Mùa Vọng
+
Bài ca cảm tạThánh ca Tạ Ơn
Bánh miến nàyCầu hồn
Bên Mẹ Hôn phối
Biết lấy chi đáp đền (Tv. 115)Thánh vịnh – Đáp ca
Bộ lễ Thiên Thần NhỏBộ lễ dành cho Thiếu Nhi
Bước chân nối dàiTruyền giáo
+
Ca ngợi Chúa điNhập lễ
Các con hãy tìm kiếm (Tv. 48) Thánh vịnh – Đáp ca
Các con hãy tìm kiếm (Tv. 48)Xuân
Cảm mến hồng ânThánh Thể – Thánh Tâm
Cảm tạ 50 năm hồng ân hôn phối Hôn phối
Cảm tạ ChúaKết lễ
Cảm tạ ChúaThánh Thể – Thánh Tâm
Cảm tạ Chúa XuânXuân
Cảm tạ Thiên ChúaNhập lễ
Cầu cho Cha MẹCha Mẹ
Cầu cho Cha Mẹ 1Cha Mẹ
Cầu cho Cha Mẹ 2Cha Mẹ
Cầu cho Giáo hộiĐức Mẹ
Cầu cho Giáo hội (3 bè)Đức Mẹ
+
Communion 1 Thánh nhạc không lời
Communion 2Thánh nhạc không lời
Communion 3Thánh nhạc không lời
Con Chiên đã bị giết (Kh. 5,12)Nhập lễ
Con tin có ChúaCa nguyện – Hiệp lễ
Con yêu mến (Tv. 17)Thánh vịnh – Đáp ca
Công Cha nghĩa MẹCha Mẹ
+
Của lễ con dângCầu hồn
Của lễ con dâng 1Dâng lễ
Của lễ con dâng 2Dâng lễ
+
Chốn thảm sầuCầu hồn
Chúa đã xuống trần (ý thơ: Tây Khê)Mùa Giáng Sinh
Chúa đáng ca ngợi (Đn. 3,52-56)Thánh vịnh – Đáp ca
Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 90)Nhập lễ
Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 26)Nhập lễ
Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 24)Nhập lễ
Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Is. 66,10-11)Nhập lễ
Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 42)Nhập lễ
Chúa yêu bé thơThiếu nhi
Chúc tụng Chúa đi (Tv. 103)Nhập lễ Lễ Hiện Xuống
+
Dân tôi hỡi (Tv. 77)Ca nguyện – Hiệp lễ
Dâng bánh rượuDâng lễ
Dâng lễ Đầu XuânXuân
Dâng lễ Giao ThừaXuân
Dâng lên 1Dâng lễ
Dâng lên 2 Dâng lễ
Dâng lên 3Dâng lễ
Dâng lên 4Dâng lễ
Dâng MẹHôn phối
Dâng Mẹ cuộc đờiĐức Mẹ
+
Đáp ca Lễ An Táng (Tv. 129)
Đáp ca Lễ Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave
Đáp ca Lễ Minh Máu Thánh Chúa (Tv. 94)
Đấng bảo trợ
Đầu Xuân con dâng
Đầu Xuân con xin dâng
Đây Chúa sẽ vinh quang ngự đến (Is. 48,17-19)
Đến với tha nhân
Đức Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ (Tv. 121)
Đức Kitô đã phục sinh (Rm. 6,9)
Đức Tin là gì?
+
EmmanuelMùa Vọng
+
Giã từ trần gianCầu hồn
+
Hạnh phúc thay (Tv. 118)
Hát lên mừng Chúa (Tv. 95)
Hát lên mừng Chúa (Tv. 149)
Hát lên mừng Chúa (Tv. 97)
Hãy ca khen Thiên Chúa (Tv. 67)
Hãy ca ngợi Chúa
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 97)
Hãy hát mừng (Tv. 67)
Hãy yêu mến Chúa (Lc. 10,25-37)
Hiến tế tình yêu
+
Kinh cầu cho gia đình
Kinh Mân Côi (Năm Mầu Nhiệm Sáng)
Kinh năm thánh Dòng Đa Minh
+
Kính mừng Maria
Kính nhớ Tổ tiên và Ông bà cha Mẹ
+
Khấn xin Mẹ
+
Lạy Các Thánh của Chúa
Lạy Chúa (Tv. 70)
Lạy Đức Mẹ Núi Cúi
Lạy Thánh Giuse
Lạy Thánh Giuse
Lạy Thiên Chúa (Tv. 24)
+
Lễ vật đêm nay
+
Linh hồn tôi (Kinh Magnificat)
+
Lòng Chúa xót thương
Lời Chúa 1
Lời Chúa 2
Lời Chúa là tình yêu
+
Lưỡi tôi (Tv. 136)
+
Mẹ Bãi Dâu/1
Mẹ Bãi Dâu/2 (+ Đặng Ngọc Ẩn)
Mẹ Bãi Dâu/3 (2 bè)
Mẹ Bãi Dâu/3 (Hợp xướng)
Mẹ lên trời
Mẹ Tàpao
Mến Chúa và yêu người
+
Một trẻ thơ sẽ chào đời
+
Muôn dân hỡi! Lắng nghe Lời ChúaNhập lễ
Mừng Chúa đếnMùa Giáng Sinh
Mừng Chúa Giáng SinhMùa Giáng Sinh
Mừng đón Chúa XuânXuân
Mừng Kim Khánh Linh mụcThánh ca Tạ Ơn
Mừng kính Mẹ Thiên ChúaĐức Mẹ
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (2 bè)Đức Mẹ
Mừng kính Mẹ Thiên Chúa (4 bè)Đức Mẹ

3 thoughts on “*Nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s