Mẫu tự N. – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Nài xin Thiên Chúa (Tv. 50) – Vinh Hạnh
Nào ai suy thấu – Từ Duyên
Nào biết lấy gì – Từ Duyên
Nào ca vui lên Mẹ Nữ Vương – Ngọc Khánh
Nào con biết lấy gì? – Đinh Công Huỳnh
Nào cùng dâng – Phạm Liên Hùng
Nào cùng đến – Kim Long
Nào cùng nhau (Tv. 94) – Bùi Ninh (Cung hiến Thánh đường)
Nào đoàn con Chúa – lời Giang Tâm
Nào hãy mừng vui – Kim Long
Nào muôn dân (Tv. 94) – Kim Loan
Nào ta cùng đến – Mi Trầm
Nào ta đến/1 – Mi Trầm
Nào ta đến/2 – Mi Trầm
Nào ta đến chúc tụng (Tv. 53) – Ái Diệu Vy Linh
Nào ta đi – Hải Vân
Nào ta đi lên – Kim Long
Nào ta hãy đến (Tv. 94) – Kim Long
Nào ta hân hoan (Tv. 83) – Mi Trầm
Nào Tôn nương/1 (Tv. 44) – Bùi Ninh (Mẹ Lên Trời)
Nào Tôn nương/2 (Tv. 44) – Bùi Ninh (Lễ Đức Mẹ)
Nào Tôn nương/2 (Tv. 44) – Bùi Ninh (Thánh Trinh nữ)
Nào Tôn nương/2 (Tv. 44) – Bùi Ninh (Lễ khấn dòng)
Nào tung hô Chúa (Tv. 99) Nguyễn Duy
Nào vui lên – Phạm Liên Hùng (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng)
*
Này con đây (Is. 5,6-8) – Thế Thông
Này con đến – Mi Trầm
Này con đến – Nguyễn Văn Thư
Này con đến – Nhật Minh
Này con đến đây – Mi Trầm
Này con xin dâng – Nhật Tân
Này con xin đến – Đinh Công Huỳnh
Này con xin đến (Tv. 39) – Ngọc Linh (Lễ Truyền Tin)
Này con xin đến (Tv. 39) – Tường Ân
Này con xin đến (Tv. 26 & 41) – Văn Chi
Này con xin đến/2 (Tv. 39) – Bùi Ninh (Lễ Truyền Tin 25/03)
Này con xin đến/3 (Tv. 39) – Bùi Ninh (Lễ khấn dòng)
Này con xin đến/3 (Tv. 39) – Bùi Ninh (Ơn Thiên triệu)
Này Chúa sắp đến – Nguyễn Quang Huy
Này dân Sion – Bùi Ninh
Này dân Sion – Nguyễn Quang Huy (Chúa Nhật 2 Mùa Vọng)
Này đây Chúa đã đến – Phạm Liên Hùng
Này đoàn con bé thơ – Mi Trầm
Này là rượu nho – Phạm Liên Hùng
Này là rượu nho – Trịnh Vĩnh Thành
Này Ngài sẽ đến – Viễn Xứ & Nguyễn Hùng Cường (Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/A)
Này Sion ơi – Phạm Liên Hùng
*
Năm câu lạy – Hải Nguyễn
Năm chiếc bánh – Nguyễn Duy
Năm dấu đời Piô – Trầm Thiên Thu
Năm hai ngàn nguyện cầu – Oanh Sông Lam
Năm sắc hoa – Khuyết danh
Năm sắc hoa – Nhật Minh
Năm sắc hoa ngọc ngà – Lữ Hành
Năm sự Sáng (Tình yêu vào đời) – Trần Quang Huy
Năm xưa – Phạm Liên Hùng
Nắm tay bước vào – Ngọc Linh
Năm Thánh hồng ân – Nguyễn Văn Tuyên
Năm Thánh hy vọng – Nguyễn Văn Tuyên
Năm Thánh năm toàn xá – Nguyễn Duy
Nắm tro tàn – Đinh Công Huỳnh
Nắng thập hình – Hạ My (thơ: Trăng Thập Tự)
Nắng xuân hồng – Kim Long
*
Nâng cao 2 – Hạ Đăng
Nâng chén tạ ơn – Ngọc Linh
Nâng chén tạ ơn (Tv. 115) – Martino
Nâng chén tạ ơn (Tv. 115) – Vũ Đình Ân
Nâng hồn lên Chúa (Tv. 24) – Trầm Hương
Nâng ly rượu mừng – Trương Thế Bạch
Nâng tâm hồn lên cùng Chúa (Tv. 24) – Nguyễn Sơn
*
Nén hương ngày Xuân – Hoàng Phương
Neo bến từ tâm – Hải Triều (thơ: Từ Linh)
*
Nếm thử mà xem – Trương Thế Bạch
Nên một trong Chúa – Mi Trầm
Nên như gương Giêsu – Quang Lâm
Nên như trẻ thơ – Têrêsa
Nến sáng lung linh – KDao
Nếu – Phạm Liên Hùng
Nếu anh em (Tv. 130) – Mi Trầm
Nếu con có Đức Tin – Mi Trầm
Nếu Chúa (Tv. 123) – Bùi Ninh (Khi bị bách hại)
Nếu Chúa (Tv. 123) – Bùi Ninh (Thánh Anh Hài (28/12)
Nếu Chúa (Tv. 123) – Bùi Ninh (Thánh Tử Đạo)
Nếu Chúa đến – Ái Diệu Vy Linh
Nếu Chúa nhớ hoài (Tv. 139) – Thiên Duyên (Chúa Nhật 28 Thường Niên)
Nếu đẹp lòng Cha – Đinh Công Huỳnh
Nếu hạt lúa gieo… (Ga. 12,20-30) – Phạm Xuân Chiến (Chúa Nhật 5 Mùa Chay/B)
Nếu không có Chúa – Mi Trầm (ý: Nguyễn Văn Thuận)
Nếu Ngài trở lại – Xuân Đường
Nếu như Chúa không xót thương… ? – Dấu Chân
Nếu tôi không nhớ đến Người (Tv. 136) – Đinh Công Huỳnh (Chúa Nhật 4 Mùa Chay/B)
Nếu trái tim con – Hạ My
Nếu trong đời – Mi Trầm
*
Niềm đau và thập giá – Viễn Xứ
Niềm tin cậy vào Chúa (Tv. 1) – Đinh Công Huỳnh (Chúa Nhật 6/C)
Niềm tin của chúng ta – Kim Loan
Niềm tin kiên cường – Mi Trầm
Niềm tin nơi Chúa – Hiền Hòa
Niềm tin Phục Sinh – Bạch Vân
Niềm tin tỏa sáng – Xuân Hy Vọng
Niềm trông đợi – Nguyễn Duy (Thánh Alonso Liciniana Đậu)
Niềm vinh dự – Ngọc Linh
Niềm vui chào đời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (Sinh nhật Gioan Tẩy Giả/B)
Niềm vui đời Thánh giá – Mi Trầm
Niềm vui được thứ tha – Kim Loan
Niềm vui lên đường (Lc. 1,39-45) – Thái Nguyên (Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C)
Niềm vui Na-in (Lc. 7,11-13) – Ái Diệu Vy Linh
Niềm vui Noel – Trịnh Vĩnh Thành
Niềm vui nơi Chúa (Tv. 61) – Đinh Công Huỳnh (Chúa Nhật 8/A)
Niềm vui ngày khai trường – Trịnh Vĩnh Thành
Niềm vui ngày mới – Ái Diệu Vy Linh
Niềm vui Phục Sinh (Ga. 20,19-31) – Thái Nguyên (Chúa Nhật 2 Phục Sinh/ABC)
Niềm vui Phục Sinh – lời: Thanh Lâm
Niềm vui Phục Sinh – Trịnh Vĩnh Thành
Niềm vui phục vụ – Trịnh Vĩnh Thành
Niềm vui sống lại – Ngọc Linh
Niềm vui tận hiến
Niềm vui tiến dâng – lời Việt: Văn Thư
Niềm vui theo Chúa – Đinh Công Huỳnh
Niềm vui theo Chúa – Kim Đường
Niềm vui Thiên quốc – Xuân Thảo
Niềm vui truyền giáo – Thiên Đan
Niềm xác tín – Têrêsa
Niệm khúc truyền tin – Trầm Thiên Thu
*
No ân tình Chúa 
No say tình Chúa (Tv. 89) – Bùi Ninh (Chúa Nhật 28/B)
Noel – Ngọc Hân
Noel buông tuyết – Ái Diệu Vy Linh
Noel đã về – Đức Khải
Noel đẹp tươi – Phạm Liên Hùng
Noel hồng ân – Ngọc Linh
Noel! Mùa hồng ân – Ngọc Linh
Noel! Mừng Chúa ra đời – Phạm Liên Hùng
Noel vắng bóng Mẹ – Michael Vinh (thơ: Thái Nguyễn)
Noi gương Mẹ
Noi gương Mẹ sống Lời Chúa – Nhật Minh
Noi gương Thánh Cả Giuse – Phương Nhạn & Hạ My
Noi gương Thánh Gia (Lc. 2,2-40) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất/B)
Noi gương Thánh Gia – Nhật Minh
*
Nỗi lòng thai nhi – Thế Thông
Nỗi niềm cùng Mẹ – Phương Nhạ & Hạ My
*
Nơi con ẩn náu (Tv. 89) – Tường Ân
Nơi con nương thân (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Nơi đền thánh Ngài (Tv. 47) – Thiên Duyên (Chúa Nhật 14/ABC)
Nơi đền thánh Ngài (Tv. 47) – Thiên Duyên (Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh)
Nơi hang đá nhỏ – Đinh Công Huỳnh
Nơi nương thân (Tv. 89) – Bùi Ninh (Chúa Nhật 23/C)
Nơi vực sâu – Đinh Công Huỳnh
Nơi vườn Giêtsêmani
*
Nụ hoa Têrêsa – Têrêsa
Nụ hồng dâng Mẹ – Ngọc Hân
*
Nữ hoàng bên hữu Thánh vương (Tv. 44) – Ngọc Linh
Nữ tỳ của Chúa – Đinh Công Huỳnh
Nữ Vương ban sự bình an – Đạt Đức
Nữ Vương mùa Xuân – Đinh Công Huỳnh
Nữ Vương về trời – Bùi Lữ
Nữ Vương Việt Nam – Văn Chi
Nữ Vương vô nhiễm nguyên tội – Thế Thông
*
Nước Chúa đã gần – Phạm Liên Hùng
Nước dòng sông (Tv. 45) – Tường Ân 
Nước hóa rượu nồng (Ga. 2,1-12) – Thiên Duyên (Chúa Nhật 2/C)
Nước mắt người đàn bà tội lỗi (Lc. 7,36-8,3) – Phạm Xuân Chiến
Nước Thiên Chúa (Tv. 48) – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Trời – Phạm Liên Hùng
Nước Trời – Thế Thông
Nước Trời cho trẻ thơ – Mi Trầm
Nước Trời đã đến gần (Mt. 4,12-17) – Đinh Công Huỳnh
Nước Trời lan rộng (Mc. 4,26-34) – Mi Trầm (Chúa Nhật 11/B)
Nước Trời như hạt giống (Mc. 4,26-34) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (Chúa Nhật 11/B)
Nước Trường Sinh – Thế Thông
*
Nương bóng Chúa (Tv. 90) – Ngọc Linh
Nương bóng Mẹ – Ái Diệu Vy Linh
Nương cánh Chúa (Tv. 90) – Kim Loan
Nương tựa Chúa (Tv. 117) – Mi Trầm
Nương tựa nơi Chúa – Nguyễn Duy
*
148

THÁNH CA THEO TỰA ĐỀ (PDF.)

*

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s