Mẫu tự L. – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

LA…

*
Là đây của lễ – Ngọc Linh
Là muối, là ánh sáng – Thái Nguyên
Là tiếng xin vâng – Văn Chi
Lạ lùng thay danh Chúa (Tv. 08) – Tường Ân
Làm chứng nhân – Bùi Ninh
Làm hành trang – Hải Ánh
Làm sao dám quên – Tường Vy
Làm sao đáp đền – Duy Linh
Làm sứ mệnh – Văn Chi
Làm vườn nho – Bùi Ninh
Lãnh chén cứu độ (Tv. 115) – Tường Ân
*
Lạy Các Thánh Thiên Thần – Ngọc Linh
Lạy Cha – Giuse BCD
Lạy Cha (Tv. 30) – Nhật Minh
Lạy Cha – Phạm Liên Hùng
Lạy Cha tốt lành – Phạm Liên Hùng
Lạy Cha Thánh Gioan Vianey – Duy Linh
Lạy Chúa (Tv. 70) – Nguyễn Quang Huy
Lạy Chúa con đây – Kim Loan
Lạy Chúa con đây (Tv. 39) – Văn Chi
Lạy Chúa chúng tôi (Tv. 8) – La Thập
Lạy Chúa Giêsu con phó thác vào Chúa/1 – Phạm Liên Hùng
Lạy Chúa Giêsu con phó thác vào Chúa/2 – Phạm Liên Hùng
Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa/1 – Phạm Liên Hùng
Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa/2 – Phạm Liên Hùng
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62) – La Thập Tự
Lạy Chúa nguồn ủi an – Ngọc Linh
Lạy Chúa Thánh Thần – La Thập Tự
Lạy Chúa Thánh Thần – Nhật Minh
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến – Ngọc Linh
Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến – Ngọc Linh
Lạy Chúa xin ngự đến (Tv. 145) – La Thập Tự
Lạy Chúa xin tỏ lòng (Tv. 84) – Nhật Minh
Lạy Đức Emmanuel – Phạm Liên Hùng
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời – Kim Loan
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời – Thái Nguyên
Lạy Đức Mẹ Núi Cúi – Nguyễn Quang Huy
Lạy Mẫu Nghi cao cả – Kim Loan
Lạy Mẹ là mùa Xuân – Đặng Ngọc Ẩn (thơ: Hiền Lâm)
Lạy Mẹ Mân Côi – Đặng Ngọc Ẩn & Nguyễn Quang Huy
Lạy Mẹ Trinh vương – Duy Linh
Lạy Mẹ yêu dấu – Vị Thiên
Lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc – Kim Loan
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng – Hải Ánh
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng – Phạm Liên Hùng
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa/1 – Phạm Liên Hùng
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa/2 – Phạm Liên Hùng
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa/3 – Phạm Liên Hùng
Lạy ơn Đức Mẹ sao sáng – Ngọc Linh
Lạy ơn Đức Mẹ sao sáng – Ngọc Linh
Lạy rất thánh đồng trinh – Thiên Đan
Lạy Thánh Cả Giuse – KDao
Lạy Thánh Gioakim Anna – La Thập Tự
Lạy Thánh Giuse – Nguyễn Quang Huy (Tình nồng hôm nay dâng… )
Lạy Thánh Giuse – Nguyễn Quang Huy (Cộng đoàn con đây… )
Lạy Thánh Lê Bảo Tịnh – Duy Tân
Lạy Thánh Phêrô Quý – Duy Linh
Lạy Thánh Tâm Giêsu – Duy Linh
Lạy Thánh Thần Chúa – Teresa
Lạy Thầy Giêsu – Bùi Ninh
Lạy Thầy! Thầy biết – Thái Nguyên
Lạy Thiên Chúa (Tv. 24) – Nguyễn Quang Huy (Chúa Nhật 3/B)
Lạy Thiên Chúa ngôi Ba – La Thập Tự
Lạy Trời cho gió lên – Phanxicô
Lạy xác thể – Phạm Liên Hùng

LĂ…

*
Lắng nghe Lời Chúa – Phanxicô
Lắng nghe tiếng Chúa (Ga. 10,27-30) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (Chúa Nhật 4 Phục Sinh/C)
Lắng nghe tình yêu Chúa (Tv. 85) – Văn Chi

LÂ…

*
Lầm lỗi – Duy Linh
Lần đầu nói tiếng xin vâng – Duy Linh
Lấy chi dâng tiến – Hải Ánh
Lấy gì – Kim Loan
Lấy gì dâng Chúa – Nguyễn Văn Thư
Lấy gì dâng Chúa – Thái Nguyên
Lấy gì đáp đền – Ngọc Linh

LÊ…

*
Lề luật Chúa – La Thập Tự
Lề luật Chúa (Tv. 18) – Bùi Ninh (Dịp Tĩnh tâm)
Lề luật Chúa (Tv. 18) – Bùi Ninh (Vọng Phục Sinh, bài 6)
Lề luật Chúa (Tv. 18) – Bùi Ninh (Chúa Nhật 3 Mùa Chay/B)
*
Lễ Các Đẳng 2.11 – Thái Nguyên
Lễ Các Thánh 1.11 – Thái Nguyên
Lễ Chúa Ba Ngôi – Thái Nguyên
Lễ Chúa Thánh Thần – Bùi Ninh (Ca tiếp liên Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)
Lễ dâng – Nhật Minh
Lễ dâng/5 – Phương Anh
Lễ dâng – Thái Nguyên
Lễ dâng ân tình – Văn Chi
Lễ dâng cuộc sống – Ngọc Linh
Lễ dâng chân thành – Thiên Duyên (Chúa Nhật 10/B)
Lễ dâng đầu Xuân – Nguyễn Sơn
Lễ dâng đầu Xuân (2 bè) – Nguyễn Sơn
Lễ dâng đời con – Kim Loan
Lễ dâng đời con – Nhật Minh
Lễ dâng mùa cứu độ – Văn Chi
Lễ dâng Mùa Vọng – Bùi Ninh
Lễ dâng phàm trần – Thiên Duyên
Lễ dâng tạ ơn – Phanxicô
Lễ dâng tín thành – Ngọc Linh
Lễ dâng tình yêu – Hiền Hòa
Lễ dâng tình yêu – Linh Huyền Dung
Lễ dâng tình yêu – Nhật Minh
Lễ dâng tưởng nhớ – Nhật Minh
Lễ dâng thành tâm – Ngọc Linh
Lễ đã hết – Phanxicô
Lễ đã xong – Duy Linh
Lễ Hiển Linh – Phạm Liên Hùng
Lễ Hiển Linh – Phanxicô
Lễ Hiển Linh – Thái Nguyên
Lễ Hiện Xuống – Thái Nguyên
Lễ Mân Côi 7.10 – Thái Nguyên
Lễ Mình Máu Chúa C – Phạm Liên Hùng
Lễ Mình Máu Thánh – Thái Nguyên
Lễ mới tiến dâng (Tv. 141 & 50) – Văn Chi
Lễ tạ ơn – Phạm Liên Hùng
Lễ Thánh Gioan Tiền Hô – Thái Nguyên
Lễ Thánh Tâm (Tv. 102) – Thái Nguyên
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Thái Nguyên
Lễ tri ân/1 – Phạm Liên Hùng
Lễ truyền tin – Phạm Liên Hùng
Lễ vật con dâng – Giuse BCD
Lễ vật đêm Giáng Sinh – Văn Chi
Lễ vật đêm nay – Nguyễn Quang Huy
Lễ vật đêm Noel – Phanxicô
Lễ vật huyền siêu – Văn Chi
Lễ vật hy sinh – Hải Ánh
Lễ vật tạ ơn – Ngọc Linh
Lễ vật tiến dâng – Kim Loan
Lễ vật tiến dâng – Văn Chi
Lễ vật thái hòa – Phanxicô
*
Lệ sầu Monica – Duy Linh
*
Lên đền – Phạm Liên Hùng
Lên đền Chúa – Phạm Liên Hùng
Lên đền Ngài – Thái Nguyên
Lên đường loan báo tình thương – Duy Linh
Lên đường thực thi – Nhật Minh
*
Lệnh lên đường – La Thập Tự
Lệnh sám hối – La Thập Tự

LI…

*
Linh hồn tôi – Bùi Ninh
Linh hồn tôi/2 – Hải Ánh
Linh hồn tôi/1 – Kim Loan
Linh hồn tôi/2 – Kim Loan
Linh hồn tôi/3 – Kim Loan
Linh hồn tôi/4 – Kim Loan
Linh hồn tôi/5 – Kim Loan
Linh hồn tôi/6 – Kim Loan
Linh hồn tôi/7 – Kim Loan
Linh hồn tôi/8 – Kim Loan
Linh hồn tôi/9 – Kim Loan
Linh hồn tôi/10 – Kim Loan
Linh hồn tôi ơi – La Thập Tự
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa – Ngọc Linh
Linh hồn tôi nhảy mừng – Tường Ân
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen (Tv. 145) – Tường Ân
Linh mục – Nhật Minh
Linh mục người đã đến đây – Ngọc Linh
Linh mục người là ai – Tường Vy

LO…

*
Loan báo Tin Mừng – Kim Loan
Loan báo Tin Mừng – Nguyễn Sơn
Loan báo Tin Mừng – Nguyễn Văn Tuyên
Loan báo Tin Mừng – Nhật Minh
Loan báo Tin Mừng – Phạm Liên Hùng
Loan báo Tin Mừng – Từ Duyên
Loan báo Tin Mừng (Tv. 116) – Tường Ân
Loan báo Tin Vui – Văn Chi
Loan phượng chung đôi – Phanxicô
Loan tin Chúa Phục Sinh – Đinh Công Huỳnh
*
Lòng biết ơn – Thái Nguyên
Lòng con có Chúa – Hải Ánh
Lòng con đâu dám (Tv. 130) – Bùi Ninh (Chúa Nhật 31/A)
Lòng con đâu dám (Tv. 130) – Bùi Ninh (Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng)
Lòng Cha nhân ái – Bùi Ninh
Lòng Chúa nhân từ – Hiền Hòa
Lòng Chúa xót thương – Phạm Liên Hùng
Lòng đầy hoan lạc – Duy Linh (Chúa Nhật 2 Phục Sinh)
Lòng hân hoan – Kim Loan
Lòng Mẹ yêu thương – Văn Chi
Lòng mến – Teresa
Lòng nhân hậu của Chúa (Tv. 137) – La Thập Tự
Lòng nhân hậu tồn tại (Tv. 137) – Tường Ân
Lòng tin quay gót (Lc. 17,11-19) – Thiên Uyên (Chúa Nhật 28/C)
Lòng thành dâng tiến – Hiền Hòa
Lòng thương xót – Teresa
Lòng thương xót Chúa – Giuse BCD
Lòng thương xót Chúa – Ngọc Linh
Lòng thương xót Chúa – Tường Vy
Lòng thương xót Chúa – Thái Nguyên
Lòng xót thương của Cha – Hiền Hòa
Lòng yêu thương Chúa (Tv. 102) – La Thập Tự

LƠ…

*
Lời ban sự sống (Tv. 18) – Tường Ân
Lời ban Sự Sống – Thái Nguyên
Lời ca cảm mến – Kim Loan
Lời ca như lễ vật – Nguyễn Văn Thư
Lời ca tụng – KDao
Lời cảm tạ (Tv. 137) – Hải Ánh
Lời cầu bên Chúa – La Thập Tự
Lời cầu cho Giáo lý viên – Phạm Liên Hùng
Lời cầu cho ơn gọi 1 – Phạm Liên Hùng
Lời cầu cho ơn gọi 2 – Phạm Liên Hùng
Lời cầu cho quê hương – Văn Chi
Lời cầu cho xứ đạo – Văn Chi
Lời cầu cho xứ đạo – Văn Chi
Lời cầu nơi vực thẳm (Tv. 129) – Nguyễn Văn Thư
Lời cầu tâm tư – Văn Chi
Lời cầu tin yêu/1 – Văn Chi
Lời cầu tin yêu/2 – Văn Chi
Lời cầu Thánh Antôn – Văn Chi
Lời cầu thống hối – Văn Chi
Lời của Chúa (Tv. 18) – Bùi Ninh (Chúa Nhật 3/C)
Lời của người yếu đuối – Phanxicô
Lời Chúa – Hải Ánh
Lời Chúa/1 – Phạm Liên Hùng
Lời Chúa/2 – Phạm Liên Hùng
Lời Chúa/3 – Phạm Liên Hùng
Lời Chúa/2 – Nguyễn Quang Huy
Lời dâng – Phanxicô
Lời dâng – Lm. Văn Chi
Lời hát tạ ơn – Hiền Hòa
Lời hứa trung thành – Duy Linh
Lời kinh của Bố Mẹ – Kim Loan
Lời kinh chiều – Văn Chi
Lời kinh cho gia đình – La Thập Tự
Lời kinh cho gia đình – La Thập Tự
Lời kinh cho mẹ – Ngọc Linh
Lời kinh cho Mẹ – Ngọc Linh
Lời kinh dâng Mẹ TàPao – Linh Huyền Dung
Lời kinh đêm Giáng sinh (nhịp 3/4) – Văn Chi
Lời kinh đêm Giáng sinh (nhịp 4/4) – Văn Chi
Lời kinh hiến dâng – Văn Chi
Lời kinh hòa bình – Kim Loan
Lời kinh Mân Côi – Thái Nguyên
Lời kinh nhiệm mầu – Nhật Minh
Lời kinh sám hối (Tv. 50) – Văn Chi
Lời kinh tiến dâng (Tv. 141) – Lm. Văn Chi
Lời kinh tiễn Mẹ – Hàn Thư Sinh
Lời kinh tuyệt vời – La Thập Tự
Lời kinh thiên đàng – An Mai Đỗ
Lời kinh và cuộc sống – Phanxicô
Lời kinh yêu thương/1 – Phạm Liên Hùng
Lời kinh yêu thương/2 – Phạm Liên Hùng
Lời kinh yêu thương – Văn Chi
Lời Mẹ dạy – Hải Ánh
Lời Mẹ ru trong đêm thánh – Ngọc Linh
Lời Mẹ ru trong Đêm Thánh – Ngọc Linh
Lời minh ước – Nguyễn Sơn (Đáp ca Lễ Thánh Giuse 19/03)
Lời mời gọi (Lc. 1,26-38) – Nhật Minh (thơ: Duy Anh)
Lời Ngài tặng ban – Kim Loan
Lời nguyện cầu – Nhật Minh
Lời nguyện cỏ hoa – Phanxicô
Lời nguyện con dâng – Nguyễn Sơn
Lời nguyện của rừng cây – Duy Linh
Lời nguyện dâng con – Ngọc Linh
Lời nguyện dâng lên – Ngọc Linh
Lời nguyện dâng Mẹ – Nguyễn Văn Thư
Lời nguyện đầu xuân/1 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/2 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/3 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/4 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/5 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/6 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/7 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/8 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/9 – Phong Trần
Lời nguyện đầu xuân/10 – Phong Trần
Lời nguyện Giáng Sinh – Duy Linh
Lời nguyện hiệp nhất – Kim Loan
Lời nguyện hiệp nhất – Phạm Liên Hùng
Lời nguyện tạ ơn – Kim Loan
Lời người được yêu – Văn Chi
Lời ru của hồn – Văn Chi
Lời ru của Mẹ – Hoàng Phương
Lời tạ từ – Ngọc Linh
Lời tâm niệm – La Thập Tự
Lời tình ngỏ – Duy Linh
Lời tình thánh – Duy Linh
Lời tôi ca ngợi – La Thập Tự
Lời tự tình – La Thập Tự
Lời than của đá – Duy Linh
Lời than của núi rừng – Duy Linh
Lời trần tình – Thái Nguyên
Lời tri ân cuối năm học – Đạt Đức
Lời ước nguyện – Giangtâm
Lời vọng – Thái Nguyên
*
Lớn lao việc Chúa làm (Tv. 125) – Tường Ân

LU…

*
Lúa chín đầy đồng – Bùi Ninh
Lúa chín trên đồng – Phanxicô
Lúa tốt-Cỏ lùng – Bùi Ninh
Lúa với cỏ lùng – Thái Nguyên
*
Luật bác ái – Phạm Liên Hùng
Luật Chúa – Phạm Liên Hùng
Luật pháp Chúa – Duy Linh
Luật pháp Chúa – La Thập Tự
Luật yêu thương – Duy Linh
*
Luôn cậy trông Ngài – Thái Nguyên
Luôn chờ mong Ngài – Duy Linh
Luôn dành chỗ cho Chúa – Ý Vũ
Luôn vui bước (Tv. 115) – Bùi Ninh (Chúa Nhật 2 Mùa Chay/B)
Luyện hình thương đau – Nhật Minh

LƯ…

*
Lữ hành với Mẹ – Văn Chi
Lữ khách Hài đồng – Xuân Đường
Lửa hồng xin thắp lên – La Thập Tự
Lửa mến tin yêu – Nhật Minh
Lưỡi tôi (Tv. 136) – Nguyễn Quang Huy (Chúa Nhật 2 Mùa Chay/B)
Lương thực trường sinh –  Thái Nguyên

____________________________

THƯ VIỆN THÁNH CA – THÁNH CA THEO TỰA ĐỀ (PDF.)

*

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s