*Thánh ca Tin Mừng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Alleluia (CN II TN B) – Cao Minh Thắng
Alleluia (CN IV TN B) – Cao Minh Thắng
Alleluia (CN VI TN B) – Cao Minh Thắng
Alleluia (CN VII TN B) – Cao Minh Thắng
Alleluia (CN XIII TN C) – Cao Minh Thắng
Alleluia (CN XIV TN C) – Cao Minh Thắng
Alleluia (CN XV TN C) – Cao Minh Thắng
Alleluia Đêm Giáng Sinh – Ngọc Cẩn
Alleluia Lễ Vượt Qua – Ngọc Cẩn
Alleluia Ngày Thánh – Ngọc Cẩn
Ai khôn ai dại – Trầm Thiên Thu
Ai là anh em tôi? – Nguyễn Văn Tuyên
Ai là anh em tôi? (Lc. 10: 5-37) – Từ Duyên (lời: Phương Anh)
Ai là Mẹ Ta? (Mc. 4: 33-35) – Quang Uy
Ai khôn ai dại? – Trầm Thiên Thu
Ai làm lớn phải phục vụ – Trương Thế Bạch
Ai mong sống đời đời – La Thập Tự
Ai muốn theo Ta – Bùi Ninh
Ai muốn theo Ta – Kim Long
Ai muốn theo Thầy (Mt. 16: 24) – Trần Thế
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống – Trương Thế Bạch
Ai theo Ngài – La Thập Tự
Ai yêu mến Thầy – La Thập Tự
Anh em cứ xin – Bùi Ninh
Anh mù Bartimê (Mc. 10: 46-52) – Tri Văn Vinh

B.

*
Bà góa nghèo (Mc. 12: 38-44) – Đinh Công Huỳnh
Bài ca Đức Mến (1Cr. 13,1) – Thành Tâm
Bài ca hiệp thông (Ga. 15: 5) 
Bài ca Môi Sen (Xh. 15,1-18) – Thành Tâm
Bài ca tha thứ – Trầm Thiên Thu
Bài ca thống hối (Lc. 15,18… ) – Thành Tâm
Bài học khiêm nhu – Mai Nguyên Vũ
Bài Thương Khó (Phúc Âm Thánh Gioan) – Nguyễn Văn Hòa
Bánh ban sự sống – La Thập Tự
Bánh hóa nhiều (Lc. 9: 16-17) – Vinam
Bánh trường sinh – Bùi Ninh
Bát phúc (Mt. 5,1-12) – Mi Trầm
Bát phúc/2
Bảy mươi lần bảy (Mt. 18: 21-35) – Tri Văn Vinh
*
Bên Chúa lắng nghe Lời Ngài – Trương Thế Bạch
Bên Chúa tình yêu – Bùi Ninh
Bên sông Gio-đan – Bình An
*
Biến hình đổi dạng – Thái Nguyên
Bình an và chia rẽ (Lc. 12: 49-53) – Trầm Thiên Thu

C.

*
Ca ngợi Đức Kitô (1Tm. 3,16) – Thành Tâm
Ca tiếp liên Lễ Phục Sinh – Ngọc Cẩn
Các con hãy đi – Bùi Ninh
Các con là ánh sáng (Mt. 5: 14)
Các tầng trời mở ra – Thái Nguyên
Các Thánh Tử Đạo – Bùi Ninh
Cảm mến Tình Cha (Ga. 3,16) – Thành Tâm
Cảm tạ tri ân Chúa – Trương Thế Bạch
Cám dỗ – Trầm Thiên Thu
Canh thức sẵn sàng – Bùi Ninh
*
Câu chuyện Nước Trời – Lê Tín
*
César và Thiên Chúa – La Thập Tự
*
Có ai theo Ngài – La Thập Tự
Có Chúa đời bình an (Ga. 2: 1-11) – Huy Hoàng (Chúa Nhật 2C)
Có Đấng đến sau tôi (Mc. 1: 6-11) – Mi Trầm
Có Ngài sợ chi – La Thập Tự
*
Con dấu yêu của Cha (Is. 42) – Nguyên Kha
Con đẹp lòng Cha (Is. 42) – Nguyên Kha
Con được tha (Lc. 7: 36-50) – Vinam (Chúa Nhật 11C)
Con đường từ bỏ – La Thập Tự
Con hãy xin (Lc. 11: 1-13) – Vinam (Chúa Nhật 17C)
Con không xin – Ngọc Linh
Con là Đá – Kim Long
Con là Ngôn sứ (Lc. 1,68-79) – Nguyên Kha
Con luôn tin nơi Ngài – Hương Đan
Con muốn chúng được ở với Con (Ga. 17: 11-19) – Nguyên Kha
Con muốn làm cây nho – La Thập Tự
Con nên tảng đá 1 – Bùi Ninh
Con nên tảng đá 2 – Bùi Ninh
Con phải làm chi – Bùi Ninh
Con xin được như Ngài – Từ Duyên
Con xin phó thác (Tv. 30) – Ngọc Linh
Con xin tin – Bùi Ninh
Con xin tri ân – Bùi Ninh
Con yêu dấu của Cha (Is. 42) – Nguyên Kha
*
Còn ngươi hãy bước theo Ta – Linh Giao
*
Cùng Ngài con sống yêu thương – Lê Tín
Cùng nhau hoàn thiện – Trương Thế Bạch
*
Cứ bền đỗ (Lc. 21: 5-19) – Trầm Thiên Thu
Cửa ơi – Kim Long

C(h).

*
Chẳng còn lại gì – Thái Nguyên
*
Chỉ có một chủ (Lc. 16: 1-13) – Trầm Thiên Thu
Chỉ có một điều cần – Xuân Thảo
Chỉ vì vinh danh Chúa – Vương Diệu
Chiên Thiên Chúa – La Thập Tự
Chính Thầy là sự sống – Nguyễn Chánh
*
Cho con được sống bên Chúa – Trương Thế Bạch
Cho con được thấy – Từ Duyên
Cho con niềm tin – La Thập Tự
Cho con tinh sạch (CN 6 TN B) – La Thập Tự
Cho con trái tim yêu thương – Trương Thế Bạch
Cho con vượt qua cơn cám dỗ – Trương Thế Bạch
Cho con yêu người – La Thập Tự
Chọn phần hơn (Lc. 10: 38-42) – Vinam (Chúa Nhật 16C)
Chọn phần tốt nhất (La. 10,38-42) – Trầm Thiên Thu
*
Chớ lo ngày mai (Mt. 6: 24-34) – Trầm Thiên Thu
*
Chúa biến hình (Mt. 17) – Duy Tân
Chúa biến hình/2 – Mi Trầm
Chúa biến hình (Mt. 17: 1) – Nguyễn Hữu (Nhập lễ Chúa Hiển Dung)
Chúa biết con yêu mến (Ga. 21: 1-19) – Clara
Chúa chạnh lòng thương – Hương Đan
Chúa chịu Phép Rửa – Khúc Tiên
Chúa chịu Phép Rửa – Mi Trầm
Chúa chịu Phép Rửa – Thanh Lâm
Chúa chữa tôi (Ga. 9: 11) – Hải Triều
Chúa đã chúc phúc (Ga. 2,1-11) – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã gọi tôi – Thái Nguyên
Chúa đã thứ tha – La Thập Tự
Chúa kết hợp không được phân ly – Trương Thế Bạch
Chúa là cây nho (Ga. 15,1) – Ân Đức (Chúa Nhật 5 Phục Sinh/A)
Chúa là đền thờ – La Thập Tự
Chúa là kho tàng – La Thập Tự
Chúa là Vua – La Thập Tự
Chúa mãi yêu thương – Đinh Thanh Hiền
Chúa nơi quê hương – La Thập Tự
Chúa sống lại rồi – Thành Tâm
Chúa sống trong tôi (Ga. 2: 20) – Fa Thăng
Chúa sống trong tôi (Ga. 2: 16-21) – Trầm Thiên Thu
Chúa thương cứu độ (Rm. 5,8) – Thành Tâm
Chúa vẫn trông chờ – Trương Thế Bạch
*
Chúc tụng Chúa/1 (Thánh ca Benedictus) – Kim Long
Chúc tụng Chúa/2 (Thánh ca Benedictus) – Kim Long
Chúc tụng Danh Chúa (Tv. 23) – Ngọc Linh
*
Chung khúc phúc cho ai – Viết Chung
Chuyện cầu nguyện (Lc. 18: 8-14) – Trầm Thiên Thu
Chuyện cơm bánh – La Thập Tự
Chuyện đời (Mc. 10: 17-30) – Trầm Thiên Thu
Chuyện khiêm nhu (Lc. 14: 7-11) – Trầm Thiên Thu
Chuyện người mù (Ga. 9: 1-41) – Trầm Thiên Thu
Chuyện tích trữ (Lc. 12: 13-21) – Trầm Thiên Thu
Chuyện tha thứ (Mt. 18: 21-35) – Trầm Thiên Thu

D.

*
Dakêu gặp Chúa biến đổi cuộc đời – Trương Thế Bạch
Dám ra khỏi mình – Thái Nguyên
Dân Xion ơi (Is. 12,2-6) – Thành Tâm (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/C)
Dâng hiến một đời – La Thập Tự
Dầu con đã biết – La Thập Tự
Dầu đến giờ nào – La Thập Tự
Dụ ngôn cỏ lùng – La Thập Tự
Dụ ngôn con chiên bị mất – Trương Thế Bạch
Dụ ngôn hạt cải – Trương Thế Bạch
Dụ ngôn mười trinh nữ – La Thập Tự
Dụ ngôn người phú hộ – La Thập Tự
Dụ ngôn Nước Trời – La Thập Tự

Đ.

*
Đấng cứu độ tôi (Is. 12,2-6) – Kim Long (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/C)
Đây là Con Ta (Mt. 3,16-17) – Duy Tân (Chúa chịu Phép Rửa)
Đây là Con Ta yêu dấu – Sơn Ca Linh (Chúa chịu Phép Rửa)
Đây là Con Ta yêu dấu (Mc. 9: 7-8) – Trần Thế
*
Đèn sáng trên nơi cao (Mt. 5: 13-16) – Nguyên Kha
Đến dự tiệc cưới – Trương Thế Bạch
Đến với Cha yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Đi bình an – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Điều kiện theo Chúa (Mt. 16: 24-27) – Trầm Thiên Thu
Điều răn mới (Ga. 13,34) – Thành Tâm
Điều răn trọng nhất – Trương Thế Bạch
*
Đón nhận Nước Trời bằng tâm hồn trẻ thơ – Trương Thế Bạch
Đôi bề (Mt. 22: 15-22) – Trầm Thiên Thu
*
Đừng quá lo lắng – La Thập Tự
Đừng sợ chi – Kim Long
Được và mất (Mt. 16: 26) – Trầm Thiên Thu
*
Đường đến vinh quang – La Thập Tự
Đường đi cõi phúc – La Thập Tự
Đường Giêsu (Ga. 14: 6-7) – Trầm Thiên Thu
Đường thập giá – La Thập Tự
Đường vinh quang của Chúa – Thiên Uyên
Đường vinh quang Chúa – Từ Duyên

E.

*
Emmanuel (Mt. 1: 18-24) – Thiên Duyên (4.MV/A)
Ephata (Mc. 7,31-37) – Thành Tâm
Ephata con mở ra – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Exultet. Mừng vui lên – Văn Chi

G.

*
Gặp Chúa nơi anh em – Trương Thế Bạch
Gặp gỡ nơi Đức Giê-su – Nguyễn Duy
Gần lòng Chúa – Ngọc Linh
*
Giã từ (Lc. 15: 11-32) – Vinam
Giáo lý mới (Mc. 2,18-22) – Mi Trầm (Chúa Nhật 8/B)
Giêsu Ngài là ai – La Thập Tự
Giờ đây xin để/1 – Kim Long
Giờ đây xin để/2 – Kim Long
Giới luật Chúa – La Thập Tự
Giới luật yêu thương – Trầm Thiên Thu
Giới răn mới (CN 5 PS C) – La Thập Tự

H.

*
Hai cách cầu nguyện – Trương Thế Bạch
Hai đứa con làm vườn nho – Trương Thế Bạch
Hát mừng Chúa – Thái Nguyên
*
Hạt giống Lời Chúa – Thái Nguyên
Hạt giống Lời Chúa (Mt. 18: 1-9) – Tri Văn Vinh
Hạt giống tốt và cỏ lùng – Trương Thế Bạch
Hạt giống thối đi – Cao Huy Hoàng
*
Hãy cho con niềm tin – Lm. La Thập Tự
Hãy cho họ ăn – Lm. Thái Nguyên
Hãy chỗi dậy đi – Lm. La Thập Tự
Hãy chúc tụng Chúa – Ngọc Linh
Hãy để trẻ nhỏ – Viết Chung
Hãy đến với Ta (Mt. 11,28-30) – Nguyên Kha
Hãy đến với Ta – Trương Thế Bạch
Hãy đến với Ta đi – Lm. La Thập Tự
Hãy giữ lời Thầy (Ga. 4: 15-21) – Phạm Trung
Hãy làm giàu trước mặt Chúa – Trương Thế Bạch
Hãy loan Tin Vui (Is. 40) – Nguyên Kha
Hãy luôn từ bỏ – Từ Duyên
Hãy nhảy mừng (Is. 12: 2-6) – Mi Trầm (3.MV/C)
Hãy nhảy mừng (Is. 12: 2-6) – Trầm Thiên Thu
Hãy quay về – Thành Tâm
Hãy sinh lợi ra – Trương Thế Bạch
Hãy sống đời bé thơ – Trương Thế Bạch
Hãy sửa lỗi nhau – La Thập Tự
Hãy tin nơi Thầy – Từ Duyên
Hãy tỉnh thức (Mt. 24,42… ) – Thành Tâm
Hãy tỉnh thức và sẵn sàng – Trương Thế Bạch
Hãy thức tỉnh – La Thập Tự
Hãy thương yêu nhau (Ga. 13) – Thành Tâm
Hãy trả cho Thiên Chúa – Trương Thế Bạch
Hãy vững tin Ngài – Từ Duyên
Hãy xin sẽ cho – Phanxicô
Hãy yêu kẻ thù – Trương Thế Bạch
Hãy yêu người thân cận – La Thập Tự
Hãy yêu nhau – La Thập Tự
*
Hấp lực tình yêu (Rm. 8: 35-39) – Mai Nguyên Vũ
*
Hiến chương Nước Trời – Duy Tân (Lễ Các Thánh)
Hiến tế/22 – Ngọc Kôn (Hiến tế 10 Nàng Trinh Nữ)
Hiến tế đời con (Ga. 17: 19) – Từ Duyên
Hiệp lời cầu nguyện – Trương Thế Bạch
*
Hóa bánh ra nhiều – Trương Thế Bạch
Hoan ca – Mai Nguyên Vũ
Hoan ca chứng nhân – La Thập Tự
*
Hồi hương (Tv. 125) – Mai Nguyên Vũ
Hồng ân cứu độ – Thái Nguyên
*
Hỡi cửa ngàn thu – Cát Minh
Hỡi người Galilê – Cao Huy Hoàng
*
Huyền thoại Giakêu (Lc. 19,1-10) – Phương Anh

K.

*
Kiên tâm (Lc. 11: 1-13) – Trầm Thiên Thu
Kiên trì cầu nguyện – Trương Thế Bạch
Kinh ngợi khen – Thái Nguyên

K(h).

*
Khách dự tiệc cưới (Mt. 22: 2-13) – Quang Uy
Khi nào Ngài đến – Kim Long (thơ: Xuân Ly Băng)
Khó tin Chúa – Thái Nguyên
Không ai đã thấy Chúa – Thành Tâm
Không chỉ bảy lần (Mt. 19: 21-22) – Từ Duyên
Không thấy mà tin – Cao Huy Hoàng
Không thấy mà tin – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân

L.

*
Là muối, là ánh sáng – Thái Nguyên
Lạc đà chui qua lỗ kim – Trương Thế Bạch
Làm con của Cha (Mt. 20,28) – Thành Tâm
Làm gì để được sự sống đời đời – Trương Thế Bạch
Làm hòa anh em rồi dâng của lễ – Trương Thế Bạch
Làm vườn nho Chúa – La Thập Tự
Lạy Cha xin cho Danh Cha – Từ Duyên
Lạy Thầy! Thầy biết – Thái Nguyên
*
Lề luật Chúa – La Thập Tự
Lễ vật con dâng Cha – Huỳnh Vui
Lệnh sám hối – La Thập Tự
*
Linh hồn tôi/1 – Kim Long
Linh hồn tôi/2 – Kim Long
Linh hồn tôi/3 – Kim Long
Linh hồn tôi/4 – Kim Long
Linh hồn tôi/5 – Kim Long
Linh hồn tôi/6 – Kim Long
Linh hồn tôi ca lên – Trầm Hương
*
Lòng biết ơn – Thái Nguyên
*
Lời Chúa nguồn hạnh phúc – Nhóm Lửa Hồng
Lời kinh cho gia đình – La Thập Tự
Lời kinh tuyệt vời – La Thập Tự
Lời nguyện tế hiến/1 – Thành Tâm
Lời nguyện tế hiến/2 – Thành Tâm
Lời nguyện tế hiên/3 – Thành Tâm
Lời tâm niệm – La Thập Tự
Lời tự tình – La Thập Tự
Lúa với cỏ lùng – Thái Nguyên

M.

*
Mơ ước trời cao – La Thập Tự
Một người Cha tình thương – La Thập Tự
Mục tử nhân lành – Thái Nguyên
Muối mặn đèn sáng (Mt. 5: 13-16) – Trầm Thiên Thu
Muối và ánh sáng 
Muốn theo Chúa hãy vác Thánh giá – Trương Thế Bạch
*
Mừng hát Chiên Con (Kh. 14,1-20) – Thành Tâm
Mười cô trinh nữ (Mt. 25: 1-13) – Tri Văn Vinh

N.

*
Nếu ai yêu Thầy – La Thập Tự
Nếu hạt giống – Linh Giao
Nếu không ăn năn sẽ bị hủy diệt – Trương Thế bạch
Nếu tôi phải – Từ Duyên
Niềm hạnh phúc – Trầm Thiên Thu
Nỗi  niềm – Mai Nguyên Vũ
Nước mắt và vinh quang – La Thập Tự
Nước Trời (Mt. 13) – Duy Tân (Chúa Nhật 17/A)
Nước Trời (Mt. 13,44-45) – Phanxicô
Nước Trời đã gần (Mt. 3,1-12) – Thành Tâm
Nước Trời giống kho tàng ngọc quý – Trương Thế Bạch
Nước Trời và người giàu có – Thiên Uyên
Nước Trời ví như kho tàng – Mai Thiện

N(g).

*
Ngài đã thương – La Thập Tự
Ngài là ai – La Thập Tự
Ngài là Chiên Thiên Chúa (Ga. 1: 29-34) – Huy Hoàng
Ngài là Vua – La Thập Tự
Ngài vẫn thứ tha – La Thập Tự
Ngày ánh sáng (Is. 9,2-4, 6-7) – Nguyên Kha
Ngày Chúa đến – Lm. Thái Nguyên
Ngày vinh quang đã tới (Is. 25,6-9) – Nguyên Kha
*
Ngọn đèn khêu cao – Viết Chung
Ngôi Lời – Thành Tâm
*
Nguồn sống – Nguyên Kha
Nguyện cầu – La Thập Tự
Nguyện xin Chúa – Từ Duyên
*
Người Con dấu yêu – La Thập Tự
Người con phung phá 
Người cùi xứ Samari (Lc. 17: 11-19) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (28.TNC)
Người Cha nhân hậu (Lc. 15,11-32) – Quang Uy
Người giàu người nghèo – La Thập Tự
Người giàu và người nghèo – La Thập Tự
Người gieo giống – Hoàng Đức
Người gieo giống – La Thập Tự
Người gieo giống – Trương Thế Bạch
Người là ai – Thái Nguyên
Người là ai – Thiên Nhân
Người mục tử tốt lành – La Thập Tự
Người ơi hãy nhớ (Kh. 21,4… ) – Thành Tâm
Người phú hộ dại khờ (Lc. 12,13-21) – Trương Thế Bạch (Chúa Nhật 18/C)

N(h).

*
Nhà phú hộ và Lazarô – Trương Thế Bạch
Như Cha đã sai Thầy – Thiên Hồng Ân
Như Thầy yêu thương (Ga. 13: 34b) – Nguyễn Duy
Những kinh vắn tắt của tôi – Phạm Đức Huyến

O.

*
Ôi tình yêu Chúa – Trương Thế Bạch

P.

*
Phần thưởng cao quý – Nguyễn Duy
Phêrô, con là đá (Mt. 16: 13-18) – Cao Huy Hoàng
Phúc cho ai – La Thập Tự
Phúc đức thay (Tv. 127) – Viết Chung (Lễ Thánh Gia)
Phúc thay – Anh Tuấn
Phúc thay – La Thập Tự
Phúc thật tám mối – Trương Thế Bạch

Q.

*
Qua cửa hẹp (Lc. 13: 22-30) – Trầm Thiên Thu
Qua cửa hẹp vào Nước Trời – Trương Thế Bạch
Quả tim mới (Ez. 36,24-28) – Thành Tâm

R.

*
Rạng rỡ niềm vui (Is. 35) – Nguyên Kha

S.

*
Sám hối ăn năn theo Chúa – Trương Thế Bạch
Sẵn sàng theo Ngài – Vũ Đình Ân
Sống (Mt. 4: 4) – Trầm Thiên Thu
Sống bác ái theo Tin Mừng – Nhật Minh
Suối nguồn tình yêu – Lê  Tín

T.

*
Ta là sự sống lại – Nguyên Kha
Tạ ơn Ba Ngôi – La Thập Tự
Tám mối phúc (Mt. 5: 3-12) – Trầm Thiên Thu
Tám mối phúc thật – La Thập Tự
Tám mối phúc thật (Mt. 5,1-12) – Nguyễn Chánh
Tám mối phúc thật (Mt. 5) – Thành Tâm
Tâm ca người làm chứng – La Thập Tự
Tâm tình cầu xin tha thứ – Trương Thế Bạch
*
Tiệc cưới Cana – La Thập Tự
Tiệc cưới Cana (Ga. 2: 1-10) – Trầm Thiên Thu
Tiệc thánh gọi mời – La Thập Tự
Tiếng gọi giữa đêm khuya (1Sa. 3: 1-10) – Phương Anh
*
Tin theo Chúa – Khổng Vĩnh Thành (lời: Phạm Xuân Thu)
Tin vào tình yêu Thiên Chúa – Trầm Hương
Tình ca tội nhân (Lc. 7: 36-8,3) – Trầm Thiên Thu
Tình Cha – La Thập Tự
Tình Chúa chữa lành – Trương Thế Bạch
Tình Chúa tuyệt vời (Ga. 3: 13-17) – Trầm Thiên Thu
Tình phụ tử (Lc. 15: 11-32) – Hoàng Đức
Tình phụ tử (Lc. 15: 18-19) – Trầm Hương
Tình yêu đích thực – Từ Duyên
Tình yêu trong hành động (Mt. 7: 21-27) – Thái Nguyên (Chúa Nhật 9A)
Tình yêu và Nước Trời – Lê Tín
Tính toán (Lc. 14: 25-38) – Trầm Thiên Thu
*
Tôi là ánh sáng – Duy Tân (Chúa Nhật 3 & 23 Thường Niên)
Tôi là Bánh – Duy Tân (Chúa Nhật 20 Thường Niên)
Tôi mừng rỡ (Is. 61: 10… ) – Thành Tâm (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/B)
Tôi tin – Chính Tâm
Tôi tin chắc rằng (Rm. 8: 38-39) – Nguyễn Chánh
*
Tuyên xưng Đức Kitô – Thái Nguyên
*
Từ ánh mắt – La Thập Tự
Từ bỏ mình vác Thập giá – Trương Thế Bạch
Từ Jordanô – Cao Huy Hoàng 
Từ nguyên thủy – Thành Tâm
Từ xưa từ xưa – La Thập Tự
Từng bước theo Ngài – La Thập Tự

T(h).

*
Tha bảy mươi lần bảy – Trương Thế Bạch
Tha thứ (Mt. 18: 21-22) – Hương Vĩnh
Tha thứ (Mt. 18: 21-35) – Mi Trầm
Thánh Gioan Tẩy Giả – Khúc Tiên
Thần trí tôi mừng vui (Lc. 1,46-49) – Kim Long (thơ: Xuân Ly Băng)
Thập giá Đức Kitô – Thành Tâm (Thứ Năm Tuần Thánh)
Thập tự đời con – Cao Huy Hoàng
Thầy là cây nho – La Thập Tự
Thầy là cây nho (Ga. 15: 1) – Vinam
Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa – Trương Thế Bạch
*
Theo Chúa (Mc. 2: 14) – Thành Tâm
*
Thiên Chúa là tình yêu – Duy Tân (Chúa Nhật 10 Thường Niên)
Thiên Chúa ta – La Thập Tự
Thiên Chúa trong Đức Kitô – Thái Nguyên
Thiên Chúa uy quyền – Trương Thế Bạch
Thiên đàng và trẻ thơ – Viết Chung
*
Thức dậy mau đi (Rm. 13: 11-14) – Nguyên Kha
Thực hành yêu thương (Lc. 10: 25-37) Trầm Thiên Thu

T(r).

*
Trả về Thiên Chúa – Thái Nguyên
Trái tim Ngài – La Thập Tự
*
Trên cánh đồng xanh – La Thập Tự
Trên đỉnh Tabor (Mt. 17: 1-13) – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Trên đường Emmau (Lc. 24: 13… ) – Thành Tâm
Trên sông Giođan – La Thập Tự
*
Trọn đời cảm tạ – La Thập Tự
Trời cao hỡi! (Is. 45: 8… ) – Thành Tâm
Trời mới đất mới (Kh. 21: 1-4) – Ân Đức
*
Trung gian lời gọi (Ga. 1: 35-42) – Huy Hoàng (Chúa Nhật 2B)

U.

*

V.

*
Vàng châu ngọc báu – Cao Huy Hoàng
Vào lúc không biết (Mc. 13: 33-37) – Cao Huy Hoàng
Vâng lời Thầy – Ân Đức
Vâng lời Thầy – Thái Nguyên
Vâng lời Thầy con thả lưới – Thiên Ân
Vâng nghe Lời Chúa (Mt. 17: 5-7) – Quang Uy
*
Về bên Chúa – Trương Thế Bạch
Về đất hứa – Thành Tâm
*
Vì chúng ta (Ph. 2: 6-11) – Thành Tâm
Vinh Danh Thiên Chúa – Nguyên Kha
Vinh quang ngày thế mạt – La Thập Tự
Vinh quang phục vụ – La Thập Tự
*
Vòng tay Cha (Lc. 15) – Mai Nguyên Vũ
*
Vui lên anh em (Ph. 4: 4) – Thành Tâm
Vui sống – Nguyễn Duy 
Vững tin cầu xin Chúa – Trương Thế Bạch
Vững tin nguyện cầu – Trầm Thiên Thu
Vững tin vào Ngài – Trương Thế Bạch
Vườn địa đàng – Hùng Lân
Vườn nho Chúa Viên đá góc – Trương Thế Bạch
Vượt qua giông tố (Mc. 4: 35-41) – Nguyễn Duy

X.

*
Xây nhà trên đá – Trinh Nguyên
Xin cho con được thấy! (Mc. 10: 51) – Nguyên Kha
Xin cho con khiêm tốn – La Thập Tự
Xin cho con thấy – La Thập Tự
Xin Chúa chữa lành (Mc. 1: 40-45) – Thiên Duyên
Xin đến Ngài ơi – Văn Chi
Xin là muối là men – La Thập Tự
Xin là người khiêm hạ – La Thập Tự
Xin mở lòng con – Hương Vĩnh
Xin mở mắt con – La Thập Tự
Xin sai chúng con – La Thập Tự
Xin tin yêu – Ngọc Huân
Xin tỏ Cha cho chúng con (Ga. 14: 8) – Ân Đức
Xin tỏ cho chúng con – Nguyễn Duy
Xin vâng lời Thầy – La Thập Tự
Xin vâng ý Cha (Mt. 26: 39) – Thành Tâm
Xin yêu Chúa nhiều – La Thập Tự
Xin yêu Chúa thật tâm – La Thập Tự

Y.

*
Ý Chúa (Ph. 2: 6) – Thành Tâm
Yêu anh em như Chúa – Fa Thăng
Yêu Chúa yêu người – La Thập Tự
*
__________________________________

THƯ VIỆN THÁNH CA – THÁNH CA THEO CHỦ ĐỀ (PDF.)

*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s