Mẫu tự C(h). – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Cha chọn con – Đinh Công Huỳnh
Cha đã Mặc Khải – Nguyễn Duy
Cha thương chọn con – Kim Long
Chan chứa ân tình – Kim Long
Chào đón Đấng cứu tinh – Trầm Hương
Chân dung tình yêu – Nguyễn Duy
Chấp cánh tình yêu – Phạm Liên Hùng
Chất ngất niềm vui – Nguyên Kha
*
Chén chúc tụng (Tv. 115) – Tường Ân
Chén đắng – Ân Đức
Chén rượu hồng –  Kim Long
*
Chết là mối lợi – Kim Loan
Chết với Đức Kitô – Kim Loan
Chỉ là phù hoa – Từ Duyên
Chỉ là số không – Tường Vy (CN.HL)
Chỉ mong tôi – Ân Đức
Chỉ một Thiên Chúa – Ân Đức
Chỉ nơi Chúa – Viết chung (Thứ Bảy Đêm Vọng Phục Sinh)
Chỉ tình yêu – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv 61) – Nguyễn Duy
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Nguyễn Hùng Cường (Chúa Nhật 8/A)
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Tường Ân
Chỉ vì yêu con – Anh Tuấn
Chị Tê-rê-sa (thơ: Jpah) – Kim Loan
*
Chiếc nhẫn con lãnh – Kim Long
Chiên hiến tế – Trầm Thiên Thu
Chiên Con Vượt Qua – Đinh Công Huỳnh
Chiên theo Ta (CN IV PS C) – Vinam
Chiên Vượt Qua – Cát Minh
Chiên Vượt Qua – Hoàng Kim
Chiên Vượt Qua – Hùng Lân
Chiên Vượt Qua – Khổng Vĩnh Thành
Chiên Vượt Qua – Phạm Xuân Thu
Chiên Vượt Qua – Tiến Linh
Chiên Vượt Qua – Vũ Đình Ân
Chiến thắng của ta – Kim Long
Chiến thắng của tình yêu – Kim Long
Chiều êm đềm – Phanxicô
Chiều nay – Ngọc Linh
Chiều tím – Duy Thiên
Chiều tình sử – Tường Vy
*
Chính Chúa Chiên (Tv. 22) Viết Chung (Chúa Nhật 04 Mùa Chay/A)
Chính Chúa chiến thắng – Kim Long
Chính là Chúa – Vinam (Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C)
Chính là ngày – La Thập Tự
Chính Ngài nắm giữ (Tv. 53) – Viết Chung (Chúa Nhật 25/B)
Chính nhờ Ngài – Nguyễn Duy
*
Cho con khôn ngoan – Phạm Liên Hùng
Cho con lòng tin – Hồng Bính
Cho con mến yêu – Phạm Liên Hùng
Cho con nhận ra Chúa –  Ân Đức
Cho con sứ vụ hồng ân – Văn Chi
Cho con tiến vào – Trùng Dương
Cho con thấy Cha – Phạm Liên Hùng
Cho con về bình an – Phanxicô
Cho con về quê – Thy Anh
Cho con vững tin – Nguyễn Duy
*
Cho hồn con hát – Kim Long & Xuân Ly Băng
Cho một lời nguyện ước – Nguyễn Duy
Cho một tình yêu – Vinam
Cho nhau ân tình – Ngọc Linh
Cho nhau niềm tin –  Duy Thiên
Cho Nước Trời mai sau – Nguyễn Duy
Cho tình lên ngôi –  Duy Thiên
Cho tình người hiệp nhất – Nguyễn Duy
Cho tình tôi nguyên vẹn – Nguyễn Duy
*
Chốn luyện hình – Nguyên Hữu
Chốn thảm sầu – Đinh Công Huỳnh
Chốn thảm sầu – Nguyễn Duy
*
Chúa an bài mọi sự – Duy Linh
Chúa ban bốn mùa – Hải Triều
Chúa ban ơn (Tv. 127) Viết Chung (Chúa Nhật 27/B)
Chúa bên con (Tv. 90) – Vinam
Chúa biết lòng con – Ân Đức
Chúa biết rõ con (Tv. 139) – Trầm Thiên Thu (Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả)
Chúa biết tâm tư con – Giang Ân
Chúa biểu dương (Tv. 97) – Viết Chung (Chúa Nhật 28/C)
Chúa bình an – Trầm Thiên Thu
Chúa cả đất trời – Kim Long
Chúa cao vời (Tv. 103) Viết Chung (Lễ Mồng Ba Tết)
Chúa cất tiếng gọi – Kim Long
Chúa cất tiếng gọi con – Việt Khôi
Chúa công bình – Trầm Thiên Thu
Chúa công bố (Tv. 97) – Đinh Công Huỳnh
Chúa cứu độ – Trầm Thiên Thu
Chúa Cứu Thế đã sinh ra (Tv. 95) – Viết Chung
Chúa chăn giữ (Tv. 22) – Viết Chung (Chúa Nhật 4 Phục Sinh/A)
Chúa chăn nuôi (Tv. 22) – Đinh Công Huỳnh
Chúa chăn nuôi tôi –  Duy Thiên
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – La Thập Tự
Chúa chăn nuôi tôi – Viễn Xứ
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Vương Diệu
Chúa chỉ cho tôi (Tv. 15) – La Thập Tự (Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A)
Chúa chiên lành – Hoàng Khánh
Chúa chiên nhân lành – Duy Tân
Chúa chiến thắng khải hoàn – Ngọc Khánh
Chúa chiến thắng khải hoàn – Teresa
Chúa chiến thắng tử thần – Đinh Công Huỳnh
Chúa chọn con – Huy Hoàng
Chúa chờ con – Kim Loan
Chúa chuẩn bị (Tv. 67) – Đinh Công Huỳnh
Chúa chuẩn bị chỗ định cư (Tv. 67) – Tường Ân
Chúa chúc phúc (Tv. 127) – Viết Chung (Chúa Nhật 27/B)
Chúa dạy – Mi Trầm
Chúa dắt dìu con – Kim Long
Chúa dắt dìu con (Tv. 90) – Nguyễn Duy
Chúa dẫn đưa – Kim Loan
Chúa dẫn đưa tôi – Anh Tuấn
Chúa dìu con – Văn Chi
*
Chúa đã biết con (Tv 139) – Nguyễn Duy
Chúa đã công bố ơn cứu độ (Tv. 97) – Tường Ân
Chúa đã chiếm đoạt con – Ân Đức
Chúa đã cho con – Ngọc Linh
Chúa đã cho con tình yêu – Hồng Trần
Chúa đã chọn con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã chọn con – Kim Long
Chúa đã chọn con – Lữ Hành
Chúa đã chọn con – Việt Khôi
Chúa đã chọn con – Vũ Đình Ân
Chúa đã chúc phúc – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã đối xử đại lượng (Tv. 125) – Nguyễn Hùng Cường (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
Chúa đã gọi con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã gọi con – Huy Hoàng
Chúa đã gọi con – Ngọc Linh
Chúa đã gọi con – Nguyễn Duy
Chúa đã gọi con đi – Ngọc Linh
Chúa đã giải phóng – Viết Chung
Chúa đã giáng sinh – Phạm Liên Hùng
Chúa đã lên trời – Duy Linh
Chúa đã lên trời – Phanxicô
Chúa đã lên trời – Viết Chung
Chúa đã mạc khải ơn cứu độ (Tv. 97) -Nguyễn Hùng Cường (Chúa Nhật 28/C)
Chúa đã nuôi dân – Phạm Liên Hùng
Chúa đã nghe lời (Tv. 33) – Nguyễn Hùng Cương (Chúa Nhật 30/C)
Chúa đã nhậm lời con (Tv. 137) – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã nhậm lời con (Tv. 137) – Tường Ân
Chúa đã phục sinh – Hải Ánh
Chúa đã phục sinh – Mi Trầm
Chúa đã phục sinh – Song Kiều
Chúa đã phục sinh – Kim Long
Chúa đã phục sinh – Phạm Hoàng
Chúa đã phục sinh – Phanxicô
Chúa đã sống lại – Cát Minh
Chúa đã sống lại – Đạt Đức
Chúa đã sống lại – Đỗ Vy Hạ
Chúa đã sống lại – Hương Vĩnh
Chúa đã sống lại/1 – Kim Long
Chúa đã sống lại/2 – Kim Long
Chúa đã sống lại – La Thập Tự
Chúa đã sống lại – Liên Bình Định
Chúa đã sống lại – Mi Trầm
Chúa đã sống lại/2 – Ngọc Kôn
Chúa đã sống lại – Ngọc Khánh
Chúa đã sống lại – Nguyên Nhung
Chúa đã sống lại – Nguyễn Duy
Chúa đã sống lại – Nguyễn Quang Hưng
Chúa đã sống lại – Teresa
Chúa đã sống lại – Thành Tâm
Chúa đã sống lại – Thế Thông
Chúa đã sống lại – Trùng Dương
Chúa đã sống lại/1 – Vũ Đình Ân
Chúa đã sống lại/2 – Vũ Đình Ân
Chúa đã sống lại – Vũ Mộng Thơ & Nguyễn Duy
Chúa đã sống lại thật – Viết Chung
Chúa đã sống lại thật – Vũ Đình Ân
Chúa đã sống lại rồi – Chính Tâm
Chúa đã tặng ban – Duy Linh
Chúa đã tỏ bày (Tv. 97) – La Thập Tự (Chúa Nhật 6 Phục Sinh/B)
Chúa đã thương – Ân Đức
Chúa đã thương con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã xức dầu – Ân Đức
Chúa đã yêu con – Kim Long
Chúa đã yêu con – Ngọc Linh
Chúa đại lượng (Tv. 125) – Trần Minh Hứa (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
Chúa đại lượng (tv. 125) – Trần Minh Hứa (Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/C)
Chúa đại lượng (Tv. 125) – Trần Minh Hứa (Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C)
Chúa đại lượng (Tv. 125) – Trần Minh Hứa (Chúa Nhật 30/C)

Chúa đáng ca ngợi – Tiến Linh (Lễ Chúa Ba Ngôi/A)
Chúa đáng ca ngợi – Viết Chung (Lễ Chúa Ba Ngôi/A)
Chúa đáng muôn lời tán dương (Tv. 145) – Nguyên Kha
Chúa Đấng cứu độ ta – Phạm Liên Hùng
Chúa Đấng tối cao (Tv. 96) – Đinh Công Huỳnh
*
Chúa đến gọi con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đến thăm con – Duy Thiên
Chúa đến với con – Duy Thiên
Chúa đưa con về – Thái Nguyên
*
Chúa gần gũi (Tv. 144) – Viết Chung (Chúa Nhật 25/A)
Chúa gần kẻ kêu cầu (Tv. 144) – Đinh Công Huỳnh
Chúa gìn giữ chúng ta – Đinh Công Huỳnh
Chúa gọi con – Phạm Liên Hùng
Chúa gọi con đi – Phanxicô
Chúa gọi con về – Kim Loan
Chúa gọi con về – Lan Thanh
Chúa gọi con về – Văn Chi
Chúa gọi con về – Vũ Đinh Ân
Chúa gọi con về nhà – Phanxicô
Chúa giàu lòng xót thương – Tường Vy
Chúa giầu ơn cứu độ – Vũ Đình Ân
Chúa Giêsu đã phục sinh – Giang Tâm
Chúa Giêsu lên trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa Giêsu lên trời – Kim Long
*
Chúa hay xót thương (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh
Chúa hằng chở che (Tv. 33) – Viết Chung (Lễ Thánh Phêrô & Phaolô)
Chúa hiển trị – Hoàng Kim
Chúa hiển trị – Kim Long
Chúa hiển trị (Tv. 92) Viết Chung (Chúa Nhật 34/B)
Chúa hiển vinh – Phạm Đức Huyến Vũ Đình Ân
Chúa kêu mời – Duy Thiên
Chúa khải hoàn – Hải Linh
Chúa khải hoàn – Phạm Liên Hùng
Chúa khải hoàn – Vũ Đình Ân
Chúa khải hoàn Alleluia (2 bè) – Liên Bình Định
Chúa khải hoàn Alleluia (4 bè) – Liên Bình Định
Chúa khoan dung – Phạm Liên Hùng
Chúa không lầm – Từ Duyên
*
Chúa là ánh sáng – Duy Linh
Chúa là ánh sáng (Tv. 26) – La Thập Tự (Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C)
Chúa là bạn đường – Kim Long
Chúa là cây nho – Ân Đức
Chúa là con đường – Kim Loan
Chúa là con đường – Phạm Liên Hùng
Chúa là chỗ dung thân (Tv. 31) – La Thập Tự (Chúa Nhật 6/B)
Chúa là chủ trái đất (Tv. 23) – Viết Chung
Chúa là dũng lực – La Thập Tự
Chúa là Đấng phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng từ bi/1 (Tv. 102) – La Thập Tự (Chúa Nhật 3 Mùa Chay/C)
Chúa là Đấng từ bi/2 (Tv. 102) – La Thập Tự (Chúa Nhật 7/A)
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Mi Giáng
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102)  – Nguyễn Hùng Cường (Chúa Nhật 7 Thường Niên/A)
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Tường Ân
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Viết Chung (Chúa Nhật 7/C)
Chúa là Đấng Thánh (Tv. 46) – Vinam
Chúa là Đấng xót thương (Tv. 102) – Tường Ân
Chúa là điểm tựa – Ân Đức
Chúa là đối tượng – Ân Đức
Chúa là gia nghiệp (Tv. 32) – Đinh Công Huỳnh
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) – La Thập Tự (Chúa Nhật 8/C)
Chúa là khiên mộc – Duy Linh
Chúa là mặt trời – Nguyễn Duy
Chúa là mục tử – Phạm Liên Hùng
Chúa là mục tử – Trần Anh Linh
Chúa là niềm hoan lạc – Phạm Liên Hùng
Chúa là niềm vui – Kim Loan
Chúa là niềm vui – Nguyễn Duy
Chúa là nơi con an nghỉ – Văn Chi
Chúa là nguồn vui – Ánh Việt
Chúa là người cha – Kim Loan
Chúa là phần gia nghiệp (Tv. 15) –  Ân Đức
Chúa là phần gia nghiệp (Tv. 15) – Tiến Linh
Chúa là suối trong – Phạm Liên Hùng
Chúa là sự sáng đời con (Tv. 26) – Đinh Công Huỳnh
Chúa là sự sống – La Thập Tự
Chúa là sức mạnh – Thanh Lâm
Chúa là sức mạnh (Tv. 27) – Thiên Linh
Chúa là sức mạnh (Tv. 17) – Viết Chung (Chúa Nhật 30/A)
Chúa là tuổi xuân con – Duy Linh
Chúa là Vua – La Thập Tự
Chúa làm chủ (Tv. 23) – Viết Chung (Lễ Các Thánh)
*
Chúa lên trời – Hải Nguyễn
Chúa lên trời – Hoài Đức
Chúa lên trời – Kim Long
Chúa lên trời – Nguyễn Duy
Chúa lên trời – Ninh Doãn Hùng
Chúa lên trời – Ngô Duy Linh
Chúa lên trời – Phạm Liên Hùng
Chúa lên trời – Phanxicô
Chúa lên trời – Từ Duyên
Chúa lên trời – Trầm Thiên Thu
Chúa Lên Trời (Tv. 46) – Viết Chung (Lễ Thăng Thiên)
Chúa lên trời – Vũ Đình Ân
Chúa lên trời dọn chỗ – Duy Linh
Chúa lên trời vinh sáng – Kim Long
*
Chúa luôn bên con – Kim Loan
Chúa luôn khoan hồng – Vũ Đình Ân
Chúa luôn ngọt ngào (Tv. 33) – Nguyễn Duy
Chúa luôn ở bên (Tv. 33) – Viết Chung
Chúa luôn ở cùng con – Kim Long
Chúa luôn từ ái (Tv. 129) – Viết Chung (Chúa Nhật 10/B)
Chúa mở bàn tay (Tv. 144) – La Thập Tự (Chúa Nhật 18/A)
Chúa mở rộng tay (Tv. 144) – La Thập Tự (Chúa Nhật 17/B)
Chúa mở rộng tay (Tv. 144) – Viết Chung (Chúa Nhật 18/A)
Chúa mời gọi con – Bạch Vân
Chúa muôn loài – Trầm Thiên Thu
Chúa muốn con làm gì – Đinh Công Huỳnh
Chúa nay đã phục sinh – Kim Long
Chúa nâng con lên (Tv. 113) – Nguyên Kha
Chúa nâng đỡ (Tv. 53) – La Thập Tự (Chúa Nhật 25/B)
Chúa nuôi dân (Tv. 77) – Viết Chung (Chúa Nhật 18/B)
Chúa ngọt ngào (Tv. 33) – Viết Chung (Chúa Nhật 19/B)
Chúa nguồn bình an – Thái Nguyên
Chúa nguồn hạnh phúc – Thái Nguyên
Chúa ngự đến (Tv. 23) – Viết Chung (Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/A)
Chúa ngự đến cai trị (Tv. 97) – Tường Ân
Chúa ngự lên (Tv. 46) – Sỹ Điệp
Chúa ngự lên (Tv. 46) – Tường Ân
Chúa ngự lên (Tv. 46) – Viết Chung (Lễ Thăng Thiên)
Chúa ngự tới (Tv. 97) – La Thập Tự (Chúa Nhật 33/C)
Chúa ngự tới (Tv. 97) – Nguyễn Hùng Cường (Chúa Nhật 33/C)
Chúa ngự trong – Phạm Liên Hùng
Chúa ngự về trời – Kim Long
Chúa ngự về trời – Thiên Lý
*
Chúa nhân hậu (Tv. 102) – Viết Chung (Chúa Nhật 7/A)
Chúa nhân hậu/2 (Tv. 102) – Viết Chung (Chúa Nhật 8/B)
Chúa nhân hậu và từ bi (Tv. 103) – Nguyên Kha
*
Chúa nhật Phục Sinh – Thái Nguyên
Chúa nhật/2 Phục Sinh – Hải Triều
Chúa nhật/3 Phục Sinh – Đỗ Xuân Quế
Chúa nhật/3 Phục Sinh (Tv. 65) – Hải Triều
Chúa nhật/4 Phục Sinh (Tv. 32) – Hải Triều
Chúa nhật/5 Phục Sinh (Tv. 97) – Hải Triều
Chúa nhật/6 Phục Sinh – Hải Triều
Chúa Nhật/3 Mùa Vọng/C – Xuân Minh
Chúa Nhật/2 Thường Niên/B (Tv. 39) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/3 Thường Niên/B (Tv. 24) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/4 Thường Niên/B (Tv. 94) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/5 Thường Niên/B (Tv. 146) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/6 Thường Niên/B (Tv. 31) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/7 Thường Niên/B (Tv. 40) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/9 Thường Niên/B (Tv. 80) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/10 Thường Niên/B (Tv. 129) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/11 Thường Niên/B (Tv. 91) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/12 Thường Niên/B (Tv. 106) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/13 Thường Niên/B (Tv. 29) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/14 Thường Niên/B (Tv. 122) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/14 Thường Niên/B (Tv. 122) – Thiên Lý
Chúa Nhật/15 Thường Niên/B (Tv. 84) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/15 Thường Niên/B (Tv. 84) – Thiên Lý
Chúa Nhật/16 Thường Niên/A – Thiên Lý
Chúa Nhật/16 Thường Niên/B (Tv. 22) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/17 Thường Niên/B (Tv. 144) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/18 Thường Niên/B (Tv. 77) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/19 Thường Niên/B (Tv. 33) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/20 Thường Niên/B (Tv. 33) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/21 Thường Niên/B (Tv. 33) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/22 Thường Niên/B (Tv. 14) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/23 Thường Niên/B (Tv. 145) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/24 Thường Niên/B (Tv. 114) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/24 thường niên – Lê Ân Thiên
Chúa Nhật/25 Thường Niên/B (Tv. 53) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/26 Thường Niên/B (Tv. 18) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/27 Thường Niên/B (Tv. 127) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/28 Thường Niên/B (Tv. 89) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/29 Thường Niên/B (Tv. 32) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/30 Thường Niên/B (Tv. 125) – Huy Hoàng
Chúa Nhật/31 Thường Niên/B (Tv. 17) – Huy Hoàng
Chúa nhìn con – Ân Đức
Chúa nhìn con – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Chúa ôi! (thơ: Jpah)  – Kim Loan
Chúa ở bên (Tv. 144) – Tường Ân
Chúa ở cùng con – Nguyễn Duy
Chúa ở gần (Tv. 144) – La Thập Tự (Chúa Nhật 15/A)
Chúa ở lại với con – Viễn Xứ
Chúa ơi! – Nguyễn Hùng Cường
Chúa ơi – Phạm Liên Hùng
Chúa ơi xin ở lại – Đinh Công Huỳnh
*
Chúa phải lớn lên – Ân Đức
Chúa phục sinh – Kim Long
Chúa phục sinh – Nguyên Hữu
Chúa phục sinh – Phạm Liên Hùng
Chúa phục sinh – Thanh Bình
Chúa phục sinh – Trần Văn Huyến
Chúa phục sinh – Vũ Đình Ân
*
Chúa rất nhân hậu (Tv. 85) – La Thập Tự (Chúa Nhật 16/A)
Chúa rộng lượng (Tv. 129) – La Thập Tự (Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A)
Chúa rộng lượng từ bi – Viễn Xứ
Chúa rộng tay (Tv. 144) – Viết Chung (Chúa Nhật 17/B)
*
Chúa sai con – Hùng Lân
Chúa sai con đi – Dao Kim
Chúa sắp đến (CN II MV) – Trầm Thiên Thu
Chúa sẽ cùng con đồng hành – Trần Minh Hứa
Chúa sẽ cùng con đồng hành (4 bè)
Chúa sẽ chúc phúc – La Thập Tự
Chúa sẽ dạy con (Tv. 15) – Viết Chung (Chúa Nhật 03 Phục Sinh/A)
Chúa sẽ đến – Lan Thanh
Chúa sẽ đến cứu độ – Trầm Hương
Chúa sống lại
Chúa sống lại – Hoàng Diệp
Chúa sống lại – Hồng Việt
Chúa sống lại – Mi Trầm
Chúa sống lại – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
Chúa sống lại – Trầm Thiên Thu
Chúa sống lại rồi – NvTai
Chúa sống lại rồi – Thành Tâm
Chúa sống lại thật rồi – Duy Linh
Chúa sống lại thật rồi – Thu An
Chúa sống trong tôi – Nguyễn Duy
*
Chúa tốt lành (Tv. 33) Viết Chung (Chúa Nhật 20/B)
Chúa tới gọi con – Nguyễn Quang Hưng
Chúa từ bi – Đinh Công Huỳnh (Chúa nhật 7/A) – Đinh Công Huỳnh
Chúa từ cõi chết sống lại – Ngọc Linh
Chúa từ nhân – Phạm Liên Hùng
Chúa tha tội lỗi con (Tv. 31) – Đinh Công Huỳnh
Chúa thành tín (Tv. 104) – Trầm Thiên Thu
Chúa thánh thiện (Tv. 33) – Viết Chung (Chúa Nhật 21/B)
Chúa thăng thiên – Teresa
Chúa thắng tử thần – Kim Long
Chúa thật sang giàu – Nguyễn Duy
Chúa thiện hảo nhường bao (Tv. 33) – Đinh Công Huỳnh
Chúa thống trị – Hoàng Kim
Chúa thống trị (Tv. 24) – Nguyên Kha
Chúa thống trị – Vũ Đình Ân
Chúa thương gọi về – Kim Loan
Chúa trọn tình thương (Tv. 106) – Viết Chung (Chúa Nhật 12/B)
Chúa trong cuộc đời – Nguyễn Duy
Chúa Trời hiển trị – Viết Chung (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/C)
*
Chúa vẫn trọn tình (Tv. 117) – Viết Chung (Chúa Nhật 2 Phục Sinh/A)
Chúa vẫn yêu con – Trầm Hương
Chúa về trời – Kim Long
Chúa về trời – Peter Trần
Chúa về trời – Phạm Minh Công
Chúa về trời – Phanxicô
Chúa về trời – Thái Nguyên
Chúa về trời – Vũ Đình Ân
Chúa về trời, con ra đi – Phanxicô
Chúa về trời, con vào đời – Nguyễn Duy
Chúa về trời, con vào đời – Trầm Thiên Thu
*
Chúa xử đại lượng – La Thập Tự
Chúa xức dầu – Hoài Đức
Chúa yêu con/1 – Nguyễn Duy
Chúa yêu con/2 – Nguyễn Duy
Chúa thống trị (Tv. 24) – Nguyên Kha
*
Chúc lành bữa ăn (thơ: Jpah) – Kim Loan
Chúc mừng – Nguyễn Duy
Chúc tụng ca: Ave Maria – Ân Đức
Chúc tụng Cha – Phạm Liên Hùng
Chúc tụng Cha hiền – Duy Linh
Chúc tụng Chúa (Tv. 102) – Hương Vĩnh
Chúc tụng Chúa – Kim Loan
Chúc tụng Chúa – lời Việt: Nguyễn Duy
Chúc tụng Chúa (Tv. 95) – Nguyễn Duy
Chúc tụng Chúa/1 – Phạm Liên Hùng
Chúc tụng Chúa/2 – Phạm Liên Hùng
Chúc tụng Chúa (Lễ hôn phối) – Phạm Liên Hùng
Chúc tụng Chúa – Vũ Đình Ân
Chúc tụng Chúa đi – Cao Minh Thắng
Chúc tụng Chúa đi – Duy Linh
Chúc tụng Chúa đi – Nguyễn Như
Chúc tụng Chúa muôn đời (Tv. 144) – Đinh Công Huỳnh
Chúc tụng danh Chúa (Tv. 144) – Tường Ân
Chúc tụng danh Ngài (Tv. 144) – Tường Ân
Chúc tụng Đức Chúa/1 – Kim Loan
Chúc tụng Đức Chúa/2 – Kim Loan
Chúc tụng Đức Chúa/3 – Kim Loan
Chúc tụng Đức Chúa/4 – Kim Loan
Chúc tụng Đức Chúa/5 – Kim Loan
Chúc tụng Đức Chúa/6 – Kim Loan
Chúc tụng Đức Chúa/7 – Kim Loan
Chúc tụng ngợi ca (Tv. 147) – Viết Chung (Lễ Thánh Thể/A)
Chúc tụng tình Chúa – Mai Nguyên Vũ
Chúc tụng và tôn vinh – Kim Long
Chúc vinh Ba Ngôi – Sơn Ca Linh
Chúc vinh Mẹ – Ân Duy
*
Chuỗi hồng ân – Ân Đức
Chung kết ân tình – Ngọc Linh
Chung kết trầu cau – Phanxicô
Chung lời cảm tạ – Nguyễn Duy
Chung lời ngợi khen – Trịnh Vĩnh Thành
Chung lời tiến dâng – Vinam
Chung lời tạ ơn – Kim Loan
Chung lời tạ ơn – Nguyễn Duy
Chung lời tri ân – Kim Loan
Chung một niềm tin – Đỗ Vy Hạ
Chung một niềm tin – Duy Thiên
Chung một tâm tình (Lễ vật tưởng niệm 2) – Ngọc Khánh
Chung tiếng lòng – Mi Trầm
*
Chúng con cầu mong (Tv. 04) – Viết Chung (Chúa Nhật 3 Phục Sinh/B)
Chúng con dâng – Kim Long
Chúng con dâng – Vũ Đình Ân
Chúng con đã về – Mỹ Hạnh & Ninh Doãn Hùng
Chúng con đắc tội (Tv. 50) – Viết Chung  (Thứ Tư Lễ Tro)
Chúng con là ánh sáng – Mi Trầm
Chúng con tin cậy (Tv. 32) – Viết Chung (Chúa Nhật 29/B)
Chúng ta đi về nhà Chúa (Tv. 121) – Nguyễn Hùng Cường
Chúng ta sẽ tiến vào (Tv. 121) – Viết Chung (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/A)
Chúng tôi đã thấy – Viết Chung
*
Chuông chiều – Trùng Dương
Chuông nhà thờ – Đức Khải
Chuyện tình Tobia và Sara – Cao Huy Hoàng
*
Chư dân ca tụng (Tv. 66) – Viết Chung (Chúa Nhật 20/A)
Chư dân hãy ca tụng Ngài (Tv. 66) – Tường Ân
Chứng nhân phục sinh – La Thập Tự
Chứng nhân Tin mừng – Đinh Công Huỳnh
Chứng nhân Tin mừng – Văn Chi
Chứng nhân Tin Vui – Văn Chi
*
Thánh ca theo Tựa đề (Pdf.)

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s