Dâng Lễ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ánh nến sáng ngời – Kim Long
Ăn cùng tấm bánh uống cùng chén thánh – Nguyễn Hùng Cường

B.

*
Bài ca dâng lễ – Bùi Ngọc & Phanxicô
Bài ca dâng lên – Lm. Văn Chi
Bàn tay con – Phanxicô
Bánh miến rượu nho – Anh Tuấn

Bánh miến rượu nho – Vũ Đình Ân
Bánh miến tinh tuyền – Đinh Công Huỳnh
Bánh miến với rượu nho – Kim Long
Bánh rượu tình thương – Việt Khôi
Bánh rượu tinh tuyền – Hương Vĩnh
Bánh thơm – Kim Long
Bánh thơm nho lành – Đinh Công Huỳnh
Bánh thơm rượu nồng – Giang Ân
Bánh thơm rượu nồng – Nguyễn Duy
Bánh tinh tuyền rượu trinh nguyên – Đinh Công Huỳnh
Bánh trắng – Kim Long
Bánh trắng rượu nồng – Trường Thanh
Bánh trắng rượu ngon – Đinh Công Huỳnh
Bánh trắng tinh – Kim Long
Bánh với rượu – Kim Long
Biết bao là hạt lúa – Lm. Xuân Thảo
Biết lấy chi dâng Chúa (Tv. 115) – Vũ Đình Ân
Biết lấy gì? – Đinh Công Huỳnh
Bông lúa mới – Đinh Công Huỳnh

C.

*
Ca dâng cảm tạ – Thy Yên
Ca dâng lễ – Nguyễn Duy Vi
Ca dâng lễ – Trần Ngọc Quỳnh
Ca dâng lễ – Vũ Đình Ân
Ca khúc trầm hương – Hùng Lân & Dao Kim
Câu ví dặm dâng Ngài – Lê Ân Thiên
*
Có gì để dâng? – Đinh Công Huỳnh
Có gì để dâng? – Lm. Từ Duyên
Con biết dâng gì – Vinam
Con cái muôn phương – Kim Long
Con chẳng có gì – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Con chẳng có gì – Lm. Vương Diệu
Con dâng của lễ – Lữ Hành
Con dâng chén cứu độ – Cát Thu
Con dâng lên Ngài – Dao Kim
Con dâng lên Ngài – Lm. Mi Trầm
Con kính dâng lên Ngài – Ngọc Khanh
Con không có gì – Lm. Mi Trầm
Con không có gì – Lm. Nguyễn Duy
Con muốn dâng – Cao Huy Hoàng
Con muốn dâng ngài – Thiên Lý
Con tiến dâng/1 – Kim Long
Con tiến dâng/2 – Kim Long
Con tiến dâng – Lm. Mi Trầm
Con xin dâng – Kim Long
Con xin dâng – Lm. Mi Trầm
Con xin dâng – Nguyễn Duy
Con xin dâng – Nguyễn Quang Hưng
Con xin dâng lên – Lm. Kim Long
Con xin dâng tiến – Hải Nguyễn
Con xin tiến dâng – Kim Long
Con xin tiến dâng – Lm. Mi Trầm
Con xin tiến dâng/1 – Nguyễn Duy
Con xin tình Chúa – Lm. Từ Duyên
Còn gì dâng Ngài – Phanxicô
*
Của lễ ân tình – Vinam
Của lễ con dâng – Cát Minh
Của lễ con dâng – Đinh Công Huỳnh
Của lễ con dâng – Khuyết danh
Của lễ con dâng – Liên Bình Định
Của lễ con dâng – Mai Khôi
Của lễ con dâng (4 bè) – Mai Khôi
Của lễ con dâng – Lm. Nguyễn Duy
Của lễ con dâng – Nguyễn Mộng Huỳnh
Của lễ con dâng – Thanh Thanh
Của lễ con dâng – Văn Duy Tùng
Của lễ con dâng – Viết Chung
Của lễ con dâng – Vũ Đình Ân
Của lễ cứu độ – Lm. Nguyễn Duy
Của lễ chân thành – Lm. Nguyễn Duy
Của lễ chân thành – Vũ Đình Ân
Của lễ dâng Cha – Đinh Công Huỳnh
Của lễ dâng Cha – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Của lễ dâng Chúa – Hải Nguyễn
Của lễ đầu mùa – Viết Chung
Của lễ đêm đông – Hải Nguyễn
Của lễ đời con – Phanxicô
Của lễ đơn sơ – Viết Chung
Của lễ giao hòa – Hữu Chánh
Của lễ hiến dâng – Lm. Thái Nguyên
Của lễ hy sinh – Thái Nguyên
Của lễ mới – Thái Nguyên
Của lễ nồng say – Quốc Thái
Của lễ nương đồng – Thiên Lý
Của lễ ngát hương – Nguyễn Hùng Lân
Của lễ nguyện xin – Vĩnh An
Của lễ nhân sinh – Trần Mừng
Của lễ tiến dâng – Trường Giang
Của lễ tinh tuyền – Giang Ân
Của lễ tình yêu – Hiếu Anh
Của lễ tình yêu – Hiếu Anh & Hồ Đăng Tín
Của lễ tình yêu 1 – Hiếu Anh & Hồ Đăng Tín
Của lễ tình yêu – Ngọc Linh
Của lễ tình yêu/2 – Ngọc Linh
Của lễ tình yêu – Viết Chung
Của lễ toàn thiêu – Đinh Công Huỳnh
Của lễ tôn vinh – Vinam
Của lễ thanh cao – Ngọc Linh
Của lễ vẹn toàn – Văn Duy Tùng
Của lễ yêu thương – Nguyễn Duy
Cung kính tiến dâng – Kim Long
Cùng Cha dâng lễ – Lm. La Thập Tự
Cùng dâng – Viễn Xứ
Cùng dâng Chúa – Trần Minh Hứa
Cùng dâng lên – Đinh Công Huỳnh
Cùng dâng thánh lễ – Duy Tân
Cùng dâng với Mẹ – Hải Ánh
Cùng hiệp dâng – Đinh Hữu Thắng
Cùng kính tiến – Kim Long
Cùng mẹ dâng hiến – Lm. Thái Nguyên
Cùng một tấm bánh – Kim Long
Cùng tấm bánh – Kim Long
Cùng tấm bánh – Lm. Mi Trầm
Cùng tiến dâng – Hương Đan
Cùng tiến dâng – Nguyên Kha
Cùng tiến dâng – Phanxicô
Cùng tiến dâng 2 – Phanxicô
Cuộc đời hôm nay – Lm. Mi Trầm
Cuộc đời ngát hương hoa – Phanxicô

Ch.

*
Chẳng biết lấy gì – Thành Tâm
Chân thành dâng – Nguyên Hồ
Chén rượu hồng – Kim Long
Chiều xưa thập giá – Hải Ánh
Chúa ban bốn mùa – Hải Triều
Chúa ơi! – Lm. Nguyễn Hùng Cường
Chúa ơi con dâng Ngài – Lê Ân Thiên
Chung lời tiến dâng – Vinam
Chung một tâm tình (Lễ vật tưởng niệm 2) – Ngọc Khánh 
Chúng con dâng – Kim Long
Chúng con dâng – Vũ Đình Ân

D.

*
Dâng – Anh Tuấn
Dâng – Hải Nguyễn
Dâng – Thanh Lâm
Dâng – Thiên Lý
Dâng – Vinam
Dâng/1 – Cao Quang Tín & Cao Minh Thắng
Dâng/2 – Cao Minh Thắng
Dâng/1 – Nguyễn Duy
Dâng 2 – Lm. Nguyễn Duy
Dâng/7 – Phương Trân – Mỹ Huyền
Dâng/8 – Phương Trân – Mỹ Huyền
Dâng/6 – Trần Xuân Long
Dâng Ba Ngôi – Thái Nguyên
Dâng bánh – Duy Tân
Dâng bánh rượu
Dâng bánh rượu – Hoàng Vũ
Dâng bánh rượu – Nguyễn Duy Vi
Dâng bánh rượu – Trần Minh Hứa
Dâng bánh rượu – Vũ Đình Ân
Dâng bánh tinh tuyền – Kim Long
Dâng bánh và rượu – Đinh Công Huỳnh
Dâng cao của lễ
Dâng của lễ – Viết Chung
*
Dâng Cha – Quốc Vinh
Dâng Cha – Lm. Từ Duyên
Dâng Cha – Thái Nguyên
Dâng Cha 1 – Hương Vĩnh
Dâng Cha của lễ – Trần Hòa Yên
Dâng Cha Chí Thánh – Kim Long
Dâng Cha khoan nhân – Nguyễn Hùng Lân
Dâng Cha rượu bánh
Dâng Cha toàn năng – Kim Long
Dâng Cha toàn năng – Nguyễn Hùng Lân
Dâng Cha từ nhân – Vũ Đình Ân
*
Dâng Chúa – Bùi Đức Hà
Dâng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Dâng Chúa – Phanxicô
Dâng Chúa Ba Ngôi – Lm. Thái Nguyên
Dâng Chúa bánh rượu – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa đời con – Thanh Lâm
Dâng Chúa đời con – Trần Công Danh
Dâng Chúa đôi tay nhỏ bé – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa hiến lễ đời con – Hải Ánh
Dâng Chúa niềm tin – Nguyễn Hùng Lân
Dâng Chúa niềm vui – Kim Ân
Dâng Chúa tuổi thơ – Đinh Công Huỳnh
Dâng Chúa tuổi trẻ
Dâng Chúa Trời – Phanxicô
Dâng chút lao công – Hồng Trần
*
Dâng đời – Vinam
Dâng đời con – Sơn Dương
Dâng đời tình thương – Việt Khôi
Dâng hết tâm hồn – Hồng Trần
Dâng hiến – Lm. Nguyễn Duy
Dâng hiến – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Dâng hồn xác – Hùng Lân
Dâng khúc ân tình – Phanxicô
*
Dâng lễ/1 – Phạm Liên Hùng
Dâng lễ/15 – Phạm Liên Hùng
Dâng lễ niềm vui – Nguyễn Hùng Cường (Lm)
Dâng lễ tạ ơn
Dâng lễ tạ ơn (giọng miền Bắc) – Phanxicô
Dâng lễ tạ ơn (giọng miền Nam) – Phanxicô
Dâng lễ Tây nguyên – Mai Nguyên Vũ
Dâng lễ toàn thiêu – Lm. Duy Thiên
Dâng lễ vật – Lm. Nguyễn Duy
Dâng lễ vật toàn thiêu (Tv. 65) – Văn Chi
Dâng lễ với Ngài – Nguyễn Hùng Cường
Dâng lên – Hải Triều
Dâng lên Ba Ngôi – Nguyễn Văn Tuyên & Phương Quang
Dâng lên Cha (Lễ vật tưởng niệm/2) – Ngọc Khánh
Dâng lên Cha – Tiến Thành
Dâng lên Chúa – Kim Long
Dâng lên Chúa – Nguyên Hồ
Dâng lên Chúa – Nguyễn Duy
Dâng lên Chúa – Nguyễn Viết Sơn
Dâng lên Chúa – Vũ Thái Hòa
Dâng lên Ngài – Mi Trầm
Dâng lên Người cuộc đời – Kim Ân
Dâng lên tấm bánh – Kim Long
Dâng lời nguyện cầu – Ngọc Linh
*
Dâng Ngài – Thy Yên
Dâng Ngài – Vũ Thái Hòa
Dâng Ngài đời con – Nguyễn Hùng Cường & Phương Ý
Dâng Ngài niềm tri ân – Nguyễn Hùng Cường
Dâng ngọn nến hồng – Viết Chung
Dâng Người – Phanxicô
Dâng người cha – Mi Trầm
Dâng những buồn vui – Nguyễn Hùng Cường
Dâng những niềm vui – Nguyễn Hùng Cường
Dâng những yếu hèn – Lm. Mi Trầm
*
Dâng tiến – Lm. Mi Trầm
Dâng tiến/4
Dâng tiến/4 – Nguyễn Văn Trinh
Dâng tiến Cha – Lm. Xuân Hy Vọng
Dâng tiến Chúa Ba Ngôi – Kim Long
Dâng tuổi xuân – Lm. Mi Trầm
Dâng trọn cuộc đời – Phanxicô
Dâng Trời cuộc đời – Ngọc Linh

Đ.

*
Đây bánh miến – Kim Long
Đây bánh rượu – Đinh Công Huỳnh
Đây bánh thơm – Duy Tân
Đây bánh thơm – Kim Long
Đây hy lễ – Kim Long
Đây là bánh – Lm. Mi Trầm
Đây là bánh thơm – Lm. Hoài Đức
Đây lễ vật – Lm. Phương Anh
Đây ngàn bông lúa – Phanxicô
Đây tấm bánh – Kim Long
Đây trái tim con – Giang Ân
Đoàn con cùng dâng – Lian
Đoàn con dâng lên
Đoàn con dâng tiến – Tiến Thành
Đoàn con hiệp dâng – Vũ Đình Ân
Đoàn con xin dâng – Hải Nguyễn
Đôi tay con dâng – Quốc Vinh
Đôi tay này – Lm. Từ Duyên
Đồi xưa – Thái Nguyên
Đời cần lao – Mi Trầm (lời: Võ Đình Đệ)
Đời con dâng Chúa – Sơn Dương
Đời miệt mài dâng Cha – Vinam
Đường đời có Chúa – Mai Nguyên Vũ

G.

*
Giao ước cứu độ – Sơn Dương
Giấc mơ chưa tròn – Nhất Chi Vũ
Giọt mồ hôi – Hải Nguyễn
Giờ đây – Kim Long
Giờ đây chúng con – Kim Long
Góp phần của lễ – Kim Long

H.

*
Hai trái tim – Lm. Mi Trầm
Hãy dâng lên – Lm. Mi Trầm
Hãy nhận con đi – Vinam
Hiến dâng – Nguyễn Văn Trinh
Hiến lễ – Lê Đăng Ngôn (thơ: Trăng Thập Tự)
Hiến lễ con dâng – Phạm Đức Huyến
Hiến lễ con dâng – Vũ Đình Ân
Hiến lễ cuộc đời – Anh Tuấn
Hiến lễ đời con – Thái Nguyên
Hiến lễ giao hòa – Nguyên Kha
Hiến lễ mới – Vũ Đình Ân
Hiến lễ tạ ơn – Lm. Nguyễn Hùng Cường
Hiến lễ tin yêu – Hồng Trần
Hiến lễ tin yêu – Nguyễn Hùng Cường
Hiến lễ tình thương – Nguyễn Hùng Lân
Hiến lễ tinh tuyền – Đinh Công Huỳnh
Hiến lễ tinh tuyền – Ngọc Linh
Hiến lễ tinh tuyền – Phạm Đức Huyến
Hiến lễ tinh tuyền – Vũ Đình Ân
Hiến lễ tình yêu – Hoài Bắc
Hiến lễ tình yêu – Nguyễn Mộng Huỳnh
Hiến lễ tình yêu – Thái Nguyên
Hiến lễ tình yêu – Thế Thông & Miên Ly
Hiến lễ tôn thờ – Kim Long
Hiến lễ trở thành số không – Thanh Đan
Hiến lễ Vượt Qua – Thái Nguyên
Hiến lễ yêu thương – Phương Anh
Hiến tế – Từ Duyên & Ngọc Kôn
Hiến tế 36 – Ngọc Kôn
*
Hiệp dâng – Anh Tuấn
Hiệp dâng – Lm. Nguyễn Duy
Hiệp dâng – Phanxicô
Hiệp dâng – Thái Nguyên
Hiệp dâng 9 – Nguyễn Quang Hưng
Hiệp dâng 11 – Nguyễn Quang Hưng
Hiệp dâng Chúa – Lữ Hành
Hiệp dâng của lễ – Đinh Công Huỳnh
Hiệp dâng thánh lễ – Thu Sơn & Nguyễn Hữu Đang
Hiệp lòng dâng lên – Lm. Kim Long
Hiệp thành của lễ – Kim Long
Hòa khúc tạ ơn – Hoàng Nam
Hoan ca dâng – Phương Trân & Mỹ Huyền
Hồn thơ dâng Chúa – Giang Ân
Hợp dâng trong yêu thương – Lm. Thái Nguyên
*
Hương dâng nguyện cầu/1 – Ngọc Linh
Hương dâng nguyện cầu/2 – Ngọc Linh
Hương hoa – Phanxicô
Hương hoa bốn mùa – Minh Tú
Hương hoa cõi lòng – Vinam
Hương hoa ruộng đồng – Hương Vĩnh
Hương kinh dạt dào (Tv 141) – Văn Chi
Hương lễ mới – Vinam
Hương lòng/1 – Nguyễn Chánh
Hương lòng/2 – Nguyễn Chánh
Hương lòng/3 – Nguyễn Chánh
Hương lòng/4 – Nguyễn Chánh
Hương lòng/5 – Nguyễn Chánh
Hương lòng/6 – Nguyễn Chánh
Hương lòng/7 – Nguyễn Chánh
Hương trầm – Mây Sơn
Hương trầm nghi ngút – Đinh Công Huỳnh
Hy lễ con dâng – Giang Ân
Hy lễ con dâng – Lm. Văn Chi
Hy lễ cuộc đời – Văn Chi
Hy lễ cuộc đời – Vũ Đình Ân
Hy lễ đoạn trường – Hải Nguyễn
Hy lễ nhân sinh – Đinh Công Huỳnh
Hy lễ tình yêu – Thế Thông
Hy tế tuyệt vời – Thanh Lâm

K.

*
Kinh dâng – Lm. Nguyễn Duy
Kinh dâng lễ – Văn Chi
Kinh trầm dâng Chúa – Sơn Dương
Kính dâng – Kim Long
Kính dâng – Lm. Nguyễn Duy
Kính dâng Ba Ngôi – Lm. Tri Văn Vinh
Kính dâng lễ vật – Lm. Nguyễn Duy
Kính dâng lên Ngài – Vũ Đình Ân
Kính dâng Ngài – Anh Tuấn
Kính dâng Ngài – Phanxicô
Kính dâng Người – Trần Minh Hứa
Kính dâng về Trời – Phanxicô
Kính tiến Chúa – Kim Long
Kính tiến Chúa – Thy Yên
Kính tiến dâng Cha – Hải Ánh (hòa âm: Liên Bình Định)
*
Khi cuộc đời là của lễ – Lm. Ánh Đăng
Khi cuộc đời là của lễ/5 – Ánh Đăng
Khi đi dâng lễ – Kim Long
Khói trắng – Cát Bụi
Khúc hát tạ ơn – Thy Yên
Khúc tri ân – Thanh Lâm

L.

*
Là đây bánh miến – Hải Ánh
Là đây của lễ – Ngọc Linh
Lao công – Lm. Mi Trầm
Làn hương thơm – Vinam
Lạy Cha rất thánh – Vương Diệu
Lạy Chúa con xin dâng – Lan Thanh
Lạy Chúa Tể – Kim Long
Lạy Chúa xin cho lời con (Tv. 40) – Lm. Vinh Hạnh
Lấy gì con dâng Ngài – Thạch Anh
Lấy gì dâng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Lấy gì dâng Chúa (Tv. 115) – Lm. Vinh Hạnh
Lấy gì để dâng – Đinh Công Huỳnh
Lấy gì đền đáp – Ngọc Linh
*
Lễ an bình – Vinam
Lễ con dâng – Lm. Từ Duyên
Lễ con dâng về – Vũ Đình Ân
Lễ dâng – Anh Trâm
Lễ dâng – Hồng Dung
Lễ dâng – Thu Hương
Lễ dâng – Thy Yên
Lễ dâng 3 – Đinh Dũng
Lễ dâng/1 – Nguyễn Mộng Huỳnh
Lễ dâng/3 – Nguyễn Mộng Huỳnh
Lễ dâng ân tình – Lm. Văn Chi
Lễ dâng ba miền – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng cầu mùa – Hải Nguyễn
Lễ dâng cuộc đời – Liên Bình Định
Lễ dâng cuộc đời – Nam Sơn
Lễ dâng cuộc đời – Ninh Doãn Hùng
Lễ dâng cuộc đời – Lm. Từ Duyên
Lễ dâng cuộc sống – Ngọc Linh
Lễ dâng Cha – Lữ Hành
Lễ dâng đầu mùa – Liên Bình Định
Lễ dâng đầu mùa – Nam Sơn
Lễ dâng đời con – Lữ Hành
Lễ dâng đời con – Nguyễn Hùng Cường
Lễ dâng đơn sơ – Vũ Đình Ân
Lễ dâng gia đình – Hải Triều
Lễ dâng hiệp nhất – Anh Tuấn
Lễ dâng hiệp nhất – Quốc Thái
Lễ dâng hôm nay – Kim Long
Lễ dâng kết hiệp – Sơn Dương
Lễ dâng kiếp người – Hải Nguyễn
Lễ dâng mọn hèn – Sơn Dương
Lễ dâng một đời – Vũ Văn Lịch
Lễ dâng mùa cứu độ – Viết Chung
Lễ dâng mùa hồng ân – Nam Sơn
Lễ dâng mùa hồng ân 2 – Nam Sơn
Lễ dâng ngày mùa – Cung Thương
Lễ dâng ngày mùa (mẫu 1) – Hải Triều
Lễ dâng ngày mùa (mẫu 2) – Hải Triều
Lễ dâng ngày mùa (mẫu 3) – Hải Triều
Lễ dâng sương chiều – Lữ Hành
Lễ dâng tạ ơn – Nam Sơn
Lễ dâng tạ ơn – Phanxicô
Lễ dâng Thánh Gia Thất – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng tín thác – Nguyên Kha
Lễ dâng tình yêu – Đào Trung
Lễ dâng tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng tình yêu – Thiên Thanh
Lễ dâng tuổi thơ – Quốc Vinh
Lễ dâng trọn niềm – Thanh Thanh
Lễ dâng trong đời – Viết Chung
Lễ dâng vượt qua
Lễ đời con 2 – Vinam
Lễ hy sinh – Lữ Hành
Lễ tế đầu mùa – Vũ Đình Ân
Lễ tế tạ ơn (Tv. 115) – Lm. Nguyễn Duy
Lễ tình thương – Vũ Đình Ân
Lễ tình yêu – Vũ Đình Ân
Lễ toàn thiêu – Vũ Đình Ân
*
Lễ vật con dâng – Vũ Đình Ân
Lễ vật cung tiến – Đinh Công Huỳnh
Lễ vật dâng Cha – Hải Nguyễn
Lễ vật dâng Cha – Lm. Xuân Hy Vọng
Lễ vật dâng hiến – Nguyễn Duy
Lễ vật đầu năm – Liên Bình Định
Lễ vật đời con – Giang Ân
Lễ vật đời con – Lm. Từ Duyên
Lễ vật đời con – Viễn Xứ
Lễ vật giao hòa – Nguyên Kha
Lễ vật giao hòa – Viết Chung
Lễ vật hiến tế
Lễ vật hòa bình
Lễ vật hòa bình – Lm. Mi Trầm
Lễ vật huyền siêu
Lễ vật huyền siêu – Đinh Công Huỳnh
Lễ vật huyền siêu – Văn Chi
Lễ vật niềm tin – Lm. Mi Trầm
Lễ vật phục vụ – Lm. Mi Trầm
Lễ vật tạ ơn – Ngọc Linh
Lễ vật tạ ơn – Việt Khôi
Lễ vật tâm tình – Nguyễn Hùng Lân
Lễ vật thái hòa – Phanxicô
Lễ vật tiến dâng
Lễ vật tình yêu – Đức Độ
Lễ vật tình yêu – Lm. Mi Trầm
Lễ vật toàn thiêu – Gioan Minh
Lễ vật thống hối – Lm. Mi Trầm
Lễ vật tri ân
Lễ vật tri ân – Hương Đan
Lễ vật trung kiên – Nguyễn Hùng Lân
Lễ yêu thương – Hồng Trần
*
Lòng hợp lòng – Hải Triều
Lời chân thành – Lm. Kim Long
Lời con kêu khấn (Tv. 142) – Kim Long
Lời con kêu khấn (Tv. 142) – Vũ Đình Ân
Lời con thiết tha – Vũ Đình Ân
Lời chân thành – Kim Long
Lời dâng/1 – Nguyễn Duy
Lời dâng/2 – Nguyễn Duy
Lời dâng – Văn Chi
Lời dâng – Vũ Đình Ân
Lời kinh tiến dâng – Văn Chi
Lời kinh yêu thương – Cao Minh Thắng
Lời nguyện dâng lên – Đinh Công Huỳnh
Lời nguyện dâng lên – Ngọc Linh
Lời nguyện hương bay (Tv. 142) – Lm. Nguyễn Duy
Lời thiêng – Xuân Tưởng
Lời trầm hương – Trăng Huyền Thoại
Lúa đơm bông – Lm. Mi Trầm
Ly rượu nồng – Kim Long

M.

*
Máu chiên bò – Kim Long
Mọi sự con có – Đức Dũng
Mỗi lời kinh – Kim Long
Một bài ca – Hải Ánh
Một niềm phó thác – Nguyễn Mộng Huỳnh

N.

*
Nào về đây – Kim Long
Này con đâu dám – Từ Duyên
Này con đến – Kim Long
Này con xin dâng – Lan Thanh
Này con xin dâng – Nguyên Long
Này đây hoa trái – Phanxicô
Này là – Lm. Phạm Liên Hùng
Này là bánh -Lm. Từ Duyên
Này là của lễ – Lm. Nguyễn Duy
Này là của lễ – Quốc Vinh
Này là tấm bánh – Lm. Mi Trầm
Này tấm bánh – Phanxicô
Này từng giọt rượu – Kim Long
Nâng cao/2 – Hạ Đăng
Nén hương lòng – Viết Chung
Nếu con chợt nhớ – Phương Anh
Niềm tin dâng lễ – Vũ Đình Ân
Nỗi niềm con dâng – Thiên Lý
Nước mắt nụ cười – Phanxicô

Ng.

*
Ngàn lời chúc tụng – Ngọc Linh
Ngạt ngào khói hương – Mai Thiện
Ngợi khen Chúa tể càn khôn – Hải Nguyễn
Nguyện cầu Chúa chí ái – Kim Long
Nguyện Chúa thương – Hải Nguyễn
Nguyện dâng
Nguyện dâng – Nguyễn Duy
Nguyện dâng lên – Lm. Hạ Đăng
Nguyện dâng lên Cha – Sơn Dương
Nguyện dâng lên Chúa – Ngọc Linh
Nguyện dâng lên Chúa – Nguyễn Duy
Nguyện dâng người mẹ – Hồng Bính
Nguyện dâng tiến Chúa – Đạt Đức
Nguyện xin dâng lên – Hải Ánh
Nguyện xin dâng lên – Sơn Dương

Nh.

*
Nhạc khúc yêu thương – Lm. Từ Duyên
Như áng hương trầm – Mi Trầm
Như áng hương trầm – Ngọc Linh
Như của lễ – Kim Long
Như của lễ dâng – Hoài Bắc
Như hạt miến – Thành Tâm
Như hương khói trầm – Sơn Dương
Như hương ngát – Thiên Lý
Như hương mới – Thiên Tân
Như hương tỏa bay – Thanh Thanh
Như hương trầm – Đinh Công Huỳnh
Như lễ ban chiều – Hải Ánh
Như lễ hy sinh – Thiên Lý
Như lễ hy sinh (4 bè) – Thiên Lý
Như lễ tế chiều hôm – Hải Ánh
Như lễ tế tình yêu – Hải Ánh
Như trầm hương – Kim Long
Như trầm hương – Lm. Từ Duyên
Như xưa – Kim Long
Như xưa Chúa – Kim Long

O.

*
Ôi cao siêu – Nguyễn Quang Hưng
Ôi lễ Misa – Kim Long
Ôi uy linh – Kim Long
Ơn Ngài đã đủ cho con – Nguyễn Hùng Cường

Q.

*
Quỳ đây – Kim Long

R.

*
Rộn ràng niềm vui – Hải Triều
Rượu bánh thơm nồng – Đinh Công Huỳnh
Rượu bánh tinh tuyền – Đinh Công Huỳnh
Rượu nho bánh miến – Lm. Nguyễn Duy
Rượu nho bánh thơm – Vũ Đình Ân
Rượu nồng bánh thơm – Ngọc Khánh

S.

*
Sứ thần hiệp dâng – Hồng Trần Phạm Đình Đài

T.

*
Tay con dâng lên – Vũ Đình Ân
Tặng vật dâng Ngài – Lm. Nguyễn Duy
Tâm hồn trẻ thơ – Đinh Công Huỳnh
Tâm tình con dâng/1 – Mai Khanh
Tâm tình con dâng/2 – Mai Khanh
Tâm tình con dâng/3 – Mai Khanh
Tâm tình con dâng/4 – Mai Khanh
Tâm tình con dâng/5 – Mai Khanh
Tâm tình dâng – Hải Nguyễn
Tâm tình dâng Cha – Đinh Công Huỳnh
Tâm tình dâng Chúa – Đinh Công Huỳnh
Tâm tình dâng Chúa – Hải Nguyễn
Tâm tình hạt lúa mì – Cao Huy Hoàng
Tấm bánh hiến dâng
Tấm bánh ly rượu – Kim Long
Tấm bánh ly rượu – Lm. Nguyễn Duy
Tấm bánh miến – Kim Long
Tấm bánh này – Kim Long
Tấm bánh này – Lm. Nguyễn Duy
Tấm bánh tinh tuyền – Kim Long
Tấm bánh với ly rượu – Lm. Nguyễn Duy
Tấm bánh với ly rượu – Vũ Đình Ân
Tấm lòng
*
Tiến dâng – Kim Long
Tiến dâng – Kim Long & Hoàng Khánh
Tiến dâng – Nguyễn Quang Hưng
Tiến dâng của lễ – Đinh Công Huỳnh
Tiến dâng của lễ – Lữ Hành
Tiến dâng Cha – Lm. Hoàng Kim
Tiến dâng Cha – Hùng Lân
Tiến dâng Cha – Nguyễn Hùng Lân
Tiến dâng Cha – Thành Tâm
Tiến dâng lễ vật – Đinh Công Huỳnh
Tiến dâng lên – Giang Ân
Tiến dâng lên – Kim Long
Tiến dâng lên – Phanxicô
Tiến dâng Ngài – Phanxicô
Tiến dâng Ngài – Lm. Thái Nguyên
Tiến hương Tây Nguyên – Mai Nguyên Vũ
Tiến lễ vật – Lm. Từ Duyên
Tiến lên bàn thờ – Kim Long
Tiếng lòng dâng 5 – Hồng Bính
Tình Cha – Hải Ánh
Tình con dâng Chúa – Giang Ân
Tình dâng – Hà Trần
Tình dâng vẹn tròn – Hải Ánh
Tình thiên thu – Đức Huân & Quang Huy
Tình yêu con dâng
Tình yêu hiệp nhất – Hải Nguyễn
Tình yêu mến – Cao Huy Hoàng
Tình yêu Thiên Chúa – Lâm Bảo Nam
*
Tổ phụ Abraham – Lm. Nguyễn Duy
Tôi đâu đáng dâng – Lm. Hoài Đức
Tôi sẽ lấy gì – Vũ Đình Ân
*
Từ đồng lúa – Kim Long
Từ ruộng đất – Viết Chung
Từ tay thiên sứ – Khuyết danh
Tựa của lễ dâng – Ngọc Linh
Tựa hạt miến – Lm. Mi Trầm
Tựa làn trầm hương – Đỗ Vy Hạ
Tựa làn trầm hương – Việt Khôi
Tựa trầm hương – Ngọc Linh
Từng giọt rượu – Kim Long
Từng giọt rượu – Nguyễn Duy

Th.

*
Thành kính dâng – Kim Long
Thánh lễ tạ ơn – Lm. Mi Trầm
Thay của lễ dâng – Nguyễn Duy
Thân con đây – Kim Long
Thân lúa miến – Mi Trầm
Theo hương trầm – Đỗ Vy Hạ
Thượng tiến Giavê – Nguyễn Quang Hưng
Thượng tiến lên Ba Ngôi – Nguyễn Quang Hưng

Tr.

*
Trầm hương con dâng – Nguyễn Chánh
Trên đĩa thánh – Ánh Đăng & Thiên Cung
Trên đĩa thánh – Lm. Mi Trầm
Trên thập giá – Lm. Mi Trầm
Trước bàn thánh – Kim Long
Trước bàn thờ – Kim Long

V.

*
Về đây dâng tiến – Duy Linh (Lm)
Về đi – Mi Trầm (Lm)
Vì muôn hồng ân – Cao Huy Hoàng
Với bánh trắng – Kim Long
Với bánh với rượu – Giang Tâm
Với của lễ – Viết Chung
Với Mẹ con dâng – Thái Nguyên (Lm)
Vươn tới Thánh Nhan – Hồng Trần Phạm Đình Đài

X.

*
Xin Ba Ngôi – Thanh Thanh
Xin ban bánh – Kim Long
Xin cảm tạ Chúa – Kim Long
Xin cho lời con – Lm. Mi Trầm
Xin Chúa nhận lễ dâng – Phanxicô
Xin Chúa Thiên Đình – Kim Long
Xin Chúa vui nhận – Nguyễn Văn Tuyên & Lm. Tiến Dũng
Xin chúc tụng Chúa – Hoài Bắc
Xin dâng – Anh Tuấn
Xin dâng/2 – Ân Đức
Xin dâng – Đinh Công Lý
Xin dâng – Hải Nguyễn
Xin dâng – Khuyết danh
Xin dâng – Ngọc Kôn
Xin dâng – Nguyễn Duy
Xin dâng – Phanxicô
Xin dâng – Sơn Dương
Xin dâng – Vũ Đình Ân
Xin dâng/6 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng/9 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng/16 (Về cùng Cha) – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng/18 – Nguyễn Tiến Dũng
Xin dâng cuộc đời con – Ngọc Linh
Xin dâng Cha – Huy Hoàng
Xin dâng Cha – Ngọc Hân
Xin dâng Cha – Lm. Nguyễn Duy
Xin dâng Cha/2 – Phạm Quang
Xin dâng Cha 1 – Lm. Từ Duyên
Xin dâng Cha 2 – Lm. Từ Duyên
Xin dâng Cha – Vinam
Xin dâng Chúa – Lm. Mi Trầm
Xin dâng Chúa – Ngọc Hân
Xin dâng Chúa – Nguyên Kha
Xin dâng Chúa – Lm. Từ Duyên
Xin dâng Chúa – Viễn Xứ
Xin dâng đời con – Lm. Huy Hoàng
Xin dâng lên – Đinh Công Huỳnh
Xin dâng lên – Hoàng Trung
Xin dâng lên – Hoàng Vũ
Xin dâng lên/4 – Hoàng Vũ
Xin dâng lên 1 – Lm. Mi Trầm
Xin dâng lên 2 – Lm. Mi Trầm
Xin dâng lên/6 – Mi Trầm
Xin dâng lên – Kim Long
Xin dâng lên – Ngọc Hân
Xin dâng lên – Nguyên Hồ
Xin dâng lên – Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin dâng lên – Phanxicô
Xin dâng lên – Thảo Vy
Xin dâng lên – Vũ Đình Ân
Xin dâng lên + Hy lễ cuộc đời – Văn Chi
Xin dâng lên Cha – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Xin dâng lên Cha – Trần Hòa Yên
Xin dâng lên Cha – Vũ Đình Ân
Xin dâng lên Chúa – Ngọc Hân
Xin dâng lên Chúa – Phanxicô
Xin dâng lên Chúa – Sơn Dương
Xin dâng lên Chúa – Trần Công Danh
Xin dâng lên Ngài – Kim Long
Xin dâng lên Ngài – Khuyết danh
Xin dâng lên Ngài – Liên Bình Định
Xin dâng Ngài – Khuyết danh
Xin dâng Ngài – Nguyễn Hùng Lân
Xin dâng tiến Ngài – Sơn Dương
Xin hiệp dâng – Lm. Nguyễn Duy
Xin hiệp dâng – Vũ Đình Ân
Xin hiệp dâng (2) – Vũ Đình Ân
Xin hiệp nhất – Vũ Đình Ân
Xin mở mắt con – Khổng Vĩnh Thành
Xin ơn thái hòa – Vũ Đình Ân
Xin tiến dâng – Kim Long
Xin tiến dâng – Lm. Nguyễn Duy
Xin tiến dâng – Nguyễn Quang Hưng
Xin tiến dâng – Nguyễn Vũ
Xin tiến dâng – Vinam
Xin thương vui nhận – Thy Anh
Xưa trên Canvê – Kim Long
*

THÁNH CA THEO MÙA PHỤNG VỤ (PDF.)

*

THÁNH CA THEO THÁNH LỄ (PDF.)

*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s