*Thánh Vịnh (Số thứ tự) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH 1

*
Chúa dẫn đưa con – Nguyễn Duy
Người công chính – Quang Hiệu
Thánh vịnh 1 – Nhật Minh

THÁNH VỊNH 2

*
Thượng Đế con thờ – Hải Ánh

THÁNH VỊNH 4

*
Chúa Nhật 3 Phục Sinh B – Xuân Minh

 

THÁNH VỊNH 5

*
Thánh vịnh 5 – Khương Huệ (Xin lắng tai)
Thánh vịnh 5 – Nhật Minh

THÁNH VỊNH 6

*
Thánh vịnh 6 – Nguyên Kha (Xin thương con)
Thánh vịnh 6 – Vinam (Ánh mắt nhân từ)

THÁNH VỊNH 8

*
Lạ lùng thay danh Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa chúng con – Nguyễn Duy
Lẫy lừng Danh Chúa – Syfan (Muôn lạy Chúa… )
Thánh vịnh 8 – Kim Long (Vạn lạy Thượng Đế)
Thánh vịnh 8 – Nguyên Kha (Chiêm ngưỡng kỳ công)
Thánh vịnh 8 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 12

*
Mãi tới bao giờ – Nhật Minh
Thánh vịnh 12 – Kim Long (Cho tới bao giờ)

THÁNH VỊNH 13

*
Thánh vịnh 13 – Nguyên Kha (Xin chiếu ánh huy hoàng trên chúng con)

THÁNH VỊNH 14

*
Ai đây sẽ đến – La Thập Tự (Chúa Nhật 22 Thường Niên/B)
Ai được cư ngụ – La Thập Tự (Chúa Nhật 16 Thường Niên/C)
Ai được cư ngụ – Viễn Xứ
Ai được vào – Viết Chung (Chúa Nhật 22 Thường Niên/B)
Ai sẽ được vào nhà Chúa – Tường Ân
Ngụ trong nhà Chúa – Nguyễn Duy
Thánh vịnh 14 – Cao Thanh Hoàng (Ai sẽ được tiến vào)
Thánh vịnh 14 – Kim Long (Ai được cư ngụ)
Thánh vịnh 14 – Kim Long (Ai sẽ được lên)
Thánh vịnh 14 – Kim Long (Ai vào nhà Chúa)
Thánh vịnh 14 – Trần Hòa Yên (Ai sẽ được vào)
Thánh Vịnh 14 – Loan Hảo
Thánh vịnh 14 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 15

*
Chúa là phần gia nghiệp tôi – Nhật Minh
Chúa sẽ chỉ cho con – Huỳnh Minh Kỳ
Ngài là gia nghiệp – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa bảo toàn – Huỳnh Minh Kỳ
Xin giữ gìn con – Vũ Lương Thiên Phúc
Thánh vịnh 15 – Kim Long (Ca tình tri âm)
Thánh vịnh 15 – Kim Long (Chúa là gia nghiệp)
Thánh vịnh 15 – Kim Long (Xin giữ gìn con)
Thánh vịnh 15 – Nguyên Kha (Ai được lên Núi Thánh)
Thánh vịnh 15 – Nguyên Kha (Chúa dẫn con về lối đường sự sống)
Thánh vịnh 15 – Nguyên Kha (Xin bảo toàn con)
Thánh vịnh 15 – Phạm Xuân Chiến (Xin bảo toàn con)
Thánh vịnh 15 – Trầm Thiên Thu (Chúa là gia nghiệp)
Thánh vịnh 15 – Viết Chung (Xin bảo toàn con)
Thánh vịnh 15 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 16

*
Thánh vịnh 16 – Kim Long (Xin Chúa giữ con)
Thánh vịnh 16 – Kim Long (Xin thương giữ gìn)
Thánh vịnh 16 – Mai Nguyên Vũ (Bước con đi)

THÁNH VỊNH 17

*
Chúa là dũng lực – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là dũng lực – Mi Giáng
Chúa là núi đá – Nhật Minh
Thánh vịnh 17 – Nguyên Kha (Con yêu mến Ngài)
Ngài là dũng lực – Phương Anh

THÁNH VỊNH 18

*
Chúa là thần trí – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa Nhật 26 thường niên – Thái Nguyên
Giới răn của Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Lời Chúa là sự sống – Đinh Công Huỳnh
Xin cứu con – Nguyên Kha
Thánh vịnh 18 – Nhật Minh
Thánh vịnh 18 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 21

*
Bởi vì Chúa – Viễn Xứ
Chúa nỡ bỏ con sao – Khuyết danh
Lạy Chúa xin đừng tránh xa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Ngước mắt trông – Ngọc Linh
Sao Chúa hoài im lặng – Hồng Bính
Sao Người bỏ con – Cao Thanh Hoàng
Thánh vịnh 21 – Hoàng Kim (Chúa Trời)
Xin Chúa cứu con – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 21 – Mi Trầm (Bởi vì Chúa)
Thánh vịnh 21 – Thành Tâm (Bài ca Đức Cậy)
Thánh vịnh 21 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúa nỡ bỏ con sao)

THÁNH VỊNH 22

*
Bài ca mãn nguyện – Nguyễn Văn Thư
Bên đồng cỏ xanh – Nguyễn Duy
Chúa chăn dắt – Nguyễn Sơn
Chúa chăn dắt tôi – Nguyễn Duy
Chúa chăn giữ tôi – Hoài Chiên
Chúa chăn nuôi tôi – Ngọc Linh
Chúa chăn nuôi tôi – Viễn Xứ
Suối nguồn nghỉ ngơi – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 22 – Giangtâm
Thánh vịnh 22 – Hải Nguyễn (Chúa chăn nuôi tôi)
Thánh vịnh 22 – Hoàng Kim (Chúa là Đấng chăn dắt tôi)
Thánh vịnh 22 – Kim Long (Chúa chăn dắt/1)
Thánh vịnh 22 – Kim Long (Chúa chăn dắt/2)
Thánh vịnh 22 – Kim Long (Chúa chăn dắt/3)
Thánh vịnh 22 – Kim Long (Chúa chăn dắt/4)
Thánh vịnh 22 – Kim Long (Chúa chăn dắt con)
Thánh vịnh 22 – Kim Long (Chúa chiên lành)
Thánh vịnh 22 – Kim Long (Chúa là Mục tử)
Thánh vịnh 22 – La Thập Tự (Chúa chăn nuôi tôi)
Thánh vịnh 22 – Nguyên Kha (Chúa là mục tử)
Thánh vịnh 22 – Nhật Minh

THÁNH VỊNH 23

*
Chúa chiên lành – Ngọc Hân
Chúa là chủ trái đất – Ngọc Linh
Chúc tụng Danh Chúa – Ngọc Linh
Dòng dõi người tìm Chúa – Ngọc Linh
Những người tìm Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 23 – Kim Long (Chúa chăn nuôi tôi)
Thánh vịnh 23 – Nguyên Kha (Chúa dẫn tôi đi)
Thánh vịnh 23 – Văn Chi (Vào cung điện Chúa)
Thánh vịnh 23 – Vũ-Lương-Đúng (Chúa mạnh mẽ oai hùng)

THÁNH VỊNH 24

*
Ai trông cậy – Viết Chung (Lễ Các Đẳng)
Con vươn linh hồn – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C – Xuân Minh
Lạy Chúa xin hãy nhớ – Huỳnh Minh Kỳ
Nghĩa nặng ân sâu – Hương Vĩnh
Thánh vịnh 24 – Hải Triều (Đường lối Chúa)
Thánh vịnh 24 – Kim Long (Xin chỉ cho con)
Thánh vịnh 24 – Kim Nguyễn (Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa… )
Thánh vịnh 24 – La Thập Tự (Xin chỉ cho con)
Thánh vịnh 24 – Martino (Lối đường của Chúa)
Thánh vịnh 24 – Ngọc Cẩn (Nâng tâm hồn lên)
Thánh vịnh 24 – Ngọc Linh (Xin hãy dạy con)
Thánh vịnh 24 – Nguyên Kha (Ai được vào Thánh cung)
Thánh vịnh 24 – Nguyên Kha (Con tin tưởng nơi Ngài)
Thánh vịnh 24 – Thành Tâm (Chờ ngày quang lâm)
Xin hãy dạy con – Ngọc Linh

THÁNH VỊNH 25

*
Thánh vịnh 25 – Nguyên Kha (Con tin cậy nơi Ngài)
Thánh vịnh 25 – Nguyên Kha (Xin cứu thoát con)
Thánh vịnh 25 – Nguyên Kha (Xin đừng để con tủi nhục)

THÁNH VỊNH 26

*
Chúa là sự sáng – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là sự sáng – Nhật Minh
Chúa là sự sáng – Xuân Hân
Tôi luôn ước mong – Ngọc Linh
Thánh vịnh 26 – Chính Tâm (Chúa là sự sáng)
Thánh vịnh 26 – Hải Triều (Chúa là nguồn ánh sáng)
Thánh vịnh 26 – Hải Triều (Vững niềm tin)
Thánh vịnh 26 – Kim Long (Chúa là ánh sáng/1)
Thánh vịnh 26 – Kim Long (Chúa là ánh sáng/2)
Thánh vịnh 26 – Kim Long (Chúa là ánh sáng/3)
Thánh vịnh 26 – Kim Long (Chúa là nơi tựa nương)
Thánh vịnh 26 – Kim Long (Chúa là sức mạnh)
Thánh vịnh 26 – Kim Long (Chúa trọn niềm thương)
Thánh vịnh 26 – Mai Nguyên Vũ (Ánh sáng Chúa)
Thánh vịnh 26 – Mi Trầm (Chúa là sự sáng)
Thánh vịnh 26 – Ngọc Cẩn (Nguồn ánh sáng)
Thánh vịnh 26 – Nhật Minh
Thánh vịnh 26 – Phan Sinh (Tôi vững vàng tin tưởng… )
Thánh vịnh 26 – Syfan (Tôi tin tưởng nơi Chúa… )
Thánh vịnh 26 – Thái nguyên (Chúa là triều thiên ánh sáng… )
Thánh vịnh 26 – Thành Tâm (Chúa nguồn ánh sáng)
Thánh vịnh 26 – Vinam (Chúa là ánh sáng)
Thánh vịnh 26 – Viết Chung (Xin đừng lánh mặt)

THÁNH VỊNH 27

*
Chúa là Đấng cứu độ – Khổng Vĩnh Thành (lời: Phạm Xuân Thu)
Chúa là thành lũy – Khổng Vĩnh Thành (Lời: Phạm Xuân Thu)
Thánh vịnh 27 – Nguyên Kha (Ước mơ đời con)
Thánh vịnh 27 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúa là sức mạnh)

THÁNH VỊNH 28

*
Phúc cho dân Người – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 28 – Cao Huy Hoàng (Chúa chúc phúc)
Thánh vịnh 28 – Hải Triều (Thần dân Chúa)
Thánh vịnh 28 – Martino (Muôn phúc lành Chúa tuôn tràn… )
Thánh vịnh 28 – Mi Trầm (Chúa chúc lành)
Thánh vịnh 28 – Xuân Thảo (Chúa tuôn đổ phúc lành)

THÁNH VỊNH 29

*
Thánh vịnh 29 – (Con xin tán dương Ngài… )
Thánh vịnh 29 – Martino (Xin tạ ơn)
Thánh vịnh 29 – Ngọc Cẩn (Xin tán dương Ngài)
Thánh vịnh 29 – Ngọc Kôn (Lạy Chúa con xin tán dương ngài… )
Thánh vịnh 29 – Ngọc Linh (Xin tán dương Ngài)
Thánh vịnh 29 – Nhật Minh
Thánh vịnh 29 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Xin tán dương Ngài)
Thánh vịnh 29 – Xuân Minh (Lạy Chúa con ca tụng Ngài… )
Xin tán dương Ngài – Ngọc Linh
Xin tán dương Ngài – Vũ Lương Thiên Phúc
Thánh vịnh 29 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 30

*
Con phó linh hồn – Huỳnh Minh Kỳ
Con xin phó thác – Ngọc Khánh
Con xin phó thác – Ngọc Linh
Lạy Cha – Nhật Minh
Thánh vịnh 30 – Hải Triều (Lạy Cha con xin phó thác)
Thánh vịnh 30 – Kim Long (Ẩn náu bên Chúa)
Thánh vịnh 30 – Kim Long (Con đến nương nhờ)
Thánh vịnh 30 – Martino (Con xin phó thác)
Thánh vịnh 30 – Mi Giáng (Xin phó mạng sống con)
Thánh vịnh 30 – Ngọc Cẩn (Con xin phó thác)
Thánh vịnh 30 – Nguyên Kha (Xin Ngài thương con)
Thánh vịnh 30 – Xuân Thảo (Lạy Cha, trong tay Cha… )
Thánh vịnh 30 – Khuyết danh

THÁNH VỊNH 31

*
Chỗ dung thân – Viễn Xứ
Chúa là chỗ dung thân – Mi Giáng
Lạy Chúa xin lượng thứ – Ngọc Linh
Thánh vịnh 31 – Martino (Chính Chúa, Người là chốn tôi ẩn nương… )
Thánh vịnh 31 – Nguyên Kha (Xin tỏa ánh quang)
Thánh vịnh 31 – Nguyên Kha (Chúa cho đời mãi nở hoa)
Thánh vịnh 31 – Nhật Minh
Thánh vịnh 31 – Phan Sinh (Chúa nhân từ xin tha thứ tội vạ cho con… )
Thánh vịnh 31 – Xuân Minh (Chúa là chốn con nương thân… )
Thánh vịnh 31 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúa canh giữ chúng ta)
Thánh vịnh 31 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 32

*
Ân lộc Chúa ban – Giuse BCD
Chúa Nhật 29 Quanh Năm B – Xuân Minh (Xin Chúa tỏ lòng từ bi… )
Địa cầu đầy ân sủng Chúa – Viễn Xứ
Hạnh phúc thay dân tộc – Ngọc Linh
Hân hoan trong Chúa – Nhật Minh
Phúc thay dân tộc – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 32 – Hải Triều (Hạnh phúc thay)
Xin Chúa tỏ lòng – Huỳnh Minh Kỳ
Xin đổ tình thương – Vũ Lương Thiên Phúc (Slow)
Xin đổ tình thương – Vũ Lương Thiên Phúc (Surf)
Thánh vịnh 32 – Kim Nguyễn (Hạnh phúc thay dân tộc… )
Thánh vịnh 32 – Martino (Tình thương)
Thánh vịnh 32 – Martino (Thật hạnh phúc)
Thánh vịnh 32 – Mi Trầm
Thánh vịnh 32 – Ngọc Cẩn (Chan hòa mặt đất)
Thánh vịnh 32 – Ngọc Cẩn (Xin đổ tình thương)
Thánh vịnh 32 – Ngọc Kôn (Chúa quan phòng)
Thánh vịnh 32 – Nguyễn Văn Hòa (Xin tỏ lòng từ bi)
Thánh vịnh 32 – Vũ Đình Ân
Thánh vịnh 32 – Vũ Thành An (Lời Chúa là lời chân chính… )
Thánh vịnh 32 – Xuân Minh (Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn… )
Thánh vịnh 32 – Xuân Thảo (Xin đổ xuống chúng con… )

THÁNH VỊNH 33

*
Các bạn hãy nếm thử – Mi Giáng
Chúa luôn ngọt ngào – Nguyễn Duy
Chúa Nhật 20 Thường Niên – Thái Nguyên
Chúa Nhật 21 Quanh Năm B – Xuân Minh
Chúa thiện hảo – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nhìn coi – Ngọc Linh
Hãy reo lên – Trần Minh Hứa
Tôi chúc tụng Chúa – Nhật Minh
Thánh vịnh 33 – Hải Triều (Cứ nghiệm mà xem Chúa ta thực tốt lành… )
Thánh vinh 33 – Kim Nguyễn (Các bạn hãy nếm và hãy nhìn xem… )
Thánh vịnh 33 – Martino (Kẻ nghèo này)
Thánh vịnh 33 – Ngọc Cẩn (Chúa đã nhận lời)
Thánh vịnh 33 – Ngọc Cẩn (Hãy nghiệm xem)
Thánh vịnh 33 – Ngọc Kôn (Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết bao… )
Thánh vịnh 33 – Nhật Minh
Thánh vịnh 33 – Vũ Thành An (Hãy chúc tụng Chúa luôn luôn… )
Thánh vịnh 33 – Xuân Thảo (Hãy nghiệm xem Thiên Chúa tốt lành… )
Thánh vịnh 33 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúa đã nhận lời)
Thánh vịnh 33 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúc tụng ngợi khen/1)
Thánh vịnh 33 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúc tụng ngợi khen/2)

THÁNH VỊNH 35

*
Thánh vịnh 35 – Ân Đức (Cao ngất trời xanh)

THÁNH VỊNH 36

*
Hãy ký thác – Nhật Minh
Miệng người công chính – Kim Đường

THÁNH VỊNH 38

*
Thánh vịnh 38 – Ân Đức (Xin dạy cho con biết)

THÁNH VỊNH 39

*
Này con xin đến – Ngọc Linh
Xin trợ phù con – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 39 – Kim Nguyễn (Lạy Chúa này con xin đến… )
Thánh vịnh 39 – Ngọc Cẩn (Này con xin đến)
Thánh vịnh 39 – Ngọc Cẩn (Phù trợ chúng con)
Thánh vịnh 39 – Xuân Thảo (Này con xin đến Chúa ơi… )

THÁNH VỊNH 40

*
Xin chữa lành con – Vũ Lương Đúng
Thánh vịnh 40 – Nguyên Kha (Xin kéo con khỏi vực sâu)
Thánh vịnh 40 – Phan Sinh (Lạy Chúa xin thương chữa lành con… )
Thánh vịnh 40 – Xuân Minh (Lạy Chúa xin Ngài cứu chữa hồn con… )

THÁNH VỊNH 42

*
Ghi khắc chân dung Ngài – Văn Chi
Thánh vịnh 42 – Kim Long (Xin dẫn con về Núi Thánh)
Thánh vịnh 42 – Văn Chi (Ước mong về Ngài)

THÁNH VỊNH 43

*
Thánh vịnh 43 – Kim Long (Xin Chúa thức giấc)

THÁNH VỊNH 44

*
Hoàng Hậu bên hữu Đức Vua – Đinh Công Huỳnh
Nữ Hoàng bên hữu Thánh Vương – Ngọc Linh
Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Thái Nguyên
Thánh vịnh 44 – Hải Triều (Nữ Hoàng bên hữu)
Thánh vịnh 44 – Martino (Nữ Hoàng)
Thánh vịnh 44 – Ngọc Cẩn (Hoàng Hậu sánh vai)
Thánh vịnh 44 – Ngọc Linh (Xin hãy nghe)
Thánh vịnh 44 – Xuân Thảo (Nữ Hoàng bên hữu Thánh Vương… )
Xin hãy nghe – Ngọc Linh

THÁNH VỊNH 46

*
Ca mừng Thượng Đế – Nhật Minh
Chúa ngự lên trời – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 46 – Hải Triều (Chúa lên trời)
Thánh vịnh 46 – Kim Long (Vỗ tay đi)
Thánh vịnh 46 – Ngọc Cẩn (Chúa ngự lên rộn rã tiếng reo hò… )
Thánh vịnh 46 – Thành Tâm (Chúa ngự lên)
Thánh vịnh 46 – Xuân Minh (Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng… )
Thánh vịnh 46 – Văn Duy Tùng
Thiên Chúa ngự lên – Syfan

THÁNH VỊNH 47

*
Chúa là Thượng Đế – Nhật Minh

THÁNH VỊNH 48

*
Nước Thiên Chúa – Huỳnh Minh Kỳ

THÁNH VỊNH 49

*
Ai đi đường thẳng ngay  – Tường Ân
Ai sống đời công chính – Ngọc Linh

THÁNH VỊNH 50

*
Con sẽ trỗi dậy – Đinh Công Huỳnh
Chúa Nhật 24 Thường Niên – Thái Nguyên
Chúa Nhật 24 C Thường Niên – Thiên Lý
Lòng nhân hậu Ngài – Huỳnh Minh Kỳ
Tôi sẽ chỗi dậy – Huỳnh Minh Kỳ
Tôi sẽ chỗi dậy – Mi Giáng
Trái tim trong sạch – Huỳnh Minh Kỳ
Về cùng cha tôi – Tường Ân
Về cùng cha tôi – Viễn Xứ
Thánh vịnh 50 – Ân Đức (Xin dẫn đưa con về)
Thánh vịnh 50 – Giuse BCD
Thánh vịnh 50 – Hải Triều (Tôi sẽ chỗi dậy về với Cha tôi… )
Thánh vịnh 50 – Hải Triều (Xin Chúa xót thương)
Thánh vịnh 50 – Hải Triều (Xin dủ lòng thương)
Thánh vịnh 50 – Hoàng Kim (Chúa ơi xin Ngài xót thương)
Thánh vịnh 50 – Kim Long (Xin thương con 1)
Thánh vịnh 50 – Kim Long (Xin thương con 2)
Thánh vịnh 50 – Kim Long (Xin thương xót con)
Thánh vịnh 50 – Kim Nguyễn (Con sẽ chỗi dậy và đi về… )
Thánh vịnh 50 – Kim Nguyễn (Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con… )
Thánh vịnh 50 – Martino (Nguyện Chúa xót thương con… )
Thánh vịnh 50 – Martino (Xin Chúa tái tạo)
Thánh vịnh 50 – Ninh Doãn Hùng
Thánh vịnh 50 – Ngọc Cẩn (Lòng nhân hậu xót thương)
Thánh vịnh 50 – Ngọc Cẩn (Tấm lòng trong trắng)
Thánh vịnh 50 – Ngọc Cẩn (Tôi sẽ chỗi dậy)
Thánh vịnh 50 – Thành Tâm (Xin dủ lòng thương)
Thánh vịnh 50 – Thành Tâm (Xin tái tạo lòng con)
Thánh vịnh 50 – Vũ Thành An (Lạy Chúa nguyện thương con… )
Thánh vịnh 50 – Vương Diệu (Nếu Chúa nhớ)
Thánh vịnh 50 – Xuân Minh (Lạy Chúa, ôi lạy Thiên Chúa)
Thánh vịnh 50 – Xuân Thảo (Xin Chúa tạo cho con… )
Xin xót thương con – Giuse BCD
Thánh vịnh 50 – Ninh Doãn Hùng

THÁNH VỊNH 51

*
Thánh vịnh 51 – Kim Long (Cảm tạ hồng ân)
Thánh vịnh 51 – Nguyên Kha (Xin đừng xua đuổi con)
Thánh vịnh 51 – Nguyên Kha (Xin thương con theo lượng từ bi Chúa)
Thánh vịnh 51 – Nguyên Kha (Xin xót thương con)

THÁNH VỊNH 53

*
Chúa Nhật 25 Thường Niên – Thái Nguyên
Thánh vịnh 53 – Mi Trầm (Chúa đỡ nâng)
Thánh vịnh 53 – Ngọc Cẩn (Chúa hằng nâng đỡ)
Thánh vịnh 53 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúa hằng nâng đỡ)
Thánh vịnh 53 – Xuân Minh (Lạy Chúa Ngài đang đỡ nâng hồn con… )

THÁNH VỊNH 54

*
Thánh vịnh 54 – Kim Long (Ai sẽ cho con)

THÁNH VỊNH 55

*
Tin cậy Chúa – Nguyễn Duy

THÁNH VỊNH 61

*
Chỉ trong Thiên Chúa – Nguyễn Duy
Chỉ trong Thiên Chúa – Viễn Xứ
Thánh vịnh 61 – Duy Tân (Chỉ nơi Thiên Chúa)
Thánh vịnh 61 – Mi Giáng (Chỉ trong Thiên Chúa)

THÁNH VỊNH 62

*
Con khát khao Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa là Thiên Chúa – Ngọc Linh
Mong đợi Chúa – Nhật Minh
Nhớ con Chúa ơi – Nguyễn Duy
Thiên Chúa của con – Khương Huệ
Thánh vịnh 62 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 62 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 63

*
Thánh vịnh 63 – Nguyên Kha (Con mãi đợi mong)
Thánh vịnh 63 – Nguyên Kha (Con ngóng đợi Chúa)

THÁNH VỊNH 64

*
Hạt gieo trong đất tốt – Ngọc Linh
Hạt giống gieo vào đất tốt – Mi Giáng

THÁNH VỊNH 65

*
Chúa là mùa xuân – Khổng Vĩnh Thành (lời: Phạm Xuân Thu)
Hãy reo mừng Thiên Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 65 – Kim Long (Xin đến mà nghe)
Thánh vịnh 65 – Kim Long (Xin hãy đến nghe)
Thánh vịnh 65 – Ngọc Cẩn (Cả trời đất)
Thánh vịnh 65 – Ninh Doãn Hùng
Thánh vịnh 65 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 66

*
Ánh tôn nhan – Viết Chung (Lễ Mẹ Thiên Chúa)
Chư dân hãy ca tụng – La Thập Tự
Toàn cầu hãy tung hô Chúa – Khổng Vĩnh Thành (lời: Phạm Xuân Thu)
Thánh vịnh 66 – Hải Triều (Ước gì)
Thánh vịnh 66 – Kim Long (Chư dân tán tụng)
Thánh vịnh 66 – Martino (Chư dân ơi)
Thánh vịnh 66 – Ngọc Cẩn (Nguyện Chúa Trời)
Thánh vịnh 66 – Ngọc Cẩn (Ước gì chư dân)
Thánh vịnh 66 – Ngọc Kôn (Ước gì chư dân cảm tạ Ngài… )
Thánh vịnh 66 – Ngọc Linh (Xin Thiên Chúa thương xót)
Thánh vịnh 66 – Nhật Minh
Thánh vịnh 66 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 66 – Vinam (Cảm tạ Ngài)
Thánh vịnh 66 – Viết Chung (Xin chúc lành)
Thánh vịnh 66 – Xuân Thảo (Lạy Chúa Trời, xin Ngài dủ thương)
Xin Chúa dủ thương – Phạm Xuân Chiến
Xin Thiên Chúa thương xót – Ngọc Linh
Thánh vịnh 66 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 67

*
Hãy ca khen Thiên Chúa – Nguyễn Quang Huy
Lòng nhân hậu Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 67 – Kim Long (Xin Chúa đứng dậy)
Thánh vịnh 67 – Kim Nguyễn (Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu… )
Thánh vịnh 67 – Martino (Vì yêu thương)
Thánh vịnh 67 – Ngọc Cẩn (Vì yêu thương)
Thánh vịnh 67 – Nguyên Kha (Xin Ngài thương chúc phúc)
Thánh vịnh 67 – Nguyên Kha (Xin rạng chiếu tôn nhan)
Thánh vịnh 67 – Phan Sinh (Vì lòng Chúa nhân hậu… )

THÁNH VỊNH 68

*
Ai tìm kiếm Chúa – Đinh Công Huỳnh
Bạn hãy khiêm cung – La Thập Tự (Chúa Nhật 15 Thường Niên/C)
Niềm ủi an – Quang Hiệu
Xin đáp lại – Ngọc Linh
Xin đoái thương, lạy Chúa – Phạm Xuân Chiến
Thánh vịnh 68 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 69

*
Xin Chúa mau đến – Ái Diệu Vy Linh
Thánh vịnh 69 – Duy Tân (Xin mau phù trợ)
Thánh vịnh 69 – Kim Long (Ai trông tìm Chúa)

THÁNH VỊNH 70

*
Chúa công minh – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa Nhật 4 Quanh Năm C – Xuân Minh
Miệng con loan truyền – Nguyễn Duy
Thánh vịnh 70 – Bạch Thảo (Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật… )
Thánh vịnh 70 – Kim Long (Cho con ẩn trú)
Thánh vịnh 70 – Martino (Chứa chan muôn lời ca)
Thánh vịnh 70 – Thành Tâm (Xin khôi phục dân Ngài)
Thánh vịnh 70 – Vũ Đình Ân
Xin trở nên thạch động – Phạm Xuân Chiến

THÁNH VỊNH 71

*
Lễ Hiển Linh – Thái Nguyên
Thờ lạy Chúa – Mi Giáng
Thánh vịnh 71 – Hải Triều (Triều đại Người đua nở hoa công lý… )
Thánh vịnh 71 – Martino (Muôn dân)
Thánh vịnh 71 – Martino (Triều đại)
Thánh vịnh 71 – Ngọc Cẩn (Đến thờ lạy)
Thánh vịnh 71 – Ngọc Kôn (Lạy Chúa muôn dân nước thờ lạy Ngài… )
Thánh vịnh 71 – Nguyên Kha (Con tin cậy Chúa)
Thánh vịnh 71 – Nguyên Kha (Xin cứu giúp con)
Thánh vịnh 71 – Nguyên Kha (Xin đừng để con xấu hổ)
Thánh vịnh 71 – Nguyên Kha (Xin đừng xa con)
Thánh vịnh 71 – Nguyên Kha (Xin giải thoát con)
Thánh vịnh 71 – Nhật Minh
Thánh vịnh 71 – Văn Duy Tùng (Chúa Hiển Linh)
Thánh vịnh 71 – Văn Duy Tùng (Lễ Tân Niên C)
Thánh vịnh 71 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúa Hiển Linh)
Thánh vịnh 71 – Xuân Thảo (Triều đại Người đua nở hoa công lý… )

THÁNH VỊNH 73

*
Thánh vịnh 73 – Kim Long (Xin miễn phạt con)

THÁNH VỊNH 77

*
Bánh bởi trời – Tường Ân
Bánh bởi trời – Viết Chung (Chúa Nhật 18 Thường Niên/B)
Chúng ta đừng quên lãng – Mi Giáng
Đừng quên kỳ công Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 77 – Kim Nguyễn (Chúa đã ban cho họ… )
Thánh vịnh 77 – Ngọc Cẩn (Bánh bởi Trời)
Thánh vịnh 77 – Vũ Thành An (Điều tổ tiên tôi kể… )
Thánh vịnh 77 – Xuân Minh (Chúa đã ban cho họ… )
Thánh vịnh 77 – Xuân Thảo (Này dân Chúa hỡi, đừng lãng quên… )

THÁNH VỊNH 79

*
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B – Xuân Minh
Đây vườn nho Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 79 – Hải Triều (Xin phục hồi)
Xin Ngài phục hồi – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vinh 79 – Martino (Xin phục hồi)
Thánh vịnh 79 – Ngọc Kôn (Lạy Chúa! Xin phục hồi chúng con… )
Thánh vịnh 79 – Nguyễn Duy (Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi… )
Thánh vịnh 79 – Xuân Thảo (Lạy Thiên Chúa, xin hồi phục chúng con… )

THÁNH VỊNH 80

*
Reo vui mừng Chúa – Ngọc Linh
Thánh vịnh 80 – Nguyên Kha (Xin khôi phục dân Ngài)
Thánh vịnh 80 – Nguyên Kha (Xin Mục tử dẫn đưa)
Thánh vịnh 80 – Nguyên Kha (Xin nhìn đến vườn nho)
Thánh vịnh 80 – Nguyên Kha (Xin phục hồi chúng con)

THÁNH VỊNH 83

*
Thánh vịnh 83 – Bạch Thảo (Lạy Chúa phúc thay người ở trong nhà Chúa… )
Thánh vịnh 83 – Martino (Lạy Chúa càn khôn)
Thánh vịnh 83 – Nguyên Kha (Vào Thánh đài)

THÁNH VỊNH 84

*
Cho con được thấy – Nguyễn Duy
Lạy Chúa xin tỏ lòng – Nhật Minh
Thánh vịnh 84 – (Cầu cho hòa bình và công lý)
Thánh vịnh 84 – La Thập Tự (Chúa hãy thương tình)
Thánh vịnh 84 – Ngọc Linh (Xin tỏ ra lòng Ngài)
Thánh vịnh 84 – Nguyên Kha (Chúa cho bước chân nở hoa)
Thánh vịnh 84 – Nguyên Kha (Xin che chở con)
Thánh vịnh 84 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 84 – Xuân Minh (Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi… )
Xin tỏ ra lòng Ngài – Ngọc Linh

THÁNH VỊNH 85

*
Thánh vịnh 85 – Khương Huệ (Xin dủ lòng thương)
Thánh vịnh 85 – Nguyên Kha (Xin ơn bình an)
Thánh vịnh 85 – Trịnh Vĩnh Thành
Xin lắng tai – Vũ Lương Thiên Phúc

THÁNH VỊNH 86

*
Thánh vịnh 86 – Nguyên Kha (Ước mong sống trong ân tình Chúa)

THÁNH VỊNH 87

*
Thánh vịnh 87 – Nhật Minh

THÁNH VỊNH 88

*
Ân nghĩa Chúa – Viết Chung (Lễ Vọng Giáng Sinh)
Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng – Phạm Xuân Chiến
Thánh vịnh 88 – Đinh Công Huỳnh (Ca ngợi tình Chúa)
Thánh vịnh 88 – Hải Triều (Con sẽ luôn ca tụng… )
Thánh vịnh 88 – Hải Triều (Con sẽ ngợi ca)
Thánh vịnh 88 – Ngọc Cẩn (Dòng dõi Người)
Thánh vịnh 88 – Vũ Thành An (Tôi sẽ ca ngợi tình thương Chúa… )
Thánh vịnh 88 – Xuân Thảo (Đời đời con ca tụng… )

THÁNH VỊNH 89

*
Nơi con nương thân – Huỳnh Minh Kỳ
Tôn vinh Chúa – Khổng Vĩnh Thành (lời: Phạm Xuân Thu)
Thánh vịnh 89 – Ân Đức (Xin dạy cho con biết)
Thánh vịnh 89 – Đinh Công Huỳnh (Chúa là chốn dung thân)
Thánh vịnh 89 – Hải Triều (Lạy Chúa trải bao thế hệ… )
Thánh vịnh 89 – Hải Triều (Xin Chúa cho chúng con… )
Xin cho chúng con – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 89 – Martino (Nơi con nương thân)
Thánh vịnh 89 – Ngọc Cẩn (Nơi con ẩn náu)
Thánh vịnh 89 – Ngọc Cẩn (Từ buổi mai)
Thánh vịnh 89 – Phan Sinh (Muôn lạy Chúa trải qua bao thế hệ… )
Thánh vịnh 89 – Viết Chung (Chốn con nương nhờ)
Thánh vịnh 89 – Vũ Thành An (Chúa ơi hãy dạy con… )
Thánh vịnh 89 – Xuân Minh (Xin cho chúng tôi ngày ngày… )
Thánh vịnh 89 – Xuân Minh (Xin cho chúng tôi ngày ngày/2… )
Xin củng cố sự nghiệp chúng con – Lê Ân Thiên

THÁNH VỊNH 90

*
Chúa Nhật 1 Mùa Chay C – Xuân Minh
Nương bóng Chúa – Ngọc Linh
Thánh vịnh 90 – Hải Triều (Lúc ngặt nghèo)
Xin hãy ở cùng con – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 90 – Kim Long (Ai ẩn mình nơi Chúa)
Thánh vịnh 90 – Ngọc Kôn (Lạy Chúa lúc ngặt nghèo… )

THÁNH VỊNH 91

*
Ca tụng Chúa Hóa Công – Nguyễn Duy
Thánh vịnh 91 – Nguyên Kha (Chúa dẫn con đi)
Thánh vịnh 91 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 91 – Xuân Minh (Thiện hảo thay! Hạnh phúc thay!)

THÁNH VỊNH 92

*
Chúa là Vua – Nhật Minh
Thánh vịnh 92 – Kim Long (Chúa ngự trị cõi trời)
Thánh vịnh 92 – Martino (Đức Thánh Quân)
Thánh vịnh 92 – Mi Trầm (Chúa hiển trị)
Thánh vịnh 92 – Ngọc Kôn (Chúa là vua hiển trị… )
Thánh vịnh 92 – Vũ Thành An (Chúa là Vua, Ngài đã mặc thiên oai… )
Thánh vịnh 92 – Xuân Minh (Chúa hiển trị, và đầy vẻ uy linh… )
Thánh vịnh 92 – Xuân Thảo (Chúa là Đức Thánh Quân… )

THÁNH VỊNH 94

*
Các ngươi đừng cứng lòng – Mi Giáng
Chúa Nhật 27 Quanh Năm C – Huy Hoàng
Chúa Nhật 27 Thường Niên – Thái Nguyên
Chúa Nhật 27C Quanh Năm – Xuân Minh
Chúa Nhật 27C Thường Niên – hvh
Chúa Nhật 27C Thường Niên – Thiên Lý
Đừng cứng lòng/1 – Tường Ân
Đừng cứng lòng/2 – Tường Ân
Hãy đến đây – Bùi Ninh
Hãy đến đây – Quốc Vinh
Hãy đến reo mừng – Nguyễn Duy
Hãy nghe tiếng Người – Huỳnh Minh Kỳ
Reo vui mừng Chúa – Nguyễn Duy
Ước chi – Mi Giáng
Ước chi – Viễn Xứ
Ước chi hôm nay – Hoa Phượng Vi
Ước chi hôm nay – Nguyễn Hùng Cường
Ước gì – Peter Trần
Xin đừng cứng lòng – Đinh Công Huỳnh
Thánh vịnh 94 – Hải Triều (Chớ cứng lòng)
Thánh vịnh 94 – Kim Nguyễn (Ước gì anh em nghe tiếng Chúa phán… )
Thánh vịnh 94 – Mai Tam
Thánh vịnh 94 – Martino (Ngày hôm nay)
Thánh vịnh 94 – Ninh Doãn Hùng
Thánh vịnh 94 – Ngọc Cẩn (Chớ cứng lòng)
Thánh vịnh 94 – Nguyên Kha (Ước chi các bạn nghe tiếng Người)
Thánh vịnh 94 – Thanh Lâm
Thánh vịnh 94 – Xuân Minh (Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa… )
Thánh vịnh 94 – Xuân Thảo (Ngày hôm nay ước gì anh em… )

THÁNH VỊNH 95

*
Hãy kể cho các dân – Ngọc Linh
Hãy kính tặng Thiên Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy tường thuật – Huỳnh Minh Kỳ
Loan truyền Danh Chúa – Syfan (Hãy cùng nhau loan báo… )
Thánh vịnh 95 – Hải Triều (Hôm nay)
Thánh vịnh 95 – Martino (Một trẻ thơ)
Thánh vịnh 95 – Ngọc Cẩn (Người là Đấng Kitô)
Thánh vịnh 95 – Ngọc Kôn (Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra… )
Thánh vịnh 95 – Nguyên Kha (Về đây tán dương Chúa)
Thánh vịnh 95 – Nhật Minh
Thánh vịnh 95 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 95 – Xuân Minh (Lễ Giáng Sinh)
Thánh vịnh 95 – Văn Duy Tùng
Thánh vịnh 95 – Xuân Thảo (Hãy kể cho muôn dân… )
Thánh vịnh 95 – Xuân Thảo (Hôm nay Đấng Cứu Độ… )

THÁNH VỊNH 96

*
Ánh sáng bừng lên – Viết Chung (Lễ Rạng đông Giáng Sinh)
Ánh sáng rực rỡ – Viết Chung (Lễ Rạng đông Giáng Sinh)
Chúa là Vua/1 – Ngọc Linh
Chúa là Vua/2 – Ngọc Linh
Người hiền đức – Nguyễn Duy
Thánh vịnh 96 – Hải Triều (Ánh sáng bừng lên)
Thánh vịnh 96 – Martino (Chúa hiển trị)
Thánh vịnh 96 – Ngọc Cẩn (Chúa đã giáng trần)
Thánh vịnh 96 – Ngọc Cẩn (Vua hiển trị)
Thánh vịnh 96 – Nhật Minh
Thánh vịnh 96 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúa Giêsu biến hình)
Thánh vịnh 96 – Xuân Thảo (Hôm nay chúng ta được ánh sáng… )

THÁNH VỊNH 97

*
Chúa cai quản chư dân – Đinh Công Huỳnh
Hãy hát lên – Ái Diệu Vy Linh
Ơn cứu độ của Thiên Chúa – Đinh Công Huỳnh
Tiến về nhà Chúa – Vũ Đình Ân
Vua công bình – Giang Ân
Xem thấy ơn cứu độ – Tường Ân
Thánh vịnh 97 – Hải Triều (Toàn trái đất xem thấy ơn cứu độ… )
Thánh vịnh 97 – Kim Long (Bài ca mới)
Thánh vịnh 97 – Kim Nguyễn (Chúa đã biểu dương… )
Thánh vịnh 97 – Martino (Chúa đã biểu dương)
Thánh vịnh 97 – Martino (Khắp nơi nơi)
Thánh vịnh 97 – Mi Trầm (Chúa biểu dương)
Thánh vịnh 97 – Ngọc Cẩn (Chúa biểu dương)
Thánh vịnh 97 – Ngọc Cẩn (Hát lên mừng Chúa)
Thánh vịnh 97 – Ngọc Cẩn (Theo lẽ công bình)
Thánh vịnh 97 – Trầm Thiên Thu (Ca tụng Chúa)
Thánh vịnh 97 – Trinh Nguyên (Hát lên mừng Chúa… )
Thánh vịnh 97 – Văn Duy Tùng (Chúa đã mặc khải… )
Thánh vịnh 97 – Xuân Đường (Chúa đã biểu dương… )
Thánh vịnh 97 – Xuân Thảo (Chúa mạc khải ơn cứu độ… )
Thánh vịnh 97 – Xuân Thảo (Khắp cõi đất này… )

THÁNH VỊNH 99

*
Thánh vịnh 99 – Bạch Thảo (Ta là dân Người… )
Thánh vịnh 99 – Vinam (Chúa tín trung)
Thánh vịnh 99 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 101

*
Xin nghe lời con nguyện – Huỳnh Minh Kỳ

THÁNH VỊNH 102

*
Ân tình Chúa – Ngọc Linh
Ân tình Chúa thiên thu – Viết Chung (Lễ Thánh Tâm/A)
Ân tình thiên thu – Viết Chung (Lễ Thánh Tâm/A)
Chúa là Đấng từ bi – Huỳnh Minh Kỳ
Đấng từ bi nhân hậu/2 – Bùi Ninh
Lạy Chúa Thánh Thần – Thiên Uyên
Thánh vịnh 102 – (Chúa là Đấng xót thương)
Thánh vịnh 102 – Ân Duy (Linh hồn tôi ơi hãy ngợi ca Thiên Chúa… )
Thánh vịnh 102 – Kim Long (Chúa là Tình Yêu)
Thánh vịnh 102 – Kim Nguyễn (Chúa là Đấng từ bi… )
Thánh vịnh 102 – Martino (Đấng từ bi)
Thánh vịnh 102 – Ngọc Cẩn (Chúa từ bi nhân hậu)
Thánh vịnh 102 – Ngọc Cẩn (Ngai báu của Người)
Thánh vịnh 102 – Ngọc Kôn (Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu… )
Thánh vịnh 102 – Nguyên Kha (Chúa từ bi và nhân hậu)
Thánh vịnh 102 – Nguyên Kha (Xin Ngài chớ ngoảnh mặt)
Thánh vịnh 102 – Thành Tâm (Xin ngợi khen Cha)
Thánh vịnh 102 – Xuân Minh (Chúa là Đấng từ bi… )
Thánh vịnh 102 – Xuân Thảo (Chúa là Đấng từ bi nhân hậu… )
Xin tạ ơn – Anphong Hoan

THÁNH VỊNH 103

*
Thánh vịnh 103 – Mai Nguyên Vũ (Chúa quan phòng)
Thánh vịnh 103 – Martino (Xin sai Thánh Thần)
Thánh vịnh 103 – Ngọc Kôn (Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi… )
Thánh vịnh 103 – Nguyên Kha (Ân tình Người)
Thánh vịnh 103 – Nguyên Kha (Chúa biết con từ tro bụi)
Thánh vịnh 103 – Phan Sinh (Muôn lạy Chúa, xin cử Thánh Thần đến… )
Thánh vịnh 103 – Văn Duy Tùng (Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)
Thánh vịnh 103 – Văn Duy Tùng (Lễ Mồng Ba Tết)
Thánh vịnh 103 – Xuân Minh (Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến… )

THÁNH VỊNH 104

*
Thánh vịnh 104 – Nguyên Kha (Chúa muôn trùng cao cả)

THÁNH VỊNH 106

*
Thánh vịnh 106 – Ngọc Cẩn (Chúa nhân từ)
Thánh vịnh 106 – Nhật Minh
Thánh vịnh 106 – Phan Sinh (Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ… )
Thánh vịnh 106 – Vũ Thành An (Những người xuống tàu ra khơi… )
Thánh vịnh 106 – Xuân Minh (Hãy cảm tạ Chúa… )

THÁNH VỊNH 109

*
Thánh vịnh 109 – Ngọc Cẩn (Con là Thượng tế)
Thánh vịnh 109 – Văn Duy Tùng
Thành vịnh 109 – Xuân Thảo (Muôn đời muôn thuở con sẽ là Thượng tế… )

THÁNH VỊNH 112

*
Chúa Nhật 25 Quanh Năm C – Huy Hoàng
Chúa Nhật 25 Quanh Năm C – Xuân Minh
Chúa Nhật 25 Thường Niên – Thái Nguyên
Chúa Nhật 25 C Thường Niên – Thiên Lý
Chúa Nhật 25 C Thường Niên – Viết Hùng
Đáp ca Chúa Nhật 25 Thường Niên C – Trần Minh
Đấng nâng kẻ bần cùng – Viễn Xứ
Hãy ca ngợi Chúa – Mi Giáng
Hãy ngợi khen Chúa – Đinh Công Huỳnh
Hãy ngợi khen Chúa – Mi Giáng
Hãy tới hòa lời – Bùi Ninh
Ngợi khen Thiên Chúa – Tường Ân
Thánh vịnh 112 – Kim Long (Nầy tôi Chúa hãy tán dương)
Thánh vịnh 112 – Khánh Nguyên
Thánh vịnh 112 – Ninh Doãn Hùng
Thánh vịnh 112 – Mai Tam
Thánh vịnh 112 – Martino (Nào ta ca ngợi)
Thánh vịnh 112 – Ngọc Cẩn (Khỏi nơi cát bụi)
Thánh vịnh 112 – Phan Sinh (Chúa đặt người ngồi chung… )
Thánh vịnh 112 – Tiến Linh
Thánh vịnh 112 – Trầm Thiên Thu (Chúc tụng Chúa)
Thánh vịnh 112 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Ca ngợi tình yêu Chúa)

THÁNH VỊNH 114

*
Thánh vịnh 114 – Kim Long (Chúa cứu con)
Thánh vịnh 114 – Xuân Minh (Tôi sẽ tiến đi trước nhan Chúa Trời)
Thánh vịnh 114 – Xuân Minh (Tôi sẽ tiến đi trước nhan Thánh Chúa)
Thánh vịnh 114 – Vũ Thành An

THÁNH VỊNH 115

*
Chén chúc tụng – Viễn Xứ
Không phải cho con – Hoàng Kim Tốt
Lễ tế tạ ơn – Nguyễn Duy
Mình Máu Thánh – Loan Hảo
Thánh vịnh 115 – Hải Triều (Khi nâng chén)
Thánh vịnh 115 – Hoàng Kim (Biết lấy gì)
Thánh vịnh 115 – Kim Long (Biết lấy gì)
Thánh vịnh 115 – Kim Nguyễn (Tôi sẽ tiến đi… )
Thánh vịnh 115 – Martino
Thánh vịnh 115 – Ngọc Cẩn (Chén chúc tụng)
Thánh vịnh 115 – Ngọc Cẩn (Trước nhan Thánh Chúa)
Thánh vịnh 115 – Nguyên Kha (Con sẽ dâng chén cứu độ)
Thánh vịnh 115 – Vinam (Chén cứu độ)
Thánh vịnh 115 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chén chúc tụng)
Thánh vịnh 115 – Vũ Thành An (Tôi tin cậy ngay khi thân xác khổ đau)
Thánh vịnh 115 – Xuân Minh (Con sẽ lãnh chén cứu độ… )
Thánh vịnh 115 – Xuân Minh (Tôi sẽ bước đi… )
Thánh vịnh 115 – Xuân Thảo (Tôi sẽ bước đi trước Thánh nhan Chúa Trời)

THÁNH VỊNH 116

*
Hãy chúc tụng Chúa – Nguyễn Duy
Hãy đi rao giảng – Huỳnh Minh Kỳ
Mừng ơn cứu độ – Khổng Vĩnh Thành
Thánh vịnh 116 – Kim Nguyễn (Hãy đi rao giảng Tin Mừng)
Thánh vịnh 116 – Martino (Nào ta đi)
Thánh vịnh 116 – Ngọc Cẩn (Hãy đi rao giảng)
Thánh vịnh 116 – Thành Tâm (Anh em hãy đi)
Thánh vịnh 116 – Xuân Thảo (Hãy đi khắp bốn phương)

THÁNH VỊNH 117

*
Chúa Nhật Phục Sinh ABC – Xuân Minh
Đá góc tường – Cao Thanh Hoàng
Hãy mừng vui – Ngọc Linh
Thánh vịnh 117 – Ngọc Cẩn (Nào cảm tạ Chúa)
Thánh vịnh 117 – Ngọc Kôn (Đây là ngày Chúa đã lập ra)
Thánh vịnh 117 – Ngọc Kôn (Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa hảo tâm)
Thánh vịnh 117 – Nhật Minh
Thánh vịnh 117 – Phan Sinh (Tảng đá mà thợ xây nhà loại bỏ)
Thánh vịnh 117 – Thái Nguyên (Vọng Phục Sinh)
Thánh vịnh 117 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 117 – Viết Chung (Xin cảm tạ)
Thánh vịnh 117 – Vũ-Lương-Đúng (Vẫn trọn tình thương)
Thánh vịnh 117 – Xuân Minh (Nào hãy vui lên)
Thánh vịnh 117 – Xuân Minh (Thứ Bảy Vọng Phục Sinh)
Thánh vịnh 117 – Xuân Thảo (Ha-lê-lu-ia Ha-lê-lu-ia)
Thánh vịnh 117 – Văn Duy Tùng (Vọng PS)
Thánh vịnh 117 – Văn Duy Tùng (2 PS/C)

THÁNH VỊNH 118

*
Phúc đức cho người – Đinh Công Huỳnh
Tiến thân trong luật Ngài – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa dạy con – Vũ Lương Thiên Phúc
Xin tỏa ánh tôn nhan Ngài – Phạm Xuân Chiến
Thánh vịnh 118 – Thanh Bình (Chúa công minh)

THÁNH VỊNH 120

*
Thánh vịnh 120 – Kim Nguyễn (Ơn phù trợ tôi đến từ Thiên Chúa)
Thánh vịnh 120 – Martino (Ơn phù hộ)
Thánh vịnh 120 – Ngọc Cẩn (Ơn phù trợ tôi)
Thánh vịnh 120 – Ngọc Kôn (Ơn phù hộ chúng ta ơ nơi danh Chúa)
Thánh vịnh 120 – Văn Duy Tùng (Lễ Giao Thừa)
Thánh vịnh 120 – Xuân Thảo (Ơn phù hộ tôi đến từ… )

THÁNH VỊNH 121

*
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng – Thái Nguyên
Chúa Nhật 1 Vọng A – Huy Hoàng
Chúa Nhật Vọng 1A – hvh
Giêrusalem ơi! – Nhật Minh
Lên đền – Cao Huy Hoàng
Lên đền thánh – Thành Tâm
Ta đã chọn – Ngọc Linh
Tôi vui mừng/2 – Mi Giáng
Tôi vui mừng/2 – Tường Ân
Tôi vui mừng – Vũ Đình Ân
Trẩy lên đền thánh – Đinh Công Huỳnh
Thánh vịnh 121 – Hải Triều (Lên đền)
Thánh vịnh 121 – Hoàng Kim (Vui làm sao)
Thánh vịnh 121 – Martino (Này hồn tôi)
Thánh vịnh 121* – Martino
Thánh vịnh 121 – Ngọc Cẩn (Trẩy lên đền Thánh)
Thánh vịnh 121 – Xuân Thảo (Ta vui mừng trẩy lên đền Thánh)
Thánh vịnh 121 – Mai Tam
Thánh vịnh 121 – Thanh Lâm

THÁNH VỊNH 122

*
Thánh vịnh 122 – Martino (Mắt chúng con)
Thánh vịnh 122 – Ngọc Cẩn (Nhìn lên Chúa)
Thánh vịnh 122 – Xuân Minh (Mắt chúng con hướng lên Ngài)
Ôi vui sướng – Kim Long

THÁNH VỊNH 123

*
Thánh vịnh 123 – Hùng Lân (Chim non thoát lưới)

THÁNH VỊNH 125

*
Ai nghẹn ngào – Viết Chung (Chúa Nhật 33 Thường Niên/C)
Chúa đối xử đại lượng – Huỳnh Minh Kỳ
Đoàn người đi – Nguyễn Duy
Gặt trong hân hoan – Nhật Minh
Hân hoan ngày về – Nguyễn Duy
Ngày về – Hương Vĩnh
Thánh vịnh 125 – Bạch Thảo (Việc Chúa làm cho ta)
Thánh vịnh 125 – Hải Triều (Ôi vĩ đại)
Thánh vịnh 125 – Mi Trầm (Chúa đối xử đại lượng)
Thánh vịnh 125 – Ngọc Cẩn (Việc Chúa làm)
Thánh vịnh 125 – Ngọc Kôn (Việc Chúa làm cho ta vĩ đại)
Thánh vịnh 125 – Vũ Thành An (Khi Chúa đem Sion trở về)
Thánh vịnh 125 – Xuân Minh (Chúa đã đối xử đại lượng)
Thánh vịnh 125* – Xuân Minh
Thánh vịnh 125 – Xuân Thảo (Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống)

THÁNH VỊNH 126

*
Thánh vịnh 126 – Kim Long (Ví như Chúa chẳng xây nhà)
Ví như – Thái Nguyên

THÁNH VỊNH 127

*
Ai kính sợ – Viết Chung
Chúa Nhật 27 Quanh Năm B – Xuân Minh
Nguyện Chúa chúc phúc – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc cho ai – Trần Minh Hứa
Phúc thay – Hoàng Kim Tốt
Thánh vịnh 127 – Ân Duy (Diễm phúc thay bạn nào tôn thờ Thiên Chúa)
Thánh vịnh 127 – Cao Huy Hoàng (Vinh phúc thay)
Vinh phúc – Hoàng Kim Tốt
Thánh vịnh 127 – Martino (Hạnh phúc thay)
Thánh vịnh 127 – Ngọc Cẩn (Ai kính sợ Chúa)
Thánh vịnh 127 – Nguyễn Hùng Lân (Vinh phúc cho người)
Thánh vịnh 127 – Thành Tâm (Ai kính sợ Chúa)
Thánh vịnh 127 – Văn Duy Tùng (Lễ Mồng Hai Tết)
Thánh vịnh 127 – Văn Duy Tùng (Lễ Thánh Gia)

THÁNH VỊNH 129

*
Chúa rộng lượng từ bi – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa rộng lượng từ bi – Viễn Xứ
Tự đáy lòng con – Nguyễn Duy
Thánh vịnh 129 – Hải Triều (Chúa luôn từ ái)
Thánh vịnh 129 – Xuân Thảo (Chúa vẫn luôn một niềm từ ái)

THÁNH VỊNH 130

*
Giữ gìn hồn con – Ngọc Linh
Thánh vịnh 130 – Nguyên Kha (Xin nghe tiếng con van nài)

THÁNH VỊNH 131

*
Thánh vịnh 131 – Ngọc Linh (Xin rước Chúa)
Xin rước Chúa – Ngọc Linh

THÁNH VỊNH 132

*
Thánh vịnh 132 – Duy Tân (Xum họp một nhà)
Thánh vịnh 132 – Kim Long (Anh em sống chung một nhà)
Thánh vịnh 132 – Kim Long (Vui sống một nhà)

THÁNH VỊNH 135

*
Hãy tạ ơn Chúa – Nguyễn Duy
Kỳ công vĩ đại – Syfan (Đến muôn ngàn đời… )

THÁNH VỊNH 136

*
Bên dòng sông đó – Nguyễn Duy
Lưỡi tôi – Nguyễn Quang Huy
Tâm sự – Nguyễn Duy
Thánh vịnh 136 – Hải Triều (Giêrusalem hỡi lưới ta không thốt nên lời)
Thánh vịnh 136 – Hoàng Kim (Bờ sông Babylon)
Thánh vịnh 136 – Kim Long (Bên bờ sông Babylon 1)
Thánh vịnh 136 – Kim Long (Bên bờ sông Babylon 2)
Thánh vịnh 136 – Kim Long (Bên bờ sông Babylon 3)
Thánh vịnh 136 – Kim Nguyễn (Lưỡi tôi dính vào cuống họng… )
Thánh vịnh 136 – Martino (Salem ơi)
Thánh vịnh 136 – Ngọc Cẩn (Lưỡi xướng ca)
Thánh vịnh 136 – Nguyên Kha (Vẫn trọn tình thương)
Thánh vịnh 136 – Nhật Minh
Thánh vịnh 136 – Thiên Duy (Bờ sông Babylon)
Thánh vịnh 136 – Xuân Minh (Lưỡi tôi dính vào cuống họng… )
Thánh vịnh 136 – Xuân Thảo (Giêrusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi… )

THÁNH VỊNH 137

*
Công cuộc tay Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa Nhật 5 Quanh Năm C – Xuân Minh
Chúa Nhật 5 Thường Niên C – Văn Duy Tùng
Khi con kêu cầu – La Thập Tự
Lòng nhân hậu của Chúa – La Thập Tự
Thánh vịnh 137 – Cao Thanh Hoàng (Chúa vẫn trọn tình thương)
Thánh vịnh 137 – Hải Triều (Lạy Chúa, xin nhận lời con khẩn cầu… )
Thánh vịnh 137 – Kim Nguyễn (Lạy Chúa khi con kêu cầu… )
Thánh vịnh 137 – Martino (Ngày con kêu khấn)
Thánh vịnh 137 – Ngọc Cẩn (Chúa đã đáp lời)
Thánh vịnh 137 – Ngọc Cẩn (Giữa các Thiên thần)
Thánh vịnh 137 – Ngọc Kôn (Chúa là nguồn ánh sáng… )
Thánh vịnh 137 – Ngọc Kôn (Lạy Chúa giữa chư vị Thiên thần… )
Thánh vịnh 137 – Phan Sinh (Lạy Thiên Chúa, trong ngày con kêu cứu… )
Thánh vịnh 137 – Thái Nguyên (Con xin hết lòng cảm tạ Chúa… )
Thánh vịnh 137 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 137 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 138

*
Thánh vịnh 138 – Kim Long (Chúa đã dò xét con)
Thánh vịnh 138 – Kim Long (Chúa xét dò con)
Thánh vịnh 138 – Vương Diệu (Chúa bao bọc)

THÁNH VỊNH 139

*
Thánh vịnh 139 – Nguyên Kha (Bài ca tạ ơn)
Chúa đã biết con – Nguyễn Duy

THÁNH VỊNH 141

*
Thánh vịnh 141 – Kim Long (Cho con lắng nghe)
Thánh vịnh 141 – Nguyên Kha (Xin Ngài ở bên con)

THÁNH VỊNH 142

*
Lời nguyện hương bay – Nguyễn Duy
Tiếng con khẩn cầu – Nhật Minh

THÁNH VỊNH 143

*
Thánh vịnh 143 – Nguyên Kha (Vọng lên Nhan Thánh)

THÁNH VỊNH 144

*
Con chúc tụng Ngài – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa mở bàn tay – Mi Giáng
Chúa ở gần – Mi Giáng
Chúa ở gần kẻ kêu cầu – Huỳnh Minh Kỳ
Tôi sẽ chúc tụng – Ngọc Linh
Thánh vịnh 144 – Bạch Thảo (Lạy Thiên Chúa con thờ… )
Thánh vịnh 144 – Cao Thanh Hoàng (Xin chúc tụng Thánh Danh)
Thánh vịnh 144 – Đỗ Vy Hạ
Thánh vịnh 144 – Hải Triều (Tâu Thánh thượng)
Thánh vịnh 144 – Hoàng Kim (Vinh quang của Chúa Trời)
Xin Chúa thi ân – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 144 – Kim Nguyễn (Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa… )
Thánh vịnh 144 – Martino (Tâu Thánh thượng)
Thánh vịnh 144 – Mi Trầm (Chúa ở gần)
Thánh vịnh 144 – Ngọc Cẩn (Rộng mở tay ban)
Thánh vịnh 144 – Ngọc Cẩn (Tâu Thánh thượng/2)
Thánh vịnh 144 – Phan Sinh (Lạy Thiên Chúa con thờ… )
Thánh vịnh 144 – Văn Chi (Ca tụng Chúa)
Thánh vịnh 144 – Vũ Thành An (Công cuộc Chúa hãy ngợi ca… )
Thánh vịnh 144 – Xuân Minh (Lạy Chúa, xin Ngài mở rộng tay ra… )
Ước mong – Giuse BCD
Thánh vịnh 144 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 145

*
Bài ca Alleeluia – La Thập Tự (Chúa Nhật 26 Thường Niên/C)
Ca tụng Chúa – Nguyễn Duy
Chúa Nhật 23B và 26C – hvh
Chúa Nhật 23 Quanh Năm B – Xuân Minh
Chúa Nhật 26 Quanh Năm C – Huy Hoàng
Chúa Nhật 26 Thường Niên – Thái Nguyên
Chúa Nhật 26 Thường Niên – Thanh Yên
Chúa Nhật 26 C Thường Niên – Thiên Lý
Chúa Nhật 32 Quanh Năm B – Xuân Minh (Hồn tôi ơi… )
Đáp ca Chúa Nhật 26 Thường Niên C – Trần Minh
Hãy ngợi khen – Mi Giáng
Hãy ngợi khen Chúa – Bùi Ninh
Hãy ngợi khen Ngài – Nguyễn Hùng Cường
Hồn ơi ca tụng Chúa – Hoa Phượng Vi
Hồn ơi ngợi khen Chúa – Đinh Công Huỳnh
Hồn tôi ơi – Nhật Minh
Linh hồn ngợi khen – Huỳnh Minh Kỳ
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen – Tường Ân
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa – Quốc Vinh
Tinh thần nghèo khó – Viễn Xứ
Thánh vịnh 145 – Mai Tam
Thánh vịnh 145 – Martino (Này hồn tôi)
Thánh vịnh 145 – Ngọc Cẩn (Xin ngự đến)
Thánh vịnh 145 – Ngọc Kôn (Ca tụng Chúa đi hồn tôi ơi… )
Thánh vịnh 145 – Nguyên Kha (Chúa đáng chúc tụng)
Thánh vịnh 145 – Nhật Minh
Thánh vịnh 145 – Thanh Lâm
Thánh vịnh 145 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Ca tụng Chúa đi)
Thánh vịnh 145 – Vũ Thành An (Chúa trả lại quyền lợi… )
Thánh vịnh 145 – Xuân Minh (Hãy ngợi khen, hãy ngợi khen Chúa… )
Thánh vịnh 145 – Xuân Thảo (Lạy Chúa xin Ngài ngự đến… )

THÁNH VỊNH 146

*
Chúa Nhật 5 Quanh Năm B – Xuân Minh
Thánh vịnh 146 – Martino (Ca tụng Chúa)
Thánh vịnh 146 – Ngọc Cẩn (Người chữa trị)
Thánh vịnh 146 – Phan Sinh (Hãy ca ngợi Chúa… )
Thánh vịnh 146 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúa cứu chữa)

THÁNH VỊNH 147

*
Thánh vịnh 147 – Martino (Giêrusalem)
Thánh vịnh 147 – Trầm Thiên Thu (Ca tụng Chúa đi)
Thánh vịnh 147 – Xuân Thảo (Giêrusalem hỡi… )

THÁNH VỊNH 148

*
Thánh vịnh 148 – Kim Long (Ca tụng Chúa đi)
Thánh vịnh 148 – Trầm Thiên Thu (Ca tụng Hóa Công)

THÁNH VỊNH 149

*
Thánh vịnh 149 – Trầm Thiên Thu (Hát lên mừng Chúa một bài ca mới… )
*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s