*Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

A.

*
Ai cho con (Nhập lễ)
Ai lên nhà Chúa (Nhập lễ)
Ai vào nhà Chúa (Nhập lễ)
Ai yêu mến Thầy (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Alleluia (Mùa Phục Sinh)
An bình Chúa thương (Mùa Giáng Sinh)
Ẩn thân vào nhà Chúa (Nhập lễ)

B.

*
Bà Maria Madalena (Mùa Phục Sinh)
Bác ái yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca dâng Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Dâng hoa Đức Mẹ)
Bánh bởi trời (Ga. 6,45-51) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bánh miến rượu nho (Dâng lễ)
Bao năm qua (Mùa Chay)
Bao nhiêu là ơn phúc (+ Phạm Đức Huyến) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bêlem năm xưa (Mùa Giáng Sinh) 
Bên bờ sông (Mùa Chay)
Bên dòng sông (Mùa Chay)
Bên hang đá Bêlem (+ Phạm Đức Huyến) (Mùa Giáng Sinh)
Biết lấy chi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Biết lấy chi dâng Chúa (Tv. 115) (Dâng lễ)
Bộ dâng hoa/1 (Dâng hoa Đức Mẹ) – Đây tháng hoa
Bộ dâng hoa/1 (Dâng hoa Đức Mẹ) – Đoàn con dâng hương
Bộ dâng hoa/1 (Dâng hoa Đức Mẹ) – Đoàn con về đây
Bộ dâng hoa/1 (Dâng hoa Đức Mẹ) – Suy tôn danh Mẹ
Bộ dâng hoa/1 (Dâng hoa Đức Mẹ) – Tiến dâng Mẹ
Bộ dâng hoa/1 (Dâng hoa Đức Mẹ) – Tiến hoa năm sắc
Bộ dâng hoa/2 (Dâng hoa Đức Mẹ) – Con đi hái hoa
Bộ lễ Cầu hồn (Bộ Lễ – Kinh Nguyện)
Bộ lễ Hương Kinh (+ Phạm Đức Huyến) (Bộ Lễ – Kinh Nguyện)
Bước vào thánh đài (Nhập lễ)

C.

*
Ca dâng lễ (Cầu hồn)
Ca dâng lễ (Dâng lễ)
Ca khen Chúa ra đời (Mùa Giáng Sinh)
Ca mừng Chúa ta (Nhập lễ)
Ca tiếp liên (Mùa Phục Sinh) – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Ca tụng Chúa (Mùa Phục Sinh)
Cám ơn Ngài (+ Phạm Đức Huyến) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cảm tạ Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con chờ Chúa (Mùa Vọng)
Con chờ Mẹ về (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Con đã xúc phạm (Mùa Chay)
Con đến bên Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Con đi hành hương (Đức Mẹ)
Con hát bài tân ca (Nhập lễ)
Con hân hoan (Nhập lễ)
Con hoan ca (Nhập lễ)
Con mong chờ Chúa (Mùa Vọng)
Con no thỏa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con với Mẹ Maria (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Con xưng tụng Chúa (Mùa Chay)
Con yêu Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Của lễ con dâng (Dâng lễ)
Của lễ chân thành (Dâng lễ)
Của lễ hiến dâng (+ Phạm Đức Huyến) (Dâng lễ)
Cùng Mẹ hoan ca (Đức Mẹ)

Ch.

*
Cha mẹ con (Cha Mẹ)
Cha Thánh Antôn (Các Thánh)
Chân lý của Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Chiên vượt qua (Mùa Phục Sinh)
Chính Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chính Mình Máu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa chăn dắt con (Tv. 22) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh)
Chúa đã sống lại/4 bè (Mùa Phục Sinh)
Chúa đã sống lại thật (Mùa Phục Sinh)
Chúa đã yêu con (Mùa Chay)
Chúa đến (Mùa Giáng Sinh)
Chúa giang tay hiền hòa (+ Phạm Đức Huyến) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa hiển vinh (+ Phạm Đức Huyến) (Mùa Phục Sinh)
Chúa hiện thân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa Kitô là cùng đích (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa Kitô là cuộc sống (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa khải hoàn (Mùa Phục Sinh)
Chúa là nguồn cứu độ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là nguồn hạnh phúc (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là sự sáng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là thần lương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa lên trời (Mùa Phục Sinh)
Chúa luôn xót thương (Cầu hồn)
Chúa nuôi hồn xác (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa nuôi tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ) (5 MC/A)
Chúa ngự trong con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa ơi ở lại với con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa phục sinh (Mùa Phục Sinh)
Chúa ra đời (Mùa Giáng Sinh)
Chúa rửa chân (Mùa Chay)
Chúa sống lại (+ Phạm Đức Huyến) (Mùa Phục Sinh)
Chúa sống trong con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa thống trị (Mùa Phục Sinh)
Chúa và việc của Chúa (+ Phạm Đức Huyến) (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Chúa về trời (Mùa Phục Sinh)
Chúa vinh quang (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa yêu con (+ Phạm Đức Huyến) (Thiếu nhi)
Chúc tụng Chúa (Mùa Phục Sinh)
Chúng con dâng (Dâng lễ)
Chúng con tôn thờ (Mùa Chay)
Chuông ngân vang (Mùa Giáng Sinh)

D.

*
Dân Do Thái (Mùa Chay)
Dân Ta hỡi (Mùa Chay)
Dâng bánh rượu (Dâng lễ)
Dâng Cha từ nhân (Dâng lễ)
Dâng đời con (Dâng hoa Đức Mẹ)
Dâng hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
Dâng lên (Dâng lễ)
Dâng lên Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Dâng lên Cha (Dâng lễ)
Dâng Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Dâng hoa Đức Mẹ)
Dâng Mẹ hoa đời (Dâng hoa Đức Mẹ)
Dâng Mẹ vòng hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
Dâng về Chúa (Dâng lễ)
Dọn đường cho Chúa (Mùa Vọng)
Dưới áo Mẹ (Đức Mẹ)

Đ.

*
Đàn ca mừng Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Đây Mình Thánh Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đêm hồng ân (Mùa Giáng Sinh)
Đến với Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đến với Lòng Thương Xót Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đi theo Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đoàn con hiệp dâng (Dâng lễ)
Đoàn mục đồng (Mùa Giáng Sinh)
Đoàn người đông đảo (Các Thánh)
Đồng xanh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đời con có Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đức Kitô (Mùa Phục Sinh)
Đức Mẹ La Vang (Đức Mẹ)
Đừng lo chi/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đừng lo chi/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)

G.

*
Gần bên Chúa (Nhập lễ)
Gỗ êm ái (Mùa Chay)
Gỗ êm ái/3 bè (Mùa Chay)
Gỗ êm ái/4 bè (Mùa Chay)
Gương Thánh Gia (Các Thánh)
*
Gia tài Nước Trời (Thánh ca Tin Mừng)
Giêsu nguồn dịu êm (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Giêsu xin Ngài hãy đến (Ca nguyện – Hiệp lễ)

H.

*
Hài nhi (Mùa Giáng Sinh)
Hài nhi giáng trần (Mùa Giáng Sinh)
Hai Tông đồ (Các Thánh)
Hãy ca mừng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy đến cùng Giuse (Các Thánh)
Hãy đến reo mừng (Tv. 94) (Nhập lễ)
Hãy đến với Ta (+ Phạm Đức Huyến) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy hát lên (Nhập lễ)
Hãy lại mà ăn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy mau dọn đường (Mùa Vọng)
Hãy nhớ mình (Mùa Chay)
Hãy thật lòng (Mùa Chay)
Hãy về bên Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Hãy xức tro (Mùa Chay)
Hân hoan đón Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Hiến lễ con dâng (Dâng lễ)
Hiến lễ mới (Cầu hồn)
Hiến lễ mới (Dâng lễ)
Hiến lễ tinh tuyền (Dâng lễ)
Hiền Mẫu La Vang (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Hoa Mân Côi (Đức Mẹ)
Hoa năm sắc con dâng (Dâng hoa Đức Mẹ)
Hoan hô (Mùa Chay) – Chúa Nhật Lễ Lá
Hồn con hướng về Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hồn tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hồng ân Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hồng ân Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hợp xướng Cha Thánh Đa Minh/Chương 1 (Các Thánh)
Hợp xướng Cha Thánh Đa Minh/Chương 2 (Các Thánh)
Hợp xướng Cha Thánh Đa Minh/Chương 3 (Các Thánh)
Hương hoa dâng Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Dâng hoa Đức Mẹ)
Hướng về La Vang (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Hy lễ cuộc đời (Dâng lễ)

K.

*
Kinh cầu Thánh Giuse (Các Thánh)
Kinh Mân Côi (Đức Mẹ)
Kinh vinh danh (+ Phạm Đức Huyến) (Bộ Lễ – Kinh Nguyện)
Kính chào Nữ Vương (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Kính dâng lên Ngài (Dâng lễ)
Kính mừng Các Thánh (Các Thánh)
Kính thờ Thánh Giá (Mùa Chay)
Không đáng Chúa ngự (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Không thấy mà tin (+ Phạm Đức Huyến) (Thánh ca Tin Mừng)
Khúc ca chiều (Đức Mẹ)

L.

*
Là người bạn thân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lạy Cha (Mùa Chay)
Lạy Chiên Thiên Chúa (+ Phạm Đức Huyến) (Bộ Lễ – Kinh Nguyện)
Lễ con dâng về (Dâng lễ)
Lễ dâng đơn sơ (Dâng lễ)
Lễ dâng mừng Chúa Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Lễ tế đầu mùa (Dâng lễ)
Lễ tình thương (Dâng lễ)
Lễ tình yêu (Dâng lễ)
Lễ toàn thiêu (Dâng lễ)
Lễ vật con dâng (Dâng lễ)
Lễ vật dâng Chúa (+ Phạm Đức Huyến) (Mùa Giáng Sinh)
Linh mục đầy ân phúc (Tận hiến)
Lòng con hân hoan (Nhập lễ)
Lòng con vui mừng (Nhập lễ)
Lòng thương xót Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời cầu ban chiều (Đức Mẹ)
Lời cầu thiết tha (Mùa Chay)
Lời con kêu khấn (Tv. 142) (Dâng lễ)
Lời con thiết tha (Dâng lễ)
Lời Chúa phán dạy (Mùa Chay)
Lời dâng (Dâng lễ)
Lời kinh Mân Côi (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Lời kinh nguyện cầu (Nhập lễ)
Lời kinh nhiệm mầu (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Lời Ngài vẫn còn đó – Vũ Đình Ân

M.

*
Mau tỉnh thức (Mùa Chay)
Maria con yêu Mẹ (Đức Mẹ)
Maria Mẹ lên trời (Đức Mẹ)
Maria nữ vương (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Maria suối hồng ân (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Maria Vô Nhiễm (Đức Mẹ)
Mây ơi hãy mưa (Mùa Vọng)
Mẹ đã lên trời/1 (Đức Mẹ)
Mẹ đã lên trời/2 (Đức Mẹ)
Mẹ đầy ân phúc (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ là niềm tin (Đức Mẹ)
Mẹ là quê hương (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Mẹ ngàn hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
Mẹ ơi! (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ ru Con Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Mẹ về Thiên cung (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Micae (Các Thánh)
Mình Máu Thánh Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mình Thánh Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mong đợi (Mùa Vọng)
Một điều con ước (Nhập lễ)
Muôn khúc Thánh ca (Nhập lễ)
Muôn nghìn hồng ân/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Muôn nghìn hồng ân/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mưa Đấng cứu đời (Mùa Vọng)
Mừng Chúa phục sinh (Mùa Phục Sinh)
Mừng Chúa ra đời (Mùa Giáng Sinh)
Mừng Thánh Monica (+ Hoài Đức) (Các Thánh)
Mừng vui lên (Mùa Giáng Sinh)

N.

*
Nâng chén tạ ơn (Tv. 115) (Thánh Vịnh)
Nén hương đoàn con dâng (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Nếu không có Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nếu vắng bóng Mẹ (Đức Mẹ)
Niềm tin dâng lễ (Dâng lễ)
Noel đã về đây (Mùa Giáng Sinh)
Noel về rồi (Mùa Giáng Sinh)
Nơi hang đá (Mùa Giáng Sinh)
Nơi thành Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Nữ Trinh của chúng con (Đức Mẹ)
Nữ Vương các Thánh (Đức Mẹ)

Ng.

*
Ngàn mây mau mưa (Mùa Vọng)
Ngợi ca danh Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Ngợi khen Chúa ta (Tv. 121) (Nhập lễ)
Người là bụi tro (Mùa Chay)

Nh.

*
Như ánh trăng rằm (+ Phạm Đức Huyến) (Thiếu nhi)
Như trẻ thơ (Ca nguyện – Hiệp lễ)

O.

*
Ở trong nhà Chúa (Nhập lễ)

Q.

*
Qua cơm cám dỗ (Các Thánh)
Quỳ bên máng cỏ (Mùa Giáng Sinh)

R.

*
Reo mừng Chúa (Nhập lễ)
Rước lễ lần đầu (+ Phạm Đức Huyến) (Thiếu nhi)
Rượu nho bánh thơm (Dâng lễ)

S.

*
Sáng danh Đức Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Sẵn sàng theo Ngài (Thánh ca Tin Mừng)
Suy niệm về Chúa (Mùa Giáng Sinh)

T.

*
Tạ ơn Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tạ ơn Thiên Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Tay cầm cành ôliu (Tuần Thánh)
Tay con dâng lên (Dâng lễ)
Tâm sự với Mẹ (Đức Mẹ)
Tâm tình tri ân (+ Phạm Đức Huyến) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tâm tình yêu Chúa (+ Phạm Đức Huyến) (Thiếu nhi)
Tâm tư con reo mừng/1 (Nhập lễ)
Tâm tư con reo mừng/2 (Nhập lễ)
Tấm bánh với ly rượu (Dâng lễ)
Tầng trời cao/1 (Mùa Vọng)
Tầng trời cao/2 (Mùa Vọng)
Tầng trời hãy đổ sương mai (Mùa Vọng)
Tầng trời mở ra (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tiệc Thánh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tiệc Thánh Chúa ban (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tiến hoa năm sắc (+ Phạm Đức Huyến) (Dâng hoa Đức Mẹ)
Tiếng chuông Phục sinh (+ Phạm Đức Huyến) (Mùa Phục Sinh)
Tiếng lòng ngợi ca (Các Thánh)
Tiếng Mẹ ru Con (Mùa Giáng Sinh)
Tìm về La Vang (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Tìm về Thánh Martinô (Các Thánh)
Tinh hoa lúa mì (Thánh ca Tin Mừng)
Tình con thiết tha (Dâng hoa Đức Mẹ)
Tình Cha (Mùa Chay)
Tình Chúa (Mùa Chay)
Tình Chúa bao la (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa cao sâu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa cao vời (+ Phạm Đức Huyến) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa ngọt ngào (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa vẫn cao vời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu con dâng (Mùa Giáng Sinh)
Tình yêu Chúa bao la (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu thương bác ái (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tôi đã thấy dòng nước (Bộ Lễ – Kinh Nguyện)
Tôi nâng phím đàn (Nhập lễ)
Tôi sẽ lấy gì (Tv. 115) (Dâng lễ)
Tôn vinh chư Thánh (Các Thánh)
Tôn vinh Giêsu Vua (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tôn vinh Thánh Tâm (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Tôi vui mừng (Tv. 121) (Nhập lễ)
Tước hiệu Mẹ La Vang (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)

Th.

*
Thánh Anna (Các Thánh)
Thánh Augustinô (Các Thánh)
Thánh Cả Giuse (Các Thánh)
Thánh Đaminh ngọn đuốc trần gian (Các Thánh)
Thánh Đaminh vì Chúa quên mình (Các Thánh)
Thánh Gioan Lasan (Các Thánh)
Thánh Gioanna Antida (Các Thánh)
Thánh lễ Misa (Nhập lễ)
Thánh Martinô nhân ái (Các Thánh)
Thánh nữ Cêcilia (Các Thánh)
Thánh nữ Têrêsa (Các Thánh)
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (Các Thánh)
Thánh Tử ra đời (Mùa Giáng Sinh)
Thánh Thần Chúa (Chúa Thánh Thần)
Thánh Vincentê (Các Thánh)
Thánh Vincentê/1 (Các Thánh)
Thánh Vincentê/2 (Các Thánh)
Thánh vịnh 32 (Thánh Vịnh)
Thánh vịnh 70 (Thánh Vịnh)
Thánh! Thánh! Thánh! (+ Phạm Đức Huyến) (Bộ Lễ – Kinh Nguyện)
Thập Giá Đức Kitô (Tuần Thánh)
Thập tự vinh quang (+ Phạm Đức Huyến) (Mùa Chay)
Thật lòng về với Chúa (Mùa Chay)
Thiên đàng trần gian (Mùa Giáng Sinh)
Thịt Máu Ta (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Tr.

*
Trăng thu (+ Phạm Đức Huyến) (Thiếu nhi)
Trọn niềm tin yêu (Dâng lễ)
Trong đêm vườn dầu (Thánh ca Tin Mừng)
Trông cậy Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trông đợi ơn trên (Mùa Vọng)
Trời bừng vui (Mùa Giáng Sinh)
Trời cao/2 (Mùa Vọng)
Trước bàn thờ (Dâng lễ)
Trước tôn nhan (Đức Mẹ)

V.

*
Vào cung thánh (Nhập lễ)
Vào nhà Chúa (Nhập lễ)
Vào thánh cung (Nhập lễ)
Vào thánh điện (Tv. 99) (Nhập lễ)
Vâng sống như Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Về nguồn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vì yêu nhân thế (Mùa Giáng Sinh)
Vinh danh Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Vinh danh Thiên Chúa (Chúa Ba Ngôi)
Vinh dự nơi Thập Giá (Mùa Chay)
Vinh quang Chúa (Is. 50,1-6) (Mùa Giáng Sinh)
Vinh quang Mẹ La Vang (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Vua tình yêu (Chúa Kitô Vua)
Vui lên đất trời (+ Phạm Đức Huyến) (Mình Máu Thánh)
Vui vui sao (Nhập lễ)

X.

*
Xin cho con (Nhập lễ)
Xin cho hồn con (Nhập lễ)
Xin Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Xin dâng (Dâng lễ)
Xin dâng lên (Dâng lễ)
Xin dâng lên Cha (Dâng lễ)
Xin dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Xin dâng về Chúa (Dâng lễ)
Xin dủ lòng thương (Mùa Chay)
Xin đổi mới trái tim (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin đổi thay (Mùa Chay)
Xin được kết hiệp (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin hãy mở (Nhập lễ)
Xin hiệp dâng/1 (Dâng lễ)
Xin hiệp dâng/2 (Dâng lễ)
Xin hiệp nhất (Dâng lễ)
Xin mở mắt môi con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin ơn bảy nguồn (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Lễ Thêm Sức
Xin ơn Mẹ (Đức Mẹ)
Xin ơn thái hòa (Dâng lễ)
Xin tiến dâng (+ Phạm Đức Huyến) (Dâng lễ)
Xin thắp sáng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin Thần Linh Chúa (Chúa Thánh Thần)
Xin vâng lời Ngài (Mùa Chay)
Xin vâng theo Mẹ (Đức Mẹ)
Xin vâng ý Cha (Mùa Chay)
Xuân đã về (Xuân)

Y.

*
*
Yêu mến Mẹ La Vang (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
*
*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ – THƯ VIỆN THÁNH CA (PDF.).

*

Trên 1000 Ca khúc.

Trên 500 Ca khúc.
.
Trên 300 Ca khúc.
.
Trên 200 Ca khúc.
.
Trên 100 Ca khúc.
.
Trên 50 Ca khúc.
.
Trên 25 Ca khúc.
.

 

2 thoughts on “*Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s