*Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

123…

*
50 năm hồng ân – Thánh ca Tạ Ơn

A.

*
Ave Maria trăng từ bi – Đức Mẹ
Ai muốn theo Ta (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Ai muốn theo Ta (Mc. 8: 34-35 & Mt. 20: 27-28) – Thánh ca Tin Mừng
Anrê Phú Yên – Các Thánh
Ánh tình yêu – Ca nguyện-Hiệp lễ
Ánh Xuân hồng (Xuân)
Ân tình Chúa – Tận hiến
Ân tình chung kết ân tình (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007

B.

*
Bài ca chia sẻ – Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Bài ca hiệp thông (Ga. 15: 5) – Thánh ca Tin Mừng
Bài ca lữ hành – Đức Mẹ
Bài ca Mazzarello – Các Thánh
Bài ca tạ ơn – Ca nguyện-Hiệp lễ
Bài ca thương mến – Ca nguyện-Hiệp lễ
Bài ca trên núi – Các Thánh
Bài hát trông cây (thơ: Bế Kiến Quốc) – Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Bàn tay cứu độ – Tận hiến
Bánh ban Sự Sống – Ca nguyện-Hiệp lễ
Bánh Thiêng bởi trời – Thiếu nhi
Bánh thơm rượu nồng – Dâng lễ
Bao giờ Người đến (Mùa Vọng) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Bao nhiêu hồng ân – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Bêlem âm vang cứu độ – Mùa Giáng Sinh
Bêlem yêu thương (Mùa Giáng Sinh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Bên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Bên Chúa nguyện cầu – Ca nguyện-Hiệp lễ
Bên dòng sông đó (Tv. 136) – Thánh vịnh
Bên dòng sông đó (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Bên đồng cỏ xanh (Tv. 22) (Thánh vịnh – Đáp ca) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Bên hữu Ngài (Tv. 44) (Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Bên máng cỏ (ý: Mark Link) – Nhạc Noel
Bên máng cỏ/1 – Mùa Giáng Sinh
Bên máng cỏ/2 – Mùa Giáng Sinh
Bên máng cỏ/3 – Mùa Giáng Sinh
Bên Mẹ khi Xuân về – Đức Mẹ
Bến bờ yêu thương – Nhập lễ
*
Biện chứng của Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Biện chứng của Ngài – Thánh ca Vào đời
Biết bao ân tình (Tận hiến) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Biết bao lần – Mùa Chay
Biết lấy gì (Tv. 115) – Tận hiến
*
Bốn mùa yêu thương – Ca nguyện-Hiệp lễ
Bông hoa dâng Mẹ (Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Bông hoa nhỏ (lời: Phanxicô) (Các Thánh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Bông hoa nhỏ tin yêu – Thánh Nữ Maria Goretti
Bông hoa Thánh Giá (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Bông hoa Thánh Giá – Tận hiến
*
Bước chân huyền diệu – Tận hiến
Bước theo Thầy – Tận hiến

C.

*
Ca khúc Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Ca khúc Tin Yêu (Các Thánh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Ca mừng Các Thánh – Các Thánh
Ca mừng Chư Thánh – Các Thánh
Ca mừng Thánh Nữ (Các Thánh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Ca tạ ơn (Tv. 97) – Thánh ca Tạ Ơn + Thánh vịnh
Ca tạ ơn (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Ca tụng Chúa (Tv. 145) (Thánh vịnh – Đáp ca) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Ca tụng Chúa Hóa Công (Tv. 91) (Thánh vịnh – Đáp ca) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Ca vang ngày mới – Mùa Phục Sinh
Các con là ánh sáng – Thánh ca Tin Mừng
Cám ơn Người – Thánh ca Tạ Ơn
Cám ơn Người (Tận hiến) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Cảm tạ – Ca nguyện-Hiệp lễ
Cảm tạ Chúa Xuân (Xuân) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Cảm tạ hồng ân – Tận hiến
Cầu cho Thiếu nhi – Tết Trung Thu
Cậy trông Chúa (Tv. 129) – Cầu hồn + Thánh vịnh
Cậy trông Mẹ – Đức Mẹ
*
Có Chúa Thánh Thần – Thiếu nhi
Có gì cho đời (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Có một người – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con chưa thấy ai – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con đã biết – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con đã nhìn và con đã thấy – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con đến gặp Chúa – Thiếu nhi
Con đi tìm Ngài – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con đường của em – Thiếu nhi
Con đường hạnh phúc – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con hãy về (Ga. 8: 11 & Tv. 50) – Thánh ca Tin Mừng
Con hân hoan – Nhập lễ
Con kính chào – Lễ Thánh Phanxicô Assisi (04/10)
Con không có gì – Dâng lễ
Con sẽ ca ngợi (Tv. 88) – Lòng Thương Xót Chúa
Con sẽ ngồi xuống – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con tin Một Chúa Ba Ngôi – Thiếu nhi
Con thật có tội (Cảm hứng: Lc. 15)
Con thật đáng tội – Mùa Chay
Con vui mừng – Nhập lễ
Con xin dâng – Dâng lễ
Con xin tiến dâng/1 – Dâng lễ
Con yêu dấu – Thiếu nhi
*
Của lễ cậy trông – Cầu hồn
Của lễ con dâng – Thiếu nhi
Của lễ cứu độ – Dâng lễ
Của lễ chân thành – Dâng lễ
Của lễ đời con – Tận hiến
Của lễ Gioan – Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan
Của lễ yêu thương – Dâng lễ
Cung đàn tình yêu – Các Thánh
Cuộc đời còn dài – Ca nguyện-Hiệp lễ
Cuộc tình dâng hiến – Hôn phối

Ch.

*
Cha đã Mặc Khải (Mt. 11: 25-27) – Thánh ca Tin Mừng
Cha đã mạc khải (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chân dung tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
Chỉ trong Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Thánh vịnh-Đáp ca
Chìa khóa – Các Thánh
Chìa khóa Phêrô – Thiếu nhi
Chính nhờ Ngài – Tận hiến
*
Cho con được thấy (Tv. 84) (Thánh vịnh – Đáp ca) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Cho con vững tin – Ca nguyện-Hiệp lễ
Cho một lời nguyện ước (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Cho nhau ân tình – Hôn phối
Cho Nước Trời mai sau – Ca nguyện-Hiệp lễ
Cho tình hiệp nhất – Ca nguyện-Hiệp lễ
Cho tình người hiệp nhất – Ca nguyện-Hiệp lễ + Chúa Ba Ngôi + Chúa Thánh Thần
Cho tình tôi nguyên vẹn – Ca nguyện-Hiệp lễ
Cho thì có phúc – Ca nguyện-Hiệp lễ
Chốn thảm sầu (Cầu hồn) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chờ mong – Mùa Chay
*
Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22) (Thánh vịnh – Đáp ca) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chúa dẫn đưa con (Tv. 1) (Thánh vịnh – Đáp ca) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chúa dắt dìu con – Tận hiến
Chúa đã biết con (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chúa đã biết con (Tv. 139) – Thánh vịnh-Đáp ca
Chúa đã gọi con (Tận hiến) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chúa đã sống lại – Mùa Phục Sinh
Chúa gọi con đi – Tận hiến
Chúa Kitô Vua vũ trụ – Chúa Kitô Vua
Chúa là ánh sáng – Thiếu nhi
Chúa là Mặt Trời (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chúa là niềm vui (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chúa luôn ngọt ngào (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chúa luôn ngọt ngào (Tv. 33) – Thánh vịnh
Chúa ở cùng con – Ca nguyện-Hiệp lễ
Chúa ở cùng Ta (Mùa Giáng Sinh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chúa phải lớn lên (Ga. 3: 30) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Chúa sẽ ngự đến (Mùa Vọng) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chúa sống trong tôi – Ca nguyện-Hiệp lễ
Chúa thật sang giàu (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chúa trong cuộc đời – Ca nguyện-Hiệp lễ
Chúa yêu con/1 – Ca nguyện-Hiệp lễ
Chúa yêu con/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chúc mừng (Tận hiến) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chúc tụng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chúc tụng Chúa (Tv. 95) (Thánh vịnh – Đáp ca) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chúc tụng Chúa (nhạc: Laudate Dominum) – Nhập lễ
Chúc tụng Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/11/2006
Chúc tụng Thiên Chúa (Ep. 1: 3-10) – Thánh ca Tin Mừng
Chúc Xuân (+ Thi Thiên) (Xuân)
Chúc Xuân (Cùng vui hân hoan… ) – Xuân
Chúc Xuân (Xin chúc anh… ) – Xuân
Chúc Xuân (Xuân về như tiếng ca… ) – Xuân
Chung lời cảm tạ – Nhập lễ + Ca nguyện-Hiệp lễ
Chung lời tạ ơn – Nhập lễ
Chút tình con thơ – Đức Mẹ
Chút yêu thương – Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Chuyện ông Giakêu (Lc. 19: 1-10) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Chuyện ông Giakêu (Lc. 19: 1-10) – Thánh ca Tin Mừng
Chuyện phải lo – Thiếu nhi
*
Chứng nhân Tin Mừng (Các Thánh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Chứng nhân tình yêu – Các Thánh

D.

*
Dắt vào tình yêu – Hôn phối
*
Dẫn con từng bước – Ca nguyện-Hiệp lễ + Tận hiến
Dâng – Dâng lễ
Dâng/2 (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Dâng cao tình yêu – Dâng lễ
Dâng Chúa Xuân – Xuân
Dâng hiến – Dâng lễ
Dâng lễ vật – Dâng lễ
Dâng lên Chúa – Dâng lễ
Dâng lên Chúa tuổi trẻ – Thiếu nhi
Dâng lời cảm tạ – Ca nguyện-Hiệp lễ
Dâng lời nguyện cầu – Dâng lễ
Dâng Mẹ tình yêu – Hôn phối
Dâng tiến – Dâng lễ
*
Diễm phúc của lòng tin – Thiếu nhi
Dìu nhau trao yêu thương – Hôn phối
*
Dù con chưa thấy Ngài (Tv. 24) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Dự tiệc cưới – Thiếu nhi
Dự tiệc hồng ân – Ca nguyện-Hiệp lễ

Đ.

*
Đáp ca Lễ Đức Mẹ Lộ Đức
Đau khổ dẫn đến vinh quang – Thiếu nhi
*
Đấng con tôn thờ – Nhập lễ
Đất tốt – Thiếu nhi
Đầu năm dâng lễ/1 – Xuân
Đây Chiên Thiên Chúa – Thiếu nhi
*
Để Chúa đến – Mùa Vọng
Đêm Chúa ra đời – Mùa Giáng Sinh
Đêm hồng phúc – Mùa Giáng Sinh
Đêm vắng sao – Mùa Vọng
Đền đáp hồng ân (Tv. 115) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đến cùng yêu thương (Ga. 13: 1b) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đến cùng yêu thương (ĐK 3 bè) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đến dự Tiệc Thánh – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đến đây chầu Chúa (Tv. 99) – Thánh Thể-Thánh Tâm
Đến để phục vụ – Tận hiến
Đến trong tình yêu – Hôn phối
*
Đi gieo Tin Mừng – Thánh ca Tin Mừng
Điều gì phải lo – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Đóa hoa tinh tuyền – Tận hiến
Đoàn người đi (Tv. 125) – Thánh vịnh
Đón chờ Chúa – Thiếu nhi
*
Đối diện – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đổi mới đời con – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đổi mới lòng con – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đồng hành với con – Tận hiến
*
Đời Linh mục – Tận hiến
*
Đưa nhau – Hôn phối
Đức Kitô là Sự Sống (5 MC/A) – Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Đức Kitô phải được lớn lên (Ga. 3: 30) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đức Kitô vẫn là một – Thánh ca Tin Mừng
Đức Kitô vinh hiển (lời: Teillard de Chardin) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đức Mẹ lên trời – Đức Mẹ
*
Đừng bỏ tôi đơn hành – Ca nguyện- Hiệp lễ
Đừng chấp chi con – Ca nguyện-Hiệp lễ + Cầu hồn
Đừng để con đơn hành (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
Được nghe Lời Chúa – Thiếu nhi
Được rước Chúa
*
Đường đến Cha – Thiếu nhi
Đường đi theo Chúa – Tận hiến
Đường tình yêu – Nhạc về Gia Đình
Đường trần và niềm tin yêu – Ca nguyện-Hiệp lễ

E.

*
Em đâu có sợ – Thiếu nhi
Emmanuel – Thánh ca Tin Mừng

G.

*
Gabriel, Tỗng Lãnh Thiên Thần (Cảm hứng: Ga. 1,45-51 & Tv. 102) – Các Thánh
Gặp gỡ Chúa (Cảm hứng: Ga. 4,5-42 & Mt. 9,13) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Gặp gỡ nơi Đức Giêsu – Thánh ca Tin Mừng
Gọi mời về bến yêu thương – Ca nguyện-Hiệp lễ
Gọi nguồn cảm hứng- Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Gia đình Thánh – Thiếu nhi
Giã từ mệt mỏi – Thánh ca Tạ Ơn
Giêsu ánh sáng – Tận hiến
Giêsu, con hát về Ngài – Ca nguyện-Hiệp lễ
Giêsu, Ngài đã đến – Ca nguyện-Hiệp lễ
Gioan Phalô II, Ca sĩ của tình thương – Các Thánh
Giọt yêu thương (+ Viết Chung) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Giữ gìn con – Ca nguyện-Hiệp lễ

H.

*
Hạnh phúc nơi nơi – Ca nguyện-Hiệp lễ
Hạnh phúc thay – Đáp ca Mồng Hai Tết
Hành trình về Niềm Vui – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Hát lên ca mừng (Tv. 94) – Nhập lễ
Hát lên Tạ Ơn (Cảm hứng: Eph. 5,19-20) – Thánh ca Tạ Ơn
Hát mừng Thiên Chúa – Đáp ca
Hát về tình yêu Chúa – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Hãy bước theo Cha – Ca nguyện-Hiệp lễ
Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 116) – Thánh vịnh
Hãy để mọc lên – Thiếu nhi
Hãy đến mừng vui – Mùa Giáng Sinh
Hãy đến reo mừng (Tv. 94) – Thánh vịnh
Hãy làm cho Chúa (Mt. 25: 31-46) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Hãy nên Thánh – Tận hiến
Hãy tạ ơn Chúa/2 (Tv. 135) – Thánh vịnh
Hãy theo Thầy (Ga. 21: 19) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Hãy vui mừng – Thiếu nhi
*
Hân hoan ngày về (Tv. 125) – Thánh vịnh
*
Hiến dâng/2 – Tận hiến
Hiến lễ tình yêu – Mừng Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước, Linh mục dòng Đa Minh (02/04)
Hiến tế tình yêu – Thánh Giuse Diaz Sanjurjo An, Giám mục dòng Đa Minh (20/07)
Hiến tế vì tình yêu – Thánh Phêrô Trương Văn Thi, Linh mục (21/12)
Hiền từ và khiêm nhu – Thiếu nhi
Hiệp dâng – Dâng lễ
Hiệp nhất nên một (Ga. 17: 11-19, 23) – Thánh ca Tin Mừng
Hiệp thông Năm Thánh (Cảm hứng: Mc. 3,14)
Hiệp thông – Phục vụ (ý: Nettleton)
Hiệp thông yêu mến (Chủ đề) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Hiệp với Ngài – Tận hiến
*
Hoa yêu – Hôn phối
Hóa thân – Ca nguyện-Hiệp lễ
Hoan ca – Nhập lễ
Hoan ca Phục Sinh – Mùa Phục Sinh
Hoan ca tạ ơn – Ca nguyện-Hiệp lễ
Hoan ca tri ân – Tận hiến
Họp mừng Xuân mới – Xuân
*
Hội ca Giáng Sinh – Mùa Giáng Sinh
Hôn ước – Hôn phối
Hồng ân cảm tạ – Thánh ca Tạ Ơn
Hồng ân Giáng Sinh – Mùa Giáng Sinh
Hỡi người tôi yêu dấu – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Hướng lên trời (Cảm hứng: Cv. 1,10-11 & Mc. 16,15-20) – Lễ Chúa Thăng Thiên
Hướng về Năm Thánh/1 (Ca nguyện-Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Hướng về Năm Thánh/2 (Ca nguyện-Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
Hy vọng nơi Chúa (Tv. 26 & 29) – Ca nguyện-Hiệp lễ + Thánh vịnh

K.

*
Kiếp người cậy trông – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Kinh cầu cho các Linh mục – Tận hiến
Kinh cầu tình yêu – Hôn phối
Kinh chay – Mùa Chay
Kinh chiều – Đức Mẹ
Kinh dâng (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Kinh Kính Mừng Giuse (lời: Trần Đức Huyến) – Các Thánh
Kinh ngợi khen Thiên Chúa (ý: Thánh Phanxicô) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Kinh nguyện con dâng – Ca nguyện-Hiệp lễ
Kinh nguyện dâng Mẹ – Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01/01)
Kinh nguyện Đầu Xuân – Xuân
Kinh nguyện Tạ Ơn – Ca nguyện-Hiệp lễ
Kinh Tạ lễ – Kết lễ
Kinh thánh hóa Gia Đình – Nhạc về Gia Đình
*
Kính chào Maria – Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07/10)
Kính dâng lễ vật – Dâng lễ
Kính dâng Ngài – Dâng lễ
Kính Thánh Mác-ti-nô (03/11)
Kính Thánh Rôsa Lima
Kính Thánh Tông đồ
*
Khải hoàn ca/1 – Mùa Phục Sinh
Khát vọng tìm Chúa – Ca nguyện-Hiệp lễ
Khát yêu thương – Ca nguyện-Hiệp lễ
Khấn xin tình yêu – Hôn phối
*
Khi bóng chiều – Đức Mẹ
Khi con đến trong đời – Ca nguyện-Hiệp lễ
Khi con vào đời – Tận hiến
*
Không ai (Cảm hứng: Ga. 14: 5) – Thánh ca Tin Mừng
Không phải vì con – Tận hiến
*
Khúc ca cảm tạ – Tận hiến
Khúc ca Hiển Linh – Thiếu nhi
Khúc ca hồng ân – Tận hiến
Khúc ca tận hiến – Tận hiến
Khúc ca yêu đời (Ca nguyện-Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Khúc hát yêu đời – Nhập lễ

L.

*
Là ánh sáng – Thiếu nhi
Là hạt bụi (St. 3: 19) – Cầu hồn
Là môn đệ Chúa Kitô (1Cr. 1: 23) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Là người của Chúa (Cảm hứng: Tv. 62) – Tận hiến
*
Lạy Chúa (Tv. 118) – Ca nguyện-Hiệp lễ + Thánh vịnh
Lạy Chúa chúng con (Tv. 8) – Thánh vịnh
Lạy Chúa Giêsu, xin chữa chúng con (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 21/02/2020
Lạy Chúa Thánh Thần – Chúa Thánh Thần
Lạy Chúa xin đồng hành – Ca nguyện-Hiệp lễ
Lạy Đức Mẹ La Vang/1
Lạy Đức Mẹ La vang/2
Lạy Thánh Giuse
Lạy Thánh Phanxicô (Ca tiếp liên 04/10)
Lạy Thầy con muốn đến xem (Ga 1: 35-41) – Thánh ca Tin Mừng
Lắng nghe kinh chiều – Ca nguyện-Hiệp lễ
Lắng nghe Lời Chúa – Ca nguyện-Hiệp lễ
Lấy gì đền đáp ơn Ngài – Tận hiến
*
Lề luật Chúa ban – Thiếu nhi
*
Lễ dâng của người Cha – Dâng lễ
Lễ dâng mong đợi – Dâng lễ
Lễ dâng Mùa Xuân – Xuân
Lễ dâng trong phút Giao Thừa – Xuân
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/08)
Lễ tế Tạ Ơn (Tv. 115) – Thánh vịnh
Lễ Thánh Phanxi cô (Ca tiếp liên 04/10)
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 
Lễ vật dâng hiến – Dâng lễ
Lễ vật thiên nhiên (ý: Teillard de Chardin) – Dâng lễ
Lên đường (Lc. 10: 1-12 , 17-20) – Thánh ca Tin Mừng
*
Loan báo Tin Mừng (Mc. 16: 15) – Thánh ca Tin Mừng
Lòng Chúa yêu thương (Tv. 32) – Nhập lễ Lễ Thánh Tâm/C
Lòng trung kiên – Kính Thánh Gia cô bê Đỗ Mai Năm (12/08)
Lời ca của Mẹ – Mùa Giáng Sinh
Lời ca thiên thu – Ca nguyện-Hiệp lễ
Lời cầu chúc (Thiếu nhi)
Lời cuối – Cầu hồn
Lời Chúa (Ca nguyện-Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Lời Chúa trong cuộc đời – Tận hiến
Lời dâng/1 – Dâng lễ
Lời dâng/2 – Dâng lễ
Lời hứa – Thiếu nhi
Lời kinh chiều (+ Xuân Tưởng) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Lời kinh cho một ngày – Ca nguyện-Hiệp lễ
Lời kinh tạm biệt – Cầu hồn
Lời nguyện cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lời nguyện cùng Thánh Đaminh (08/08)
Lời nguyện đầu tiên – Xuân
Lời nguyện hương bay (Tv. 142) – Thánh vịnh
Lời nguyện kết lễ – Kết lễ
Lời nguyện mến yêu – Kết lễ
Lời nguyện Phó tế – Tận hiến
Lời nguyện trong sương – Nhập lễ
*
Luca Thánh Sử
Luật yêu thương – Tuần Thánh

M.

*
Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mầu nhiệm yêu thương – Thánh Thể-Thánh Tâm
Mây ơi mưa xuống – Mùa Vọng
Mẹ La Vang (thơ: Đỗ Xuân Quế)
Mẹ lên Trời
Mẹ Maria
Mẹ về thiên cung
Mẹ yêu dấu – Đức Mẹ
Mến yêu phụng sự – Tận hiến
*
Miệng con loan truyền (Tv. 70) – Thánh vịnh
*
Mọi sự cho mọi người (1Cr. 9: 22B) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Một điềm lạ (Kh. 12) – Lễ Đức Mẹ Lên Trời
Một thời để yêu một thời để sống (lời: Nguyễn Ngọc Sơn) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Mơ về bên Chúa – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Mùa Cứu Thế – Mùa Giáng Sinh
Mùa hồng ân cứu độ – Ca nguyện-Hiệp lễ
Mùa Xuân đến rồi – Xuân
Mùa Xuân nhớ Mẹ nhớ Cha – Hiếu kính Mẹ Cha
Mùa Xuân trong Chúa – Xuân
Muôn lạy Đức Kitô – Chúa Kitô Vua
Muôn loài muôn vật ngợi ca (Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di) – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Mừng Cha nhân ái
Mừng Thánh Lu-y Gon-da-ga (21/06)
Mừng Thánh nhân (+ Nguyên Thủy)
Mừng Thánh Tông Đồ
Mừng Xuân – Xuân
Mừng Xuân đến – Xuân

N.

*
Nào tung hô Chúa (Tv. 99) – Nhập lễ + Thánh vịnh
Nay Mẹ lên trời – Đức Mẹ
Này con xin đến/1 – Tận hiến
Này con xin đến/2 – Tận hiến
Này con xin đến (Tv. 39) – Tận hiến
Này là của lễ – Dâng lễ
Này là Mình Thầy (Mc. 14: 22-24) – Thánh ca Tin Mừng
Năm Thánh, năm toàn xá (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
Nếu con đã biết Ngài – Ca nguyện-Hiệp lễ
Nếu một lần – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Niềm trông đợi (Các Thánh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Niềm vui (Thiếu nhi)
Niềm vui của bé
Niềm vui Giáng Sinh – Mùa Giáng Sinh
*
Noel về (2 bè) – Mùa Giáng Sinh
Noel vê (4 bè) – Mùa Giáng Sinh
Noi gương Thánh nhân
Nói đi con – Hiếu kính Mẹ Cha
Nói với dân Ta – Tuần Thánh
*
Nương tựa nơi Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007

Ng.

*
Ngài đến nơi đây – Ca nguyện-Hiệp lễ
Ngàn lời hoan ca (Tv. 125) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Ngày Chúa sống lại (Nhạc Pháp) – Mùa Phục Sinh
Ngày hạnh phúc – Hôn phối
Ngày hồng ân – Thánh ca Tạ Ơn
Ngày trại vui/2 (Thiếu nhi)
Ngày Xuân cảm tạ – Xuân
Ngày Xuân thảo hiếu (Eph. 6,1-4 . 18,23) – Kính nhớ Tổ Tiên (Mùng 2 Tết)
Ngân xa nhạc khúc Thiên đường – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Ngọc quý (Mt. 13: 44) – Chúa Nhật 17 Thường Niên/A – Thánh ca Tin Mừng
Ngọn đuốc thiêng – Các Thánh
Ngợi ca – Nhập lễ
Ngợi khen Chúa Ba Ngôi – Chúa Kitô Vua
Ngợp ánh chiêu dương – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Ngụ trong Nhà Chúa (Tv. 14) (Thánh vịnh – Đáp ca) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nguồn sống yêu thương – Ca nguyện-Hiệp lễ
Nguồn suối an bình – Mùa Chay
Nguồn suối cứu độ – Ca nguyện-Hiệp lễ
Nguồn trợ lực đời tôi – Ca nguyện-Hiệp lễ
Nguyện cầu cho Cha Mẹ (Cha Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nguyện dâng lên Chúa – Dâng lễ
Nguyện đi theo Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nguyện đường của Chúa – Nhập lễ
Nguyện Trời Cao (Mùa Vọng) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nguyện ước cho Cha Mẹ (Cha Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nguyện ước cho tình yêu – Hôn phối
Nguyện xin Thánh Thần (Chúa Thánh Thần) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
Người diễm phúc – Thánh ca Tin Mừng
Người đã đến – Mùa Giáng Sinh
Người đến từ sa mạc – Các Thánh
Người được chúc phúc – Các Thánh
Người hiền đức (Tv. 96) – Thánh vịnh
Người tình cô đơn – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Nghĩ về bước chân con – Nhạc về Gia Đình

Nh.

*
Nhạc khúc Thiên đường/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nhạc khúc Thiên đường/3 (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nhạc khúc Thiên đường/4 (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nhân chứng tình yêu – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Nhớ con Chúa ơi (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nhớ Mẹ hiền đã xa (Cha Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
Như (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Như hoa hướng dương (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Như lời Ngôn sứ – Tận hiến
Như Mẹ Maria
Như mọi người – Ca nguyện-Hiệp lễ
Như một bài ca (Nhập lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Như một vầng trăng – Thiếu nhi
Như Mùa Xuân đến (Tận hiến) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Như Người đã đến – Tận hiến
Như Thầy yêu thương (Ga. 13: 34b) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Như Thầy yêu thương (Ga. 13: 34b) – Thánh ca Tin Mừng
Những bước chân vượt qua – Các Thánh
Những cánh hoa dâng Mẹ – Đức Mẹ
Những gì đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Những giọt mưa hồng – Mừng lễ Chị Thánh Têrêsa HĐGS (01/10) – Kết lễ
Những lời ca (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Những lời ca Alleluia (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007

Ô.

*
Ôi Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Ôi Giêsu, viên ngọc quý (Mt. 13: 44-46) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Ôi Mẹ Linh mục – Tận hiến
Ông Thánh Gioan
*
Ơn Chúa gọi – Tận hiến
Ơn gọi Giáng Sinh – Mùa Giáng Sinh
Ơn gọi hiệp thông – Tận hiến
Ơn Giáng Sinh
Ơn Ngài đổi mới – Chúa Thánh Thần

P.

*
Phần thưởng cao quý (Mt. 5: 1-12) – Thánh ca Tin Mừng
Phó dâng nơi Mẹ – Đức Mẹ
Phó thác – Tuần Thánh
Phúc cho người (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Phục vụ Lời Chúa (Các Thánh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Phút Giao Thừa – Xuân
Phút giây độ lượng (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007

R.

*
Reo vui mừng Chúa (Tv. 94) (Thánh vịnh – Đáp ca) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Rước tình lên Thiên Chúa – Hôn phối
Rượu nho bánh miến (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007

S.

*
Sai đi phục vụ – Ca nguyện-Hiệp lễ
Sao Chúa gọi con – Tận hiến
Sao lại là con? – Tận hiến
Sống cho Chúa – Ca nguyện-Hiệp lễ
Sống chứng nhân (Kết lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Sống đạo hôm nay – Kết lễ
Sống theo luật Chúa (Tv. 118) – Thánh vịnh
Sống trong niềm vui – Ca nguyện-Hiệp lễ
Sống trong tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Sống trong tình yêu – Ca nguyện-Hiệp lễ
Sống trong tình yêu (Truyền giáo) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Suy tôn Lời Chúa – Ca nguyện-Hiệp lễ

T.

*
Ta là Mục tử (Ga. 10: 14) (Alleluia) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tám mươi năm trong lời Tạ Ơn – Thánh ca Tạ Ơn
Tán tụng Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
Tặng vật dâng Ngài – Thiếu nhi
*
Tâm ca (Thiếu nhi)
Tâm ca cảm tạ – Tận
Tâm nguyện (Truyền giáo) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tâm sự (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tâm tình bên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tâm tình con dâng – Ca nguyện-Hiệp lễ
Tâm tình được yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tâm tình người được yêu
Tâm tình nhỏ bé (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tâm tình sám hối (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tâm tư hân hoan – Nhập lễ
Tấm bánh bẻ ra (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tấm bánh ly rượu (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tấm bánh này (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tấm bánh với ly rượu (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tên gọi đẹp nhất (Các Thánh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
Tiến Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tiếng chuông hồng ân (Mùa Giáng Sinh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tiếng hát lên đường/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tiếng hát lên đường/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tiếng hát lên đường/3 (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tiếng hát lên Trời (Mùa Phục Sinh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tiếng hát từ Bêlem (Mùa Giáng Sinh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tiếng lòng cảm mến – Đức Mẹ
Tiếng vọng vực sâu – Cầu hồn
*
Tim còn băn khoăn (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tìm Ngài/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tìm Ngài/2 – Tận hiến
Tìm về chân lý (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tin cậy Chúa (Tv. 55) – Thánh vịnh
Tin cậy Chúa (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tin Cậy Mến (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tin Mừng cứu độ (ý: Mc. 16,15-20 & Ga. 1,14-16)
Tin Mừng cứu độ/1 – Mùa Phục Sinh
Tin Mừng cứu độ/2 – Mùa Phục Sinh
Tin Mừng Phục Sinh/1 – Mùa Phục Sinh
Tin Mừng Phục Sinh/2 – Mùa Phục Sinh
Tin vào Lòng Thương Xót (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tin vào Lòng Thương Xót -Lòng Thương Xót Chúa
Tình ca Bêlem (Mùa Giáng Sinh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tình ca dâng Mẹ (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tình ca Giêsu – Mùa Giáng Sinh
Tình Cha nghĩa Mẹ – Cha Mẹ + Thiếu nhi
Tình Chúa là hồng ân (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tình Chúa vô biên (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tình Chúa yêu thương (Mt. 9: 36) (11A) – Thánh ca Tin Mừng
Tình Chúa yêu thương (Thiếu nhi) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tình hồng dâng Mẹ – Hôn phối
Tình Mẹ – Đức Mẹ
Tình Mẹ/2 – Cha Mẹ
Tình Ngài sưởi ấm lòng con (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tình Ngài trong con (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tình Người Sáng Thế (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tình thương ấp ủ – Tận hiến
Tình Trời thắp sáng (Cảm hứng: 1Pet. 2,21) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Tình yêu chiến thắng (Mùa Phục Sinh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tình yêu Chúa gọi tôi – Tận hiến
Tình yêu Chúa vút cao – Ca nguyện-Hiệp lễ
Tình Yêu dâng hiến – Ca nguyện-Hiệp lễ
Tình Yêu dâng hiến (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tình yêu Đức Kitô thúc bách con (Cảm hứng: 2Cr. 5,14) – Tận hiến
Tình yêu ơi hãy đến – Ca nguyện-Hiệp lễ
Tình yêu tạo dựng – Hôn phối
Tình yêu Thánh giá – Mùa Chay + Tận hiến
*
Tổ phụ Abraham (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tổ phụ Abraham – Thánh ca Tin Mừng
Tôi đã nhìn và tôi đã thấy (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
Tự đáy lòng con (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Tự đáy lòng con (Tv. 129) – Thánh vịnh-Đáp ca
Từ hừng sáng (Tv. 62) – Thánh vịnh
Từ trái tim của Người (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Từ trái tim của Người – Thánh Thể-Thánh Tâm
Từng giọt rượu – Dâng lễ

Th.

*
Thánh ca Tạ Ơn (Tận hiến) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Thánh Gioan (Các Thánh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Thánh Lễ đã hết (Kết lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Thánh Lễ trong cuộc đời (Kết lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Thánh Nữ I-nê-đê (Các Thánh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Thánh Nữ Têrêsa
Thánh Rôcô
Thánh Thần chân lý – Chúa Ba Ngôi + Chúa Thánh Thần
Thánh Thần xin hãy đến – Chúa Thánh Thần
Thánh vịnh 44
Thành toàn trong Đức Kitô (Tận hiến) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Thay của lễ dâng – Dâng lễ
*
Thắp nén hương Xuân – Xuân
Thắp sáng lời kinh – Cầu hồn
Thắp sáng nến hồng – Thiếu nhi
Thân phận yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
Theo bước Chúa – Tận hiến
Theo Chúa lên đường – Tận hiến
Theo Lòng Thương Xót – Lòng Thương Xót Chúa
*
Thì thầm yêu thương (Cảm hứng: 1Ga. 4,8a) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Thiên Chúa là Tình Yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Thiên Chúa tối cao (Mt. 22,21) – Chúa Nhật 29 Thường Niên/A
Thiên Chúa tối cao (Thiếu nhi)
Thiên chức Linh mục – Tận hiến
Thiếu nhi dâng Chúa – Thiếu nhi
Thiếu nhi dâng lễ – Thiếu nhi
Thiếu nhi đoan hứa – Thiếu nhi
Thiếu nhi tạ lễ – Thiếu nhi
Thiếu nhi yêu Chúa – Thiếu nhi

Tr.

*
Trái tim Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Trái tim Giêsu (Mt. 11: 29 ; Tv. 102 & Lc. 15: 3-7) – Thánh ca Tin Mừng
Trăm năm Hạnh Phúc (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Trăng Thu (Thiếu nhi)
*
Trên Trời và dưới đất (Mùa Giáng Sinh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
Tri ân Chúa – Tận hiến
*
Trọn đời cảm mến – Tận hiến
Trong an bình – Kết lễ
Trong ân tình Chúa (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Trong Đức Kitô (Tv. 41,2 , Ga. 15,5 , Gl. 2,19-22 , Rm. 8,35) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Trong Đức Kitô (Truyền giáo) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Trong khu phố con (Quê hương – Đất nước) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Trong lễ dâng – Tận hiến
Trong lễ dâng (Truyền giáo) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Trong mến yêu
Trong một tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Trong ơn Chúa Thánh Thần – Chúa Thánh Thần
Trong tình Chúa Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Trong tình Mẹ – Đức Mẹ
Trong tình yêu tự nguyện – Ca nguyện-Hiệp lễ
Trong tình yêu Thiên Chúa – Mừng Kính Thánh Giuse Trần Tuân (Hoan) , Lm. dòng Đa Minh (29/04)
Trong yêu thương – Tận hiến
*
Trông cậy Chúa (+ Phanxicô) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Trông ơn cứu độ – Cầu hồn
Trông ơn cứu độ (Tv. 129) – Thánh vịnh
Trở lại Thiên đường – Mùa Chay
*
Trung kiên chờ Mẹ – Cầu hồn

U.

*
Ước mơ một đời – Tận hiến
Ước mơ trong con – Ca nguyện-Hiệp lễ
Ước nguyện thủy chung (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007

V.

*
Và trong Ngài – Tận hiến
Vang lời tụng ca – Tuần Thánh
Vào cung thánh Chúa (Nhập lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Vào Nước Trời – Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Vào Thánh Đài – Nhập lễ
Vào Thánh lễ – Nhập lễ
Về đây bên Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Về đây họp mừng (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Về nơi đây – Nhập lễ
Về Nhà Cha – Nhập lễ
Về Nhà Chúa/1 – Nhập lễ
Về Nhà Chúa/2 (Tv. 121) (Nhập lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Về sống bình yên – Cầu hồn
*
Vì Chúa đã xuống đời – Mùa Giáng Sinh
Vì Chúa yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Vì mỗi người chúng con (ý: Michel Quoist) – Mùa Giáng Sinh
Vì Ta là Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Vì Ta là Chúa (Jer. 31: 9) – Thánh ca Tin Mừng
Vì tôi là Linh mục – Tận hiến
Vì yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vì yêu chúng con – Mùa Chay
Vì yêu vì thương (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Vinh Danh Chúa Ba Ngôi – Chúa Ba Ngôi
Vinh Danh Thiên Chúa – Mùa Giáng Sinh
*
Vòng tròn yêu thương – Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Vỗ tay cho đều (Thiếu nhi)
*
Vui bên nhau (Thiếu nhi)
Vui dường nào (Tv. 121) – Nhập lễ
Vui dường nào (Tv. 121) – Thánh vịnh
Vui sống – Thánh ca Tin Mừng
Vươn cao linh hồn – Mùa Chay
Vượt qua giông tố (Mc. 4: 35-41) – Thánh ca Tin Mừng

X.

*
Xanh trời Noel – Mùa Giáng Sinh
*
Xin cảm tạ Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin chào Mùa Xuân/1 (Xuân) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin chào Mùa Xuân/2 – Xuân
Xin cho con – Ca nguyện-Hiệp lễ
Xin cho con hiểu (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin cho Mùa Xuân – Xuân
Xin cho tôi – Tận hiến
Xin chọn người yêu là Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin Chúa dẫn đưa – Cầu hồn
Xin Chúa đến – Mùa Vọng
Xin Chúa ở với con
Xin dẫn đưa – Cầu hồn
Xin dâng – Dâng lễ
Xin dâng Cha – Dâng lễ
Xin được sống một đời – Tận hiến
Xin hãy ban lời (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin hiệp dâng – Dâng lễ
Xin lòng Chúa xót thương (Hòa âm) – Lòng Thương Xót Chúa
Xin Lời Chúa – Ca nguyện-Hiệp lễ
Xin Mẹ hãy nhớ – Đức Mẹ
Xin Mẹ Mùa Xuân (Xuân) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin mở miệng con – Nhập lễ
Xin nâng đỡ con (Tv. 56) (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin Ngài đến (Mùa Vọng) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin Ngài hãy đến/1 – Mùa Vọng
Xin Ngài hãy đến/2 – Mùa Vọng
Xin Ngài trang điểm đời tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin nghe lời con (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin nghe lời con (Tv. 50) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Xin sai Thánh Linh/2 (Chúa Thánh Thần) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin tiến dâng (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin tỏ cho chúng con – Thánh ca Tin Mừng
Xin tỏ lòng từ bi (Mùa Vọng) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin tỏ lòng từ bi – Thánh ca Tin Mừng
Xin thương xót con (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin thương xót con (Cảm hứng: Lc. 18: 13-14 & Tv. 50) – Thánh ca Tin Mừng
Xin xót thương con (Cầu hồn) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xin yêu nhau (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
Xuân đã đến rồi (Xuân) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Xuân hồng ân – Xuân
Xuân ở trong con – Xuân
Xuân quê hương (+ Vũ Mộng Thơ)
Xuân yêu thương – Xuân

Y. 10

*
Ý thơ tuyệt vời (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Ý thơ tuyệt vời (Tv. 44) – Nhập lễ
Yêu cho đến cùng – Tận hiến
Yêu đến cùng (Ga. 13: 1b) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Yêu thương bác ái – Ca nguyện-Hiệp lễ

3 thoughts on “*Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s