Thánh vịnh-Đáp ca – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A. 

*
Ai đây sẽ đến (Tv. 14) (Chúa Nhật 22 Thường Niên/B) – La Thập Tự
Ai đi đường ngay (Tv. 49) – Viễn Xứ
Ai đi đường thẳng ngay (Tv. 49) – Tường Ân
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – La Thập Tự (16.TN/C)
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Viễn Xứ
Ai được vào (Tv. 14) (Chúa Nhật 22 Thường Niên/B) – Viết Chung
Ai kính sợ (Tv. 127) – Viết Chung
Ai nghẹn ngào (Tv. 125) (Chúa Nhật 33 Thường Niên/C) – Viết Chung
Ai sẽ được vào nhà Chúa (Tv. 14) – Tường Ân
Ai sống đời công chính (Tv. 49) – Ngọc Linh
Ai tìm kiếm Chúa (Tv. 68) – Đinh Công Huỳnh
Ai trông cậy (Tv. 24) (Lễ Các Đẳng) – Viết Chung
Ai yêu mến Thầy – Viết Chung
Alleluia! – Phanxicô
Alleluia! – Thế Thông
Alleluia! – Vinam
Alleluia! Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) – Tường Ân
Alleluia! (Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam) – Cao Thanh Hoàng
Alleluia! (Lễ cầu hồn) – Ninh Doãn Hùng
Alleluia! (Lễ Kitô Vua) – Cao Thanh Hoàng
Alleluia! (Mồng Một Tết) – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Ánh sáng bừng lên (Tv. 96) (Lễ Rạng đông Giáng Sinh) – Viết Chung
Ánh sáng rực rỡ (Tv. 96) (Lễ Rạng đông Giáng Sinh) – Viết Chung
Ánh tôn nhan (Tv. 66) (Lễ Mẹ Thiên Chúa) – Viết Chung
*
Ân lộc Chúa ban (Tv. 32) – BCD
Ân nghĩa Chúa (Tv. 88) (Lễ Vọng Giáng Sinh) – Viết Chung
Ân tình Chúa (Tv. 102) – Ngọc Linh
Ân tình Chúa thiên thu (Tv. 102) (Lễ Thánh Tâm/A) – Viết Chung
Ân tình thiên thu (Tv. 102) (Lễ Thánh Tâm/A) – Viết Chung

 B.

*
Bài ca Alleeluia (Tv. 145) (Chúa Nhật 26 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Bài ca mãn nguyện (Tv. 22) – Nguyễn Văn Thư
Bạn hãy khiêm cung (Tv. 68) (Chúa Nhật 15 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Bạn hãy nếm thử (Tv. 33) (Chúa Nhật 19 Thường Niên/B) – La Thập Tự
Bánh bởi trời (Tv. 77) – Tường Ân
Bánh bởi Trời (Tv. 77) – Viễn Xứ
Bánh bởi trời (Tv. 77) (Chúa Nhật 18 Thường Niên/B) – Viết Chung
*
Bên dòng sông đó (Tv. 136) – Nguyễn Duy
Bên đồng cỏ xanh (Tv. 22) – Nguyễn Duy
Bên hữu Ngài –  Nguyễn Duy
Bờ sông Babylon (Tv. 136) (Chúa Nhật 4 Mùa Chay/B) – Bùi Ninh
Bởi vì Chúa (Tv. 129) (Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A) (Chúa Nhật 10 Thường Niên/B) – Bùi Ninh
Bởi vì Chúa (Tv. 21) – Viễn Xứ
Bởi vì Chúa xót thương (Tv. 129) – Tường Ân

C.

*
Ca mừng Thượng Đế (Tv. 46) – Nhật Minh
Ca mừng Thượng Đế (Tv. 47) – Nhật Minh
Ca ngợi tình Chúa/3 (Tv. 88) (Vọng Giáng Sinh) – Bùi Ninh
Ca ngợi tình Chúa (Tv. 88) (Thứ Năm Tuần Thánh) – Viết Chung
Ca ngợi tình Chúa/1 (Tv. 88) (Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/B) – Bùi Ninh
Ca ngợi tình Chúa/5 (Tv. 88) (Lễ Truyền Chức) (Thứ Năm Tuần Thánh) – Bùi Ninh
Ca ngợi tình thương Chúa (Tv. 88) – Tường Ân
Ca tình tri âm (Tv. 15) – Kim Long
Ca tụng Chúa (Tv. 145) – Nguyễn Duy
Ca tụng Chúa (Tv. 145) (Chúa Nhật 32 Thường Niên/B) – Viết Chung
Ca tụng Chúa bài ca mới (Tv. 97) – Tường Ân
Ca tụng Chúa Hóa Công (Tv. 91) – Nguyễn Duy
Ca tụng lòng nhân hậu Chúa (Tv. 137) – Tường Ân
Ca tụng tình thương (Tv. 88) (Lễ Vọng Giáng Sinh) – Viết Chung
Ca tụng Thánh Danh (Tv. 148) – Mi Giáng
Cả thế giới (Tv. 65) (Chúa Nhật 06 Phục Sinh/A) – Viết Chung
*
Các bạn hãy nếm thử (Tv. 33) – Mi Giáng (Chúa Nhật 19 Thường Niên/B)
Các ngươi sẽ hân hoan (Lễ Thánh Tâm/B) – La Thập Tự
Cách lạ lùng (Tv. 138) (Gioan Tẩy Giả) – Viết Chung
Cảm tạ Chúa (Tv. 138) – Hoàng Kim
Cảm tạ Chúa (Tv. 117) (Chúa Nhật 02 Phục Sinh/A) – Viết Chung
*
Có Chúa chăn (Tv. 22) (Chúa Nhật 16 Thường Niên/B) – Viết Chung
Có Chúa chăn giữ (Tv. 22) – Viết Chung
Có Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) (Lễ Thánh Tâm/C) – La Thập Tự
Cõi đất hãy reo mừng Chúa (Tv. 65) – Tường Ân
Cõi nhân sinh (Tv. 26) – Viễn Xứ
*
Con ca mừng Chúa (Tv. 137) – Đinh Công Huỳnh
Con ca ngợi Ngài (Tv. 29) (Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C) – La Thập Tự
Con ca tụng (Tv. 88) (Chúa Nhật 04 Mùa Vọng/B) – Viết Chung
Con ca tụng Chúa (Tv. 29) (Chúa Nhật XIII Thường Niên/B) – La Thập Tự
Con ca tụng Chúa (Tv. 29) (Chúa Nhật 10 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Con chúc tụng Ngài (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ.
*
Con được tạo thành (Tv. 138) – Viễn Xứ
*
Con khao khát Ngài (Tv. 62) – Viễn Xứ
Con khát khao Chúa (Tv. 62) – Huỳnh Minh Kỳ
Con khẩn cầu (Tv. 137) (Chúa Nhật 17 Thường Niên/C) – Viết Chung
Con là Thượng tế (Tv. 109) (Lễ Mình Máu Thánh Chúa/C) – La Thập Tự
Con nâng chén/1 (Tv. 115) (Thứ Năm Tuần Thánh) – Bùi Ninh
Con nâng chén (Tv. 115) (Lễ Thánh Thể/B) – Viết Chung
Con nâng tâm hồn/1 (Tv. 24) – Bùi Ninh (1.MV/C)
Con no thỏa (Tv. 16) – Nguyễn Hùng Cường (32.TN/C)
Con no thỏa (Tv. 16) – Viễn Xứ
*
Con phó dâng (Tv. 30) (Thứ Sáu Tuần Thánh) – Viết Chung
Con phó linh hồn (Tv. 30) – Huỳnh Minh Kỳ
Con phó linh hồn (Tv. 30) – Viễn Xứ
*
Con sẽ ca ngợi (Tv. 88) – Viết Chung
Con sẽ ca tụng (Tv. 137) – Syfan
Con sẽ chúc tụng (Tv. 144) (Chúa Nhật 31 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Con sẽ chúc tụng (Tv. 114) (Chúa Nhật 31 Thường Niên/C) – Nguyễn Hùng Cường
Con sẽ chúc tụng (Tv. 144) – Viễn Xứ
Con sẽ chúc tụng Chúa (Tv. 144) – Đinh Công Huỳnh
Con sẽ loan truyền (Tv. 70) – Đinh Công Huỳnh
Con sẽ loan truyền (Tv. 70) (Chúa Nhật 04 Thường Niên/C) – Viết Chung
Con sẽ tán dương (Tv. 144) (Chúa Nhật 5 Phục Sinh/C) – La Thập Tự
Con sẽ trỗi dậy (Tv. 50) – Đinh Công Huỳnh
Con sợ chi ai (Tv. 26) – Viễn Xứ
*
Con tán dương (Tv. 29) (Chúa Nhật 13 Thường Niên/B) – Viết Chung
Con tường thuật (Tv. 70) – Vinam
*
Con vươn hồn lên tới Chúa (Tv. 24) – Đinh Công Huỳnh
Con vươn linh hồn (Tv. 24) – Huỳnh Minh Kỳ
*
Con xin phó thác (Tv. 30) (Thứ Sáu Tuần Thánh) – Bùi Ninh
Con xin phó thác (Tv. 30) – Ngọc Khánh
Con xin phó thác (Tv. 30) – Ngọc Linh
Con xin phó thác (Tv. 30) – Syfan
Con xin phó thác (Tv. 30) – Thành Tâm
Con yêu luật pháp (Tv. 118) – Viễn Xứ
Con yêu mến – Nguyễn Quang Huy
*
Công bố ơn cứu độ (Tv. 97) – Viễn Xứ
Công cuộc tay Chúa (Tv. 137) – Huỳnh Minh Kỳ
Công cuộc tay Chúa (Tv. 137) – Viễn Xứ
*
Cơ nghiệp Chúa Trời (Tv. 32) (Lễ Chúa Ba Ngôi/B) – Viết Chung
Cúi xin Ngài (Tv. 26) (Chúa Nhật 02 Mùa Chay/C) – Viết Chung
Cung nghinh Chúa (Tv. 131) (Lễ Mẹ Lên Trời) – Viết Chung
Cùng mừng hát (Vọng Phục Sinh/3) – Bùi Ninh

Ch.

*
Chén chúc tụng (Tv. 115) – Tường Ân
Chén chúc tụng (Tv. 115) – Viễn Xứ
*
Chỉ nơi Chúa (Thứ Bảy Đêm Vọng Phục Sinh) – Viết Chung
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Nguyễn Duy
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) (Chúa Nhật 8 Thường Niên/A) – Nguyễn Hùng Cường
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Tường Ân
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Viễn Xứ
Chính Chúa Chiên (Tv. 22) (Chúa Nhật 04 Mùa Chay/A) – Viết Chung
Chính là ngày – La Thập Tự
Chính Ngài nắm giữ (Tv. 53) (Chúa Nhật 25 Thường Niên/B) – Viết Chung
*
Cho con được thấy (Tv. 84) – Nguyễn Duy
Chỗ dung thân (Tv. 31) – Viễn Xứ
*
Chúa ban ơn (Tv. 127) (Chúa Nhật 27 Thường Niên/B) – Viết Chung
Chúa bên con (Tv. 90) – Vinam
Chúa biết rõ con (Tv. 139) (Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả) – Trầm Thiên Thu
Chúa biểu dương (Tv. 97) (Chúa Nhật 28 Thường Niên/C) – Viết Chung
Chúa cai quản chư dân (Tv. 97) – Đinh Công Huỳnh (Chúa Nhật 33 Thường Niên/C)
Chúa cao vời (Tv. 103) (Lễ Mồng Ba Tết) – Viết Chung
Chúa công bố (Tv. 97) – Đinh Công Huỳnh
Chúa công minh (Tv. 70) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa công minh (Tv. 70) – Viễn Xứ
Chúa Cứu Thế đã sinh ra (Tv. 95) – Viết Chung
Chúa chăn dắt (Tv. 22) – Nguyễn Sơn
Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22) Minh Quân
Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22) – Nguyễn Duy
Chúa chăn giữ (Tv. 22) (Chúa Nhật 04 Phục Sinh/A) – Viết Chung
Chúa chăn giữ tôi (Tv. 22) – Hoài Chiên
Chúa chăn nuôi (Tv. 22) – Đinh Công Huỳnh
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – La Thập Tự
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Ngọc Linh
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Viễn Xứ
Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) – Vương Diệu
Chúa chỉ cho tôi (Tv. 15) – La Thập Tự (3.PS/A)
Chúa chiên lành (Tv. 23) – Ngọc Hân
Chúa chuẩn bị (Tv. 67) – Đinh Công Huỳnh
Chúa chuẩn bị chỗ định cư (Tv. 67) – Tường Ân
Chúa chúc phúc (Tv. 127) (Chúa Nhật 27 Thường Niên/B) – Viết Chung
Chúa dẫn đưa con (Tv. 1) – Nguyễn Duy
Chúa đã biết con (Tv. 139) – Nguyễn Duy
Chúa đã công bố ơn cứu độ (Tv. 97) – Tường Ân
Chúa đã cứu con (Tv. 29) – Viễn Xứ
Chúa đã đối xử đại lượng (Tv. 125) (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam) – Nguyễn Hùng Cường
Chúa đã đối xử đại lượng (Tv. 125) – Viễn Xứ
Chúa đã mạc khải ơn cứu độ (Tv. 97) (Chúa Nhật 28 Thường Niên/C) – Nguyễn Hùng Cường
Chúa đã nghe lời (Tv. 33) (Chúa Nhật 30 Thường Niên/C) – Nguyễn Hùng Cường
Chúa đã nghe lời (Tv. 33) – Viễn Xứ
Chúa đã nhậm lời con (Tv. 137) – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã nhậm lời con (Tv. 137) – Tường Ân
Chúa đã tỏ bày (Tv. 97) (Chúa Nhật 06 Phục Sinh/B) – La Thập Tự
Chúa đại lượng (Tv. 125) (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam) (Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/C)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88) – Minh Tâm
(Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C) (Chúa Nhật 30 Thường Niên/C) – Trần Minh Hứa

Chúa đáng ca ngợi – Nguyễn Quang Huy
Chúa đáng ca ngợi (Lễ Chúa Ba Ngôi/A) – Tiến Linh
Chúa đáng ca ngợi (Đn. 3) – Viễn Xứ
Chúa đáng ca ngợi (Lễ Chúa Ba Ngôi/A) – Viết Chung
Chúa Đấng tối cao (Tv. 96) – Đinh Công Huỳnh
Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa gần gũi (Tv. 144) – Viễn Xứ
Chúa gần gũi (Tv. 144) – Viết Chung (Chúa Nhật 25 Thường Niên/A)
Chúa gần kẻ kêu cầu (Tv. 144) – Đinh Công Huỳnh
Chúa gìn giữ chúng ta – Đinh Công Huỳnh
Chúa giàu lòng thương xót (Tv. 102) – Syfan
*
Chúa hay xót thương (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh
Chúa hằng chở che (Tv. 33) (Lễ Thánh Phêrô & Phaolô) – Viết Chung
Chúa hiển trị (Tv. 92) – Viễn Xứ
Chúa hiển trị (Tv. 92) (Chúa Nhật 34 Thường Niên/B) – Viết Chung
Chúa khoan dung (Tv. 102) – Viễn Xứ
*
Chúa là ánh sáng (Tv. 26) (Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C) – La Thập Tự
Chúa là chỗ dung thân (Tv. 31) – La Thập Tự (Chúa Nhật 6 Thường Niên/B)
Chúa là chỗ dung thân (Tv. 31) – Mi Giáng (Chúa Nhật 6 Thường Niên/B)
Chúa là chủ trái đất (Tv. 23) – Ngọc Linh
Chúa là chủ trái đất (Tv. 23) – Viết Chung
Chúa là dũng lực (Tv. 17) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là dũng lực – La Thập Tự
Chúa là dũng lực (Tv. 17) – Mi Giáng
Chúa là dũng lực (Tv. 17) – Viễn Xứ
Chúa là Đấng cứu độ (Tv. 27) – Khổng Vĩnh Thành
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Huỳnh Minh Kỳ 
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) (Chúa Nhật 3 Mùa Chay/C) – La Thập Tự
Chúa là Đấng từ bi/2 (Tv. 102) (Chúa Nhật 7 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Mi Giáng
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) (Chúa Nhật 7 Thường Niên/A) – Nguyễn Hùng Cường
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Tường Ân
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) (Chúa Nhật 07 Thường Niên/C) – Viết Chung
Chúa là Đấng Thánh (Tv. 46) – Vinam
Chúa là Đấng xót thương (Tv. 102) – Tường Ân
Chúa là gia nghiệp (Tv. 32) – Đinh Công Huỳnh
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) – La Thập Tự (8.TN/C)
Chúa là Mùa Xuân (Tv. 65) – Khổng Vĩnh Thành
Chúa là Núi Đá (Tv. 17) – Nhật Minh
Chúa là phần gia nghiệp (Tv. 15) – Tiến Linh
Chúa là phần gia nghiệp tôi (Tv. 15) – Nhật Minh
Chúa là sự sáng (Tv. 26) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là sự sáng (Tv. 26) – Nhật Minh
Chúa là sự sáng (Tv. 26) – Viễn Xứ
Chúa là sự sáng (Tv. 26) – Xuân Hân
Chúa là sự sáng đời con (Tv. 26) – Đinh Công Huỳnh
Chúa là sự sống – La Thập Tự
Chúa là sức mạnh (Tv. 17) – Viết Chung (30.TN/A)
Chúa là thành lũy (Tv. 27) – Khổng Vĩnh Thành
Chúa là Thần Trí (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là Vua – La Thập Tự
Chúa là Vua/1 (Tv. 96) – Ngọc Linh
Chúa là Vua/2 (Tv. 96) – Ngọc Linh
Chúa là Vua (Tv. 92) – Nhật Minh
Chúa làm chủ (Tv. 23) (Lễ Các Thánh) – Viết Chung
Chúa Lên Trời (Tv. 46) (Lễ Thăng Thiên) – Viết Chung
Chúa luôn ngọt ngào (Tv. 33) – Nguyễn Duy
Chúa luôn ở bên (Tv. 33) – Viết Chung
Chúa luôn từ ái (Tv. 129) (Chúa Nhật 10 Thường Niên/B) – Viết Chung
*
Chúa mở bàn tay (Tv. 144) (Chúa Nhật 18 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Chúa mở bàn tay (Tv. 144) – Mi Giáng (Chúa Nhật 17 Thường Niên/B)
Chúa mở rộng bàn tay (Tv. 144) – Viễn Xứ
Chúa mở rộng tay (Tv. 144) (Chúa Nhật 17 Thường Niên/B) – La Thập Tự
Chúa mở rộng tay (Tv. 144) (Chúa Nhật 18 Thường Niên/A) – Viết Chung
Chúa muôn trùng cao cả (Tv. 103) – Syfan
Chúa nâng đỡ (Tv. 53) (Chúa Nhật 25 Thường Niên/B) – La Thập Tự
Chúa nâng đỡ (Tv. 53) – Viễn Xứ
Chúa nỡ bỏ con sao (Tv. 21) – Khuyết danh
Chúa nuôi dân (Tv. 77) (Chúa Nhật 18 Thường Niên/B) – Viết Chung
Chúa ngọt ngào (Tv. 33) (Chúa Nhật 19 Thường Niên/B) – Viết Chung
Chúa ngự đến (Tv. 23) (Chúa Nhật 04 Mùa Vọng/A) – Viết Chung
Chúa ngự đến cai trị (Tv. 97) – Tường Ân
Chúa ngự lên (Tv. 46) – Sỹ Điệp
Chúa ngự lên (Tv. 46) – Tường Ân
Chúa ngự lên (Tv. 46) – Viết Chung (Lễ Thăng Thiên)
Chúa ngự lên trời (Tv. 46) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa ngự tới (Tv. 97) – La Thập Tự (Chúa Nhật 33 Thường Niên/C)
Chúa ngự tới (Tv. 97) – Nguyễn Hùng Cường (Chúa Nhật 33 Thường Niên/C)
Chúa ngự tới (Tv. 97) – Viễn Xứ
Chúa nhậm lời con (Tv. 137) – Viễn Xứ
Chúa nhân hậu (Tv. 102) – Viết Chung (Chúa Nhật 07 Thường Niên/A)
Chúa nhân hậu/2 (Tv. 102) – Viết Chung (Chúa Nhật 08 Thường Niên/B)
Chúa nhân hậu và khoan dung (Tv. 85) – Viễn Xứ
*
Chúa Nhật 02 Thường Niên/B (Tv. 39) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 03 Mùa Vọng/C – Xuân Minh
*
A.
Chúa Nhật Phục Sinh/A (Tv. 117) – Xuân Minh
B.
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/B (Tv. 79) – Xuân Minh
Chúa Nhật Phục Sinh/B (Tv. 117) – Xuân Minh
Chúa Nhật 3 Phục Sinh/B (Tv. 4) – Xuân Minh
Chúa Nhật 03 Thường Niên/B (Tv. 24) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 04 Thường Niên/B (Tv. 94) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 05 Thường Niên/B (Tv. 146) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 5 Thường Niên/B (Tv. 146) – Xuân Minh
Chúa Nhật 06 Thường Niên/B (Tv. 31) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 07 Thường Niên/B (Tv. 40) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 09 Thường Niên/B (Tv. 80) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 10 Thường Niên/B (Tv. 129) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 11 Thường Niên/B (Tv. 91) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 12 Thường Niên/B (Tv. 106) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 13 Thường Niên/B (Tv. 29) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 14 Thường Niên/B (Tv. 122) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 14 Thường Niên/B (Tv. 122) – Thiên Lý
Chúa Nhật 15 Thường Niên/B (Tv. 84) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 15 Thường Niên/B (Tv. 84) – Thiên Lý
Chúa Nhật 16 Thường Niên/A – Thiên Lý
Chúa Nhật 16 Thường Niên/B (Tv. 22) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 17 Thường Niên/B (Tv. 144) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 18 Thường Niên/B (Tv. 77) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 19 Thường Niên/B (Tv. 33) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 20 Thường Niên/B (Tv. 33) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 21 Thường Niên/B (Tv. 33) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 21 Thường Niên/B (Tv. 33) – Xuân Minh
Chúa Nhật 22 Thường Niên/B (Tv. 14) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 23 Thường Niên/B (Tv. 145) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 24 Thường Niên/B (Tv. 114) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 25 Thường Niên/B (Tv. 53) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 26 Thường Niên/B (Tv. 18) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 27 Thường Niên/B (Tv. 127) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 27 Thương Niên/B (Tv. 127) – Xuân Minh
Chúa Nhật 28 Thường Niên/B (Tv. 89) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 29 Thường Niên/B (Tv. 32) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 29 Thường Niên/B (Tv. 32) – Xuân Minh
Chúa Nhật 30 Thường Niên/B (Tv. 125) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 31 Thường Niên/B (Tv. 17) – Huy Hoàng
Chúa Nhật 32 Thường Niên/B (Tv. 145) – Xuân Minh
*
C.
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/C (Tv. 24) – Xuân Minh
Chúa Nhật 1 Mùa Chay/C (Tv. 90) – Xuân Minh
Chúa Nhật Phục Sinh/C (Tv. 117) – Xuân Minh
Chúa Nhật 4 Thường Niên/C (Tv. 70) – Xuân Minh
Chúa Nhật 5 Thường Niên/C (Tv. 137) – Xuân Minh
Chúa Nhật 13 Thường Niên/C – Trương Thế Bạch
Chúa Nhật 14 Thường Niên/C – Trương Thế Bạch
Chúa Nhật 15 Thường Niên/C – Trương Thế Bạch
Chúa Nhật 16 Thường Niên/C – Trương Thế Bạch
Chúa Nhật 17 Thường Niên/C – Trương Thế Bạch
Chúa Nhật 18 Thường Niên/C – Trương Thế Bạch
Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 33) – Thái Nguyên
Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 53) – Thái Nguyên
Chúa Nhật 26 Thường Niên (Tv. 18) – Thái Nguyên
Chúa Nhật 27 Thường Niên/C (Tv. 94) – Trương Thế Bạch
Chúa Nhật 28 Thường Niên/C (Tv. 97) – Trương Thế Bạch
Chúa Nhật 29 Khánh Nhật Truyền Giáo (Tv. 18A) – Trương Thế Bạch
Chúa Nhật 29 Thường Niên/C (Tv. 120) – Trương Thế Bạch
Chúa Nhật 30 Thường Niên/C (Tv. 33) – Trường Thế Bạch
*
Chúa ở bên (Tv. 144) – Tường Ân
Chúa ở gần (Tv. 144) – La Thập Tự (15.TN/A)
Chúa ở gần (Tv. 144) – Mi Giáng (25.TN/A)
Chúa ở gần kẻ kêu cầu (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa rất nhân hậu (Tv. 85) – La Thập Tự (16.TN/A)
Chúa rộng lượng (Tv. 129) – La Thập Tự (5.MC/A)
Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Viễn Xứ
Chúa rộng tay (Tv. 144) – Viết Chung (17.TN/B)
Chúa sẽ chỉ cho con (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa sẽ chúc phúc – La Thập Tự
Chúa sẽ dạy con (Tv. 15) – Viết Chung (Chúa Nhật 03 Phục Sinh/A)
Chúa sống trong tôi ( Gal. 2: 19-20) – Vũ Đình Ân
Chúa tốt lành (Tv. 33) Viết Chung (Chúa Nhật 20 Thường Niên/B)
Chúa tuyên phán (Tv. 2) – Trầm Thiên Thu
Chúa từ bi (Chúa nhật VII Thường Niên/A) – Đinh Công Huỳnh
Chúa tha tội lỗi con (Tv. 31) – Đinh Công Huỳnh
Chúa thánh thiện (Tv. 33) – Viết Chung (Chúa Nhật 21 Thường Niên/B)
Chúa thiện hảo (Tv. 33) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa thiện hảo nhường bao (Tv. 33) – Đinh Công Huỳnh
Chúa trọn tình thương (Tv. 106) (Chúa Nhật 12 Thường Niên/B) – Viết Chung
Chúa Trời hiển trị (Chúa Nhật 03 Mùa Vọng/C) – Viết Chung
Chúa vẫn trọn tình (Tv. 117) – Viết Chung (Chúa Nhật 2 Phục Sinh/A)
Chúa xử đại lượng – La Thập Tự
*
Chúc tụng Chúa muôn đời (Tv. 144) – Đinh Công Huỳnh
Chúc tụng Danh Chúa (Tv. 23) – Ngọc Linh
Chúc tụng Danh Chúa (Tv. 144) – Tường Ân
Chúc tụng Danh Chúa – Vũ Đình Ân (Lễ Tạ Ơn)
Chúc tụng Danh Ngài (Tv. 144) – Tường Ân
Chúc tụng ngợi ca (Tv. 147) (Lễ Thánh Thể/A) – Viết Chung
*
Chung một niềm tin (Rom. 8: 35-39) – Vũ Đình Ân
*
Chúng con cầu mong (Tv. 04) (Chúa Nhật 03 Phục Sinh/B) – Viết Chung
Chúng con đắc tội (Tv. 50) (Thứ Tư Lễ Tro) – Viết Chung
Chúng con tin cậy (Tv. 32) (Chúa Nhật 29 Thường Niên/B) – Viết Chung
Chúng ta đi về nhà Chúa (Tv. 121) – Nguyễn Hùng Cường
Chúng ta đừng quên lãng (Tv. 77) – Mi Giáng (Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14/9)
Chúng ta sẽ tiến vào (Tv. 121) (Chúa Nhật 01 Mùa Vọng/A) – Viết Chung
Chúng tôi đã thấy – Viết Chung
*
Chư dân ca tụng (Tv. 66) (Chúa Nhật XX Thường Niên/A) – Viết Chung
Chư dân hãy ca tụng (Tv. 66) – La Thập Tự (20.TN/A)
Chư dân hãy ca tụng Ngài (Tv. 66) – Tường Ân

D.

*
Danh Chúa lạ lùng (Tv. 08) – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Dân Chúa quyền thế (Tv. 95) (Chúa Nhật 29 Thường Niên/A) – Đinh Công Huỳnh
Dân hưởng bình an (Tv. 28) (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa) – Nguyễn Hùng Cường
Dân riêng (Tv. 99) (Chúa Nhật 04 Phục Sinh/C) – Viết Chung
Dân tộc của Chúa (Tv. 99) – Tường Ân
Dân tộc Chúa chọn (Tv. 32) (Chúa Nhật 19 Thường Niên/C) – Viết Chung
Dân tộc mà Chúa chọn (Tv. 32) – Viễn Xứ
Dân tộc trên địa cầu (Tv. 71) – La Thập Tự
Dâng Chúa quyền thế (Tv. 95) – Đinh Công Huỳnh
Dâng lời ca ngợi – Martinô
Dòng dõi người công chính (Tv. 88) (Lễ Thánh Giuse) – Viết Chung
Dòng dõi người tìm Chúa (Tv. 23) – Ngọc Linh
Duy nơi Thiên Chúa (Tv. 61) (Chúa Nhật 8 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Dư đầy tình Chúa (Tv. 89) – Tường Ân

Đ.

*
Đá góc tường (Tv. 117) – Cao Thanh Hoàng
Đàn ca dâng Chúa – Nguyễn Sơn
Đàn ca kính Chúa (Tv. 137) – Tường Ân
Đàn ca mừng Chúa (Tv. 137) – La Thập Tự
Đàn ca mừng Chúa (Tv. 137) – Syfan
Đàn ca mừng Ngài (Tv. 137) – Viễn Xứ
Đáp ca – Thế Thông
Đáp ca & Alleluia (Lễ cưới)
Đáp ca Giáng Sinh (Tv. 95) – Sơn Dương
Đáp ca Lễ An Táng – Hải Ánh
Đáp ca Lễ An Táng – Nguyễn Quang Huy
Đáp ca Lễ Chúa Ba Ngôi năm A – Xuân Thảo
Đáp ca Lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội – Nguyễn Quang Huy
Đáp ca lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Nguyễn Duy
Đáp ca Lễ Đức Mẹ Mân côi – Thiên Hồng Ân
Đáp ca Lễ Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave – Nguyễn Quang Huy
Đáp ca Lễ Mình Máu Thánh Chúa/B – Nguyễn Hùng Cường
Đáp ca Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Nguyễn Quang Huy
Đáp ca Lễ Minh Niên (Tv. 08) – Nguyễn Hùng Cường
Đáp ca Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Nguyễn Chánh
Đáp ca Mùa Giáng Sinh (Tv. 95) – Thành Tâm
*
Đặt niềm cậy tin (Tv. 01) (Chúa Nhật 06 Thường Niên/C) – Viết Chung
*
Đấng cao cả oai hùng – Ngọc Can
Đấng cứu chữa (Tv. 146) – Viễn Xứ
Đấng Cứu Thế Giáng sinh (Tv. 95) – Tường Ân
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) (Chúa Nhật 4 Mùa Chay/A) (Chúa Nhật 4 Phục Sinh/A) (Chúa Nhật 16 Thường Niên/B) – Bùi Ninh
Đấng nâng kẻ bần cùng (Tv. 112) – Viễn Xứ
Đấng nhân hậu (Tv. 85) – Tường Ân
Đấng nhân hậu (Tv. 102) (Chúa Nhật 03 Mùa Chay/C) – Viết Chung
Đấng phù trợ (Tv. 80) – Viễn Xứ
Đấng tối cao (Tv. 96) – Viễn Xứ
Đấng tối cao (Tv. 96) (Lễ Chúa Hiển Dung) – Viết Chung
Đấng từ bi nhân hậu (Tv. 102) – Bùi Ninh (3.MC/C)
Đấng từ bi nhân hậu/2 (Tv. 102) – Bùi Ninh (7.TN/A)
Đấng từ bi nhân hậu/2 (Tv. 102) – Bùi Ninh (7.TN/C)
Đấng từ bi nhân hậu/2 (Tv. 102) – Bùi Ninh (8.TN/B)
Đấng thánh Israel (Is. 12) – Đinh Công Huỳnh
Đất tốt (Tv. 64) – Viễn Xứ
Đây chính là ngày (Tv. 117) (Lễ Phục Sinh) – La Thập Tự
Đây dòng dõi (Tv. 23) (Lễ Các Thánh) – Viết Chung
Đây là ngày (Tv. 117) (Chúa Nhật Phục Sinh) – Bùi Ninh
Đây là ngày (Tv. 117) (Chúa Nhật Phục Sinh/ABC) – Viết Chung
Đây ngày Chúa lập (Tv. 117) – Tường Ân
Đây Thiên Chúa – La Thập Tự
Đây vườn nho Chúa (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
*
Đêm thánh Vọng Phục Sinh – Hương Vĩnh
Đến muôn đời (Tv. 135) (Trung Thu) – Viết Chung
*
Đi mang bình an (Chúa Nhật XIV Thường Niên/C) – Vinam
Đi theo Ta (Chúa Nhật XII Thường Niên/C) – Vinam
Đi trước thiên nhan (Tv. 114) – Tường Ân
Địa cầu đầy ân sủng Chúa (Tv. 32) – Sơn Dương
Địa cầu đầy ân sủng Chúa (Tv. 32) – Viễn Xứ
Điều chúng tôi biết (Tv. 77) (Chúa Nhật 18 Thường Niên/B) – Viết Chung
Điều đẹp ý Chúa – Thế Thông
*
Đoàn chiên Chúa chăn nuôi (Tv. 99) – Viễn Xứ
Đoàn người đi (Tv. 125) – Nguyễn Duy
Đón tiếp Thầy Mc. 9: 29-36) – Vũ Đình Ân
Đổi mới địa cầu (Tv. 103) – Syfan
Đồng cỏ tươi (Tv. 22) (Chúa Nhật 4 Phục Sinh/A) – La Thập Tự
*
Đức Kitô nguồn hy vọng – La Thập Tự
Đức từ bi muôn thuở (Tv. 117) – Đinh Công Huỳnh
Đừng cứng lòng/1 (Tv. 94) – Tường Ân
Đừng cứng lòng/2 (Tv. 94) – Tường Ân
Đừng quên công trình Chúa (Tv. 77) – Tường Ân
Đừng quên kỳ công Chúa (Tv. 77) – Huỳnh Minh Kỳ (Lễ Suy Tôn Thánh Giá)
Đừng quên lãng (Tv. 77) – Viễn Xứ
*
Được hồi sinh (Tv. 68) – Tường Ân
Đường lối của Chúa (Tv. 24) (Chúa Nhật 1 Mùa Chay/B) – Bùi Ninh
Đường lối của Chúa (Tv. 24) (Chúa Nhật 1 Mùa Chay/B) – Viết Chung
Đường lối Chúa (Tv. 127) – Đinh Công Huỳnh
Đường lối trường sinh (Tv. 15) – Viễn Xứ
Đường nẻo Chúa (Tv. 24) (Chúa Nhật 01 Mùa Chay/C) – Viết Chung

E.

*
Ephata (Mc. 7: 31-37) – Vũ Đình Ân

G.

*
Gia nghiệp của con (Tv. 15) – Viết Chung (13.TN/C)
Giêrusalem ơi (Tv. 121) – Nhật Minh
Giới luật Chúa (Tv. 18) – Viết Chung (26.TN/B)
Giới răn của Chúa (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
Giới răn Chúa (Tv. 18) – La Thập Tự (26.TN/B)
Giới răn Chúa (Tv. 18) – Viễn Xứ
Giữ gìn hồn con (Tv. 130) – Ngọc Linh
Giữa đại hội (Tv. 21) – Viết Chung (5.PS/B)
*
Ghi khắc chân dung Ngài (Tv. 42) – Văn Chi

H.

*
Hạnh phúc mãi thôi – Văn Duy Tùng
Hạnh phúc thay (Tv. 127) (Lễ Các Thánh Nam Nữ) (Lễ Hôn Phối) (Mồng 2 Tết) – Bùi Ninh
Hạnh phúc thay – Nguyễn Quang Huy
Hạnh phúc thay dân tộc (Tv. 32) – Ngọc Linh
Hạt gieo trong đất tốt (Tv. 64) – Ngọc Linh
Hạt giống nào (Tv. 64) – La Thập Tự
Hát lên (Tv. 97) (Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm) – Viết Chung
Hát lên mừng Chúa (Tv. 97) – Syfan
Hát mừng Giavê – Từ Duyên
Hát mừng Giavê (Tv. 95) – Vinam
Hát mừng Thiên Chúa (Tv. 95) (Lễ đêm Giáng Sinh) – Nguyễn Duy
Hạt giống (Tv. 64) – Tường Ân
Hạt giống gieo vào đất tốt (Tv. 64) – Mi Giáng (15.TN/A)
Hạt giống nào (Tv. 64) (Chúa Nhật 15 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Hạt giống nào (Tv. 64) – Tường Ân
*
Hãy ca khen Thiên Chúa (Tv. 67) – Nguyễn Quang Huy
Hãy ca tụng (Tv. 145) (Chúa Nhật 26 Thường Niên/C) – Viết Chung
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 97) (Chúa Nhật 28 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Hãy ca tụng Ngài (Tv. 66) – Viễn Xứ
Hãy cảm tạ Chúa/1 (Tv. 117) (Chúa Nhật 2 Phục Sinh/A) – Bùi Ninh
Hãy cảm tạ Chúa/2 (Tv. 117) (Chúa Nhật 2 Phục Sinh/B) – Bùi Ninh
Hãy cảm tạ Chúa/3 (Tv. 117) (Chúa Nhật 2 Phục Sinh/C) – Bùi Ninh
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) (Chúa Nhật 2 Phục Sinh/C) – La Thập Tự
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) – Viễn Xứ
Hãy cảm tạ Chúa 4 bè (Tv. 117) – Viễn Xứ
Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 146) (Chúa Nhật V Thường Niên/B) – La Thập Tự
Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 116) – Nguyễn Duy
Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 146) – Tường Ân
*
Hãy dâng Chúa (Tv. 95) (Chúa Nhật 29 Thường Niên/A) – Viết Chung
Hãy đến (Tv. 33) (Chúa Nhật XXI Thường Niên/B) – La Thập Tự
Hãy đến reo mừng (Tv. 94) – Nguyễn Duy
Hãy đi (Tv. 116) (Chúa Nhật 21 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Hãy đi (Tv. 116) (Chúa Nhật 21 Thường Niên/C) – Viết Chung
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Viễn Xứ
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Viết Chung
*
Hãy hát lên (Tv. 97) – Ái Diệu Vy Linh
Hãy hát mừng Chúa (Tv. 117) – Thành Tâm
Hãy hân hoan (Lễ Thánh Tâm/B) – Viết Chung
Hãy kể cho các dân (Tv. 95) – Ngọc Linh
Hãy kính tặng (Tv. 95) (Chúa Nhật 29 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Hãy kính tặng (Tv. 95) – Viễn Xứ
Hãy kính tặng Thiên Chúa (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy ký thác (Tv. 36) – Nhật Minh
Hãy ký thác nơi Chúa (Tv. 36) (Lễ Mồng Một Tết) – Bùi Công Thuấn
Hãy mừng vui/2 (Vọng Phục Sinh/5) (Lễ Thánh Tâm/B) – Bùi Ninh
Hãy mừng vui (Tv. 117) – Ngọc Linh
Hãy nếm thử/1 (Tv. 33) (Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C) – Bùi Ninh
Hãy nếm thử (Tv. 33) (Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C) – La Thập Tự
Hãy nếm thử (Tv. 33) – Viễn Xứ
Hãy nếm thử 1 (Tv. 33) – Viễn Xứ
Hãy nếm thử 2 (Tv. 33) – Viễn Xứ
Hãy nếm thử (Tv. 33) – Vinam
*
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112) (Chúa Nhật 25 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 147) – Viễn Xứ
Hãy ngợi khen Ngài (Tv. 145) (Chúa Nhật 26 Thường Niên/C) – Nguyễn Hùng Cường
Hãy ngợi khen Ngài (Tv. 145) – Viễn Xứ
Hãy nghe lời Chúa (Tv. 94) (Chúa Nhật 27 Thường Niên/C) – Viết Chung
Hãy nghe tiếng Người (Tv. 94) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nghiệm xem (Tv. 33) (Chúa Nhật 20 Thường Niên/B) – Viết Chung
Hãy nghiệm xem/2 (Tv. 33) (Chúa Nhật 04 Mùa Chay/C) – Viết Chung
*
Hãy nhảy mừng (Is. 12) – Viễn Xứ
Hãy nhảy mừng (Is. 12) – Vũ Đình Ân (3.MV/C)
Hãy nhìn coi (Tv. 33) – Ngọc Linh
*
Hãy ở cùng con (Tv. 90) – Viễn Xứ
*
Hãy reo lên (Tv. 33) – Trần Minh Hứa
Hãy reo mừng (Tv. 65) (Chúa Nhật 6 Phục Sinh/A) – La Thập Tự
Hãy reo mừng (Tv. 65) – VIễn Xứ
*
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117) (Vọng Phục Sinh – Sau Thánh Thư) – Bùi Ninh
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 135) – Nguyễn Duy
Hãy tán tạ (Tv. 106) (Chúa Nhật XII Thường Niên/B) – La Thập Tự
Hãy tán tạ Chúa (Tv. 106) – Tường Ân
Hãy tán tụng Chúa (Tv. 106) – Viễn Xứ
Hãy tìm kiếm Chúa (Tv. 68) – Viễn Xứ
Hãy tung hô Chúa (Tv. 65) – Đinh Công Huỳnh
Hãy tường thuật (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy tường thuật – La Thập Tự
Hãy tường thuật phép lạ Chúa (Tv. 95) – Tường Ân
Hãy vui mừng/1 (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/C) (Lễ Đức Mẹ Đi Viếng 31/05) – Bùi Ninh
Hãy vui mừng (Tv. 96) – Viễn Xứ
Hãy vui sướng (Tv. 106) (Chúa Nhật 12 Thường Niên/B) – Viết Chung
Hãy xưng tụng Chúa (Tv. 117) (Chúa Nhật II Phục Sinh/B) – La Thập Tự
Hằng hy vọng (Tv. 32) (Chúa Nhật 02 Mùa Chay/A) – Viết Chung
Hân hoan múc nước (Lễ đêm Phục Sinh) – Sơn Dương
Hân hoan ngày về (Tv. 125) – Nguyễn Duy
Hân hoan trong Chúa (Tv. 32) – Đinh Công Huỳnh
Hân hoan trong Chúa (Tv. 32) – Nhật Minh
*
Hòm bia Thánh (Tv. 131) – Syfan
Hoan hô con Vua Đavít (Tv. 46) – Vinam
Hoan hô Đức Vua (Tv. 23) (Rước Lá) – Bùi Ninh
Hoàng hậu bên hữu Đức Vua (Tv. 44) – Đinh Công Huỳnh
Hoàng hậu bên hữu Đức Vua (Tv. 44) – Tường Ân
Hoàng hậu đứng (Tv. 44) (Lễ Mẹ Lên Trời) – La Thập Tự
Hoàng hậu đứng bên hữu – Mi Trầm
Hòm Bia Thánh (Tv. 131) (Lễ Mẹ Lên Trời) – Viết Chung
Hối lỗi (Tv. 50) (Chúa Nhật 01 Mùa Chay/A) – Viết Chung
Hôm nay Chúa Giáng sinh (Tv. 95) – Tường Ân
Hôm nay Đấng Cứu Thế (Tv. 95) (Lễ Đêm Giáng Sinh) – Nguyễn Hùng Cường
Hôn lễ Đức Vua (Tv. 44) – Sỹ Điệp
Hồn con khao khát (Tv. 41) (Lễ Các Đẳng) – Viết Chung
Hồn con khao khát Chúa – Nguyễn Sơn
Hồn ơi ngợi khen Chúa (Tv. 145) – Đinh Công Huỳnh
Hồn tôi hỡi (Tv. 145) (Chúa Nhật 23 Thường Niên/B) – Viết Chung
Hồn tôi khát khao Chúa (Tv. 62) (Chúa Nhật 12 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Hồn tôi ơi (Tv. 145) (Chúa Nhật 23 & 32 Thường Niên/B) – La Thập Tự
Hồn tôi ơi (Tv. 145) – Nhật Minh
Hồng ân cứu rỗi (Tv. 32) (Chúa Nhật 29 Thường Niên/B) – Viết Chung
Hỡi Giêrusalem (Tv. 147) (Lễ Mình Máu Thánh Chúa/A) – La Thập Tự
Hỡi những ai nghèo khổ (Tv. 68) (Chúa Nhật 15 Thường Niên/C) – Viết Chung
*
Hướng lòng lên (Tv. 24) – Viễn Xứ
Hy vọng nơi Ngài (Tv 32) (Chúa Nhật 05 Phục Sinh/A) – Viết Chung

I.

*
Isaia/1 – Nhật Minh
Israel là vườn nho Chúa (Tv. 79) – Đinh Công Huỳnh

K.

*
Kẻ hèn kêu lên (Tv. 33) (Chúa Nhật 30 Thường Niên/C) – Viết Chung
Kề bên lòng Chúa (Tv. 13) (Chúa Nhật 31 Thường Niên/A) – Viết Chung
Kêu cầu Danh Ngài (Tv. 115) – Viễn Xứ
Kìa ai đau khổ (Tv. 33) (Chúa Nhật 30 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Kìa người đau khổ (Tv. 33) – Đinh Công Huỳnh
Kinh Mgnificat (Lễ Mân Côi) – Sơn Dương
Kinh ngạc thay (Tv. 65) – Vũ Đình Ân
Kính tặng Thiên Chúa (Tv. 95) – Tường Ân
Ký thác cho Chúa (Tv. 36) – Thành Tâm
Kỳ công tay Chúa (Tv. 117) (Thứ Bảy Vọng Phục Sinh) – Viết Chung
Kỳ công vĩ đại (Tv. 135) – Syfan
Khắp cõi đất (Tv. 97) (Lễ Giáng Sinh) – Viết Chung
Khắp muôn dân (Tv. 71) (Lễ Hiển Linh) – Viết Chung
Khắp nơi (Tv. 97) (Lễ Giáng Sinh) – Viết Chung
Khắp nơi bờ cõi (Tv. 97) – Viết Chung
Khắp nơi cõi bờ (Tv. 97) – Viễn Xứ
Khắp nơi địa cầu (Tv. 97) – Nguyễn Hùng Cường
*
Khi con kêu cầu (Tv. 137) – La Thập Tự (Chúa Nhật 17 Thường Niên/C)
Khi con thức giấc (Tv. 16) – Đinh Công Huỳnh
Khi con thức giấc (Tv. 16) – Tiến Linh
Khi gian nan (Tv. 90) (Chúa Nhật 1 Mùa Chay/C) – Bùi Ninh
Khi nâng chén (Tv. 115) (Lễ Tiệc Ly) – Viết Chung
Khi tôi kêu cầu (Tv. 137) (Chúa Nhật 17 Thường Niên/C) – Viết Chung
Khi thức giấc (Tv. 16) (Chúa Nhật 32 Thường Niên/C) – La Thập Tự
*
Không ngừng chúc tụng (Tv. 33) – Thành Tâm
Không phải cho con (Tv. 115) – Hoàng Kim Tốt

L.

*
Lạ lùng thay (Tv. 8) – Viễn Xứ
Lạ lùng thay Danh Chúa (Tv. 8) – Đinh Công Huỳnh
Lạ lùng thay Danh Chúa (Tv. 8) – Huỳnh Minh Kỳ
Lạ lùng thay Danh Chúa (Tv. 8) – Tường Ân
Lãnh chén cứu độ (Tv. 115) – Tường Ân
*
Lạy Cha (Tv. 30) – Nhật Minh
Lạy Chúa con thờ (Tv. 21) (Lễ Lá) – Viết Chung
Lạy Chúa chúng con (Tv. 8) – Nguyễn Duy
Lạy Chúa chúng tôi (Tv. 08) (Lễ Chúa Ba Ngôi/C) – La Thập Tự
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62) (Chúa Nhật 12 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62) – Ngọc Linh
Lạy Chúa Thánh Thần (Tv. 103) – Thiên Uyên
Lạy Chúa xin đừng đứng xa (Tv. 22) – Nguyễn Mộng Huỳnh
Lạy Chúa xin hãy nhớ (Tv. 24) – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa xin lượng thứ (Tv. 31) – Ngọc Linh
Lạy Chúa xin ngự đến (Tv. 145) (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/A) – La Thập Tự
Lạy Chúa xin nhậm lời con (Tv. 68) – Tường Ân
Lạy Chúa xin phù trợ con (Tv. 39) – Đinh Công Huỳnh
Lạy Chúa xin tỏ lòng (Tv. 84) – Nhật Minh
Lạy Đức Chúa (Tv. 08) – Tiến Linh
Lạy Thiên Chúa (Tv. 8) – Vũ Đình Ân
Lạy Thiên Chúa con thờ (Tv. 62) (Chúa Nhật 12 Thường Niên/C) – Viết Chung
Lẫy lừng thay Danh Chúa (Tv. 8) – Syfan
*
Lễ ca Thánh Giuse lao động (Tv. 127) 
Lễ Các Đẳng (Tv. 22) (02/11) – Thái Nguyên
Lễ Các Thánh (Tv. 23) (01/11) – Thái Nguyên
Lễ Các Thánh Nam Nữ (Tv. 23) – Vũ Đình Ân
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 32) – Thái Nguyên
Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 32) – Vũ Đình Ân
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Văn Vọng
Lễ chung Các Thánh Nữ Đồng Trinh (Tv. 44) – Vũ Đình Ân
Lễ dâng chiều xưa (Tv. 145) – Vũ Đình Ân
Lễ Hiển Linh (Tv. 71) – Thái Nguyên
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) – Thái Nguyên
Lễ Mân Côi (07/10) – Thái Nguyên
Lễ Mình Máu Thánh (Tv. 115) – Thái Nguyên
Lễ tế tạ ơn (Tv. 115) – Nguyễn Duy
Lễ Thánh Giuse (Tv. 88) – Vũ Đình Ân
Lễ Thánh Giuse Thợ (Tv. 89) – Vũ Đình Ân
Lễ Thánh Mônica (Tv. 102) – Vương Diệu
Lễ vọng Thánh Gioan Tẩy Giả (Tv. 70) – Vũ Đình Ân
Lề luật Chúa (Tv. 18) (Vọng Phục Sinh/6) (3.MC/B) – Bùi Ninh
Lề luật Chúa (Tv. 18) – Vinam
Lên Núi Thánh (Tv. 14) – Vinam
*
Linh hồn con khao khát (Tv. 62) – Tường Ân
Linh hồn ngợi khen (Tv. 145) – Huỳnh Minh Kỳ
Linh hồn tôi khao khát (Tv. 62) – Viết Chung (22.TN/A)
Linh hồn tôi nhảy mừng – Tường Ân
Linh hồn tôi nhảy mừng (Chúa Nhật 03 Mùa Vọng/B) – Viết Chung
Linh hồn tôi ơi – La Thập Tự
Linh hồn tôi ơi (Tv. 102) – Vinam
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen (Tv. 145) – Tường Ân
*
Loan báo Tin Mừng (Tv. 116) – Tường Ân
Loan truyền Danh Chúa (Tv. 95) – Syfan
Loan truyền sự Chúa công minh (Tv. 70) – Tường Ân
Lòng Chúa nhân ái (Tv. 84) – Thành Tâm
Lòng Chúa nhân từ (Tv. 67) – Viễn Xứ
Lòng Ngài nhân ái (Tv. 84) – Vũ Đình Ân (2.MV/B)
Lòng nhân hậu của Chúa (Tv. 137) – La Thập Tự (21.TN/A)
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 67) – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50) – Viễn Xứ
Lòng nhân hậu Ngài (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng nhân hậu tồn tại (Tv. 137) – Tường Ân
Lòng yêu thương Chúa (Tv. 102) – La Thập Tự (Lễ Thánh Tâm/A)
*
Lời ban sự sống (Tv. 18) – Tường Ân
Lời ban sự sống (Tv. 18) – Viễn Xứ
Lời con thành tâm (Mt. 7: 8) – Vũ Đình Ân
Lời Chúa (Tv. 18) – Viễn Xứ
Lời Chúa là sự sống (Tv. 18) – Đinh Công Huỳnh (Chúa Nhật 3 Thường Niên/C)
Lời Chúa là sự sống (Tv. 18) – Vũ Đình Ân (3.MC/B)
Lời minh ước (Tv. 104) – Viễn Xứ
Lời nguyện hương bay (Tv. 142) – Nguyễn Duy
Lời tôi ca ngợi (Tv. 21) (Chúa Nhật V Phục Sinh/B) – La Thập Tự
Lời trường sinh (Tv. 18) – Thành Tâm
Lớn lao việc Chúa làm (Tv. 125) – Tường Ân
*
Luật pháp Chúa (Tv. 18) (Chúa Nhật III Mùa Chay/B) – La Thập Tự
Lúc ngặt nghèo (Tv. 90) (Chúa Nhật 01 Mùa Chay/C) – Viết Chung
Luôn vui bước (Tv. 115) (Chúa Nhật 2 Mùa Chay/B) – Bùi Ninh
Lưỡi tôi (Tv. 136) – Nguyễn Quang Huy (2.MC/B)
Lưỡi tôi (Tv. 136) – Viễn Xứ
Lượng cả đức từ bi (Tv. 68) – Viễn Xứ

M.

*
Magnificat/1 (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/B) – Bùi Ninh
Magnificat – Hoàng Kim
Magnificat (Lc) – Minh Hân
Magnificat (Samuel) – Minh Hân
Mãi tới bao giờ (Tv. 12) – Nhật Minh
Mắt chúng con (Tv. 122) – Viễn Xứ
Mắt chúng con (Tv. 122) (Chúa Nhật 14 Thường Niên/B) – Viết Chung
Mắt nhìn lên Chúa (Tv. 122) – Tường Ân
*
Miền đất nhân sinh (Tv. 114) – Viễn Xứ
Miền quê Galilê (Chúa Nhật 3 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Miệng con loan truyền (Tv. 70) – Nguyễn Duy
Miệng con sẽ loan truyền (Tv. 70) – Viết Chung
Miệng người công chính (Tv. 36) – Kim Đường
Miệng tôi loan truyền – La Thập Tự
*
Mục tử ca (Tv. 22) (Chúa Nhật 16 Thường Niên/B) – Viết Chung
Mọi dân nước thờ lạy Chúa (Tv. 71) – Tường Ân
Mong đợi  Chúa (Tv. 62) – Nhật Minh
Mong thấy Nhan Chúa (Tv. 04) (Chúa Nhật III Phục Sinh/B)
Một bài ca (Tv. 97) – Vũ Đình Ân
*
Mùa gặt mai sau (Tv. 125) (Chúa Nhật 33 Thường Niên/B) – Viết Chung
Mục tử ca (Tv. 22) (Chúa Nhật 16 Thường Niên/B) – Viết Chung
*
Muôn dân thờ lạy (Tv. 65) – Vũ Đình Ân (2.TN/C)
Muôn dân thờ lạy (Tv. 71) – Vũ Đình Ân
Muôn đời con sẽ là Thượng Tế (Tv. 109) (Lễ Thánh Thể/C) – Viết Chung
Muôn lạy Chúa (Tv. 66) (Chúa Nhật 06 Phục Sinh/C) – Viết Chung
Muôn lạy Chúa (Tv. 21) – Vũ Đình Ân
Muôn thuở muôn đời (Tv. 144) (Chúa Nhật 31 Thường Niên/C) – Viết Chung
Mừng Chúa (Tv. 97) (Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm) – Viết Chung
Mừng vui lên – Martinô
Mừng vui lên đền (Tv. 121) (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/A) – La Thập Tự

N.

*
Nào ca tụng (Tv. 146) (Chúa Nhật 05 Thường Niên/B) – Viết Chung
Nào cảm tạ (Tv. 117) (Thứ Bảy Đêm Vọng Phục Sinh) – Viết Chung
Nào cảm tạ Chúa (Tv. 117) (Chúa Nhật 02 Phục Sinh/B) – Viết Chung
Nào ký thác (Tv. 36) (Lễ Mồng Một Tết) – Viết Chung
Nào reo vui (Chúa Nhật 03 Mùa Vọng/C) – Viết Chung
Nào ta ca ngợi (Tv. 112) (Chúa Nhật 25 Thường Niên/C) – Viết Chung
Nào tung hô (Tv. 65) (Chúa Nhật Phục Sinh VI) – Vinam
Nào tung hô (Tv. 65) (Chúa Nhật 14 Thường Niên/C) – Viết Chung
*
Này con đến (Tv. 39) (Chúa Nhật 02 Thường Niên/A) – Viết Chung
Này con xin đến (Tv. 39) (Lễ Truyền Tin) – La Thập Tự
Này con xin đến (Tv. 39) – Ngọc Linh (Lễ Truyền Tin)
Này con xin đến (Tv. 39) – Tường Ân
Này con xin đến (Tv. 39) – Viễn Xứ
Này dân Xion (Mùa Vọng III/C) – Martinô
Này người bạn ơi (Tv. 33) (Chúa Nhật XX Thường Niên/B) – La Thập Tự
Này tôi xin đến (Tv. 39) (Chúa Nhật 2 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Nâng tâm hồn lên cùng Chúa – Nguyễn Sơn
*
Nếu lòng ta quên (Tv. 136) (Chúa Nhật 04 Mùa Chay/B) – Viết Chung
*
Niềm ủi an (Tv. 68) – Quang Hiệu
Niềm tin cậy vào Chúa (Tv. 1) – Đinh Công Huỳnh
*
No say tình Chúa (Tv. 89) (Chúa Nhật 28 Thường Niên/B) – Viết Chung
No thỏa ân tình (Tv. 89) – Viễn Xứ
Nơi con ẩn náu (Tv. 89) – Tường Ân
Nơi con ẩn náu (Tv. 90) – Vũ Đình Ân
Nơi con nương thân (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
*
Nữ Hoàng bên hữu (Tv. 44) (Lễ Mẹ Lên Trời) – Viết Chung
Nữ Hoàng bên hữu Đức Vua (Tv. 44) – Syfan
Nữ Hoàng bên hữu Thánh Vương (Tv. 44) – Ngọc Linh
Nước dòng sông (Tv. 45) – Tường Ân
Nước Thiên Chúa (Tv. 48) – Huỳnh Minh Kỳ
Nương bóng Chúa (Tv. 90) – Ngọc Linh
Nương thân (Tv. 89) – Viễn Xứ

Ng.

*
Ngài đã giải thoát (Tv. 29) – Viết Chung
Ngài là dũng lực (Tv. 17) – Phương Anh
Ngài là Đức Chúa (Tv. 95) – Vũ Đình Ân
Ngài là gia nghiệp (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Ngài vẫn nhớ (Tv. 104) – Viễn Xứ
*
Ngày Chúa lập ra (Tv 117) – Tường Ân
Ngày Chúa lập ra (Tv. 117) – Vũ Đình Ân
Ngày hôm nay (Tv. 96) (Rạng Đông Giáng Sinh) – Bùi Ninh
Ngày hôm nay (Tv. 94) (Chúa Nhật 23 Thường Niên/A) – Viết Chung
Ngày về (Tv. 125) – Hương Vĩnh
*
Ngôi báu Người (Tv. 102) – Viễn Xứ
Ngôi Lời (Tv. 147) – Viễn Xứ
Ngôi Lời (Tv. 147) (Chúa Nhật 02 Giáng Sinh) – Viết Chung
Ngợi ca (Tv. 88) – Viễn Xứ
Ngợi khen Thiên Chúa (Tv. 112) – Tường Ân
Ngợi mừng Chúa (Ca tiếp liên Lễ Phục Sinh) – Bùi Ninh
*
Ngụ trên núi Thánh (Tv. 14) – Đinh Công Huỳnh
Ngụ trong Nhà Chúa (Tv. 14) – Nguyễn Duy
Nguồn ánh sáng/1 (Tv. 26) (Chúa Nhật 2 Mùa Chay/C) – Bùi Ninh
Nguyện chư dân (Tv. 66) (Chúa Nhật 6 Phục Sinh/C) – La Thập Tự
Nguyện Chúa/01 (Tv. 50) (Chúa Nhật 5 Mùa Chay/B) – Bùi Ninh
Nguyện Chúa/02 (Tv. 50) (Vọng Phục Sinh/7) – Bùi Ninh
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa chúc phúc – La Thập Tự
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) – Tường Ân
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) – Viễn Xứ
Nguyện Thánh nhân (Tv. 79) (Chúa Nhật 04 Mùa Vọng/C) – Viết Chung
Nguyện thương (Tv. 50) (Lễ Tro) (Chúa Nhật 1 Mùa Chay/A) – La Thập Tự
Nguyện thương con (Tv. 50) – Tường Ân
Nguyện thương con (Tv. 50) – Vũ Đình Ân
Nguyện xót thương (Tv. 50) (Lễ Tro) (Chúa Nhật 1 Mùa Chay/A) – Bùi Ninh
*
Ngước mắt trông (Tv. 21) – Ngọc Linh
Ngước trông lên Chúa (Tv. 50) – Vũ Đình Ân
*
Người công chính (Tv. 1) – Quang Hiệu
Người chính trực (Tv. 10) – Đinh Công Huỳnh
Người gieo hạt giống (Tv. 125) (Chúa Nhật 33 Thường Niên/A) – Viết Chung
Người hiền đức (Tv. 96) – Nguyễn Duy
Người kính sợ Chúa (Tv. 127) (Mồng Hai Tết) – Viết Chung
Người tin tưởng Chúa (Tv. 01) – Tiến Linh
*
Nghẹn ngào gieo giống, vui mừng mùa gặt – Nguyễn Sơn
Nghĩa nặng ân sâu (Tv. 24) – Hương Vĩnh

Nh.

*
Nhìn chân dung Chúa (Tv. 16) – Tường Ân
Nhớ con Chúa ơi (Tv. 62) – Nguyễn Duy
Như nai rừng (Tv. 41) (Lễ Các Đẳng) – Viết Chung
Những kẻ tìm Chúa (Tv. 23) (Lễ Các Thánh) – Viết Chung
Những người tìm Chúa (Tv. 23) – Huỳnh Minh Kỳ
Những người tìm Chúa (Tv. 23) (Lễ Các Thánh) – Viết Chung

O.

*
Ôi Chúa ôi (Tv. 21) (Lễ Lá) – La Thập Tự
Ôi! Chúa ôi! Chúa ôi! (Tv. 21) – La Thập Tự
Ôi Đấng từ bi (Tv. 102) – Tường Ân
Ôi Giêrusalem (Tv. 146) – Tường Ân
Ôi lạ lùng (Tv. 125) (Chúa Nhật 02 Mùa Vọng/C) – Viết Chung
Ôi lạy Chúa (Tv. 50) (Chúa Nhật 24 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Ôi lạy Chúa (Tv. 50) – Vũ Đình Ân (5.MC/B)
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21) (Chúa Nhật Lễ Lá) (Suy Tôn Thánh Giá) – Bùi Ninh
Ôi Thiên Chúa (Tv. 67) (Chúa Nhật 22 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21) – Vũ Đình Ân
Ôi vui sướng (Tv. 122) – Kim Long
*
Ơn cứu độ (Tv. 97) (Ngày Giáng Sinh) – Bùi Ninh
Ơn cứu độ/1  (Tv. 97) – Vũ Đình Ân (6.PS/B)
Ơn cứu độ/2 (Tv. 97) – Vũ Đình Ân
Ơn cứu độ của Thiên Chúa (Tv. 97) – Đinh Công Huỳnh
Ơn cứu độ của Thiên Chúa (Tv. 97) (Lễ Giáng Sinh) – Nguyễn Hùng Cường
Ơn cứu độ gần đến (Tv. 84) (Chúa Nhật 02 Mùa Vọng/B) – Viết Chung
Ơn cứu sống (Tv. 79) – Viễn Xứ
Ơn Chúa cứu độ (Tv. 97) (Chúa Nhật 06 Phục Sinh/B) – Viết Chung
Ơn Ngài cứu độ (Tv. 97) (Chúa Nhật 06 Phục Sinh/B) – Viết Chung
Ơn phù trợ (Tv. 120) (Chúa Nhật 29 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Ơn phù trợ (Tv. 120) – Nguyễn Hùng Cường
Ơn phù trợ (Tv. 120) – Viễn Xứ
Ơn phù trợ (Tv. 120) (Chúa Nhật 28 Thường Niên/C) – Viết Chung
Ơn phù trợ (Tv. 120) (Lễ Giao Thừa) – Viết Chung
Ơn phù trợ (Tv. 120) – Vũ Đình Ân (Tết Nguyên Đán)
Ơn phù trợ con (TV. 120) – Tường Ân
Ơn phù trợ chúng tôi (Tv. 120) – Đinh Công Huỳnh

P.

*
Phán quyết của Chúa (Tv. 18b) – Viết Chung
Phần con đây (Tv. 12) – Vũ Đình Ân (7.TN/C)
Phần gia nghiệp con (Tv. 15) – Đinh Công Huỳnh
*
Phiến đá bỏ rơi (Tv. 117) – Tường Ân
*
Phúc cho ai (Tv. 127) – Trần Minh Hứa
Phúc cho dân Người (Tv. 28) – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc cho người (Tv. 31) – La Thập Tự (11.TN/C)
Phúc cho người khó nghèo (Tv. 145) – Tường Ân
Phúc cho người tôn sợ Chúa (Tv. 127) – Tường Ân
Phúc cho những ai (Tv. 145) – La Thập Tự (4.TN/A)
Phúc đức cho người (Tv. 118) – Đinh Công Huỳnh (6.TN/A)
Phúc đức những ai (Tv. 118) – Viễn Xứ
Phúc lành (Tv. 28) (Lễ Chúa Chịu Phép Rửa) – Viết Chung
Phúc lành và bình an (Tv. 28) – Viết Chung (Lễ Chúa Chịu Phép Rửa)
Phúc thay (Tv. 127) – Hoàng Kim Tốt 
Phúc thay (Lễ Thánh gia) – La Thập Tự
Phúc thay (Tv. 32) – La Thập Tự (19.TN/C)
Phúc thay (Tv. 127) (Lễ Gia Thất) – La Thập Tự
Phúc thay (Tv. 127) – Viễn Xứ
Phúc thay (Mt. 5: 1-12) – Vũ Đình Ân
Phúc thay ai tiến thân (Tv. 118) – Tường Ân
Phúc thay dân tộc (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc thay được tạ ơn (Tv. 91) (Chúa Nhật 11 Thường Niên/B) – Viết Chung
Phúc thay người kính sợ Chúa (Tv. 127) – Viết Chung
Phục hồi Dân Chúa (Tv. 79) (Chúa Nhật 04 Mùa Vọng/C) – Viết Chung
Phước đức cho ai (Tv. 118) – La Thập Tự
Phước thay (Tv. 127) (Chúa Nhật 33 Thường Niên/A) – Vương Diệu

Q.

*
Qua cơn thử thách – Viết Chung
Qua muôn thế hệ (Tv. 89) (Chúa Nhật 23 Thường Niên/C) – Viết Chung
Quả tim trong sạch (Tv. 50) – Tường Ân

R.

*
Ra đi gieo giống (Tv. 125) – Syfan
Rao giảng Tin Mừng (Tv. 116) – Đinh Công Huỳnh
Reo vui mừng Chúa (Tv. 80) – Ngọc Linh
Reo vui mừng Chúa (Tv. 94) – Nguyễn Duy
Rộng mở bàn tay (Tv. 144) – Tường Ân

S.

*
Sao Chúa bỏ con (Tv. 21) – Viễn Xứ
Sao Chúa đành im lặng (Tv. 21) – Hồng Bính
Sao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21) (Lễ Lá) – Viết Chung
Sao Người bỏ con (Tv. 21) – Cao Thanh Hoàng
*
Sung sướng biết bao (Tv. 121) – Viễn Xứ
Suối Đấng cứu độ – Vũ Đình Ân (Các ngươi sẽ hân hoan… )
Suối Đấng cứu độ – Vũ Đình Ân (Các ngươi (các ngươi)… )
Suối nguồn nghỉ ngơi (Tv. 22) – Huỳnh Minh Kỳ
Sự công chính (Tv. 71) (Chúa Nhật 02 Mùa Vọng/A) – Viết Chung
Sự công chính (Tv. 71) – Vũ Đình Ân (2.MV/A)
Sức mạnh của con (Tv. 17) (Chúa Nhật 31 Thường Niên/B) – Viết Chung

T.

*
Ta đã chọn (Tv. 121) – Ngọc Linh
Ta được thông phần (Tv. 115) (Thứ Năm Tuần Thánh) – Viết Chung
Ta là dân Chúa (Tv. 99) (Chúa Nhật 4 Phục Sinh/C) – La Thập Tự
Ta về Nhà Chúa/1 (Tv. 121) – Vũ Đình Ân
Ta về Nhà Chúa/2 (Tv. 121) – Vũ Đình Ân (34.TN)
Ta về Nhà Chúa/2 (Tv. 121) – Vũ Đình Ân (Lễ Chúa Kitô Vua)
Tán dương (Tv. 29) (Chúa Nhật 03 Phục Sinh/C) – Viết Chung
Tán tụng Chúa đi (Tv. 147) (Lễ Mình Máu Thánh/A) – Hải Triều
Tảng đá góc tường (Tv. 117) – Viễn Xứ
Tảng đá góc tường (Tv. 117) (Chúa Nhật 04 Phục Sinh/B) – Viết Chung
Tâm hồn khó nghèo (Tv. 145) Chúa Nhật 04 Thường Niên/A) – Viết Chung
Tâm sự (Tv. 136) – Nguyễn Duy
Tấm gương trong (Tv. 111) (Chúa Nhật 05 Thường Niên/A) – Viết Chung
Tất cả đường nẻo Chúa (Tv. 24) (Chúa Nhật 1 Mùa Chay/B) – La Thập Tự
Tất cả nẻo đường Chúa (Tv. 24) – Viễn Xứ
Tất cả nẻo đường (Tv. 24) – Vũ Đình Ân (1.MC/B)
Tâu Thánh Thượng (Tv. 144) (Chúa Nhật 05 Phục Sinh/C) – Viết Chung
*
Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 44) – Thái Nguyên (01/10)
*
Tiến thân trong luật Ngài (Tv. 118) – Huỳnh Minh Kỳ
Tiến vào Thánh Cung (Tv. 42) – Vũ Đình Ân
Tiến về Nhà Chúa (Tv. 97) – Vũ Đình Ân
Tiếng Các Ngài (Tv. 18) (Lễ Thánh Phêrô và Phaolô) – Viết Chung
Tiếng con khẩn cầu (Tv. 142) – Nhật Minh
*
Tìm về mạch suối (Tv. 41) (Thứ Bảy Đêm Vọng Phục Sinh) – Viết Chung
Tin cậy Chúa (Tv. 55) – Nguyễn Duy
Tin cậy nơi Chúa (Tv. 32) (Chúa Nhật 02 Mùa Chay/A) – Viết Chung
Tin cậy vào Chúa (Tv. 1) – Viễn Xứ
Tinh hoa lúa mì (Tv. 80) – Vũ Đình Ân (Lễ Mình Máu Thánh Chúa)
Tinh thần nghèo khó (Tv. 145) – Viễn Xứ
Tình Chúa chở che (Tv. 31) (Chúa Nhật 06 Thường Niên/B) – Viết Chung
Tin tưởng nơi Chúa (Lễ Mồng Một Tết Năm/A) – Thế Thông
Tình thương của Chúa (Tv. 88) (Chúa Nhật 13 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Tình thương của Chúa (Tv. 88) (Chúa Nhật 04 Mùa Vọng/B) – Viết Chung
Tình thương Chúa (Tv. 32) (Vọng Phục Sinh/1) – Bùi Ninh
Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng (Tv. 88) – Phạm Xuân Chiến
Tình thương Chúa muôn đời (Tv. 88) – Viễn Xứ
Tình thương Ngài cứu độ con (Tv. 30) – Syfan (Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 15/09)
*
Toàn thể đất nước (Tv. 65) (Chúa Nhật 14 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Toàn thể đất nước – Nguyễn Quang Huy
Toàn thể đất nước (Tv. 65) (Chúa Nhật 06 Phục Sinh/A) – Viết Chung
Toàn thể trái đất – Nguyễn Quang Huy
*
Tôi ca ngợi Chúa (Tv. 138) (Lễ Gioan Tẩy Giả) – Viết Chung
Tôi ca ngợi Chúa (Tv. 42) – Vũ Đình Ân
Tôi ca tụng Chúa (Tv. 29) (Chúa Nhật 10 Thường Niên/C) – Viết Chung
Tôi ca tụng Chúa/1 – Vũ Đình Ân
Tôi ca tụng Chúa/2 – Vũ Đình Ân
Tôi chúc tụng Chúa (Tv. 33) – Nhật Minh
Tôi đàn ca (Tv. 137) (Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần) – Viết Chung
Tôi luôn ước mong (Tv. 26) – Ngọc Linh
Tôi mừng rỡ (Mùa Vọng III/B) – Martinô
Tôi mừng rỡ – Vũ Đình Ân (3.MV/B)
Tôi mừng vui (Tv. 121) (Lễ Chúa Kitô Vua/C) – La Thập Tự
Tôi nào thiếu gì (Tv. 22) (Chúa Nhật 34 Thường Niên/A) – Viết Chung
Tôi ngước nhìn (Tv. 122) (Chúa Nhật XIV Thường Niên/B) – La Thập Tự
Tôi sẽ bước đi (Tv. 114) (Chúa Nhật 24 Thường Niên/B) – Viết Chung
Tôi sẽ bước đi (Tv. 115) (Chúa Nhật 02 Mùa Chay/B) – Viết Chung
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88) (Lễ Thánh Giuse 19/03) – La Thập Tự
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88) (Chúa Nhật 13 Thường Niên/A) – Viết Chung
Tôi sẽ ca tụng Chúa (Tv. 110) – Nguyễn Quang Huy
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50) – Viết Chung (24.TN/C)
Tôi sẽ chúc tụng (Tv. 144) – La Thập Tự (14.TN/A)
Tôi sẽ chúc tụng (Tv. 144) – Ngọc Linh
Tôi sẽ kêu cầu (Tv. 115) (Lễ Mình Máu/B) – La Thập Tự
Tôi sẽ ở (Tv. 22) (Chúa Nhật 28 Thường Niên/A) – Viết Chung
Tôi sẽ tiến đi (Tv. 115) (Chúa Nhật II Mùa Chay/B) – La Thập Tự
Tôi sẽ tiến đi (Tv. 115) – Viễn Xứ
Tôi sẽ tiến đi (Tv. 115) – Vũ Đình Ân
Tôi sẽ tiến lên (Tv. 115) – La Thập Tự
Tôi sợ gì ai (Tv. 26) (Chúa Nhật 3 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Tôi sung sướng (Tv. 121) – Vũ Đình Ân
Tôi vui mừng/1 (Tv. 121) – Tường Ân
Tôi vui mừng/2 (Tv. 121) – Tường Ân
Tôi vui mừng/1 (Tv. 121) – Vũ Đình Ân
Tôi vui mừng/2 (Tv. 121) – Vũ Đình Ân
Tôi vui mừng/3 (Tv. 121) – Vũ Đình Ân
Tôi vững vàng (Tv. 26) (Lễ Các Đẳng) – Viết Chung
Tôi yêu Chúa (Tv. 114) (Chúa Nhật 24 Thường Niên/B) – La Thập Tự
Tôn vinh Chúa (Tv. 89) – Khổng Vĩnh Thành
*
Tới bàn thờ Chúa (Tv. 42) – Vũ Đình Ân
Tới muôn đời (Tv. 104) – Viết Chung
*
Tung hô Tin Mừng – Xuân Thảo
Từ hừng đông (Tv. 62) – Vinam
Từ trong lòng mẫu thân (Tv. 70) (Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả) – Viết Chung
Từ vực thẳm (Tv. 129) – Syfan (Lễ An táng – Cầu hồn)
Tự đáy lòng con (Tv. 129) – Nguyễn Duy

Th.

*
Tha thứ tội lỗi (Tv. 31) – Viễn Xứ
Thành đô hỡi (Tv. 121) (Chúa Nhật 01 Mùa Vọng/A) – Viết Chung
Thánh ca Đaniel – Đỗ Vy Hạ
Thánh ca Đaniel – Minh Hân
Thánh ca Đaniel/3 (Lễ Chúa Ba Ngôi) – Xuân Thảo
Thánh ca Isaia – Minh Hân
Thánh ca I-sa-ia 12 – Xuân Thảo
Thánh ca Magnificat/2 – Tiến Linh
Thánh ca Xuất hành – Minh Hân
Thánh ca Xuất hành (Xh 15) – Minh Hân
*
Thánh vịnh 1 – Nhật Minh
Thánh vịnh 01 (Người tin tưởng Chúa) – Tiến Linh
Thánh vịnh 04 (Xin tỏa ánh tôn nhan) – Tiến Linh
Thánh vịnh 5 – Nhật Minh
Thánh vịnh 05 (Xin lưu tâm đến con) – Tiến Linh
Thánh vịnh 06 – Xuân Hy Vọng (Chúa Nhật 6 Phục Sinh/C)
Thánh vịnh 08 (Lạy Đức Chúa) – Tiến Linh
Thánh vịnh 8 – Văn Duy Tùng (Lễ Chúa Ba Ngôi)
Thánh vịnh 14 – Loan Hảo (Chúa Nhật 22 Thường Niên/B)
Thánh vịnh 14 – Văn Duy Tùng (Chúa Nhật 16 Thường Niên/C)
Thánh vịnh 15 (Chúa là phần gia nghiệp) – Tiến Linh
Thánh vịnh 15 – Văn Duy Tùng (Chúa Nhật 13 Thường Niên/C)
Thánh vịnh 16 (Khi con thức giấc) – Tiến Linh
Thánh vịnh 18 – Văn Duy Tùng (Chúa Nhật 3 Thường Niên/C)
Thánh vịnh 18A – Nhật Minh
Thánh vịnh 21 (Chúa Nhật 5 Phục Sinh/B) – Thanh Lâm
Thánh vịnh 21 (Lễ Lá) (Lễ Mầu Nhiệm Thánh Giá) – Thanh Lâm
Thánh vịnh 22 – Giangtâm
Thánh vịnh 22 – Minh Hân
Thánh vịnh 22 – Nhật Minh
Thánh vịnh 23A – Minh Hân
Thánh vịnh 23B – Minh Hân
Thánh vịnh 23 – Vũ Đình Ân
Thánh vịnh 24A – Minh Hân
Thánh vịnh 24B – Minh Hân
Thánh vịnh 26 – Minh Hân
Thánh vịnh 26 – Nhật Minh
Thánh vịnh 26 – Syfan
Thánh vịnh 28 – Minh Hân
Thánh vịnh 29 – Minh Hân
Thánh vịnh 29 – Nhật Minh
Thánh vịnh 29 – Thanh Lâm (13.TN/B)
Thánh vịnh 29 – Văn Duy Tùng (3.PS/C)
Thánh vịnh 29 – Văn Duy Tùng (10.TN/C)
Thánh vịnh 30 – Minh Hân
Thánh vịnh 31 – Nhật Minh
Thánh vịnh 31 – Văn Duy Tùng (11.TN/C)
Thánh vịnh 32 – Mi Trầm
Thánh vịnh 32 – Minh Hân
Thánh vịnh 32 – Vũ Đình Ân (Lễ Chúa Ba Ngôi)
Thánh vịnh 33 – Minh Hân
Thánh vịnh 33 – Nhật Minh
Thánh vịnh 39 – Minh Hân
Thánh vịnh 41-42 – Minh Hân
Thánh vịnh 44 – Minh Hân
Thánh vịnh 46 – Minh Hân
Thánh vịnh 46 – Văn Duy Tùng (Lễ Chúa Thăng Thiên)
Thánh vịnh 46 – Xuân Hy Vọng (Chúa Lên Trời/C)
Thánh vịnh 50 – BCD
Thánh vịnh 50 – Minh Hân
Thánh vịnh 50 – Trương Thế Bạch (24.TN/C)
Thánh vịnh 54 – Minh Hân
Thánh vịnh 58 – Minh Hân
Thánh vịnh 62 (Chúa Nhật XXII Thường Niên/A) – Bùi Công Thuấn
Thánh vịnh 62 – Minh Hân
Thánh vịnh 62 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 62 – Văn Duy Tùng (Chúa Nhật 12 Thường Niên/C)
Thánh vịnh 65 – Minh Hân
Thánh vịnh 65 – Ninh Doãn Hùng (Chúa Nhật 6 Phục Sinh/A)
Thánh vịnh 65 – Ninh Doãn Hùng (Chúa Nhật 14 Thường Niên/C)
Thánh vịnh 65 – Văn Duy Tùng (Chúa Nhật 14 Thường Niên/C)
Thánh vịnh 66 – Minh Hân
Thánh vịnh 66 – Nhật Minh
Thánh vịnh 66 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 66 – Văn Duy Tùng (Chúa Nhật 6 Phục Sinh/C)
Thánh vịnh 67 – Minh Hân
Thánh vịnh 68 – Minh Hân
Thánh vịnh 68 – Văn Duy Tùng (Chúa Nhật 15 Thường Niên/C)
Thánh vịnh 70 – Minh Hân
Thánh vịnh 70 – Vũ Đình Ân (Lễ vọng Thánh Gioan Tẩy Giả)
Thánh vịnh 71 – Minh Hân
Thánh vịnh 71 – Nhật Minh
Thánh vịnh 71 – Văn Duy Tùng (Lễ Chúa Hiển Linh)
Thánh vịnh 71 – Văn Duy Tùng (Lễ Tân Niên/C)
Thánh vịnh 77 – Minh Hân
Thánh vịnh 78 – Minh Hân
Thánh vịnh 79 – Minh Hân
Thánh vịnh 83 – Minh Hân
Thánh vịnh 83 – Phan Sinh
Thánh vịnh 84 – Minh Hân
Thánh vịnh 84 (Cầu cho mọi nhu cầu) – Syfan
Thánh vịnh 84 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 85 – Minh Hân
Thánh vịnh 85 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 88 – Minh Hân
Thánh vịnh 87 – Nhật Minh
Thánh vịnh 89 – Minh Hân
Thánh vịnh 89 – Trương Thế Bạch (23.TN/C)
Thánh vịnh 91 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 94 – Minh Hân
Thánh vịnh 95 – Minh Hân
Thánh vịnh 95 – Nhật Minh
Thánh vịnh 95 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 95 – Văn Duy Tùng (2.TN/C)
Thánh vịnh 96 – Nhật Minh
Thánh vịnh 97 – Minh Hân
Thánh vịnh 97 (CN 6 PS B) – Thanh Lâm
Thánh vịnh 99 – Minh Hân
Thánh vịnh 99 – Văn Duy Tùng (4.PS/C)
Thánh vịnh 102A – Minh Hân
Thánh vịnh 102B – Minh Hân
Thánh vịnh 103 – Minh Hân
Thánh vịnh 103 – Thanh Lâm
Thánh vịnh 103 – Văn Duy Tùng (Lễ Mồng Ba Tết)
Thánh vịnh 103 – Văn Duy Tùng (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)
Thánh vịnh 103 – Xuân Hy Vọng (Chúa Thánh Thần Hiện Xuống/C)
Thánh vịnh 106 – Nhật Minh
Thánh vịnh 109 – Văn Duy Tùng (Lễ Mình Máu Thánh Chúa/C)
Thánh vịnh 112 – Khánh Nguyên
Thánh vịnh 112 – Trương Thế Bạch (25.TN/C)
Thánh vịnh 114 – Minh Hân
Thánh vịnh 114 – Vũ Thành An
Thánh vịnh 115 – Loan Hảo (Lễ Mình Máu Thánh)
Thánh vịnh 115 – Minh Hân
Thánh vịn 1115 (Thứ Năm Tuần Thánh) – Sơn Dương
Thánh vịnh 117 – Minh Hân
Thánh vịnh 117 – Nhật Minh
Thánh vịnh 117 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 117 – Văn Duy Tùng (Canh Thức Vượt Qua)
Thánh vịnh 117 – Văn Duy Tùng (2.PS/C)
Thánh vịnh 118 – Kim Long
Thánh vịnh 120 (Lễ Giao Thừa) – Trần Minh Hứa
Thánh vịnh 120 – Văn Duy Tùng (Lễ Giao Thừa)
Thánh vịnh 121 – Minh Hân
Thánh vịnh 125 – Minh Hân
Thánh vịnh 125 – Nhật Minh
Thánh vịnh 127 – Minh Hân
Thánh vịnh 127 – Syfan
Thánh vịnh 127 – Văn Duy Tùng (Lễ Mồng Hai Tết)
Thánh vịnh 127 – Văn Duy Tùng (Lễ Thánh Gia)
Thánh vịnh 129 – Minh Hân
Thánh vịnh 130 – Minh Hân
Thánh vịnh 135 – Minh Hân
Thánh vịnh 136 – Nhật Minh
Thánh vịnh 137 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 137 – Văn Duy Tùng (5.TN/C)
Thánh vịnh 137 – Văn Duy Tùng (17.TN/C)
Thánh vịnh 142 – Minh Hân
Thánh vịnh 144 – Đỗ Vy Hạ (5.PS/C)
Thánh vịnh 144 – Minh Hân
Thánh vịnh 144 – Sơn Dương
Thánh vịnh 144 – Thanh Lâm
Thánh vịnh 144 – Văn Duy Tùng (5.PS/C)
Thánh vịnh 145 – Nhật Minh
Thánh vịnh 145 – Trương Thế Bạch (26.TN/C)
*
Thân lạy Chúa (Tv. 89) (Chúa Nhật 23 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Thần Linh Chúa (Tv. 103) (Lễ Hiện Xuống) – Viết Chung
Thật hạnh phúc (Tv. 32) (Lễ Chúa Ba Ngôi/B) – Viết Chung
Thật lớn lao (Tv. 125) (Chúa Nhật 05 Mùa Chay/C) – Viết Chung
Thật mừng vui (Tv. 125) (Chúa Nhật 2 Mùa Vong/C) (Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C) (Chúa Nhật 30 Thường Niên/B) (Lễ Thánh Giacôbê 25/07) – Bùi Ninh
Thật thiện hảo (Tv. 91) (Chúa Nhật 08 Thường Niên/C) – Viết Chung
*
Thi hành ý Chúa (Tv. 39) – Vũ Đình Ân
Thiên Chúa của con (Tv. 62) – Khương Huệ
Thiên Chúa hiển trị (Tv. 96) – Tường Ân
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46) – Syfan (Lễ Thăng Thiên ABC)
Thiên Chúa ngự lên (Tv. 46) – Viễn Xứ
Thiên Chúa ta (Tv. 46) (Lễ Thăng Thiên) – La Thập Tự
Thiện hảo thay (Tv. 91) (Chúa Nhật XI Thường Niên/B) – La Thập Tự
Thiên Chúa uy nghiêm (Tv. 83) – Viễn Xứ
Thiên Thần Chúa (Tv. 33) – Viễn Xứ
Thiện hảo thay (Tv. 91) – Viễn Xứ
*
Thờ lạy Chúa (Tv. 71) – Mi Giáng (Lễ Hiển Linh)
Thờ lạy Chúa (Tv. 71) – Viễn Xứ
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) – Kim Long
Thưa Nữ hoàng (Tv. 44) (Lễ Mẹ Lên Trời) – Viết Chung
Thưa Nương tử (Tv. 44) – Viết Chung
Thức giấc (Tv. 16) (Chúa Nhật 32 Thường Niên/C) – Viết Chung
Thương nhớ đến tôi (Tv. 105) – Viết Chung
Thương nhớ Sion (Tv. 136) (Chúa Nhật IV Mùa Chay/B) – La Thập Tự
Thương nhớ Sion (Tv. 136) – Tường Ân
Thượng Đế con thờ (Tv. 2) – Hải Ánh
Thượng tế Menkisêđê (Tv. 109) – Tường Ân
Thượng Tế muôn đời (Tv. 109) – Đinh Công Huỳnh
Thượng tế muôn đời (Tv. 109) – Viễn Xứ

Tr.

*
Trái tim trong sạch (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Trẩy lên Đền Thánh (Tv. 121) (Chúa Nhật 34 Thường Niên/C) – Viết Chung
Trẩy lên Đền Thánh/2 (Tv. 121) (Chúa Nhật 01 Mùa Vong/A) – Viết Chung
Trẻ Do Thái (Tv. 46) (Rước Lá) – Bùi Ninh
Trên bờ sông Babylon (Tv. 136) – Vũ Đình Ân
Tri ân Ngài (Tv. 21) (Chúa Nhật 05 Phục Sinh/B) – Viết Chung
Triều đại công chính (Tv. 117) – Viết Chung
Triều đại Người (Tv. 71) (Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/A) (Lễ Tân Niên) – Bùi Ninh
Triều đại Người (Tv. 71) (Chúa Nhật 02 Mùa Vọng/A) – La Thập Tự
Triều đại Người – Tường Ân
Triều đại Người (Tv. 71) – Viễn Xứ
Triều đại Người (Tv. 71) – Viết Chung
Trọn đời tôi (Tv. 23) (Lễ Thánh Phêrô và Phaolô) – La Thập Tự
Trong bình an (Tv. 28) – Viễn Xứ
Trong lúc gian nan (Tv. 90) (Chúa Nhật 01 Mùa Chay/C) – Viết Chung
Trong miền đất nhân sinh (Tv. 115) – Tường Ân
Trong nhà Chúa (Tv. 22) (Chúa Nhật 28 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Trong nhà Chúa (Tv. 22) (Chúa Nhật 28 Thường Niên/A) – Nguyễn Hùng Cường
Trong nhà Chúa (Tv. 22) – Viễn Xứ
Trong nhà Chúa (Tv. 83) – Vinam
Trong nhà Chúa (Tv. 14) (Chúa Nhật 22 Thường Niên/B) – Viết Chung
Trong tay Ngài (Tv. 30) – Vũ Đình Ân
Trong u tối (Tv. 111) (Chúa Nhật 5 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Trong u tối Người xuất hiện (Tv. 111) – Tường Ân
Trong u tối (Tv. 111) – Viễn Xứ
Trợ phù con (Tv. 39) – Viễn Xứ
Trú ẩn (Tv. 30) – Viễn Xứ

U.

*
Uống tận nguồn (Thứ Bảy Đêm Vọng Phục Sinh) – Viết Chung
Ước chi (Tv. 94) – Viễn Xứ
Ước chi hôm nay (Tv. 94) (Chúa Nhật 18 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Ước chi hôm nay (Tv. 94) (Chúa Nhật 27 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Ước chi hôm nay (Tv. 94) – Nguyễn Hùng Cường
Ước chi hôm nay – Nguyễn Quang Huy
Ước chi hôm nay (Tv. 94) (Chúa Nhật 03 Mùa Chay/A) – Viết Chung
Ước mong (Tv. 144) – BCD

V.

*
Về cùng Cha tôi (Tv. 50) – Tường Ân
Về cùng Cha tôi (Tv. 50) – Viễn Xứ
Về nhà Chúa (Tv. 121) – Viễn Xứ
*
Vì Chúa hảo tâm (Tv. 117) – Tường Ân
Vì Chúa nhân hậu (Tv. 85) (Chúa Nhật 16 Thường Niên/A) – Viết Chung
Vì yêu thương (Tv. 67) (Chúa Nhật 22 Thường Niên/C) – Viết Chung
Vĩ đại thay (Tv. 125) (Chúa Nhật 02 Mùa Vọng/C) – Viết Chung
Vị Vua Cứu Thế (Tv. 95) (Lễ Đêm Giáng Sinh) – Bùi Ninh
Ví như (Tv. 126) – Thái Nguyên
Việc ca ngợi Chúa (Tv. 91) – Tường Ân
Việc Chúa làm (Tv. 125) – Vinam
Việc Chúa làm (Tv. 125) – Vũ Đình Ân (2.MV/C)
Viên đá thợ xây (Tv. 117) (Chúa Nhật 04 Phục Sinh/B) – Viết Chung
Vinh quang Sự nghiệp – Nguyễn Sơn
Vinh quang Thiên Chúa (Tv. 18) – Vũ Đình Ân
Vinh phúc (Tv. 127) – Hoàng Kim Tốt
*
Vua hiển trị (Tv. 92) – Tường Ân
Vua hiển vinh (Tv. 23) (Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/A) – Nguyễn Hùng Cường
Vua hiển vinh – Nguyễn Mộng Huỳnh
Vua vinh hiển (Tv. 23) – Viễn Xứ
Vua vinh hiển (Tv. 23) (Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh) – Viết Chung
Vui dường nào (Tv. 121) (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/A) (Lễ Cầu Hồn) – Bùi Ninh
Vui mừng trong Chúa – Nguyễn Duy
Vui sướng biết bao (Tv. 121) – Đinh Công Huỳnh
Vườn nho Chúa (Tv. 79) (Chúa Nhật 27 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Vườn nho của Chúa (Tv. 79) – Viễn Xứ
Vườn nho của Chúa (Tv. 79) (Chúa Nhật 27 Thường Niên/A) – Viết Chung
Vườn nho Thiên Chúa (Tv. 79) – Tường Ân

X.

*
Xem thấy ơn cứu độ (Tv. 97) – Tường Ân
*
Xin ban cho chúng con – Vũ Đình Ân
Xin bảo toàn (Tv. 15) – Viễn Xứ
Xin bảo toàn tôi – La Thập Tự
Xin bảo toàn tôi (Tv. 15) – Vũ Đình Ân
Xin cảm tạ Chúa (Tv. 117) – Vũ Đình Ân
Xin củng cố gia nghiệp (Tv. 89) – Viết Chung (Lễ Thánh Giuse Lao Động)
Xin củng cố sự nghiệp chúng con (Tv. 89) – Lê Ân Thiên
Xin cử Thần Linh (Tv. 103) – Viết Chung (Lễ Hiện Xuống)
Xin cứu chúng con (Tv. 145) – Nguyễn Hùng Cương (3MV/A)
Xin cứu thoát con (Tv. 145) – Viễn Xứ
Xin chỉ dạy (Tv. 24) (Chúa Nhật 01 Mùa Vọng/C) – Viết Chung
Xin chiếu sáng (Tv. 4) – La Thập Tự
Xin chiếu sáng (Tv. 04) – Tường Ân
Xin chiếu sáng (Tv. 4) – Viễn Xứ
Xin chiếu sáng (Tv. 4) – Vũ Đình Ân (3.PS/B)
Xin cho con thấy (Tv. 4) – Viết Chung (3PS/B)
Xin cho chúng con (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin cho chúng tôi – La Thập Tự
*
Xin Chúa bảo toàn (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa cứu con (Tv. 21) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa dạy con (Tv. 118) – Vũ Lương Thiên Phúc
Xin Chúa dủ thương (Tv. 66) – Phạm Xuân Chiến (Lễ Mẹ Thiên Chúa)
Xin Chúa đến (Tv. 145) – Vũ Đình Ân (3.MV/A)
Xin Chúa đến cứu độ (Tv. 145) – Viết Chung (3MV/A)
Xin Chúa giữ gìn (Tv. 130) – Viết Chung (Lễ Thánh Têrêsa)
Xin Chúa hãy nhớ – Thành Tâm
Xin Chúa mau đến (Tv. 69) – Ái Diệu Vy Linh
Xin Chúa ngự đến (Tv. 145) Viết Chung (3MV/A)
Xin Chúa sai Thánh Thần (TV. 103) – Viết Chung (Vọng Phục Sinh)
Xin Chúa sửa chữa hồn con (Tv. 40) – Viễn Xứ
Xin Chúa tỏ lòng (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa thi ân (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa thứ tha (Tv. 50) – Vũ Đình Ân
Xin Chúa xót thương (Tv. 66) – La Thập Tự (Lễ Mẹ Thiên Chúa)
Xin Chúa xót thương (Tv. 66) – Viễn Xứ
Xin chữa lành con (Tv. 40) – Vũ Lương Đúng
*
Xin dạy con (Tv. 24) – Viễn Xứ
Xin dâng kính – Ngọc Linh
Xin đáp lại (Tv. 68) – Ngọc Linh
Xin đến cứu độ (Tv. 145) – Tường Ân
Xin đến tái thiết (Tv. 79) – Bùi Ninh (1.MV/B)
Xin đến tái thiết (Tv. 79) – Bùi Ninh (4.MV/C)
Xin đoái nhìn chúng con – Mi Trầm
Xin đoái thương lạy Chúa (Tv. 68) – Phạm Xuân Chiến
Xin đổ lòng từ bi – La Thập Tự
Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32) – Viễn Xứ
Xin đổ tình thương (Tv. 32) – Vũ Lương Thiên Phúc
Xin được phục hồi – La Thập Tự
Xin gìn giữ linh hồn con (Tv. 130) – Tường Ân
Xin giữ gìn con (Tv. 15) – Vũ Lương Đúng
Xin giữ linh hồn con (Tv. 130) – Viễn Xứ
*
Xin hãy dạy con (Tv. 24) – Ngọc Linh
Xin hãy nghe (Tv. 44) – Ngọc Linh
Xin hãy nhớ (Tv. 24) – Viễn Xứ
Xin hãy nhớ lại (Tv. 24) (Chúa Nhật 26 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Xin hãy ở cùng con (Tv. 90) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin hồi phục (Tv. 79) (Chúa Nhật 01 Mùa Vọng/B) – Viết Chung
Xin kính dâng (Lễ Chúa Ba Ngôi) – Martinô
Xin lắng tai (Tv. 85) – Vũ Lương Thiên Phúc
Xin lưu tâm đến con (Tv. 05) – Tiến Linh
Xin mở tay Ngài (Tv 144) – Tường Ân
*
Xin Ngài mau đến (Tv. 39) (Chúa Nhật 20 Thường Niên/C) – Viết Chung
Xin Ngài ngự tới (Tv. 145) (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/A) – Bùi Ninh
Xin Ngài phục hồi (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Ngài phục hồi (Tv. 79) – Tường Ân
Xin nhậm lời con (Tv. 68) (Chúa Nhật 12 Thường Niên/A) – La Thập Tự
Xin nghe lời con nguyện (Tv. 101) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin ở cùng con (Tv. 90) – Đinh Công Huỳnh
Xin ở cùng con (Tv. 90) – Tường Ân
Xin ở với con (Tv. 90) (Chúa Nhật 1 Mùa Chay/C) – La Thập Tự
Xin phù trợ (Tv. 39) (Chúa Nhật 20 Thường Niên/C) – La Thập Tự
Xin phục hồi (Tv. 79) – Vũ Đình Ân (1.MV/B)
Xin rước Chúa (Tv. 131) – Ngọc Linh
Xin sai Thánh Thần – La Thập Tự
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) – Tường Ân
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) – Viễn Xứ
Xin sai Thánh Thần/1 (Tv. 103) – Vũ Đình Ân
Xin sai Thánh Thần/2 (Tv. 103) – Vũ Đình Ân
Xin sai Thần Linh (Tv. 103) (Lễ Hiện Xuống) – Viết Chung
*
Xin tạ ơn (Tv. 102) – Anphong Hoan
Xin tái tạo (Tv. 50) (Chúa Nhật 05 Mùa Chay/B) – Viết Chung
Xin tán dương Ngài (Tv. 29) – Ngọc Linh
Xin tán dương Ngài (Tv. 29) – Vũ Lương Thiên Phúc
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 32) (Vọng Phục Sinh/A) – La Thập Tự
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) – Tường Ân
Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) – Viễn Xứ
Xin tỏ lượng từ bi (Tv. 84) – La Thập Tự
Xin tỏ nhan thánh (Tv. 79) – La Thập Tự
Xin tỏ ra (Tv. 84) (Chúa Nhật 02 Mùa Vọng/B) – Viết Chung
Xin tỏ ra lòng Ngài (Tv. 84) – Ngọc Linh
Xin tỏ tình thương/2 (Tv. 32) (Chúa Nhật 2 Mùa Chay/A) (Chúa Nhật 29 Thường Niên/B) – Bùi Ninh
Xin tỏa ánh tôn nhan (Tv. 04) – Tiến Linh
Xin tỏa ánh tôn nhan Ngài (Tv. 118) – Phạm Xuân Chiến
Xin tha phạt (Tv. 40) (Chúa Nhật 07 Thường Niên/B) – Viết Chung
Xin thắp sáng – Vũ Đình Ân (Mt. 5: 13-16)
Xin Thần Khí (Tv. 103) (Lễ Hiện Xuống) – Viết Chung
Xin thấy tình thương (Tv. 84) (Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/B) (Chúa Nhật 15 Thường Niên/B) (Chúa Nhật 19 Thường Niên/A) (Cầu Bình An) – Bùi Ninh
Xin Thiên Chua thương xót (Tv. 66) – Ngọc Linh
Xin Thiên Chúa xót thương (Tv. 66) – Tường Ân
Xin thương giữ gìn (Tv. 15) – Bùi Ninh (Vọng Phục Sinh/2)
Xin thương giữ gìn (Tv. 15) – Bùi Ninh (33.TN/B)
Xin trợ phù con (Tv. 39) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin trở nên thạch động (Tv. 70) – Phạm Xuân Chiến
Xin trở thành (Tv. 30) – Vũ Đình Ân (6.TN/C)
Xin xót thương con (Tv. 50) – BCD
*
Xuất hành – Hoàng Kim
Xuất hành – Nhật Minh
Xuất hành ca – Tường Ân

Y. 135-60

*
Yêu luật Chúa (Tv. 118) – Tường Ân
Yêu như Chúa yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
***

THÁNH CA THEO MÙA PHỤNG VỤ.

*

THÁNH CA THEO THÁNH LỄ.

*

THÁNH CA THEO CHỦ ĐỀ.

*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ.

*

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s