Mùa Vọng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Alleluia I (tv. 84) Mùa Vọng – Cao Huy Hoàng
Alleluia II Mùa Vọng – Cao Huy Hoàng
Alleluia sau Giáng sinh – Cao Huy Hoàng
Anh em hãy vui luôn – Xuân Thảo
Ánh sáng bừng lên – Kim Long
Ánh sáng cứu độ – Viết Chung

B.

*
Bài ca mùa đông – Trần Minh Hứa
Bài ca mùa đông – Trọng Khẩn
Bài ca mùa vọng – Hải Triều & Xuân Văn
Bài ca nơi lưu đày – Hạ Đăng
Bài ca ước vọng – Nguyễn Văn Thư
Bài nhã nhạc mùa đông – Duy Linh PHN
.
Bao giờ con được nghỉ ngơi – Cao Huy Hoàng
Bao giờ Người đến – Nguyễn Duy
Bên bờ sông – Tri Văn Vinh
Bên bờ sông Babylon – Hùng Lân
Bên bờ sông Babylon (Tv. 136) – Vũ Đình Trác
Bên dòng sông Babylon (Tv. 136) – Cao Huy Hoàng
Biết khi nào chủ về – Cao Huy Hoàng
Biết khi nào Chúa đến – Trương Thế Bạch
Bờ sông Babylon – Phanxicô

C.

*
Canh thức – Nguyễn Mộng Huỳnh.
Cành Giê-sê đâm bông – Kim Long
Cần đợi Chúa đến – Kim Long
Cây khô trổ bông – Nguyên Kha
Cậy trông Chúa đến – Quốc Thái
Có tiếng kêu trong hoang địa – Nguyễn Hùng Cường
Con chờ Chúa – Vũ Đình Ân
Con đợi mong Chúa – Đinh Công Huỳnh
Con hướng lên Ngài – Kim Long
Con hướng tâm hồn lên – Đạt Đức
Con mong chờ Chúa – Vũ Đình Ân
Con mong chờ Ngài – Đỗ Vy Hạ
Con mong Chúa – Từ Duyên
Con nâng hồn lên (CN I MV C) – Cao Thanh Hoàng
Con nâng hồn lên – Duy Tân
Con nâng hồn lên – Phạm Liên Hùng
Con nâng hồn lên – Viết Chung
Con nâng tâm hồn – Thiên Duyên
Con nâng tâm hồn lên – Xuân Thảo
Con nâng tâm hồn lên – Xuân Thảo & Tiến Linh
Con quyết quay về – Duy Linh PHN
Con sẽ ca mừng – Tri Văn Vinh
Con sẽ ca ngợi (CN IV MV B)- Ca Thanh Hoàng
Con vẫn đợi vẫn chờ – Từ Duyên
Con vẫn mong – Tường Vy
Con vẫn mong chờ – Quốc Vinh
Con vẫn mong chờ – Từ Duyên
Con vươn hồn lên (Tv. 24) – Cao Huy Hoàng
Con vươn hồn lên (Tv. 24) – Trầm Hương
Con xin loan truyền – Viết Chung

Ch.

*
Chờ đón Chúa – Thanh Bình
Chờ đón Đấng cứu đời – Xuân Hy Vọng
Chào đón Đấng cứu tinh – Trầm Hương
Chờ mong Chúa đến – Giangtâm
Chờ mong Chúa đến – Quang Hiển & Quốc Vinh
Chờ mong Chúa đến – Trương Thế Bạch
Chờ mong Người đến – Nguyễn Văn Thư
Chờ ngày Chúa đến – Đinh Công Huỳnh
Christus Vincit
Chờ trông – Thy Anh
.
Chúa đã gần đến – Lê Đăng Ngôn
Chúa Đấng cứu độ ta – Phạm Liên Hùng
Chúa đến – Nguyên Kha
Chúa đến bất ngờ – Hoàng Phương
Chúa đến bất ngờ (CN I MV A) – Huy Hoàng
Chúa đến cứu độ – Kim Long
Chúa đến khi nào? – Hải Triều
Chúa đến viếng thăm – Kim Long
Chúa đến với ta – Duy Linh PHN
Chúa đối xử đại lượng (CN II MV C) – Cao Thanh Hoàng
Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – Nguyễn Hùng Cường
Chúa hãy đến – Cao Huy Hoàng
Chúa hòa bình
Chúa hòa bình – Vũ Đình Ân
Chúa không hẹn – Cao Huy Hoàng
Chúa là khát vọng (Tv. 24) – Cao Huy Hoàng
Chúa là mặt trời hòa bình – Duy Linh PHN
Chúa là niềm hoan lạc – Phạm Liên Hùng
Chúa là nguồn sự sáng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa ngự đến
Chúa nhật I Mùa Vọng (A) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật II Mùa Vọng (A) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật III Mùa Vọng (A) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật IV Mùa Vọng (A) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật I Mùa Vong (B) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật II Mùa Vọng (B) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật IV Mùa Vong (B) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật I Mùa Vọng (C) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật II Mùa Vọng (C) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật III Mùa Vọng (C) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật IV Mùa Vọng (C) – Cao Thanh Hoàng
Chúa nhật I Mùa Vọng (tv. 24) – Hải Triều
Chúa nhật II Mùa Vọng – Hải Triều
Chúa nhật III Mùa Vọng – Hải Triều
Chúa nhật IV Mùa Vọng – Hải Triều
Chúa nhật I Mùa Vọng (A) – Huy Hoàng
Chúa nhật II Mùa Vọng (A) – Huy Hoàng
Chúa nhật III Mùa Vọng (A) – Huy Hoàng
Chúa nhật IV Mùa Vọng (A) – Huy Hoàng
Chúa nhật I Mùa Vọng (B) – Huy Hoàng
Chúa nhật II Mùa Vọng (B) – Huy Hoàng
Chúa nhật III Mùa Vọng (B) – Huy Hoàng
Chúa nhật IV Mùa Vọng (B) – Huy Hoàng
Chúa nhật I Mùa Vọng (C) – Huy Hoàng
Chúa nhật II Mùa Vọng (C) – Huy Hoàng
Chúa nhật III Mùa Vọng (C) – Huy Hoàng
Chúa nhật IV Mùa Vọng (C) – Huy Hoàng
Chúa như làn sương mai – Hải Triều
Chúa ơi – Phạm Liên Hùng
Chúa ơi! Xin Ngài mau đến – Quốc Vinh
Chúa sắp đến rồi – Giuse BCD
Chúa sắp ngự đến – Thiên Duyên
Chúa sẽ đến – Dao Kim
Chúa sẽ đến 1 – Kim Long
Chúa sẽ đến 2 – Kim Long
Chúa sẽ đến – Từ Duyên
Chúa sẽ đến – Trầm Thiên Thu
Chúa sẽ đến cứu độ – Trầm Hương
Chúa sẽ đến lúc không ngờ – Cao Huy Hoàng
Chúa sẽ ngự đến (Tv. 23) – La Thập Tự
Chúa sẽ ngự đến – Nguyễn Duy
Chúa sẽ ngự vào (CN IV MV A) – Cao Thanh Hoàng
Chúa thăm dân Người – Kim Long
Chuẩn bị Chúa đến – Thái Nguyên

D.

*
Dân Sion (CN III MV C) – Cao Thanh Hoàng
Dân Sion hỡi – Hải Triều
Dâng niềm mong đợi – Trần Quang Đức
Dâng nỗi chờ mong – Đinh Công Huỳnh
Dọn đường cho Chúa – Vũ Đình Ân
Dọn đường cho Chúa đi – Trịnh Vĩnh Thành
Dọn đường Chúa đến – Đức Khải
Dọn đường Chúa đến – Hàn Thư Sinh
Dọn đường Chúa đến (CN II MV B) – Huy Hoàng
Dọn đường Chúa đến – Mạnh Hùng
Dọn đường Chúa đến – Nhật Minh
Dọn đường Chúa đến – Trương Thế Bạch
* Dọn đường để Chúa đến – Dấu Chân
Dọn đường đón Chúa – Giuse BCD
Dọn đường đón Chúa – Thái Nguyên
Dọn đường gặp Chúa – Ngọc Hân

Đ.

*
Đã đến giờ – Kim Long
Đã đến mùa cứu rối – Viết Chung
Đang khi mong đợi – Duy Linh PHN
Đáp ca Lễ ngày 23.12 – Huy Hoàng
Đáp ca Lễ Thánh Gia Thất – Thế Thông
Đấng cứu độ tôi –
Kim Long
Đất khô đợi chờ – Phanxicô
Để Chúa đến – Nguyễn Duy
Để con hướng tới Ngài – Cao Huy Hoàng
Đêm đông lạnh lẽo – Đinh Công Huỳnh
Đêm qua rồi – Hải Triều
Đêm qua rồi – Kim Long
Đêm sắp tàn – Trần Hòa Yên
Đêm vắng sao – Nguyễn Duy
Đón tiếp Đấng cứu tinh – Kim Long
Đợi – Giang Ân
Đợi Chúa đến – Phanxicô
Đợi trông – Thanh Lâm
Đợi trông 
Đợi trông Chúa – Kim Long
Đợi trông Chúa đến – Giangtâm
Đợi trông Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
Đứng dậy – Duy Tân
Đừng ngủ yên – Mi Trầm
Được Chúa dẫn dắt về – Hoài Đức
Đường cho Chúa – Trầm Thiên Thu

E.

*
Emmanuel – La Thập Tự
Emmanuel – Nguyễn Quang Huy
Emmanuel – Thiên Duy
Emmanuel Maranatha – Giang Tâm
Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta – Cao Huy Hoàng

G.

.
* Gần sông Babylon (Hùng Thái Hoan & Nguyễn Khắc Xuyên
.
Giêrrusalem hãy chỗi dậy – Văn Chi
Giêsu mau đến – Mai Nguyên Vũ
Giọt sương Giêsu – Trầm Thiên Thu
Giờ cứu độ – Nguyễn Hùng Cường
Giờ cứu rỗi – Cao Huy Hoàng
Giờ hẹn đã đến rồi – Duy Linh PHN
* Giờ nào Chúa sẽ đến – Dấu Chân

H.

*
Hạt mưa thánh ân – Thế Thông
Hãy ban xuống – Phạm Liên Hùng
Hãy chỗi dậy – Kim Long
Hãy dọn đường – La Thập Tự
Hãy dọn đường – Mi Trầm
Hãy dọn đường – Nguyễn Mộng Huỳnh
Hãy dọn đường cho Chúa – Bùi Lữ
Hãy dọn đường cho Chúa – Trần Quang Phục & Jennifer
Hãy dọn đường Chúa – Giang Tâm
Hãy dọn đường Chúa – Kim Long
Hãy dọn đường Chúa – Từ Duyên
Hãy dọn đường Chúa – Thanh Đạt & Lê Đăng Ngôn
Hãy dọn đường Chúa đến – Nguyên Kha
Hãy dọn sẵn con đường (CN II MV C) – Huy Hoàng
Hãy dọn tâm hồn – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ
Hãy đến và hãy nói – Duy Linh PHN
Hãy đổ sương mai – Trầm Hương
Hãy hân hoan – Hải Triều
Hãy làm mưa rơi – Phanxicô
Hãy lắng nghe – Viết Chung
Hãy mau dọn đường – Vũ Đình Ân
Hãy mở lòng ra – Nguyễn Mộng Huỳnh
Hãy mở lòng ra – Viết Chung
Hãy mừng vui lên – Hải Nguyễn
Hãy quay về – Pater Trần
Hãy sám hối (CN II MV A) – Huy Hoàng
Hãy san bằng đồi núi – Ngọc Kôn
Hãy sẵn sàng – Hàn Thư Sinh
Hãy sẵn sàng – Kim Loan
Hãy sẵn sàng (CN I MV A ) – La Thập Tự
Hãy sẵn sàng – Mi Trầm
Hãy sẵn sàng – Phạm Liên Hùng
Hãy sửa đường – Mi Trầm
Hãy tỉnh thức – Hải Nguyễn
Hãy tỉnh thức (CN I MV B) – Huy Hoàng
Hãy tỉnh thức – Kim Loan
Hãy tỉnh thức – Kim Long
Hãy tỉnh thức – La Thập Tự
Hãy tỉnh thức – Phạm Quang
Hãy tỉnh thức canh phòng – Huy Hoàng
Hãy thắp lên nụ cười – Viết Chung
Hãy thống hối – Viết Chung
Hãy thức tỉnh (CN I MV B) – Huy Hoàng
Hãy thức tỉnh – Kim Loan
Hãy thức tỉnh – Viết Chung
Hãy thức tỉnh canh phòng (CN I MV C) – Huy Hoàng
Hãy thức tỉnh sẵn sàng – Quốc Vinh
Hãy trỗi dậy – Kim Long
Hãy trở về thống hối – La Thập Tự
Hãy vui lên – Thiên Duyên
Hãy vùng đứng – Vinh Hạnh
Hiến lễ chờ mong – Đinh Công Huỳnh
Hoan hô Chúa – Viết Chung
Hoang địa mừng vui – Nguyên Kha
Hoang địa vui lên – Nguyên Kha
Hồn con khát khao – Đinh Công Huỳnh
Hồn vọng Đấng cứu tinh – Đinh Công Huỳnh
Hỡi các tầng trời – Cao Huy Hoàng
Hỡi các tầng trời – Trầm Hương
Hỡi các tầng trời hãy đổ sương – Cao Huy Hoàng
Hỡi dân Sion – Cao Huy Hoàng
Hỡi dân Sion – Mi Trầm
Hỡi dân Sion – Trầm Hương
Hỡi mây ngàn – Hải Ánh
Hỡi muôn dân – Hải Ánh
Hướng nhìn Chúa – Viết Chung
Hướng tâm hồn lên – Dao Kim
Hướng về Chúa – Kim Long
Hướng về Chúa (2 bè) – Kim Long
Hướng về trời cao – Khuyết danh
Hy vọng của chúng ta – Phạm Liên Hùng
Hỷ hoan mong đợi – Viết Chung

K.

*
Kìa Chúa ngự đến – Kim Long
Khao khát – Viết Chung
Khao khát ơn trời – Minh Chiết
Khát mong – Đinh Công Huỳnh
Khát mong hy vọng – Giang Tâm
Khắc khoải đợi mong – Đinh Công Huỳnh
Khấn nguyện trời cao – Đinh Công Huỳnh
Khi cầu nguyện – Trầm Thiên Thu
Khi Chúa ngự đến – Kim Long
Khi thời gian viên mãn – Kim Long
Khi thời gian viên mãn (Lễ vọng Giáng Sinh) – Viết Chung

L.

.
Lạy Chiên Thánh xin hãy đến – Nguyên Kha
Lạy Chúa Chiên – Viết Chung
Lạy Chúa xin hãy đến – Hiền Hòa
Lạy Chúa, xin hãy đến 1 – Kim Long
* Lạy Chúa xin ngự đến – Mi Trầm
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) – Cao Huy Hoàng
Lạy Đấng cứu độ – Kim Long
Lạy Đấng Thiên Sai – Kim Long
Lạy Ngài hãy đến – Xuân Hân
Lạy Ngài xin đến – Thiên Lý
Lạy Trời – Hải Nguyễn
Lễ dâng mong đợi – Nguyễn Duy
Lễ dâng Mùa Vọng – Bùi Ninh
Lễ dâng mùa vọng – Đinh Công Huỳnh
Lễ dâng Mùa Vọng – Linh Huyền Dung
Lễ dâng mùa vọng – Nguyễn Mộng Huỳnh
Lễ dâng trông đợi – Dominic
Lễ dâng trông đợi – Hiền Hòa
Lễ dâng trông đợi – Viết Chung
Lễ vật đợi trông – Huỳnh Minh Kỳ
Linh hồn tôi reo mừng (CN III MV B) – Cao Thanh Hoàng
Lời nguyện trời cao – Văn Chi
Lời vọng – Thái Nguyên
Lời vọng từ sa mạc – Cao Huy Hoàng
Luôn chờ mong Ngài – Duy Linh PHN

M.

*
Maranatha – Thành Tâm
Maranatha Ngài ơi hãy đến – lời Việt Giang Tâm
Maranatha! Xin Ngài mau đến – Dominic
Mau dọn đường Chúa – Kim Long
Mau dọn đường Chúa 1 – Kim Long
Mau dọn đường Chúa 2 – Kim Long
Mau đến Chúa ơi – Duy Linh PHN
Mau mau dọn đường – Anh Tuấn
Mau quay về – Kim Long
Mây ơi hãy mưa – Vũ Đình Ân
Mây ơi mưa xuống – Nguyễn Duy
Mây trời cứu độ – Biên Hà
*
Mẹ như vì sao – Phương Anh
Mong – Giang Ân
Mong – Trầm Thiên Thu
Mong chờ – Đinh Công Huỳnh
Mong chờ Chúa – Trương Thế Bạch
Mong chờ Chúa đến – Trầm Thiên Thu
Mong chờ Giêsu – lời Việt: Vũ Khởi Phụng
Mong chờ Ơn Thánh – Mai Khôi & Hạ Quý
Mong Chúa đến – Kim Long
Mong Đấng Cứu Tinh – Nguyên Kha
Mong đợi – Vũ Đình Ân
Mong đợi Chúa đến – Nguyễn Hùng Cường
Mong Ngôi Hai – Trầm Thiên Thu
Mong ơn cứu rỗi – Giangtâm
Mong về bên Chúa – Nguyễn Hùng Cường
Một đời chờ mong – Từ Duyên
Một tiếng kêu – La Thập Tự
Mở rộng cõi lòng – Kim Long
*
Mùa đông mong chờ – Duy Linh PHN
Mùa Vọng đã về – Trịnh Vĩnh Thành
Mưa Đấng cứu đời – Vũ Đình Ân
Mưa Đấng Thiên Sai – Kim Loan
Mưa nguồn cứu chuộc – Khuyết danh
Mưa nguồn cứu rỗi 1 – Xuân Đàn
Mưa nguồn cứu rỗi 2 – Xuân Đàn
Mưa nguồn cứu rỗi 3 – Xuân Đàn
Mưa ơi – Hải Triều
Mưa Vị công chính – Bùi Lữ 
Mưa Vị công chính – Đinh Công Huỳnh
Mừng Chúa ngự đến – Kim Long
Mừng vui lên – Mi Trầm
Mừng vui lên Sion – Bạch Vân

N.

*
Nào cùng 78yyuyrtfttyt7i/vui lên – Mi Trầm
Nào hỡi dân Sion – Mi T;lpi;.rầm
Nào tỉnh thức – Mi Trầ/lm
Này dân Sion – Bùi Ninh
Này dân Sion – Nguyễn Khắc Xuyên
Này dân Sion – Nguyễn Quang Huy
Này Ngài sẽ đến – Nguyễn Hùng Cường
Này Ngài sẽ đến – Viễn Xứ
Này người yêu sao không đến – Duy Linh PHN
Này Sion ơi – Phạm Liên Hùng
Nâng hồn lên Chúa – Trầm Hương
Niềm cậy trông (Tv. 24) – Thái Nguyên
Niềm vui Chúa đến – La Thập Tự
Niềm vui trào dâng – Kim Long
Nước Chúa gần đến – Kim Long
Nước mắt – Viết Chung
Nước Trời đã gần – Thành Tâm

Ng.

*
Ngàn mây mau mưa – Vũ Đình Ân
Ngày ấy – Vinh Hạnh
Ngày Chúa đến – Mi Trầm
Ngày đó – Phương Anh
Ngày trông đợi
Ngóng trông Chúa đến – Ngọc Hân
Ngồi bên bờ sông Babylon – Hoài Đức
Ngợi khen Thiên Chúa – Hải Nguyễn
Nguyện cầu trời cao – Thiên Lý
Nguyện cầu và tỉnh thức – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nguyện Chúa ngự đến – Kim Long
Nguyện Mùa Vọng – Duy Thiên
Nguyện Mùa Vọng – Hoàng Vũ
Nguyện trời cao – Kim Long
Nguyện trời cao – Nguyễn Duy
Nguyện trời cao – Trọng Linh & Hoàng Khánh
Nguyện xin Chúa đến – Khổng Vĩnh Thành
Nguyện xin Emmanuel – Hùng Lân
Ngước mắt trông lên cao – Đỗ Vy Hạ
Người đến – Văn Chi
Người đến sau tôi – Trần Thanh Phong
Người làm chứng – Cao Huy Hoàng
Người sẽ đến – Vinam

Nh.

*
Nhập lễ mùa vọng – Khuyết danh
Nhớ Sion – Mai Nguyên Vũ
Nhớ về Thánh đô – Chân Tâm

O.

.
* Ôi Thiên Chúa của con – Mi Trầm
Ơn cứu độ của Chúa (Tv. 97) – Cao Huy Hoàng
Ơn cứu rỗi đã đến gần – Nguyễn Mộng Huỳnh
Ơn thiêng Chúa Trời – Thế Thông

P.

*
Phải làm gì – La Thập Tự
Phúc thay – La Thập Tự

S.

*
Sa mạc hồn con – Ngọc Khánh
Sẵn sàng chờ đợi – Cao Huy Hoàng
Sion vui lên – Phạm Liên Hùng

T.

*
Tâm ca mùa chờ mong – Giang Tâm & Khắc Đỗ
Tâm hồn Mùa Vọng – Kim Long
Tâm tình Mùa Vọng – Lữ Hành
Tâm tình chờ mong – Văn Chi
Tầng mây xanh – Tri Văn Vinh
Tầng trời cao – Mi Trầm
Tầng trời cao – Vũ Đình Ân
Tầng trời cao/2 – Vũ Đình Ân
Tầng trời hãy đổ sương mai – Vũ Đình Ân
Tiếng gọi thống hối – La Thập Tự
Tiếng gọi trong sa mạc – Xuân Thảo
Tiếng kêu trong hoang địa – Cao Huy Hoàng
Tiếng kêu trong hoang địa – Hải Nguyễn
Tiếng kêu trong hoang địa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Tiếng kêu trong sa mạc – Kim Ân
Tiếng kêu trong sa mạc – Kim Ngân
Tiếng vang sa mạc – Viết Chung
Tiếng vọng ca 1 (Tv. 24) – Tri Văn Vinh
Tiếng vọng ca 2 – Tri Văn Vinh
Tiếng vọng ca 3 – Tri Văn Vinh
Tiếng vọng ca 4 – Tri Văn Vinh
Tìm tôn nhan Chúa – Kim Long
Tìm Vị Cứu Tinh – Kim Long
Tìm vì sao – Nguyên Hữu
Tin vui – Trầm Thiên Thu
Tỉnh thức chờ Chúa – Trầm Thiên Thu
Tỉnh thức nguyện cầu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tỉnh thức sẵn sàng – Hương Vĩnh
Tỏ lượng khoan hồng – Kim Long
Tôi vui mừng (CN I MV A) – Cao Thanh Hoàng
Từ gốc Giessê – Văn Chi
Từ Jorđanô – Cao Huy Hoàng

Th.

*
Thái bình thịnh trị (CN II MV A) – Cao Thanh Hoàng
Thánh ca Isaia 12 – Lê Đăng Ngôn
Thánh lễ Chúa nhật 3 Mùa Vọng – Đặng Ngọc Ẩn
Thân phận lưu đày – Xuân.Quế.Dũng
Theo ánh sao – Nguyễn Bách
Theo dấu chân Ngài – Duy Linh PHN
Thiên Thần truyền tin – Bùi Ninh
Thiết tha van nài – Viễn Xứ

Tr.

*
Trần gian khát mong – Hiền Hòa
Trẻ thơ ấy – Hải Triều
Trên đường thanh tẩy – Viết Chung
Trên sông Babylon – Kim Long
Trinh nữ đầy ơn phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong hoang địa – Bùi Lữ
Trong mùa vọng mới – Kim Long
Trong rừng sâu – Mi Trầm
Trong rừng sâu
Trong sông Giođan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trông chờ – Viết Chung
Trông chờ Chúa đến – Lan Thanh
Trông đợi
Trông đợi Ơn Trên – Vũ Đình Ân
Trời cao – Duy Tân
Trời cao – Kim Long
Trời cao 1 – Kim Long
Trời cao 2 – Kim Long
Trời cao/1 – Phạm Liên Hùng
Trời cao/2 – Phạm Liên Hùng
Trời cao/3 – Phạm Liên Hùng
Trời cao/4 – Phạm Liên Hùng
Trời cao – Từ Duyên
Trời cao 2 – Vũ Đình Ân
Trời cao Chúa hỡi – Từ Duyên
Trời cao hãy mưa – Nguyên Kha
Trời cao hỡi – Khổng Vĩnh Thành
Trời cao hỡi – Bùi Ninh
Trời cao hỡi – Hoàng Kim
Trời cao hỡi – Xuân Thảo
Trời cao hỡi – Nguyên Kha
Trời cao hỡi – Thế Thông
Trời cao hỡi/1 – Nguyễn Mộng Huỳnh
Trời cao hỡi/2 – Nguyễn Mộng Huỳnh
Trời cao mưa xuống – Đinh Công Huỳnh
Trời cao ơi – Duy Linh PHN
Trời cao ơi – Linh Huyền Dung
Trời cao ơi – Quốc Vinh
Trời cao ơi – Trùng Dương
Trời cao ơi – Xuân Đàn
Trời cao mưa xuống – Đinh Công Huỳnh
Trời cao sương xuống – Thế Thông
Trời cao xin đổ sương – Vũ Đình Ân
Trời đất không còn xa – Cao Huy Hoàng
Trời gieo sương xuống – Hoàng Kim
Trời mây ơi – Khuyết danh
Trời vui lên – Duy Linh PHN

U.

*
Ước vọng đón Chúa – Kim Long

V.

.
Vào lúc không biết – Cao Huy Hoàng
Vị cứu tinh – Kim Long
Vì Chúa sẽ đến – Phương Anh
Vọng – Trầm Thiên Thu
Vọng chính nhân – Nguyễn Văn Thư
Vọng tiếng khẩn cầu – Trầm Thiên Thu
Vọng Thiên sai – Trầm Thiên Thu
Vọng trời cao – Bùi Ninh
Vui lên – Duy Linh
Vui lên – Hải Ánh
Vui lên – Mi Trầm
Vui lên – Thái Nguyên
Vui lên anh em – Bùi Ninh
Vui lên Chúa sắp đến rồi – Phanxicô
Vui lên nào – Mạnh Hùng
Vui lên người ơi – Giangtâm
Vui lên Sion – Thành Tâm
Vui luôn trong Chúa – Trầm Hương
Vươn lên tới Chúa – Hải Ánh

X.

*
Xin ban hồng ân cứu độ – Viết Chung
Xin băng qua các tầng trời – Cao Huy Hoàng
Xin biểu dương sức mạnh – Kim Long
Xin Chúa cứu độ chúng con (CN III MV A) – Cao Thanh Hoàng
Xin Chúa đến – Hoàng Kim
Xin Chúa đến – Kim Loan
Xin Chúa đến 1 – Kim Long
Xin Chúa đến 2 – Kim Long
Xin Chúa đến – Nguyễn Duy
Xin Chúa đến – Yên Phương
Xin Chúa Giêsu ngự đến – Kim Long
Xin Chúa nghe – lời Việt Giang Tâm
Xin đến cứu chúng con – Kim Long
Xin đến đem bình an – Kim Long
Xin đổ mưa thiêng – Việt Khôi
Xin đổ sương mai – Kim Long
Xin đổ sương mai – Thế Thông
Xin đổ sương mai (2 bè) – Thế Thông
Xin gieo rắc sương mai – Minh Toàn & Phanxicô
Xin gieo sương – Kim Long
Xin gieo sương mai – Đinh Công Huỳnh
Xin hãy đến – Văn Chi
Xin lắng nghe –  Kim Long
Xin mau ngự đến – Kim Long
Xin mưa Đấng Cứu Tinh – Đinh Công Huỳnh
Xin mưa thánh ân – Đinh Công Huỳnh
Xin mưa Vị Cứu Tinh – Thiên Duyên
Xin Ngài đến – Nguyễn Duy
Xin Ngài đến thăm – Trương Thế Bạch
Xin Ngài hãy đến – Ái Diệu Vy Linh
Xin Ngài hãy đến – Nguyễn Duy
Xin Ngài mau đến – Kim Oanh
Xin Ngài ngự đến – Kim Long
Xin Ngài ngự đến – Linh Huyền Dung
Xin Ngài ngự đến – Trầm Hương
Xin ngự đến – Hoàng Phương
Xin ngự đến 1 – Kim Long
Xin ngự đến 2 – Kim Long
Xin Người đến – Hải Triều
Xin như mặt trời lên – Đỗ Vy Hạ
Xin phục hồi dân Ngài (Tv. 79) (CN I MV B) – Cao Thanh Hoàng
Xin phục hồi dân Ngài (Tv. 79) (CN IV MV C) – Cao Thanh Hoàng
Xin rủ tình thương – Viết Chung
Xin rửa con trong Thánh Linh – Nguyễn Hùng Cường
Xin tỏ cho chúng con (CN II MV B) – Cao Thanh Hoàng
Xin tỏ lòng từ bi – Lm. Nguyễn Duy
Xin tỏ lòng khoan dung – Kim Long
Xin tỏ lòng nhân ái – Kim Long
Xin tỏ lòng từ bi – Nguyễn Duy
Xin trời đổ sương – Mỹ Sơn
Xin trời đổ sương (Tv. 18) – Vinh Hạnh
Xin trời xanh – Hải Nguyễn
Xion hãy quay về – Lê Ân Thiên
Xion vui lên – Khuyết danh
*
Thánh Ca Theo Mùa Phụng Vụ (Pdf.)


Thánh Ca Theo Thánh Lễ (Pdf.)
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s