*Nhạc sĩ Hiền Hòa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Alleluia Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh)

B.

*
Bài ca thống hối (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Bước hồi tâm (Thánh Ca Tin Mừng) 

C.

*
Cất tiếng tạ ơn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
*
Có Chúa trong cuộc sống (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Con cần Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Con đi tìm Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Con đường Thánh Giá (Thể loại Thánh ca Phụng Vụ khác)
Con không thể làm tôi hai chủ (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Con ra về (Kết Lễ)
Con tìm Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Con tựa nương nơi Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Con xin dâng (Dâng Lễ)
Con xin dâng lên Mẹ (Đức Mẹ)
*
Của lễ cậy tin (Dâng Lễ)
Của lễ tiến dâng (Mùa Giáng Sinh)

Ch.

*
Chân lý tình nhiệm mầu (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Cho con được thấy (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Cho con tìm thấy – Hiền Hòa
Cho con thấy Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
*
Chúa biến hình (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Chúa biết con yêu mến Ngài (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Chúa chạnh lòng xót thương (Thánh Ca Tin Mừng)
Chúa Giêsu chịu phép rửa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Chúa gọi con về (Cầu Hồn)
Chúa lên trời (Mùa Phục Sinh)
Chúa mời gọi con (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Chúa vẫn biết (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
*
Chứng nhân tình yêu (Kết Lễ)

D.

*
Dâng Chúa lòng thành (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Dâng hoa kính Mẹ – Hiền Hòa
Dâng lời cung chúc (Các Thánh)
Dâng lời hoan chúc (Các Thánh)
Dâng lời tạ ơn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Dâng Mẹ gia đình (Đức Mẹ)
Dâng Mẹ ngàn hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
Dâng tiến (Dâng Lễ)
Dấu chân tìm về (Mùa Chay)
Dấu chân vào đời (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Dụ ngôn con chiên lạc và đồng bạc bị mất (Thánh Ca Tin Mừng)
Dụ ngôn thợ làm vườn nho (Thánh Ca Tin Mừng)
*
Đợi trông Chúa đến (Mùa Vọng)

H.

*
Hạnh phúc đời dâng (Tận Hiến)
Hát ca mừng Mẹ (Đức Mẹ)
Hát lên bài ca (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Hãy đến với ta (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Hãy tỉnh thức (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Hân hoan tiến về Nhà Chúa (Nhập Lễ)
*
Hiến lễ cuối cùng (Cầu Hồn)
Hiến tế đời con (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Hiến tế tình yêu (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
*
Hoa dâng kính Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
Hoa dâng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
Hòa lên khúc hát (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Hồn con khao khát Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Hồng ân 25 năm Linh mục (Thánh Ca Tạ Ơn)
*
Hương trầm cung tiến (Đức Mẹ)
Hương trầm tiến dâng (Đức Mẹ)
Huyền nhiệm đời Linh mục (Tận Hiến)
Huyền nhiệm Thánh Giá (Thể loại Thánh ca Phụng Vụ khác)

K.

*
Khắc ghi tình Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Khúc ca tình yêu (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Khúc hát lên đền (Nhập Lễ)
Khúc hát Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Kính dâng Nữ Vương gia đình (Đức Mẹ)

L.

*
Lạy Chúa! Nếu Ngài muốn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Lạy Chúa xin hãy đến (Mùa Vọng)
*
Lễ dâng cứu độ (Mùa Chay)
Lễ dâng Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Lễ dâng ngày Xuân (Xuân)
Lễ dâng tình yêu (Dâng Lễ)
Lễ dâng trông đợi (Mùa Vọng)
*
Lòng con thống hối (Mùa Chay)
Lòng Cha từ ái (Lòng Thương Xót Chúa)
Lòng Chúa nhân từ (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Lòng thành dâng tiến (Dâng Lễ)
Lòng thành thống hối (Mùa Chay)
Lòng xót thương của Cha (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Lòng xót thương của Cha (Lòng Thương Xót Chúa)
*
Lời hát tạ ơn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Lời kinh dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Lời kinh gia đình (Đức Mẹ)
Lời kinh nguyện cầu (Tận Hiến)
Lời kinh tạ lỗi (Thiếu Nhi)
Lời nguyện xin (Mùa Chay)
Lời tâm nguyện (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Lời thống hối (Mùa Chay)
Lời trần tình (Mùa Chay)

M.

*
Mầu nhiệm nước trời (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Mối tình huyền siêu (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Mùa Xuân ân phúc (Xuân)
Mừng Chúa lên trời (Mùa Phục Sinh)

N.

*
Nén bạc Chúa trao (Thánh Ca Tin Mừng)
Nén hương dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Nến hồng dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Niềm tin nơi Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Niềm vui Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Niềm vui Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Niềm vui rước Chúa (Thiếu Nhi)
Niềm xác tín (Kết Lễ)

Ng.

*
Ngàn hoa dâng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
Nguyện ca (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Nguyện ca (Tận Hiến)
Nguyện hiến dâng (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Nguyện Mẹ thương (Đức Mẹ)
Nguyện Chúa thứ tha (Mùa Chay)
Nguyện ước (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Nguyện ước đời con (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Người phú hộ và anh La-gia-rô (Thánh Ca Tin Mừng)
Người về Emmau (Thánh Ca Tin Mừng)

Nh.

*
Nhạc khúc Giáng sinh (Mùa Giáng Sinh)
Nhiệm mầu Cây Thánh Giá (Thể loại Thánh ca Phụng Vụ khác)

T.

*
Tạ ơn Chúa Xuân (Xuân)
Tâm tình thống hối (Mùa Chay)
*
Tiệc cưới Cana (Thánh Ca Tin Mừng)
Tiến dâng về Mẹ (Đức Mẹ)
Tiếng Chúa gọi mời (Thánh Ca Tin Mừng)
Tiếng gọi yêu thương (Thánh Ca Tin Mừng)
Tình bác ái (Thánh Ca Tin Mừng)
Tình ca dâng hiến (Tận Hiến)
Tình Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tình Chúa yêu con/1 (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tình Chúa yêu con/2 (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tình Chúa yêu thương (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tình Chúa yêu thương (Tận Hiến)
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tình yêu Thập Giá (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
*
Tự tình cát bụi (Cầu Hồn)
Tung hô Nữ Vương (Đức Mẹ)
Tuổi hồng dâng Chúa (Thiếu Nhi)
Tuổi thơ dâng Chúa/2 (Thiếu Nhi)

Th.

*
Thâp giá tình yêu (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Thờ lạy Trái tim Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)

Tr.

*
Trái tim của Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Trái tim tình yêu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Trần gian khát mong (Mùa Vọng)
Trong tình yêu Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Trở về bên Chúa (Mùa Chay)

V.

*
Về cung thánh (Nhậ Lễ)
Về nơi cung thánh (Nhập Lễ)

X.

*
Xin Chúa thứ tha (Mùa Chay)
Xin một lòng trung kiên (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Xin tiến dâng về Mẹ (Đức Mẹ)
Xin thứ tha (Mùa Chay)
Xin vâng như Mẹ (Đức Mẹ)
Xuân yêu thương (Xuân)

Y.

*
Yêu như Chúa yêu (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.).

*
Trên 1000 Ca khúc.

Trên 500 Ca khúc.
.

Trên 300 Ca khúc.
.
Trên 200 Ca khúc.
.
Trên 100 Ca khúc.
.
Trên 50 Ca khúc.
.
Trên 25 Ca khúc.
.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s