Mùa Chay – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Abba Cha ơi – Hoàng Phúc
Abba Cha ơi – Huyền Linh
Ai liều mạng sống – Kim Long
Ánh mắt yêu thương – Thế Thông & Ánh Tuyết
Ánh mắt yêu thương – Trương Thế Bạch
Ánh sáng cứu độ – Viết Chung
Ăn năn – Lê Đăng Ngôn
Ăn năn tội – Hải Linh & Thế Kiên

B.

*
Bài ca ăn năn (Mầu nhiệm Mân Côi – Mùa Thương 1) – Nguyễn Bách & Y. Chính
Bài ca lòng nhân hậu – Trầm Hương
Bài ca mão gai (Mầu nhiệm Mân Côi – Mùa Thương 3) – Nguyễn Bách & Y. Chính
Bài ca sám hối – Lữ Hành
Bài ca Thập giá (Mầu nhiệm Mân Côi – Mùa Thương 5) – Nguyễn Bách
Bài ca thống hối – Hoàng Ái Việt
Bài ca thống hối – Khổng Vĩnh Thành
Bài ca thống hối – Phạm Vĩnh Thành
Bài ca thống hối – Văn Chi
Bài ca thờ lạy Thánh giá – Ngọc Khánh
Bài ca thứ tha – Thanh Lâm
Bài ca thương khó – Phương Anh
Bài ca vai mang (Mầu nhiệm Mân Côi – Mùa Thương 4) – Nguyễn Bách
Bài ca vâng phục (Mầu nhiệm Mân Côi – Mùa Thương 2) – Nguyễn Bách & Y. Chính
Bài ca yêu thương – Thái Nguyên
Bài ca yêu thương – Vân Thanh
Bài học thứ tha – Hoàng Kim Tốt (thơ Hoa Ngâu)
Bài tango thống hối – An Lệ Thanh
Bài thương khó – Phần hát chung
Bài thương khó theo Thánh Gioan – Nguyễn Văn Hòa
Bài thương khó theo Thánh Lu-ca – Nguyễn Văn Hòa
Bài thương khó theo Thánh Mác-cô – Nguyễn Văn Hòa
Bài thương khó theo Thánh Mát-thê-ô – Nguyễn Văn Hòa
Bàn tiệc ly năm nào – Phanxicô
Bao giờ – Thy Yên
Bao la tình Chúa – Đinh Công Huỳnh
Bao năm qua – Vũ Đình Ân
*
Bên bờ sông – Vũ Đình Ân
Bên dòng sông – Vũ Đình Ân
*
Biết bao lần – Nguyễn Duy
Biết bắt đầu lại – Bạch Vân
*
Bỏ kiếp đi hoang – Tri Văn Vinh
*
Bụi tro – Liên Bình Định
Bụi tro – Mi Trầm
Bụi tro – Ngọc Kôn
Bụi tro – Phanxicô
Bụi tro thân con – Phạm Xuân Chiến
Bụi tro thân con – Thiên Lý
Buổi chiều trên Canvê – Lê Ân Thiên 
Bước con quay về – Trương Thế Bạch
Bước chân Chúa – Đinh Công Huỳnh
Bước chân hoang đàng – Thiên Lý
Bước chân trở về – Nguyên Nhung
Bước chân trở về – Xuân Hải (28.02.2019)
Bước đường Thánh giá – Thiên Duyên
Bước đường thương khó – APNC
Bước hoang đàng – Tín Vy

C.

*
Ca mừng ơn cứu độ – Giang Tâm
Ca ngợi lòng thương xót Chúa – Giang Tâm
Ca nhập lễ Chúa Nhật 5 Mùa chay – Thy Anh
Ca nhập lễ (Lễ Lá) – Thy Anh
Ca nhập lễ Thứ Tư Lễ tro – Giangtâm
Các trẻ Do Thái – Mi Trầm
Các trẻ Do Thái – Mi Trầm (Soạn bè: Đinh Công Huỳnh)
Các trẻ Do Thái – Ngọc Linh
Các trẻ Do Thái – Thế Thông (18.08.2018)
Cám dỗ trong đời – Thái Nguyên
Canvê Cha khát – Khúc Tiên
Canvê chiều buồn – Đinh Công Huỳnh
Canvê chiều tím – Đinh Công Huỳnh
Canvê chiều tím buồn – Đỗ Vy Hạ
Canh tân tâm hồn – Nguyễn Văn Tuyên
Cát bụi – La Thập Tự
Cát bụi – Nguyễn Quang Hưng
Cát bụi phận người – Xuân Đàn
Cát bụi thành người – Đức Khải
*
Câu chúc tụng – Hải Triều
Câu xướng Mùa Chay – Đỗ Vy Hạ
Câu xướng Mùa Chay – Tường Ân
Câu xướng Mùa Chay – Xuân Thảo
Câu xướng trước Phúc Âm (Thứ Sáu Tuần Thánh)
Cậy trông nơi Ngài – Liên Bình Định
*
Có Chúa nào yêu thương – Kim Long
Có Chúa trong đời – Giang Ân
Có là chi đời người – Nguyễn Bách
Có một buổi chiều như thế – Đặng Thiên (thơ: Xuyên Tâm Liên)
Có những lần – Nguyễn Văn Tuyên
Có Thánh giá, có vinh quang – Trần Thế
*
Con có tội – Vương Diệu
Con còn nhớ – Từ Duyên
Con cứ ngỡ rằng – Nhật Tân
Con dâng Ngài cuộc đời – Giangtâm & Phước Vũ
Con đã lâm bệnh – Viết Chung
Con đã xúc phạm – Vũ Đình Ân
Con đắc tội – Mi Trầm
Con đường Chúa đã đi qua – Văn Chi
Con đường Chúa đi – Nguyễn Văn Tuyên
Con đường Ngài đi – Nhật Minh
Con đường tình Chúa – Trương Thế Bạch (lời DA)
Con đường tình yêu – Bùi Lữ
Con đường tình yêu – Văn Chi
Con đường Thập tự – Văn Chi
Con hãy về – Nguyễn Duy
Con hân hoan đi tìm (Tv. 26) – Mi Trầm
Con hân hoan trở về – Viết Chung 
Con kêu cầu – Thiên Duyên (1.03.2019)
Con muốn trở về – Bạch Vân
Con nay đã về – Giangtâm
Con nay trở về – Hùng Lân
Con nay trở về – Liên Bình Định
Con nay trở về – Thái Nguyên
Con nay trở về – Trùng Dương
Con nguyện xin – Hoài Đức
Con quyết theo Ngài – Trịnh Vĩnh Thành
Con quyết trở về – Liên Bình Định
Con sẽ trở về – Nguyễn Chánh
Con sẽ trở về – Văn Duy Tùng
Con tim thống hối – Đức Khải
Con tin vào Chúa – Thái Nguyên
Con tôi trở về – Khuất Duy Linh
Con thật đáng tội – Nguyễn Duy
Con thống hối – Trọng Khẩn
Con thưa cùng Chúa (Chúa nhật II Mùa Chay) – Hải Ánh
Con trở về (Ca nhập lễ Mùa Chay) – Huy Hoàng
Con trở về 1 – Kim Loan
Con trở về 2 – Kim Loan
Con trở về bên Ngài – Nhật Tân
Con về bên Cha – Nguyên Long
Con về bên Cha/1 – Nguyễn Văn Tuyên
Con về bên Cha/2 – Nguyễn Văn Tuyên
Con về với Cha – Giang Ân
Con về với Cha – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Con vươn hồn lên – Hùng Lân
Con xin dâng – Nguyễn Mộng Huỳnh
Con xin phó thác – Thái Nguyên
Con xin thống hối – Kim Loan
Con xin trở về – Không Vĩnh Thành (lời Phạm Xuân Thu)
Con xin trở về – Liên Bình Định 
Con xin trở về – Thiên Duyên (13.03.2019)
Con xin vâng lời – Hải Nguyễn (hòa âm Liên Bình Định)
Con xin về bên Cha – Trần Công Danh
Con xưng tụng Chúa – Vũ Đình Ân
Còn đó tình Giêsu – Sơn Dương
Còn tình nào – Quốc Vinh
*
Của lễ con dâng – Thái Nguyên
Cúi đầu – Đặng Đình Khoa
Cúi đầu ăn năn – Từ Duyên
Cúi lạy Ngài – Hoàng Phúc
Cùng bước theo – Ngọc Khánh
Cùng Thầy lên núi (Chúa nhật II Mùa Chay B) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ
Cuộc đời – Thanh Bình
Cuộc đời là bể dâu – Phanxicô
Cuộc đời là chi? (Lễ Tro C) – La Thập Tự

Ch.

*
Cha có nghe tiếng con – Khúc Tiên
Cha mãi chờ con – Liên Bình Định (lời: Dzuy Sơn Tuyền)
Cha ơi con đã về – Nguyễn Quang Hiển
Cha vẫn chờ con – Đinh Công Huỳnh
Cha vẫn chờ con – Thái Nguyên
Cha vẫn lặng thinh – Đinh Công Huỳnh
Chân thành sám hối – Thái Nguyên
*
Chén đắng – Ân Đức
Chén đắng tình yêu – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
Chênh vênh – Giang Ân
Chết cho tình yêu – Dấu Chân
*
Chỉ có Chúa – Ngọc Linh
Chỉ là phù hoa – Hạ Đăng
Chỉ là tro bụi – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Chỉ vì tình yêu – Trọng Khẩn
Chỉ vì yêu ta – Liên Bình Định
Chiên hoang trở về – Đinh Công Huỳnh
Chiên lạc trở về – Trầm Thiên Thu
Chiều Canvê – Nhật Minh
Chiều Canvê – JB. Phạm
Chiều đó trên Thánh Giá – Xuân Hải (28.02.2019)
Chiều Mùa Chay – Trầm Thiên Thu
Chiều Tiệc ly – Phanxicô
Chiều tình sử – Tường Vy
Chiều trên đồi Canvê – Hương Đan
Chiều trên đồi Canvê (3 bè) – Hương Đan (hòa âm NNT)
Chiều xuân hoa – Thanh Cao
Chiều xưa – Đinh Công Huỳnh
Chiều xưa ấy – Ngọc Khánh
Chiều xưa đó – Sơn Dương
Chiều xưa Thập giá – Hải Ánh
Chiều xưa trên Thánh giá – Từ Duyên
Chính vì yêu – Lan Thanh
*
Cho con cùng đi với Ngài – Giangtâm
Cho con đến trên đồi Canvê – Trùng Dương
Cho con đi cùng Ngài – Giang Tâm
Cho con khát khao (Chúa nhật III Mùa Chay A) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cho con mang Thánh giá – Ngọc Linh
Cho tim con rộng mở – Thái Nguyên
Chốn xưa là bụi tro (Tv.102) – Cao Huy Hoàng
Chờ con theo Ngài – Nhật Minh
Chờ đến bao giờ – Mi Trầm
Chờ mong – Nguyễn Duy
Chớ để con tàn phai – Thy Anh
Chớ thách Chúa (Chúa nhật 1 Mùa Chay C) – Vinam
Chớ thử thách Chúa – Vinam
*
Chúa biến hình (Chúa nhật 2 Mùa Chay C) – Huy Hoàng
Chúa biết con – Kim Loan
Chúa biết chúng con – Kim Long 
Chúa biết rõ lòng ta – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa cấm con thất vọng – Mi Trầm 
Chúa che chở con – Hoàng Phương
Chúa chí nhân và từ bi – Kim Long
Chúa chịu cám dỗ (Chúa Nhật 1 Mùa Chay C) – Huy Hoàng
Chúa chịu đau khổ – Kim Long
Chúa dìu con về – Thế Thông
Chúa đã cứu độ – Kim Long
Chúa đã giải hòa – Viết Chung
Chúa đã giải thoát (Tv. 33) – Viết Chung
Chúa đã hiến mình – Thái Nguyên
Chúa đã thương ta – lời Việt Vũ Khởi Phụng
Chúa đã trao phó – Thái Nguyên
Chúa đã xuống trần – Kim Long
Chúa đã yêu con – Vũ Đình Ân
Chúa đã yêu thương (Ca nhập lễ Thứ Tư Lễ Tro) – Hải Ánh
Chúa đành bỏ con (Tv. 21) – Thái Nguyên
Chúa đáp lời cầu (Tv. 90) – Cao Nguyên
Chúa đổ máu đào – Kim Long
Chúa đợi chờ – Ái Diệu Vy Linh
Chúa đưa con vượt qua – Kim Long
Chúa giải thoát tôi (Tv. 33) – Viết Chung
Chúa ghé trông – Kim Long
Chúa hãy lắng nghe – Giang Tịnh
Chúa hiến trao – Kim Long
Chúa hiển trị – Hoàng Kim
Chúa hỡi con về – Nguyễn Văn Tuyên
Chúa khát – Mi Trầm
Chúa khoan dung – Phạm Liên Hùng
Chúa là Đấng cứu độ – KDao
Chúa là Đấng từ bi – Huy Thông
Chúa là vĩnh hằng – Sơn Dương
Chúa lấy máu đào – Kim Long
Chúa luôn xót thương – Vũ Đình Ân
Chúa một niềm thương xót – Hoàng Kim
Chúa một niềm thương xót (Ca nhập lễ Thứ Tư Lễ Tro) – Trầm Thiên Thu 
Chúa nguồn bình an – Thanh Lâm
Chúa nhân ái và từ bi – Kim Long
Chúa nhật 1 Mùa Chay – Hải Triều
Chúa nhật 2 Mùa Chay – Hải Triều
Chúa nhật 3 Mùa Chay – Hải Triều
Chúa nhật 4 Mùa Chay – Hải Triều
Chúa nhật 5 Mùa Chay – Hải Triều
Chúa rất nhân từ – Lm. Tri Văn Vinh
Chúa rửa chân – Vũ Đình Ân
Chúa rửa chân con sao? – Hải Triều
Chúa tiến vào – Ngọc Linh
Chúa tiến vào thành – Đinh Công Huỳnh
Chúa tình thương – KDao
Chúa từ ái vô biên – Kim Long
Chúa từ bi – Thái Nguyên
Chúa thương con – Nguyễn Văn Tuyên
Chúa trả cho ta – Kim Long
Chúa vác cây Thập giá – Kim Long
Chúa vào nơi hoang địa (Chúa nhật I Mùa Chay B) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa vào thành – Lm. Nguyễn Duy & Lm. Vũ Mộng Thơ
Chúa vào Thánh điện – Đinh Công Huỳnh
Chúa vẫn buồn – Đinh Công Huỳnh
Chúa vẫn có đó – Phong Trần
Chúa vẫn chờ 1 – Nguyễn Văn Tuyên
Chúa vẫn chờ 2 – Nguyễn Văn Tuyên
Chúa vẫn đợi chờ – Trương Thế Bạch
Chúa vẫn lặng thinh – Đinh Công Huỳnh 
Chúa vẫn tha thứ – Hoàng Phương
Chúa vẫn thứ tha – Quốc Thái
Chúa vẫn thứ tha – Thái Nguyên
Chúa yêu thương (Ca nhập lễ Thứ Tư Lễ Tro) – Ninh Doãn Hùng
Chúa yêu thương muôn loài – Quốc Vinh
Chúng con biết tội mình – Kim Long
Chúng con tôn thờ – Vũ Đình Ân
Chút lòng son – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Chuyện chiều xưa – Thiên Lý
Chuyện một chiều xưa – Bùi Lữ
Chuyện ngày về – Kim Long 
Chuyện Vườn Dầu – Thanh Lâm

D.

*
Dã tràng xe cát – Trầm Thiên Thu
Dân Do Thái – Vũ Đình Ân
Dân Ta hỡi – Hải Triều
Dân Ta hỡi – Vũ Đình Ân
Dân Ta ơi – Kim Long
Dân Ta ơi – Ninh Doãn Hùng
Dân Ta ơi – Nguyên Thanh
Dâng lòng thống hối – Trầm Thiên Thu
Dâng lời sám hối – Thái Nguyên
Dâng thân phận – Thái Nguyên 
Dấu chay – Trầm Thiên Thu
Dấu chân bụi trần – Đinh Công Huỳnh
Dấu chân tìm về – Hiền Hòa
Dấu chứng tình yêu – Ân Đức
Dấu hoang – Trầm Thiên Thu
Dấu lệ sầu (Tv. 50) – Trầm Thiên Thu
Dậy đi – Phạm Liên Hùng
*
Dòng máu Giêsu – Viễn Xứ
*
Dù con bất xứng – Kiều Linh
Dưới chân Chúa – Cao Huy Hoàng
Dưới chân Thập giá – Từ Duyên
Dưới chân Thập tự – Người họ Trần

Đ.

*
Đau khổ của người tin – Mi Trầm
Đau thương hạnh phúc – Nguyễn Văn Tuyên
*
Đấng cứu độ – Phạm Liên Hùng
Đấng đầy yêu thương – Kim Long
Đây cây sự sống – Kim Long
Đây là con Bà – Hàn Thư Sinh
*
Đêm giã từ – Khuất Duy Linh
Đêm thâu vườn dầu – Bùi Ninh
Đêm Vườn Dầu – Trầm Thiên Thu
Đến để tha thứ – Kim Long
Đến khi nào – Phanxicô
Đến với Chúa – Thái Nguyên
*
Đi trong hân hoan – Thái Nguyên 
Đi vào thương tích dấu đinh – Têrêsa
Đi về nhà Cha – Đức Khải
Điểm tựa đời con – Xuân Đường
Điệu lý Mùa Chay – Trầm Thiên Thu
Điệu thương – Trầm Thiên Thu
Đỉnh cao tha thứ – Trầm Thiên Thu
Đỉnh đồi xưa – Phạm Trung (thơ: Vũ Thủy)
*
Đời con sám hối – Từ Duyên & Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đời là thế – Hàn Thư Sinh & Ngọc Lễ (thơ Trùng Dương)
Đời người thoáng mây bay – Nguyễn Hùng Cường
Đời sống sẽ qua đi – Phanxicô
Đời Thập tự – Người họ Trần
*
Đứa con tôi tớ – BLV
Đức Kitô – Nguyễn Quang Hưng
Đức Kitô đã chết – Kim Long
Đức Kitô hiến tế – Mi Trầm
Đức Kitô thánh hiến – Mi Trầm
Đừng cứng lòng (Tv. 94) – Viết Chung
Đừng cứng lòng nữa – Mi Trầm
Đừng khóc thương Ta làm chi – Hương Đan
Đừng lìa xa con – Nguyễn Mộng Huỳnh
Đừng xé áo – Mi Trầm 
Đường Chúa đi – Liên Bình Định
Đường lên Canvê – Liên Bình Định
Đường lên Golgotha – Hải Nguyễn
Đường lên Núi Sọ – Nguyễn Mộng Huỳnh
Đường ta đi – Thái Nguyên
Đường tình Giêsu – Đinh Công Huỳnh
Đường tình Thập giá – Đinh Công Huỳnh
Đường Thánh giá – Khuyết danh
Đường Thánh giá 2 – Mi Trầm
Đường Thập giá – Giang Tâm
Đường Thập giá – Liên Bình Định
Đường Thập giá – Nguyên Lễ
Đường Thập giá – Thái Nguyên
Đường Thập giá – Trinh Nguyên
Đường Thập giá – Trương Thế Bạch
Đường Thập giá – lời Việt Ly Ca
Đường Thập tự – Đỗ Vy Hạ
Đường Thập tự – Khuyết danh
Đường về – Nguyên Dũng
Đường vinh quang – Thiện Cẩm & Tiến Dũng

E.

*
Em chưa về sao em – Cao Huy Hoàng

G. )

*
Gặp Chúa – Đức Khải
Gỗ êm ái – Vũ Đình Ân
Gỗ êm ái (3 bè) – Vũ Đình Ân
Gục đầu bên lòng Chúa – Giangtâm
*
Giã từ – Vinam
Giã từ một cơn mơ – Văn Chi
Giấc mơ thiên đàng – Trầm Thiên Thu
*
Giêrusalem hỡi – Kim Long
Giêsu Giêsu – Thành Tâm
Giêsu ơi – Trọng Khẩn
Giêsu! Chúa bao diu hiền – Từ Duyên
Giêsu, bông hồng thắm tình – Duy Linh PHN
Giêsu, Vua Tình Yêu – Thái Nguyên
Giếtsêmani – Ánh Thiều (lời: Xuân Văn)
Giếtsêmani – Ánh Thiều (lời: Xuân Văn, hòa âm: Liên Bình Định)
*
Giọt lệ ăn năn – Đinh Công Huỳnh
Giọt lệ ăn năn – Giang Ân
Giọt lệ ăn năn – Thế Thông & Thiên Phương
Giọt lệ ăn năn – Vũ-Lương-Thiên-Phúc
Giọt lệ thống hối – Bùi Lữ
Giọt lệ thống hối – Khuyết danh
Giọt lệ thống hối – Tâm Bảo
Giọt lệ thống hối (Tv. 50) – Văn Chi 
Giọt lệ thống hối (3 bè) – Văn Chi
Giọt lệ trong lời kinh – Văn Chi
Giọt nước mắt thống hối – Đức Khải
Giờ phút tri ân – Quốc Thái
Giờ tử nạn – Hoài Đức
Giờ tử nạn (3 bè) – Hoài Đức (hòa âm Lữ Hành)
*
Giữa muôn người – Kim Long

H.

*
Hành trình sa mạc – Trầm Thiên Thu
Hạt bụi – Phanxicô
Hạt bụi đời con – Dấu Chân
Hạt bụi đời con – Đức Khải
Hạt bụi nhân gian – Trầm Thiên Thu
Hãy đến với Chúa – Lê Phú Hải
Hãy đổi đời – Mi Trầm
Hãy hát lên – Nguyên Lễ 
Hãy hân hoan – Thiên Duyên (13.03.2019)
Hãy hoán cải – Kim Long
Hãy lên đường – Hương Vĩnh
Hãy mau trở về (Tạ lễ trong Mùa Chay) – Hương Vĩnh 
Hãy mau trở về – Thanh Lâm
Hãy mở cửa ra – Phạm Liên Hùng
Hãy nghe Lời Chúa (Chúa Nhật 2 Mùa Chay B) – Huy Hoàng
Hãy nghe lời Ngài (Chúa Nhật II Mùa Chay A) – La Thập Tự
Hãy ngước nhìn lên (Chúa Nhật 2 Mùa Chay A) – Huy Hoàng
Hãy nhớ cho – Kim Long
Hãy nhớ mình – Vũ Đình Ân
Hãy quay trở về – Thế Thông
Hãy quay về/1 – Mi Trầm
Hãy quay về/2 – Mi Trầm
Hãy quay về – Nguyên Lễ
Hãy sám hối – Kim Long
Hãy sám hối thật lòng – Trịnh Vĩnh Thành (24.09.2019)
Hãy tỉnh thức (Tv. 102) – Vũ Mộng Thơ
Hãy tỉnh thức luôn – Kim Long
Hãy thật lòng – Vũ Đình Ân
Hãy trỗi dậy – Kim Long
Hãy trở về – Hồng Bính
Hãy trở về – Kim Long
Hãy trở về – Khuyết danh
Hãy trở về/1 – Mi Trầm
Hãy trở về/2 – Mi Trầm
Hãy trở về/3 – Mi Trầm
Hãy trở về/4 – Mi Trầm
Hãy trở về – Ngọc Kôn
Hãy trở về – Nguyên Kha
Hãy trở về cùng Chúa – Kim Long
Hãy trở về với Cha – Nguyễn Chánh
Hãy về đi – Phạm Liên Hùng
Hãy về với Chúa – Nhật Minh
Hãy xé lòng – Phương Anh
Hãy xé lòng – Từ Duyên
Hãy xé nát – Mi Trầm
Hãy xé tâm hồn/1 – Mi Trầm
Hãy xé tâm hồn/2 – Mi Trầm
Hãy xức tro – Vũ Đình Ân
Hãy yêu nhau – Kim Long
*
Hiến lễ cuộc đời – Thanh Lâm
Hiến lễ hy sinh – Lê Ân Thiên 
Hiến tế tình yêu – Hiền Hòa (03.05.2019)
Hiệp dâng cùng Mẹ – Phạm Đắc
Hiệp dâng với Mẹ – Ân Duy 
*
Hòa giải với Chúa – Kim Long
Hoan ca Lễ Lá – Viết Chung
Hoan hô – Vũ Đình Ân
Hoan hô Con Vua Đavít – Mi Trầm
Hoan hô Chúa – Giangtâm
Hoan hô Vua Giêsu – Phạm Liên Hùng
Hoan hô Vua vũ trụ – Phạm Liên Hùng
Hoang đàng – Thái Hòa & Hoàng Linh
Hosea – lời Việt: Nguyễn Mộng Huỳnh
Hối cải – Kim Long
Hồi chuông thánh thót – Từ Duyên
Hồi tâm – Dominic
Hồi tâm cầu nguyện – Hoài Bắc
Hồi tâm trở về – Xuân Hải (28.02.2019)
Hôm nay trở về – Nhật Minh
Hồng ân tha thứ (Tv. 31) – Mai Nguyên Vũ
Hỡi miệng lưỡi – Pm. Cao Huy Hoàng
Hỡi người hãy nhớ – Kim Long
Hỡi người tôi yêu dấu – Nguyễn Duy 
Hương tình Thánh giá – Têrêsa
Hướng lên Chúa Trời – Thiên Duyên (13.03.2019)
Hướng nhìn về Chúa (Tv. 24)  – Thái Nguyên 
*
Hy lễ – Trầm Thiên Thu 
Hy lễ năm xưa – Thế Thông (18.08.2018)

K.

*
Kiếm tìm Ngài – Hưng Ca
Kiếp bụi tro – Phan Hùng
Kiếp bụi tro – Thế Thông
Kiếp bụi tro – Trầm Thiên Thu
Kiếp cỏ cây – Đinh Công Huỳnh
Kiếp cỏ hoang – Văn Chi
Kiếp người – Từ Duyên
Kiếp phù du – Trầm Thiên Thu
Kiếp phù hoa – Đinh Công Huỳnh
Kiếp tro bụi – Phan Hùng
*
Kinh chay – Nguyễn Duy
Kinh đầu lễ – Huyền Linh
Kinh đêm – Nguyễn Lý
Kinh sám hối 1 – Cao Huy Hoàng
Kinh sám hối 4 – Cao Huy Hoàng
Kinh thống hối – Kim Loan
Kinh thú nhận – Từ Duyên 
Kinh yêu – Trầm Thiên Thu
Kính chào Thánh giá – Kim Long
Kính thờ Thánh giá – Giang Tâm
Kính thờ Thánh giá – Vũ Đình Ân
*
Khát – 7 Thứ
Khát – Ái Diệu Vy Linh
Khát khao (D 2 bè) – Giangtâm
Khát khao (F 2 bè) – Giangtâm 
Khấn nguyện Mùa Chay – Trầm Thiên Thu
Khi Chúa vào thành – Phạm Liên Hùng
Khi Đức Kitô tỏ hiện – Kim Long 
Khi nghĩ về Ngài – Thiên Duyên (13.03.2019)
Khi tôi tớ Ta kêu cầu – Phạm Liên Hùng
Khi xức tro – Phạm Liên Hùng
Không nguyên bởi bánh – Kim Long
Khúc lữ hành Emmaus – Giang Tâm

L. p

*
Là Người thật – Kim Long
Làm sao biết được – Kim Long
Lạy Cha – Vũ Đình Ân
Lạy Chúa! Chúa một niềm – Hoàng Kim
Lạy Chúa trên cao – Hoàng Nam
Lạy Chúa Trời con – Lan Thanh
Lạy Chúa xin cứu con – Minh Chiết
Lạy Đức Kitô – Mi Trầm
Lạy Vua Kitô – Kim Long
Lặng trầm – Giang Ân
*
Lễ chay – Trầm Thiên Thu
Lễ dâng cứu độ – Hiền Hòa (03.05.2019)
Lễ dâng mùa cứu độ – Văn Chi
Lễ dâng mùa cứu độ – Viết Chung
Lễ dâng tự hối – Giang Tâm
Lễ đời con – Kim Long
Lễ vật hôm nay – Kim Long
Lễ vật hy sinh – Hải Ánh
Lệ kinh – Trầm Thiên Thu
*
Lìa đường tội lỗi – Thế Thông
*
Lòng con thống hối – Hiền Hòa (03.05.2019)
Lòng Cha khoan nhân – Liên Bình Định
Lòng Chúa – Thiên Duy
Lòng thành sám hối – Đạt Đức
Lòng thành thống hối – Hiền Hòa (03.05.2019)
Lòng thống hối – Hoài Đức
*
Lỗi tại con – Trầm Thiên Thu
*
Lỡ bước hoang đàng – Trương Thế Bạch
Lời cầu thiết tha – Vũ Đình Ân
Lời cầu thống hối – Văn Chi
Lời con sám hối – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Lời Chúa phán dạy – Vũ Đình Ân
Lời kinh nguyện trầm – Đỗ Vy Hạ
Lời kinh sám hối – Trọng Khẩn
Lời kinh sám hối – Văn Chi
Lời kinh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Lời nguyện sám hối – Ngọc Linh & Ngọc Dung
Lời nguyện xin – Hiền Hòa (03.05.2019)
Lời tình yêu – Trọng Khẩn
Lời thầm thống hối – Đỗ Vy Hạ
Lời thống hối – Hiền Hòa
Lời trần tình – Hiền Hòa
Lời trần tình – Thái Nguyên 
Lời xin vâng – Phạm Đắc
*
Lúc Chúa thi ân – Kim Long
Lửa Xôđôma – Mi Trầm

M.

*
Mãi ca ngợi lòng thương xót Chúa – Giang Tâm 
Mang thập giá mình – Têrêsa
Mau suy tưởng Chúa – Kim Long
Mau tỉnh thức – Vũ Đình Ân
Máu chiên bò – Kim Long 
Máu và Nước Thánh Tâm – Thế Thông (18.08.2018)
Mẫu gương hạ mình – Kim Long
Mầu nhiệm Thập giá – Trầm Thiên Thu
Mầu nhiệm Thập tự – Kim Long
Mầu nhiệm Vượt Qua – Thế Thông
*
Mẹ hoài đứng đó – Đỗ Vy Hạ
Mẹ sầu bi – Giang Tâm
Mẹ sầu bi – Khuyết danh
*
Mong con trở về – Trọng Khẩn
Mong về – Giang Ân
Mỗi khi nghĩ đến Ngài (Chúa Nhật 2 Mùa Chay) – Duy Linh
Một đời sám hối – Văn Chi
Một lần nữa – Kim Loan
Một lần sám hối – Duy Thiên
Một lòng tự hối – Đinh Công Huỳnh
Một niềm cậy tin – Vũ Đình Ân
Một ngày mãi mãi – Trần Minh Hứa
*
Mùa chay – Mi Trầm
Mùa chay 40 ngày – Mi Trầm
Mùa chay sa mạc – La Thập Tự 
Mùa chay tịnh – Trầm Thiên Thu
Mùa chay thánh – Từ Duyên
Mùa chay thánh – Thiên Duy
Mùa hồng ân – Kim Long
Mùa hồng ân đã tới rồi – Phương Anh 
Mùa thống hối – Nguyễn Văn Thư
Mừng vui lên – Trầm Thiên Thu
Mừng vui lên Giêrusalem (Chúa Nhật 4 Mùa Chay) – Duy Linh 
Mừng vui trở về – Lê Đăng Ngôn

N.

*
Nay con trở về – Mi Trầm
Nay con trở về – Vũ Đình Ân
Này con đây – Thế Thông 
Nắng thập hình – Hạ My (03.12.2011)
*
Nét đẹp lòng Cha – Hải Nguyễn
Nếu con chợt nhớ – Đinh Công Huỳnh
Nếu con nhớ – Kim Long
Nếu con trên đỉnh Calvê – An Lệ Thanh
Nếu đẹp lòng Cha – Hải Nguyễn
Nếu là bụi tro – An Lệ Thanh
*
Niềm vinh dự/1 – Văn Chi
Niềm vinh dự/2 – Văn Chi
Niềm vui cải hối – Kim Long
Niềm vui được thứ tha – Kim Loan
Niềm vui khi có Chúa – Giangtâm
Niệm khúc hy vọng – Trầm Thiên Thu
Niệm khúc Mùa Chay – Trầm Thiên Thu
Ninivê, hãy trở về – Mi Trầm
*
Nỗi buồn người con hoang – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Thị Kim Tuyền
Nỗi lòng ăn năn – Thanh Long
Nước mắt sám hối – Thu Cúc
Nước mắt tím – Trầm Thiên Thu
Nương bóng Chúa (Tv. 90) – Ngọc Linh

Ng.

*
Ngài đã cứu tôi – Hưng Ca
Ngài là Thiên Chúa – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Ngài là sự sống lại – La Thập Tự
Ngài ơi thứ tha – Từ Duyên 
Ngài vẫn bên con – Thanh Lâm
Ngày con trở về – An Lệ Thanh
Ngày nào Ta bị treo lên – Mi Trầm
Ngày về – Mi Trầm
Ngắm mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giêsu 01 – Phanxicô
*
Nguồn nước trường sinh (Chúa Nhật III Mùa Chay A) – La Thập Tự
Nguồn sống vô biên – Đinh Công Huỳnh
Nguồn suối an bình – Nguyễn Duy (ý thơ: R. Tagore)
Nguyện bước theo Ngài – Hưng Ca
Nguyện cầu (Tv. 26) (Chúa Nhật II Mùa Chay) – Trầm Thiên Thu
Nguyện cầu Chúa thương (Tv. 50) (Thứ Tư Lễ Tro) – Viết Chung
Nguyện Chúa chí ái – Kim Long (lời: Hoàng Khánh)
Nguyện Chúa thứ tha – Hiền Hòa (03.05.2019)
Nguyện thương (Đáp ca Lễ tro & CN 1 Mùa Chay) – La Thập Tự
Nguyện ước – Ái Diệu Vy Linh
Nguyệt thực – Trầm Thiên Thu
Ngước nhìn Thánh giá – Nguyễn Văn Tuyên
Người có là gì – Việt Khôi
Người con hoang – Thế Thông
Người con hoang (2 bè) – Thế Thông
Người con hoang (4 bè) – Thế Thông
Người con hoang đàng – Nguyên Phong
Người con phung phá – Khuyết danh
Người Cha nhân hậu – Đức Khải
Người chết cho tình yêu – Văn Chi
Người chết vì yêu – Mai Nguyên Vũ
Người chết vì yêu – Văn Chi
Người hãy nhớ – Ân Duy
Người hãy nhớ – Phạm Liên Hùng
Người là bui tro – Nguyên Hữu
Người là bụi tro – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Trác
Người là bụi tro – Vũ Đình Ân
Người là bụi tro – Xuân Hải (28.02.2019)
Người mù thành Gierico – Nguyên Phong
Người ơi hãy nhớ – Kim Long
Người ơi hãy nhớ – Từ Duyên
Người ơi hãy nhớ – Thành Tâm
Người ơi hãy nhớ – Trầm Thiên Thu
Người ơi trở về – Phanxicô
Người yêu tôi – Đinh Công Huỳnh
Người yêu tôi chết – Văn Chi

Nh.

*
Nhìn cây Thánh giá – Hải Ánh
Nhìn lại mình – Đức Khải
Nhìn lên Thánh giá – Phạm Trung
Nhìn lên Thánh giá – Sơn Dương
Nhìn lên Thánh giá – Thế Thông
Nhìn lên Thánh giá (2 bè) – Thế Thông
Nhìn lên Thánh giá – Trầm Thiên Thu
Nhìn lên Thập giá – Hương Đan
Nhìn về Thập giá – Đinh Công Huỳnh
*
Nhớ bóng Thập hình – Nguyễn Vân Nam
Nhờ cây Thánh Giá – Vũ Đình Ân
Nhờ Thập giá – Kim Long
*
Như biển trời bao la – Giangtâm
Những chiếc mạng nhện – Xuân Thảo (thơ: Nguyễn Tầm Thường)
Những dấu chân hoang (Tv. 6) – Văn Chi
Những linh hồn phản bội – Cao Huy Hoàng 

O.

*
Ôi Chúa Giêsu – Kim Long
Ôi Lễ Vượt Qua – Kim Long
Ôi thân phận người – Mi Trầm
Ôi Thập giá – Hương Đan
Ôi Thập giá – Kim Long
Ôi Thập giá – Thế Thông

P.

*
Phải sám hối – Kim Long
Phận người – Ninh Doãn Hùng
Phận người bụi tro – Lê Đăng Ngôn
Phận người mong manh – Đinh Công Huỳnh
Phù hoa – Mi Trầm
Phút hồi tâm – Kim Loan

Q.

*
Qua đường Thập giá mới tới vinh quang – Trùng Dương
Quay bước hoang đàng – Ninh Doãn Hùng
Quay bước về – Kim Long
Quay gót trở về – Bùi Lữ (08.01.2019)
Quay về với Cha – Phạm Liên Hùng
Quỳ bên cung thánh – Kim Long & Hoàng Khánh
Quyết trở về với Cha – Martino

R.

*
Rộng tình tha thứ – Mi Trầm
Rửa chân cho nhau – Từ Duyên

S.

*
Sa mạc bình an – Lê Đăng Ngôn
Sa mạc hồn con – Ngọc Khánh
Sa mạc tình yêu – Hoàng Kim Tốt (thơ Hoa Ngâu)
Sám hối/5 – Minh Quang
Sám hối – Thái Nguyên
Sám hối – Trầm Thiên Thu
Sám hối – Xuân Hải (28.02.2019) 
Sám hối ăn năn – Liên Bình Định
Sám hối trở về – Trương Thế Bạch
Sao Cha đành im lặng (Tv. 21) – Cao Huy Hoàng 
Sao quên được Chúa – Thế Thông (18.08.2018)
Sẽ đến lúc – Mạnh Hùng
Sinh hoa trái – Vinam
Sống đời bụi tro – La Thập Tự
Sống không bởi bánh – Tường Ân
Sống Mùa Chay – Trầm Thiên Thu
*
Suy gẫm luật Chúa – Vũ Đình Ân
Suy tôn Thánh giá (Thứ Sáu Thánh) – Mi Trầm
Sự sống và sự chết (Chúa Nhật 5 Mùa Chay A) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

T.

*
Ta là tro bụi – Đinh Công Huỳnh
Tabor – Ái Diệu Vy Linh
Tạ tội – Khuyết danh
Tán dương tình Chúa – Giangtâm
Tay cầm cành Ô-liu – Vũ Đình Ân
*
Tâm ca Mai Đệ Liên – Văn Chi
Tâm hồn trong trắng – Mi Trầm
Tâm sự đứa con hoang đàng – Giangtâm
Tâm sự đứa con hoang đàng (2 bè) – Giangtâm
Tâm sự hoang đàng – Thế Thông (18.08.2018)
Tâm sự kẻ đi hoang – Văn Chi
Tâm sự kẻ trở về – Nguyễn Văn Thư
Tâm sự trở về – Hồng Bính
Tâm tình ăn năn – Anh Tuấn
Tâm tình ăn năn – Phạm Đắc
Tâm tình ăn năn – Thiên Uyên
Tâm tình ca/4 – Thành Tâm
Tâm tình sám hối – Đạt Đức
Tâm tình sám hối (2 bè) – Giangtâm
Tâm tình sám hối (4 bè) – Giangtâm
Tâm tình sám hối – Nguyễn Duy
Tâm tình sám hối – Thái Nguyên
Tâm tình thống hối – Chính Tâm
Tâm tình thống hối – Hiền Hòa (03.05.2019)
Tâm tình thống hối – Thanh Bình
Tâm tình thống hối – Văn Chi
Tâm tình trở về – Văn Chi
Tâm tư người viễn khách – Văn Chi
Tâm tư trở về – Văn Chi
*
Tấm lòng Mùa Chay – Trầm Thiên Thu
*
Tế phẩm yêu thương – Trầm Thiên Thu
*
Tiếng gà gáy sáng – Trầm Thiên Thu
Tiếng gọi màu Tím – Duy Linh PHN
Tiếng gọi sám hối – Têrêsa (lời: Giuse BCD)
Tìm bông hoa nhỏ – Kim Long
Tìm Chúa (Tv 26) – Thanh Bình
Tìm về cõi sống – Kim Long
Tìm về nơi đâu – Thế Thông (18.08.2018)
Tin – Thanh Lâm
Tin vào Tin Mừng (CN 1 Mùa chay B) – La Thập Tự
*
Tình con tự vấn – Trầm Thiên Thu
Tình Cha – Vũ Đình Ân
Tình Cha vô bờ – Ngọc Hân
Tình chay – Trầm Thiên Thu 
Tình Chúa – Thiên Uyên
Tình Chúa – Vũ Đình Ân
Tình Chúa bao la – Thiên Uyên
Tình Chúa tình con – Nguyên Lễ
Tình Chúa thương – Đức Khải
Tình Chúa thương tôi – Hưng Ca
Tình chưa lớn – Ái Diệu Vy Linh
Tình Ngài – Bùi Ninh
Tình thương Người Cha – Từ Duyên
Tình Trời Thập tự – Nguyễn Văn Tuyên
Tình Trời vẫn thế – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Tình yêu đồi Canvê – Từ Duyên
Tình yêu gọi mời – Giang Ân
Tình yêu Giêsu – Từ Duyên
Tình yêu mãnh liệt – Kim Long
Tình yêu một chiều tím – Giang Tâm
Tình yêu Thánh giá – Nguyễn Duy
Tình yêu Thập giá – Hoàng Kim Tốt (thơ Hoa Ngâu)
Tình yêu Thập giá – Từ Duyên
Tình yêu trên Thánh giá – Sơn Dương
*
Tôi chịu đóng đinh – Kim Long
Tôi sẽ trỗi dậy – Kim Long  
Tôi sẽ trỗi dậy – Thế Thông (18.08.2018)
Tôi trở về – Phạm Đắc
Tội con – Mi Trầm
Tội con được tha – Trọng Khẩn
Tội lỗi con Chúa ơi – Phạm Xuân Chiến
*
Tự tình sám hối – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Tự tình sám hối – Thiên Lý
Tựa áng mây trôi – Đinh Công Huỳnh
Từng bước đời con – Đinh Công Huỳnh
Từng bước đời con – Đức Khải
Tưởng niệm Golgotha – Đặng Đình Khoa

Th.

*
Tha thứ – Phong Trần
Thành tâm quay trở về – Trịnh Vĩnh Thành (24.09.2019)
Thành tâm thống hối – Đăng Khoa
Thánh giá – Mi Trầm
Thánh giá cuộc đời – Đức Khải
Thánh giá đồi chơ vơ – Hoàng Nam
Thánh giá đời con – Đức Khải
Thánh giá Đức Kitô – Kim Long
Thánh giá Đức Kitô – Thái Nguyên
Thánh giá Đức Kitô – Trọng Khẩn
Thánh giá lời kinh cứu khổ – Hải Ánh
Thánh giá nở hoa – Đinh Công Huỳnh (thơ: Từ Linh)
Thánh giá suối nguồn – Thiên Uyên & Nguyên Hồ
Thánh giá tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Thánh giá trung tín – Vũ Đình Ân
Thánh lễ Chúa nhật IV Mùa Chay – Đặng Ngọc Ẩn
Thánh vịnh 50 (Đáp ca Thứ Tư Lễ Tro) – Văn Duy Tùng
Thánh vịnh 90 (Chúa Nhật 1 Mùa Chay C) – Văn Duy Tùng
Thánh vịnh 26 (Chúa Nhật 2 Mùa Chay C) – Văn Duy Tùng
Thánh vịnh 102 (Chúa Nhật 3 Mùa Chay C) – Văn Duy Tùng
Thánh vịnh 33 (Chúa Nhật 4 Mùa Chay C) – Văn Duy Tùng
Thánh vịnh 125 (Chúa Nhật 5 Mùa Chay C) – Văn Duy Tùng
*
Thân bụi tro – Khuyết danh
Thân bụi tro – Mi Trầm
Thân bụi tro – Thiên Ân
Thân cát bụi – Kim Long
Thân cát bụi – Tuấn Kim
Thân cát bụi – Vũ Đình Ân
Thân con bụi đất – Giang Ân
Thân con tro bụi Ngọc Hân
Thân lạy Hóa Công – Kim Long
Thân phận – Ngọc Linh
Thân phận đời người – Từ Duyên
Thân phận lữ hành – Kim Long
Thân tro bụi – Ninh Doãn Hùng
Thân tro bụi – Nguyễn Lý
Thập giá Canvê – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Thập giá cuộc đời – Trọng Khẩn
Thập giá Chúa Kitô – La Thập Tự
Thập giá Đức Kitô – Quốc Thái & Trần Văn Huyến 
Thập giá giương cao – Têrêsa
Thập giá hy sinh – Hạt Cát
Thập giá niềm vinh dự (Ca nhập lễ Thứ Năm Tuần Thánh) – Ninh Doãn Hùng
Thập giá nói gì – Phanxicô
Thập giá ngất cao – Hoàng Kim 
Thập giá ngất cao – Têrêsa
Thập giá ngất cao – Từ Duyên
Thập giá tình yêu và hy vọng – Ngọc Linh
Thập giá trĩu nặng – Kim Long
Thập giá uy linh – Kim Long
Thập giá vinh quang – Nguyễn Hùng Lân
Thập giá yêu thương – Nguyễn Văn Tuyên
Thập tự Canvê – Đinh Công Huỳnh
Thập tự là hồng ân – Trọng Khẩn
Thập tự ôi – Hoàng Phúc
Thập tự vinh quang – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
Thập tự vinh quang – Phan Hùng
Thật lòng về với Chúa – Vũ Đình Ân
*
Theo dấu chân Người 1 – Hồng Bính
Theo dấu chân Người 2 – Hồng Bính
Theo đường Chúa đi – Thái Nguyên
Theo đường lối Chúa – La Thập Tự
Theo đường lối Chúa (Tv. 25) – Trầm Thiên Thu
*
Thiên Chúa luôn mong chờ – Trịnh Vĩnh Thành (24.09.2019)
Thiên Chúa nhân từ – Trọng Khẩn 
Thiết tha trai tịnh – Trầm Thiên Thu
Thống hối – Viết Chung
Thống hối ca 1 – Hồng Bính
Thời sám hối – Mi Trầm
Thuyền đời con – Đức Khải
*
Thứ Hai, Tuần 1 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy
Thứ Năm, Tuần 1 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy
Thứ Bảy, Tuần 1 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy
Thứ Hai, Tuần 2 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy
Thứ Ba, Tuần 2 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy
Thứ Sáu, Tuần 2 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy
Thứ Bảy, Tuần 2 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy
Thứ Hai, Tuần 3 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy
Thứ Ba, Tuần 3 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy
Thứ Sáu, Tuần 3 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy
Thứ Ba, Tuần 4 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy
Thứ Năm, Tuần 4 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy
Thứ Bảy, Tuần 4 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy
Thứ Hai, Tuần 5 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy

Tr.

*
Trả nợ đời, trả nợ Ngài – Hoàng Kim Tốt (thơ Hoa Ngâu)
Trái tim mới – Mi Trầm
Trái tim tinh tuyền – Mi Trầm
Trắng án – Trầm Thiên Thu
*
Trên các ngươi (Ca nhập lễ Chúa Nhật III Mùa Chay) – Xuân Thảo
Trên cây Thập giá – Thái Nguyên
Trên con đường trở về – Mi Trầm
Trên đỉnh Canvê – Đinh Công Huỳnh 
Trên đỉnh Canvê – Nguyễn Văn Thư
Trên đỉnh đồi xa – Thiên Thu
Trên núi Cây Dầu – Hùng Lân
Trên Thập giá – Ái Diệu Vy Linh
Trên trời hân hoan – Kim Long
*
Tro bụi – Kim Loan
Tro bụi thân con – Đinh Công Huỳnh
Trọn cuộc đời Chúa – Kim Long
Trọn đời con tin – Hoàng Lộc
Trong khi – Trầm Thiên Thu
Trong lề luật Chúa (Chúa Nhật III Mùa Chay B) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong mỗi phút giây – Hoài Đức (thơ: Phan Ngộ)
Trong ngàn nỗi gian truân (Tv. 21) – Lê Đăng Ngôn
Trong tình yêu Chúa – Kim Long
Trót mang tội tình – Kim Long
*
Trở lại đi – Kim Long
Trở lại đi con – Kim Long
Trở lại thiên đường – Nguyễn Duy
Trở về – Giang Ân
Trở về – Mai Nguyên Vũ
Trở về – Mạnh Hùng
Trở về – Nhật Minh
Trở về – Tuấn Kim
Trở về – Thy Yên
Trở về – Trầm Thiên Thu
Trở về – Xuân Hải (28.02.2019)
Trở về bên Cha – Liên Bình Định (lời Sơn Tuyền)
Trở về bên Chúa – Bùi Lữ
Trở về bên Chúa – Đăng Khoa
Trở về bên Chúa – Đỗ Vy Hạ
Trở về bên Chúa – Hiền Hòa
Trở về bên Chúa/1 – Nguyễn Văn Tuyên
Trở về bên Chúa/2 – Nguyễn Văn Tuyên
Trở về bên Chúa/3 – Nguyễn Văn Tuyên
Trở về bên Chúa/4 – Nguyễn Văn Tuyên
Trở về bên Chúa/5 – Nguyễn Văn Tuyên
Trở về bên Chúa – Quang Lâm
Trở về bên Chúa – Xuân Hy Vọng
Trở về bên Ngài – Đăng Khoa
Trở về bụi tro – Nhật Minh
Trở về con đường chính – Ngọc Linh
Trở về cùng Cha – Đinh Công Huỳnh
Trở về đi – Duy Linh PHN (thơ: Lãng Tử)
Trở về đi – Lê Đăng Ngôn
Trở về đi – Từ Duyên
Trở về nhà Cha – Phanxicô
Trở về sám hối (Chúa Nhật 1 Mùa Chay B) – Huy Hoàng
Trở về với bụi tro (Thứ Tư Lễ Tro) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trở về với Cha – Nguyễn Văn Hòa (hòa âm Thế Thông)
Trở về với Cha – Phan Hùng
Trở về với Chúa – Mi Trầm
Trở về với Chúa – Trầm Thiên Thu
Trở về với Chúa – Trọng Khẩn

V.

*
Vác Thánh giá – Nguyễn Chánh & Sa Mạc Hồng
Vác Thập giá – Kim Long
*
Về bên Cha – Bùi Lữ
Về bên Chúa – Nguyên Hùng
Về bên lòng Cha – Đỗ Vy Hạ
Về bên lòng Chúa – Kim Đường
Về cùng Cha – Hồng Bính
Về đây dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Về Nhà Cha – Đức Khải
Về Nhà Cha – Nguyễn Văn Thư
Về với cát bụi – Thái Nguyên
Về với cát bụi – Văn Chi
Về với Cha (Chúa nhật 4 Mùa Chay C) – Vinam
Về với Cha đi thôi (Ca nhập lễ Lễ Tro) – Duy Linh PHN
Về với Chúa thôi – Nguyên Hùng
Về với tình yêu – Ân Duy
Vết thương tội lệ (Tv. 50) – Văn Chi
Vết xưa – THD
*
Vì con chưa tin – Giang Ân 
Vì tội chúng con – Thái Nguyên
Vì yêu – Ái Diệu Vy Linh
Vì yêu con – Giangtâm
Vì yêu chúng con – Nguyễn Duy
Vì yêu tôi – Thế Thông (18.08.2018)
Vì yêu thế gian (Chúa nhật 4 Mùa Chay B) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Viên đá cuội – Trầm Thiên Thu
Vinh dự của chúng ta – Kim Long
Vinh dự nơi Thập giá – Vũ Đình Ân
Vinh quang của ta – Hải Ánh
*
Vòng tay Cha – Mai Nguyên Vũ
*
Vui sống Tình Cha – Thế Thông
Vui trên đồng cỏ xanh – Duy Linh PHN (Ý thơ: Tuyết Mai)
Vươn cao linh hồn – Nguyễn Duy
Vượt trên mọi tình yêu – Sơn Dương

X.

*
Xa mặt trời – Hoàng Nam
Xác thân làm bánh – Vũ Khởi Phụng
Xin biến đổi con (Chúa Nhật II Mùa Chay A) – Thái Nguyên
Xin biện hộ giúp con (Ca nhập lễ Chúa Nhật V Mùa Chay) – Duy Linh PHN
Xin cám ơn Ngài – NguyễnVăn Tuyên
Xin cho con – Đinh Công Huỳnh
Xin cho con biết ăn năn (Chúa Nhật III Mùa Chay C) – Hải Nguyễn
Xin cho con biết ăn năn sám hối – Nguyễn Quang Huy
Xin Chúa thứ tha – Hiền Hòa (03.05.2019)
Xin Chúa thương – Vinam
Xin Chúa dủ thương – Duy Linh PHN
Xin Chúa giữ gìn (Chúa Nhật I Mùa Chay A) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa thương – Hồng Bính
Xin Chúa thương – Vinam
Xin Chúa xót thương – Thiên Uyên
Xin chữa lành con – Hoàng Kim Tốt (thơ: Hoa Ngâu)
Xin chữa lành con – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin dạy chúng con – Kim Long
Xin dắt con về – Thế Thông
Xin dâng 2 – Ân Đức
Xin dủ lòng thương – Vũ Đình Ân
Xin dủ tình – Mi Trầm
Xin dủ tình thương – Vũ Đình Ân
Xin đổi thay – Vũ Đình Ân
Xin đưa con về – Giang Ân 
Xin đừng bỏ con – Khuyết danh
Xin đừng bỏ con (Tv. 21- Lễ Lá) – Mạnh Hùng
Xin đừng quên con – Văn Chi
Xin gọi con trỗi dậy – Huy Hoàng
Xin gục đầu sám hối – Đỗ Vy Hạ
Xin giải thoát con – lời Việt Giang Tâm
Xin lắng nghe – Vũ Thái Hòa & Vũ Mộng Thơ
Xin lỗi Chúa – Ái Diệu Vy Linh
Xin lỗi Chúa – Trầm Thiên Thu
Xin luôn tỉnh thức – Nguyễn Quang Huy
Xin mãi trong con – Hoàng Lộc 
Xin minh xét cho con – Thiên Duyên (13.03.2019)
Xin một lần thống hối – Nguyên Phong
Xin mở lượng từ bi – Mi Trầm
Xin Ngài bênh vực – Hồng Bính
Xin Ngài đến ngay bên – Đỗ Vy Hạ
Xin Ngài tha thứ – Ngọc Linh
Xin Ngài thứ tha – Ngọc Linh
Xin Ngài thương ban – Nguyên Hùng
Xin Ngài thương con – Thành Tâm
Xin Ngài thương tha – Liên Bình Định
Xin nhìn và xót thương (Ca nhập lễ Chúa Nhật III Mùa Chay) – Duy Linh PHN
Xin ơn thứ tha – Hồng Bính
Xin rủ thương cứu độ – Kim Long
Xin rửa con – Mi Trầm
Xin tái tạo lòng con – Kim Long
Xin thanh tẩy – Kim Long
Xin thú nhận – Ninh Doãn Hùng
Xin thứ tha – Hiền Hòa (03.05.2019)
Xin thứ tha – Trọng Khẩn
Xin thứ tha tội lỗi – Kim Long
Xin thương con – Phạm Liên Hùng
Xin thương con – Thái Nguyên
Xin thương con – Trọng Khẩn
Xin thương cứu độ – Kim Long
Xin thương Chúa nhân từ – Từ Duyên
Xin thương, Chúa từ nhân – Từ Duyên
Xin thương dân Ngài – Kim Long
Xin thương đáp lời (Tv. 38) – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin thương nhìn đến – Kim Long
Xin thương xót con – Nguyễn Duy
Xin vác lấy Thập giá – Đỗ Vy Hạ
Xin vâng lời Ngài – Vũ Đình Ân
Xin vâng ý Cha – Nguyễn Hùng Lân
Xin vâng ý Cha – Vũ Đình Ân
Xin vòng đôi tay – Đỗ Vy Hạ
Xin xót thương (Tv. 50) – Ngọc Kôn
Xin xót thương con (Tv. 50) – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Xin xót thương con (Tv. 50) – Viết Chung
Xưa Chúa vào thành thánh – Hải Triều 
Xưa Chúa vào thành thánh – Thiên Duyên (13.03.2019)

Y. 10

*
Yên tâm con cứ về – Kim Long (lời: Đỗ Xuân Quế)
Yê-su Yê-su – Thành Tâm
Yêu chỉ vì yêu – Duy Linh PHN
Yêu đau khổ – Kim Long
Yêu nhiều thì được tha nhiều – Thế Thông 
Yêu như Chúa yêu – Thái Nguyên
Yếu hèn dâng Chúa – Phạm Đắc

THÁNH CA THEO MÙA PHỤNG VỤ (PDF.)

*


THÁNH CA THEO THÁNH LỄ (PDF.)

*

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s