*Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

THEO ABC

*
Alleluia sau Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Alleluia vọng 1 (Mùa Vong)
Alleluia vọng 2 (Mùa Vọng)
Ánh sáng cứu rỗi (Mùa Giáng Sinh)
*
Bạn ơi vui lên (Hôn phối)
Bạn tình ơi hãy hát (Hôn phối)
Bao giờ con được nghỉ ngơi (Mùa Giáng Sinh)
Bà mẹ công giáo tạ ơn (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Bên dòng sông Babylon (Tv. 136) (Mùa Vọng)
Biết khi nào chủ về (Thánh ca Tin Mừng)
*
Có chí thì nên (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Có chí thì nên (Thiếu nhi)
Có Chúa trong tình yêu (Hôn phối)
Con đường tình yêu (Hôn phối)
Con gặp Ngài (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Con muốn dâng (Dâng lễ)
Con phủ phục tôn thờ (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Con sẽ ca ngợi (Tv. 88) (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Con sẽ ca ngợi (Tv. 88) (Thánh vịnh)
Con tin vào Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con vươn hồn lên (Tv. 24) (Thánh vịnh)
*
Chân dung Thượng Đế (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chiều cuối năm bên Mẹ (Đức Mẹ)
Chốn xưa là bụi tro (Mùa Chay)
Chúa chúc phúc (Tv. 28) (Thánh vịnh)
Chúa hãy đến (Mùa Vọng)
Chúa hãy đến (Chúa Giáng Sinh)
Chúa không hẹn (Cầu hồn)
Chúa là khát vọng (Tv. 24) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa muốn con làm gì – Cao Huy Hoàng
Chúa sẽ đến lúc không ngờ (Cầu hồn)
Chung tấm bánh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chuỗi Mân Côi, chuỗi liên kết (Đức Mẹ)
Chuyện tình Tobia & Sara (Hôn phối)

Dâng hoa tạ ơn (Đức Mẹ)
Dâng lên Chúa (Dâng lễ)
Dâng Ngài hy lễ (Dâng lễ)
Dâng tạ ơn cuối năm (Thánh ca Tạ ơn)
Dòng sông ly biệt (Cầu hồn)
Dưới chân Chúa (Mùa Chay)
*
Để con hướng tới Ngài (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Để con hướng tới Ngài (Cầu hồn)
Đến với Mẹ Tàpao (Ngợi ca Đức Mẹ)
Địa cầu đầy ân sủng (Thánh ca Tin Mừng)
Địa đàng của chúng ta (Thể loại Thánh ca Phụng vu khác)
Đồng hành trong cõi sống và cõi chết (Hôn phối)
Đồng xanh thơ (Tv. 22) (Thánh vịnh)
Đời ta cần có nhau (Hôn phối)
Đức Bà an ủi kẻ âu lo (1) (Đức Mẹ)
Đức Bà an ủi kẻ âu lo (2) (Đức Mẹ)
Đức Bà bàu chữa kẻ có tội (Đức Mẹ)
Đức Bà La Vang phù hộ các giáo hữu (Đức Mẹ)
Đức Bà Tà Pao phù hộ các giáo hữu (Ngợi ca Đức Mẹ)
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành (Đức Mẹ)
Đường hy vọng (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
*
Em chưa về sao em (Mùa Chay)
Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mùa Vọng)
*
Gia đình của Chúa (Nhạc về Gia đình)
Giờ cứu rỗi (Mùa Vọng)
Giữa yêu thương của Mẹ (Đức Mẹ)
*
Hạnh phúc được thứ tha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hạt giống thối đi (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy dìu nhau bước đều (Hôn phối)
Hãy đến La Vang (Đức Mẹ)
Hãy xóa tên mình trong hư vô (Thánh ca Vào đời)
Hoan ca trái tim Người Mẹ (Ngợi ca Đức Mẹ)
Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua (Đức Me)
Hỡi các tầng trời hãy đổ sương mai (Mùa Vọng)
Hỡi cửa (Thánh vịnh)
Hỡi dân Sion (Mùa Vọng)
Hỡi linh hồn tôi (Thánh vịnh)
Hỡi miệng lưỡi (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Hỡi người Galilê (Thánh ca Tin Mừng)
*
Kinh cuối mùa sám hối (Thánh ca Vào đời)
Kinh sám hối 1 (Mùa Chay)
Kinh sám hối 4 (Mùa Chay)
Kính chào Mẹ La Vang (Đức Mẹ)
Kính chào Trinh nữ (Đức Mẹ)
*
Khấn xin Mẹ Tàpao (Ngợi ca Đức Mẹ)
Khi tình yêu lên ngôi (Hôn phối)
Không thấy mà tin (Thánh ca Tin Mừng)
*
Lạy Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Lạy Chúa Thánh Thần (2) (Chúa Thánh Thần)
Lạy Chúa xin ban Thánh Linh (Chúa Thánh Thần)
Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) (Thánh vịnh)
Lạy Mẹ La Vang (Đức Mẹ)
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành (Đức Mẹ)
Lâm Bích Nha Trang tình yêu của con (Truyền giáo)
Lâm Bích tạ ơn 40 năm (Truyền giáo)
Lễ dâng Giáng Sinh Việt Nam (Mùa Giáng Sinh)
Lễ dâng yêu thương (Dâng lễ)
Lễ yêu thương (Mùa Giáng Sinh)
Lên đền (Nhập lễ)
Linh hồn tôi nhảy mừng (Đức Mẹ)
Lối Ngài bước đi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời mừng (Tv. 146) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời vọng từ sa mạc (Mùa Vọng)
*
Mẹ các Thánh Nhân (Đức Mẹ)
Mẹ đẹp mãi (Đức Mẹ)
Mẹ đồng hành 1 (Đức Mẹ)
Mẹ đồng hành 2 (Đức Mẹ)
Mẹ được truyền tin Mẹ truyền tin (Đức Mẹ)
Mẹ Hằng Cứu Giúp (Đức Mẹ)
Mẹ hy vọng (Đức Mẹ)
Mẹ là cung điện (Đức Mẹ)
Mẹ La Vang Mẹ bình an (Đức Mẹ)
Mẹ La Vang Mẹ người dân khổ bất hạnh (Đức Mẹ)
Mẹ Maria trong lòng Việt Nam (Đức Mẹ)
Mẹ ở đây với con (Đức Mẹ)
Mẹ ơi hãy đến (Đức Mẹ)
Mẹ Tàpao (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ Tàpao cứu kẻ liệt kẻ khốn (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ tiên phong (Đức Mẹ)
Mẹ thông ơn Thiên Chúa (Đức Mẹ)
Một chiều xưa (Tuần Thánh)
Một mái nhà (Cha mẹ)
Một mùa Giáng Sinh đẹp (Mùa Giáng Sinh)
Một tình yêu dâng Chúa (Hôn phối)
Mơ ước trường sinh (Hôn phối)
Muôn tâu thánh thượng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mừng lễ Mẹ (Đức Mẹ)
*
Năm Đức Tin khấn xin Mẹ (Đức Mẹ)
Nếu không có tình yêu (Thánh ca Tin Mừng)
Niềm vui hôm nay (Hôn phối)
Nơi Mẹ Chúa quang lâm (Đức Mẹ)
Nơi nào có tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Ngày trở về (Cầu hồn)
Người làm chứng (Truyền giáo)
Người ở giữa chúng ta (Thánh ca Vào đời)
*
Nhìn về tương lai (Nhạc Giới trẻ)
Nhìn về xa (Mùa Phục Sinh)
Những kỷ niệm hồng (Đức Mẹ)
Những linh hồn phản bội (Mùa Chay)
*
Ôi gỗ êm ái (Tuần Thánh)
Ơn cứu độ của Chúa (Tv. 97) (Thánh vịnh)
*
Phêrô con là đá (Thánh ca Tin Mừng)
Phù hoa (Cầu hồn)
Phút tương phùng giờ giao duyên (Tv. 84) (Thánh vịnh)
*
Rửa chân (Tuần Thánh)
*
Sao Cha bỏ con (Thánh vịnh)
Sao Cha đành im lặng (Mùa Chay)
Sao Cha đành im lặng (Tuần Thánh)
Sao Cha đành im lặng (Tv. 21) (Thánh vịnh)
Sẵn sàng chờ đợi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Sống bên nhau và hạnh phúc (Hôn phối)
Sống chết cho nhau – Cao Huy Hoàng
Suối trường sinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Tâm hồn mới tinh thần mới (Thánh vịnh)
Tâm tình hạt lúa mì (Tận hiến)
Tiếng kêu trong hoang địa (Mùa Vọng)
Tin yêu Thập Tự (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Tinh hoa lúa mì (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu đến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Tình yêu mến (Dâng lễ)
Tôi biết tôi tin (Thánh ca Tin Mừng)
Tôi vui mừng (Thánh vịnh)
Tôn vinh lòng thương xót Chúa (Lòng Thương Xót Chúa)
Tuổi trẻ vào đời (Nhạc Giới trẻ)
Từ chân trời góc biển (Tv. 64) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Từ chân trời góc biển (Tv. 64) (Thánh vịnh)
Từ Jordano (Thánh ca Tin Mừng)
*
Thánh Thể gọi con về (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Thánh vịnh 30 (Thánh vịnh)
Thần linh yêu thương (Chúa Thánh Thần)
Thập tự đời con (Thánh ca Tin Mừng)
Theo bước chân Ba Vua (Mùa Giáng Sinh)
*
Trái tim Chúa Giêsu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Trầu cau với vôi nồng (Hôn phối)
Trong bóng chiều cuộc đời (Đức Mẹ)
Trời đất không còn xa (Mùa Vọng)
*
Ước vọng nhỏ (Mùa Giáng Sinh)
*
Vàng châu ngọc báu (Thánh ca Tin Mừng)
Vào lúc không biết (Thánh ca Tin Mừng)
Vì muôn hồng ân (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Vì Ngài là tình yêu (Hôn phối)
Vinh phúc thay (Thánh vịnh)
*
Xin băng qua các tầng trời (Chúa Thánh Thần)
Xin cùng dâng tình yêu (Hôn phối)
Xin chiếu ánh vinh quang (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin định nghĩa tình yêu (Hôn phối)
Xin được gọi tên Người (Thánh ca Vào đời)
Xin giữ nguyên màu áo (Hôn phối)
Xin ký thác cho Mẹ (Đức Mẹ)
Xin Ngài hãy đến (Chúa Thánh Thần)
Xin tình yêu bao la (Hôn phối)
Xuân ra đời (Xuân)
*
Yêu người (Hôn phối)
*

THEO CHỦ ĐỀ

*
NHẬP LỄ
*
Lên đền
*
DÂNG LỄ
*
Con muốn dâng
Dâng lên Chúa
Dâng Ngài hy lễ
Lễ yêu thương
Tình yêu mến
Vì muôn hồng ân
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Con tin vào Chúa
Chân dung Thượng Đế
Chúa là khát vọng
Chúa muốn con làm gì
Chung tấm bánh
Hạnh phúc được thứ tha
Lối Ngài bước đi
Lời mừng (Tv. 146)
Muôn tâu thánh thượng
Nơi nào có tình yêu
Sẵn sàng chờ đợi
Suối trường sinh + Phương Anh
Tinh hoa lúa mì
Tình yêu đến
Từ chân trời góc biển (Tv 64)
Vàng châu ngọc báu
Xin chiếu ánh vinh quang
*
MÙA VỌNG
*
Alleluia sau Giáng sinh
Alleluia vọng 1
Alleluia vọng 2
Bên dòng sông Babylon
Chúa hãy đến
Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Giờ cứu rỗi
Hỡi các tầng trời hãy đổ sương mai
Hỡi dân Sion
Lời vọng từ sa mạc
Tiếng kêu trong hoang địa
Trời đất không còn xa
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Ánh sáng cứu rỗi
Bao giờ con được nghỉ ngơi
Chúa hãy đến
Lễ dâng Giáng sinh Việt Nam
Lễ dâng yêu thương
Một mùa Giáng sinh đẹp
Tình yêu Giáng sinh
Theo bước chân Ba Vua
Ước vọng nhỏ
*
MÙA CHAY
*
Chốn xưa là bụi tro
Dưới chân Chúa
Em chưa về sao em
Kinh sám hối 1
Kinh sám hối 4
Những linh hồn phản bội
Sao Cha đành im lặng
*
TUẦN THÁNH
*
Một chiều xưa
Ôi gỗ êm ái
Rửa chân
Sao Cha đành im lặng
*
MÙA PHỤC SINH
*
Nhìn về xa
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Con phủ phục tôn thờ
Hỡi miệng lưỡi
Thánh Thể gọi con về
Trái tim Chúa Giêsu
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Lạy Chúa Thánh Thần (1)
Lạy Chúa Thánh Thần (2)
Lạy Chúa xin ban Thánh Linh
Thần linh yêu thương
Xin băng qua các tầng trời
Xin Ngài hãy đến
*
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
*
Tôn vinh lòng thương xót Chúa
*
ĐỨC MẸ
*
Chiều cuối năm bên Mẹ
Chuỗi Mân Côi, chuỗi liên kết
Dâng hoa tạ ơn
Đức Bà an ủi kẻ âu lo (1)
Đức Bà an ủi kẻ âu lo (2)
Đức Bà bàu chữa kẻ có tội
Đức Bà La Vang phù hộ các giáo hữu
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành
Giữa yêu thương của Mẹ
Hãy đến La Vang
Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua
Kính chào Mẹ La Vang
Kính chào trinh nữ
Lạy Mẹ La Vang
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành
Linh hồn tôi nhảy mừng
Mẹ các Thánh Nhân
Mẹ đẹp mãi
Mẹ đồng hành 1
Mẹ đồng hành 2
Mẹ được truyền tin Mẹ truyền tin
Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mẹ hy vọng
Mẹ là cung điện
Mẹ La Vang Mẹ bình an
Mẹ La Vang Mẹ người dân khổ bất hạnh
Mẹ Maria trong lòng Việt Nam
Mẹ ở đây với con
Mẹ ơi hãy đến
Mẹ tiên phong
Mẹ thông ơn Thiên Chúa
Mừng lễ Mẹ
Năm Đức Tin khấn xin Mẹ
Nơi Mẹ Chúa quang lâm
Những kỷ niệm hồng
Trong bóng chiều cuộc đời
Xin ký thác cho Mẹ
*
CHA MẸ
*
Một mái nhà
*
TẬN HIẾN
*
Tâm tình hạt lúa mì
*
HÔN PHỐI
*
Bạn ơi vui lên – Cao Huy Hoàng
Bạn tình ơi hãy hát – Cao Huy Hoàng
Có Chúa trong tình yêu – Cao Huy Hoàng
Con đường tình yêu – Cao Huy Hoàng
Chuyện tình Tobia & Sara – Cao Huy Hoàng
Đồng hành trong cõi sống và cõi chết – Cao Huy Hoàng
Đời ta cần có nhau – Cao Huy Hoàng
Hãy dìu nhau bước đều – Cao Huy Hoàng
Khi tình yêu lên ngôi – Cao Huy Hoàng
Một tình yêu dâng Chúa – Cao Huy Hoàng & Lê Phú Hải
Mơ ước trường sinh – Cao Huy Hoàng
Niềm vui hôm nay – Cao Huy Hoàng
Sống bên nhau và hạnh phúc – Cao Huy Hoàng
Sống chết cho nhau – Cao Huy Hoàng
Trầu cau với vôi nồng – Cao Huy Hoàng
Vì Ngài là tình yêu – Cao Huy Hoàng
Xin cùng dâng tình yêu – Cao Huy Hoàng
Xin định nghĩa tình yêu – Cao Huy Hoàng
Xin giữ nguyên màu áo – Cao Huy Hoàng
Xin tình yêu bao la – Cao Huy Hoàng & Lê Phú Hải
Yêu người – Cao Huy Hoàng
*
THIẾU NHI
*
Có chí thì nên – Cao Huy Hoàng
*
CẦU HỒN
*
Chúa không hẹn
Chúa sẽ đến lúc không ngờ
Dòng sông ly biệt
Để con hướng tới Ngài
Ngày trở về
Phù hoa
*
XUÂN
*
Xuân ra đời
*
THÁNH CA TẠ ƠN
*
Dâng tạ ơn cuối năm
*
THÁNH VỊNH
*
Con sẽ ca ngợi (Tv. 88)
Con vươn hồn lên
Chúa chúc phúc (Tv. 28)
Đồng xanh thơ (Tv 22)
Hỡi cửa
Hỡi linh hồn tôi
Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi
Ơn cứu độ của Chúa
Phút tương phùng giờ giao duyên
Sao Cha bỏ con
Sao Cha đành im lặng (Tv. 21)
Tâm hồn mới tinh thần mới
Tôi vui mừng
Từ chân trời góc biển (Tv 64)
Thánh vịnh 30
Vinh phúc thay
*
THÁNH CA TIN MỪNG
*
Biết khi nào chủ về
Địa cầu đầy ân sủng
Hạt giống thối đi
Hỡi người Galilê
Không thấy mà tin
Nếu không có tình yêu
Phêrô con là đá
Tôi biết tôi tin
Từ Jordano
Thập tự đời con
Vàng châu ngọc báu
Vào lúc không biết
*
THỂ LOẠI THÁNH CA PHỤNG VỤ KHÁC
*
Con gặp Ngài
Con sẽ ca ngợi (tv 88)
Để con hướng tới Ngài
Địa đàng của chúng ta
Đường hy vọng
Tin yêu Thập Tự
Vì muôn hồng ân
*
NGỢI CA ĐỨC MẸ
*
Đến với Mẹ Tàpao
Đức Bà Tà Pao phù hộ các giáo hữu
Hoan ca trái tim Người Mẹ
Khấn xin Mẹ Tàpao
Mẹ Tàpao
Mẹ Tàpao cứu kẻ liệt kẻ khốn
*
TRUYỀN GIÁO
*
Lâm Bích Nha Trang tình yêu của con
Lâm Bích tạ ơn 40 năm
Người làm chứng
*
THÁNH CA VÀO ĐỜI
*
Hãy xóa tên mình trong hư vô
Kinh cuối mùa sám hối
Người ở giữa chúng ta
Xin được gọi tên Người
*
NHẠC VỀ GIA ĐÌNH
*
Gia đình của Chúa
*
NHẠC GIỚI TRẺ
*
Nhìn về tương lai
Tuổi trẻ vào đời
*
NHẠC SINH HOẠT ĐOÀN THỂ
*
Bà mẹ công giáo tạ ơn
Có chí thì nên
*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.)

*
Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

 

4 thoughts on “*Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  4. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s