Nhập Lễ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Alleluia Lễ Truyền thống – Hải Nguyễn
Ai cho con – Vũ Đình Ân
Ai cho hồn con – Kim Long
Ai cho tôi đôi cánh (Tv. 54) – Nguyên Kha
Ai được vào – Mi Trầm
Ai lên núi Chúa – Hùng Lân & Trần Đình Nam
Ai lên núi Thánh (Tv. 23) – Mai Nguyên Vũ
Ai lên nhà Chúa – Vũ Đình Ân
Ai mong tìm Chúa – Hoàng Khánh & Kim Long
Ai sẽ vào – Phạm Liên Hùng
Ai vào nơi cung thánh – Kim Long
Ai vào nhà Chúa (Tv. 14) – Vũ Đình Ân
Ai vào nơi Cung Thánh – Kim Long
Ai yêu mến Thầy – Mi Trầm
Anh em họp đoàn – Giang Tâm
Ẩn thân vào nhà Chúa – Vũ Đình Ân

B.

*
Bài ca cảm tạ – Nguyên Kha
Bài ca chiến thắng – Nguyên Kha
Bài ca chúc tụng (Tv. 148) – Liên Bình Định
Bài ca chúc tụng (Tv. 9) – Trầm Hương
Bài ca dâng Ngài – Nguyên Kha
Bà ca lên đền – Văn Chi
Bài ca tôn vinh – Ân Duy
Bài ca tôn vinh (Tv. 145) – Nguyên Kha
Bài ca vũ trụ (Tv. 148) – Thành Tâm
Bàn thánh Chúa – Trùng Dương
Biết bao mừng vui – Thy Yên
Bốn mùa hồng ân – Bùi Công Thuấn
*
Bước lên đền thờ – Nguyễn Văn Tuyên & Tiến Dũng
Bước tới Thiên nhan – Vinam
Bước vào – Phạm Liên Hùng
Bước vào cung thánh (Tv. 89) – Nguyên Kha
Bước vào cung thánh – Phương Quang & Tiến Dũng
Bước vào cung thánh/1 – Ngọc Linh
Bước vào cung thánh/2 – Ngọc Linh
Bước vào Nhà Chúa – Bạch Vân
Bước vào nhà Chúa – Trọng Khẩn
Bước vào nhà Chúa – Xuân Kính
Bước vào Thánh đài – Vũ Đình Ân

C.

*
Ca hát lên – Nguyên Kha
Ca khen mừng Chúa – Thế Thông
Ca khen và tôn vinh – Giang Tâm
Ca khúc lên đền/1 (Tv. 121) – Ninh Doãn Hùng
Ca khúc lên đền/2 – Ninh Doãn Hùng
Ca khúc lên đền/3 – Ninh Doãn Hùng
Ca khúc ngợi khen – Nguyên Kha
Ca khúc tạ ơn – Nguyên Kha
Ca lên đi/1 – Kim Long (lời: Hoàng Khánh)
Ca lên đi/2 – Kim Long
Ca lên đi/3 – Kim Long
Ca lên đi/4 – Kim Long
Ca lên đi/5 – Kim Long
Ca lên đi/6 – Kim Long
Ca lên đi/7 – Kim Long
Ca lên đi/8 – Kim Long
Ca lên đi/9 – Kim Long
Ca lên đi/10 – Kim Long
Ca lên đi/11 – Kim Long
Ca mừng Chúa ta – Vũ Đình Ân
Ca mừng Đấng tối cao (Tv. 104) – Nguyên Kha
Ca ngợi – Duy Linh
Ca ngợi Chúa – Văn Chi
Ca ngợi Chúa công minh (Tv. 92) – Nguyên Kha
Ca ngợi Danh Chúa (Tv. 30) – Nguyên Kha
Ca ngợi Danh Ngài – Nguyên Kha
Ca ngợi Đấng Hóa Công (Tv. 104) – Nguyên Kha
Ca ngợi Đấng toàn năng – Nguyên Kha
Ca ngợi tình Chúa – Hoài Bắc
Ca ngợi Thập giá – Nguyên Kha
Ca nhập lễ – Khuyết Danh
Ca nhập lễ – Nguyễn Duy Vi
Ca nhập lễ 1 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ 2 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ 4 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ/9 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ 11 – Nguyễn Văn Trinh
Ca nhập lễ 9 – Nguyễn Văn Tuyên
Ca nhập lễ Chúa nhật I Thường niên – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật II Thường niên (Tv. 65) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật III Thường niên (Tv. 95) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật IV Thường niên (Tv. 105) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật VI Thường niên (Tv. 30) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật VIII Thường niên (Tv. 17) – Thy Anh
Ca nhập lễ Chúa nhật IX Thường niên (Tv. 24) – Thy Anh
*
Ca nhập lễ Chúa nhật I Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật II Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật III Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật IV Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật V Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật VI Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật VII Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật VIII Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật IX Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật X Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XI Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XII Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XIII Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XIV Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XV Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XVI Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XVII Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XVIII Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XIX Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XX Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XXI Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XXII Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XXIII Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XXIV Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XXV Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XXVI Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XXVII Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XXVIII Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XXIX Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XXX Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XXXI Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XXXII Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XXXIV Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
Ca nhập lễ Chúa nhật XXXIV Thường niên – Trần Minh (31.01.2018)
*
Ca Nhập lễ Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Giáng Sinh 24/12 Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Giáng Sinh 25/12 – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Tất niên (Giao thừa) – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Tết – Hải Nguyễn
Ca Nhập lễ Trung thu (Cầu cho bệnh nhân) – Hải Nguyễn
Ca nhập lễ Truyền thống (Ep. 5,19-20) – Hải Nguyễn (Lễ Tất Niên)
Ca tụng Chúa – Chu Văn Quang
Ca tụng Chúa – Thái Nguyên
Ca tụng Chúa – Văn Chi
Ca tụng Đấng toàn năng (Tv. 147) – Liên Bình Định
Ca vang trần thế – Thế Thông
*
Các tầng trời (Mt. 3,16-17) – Xuân Thảo (Chúa chịu Phép Rửa)
Các tầng trời mở ra – Thái Nguyên
Cảm tạ hồng ân – Nguyên Kha
Cảm tạ tình Cha (Tv. 89) – Nguyên Kha
Cảm tạ tình Chúa thương (Tv. 147) – Nguyên Kha
Cất tiếng hát lên – Anh Tuấn
*
Con bước lên – Kim Long
Con bước lên bàn thờ – Kim Long
Con cần Chúa – Mi Trầm
Con Chiên đã bị giết – Nguyễn Quang Huy
Con đã cậy trông (Tv. 12) Thy Anh
Con đến gặp Chúa – Nguyễn Duy
Con hát bài tân ca – Vũ Đình Ân
Con hằng ước mơ – Viết Chung
Con hân hoan – Kim Long
Con hân hoan – Lê Ân Thiên
Con hân hoan – Nguyễn Duy
Con hân hoan – Vũ Đình Ân
Con hân hoan đi tìm – Mi Trầm
Con hân hoan tiến vào nhà Chúa – Đức Độ
Con hân hoan đi tìm – Mi Trầm
Con hân hoan vui sướng – Duy Linh
Con hoan ca – Vũ Đình Ân
Con kêu lên Ngài (Tv. 16) – Trầm Thiên Thu
Con lên bàn thờ – Kim Long
Con mong ước – Duy Linh
Con người mới – Mi Trầm
Con sẽ bước lên bàn thờ – Hoàng Phúc & Hoàng Ngô
Con sẽ ca mừng (Tv. 26) – Mi Trầm
Con sẽ hân hoan – Kim Long
Con sẽ vào – Ngọc Linh
Con sẽ vào cung thánh – Kim Long
Con sẽ vào nơi cung thánh – Kim Long
Con tiến vào đền thánh – Hải Nguyễn
Con tiến vào đền thánh – Trùng Dương
Con tới nguồn vui – Thiên Chung
Con về nhà Chúa – Đạt Đức
Con vui mừng – Nguyễn Duy
Con vui tiến lên -Thái Nguyên
Con vươn hồn lên (Tv. 24) – Trầm Hương (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng)
*
Cung đàn ngợi khen – Minh Chiết
Cung điện nhà Chúa – Bảo Tịnh
Cung Thánh huyền linh – Đinh Công Huỳnh
Cùng ca lên – Hải Ánh
Cùng cất tiếng ca ngợi – Giang Ân
Cùng nhau đi về – Đạt Đức
Cùng nhau về nhà Chúa (Tv. 121) – Nguyễn Sơn
Cùng nhịp bước – Giang Ân
Cùng nhau đi về – Đạt Đức
Cùng tiến vào – Kim Loan
Cùng vào nhà Chúa – Kim Loan
Cùng về bên Chúa – Trùng Dương
Cùng về nơi đây – Kim Loan
Cùng về nhà Cha – Liên Bình Định
Cùng về nhà Cha – Lữ Hành
Cửa công chính (Linh Mục-Thánh Hiến-Tạ Ơn) – Xuân Thảo

Ch.

*
Chào đón Đấng Cứu Tinh (Pl. 4,2-9) – Trầm Hương (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng)
Chất ngất niềm vui – Nguyên Kha
Chỉ một Chúa – Kim Long
Chiên hiến tế – Trầm Thiên Thu
Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con – Nguyễn Quang Huy
Cho con lòng tin – Hồng Bính
Cho con tiến vào – Trùng Dương
Cho hồn con hát – Kim Long & Xuân Ly Băng
*
Chúa an bài mọi sự – Duy Linh
Chúa bình an – Trầm Thiên Thu
Chúa công bình – Trầm Thiên Thu
Chúa cứu độ – Trầm Thiên Thu
Chúa chiên lành – Hoàng Khánh
Chúa dạy – Mi Trầm
Chúa đã tặng ban – Duy Linh
Chúa đáng muôn lời tán dương (Tv. 145) – Nguyên Kha
Chúa là ánh sáng – Duy Linh
Chúa là khiên mộc – Duy Linh
Chúa là nơi con an nghỉ – Văn Chi
Chúa là nguồn vui – Ánh Việt
Chúa là sức mạnh (Chúa Nhật 10 Thường Niên) – Thanh Lâm
Chúa là sức mạnh (Tv. 27) (Chúa Nhật 12 Thường Niên) – Thiên Linh
Chúa là tuổi xuân con – Duy Linh
Chúa muôn loài – Trầm Thiên Thu
Chúa nâng con lên (Tv. 113) – Nguyên Kha
Chúa nguồn bình an – Thái Nguyên
Chúa nhân hậu và từ bi (Tv. 103) – Nguyên Kha
Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Nguyễn Quang Huy
Chúa Nhật 24 thường niên – Lê Ân Thiên
Chúa sắp đến (CN II MV) – Trầm Thiên Thu
Chúa sẽ đến – Lan Thanh
Chúa sẽ đến cứu độ (Is. 30) – Trầm Hương (Chúa Nhật 2 Mùa Vọng)
Chúa thành tín (Tv. 104) – Trầm Thiên Thu
Chúa thống trị (Tv. 24) – Nguyên Kha
Chúa yêu muôn loài – Thy Anh
*
Chúc tụng Cha hiền – Duy Linh
Chúc tụng Chúa (Tv. 102) (13 TN) – Hương Vĩnh
Chúc tụng Chúa – Kim Loan
Chúc tụng Chúa – lời Việt: Nguyễn Duy
Chúc tụng Chúa (Tv. 95) – Nguyễn Duy
Chúc tụng Chúa đi – Cao Minh Thắng
Chúc tụng Chúa đi – Duy Linh
Chúc tụng Chúa đi (Tv. 103) – Nguyễn Quang Huy (Lễ Hiện Xuống)
Chúc tụng Chúa đi – Nguyễn Sơn
Chúc tụng tình Chúa – Mai Nguyên Vũ
Chúc tụng và tôn vinh – Kim Long
*
Chung lời cảm tạ – Nguyễn Duy
Chung lời ngợi khen – Trịnh Vĩnh Thành
Chung lời tạ ơn – Nguyễn Duy
Chung lời tri ân – Kim Loan
Chung một niềm tin – Đỗ Vy Hạ
Chung tiếng lòng – Mi Trầm
Chúng con đã về – Mỹ Hạnh & Ninh Doãn Hùng
Chúng con là ánh sáng – Mi Trầm
Chúng ta tiến vào – Hải Ánh
Chuông chiều – Trùng Dương
Chuông nhà thờ – Đức Khải

D.

*
Danh Ngài con xưng tụng (Tv. 53) (16 TN) – Trần Mừng
Dạt dào niềm vui – Kim Loan
Dẫn bước con đi – Kim Long
Dâng lời ngợi khen – Kim Loan
Dâng Thánh lễ 1 – Huy Hoàng
Dâng Thánh lễ 2 – Huy Hoàng

Đ.

*
Đại bàng tung cánh (Tv. 103) – Nguyên Kha
Đàn ca lên
Đàn ca lên – Giangtâm
Đàn hát lên đi – Thiên Duy
Đạo yêu thương – Mi Trầm
Đấng con tôn thờ – Nguyễn Duy
Đấng Chí Tôn (Tv. 2) – Lê Đăng Ngôn
Đây cung điện Chúa Trời (Tv. 122) – Cao Minh Thắng
Đây Chúa sẽ vinh quang ngự đến – Nguyễn Quang Huy
Đây Nước Trời – Mi Trầm
*
Đền Thánh sáng ngời – Lm. Thanh Bình
Đến bên bàn thờ – Lm. Trọng Khẩn
Đến trước nhan Ngài – Ngọc Linh
Đến với Cha yêu – Hồng Trần 
Đến với Chúa – Giuse BCD
Đến với Chúa – Phạm Liên Hùng
Đến với Chúa – Trùng Dương
*
Đi lên Đền Thánh – Trùng Dương
Đi tìm Chúa – Phạm Liên Hùng
Đi về Nhà Cha – Đạt Đức
Đi về Nhà Cha – Nam Sơn
Đi về Nhà Cha – Nguyên Kha
Đi về Nhà Cha – Thái Nguyên
Đi về Nhà Chúa – Giang Ân
Đi về Nhà Chúa – Hải Nguyễn
Đi về Nhà Chúa – Hương Đan
Đi về Nhà Chúa (3 bè) – Hương Đan
Đi về Nhà Chúa – Mai Nguyên Vũ
Đi về Nhà Chúa – Ngọc Linh
Đi về Nhà Chúa – Sơn Dương 
Đi về Nhà Chúa – Têrêsa
Đi về Nhà Chúa – Trầm Hương
Đi về Nhà Chúa (Tv. 42) – Văn Chi
Đi về Nhà Chúa ta – Đạt Đức
Điệp ca lên đền
Điều con xin Chúa – Duy Linh
*
Đoàn con đến đây – Hoài Chiên
*
Đức Kitô đã phục sinh – Nguyễn Quang Huy  
Được ở trong Nhà Chúa – Trịnh Vĩnh Thành (24.09.2019)
Đường lên đền thánh – Duy Linh
Đường lên Nhà Chúa – Trùng Dương
Đường lên Thánh điện – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
Đường lên trời – Mi Trầm
Đường Thập giá – Mi Trầm

G.

*
Gần bên Chúa – Vũ Đình Ân
Giêsu Kitô – Từ Duyên
Giờ phút hân hoan – Duy Linh
Giữa nơi đền thánh (Tv. 47) – Mi Trầm

H.

*
Hành hương về bên Mẹ – Linh Huyền Dung
Hạnh phúc dâng trào – Kim Loan
*
Hát khen quyền năng Chúa – Ngọc Hân
Hát lên Alleluia – Duy Linh
Hát lên ca mừng (Tv. 94) – Nguyễn Duy
Hát lên cùng tôi – Viết Chung
Hát lên một bài ca mới (Tv. 97) – Vinh Hạnh
Hát lên mừng Chúa (Tv. 95) – Nguyễn Quang Huy
Hát lên tạ ơn – Nguyễn Duy
Hát mừng Chúa (Tv. 149) – Lê Đăng Ngôn
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 104) – Kim Long
Hãy ca tụng Chúa – Mi Trầm
Hãy ca tụng Yavê (Tv. 148) – Liên Bình Định
Hãy chúc tụng Người (lời Việt: Khổng Vĩnh Thành)
Hãy đến – Kim Long
Hãy đến – Ngọc Linh
Hãy đến dâng khúc cảm tạ – Ngọc Linh
Hãy đến đây/1 (Tv. 94) – Kim Loan
Hãy đến đây/2 (Tv. 94) – Kim Loan
Hãy đến đây – Khổng Vĩnh Thành (thơ: Đỗ Xuân Quế)
Hãy đến lãnh nhận – Hoài Bắc
Hãy đến reo mừng – Kim Long
Hãy đến reo mừng (Tv. 94) – Vũ Đình Ân
Hãy đến tôn vinh – Ngọc Linh
Hãy đến tung hô – Trịnh Vĩnh Thành 
Hãy đến với anh em – Mi Trầm
Hãy đổ sương mai (Is. 45) – Trầm Hương (Chúa Nhật 4 Mùa Vọng)
Hãy hát bài ca – Kim Long
Hãy hát lên – Anh Tuấn
Hãy hát lên (Tv. 97) – Kim Long
Hãy hát lên – Tường Vy
Hãy hát lên – Vũ Đình Ân
Hãy hân hoan (Is. 66,10-15) – Cát Minh
Hãy lắng nghe – Mi Trầm
Hãy mau về đây/1 – Bùi Lữ
Hãy mau về đây/2 – Bùi Lữ
Hãy mở cho tôi (Tv. 117) – Kim Long
Hãy mừng vui – Thy Anh
Hãy nên thánh – Mi Trầm
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 147) – Lê Đăng Ngôn
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112) – Lê Đăng Ngôn
Hãy reo vui – Thiên Duy
Hãy thắp sáng lên – Sơn Dương
Hãy tiến bước – Bùi Lữ
Hãy tiến vào – Trần Minh Hứa
Hãy tung hô Chúa (3 bè) – Hương Đan
Hãy vào trước – Mi Trầm
Hãy về đây – Hải Ánh
Hãy vui lên (Tv. 150) – Lê Đăng Ngôn
Hãy vui mừng/2 – Thành Tâm
*
Hân hoan – Mi Trầm
Hân hoan bước vào – Ngọc Linh
Hân hoan nhịp bước – Giang Tâm
Hân hoan tiến bước – Thái Nguyên
Hân hoan tiến lên – Kim Long
Hân hoan tiến lên – Linh Trần Thy
Hân hoan tiến lên Đền Thánh – Trùng Dương
Hân hoan tiến vào – Kim Long
Hân hoan tiến vào – Nhật Tân 
Hân hoan tiến về Nhà Chúa – Hiền Hòa (03.05.2019)
Hân hoan vào Nhà Chúa – Duy Linh
Hân hoan về Nhà Chúa – Đăng Khoa
Hân hoan vui bước – Giuse BCD
Hân hoan vui sướng – Sơn Dương
*
Hiệp lòng dâng lên Chúa
*
Hoa trái – Mi Trầm
Hòa chung câu hát – Giang Tâm
Hòa tiếng hát ngợi khen – Việt Khôi
Hòa vang khúc nhạc – Đinh Công Lý & Đinh Công Huỳnh
Hòa vang mừng Chúa – Giangtâm
Hoài hương – Thy Anh
Hoan ca – Khuyết danh
Hoan ca – Nguyễn Duy
Hoan ca chúc tụng – Thái Nguyên
Hoan ca lên đền – Hải Nguyễn
Hoan hô Chúa – Đỗ Vy Hạ
Hoan hô Vua Giêsu – Phạm Liên Hùng
Họp lại đây – Phạm Liên Hùng
Họp mừng Chúa – Giangtâm
Hồi chuông nguyện – Hoài Đức
Hội Thánh Chúa – Mi Trầm
Hồn con biết bao mừng vui – Ngọc Linh
Hồn con sẵn sàng – Kim Long
Hỡi các tầng trời – Trầm Hương
Hỡi dân Sion (Is. 30) – Trầm Hương (2 MV)
Hỡi dân Tư tế – Hoàng Kim
Hỡi toàn cầu (Tv. 99) – Hoài Đức
Hỡi toàn thể địa cầu/1 (Tv. 99) – Kim Loan
Hỡi toàn thể địa cầu/2 (Tv. 99) – Kim Loan
Hỡi thế trần – Kim Long
*
Hừng đông (Tv. 118) – Mi Trầm
Hướng về Cha – Duy Linh
Hướng về Chúa (CN I MV) – Trầm Thiên Thu

K.

*
Kết muôn tâm hồn – Kim Loan
*
Kiện toàn lề luật – Mi Trầm
Kinh cầu tạ ơn – Khổng Vĩnh Thành
Kinh đầu lễ – Nguyễn Văn Hòa
Kinh tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên
*
Khát khao (Tv. 83) – Mai Nguyên Vũ
Khẩn cầu (Tv. 37 & Tv. 16) – Trầm Thiên Thu
*
Khi con bước lên bàn tiệc thánh – Viết Chung
Khi họp nhau – Kim Long
Khi vừa tỉnh giấc – Duy Linh
*
Khúc ca lên đền – Giang Ân
Khúc ca lên đền/1 – Giangtâm
Khúc ca lên đền/2 – Giangtâm
Khúc ca lên đền/3 – Giangtâm
Khúc ca lên đền/4 – Giangtâm
Khúc ca lên đền/5 – Giangtâm
Khúc ca lên đền/6 – Giangtâm
Khúc ca lên đền/7 – Giangtâm
Khúc ca lên đền/8 – Giangtâm
Khúc ca lên đền/9 (Tv. 145) – Giangtâm
Khúc ca lên đền (Tv. 121) – Sơn Ca Linh
Khúc ca lên đền – Viết Chung
Khúc hát lên đền – Hiền Hòa
Khúc hát lên đền – Sơn Ca Linh
Khúc hát yêu đời – Nguyễn Duy
Khúc tạ ơn – Anh Tuấn

L.

*
Lạy Chúa (Tv. 70) – Nguyễn Quang Huy
Lạy Chúa – Nguyên Thanh
Lạy Chúa xin đáp lại lời con – Nguyễn Quang Huy
Lạy Thiên Chúa (Tv. 24) – Nguyễn Quang Huy (3/B)
Lắng nghe Lời Chúa – Nguyễn Quang Huy
*
Lễ Mồng 1 Tết (Tv. 64) – Hải Nguyễn
Lễ Tết Trung Thu – Hải Nguyễn
Lễ Thánh chủ chăn – Thy Anh
Lễ Thánh truyền giáo – Thy Anh
Lên bàn thánh Chúa – Trùng Dương
Lên đền (Tv. 121) – Cao Huy Hoàng
Lên đền – Mi Trầm
Lên đền – Phạm Liên Hùng
Lên đền Chúa – Phạm Liên Hùng
Lên đền Ngài – Thái Nguyên
Lên đền Thánh – Nguyễn Văn Hòa
Lên đền Thánh – Terese
Lên đền Thánh – Thái Nguyên
Lên đền Thánh (Tv. 121) – Thành Tâm
Lên đ
ền Thánh (Tv. 121) – Thế Thông
Lên đ
ền Thánh – Thiên Uyên
Lên đền Thánh – Viết Chung
Lên đền Thánh Chúa (Tv. 121) – Trầm Hương
Lên đền thờ Chúa – Têrêsa
Lên đường đi về nhà Chúa – Trùng Dương
Lên đường hành hương – Mai Nguyên Vũ
Lên đường về nhà Cha – Mai Nguyên Vũ
Lên núi Sion – Hùng Lân
Lên nhà Chúa – Trùng Dương
*
Lòng con hân hoan 1 – Trọng Khẩn
Lòng con hân hoan 2 – Trọng Khẩn
Lòng con hân hoan – Vũ Đình Ân
Lòng con vui mừng – Vũ Đình Ân
Lòng Chúa yêu thương (Tv. 32) (Lễ Thánh Tâm/C) – Nguyễn Duy
Lòng được hân hoan – Kim Long
Lòng hân hoan – Đinh Công Huỳnh
Lòng hân hoan – Kim Loan
Lòng yêu thương của Chúa – Oanh Sông Lam
*
Lời ca từng ngày – Nguyễn Văn Tuyên 
Lời Chúa – Lê Ân Thiên
Lời Chúa – Mi Trầm
Lời Chúa là đèn – Mi Trầm
Lời chúc tụng – Mi Trầm
Lời kinh của người môn đệ – Nguyên Lễ
Lời kinh dâng Mẹ TàPao – Linh Huyền Dung
Lời kinh nguyện cầu – Vũ Đình Ân
Lời nguyện đầu tiên – Trung Chính
Lời nguyện trong sương – Nguyễn Duy
Lời tạ ơn dâng Chúa – Kim Đường

M.

*
Mau tiến về – Trần Minh Hứa
Mắt con nhìn Ngài (Tv. 24) – Thy Anh
*
Mẹ dâng lễ với con – Phanxicô (Lễ Thiếu Nhi)
*
Mọi nẻo đường – Sourire
Mong về Đền Thánh (Tv. 84) – Nguyên Kha
Một bài ca mới – Duy Linh
Một bài ca mới – Sơn Dương
Một bài ca mới – Thy Anh
Một điều con ước – Vũ Đình Ân
Một điều ước muốn – Sao Biển
Một năm tri ân – Trầm Hương
Một trẻ thơ sẽ chào đời – Nguyễn Quang Huy
*
Muôn dân hỡi – Phương Anh
Muôn dân hỡi! – Nguyễn Quang Huy
Muôn dân mau đến – Nguyễn Hùng Lân
Muôn đời suy tôn – Nguyên Kha
Muôn khúc Thánh ca – Vũ Đình Ân
Muôn lòng ước mơ – Đoàn Khôi
Muôn lời chúc tụng – Ngọc Linh
Muôn tạo vật ơi – Ngọc Kôn
Mừng vui lên – Nguyễn Hùng Lân

N.

*
Nào cùng đến – Kim Long
Nào cùng nhau (Tv. 129) – Thanh Bình
Nào đến đây (CN 5 TN) – Duy Linh
Nào lên tiếng đi – Nguyên Kha
Nào muôn dân (Tv. 94) – Kim Loan
Nào nhanh chân – Duy Linh
Nào ta cùng đến – Mi Trầm
Nào ta đến chúc tụng (Tv. 53) – Ái Diệu Vy Linh
Nào ta hân hoan (Tv. 83) – Mi Trầm
Nào ta hân hoan – Terese
Nào ta mau đến – Thế Thông
Nào tung hô Chúa (Tv. 99) – Nguyễn Duy
Nào về đây – Khuyết danh
Nào về đây – Mi Trầm
Nào về đây/2 – Ngọc Khánh
*
Nay con đến – Nhật Minh
Này con tiến lên – Nhật Tân
Này con xin đến – Xuân Đàn
Này Chúa sắp đến – Nguyễn Quang Huy
Nâng hồn lên Chúa – Nguyên Kha
Nâng hồn lên Chúa (Tv. 24) – Trầm Hương (Chúa Nhật 1 Mùa Vọng)
*
Nên một – Mi Trầm
Nên một trong Chúa – Mi Trầm
Nếu Chúa chấp tội (Chúa Nhật 28 Thường Niên) – Duy Linh
*
Niềm tin tỏa sáng – Xuân Hy Vọng
Niềm vui bên Chúa – Nguyên Kha
Niềm vui dâng cao – Mi Trầm
Niềm vui gặp Chúa – Giangtâm
Niềm vui ngày mới – Ái Diệu Vy Linh
Niềm vui thiết tha – Phanxicô
Niềm vui vinh quang – Ngọc Linh
*
Nối liền trời với đất – Từ Khánh Linh
Nơi Ngài con trọn niềm hy vọ ng – Nguyên Kha

Ng.

*
Ngàn dân ơi (Tv. 148) – Kim Long
Ngát hương cứu độ – Trầm Hương
Ngay từ rạng đông – Mi Trầm
Ngày chung thẩm – Thanh Bình
Ngày Chúa Nhật – Mi Trầm
*
Ngọc quý Nước Trời – Mi Trầm
Ngợi ca – Nguyễn Duy
Ngợi ca Danh Chúa – Nguyên Kha
Ngợi ca Danh Chúa Trời (Tv. 96) – Nguyên Kha
Ngợi ca Thượng Đế – Vinam
Ngợi khen Chúa (Tv. 65) – Khổng Vĩnh Thành (lời: Phạm Xuân Thu)
Ngợi khen Chúa (Tv. 148) – Lê Đăng Ngôn
Ngợi khen Chúa (Tv. 148) – Nguyên Kha
Ngợi khen Chúa Giêsu – Nguyên Kha
Ngợi khen Chúa ta (Tv. 121) – Vũ Đình Ân
Ngợi khen Danh Chúa Trời – Nguyên Kha
*
Nguồn ánh sáng – Mi Trầm
Nguồn vui cứu độ – Sơn Dương
Nguyện Chúa xót thương (Tv. 24) – Nguyễn Sơn
Nguyện đường của Chúa – Nguyễn Duy
Nguyện Ngài thương – Mi Trầm
*
Người Con yêu dấu (Mt 3,16-17) – Nguyễn Sơn
Người công chính – Mi Trầm
Người ơi mau tới – Mi Trầm

Nh.

*
Nhà Thiên Chúa – Nguyên Kha
Nhà Thiên Chúa – Thiên Duy
Nhạc khúc Thiên Đường/1 – Nguyễn Duy
Nhạc khúc Thiên Đường/3 – Nguyễn Duy
Nhạc khúc Thiên Đường/4 – Nguyễn Duy
Nhập lễ 2 – Nguyễn Văn Tuyên
Nhập lễ/2 – Nguyễn Văn Trinh
Nhập lễ Các Thánh Nam Nữ – Nguyễn Quang Huy
Nhập lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – Quốc Vinh
Nhập lễ Chúa Lên Trời – Ái Diệu Vy Linh
*
Nhìn bàn thờ – Kim Long
Nhịp bước lên đền – Đinh Công Huỳnh
Nhịp nhàng hân hoan – Duy Linh
Nhịp nhàng từng bước – Ngọc Linh
*
Như lữ hành – Kim Long
Như một bài ca – Nguyễn Duy
Như nai rừng – Khuyết danh
Những ai tìm Chúa (CN 30 TN) – Duy Linh
Những kẻ tìm Chúa – Ngọc Báu
Những lời ca – Nguyễn Duy
Những lời ca Alleluia – Nguyễn Duy

O.

*
Ôi vui sướng – Đinh Công Huỳnh
Ở trong nhà Chúa – Trịnh Vĩnh Thành
Ở trong nhà Chúa – Vũ Đình Ân
Ơn cứu độ (Tv. 20) – Lê Đăng Ngôn

P.

*
Phút cầu xin – Hùng Lân & Văn Thi

Q.

*
Quy tụ từ muôn nơi (CN 4 TN) – Duy Linh

R.

*
Ra đi – Phanxicô
Reo mừng Chúa – Vũ Đình Ân
Reo mừng Đấng hóa công (Tv. 96) – Nguyên Kha
Reo vang lên (Tv. 66) – Martino (Chúa Nhật 6 Phục Sinh/A)
Rộn ràng tin yêu (Tv. 122) – Trầm Thiên Thu

S.

*
Sánh bước bên nhau – Bạch Vân
Sẵn sàng vào dự tiệc – Bạch Vân
*
Sinh trái thơm ngon – Mi Trầm
*
Sống với Chúa mỗi ngày – Trọng Khẩn
Sớm mai tạ ơn Ngài – Hồng Trần
*
Sướng vui lên đền (Tv. 121) – Ân Duy

T.

*
Ta cùng nhau – Mi Trầm
Ta cùng về – Hải Nguyễn
Ta cùng vui lên – Kim Long (lời: Trọng Văn)
Ta đi về nhà Chúa – Trọng Khẩn
Ta hát – Mi Trầm
Ta là Đấng cứu độ – Thy Anh
Ta về nơi đây – Duy Linh
Tán tụng Thiên Chúa – Nguyễn Duy
Tâm hồn con sướng vui – Duy Linh
Tâm hồn khát khao Chúa (Tv. 62) – Giang Ân 
Tâm tư con reo mừng – Vũ Đình Ân
Tâm tư hân hoan (Tv. 42) – Nguyễn Duy
Tâm tư reo mừng – Kim Long
Tâm tư reo mừng – Thái Nguyên
*
Tiệc Thánh Chúa mời – Đinh Công Huỳnh
Tiệc Thánh nhiệm mầu – Trầm Hương
Tiến bước lên đền – Nhật Minh
Tiến bước lên đền Thánh – Đạt Đức
Tiến bước lên nhà Cha – Tường Ân
Tiến bước vào nhà Chúa – Hải Nguyễn
Tiến bước về nhà Chúa – Thế Thông
Tiến Chúa – Nguyễn Duy
Tiến lên bàn thánh – Trùng Dương
Tiến lên bàn thờ – Kim Long
Tiến lên bàn thờ (Tv. 41) – Nguyên Kha
Tiến lên đền Thánh – Khổng Vĩnh Thành
Tiến vào cung thánh – Nguyên Kha
Tiến vào nhà Chúa – Đạt Đức
Tiến vào Thánh cung – Thế Thông & Phanxicô
Tiến về đền Thánh – Xuân Hải (28.02.2019)
Tiến về đền Thánh Sion – Xuân Hải (28.02.2019)
Tiến về nhà Cha – Trịnh Vĩnh Thành
Tiến về nhà Chúa – Ngọc Hân
Tiến về nhà Chúa – Xuân Hy Vọng
Tiến về Nhan Thánh – Lê Ân Thiên
Tiến lên đền Thánh – Đinh Công Huỳnh
Tiến lên đền Thánh – Khổng Vĩnh Thành
Tiến lên đền Thánh – Trịnh Vĩnh Thành
Tiến vào nhà Chúa – Đạt Đức

Tiến vào nhà Chúa – Ngọc Linh
Tiến vào nhà Chúa (Tv. 21) – Thế Thông
Tiến vào nhà Chúa – Thiên Lý
Tiến vào nhà Chúa – Thiên Uyên
Tiến vào nhà Chúa – Xuân Hy Vọng
Tiến vào Thánh cung – Phanxicô
Tiến về nhà Cha – Nhật Minh
Tiến về nhà Cha – Thế Thông
Tiến về nhà Chúa – Gioan Minh
Tiến về nhà Chúa – Ngọc Hân
Tiến về nhà Chúa – Viết Chung 
Tiến về nhan thánh – Lê Ân Thiên
Tiếng ca dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên 
Tiếng lòng thổn thức (Tv. 87) – Trầm Thiên Thu
Tim dâng ý thơ – Kim Long
Tìm Chúa – Nguyên Kha
Tìm tới nguồn vui – Nguyên Kha
Tìm về bên Chúa – Kim Ân
Tìm về Thánh Nhan – Nguyên Kha
Tin tưởng vào Chúa (Tv. 24) – Nguyễn Quang Huy (1 MV)
*
Tôi nâng phím đàn – Vũ Đình Ân
Tôi sẽ bước lên – Chính Trung
Tôi sẽ tiến lên – Hoài Đức
Tôi tuyên xưng – Nguyên Kha
Tôi vui mừng (Tv. 121) – Cao Huy Hoàng
Tôi vui mừng (Tv. 121) – Hùng Lân
Tôi vui mừng – Mi Trầm
Tôi vui mừng – Phạm Liên Hùng
Tôi vui mừng (Tv. 121) – Vũ Đình Ân
Tôi vui mừng/1 – Kim Long
Tôi vui mừng/2 – Kim Long
Tôn vinh Chúa – Nguyên Kha
Tôn vinh Chúa – Phạm Liên Hùng
Tới bàn thờ Thiên Chúa – Kim Long
*
Tung hô Chúa (Tv. 95) – Lê Đăng Ngôn
Tung hô Chúa Thiên đình – Ngọc Hân 
Tung hô danh Ngài – Văn Duy Tùng (15.08.2015)
Tung hô danh Ngài (4 bè) – Văn Duy Tùng (15.08.2015)
Tuyên xưng Thiên Chúa là Cha – Duy Linh
Từ rạng đông (Tv. 112) – Mi Trầm
Từng bước đi lên – Lê Ân Thiên
Từng nhịp chân – Lê Ân Thiên

Th.

*
Thánh Lau-ren-sô – Trầm Hương
Thánh lễ Misa – Vũ Đình Ân
Thánh lễ trong cuộc đời – Nguyễn Duy
Thắp sáng niềm tin yêu – Nguyên Kha
Thắp sáng tim con – Thái Nguyên
Thập giá Chúa – Nguyễn Sơn
*
Theo Chúa – Mi Trầm
Thiên Chúa là Cha – Duy Linh
Thiên đường trong sương mai – Hồng Trần
Thứ Bảy sau Lễ Tro – Nguyễn Quang Huy
Thứ Tư Lễ Tro – Nguyễn Quang Huy
Thực hành Lời Cha – Mi Trầm
Thực hành Lời Chúa – Mi Trầm

Tr.

*
Trái đất hãy reo mừng – Khổng Vĩnh Thành (lời: Phạm Xuân Thu)
Trần hoàn vui lên – Đinh Công Huỳnh
Trần thế hòa ca – Đinh Công Huỳnh & Đinh Dũng
Trẩy về đền Thánh – Thế Thông
Trèo lên cao sơn – Hùng Lân
Triều ánh sáng – Tấn Anh
Trọn vẹn lời kinh dâng Chúa – Trùng Dương
Trong đền thờ Chúa (Tv. 47) – Trầm Hương
Trong nhà Chúa (Tv 14) – Mai Nguyên Vũ
Trong nhà Chúa – Lm. Trọng Khẩn
Trở về – Lm. Thanh Bình
Trời cao hỡi – Nguyễn Quang Huy (4 MV)
Trời đêm bừng sáng – Mai Trung Chính
Trời và trái đất – Khuyết danh
Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng – Nguyễn Quang Huy
Trời xanh (Tv. 18A) – Nguyễn Quang Huy (2 MV/B)
Trước Nhan Chúa – Viết Chung
Trước nhan Vua Trời – Thế Thông
Trước tôn nhan Chúa (Tv. 94) – Nguyễn Quang Huy
Trước Thánh Nhan – Ái Diệu Vy Linh

V.

*
Vác Thánh giá – Mi Trầm
Vang ca lên – Thanh Bình
Vang khúc yêu thương – Trầm Thiên Thu
Vang lời ngợi ca – Ngọc Hân
Vang tiếng ngợi khen (Dn. 3,57-76) – Đỗ Vy Hạ
Vào cung điện Chúa – Nguyên Kha
Vào cung điện thánh – Nguyên Kha
Vào cung thánh (Tv. 22 & 122) – Kim Long
Vào cung thánh – Mai Nguyên Vũ
Vào cung thánh – Nguyên Phong
Vào cung thánh – Phạm Liên Hùng
Vào cung thánh – Trầm Thiên Thu
Vào cung thánh (Tv. 121) – Vinam
Vào cung thánh – Vũ Đình Ân
Vào cung thánh Chúa – Nguyễn Duy
Vào đền thánh – Kim Long
Vào đền thánh – Phạm Liên Hùng
Vào đền thánh Chúa Trời – Trương Thế Bạch
Vào đền thờ – Kim Long
Vào đền thờ – Mi Trầm
Vào nơi thánh cung – Kim Long
Vào nhà Chúa (Tv. 121) – Hiếu Anh (hòa âm: Hồ Đăng Tín)
Vào nhà Chúa (Tv. 26) – Minh Tâm
Vào nhà Chúa – Nguyên Dũng
Vào nhà Chúa – Phạm Liên Hùng
Vào nhà Chúa – Thiên Uyên
Vào nhà Chúa – Vũ Đình Ân
Vào tiền đình – Nguyên Phong
Vào thánh cung – Vũ Đình Ân
Vào thánh đài – Nguyễn Duy 
Vào thánh điện – Đạo Tử
Vào thánh điện – Hải Triều
Vào thánh điện – Ninh Doãn Hùng
Vào thánh điện – Nguyên Kha
Vào thánh điện – Thái Nguyên
Vào thánh điện (Tv. 99) – Vũ Đình Ân
Vào thánh lễ – Nguyễn Duy
Vầng kim ô – Nguyên Phong
*
Về bên Cha – Nguyễn Duy
Về bên Cha – Trọng Khẩn
Về bên Chúa (Tv. 26) – Đỗ Vy Hạ
Về bên Chúa – Nguyễn Duy
Về bên Nhan Chúa (Tv. 26) – Thái Nguyên
Về cung điện Chúa – Đinh Công Huỳnh
Về cung thánh – Hiền Hòa
Về cung triều – Ngọc Kôn
Về cùng bên Cha – Tường Ân
Về đất hứa – Lm. Thiện Cẩm
Về đây ca ngợi Chúa – Ngọc Hân
Về đây hát – Ngọc Khánh
Về đây họp mừng – Lm. Nguyễn Duy
Về đây hỡi người – Lan Thanh
Về nơi cung thánh – Đinh Công Huỳnh
Về nơi cung thánh – Hiền Hòa
Về nơi đây – Đặng Ngọc Ẩn
Về nơi đây/1 – Mi Trầm
Về nơi đây – Nguyễn Chánh
Về nơi đây – Nguyễn Duy
Về nơi thánh cung – Kim Long
Về núi thánh – Kim Long
Về nhà Cha – Cao Minh Thắng
Về nhà Cha (Tv. 121) – Lê Đăng Ngôn
Về nhà Cha – Liên Bình Định
Về nhà Cha – Mai Nguyên Vũ
Về nhà Cha – Nguyễn Duy
Về nhà Cha – Nguyễn Hùng Lân
Về nhà Cha – Thái Nguyên
Về nhà Cha – Trịnh Vĩnh Thành
Về nhà Cha – Trọng Nhân
Về nhà Chúa – Gioan Minh
Về nhà Chúa – Kim Long
Về nhà Chúa (Tv. 122) – Khổng Vĩnh Thành (lời Phạm Xuân Thu)
Về nhà Chúa – Mi Giáng
Về nhà Chúa – Nguyễn Duy
Về nhà Chúa/2 (Tv. 121) – Nguyễn Duy
Về nhà Chúa – Tê-rê-sa
Về nhà Chúa – Thanh Bình
Về nhà Chúa – Trùng Dương
Về nhà Chúa – Việt Khôi & Ngọc Linh
Về nhà Chúa – Vinam
Về nhà Chúa – Văn Chi
Về nhà Chúa ta – Đinh Công Huỳnh
Về nhà Thiên Chúa – Liên Bình Định
*
Vì Danh Ngài – Thy Anh
Vì Đức Kitô (Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam) – Duy Tân
Vì yêu thương – Duy Linh PHN
Vinh danh Ba Ngôi – Đỗ Vy Hạ
Vinh quang Chúa – Hùng Lân
Vinh quang Chúa – Hùng Lân (hòa âm Liên Bình Định)
*
Vỗ tay đi nào – Duy Linh PHN
Vỗ tay lên (Tv. 46) – Kim Long
Vỗ tay lên – Trầm Thiên Thu
Vỗ tay mừng Thiên Chúa – Nguyễn Sơn (13 TN)
*
Vui bước lên – Hải Ánh
Vui bước lên đền (Tv. 121) – Thiên Uyên
Vui ca lên – Hoàng Kim
Vui dường nào – Nguyễn Duy
Vui lên – Khuyết danh
Vui lên đền – Thanh Bình
Vui lên đền – Vinam
Vui lên đền thánh – Trầm Thiên Thu
Vui lên hỡi người – Thanh Bình
Vui luôn trong Chúa – Trầm Hương (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng)
Vui mừng biết bao – Phạm Liên Hùng
Vui mừng trong Chúa (Tv. 26) – Thái Nguyên
Vui mừng về nhà Cha – Nguyên Kha
Vui sướng biết bao – Đinh Công Huỳnh
Vui sướng biết bao – Nhật Minh
Vui trong Chúa (CN III MV) – Trầm Thiên Thu
Vui vào nhà Chúa – Khương Huệ
Vui vào nhà Chúa – Thế Thông
Vui vui sao – Vũ Đình Ân
Vững niềm cậy tin (Chúa Nhật VII Thường niên) – Duy Linh PHN

X.

*
Xin ban bình an – Thy Anh
Xin ban bình an – Trầm Thiên Thu
Xin ban cho con – Nguyên Dũng
Xin ca khen Danh Chúa – Vinam
Xin cảm tạ Cha – Duy Linh
Xin Cha luôn xót thương – Duy Linh
Xin cho con 2 – Vũ Đình Ân
Xin cho hồn con – Vũ Đình Ân
Xin cho lời con (Chúa Nhật XXXII Thường niên) – Duy Linh PHN
Xin Chúa chiếu rọi – Kim Long
Xin Chúa chiếu rọi – Vũ Đình Ân
Xin Chúa đến – Vương Diệu
Xin Chúa đoái nhìn (Chúa Nhật IX Thường niên) – Duy Linh PHN
Xin Chúa lắng nghe (Chúa Nhật XXIX Thường niên) – Duy Linh PHN
Xin Chúa lắng nghe – Trầm Thiên Thu
Xin Chúa mở mắt – Vương Diệu
Xin Chúa nên núi đá (Chúa Nhật VI Thường niên) – Duy Linh PHN
Xin Chúa thanh tẩy con – Ngọc Hân
Xin Chúa xót thương – Trầm Thiên Thu
Xin dủ lòng thương (Chúa Nhật XXII Thường niên) – Duy Linh PHN
Xin đến giúp con (Chúa Nhật XVIII Thường niên) – Duy Linh PHN
Xin đổ sương mai (CN IV MV) – Trầm Thiên Thu
Xin đừng xua đuổi (Chúa Nhật XI Thường niên) – Duy Linh PHN
Xin giải thoát con (Tv. 69) – Đỗ Vy Hạ
Xin giữ gìn (Tv. 16) – Lm. Thanh Bình
Xin hãy mở – Vũ Đình Ân
Xin hãy mở lòng con ra – Trùng Dương
Xin lắng nghe – Thanh Bình
Xin lắng tai – Thanh Lâm (Chúa Nhật 21)
Xin mãi tán dương – Kim Long
Xin mau đáp lời – Duy Linh
Xin mở cửa – Mi Trầm
Xin mở miệng con – Nguyễn Duy
Xin nâng con chỗi dậy – Mi Trầm
Xin nâng đỡ con – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Xin Ngài nên như núi đá (Tv. 143) – Nguyễn Quang Huy
Xin nghe lời – Thanh Bình
Xin nghe tiếng nguyện cầu – Duy Linh
Xin ơn bình an – Lm. Thanh Bình
Xin ơn phù trợ – Trầm Thiên Thu
Xin ơn xem lễ – Hùng Lân
Xin quy tụ – Thanh Bình
Xin thú nhận – Ninh Doãn Hùng
Xin thương con (Tv. 50) – Vinam
Xin thương tôi tớ – Trầm Thiên Thu
Xin trở nên thạch động – Hùng Lân

Y. 73/6 – 231

*
Ý định của Chúa – Duy Linh
Ý nguyện của Chúa – Duy Tân
Ý thơ tuyệt vời (Tv. 44) – Nguyễn Duy
Yêu mến Chúa – Mi Trầm
*
_________________________________________
*
Thánh Ca Theo Mùa Phụng Vụ (Pdf.)

Thánh Ca Theo Thánh Lễ (Pdf.)
.
Thánh ca theo Chủ đề.
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s