*Lòng Thương Xót Chúa – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ánh mắt xót thương – Đinh Công Huỳnh
Ánh mắt xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
Bài ca năm thánh thương xót – lời Giang Tâm
Bàn tiệc thương xót – Trầm Thiên Thu
Bao la lòng Chúa thương xót – Huỳnh Minh Kỳ
Biển tình lòng thương xót Chúa – Hoàng Linh
Biển tình xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Bóng cánh lòng thương xót – Trầm Thiên Thu
*
Ca ngợi lòng thương xót Chúa – Đăng Khoa
Ca ngợi lòng thương xót Chúa – Giang Tâm  
Ca vang lòng thương xót Chúa – Đinh Công Huỳnh

Cảm tạ lòng thương xót Chúa – Nguyễn Văn Hiển (thơ Vi Phương)
Cảm tạ lòng thương xót Chúa – Phạm Trung 
Cậy vì lòng Chúa xót thương – Liên Bình Định
Con tín thác vào Chúa – Quý Báu
Con xin tín thác – An Lệ Thanh
*
Chốn con ẩn náu – Đinh Công Huỳnh
Chúa chạnh lòng xót thương – lời Trầm Thiên Thu
Chúa đầy lòng thương xót – Hải Triều 
Chúa giàu lòng xót thương – Ái Diệu Vy Linh
Chúa giàu lòng xót thương – Phan Hùng
Chúa giàu lòng xót thương – Tường Vy
Chúa giàu lòng xót thương – Vũ Đức Hiệp
Chúa luôn xót thương – Trương Thế Bạch 
Chúa một niềm thương xót – Phạm Liên Hùng
Chúa và con – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Chúa vẫn xót thương – Đinh Công Huỳnh
Chúa xót thương – Lê Đức Hùng  

Chúc tụng lòng thương xót – Dấu Chân 
Chuỗi hạt lòng thương xót – Đinh Công Huỳnh
Chuỗi lòng thương xót – Vũ Đức Hiệp
Chuỗi lòng thương xót Chúa – Trường Luân
*
Diệu vời tình Chúa thương con – Lê Đức Hùng
*
Đại dương lòng thương xót – Trầm Thiên Thu
Đại dương thương xót – Đinh Công Huỳnh
Đại dương thương xót – Nguyên Kha
Đại dương thương xót – Thế Thông
Đến với lòng thương xót – Từ An
Đến với lòng thương xót Chúa – Quang Hiệu
Đến với lòng thương xót Chúa – Vũ Đức Hiệp
Đỉnh trời xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
Gương mặt Chúa thương xót – Minh Tâm
Giê-su bờ vai náu nương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Giê-su con tín thác vào Ngài – Đinh Công Huỳnh
Giêsu Đấng chữa lành – Huỳnh Minh Kỳ 
Giêsu  lương y lòng thương xót – Dấu Chân
*
Hải đảo yêu thương – Vũ Đức Hiệp
Hãy có lòng thương xót – Chu Linh
Hãy có lòng thương xót – Vũ Đức Hiệp 
Hãy đến với lòng xót thương – Ái Diệu Vy Linh
Hãy loan truyền lòng thương xót – Vũ Đức Hiệp
Hãy tín thác lòng Chúa thương xót – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy tôn thờ lòng thương xót Chúa – Nhật Tân
Hoa xót thương – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
Kinh lòng thương xót Chúa – Đạt Đức
Khẩn cầu lòng thương xót Chúa – Nguyên Kha
Khúc ân tình – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Khúc hát tri ân – Phạm Đức Huyến
*
Lễ dâng lòng thương xót – Trầm Thiên Thu
Loan truyền lòng thương xót – Trầm Thiên Thu
Lòng Cha từ ái – Hiền Hòa 
Lòng Chúa xót thương – Hương Giang
Lòng Chúa xót thương – Liên Bình Định
Lòng Chúa xót thương – Phạm Liên Hùng
Lòng Chúa xót thương – Thiên Uyên 
Lòng Chúa xót thương – Xuân Hải
Lòng thương xót – Kim Long 
Lòng thương xót – Têrêsa
Lòng thương xót của Chúa – Đăng Khoa
Lòng thương xót của Chúa – Vũ Đức Hiệp

Lòng thương xót Chúa – Anh Tuấn
Lòng thương xót Chúa – Giang Ân 
Lòng thương xót Chúa – GioaKim
Lòng thương xót Chúa – Giuse BCD
Lòng thương xót Chúa – Huyền Linh 
Lòng thương xót Chúa – Hương Vĩnh
Lòng thương xót Chúa 1 – Lê Ân Thiên
Lòng thương xót Chúa 2 – Lê Ân Thiên
Lòng thương xót Chúa 3 – Lê Ân Thiên
Lòng thương xót Chúa – Minh Chiết
Lòng thương xót Chúa – Ngọc Linh
Lòng thương xót Chúa 1 – Nguyễn Chánh 
Lòng thương xót Chúa 2 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 3 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 4 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 5 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 6 – Nguyễn Chánh
Lòng thương xót Chúa 7 – Nguyễn Chánh 
Lòng thương xót Chúa – Nguyễn Phước Hưng 
Lòng Chúa xót thương – Nguyễn Quang Huy
Lòng Chúa xót thương – Phạm Liên Hùng
Lòng thương xót Chúa – Phương Ân 
Lòng Chúa xót thương – Sơn Vinh
Lòng thương xót Chúa – Tường Vy
Lòng thương xót Chúa – Thái Nguyên
Lòng thương xót Chúa – Trầm Thiên Thu
Lòng thương xót Chúa – Viễn Xứ
Lòng thương xót Chúa 1 – Xuân Hy Vọng
Lòng thương xót Chúa 2 – Xuân Hy Vọng
Lòng thương xót Chúa 3 – Xuân Hy Vọng
Lòng thương xót Chúa 4 – Xuân Hy Vọng
Lòng thương xót Chúa 5 – Xuân Hy Vọng
Lòng thương xót Chúa 6 – Xuân Hy Vọng
Lòng thương xót Chúa 7 – Xuân Hy Vọng
Lòng thương xót Chúa 8 – Xuân Hy Vọng
Lòng thương xót Chúa 9 – Xuân Hy Vọng
Lòng thương xót Chúa 10 – Xuân hy Vọng
Lòng xót thương của Cha – Hiền Hòa
*
Maria Mẹ lòng thương xót – Vũ Đức Hiệp
Máu và Nước – Vũ Đức Hiệp 
Mẹ xót thương – Phan Hùng
*
Năm thánh lòng thương xót Chúa – Hoàng Linh 
Nếu như Chúa không xót thương – Dấu Chân
Nơi lòng thương xót của Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
*
Ngài là Đấng xót thương – Hưng Ca 
Ngàn đời Chúa vẫn thương – Phạm Đắc
Ngợi ca lòng thương xót Chúa – Dominic
Nguồn mạch thương xót – Nguyên Kha 
Nguồn suối lòng thương xót – Hồng Việt
Nguyện Chúa xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện xin lòng Chúa thương xót – Trầm Thiên Thu
*
Nhìn lên Chúa lòng thương xót – Duy Linh PHN
Nhớ đến lòng thương xót Chúa – Hải Triều
*
Ôi lòng thương xót Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
*
Phó thác vào lòng Mẹ xót thương – Phạm Trung
*
Quyến rũ – Trầm Thiên Thu
*
Rợp bóng mây trời – Thế Thông (thơ Từ Linh)
*
Suối nguồn xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Suy tôn lòng thương xót Chúa – Đinh Công Huỳnh
Sứ giả lòng thương xót – Duy Linh. PHN
Sức mạnh lòng thương xót – Dấu Chân
*
Tạ ơn lòng thương xót Chúa – Phạm Trung
Tâm ca thương xót – Trầm Thiên Thu
Tin tưởng và phó thác – Vũ Đức Hiệp
Tín thác lòng thương xót Chúa – Dấu Chân
Tín thác lòng thương xót Chúa – Trầm Thiên Thu
Tín thác nơi Ngài – Đăng Khoa
Tín thác vào Chúa – Đinh Công Huỳnh
Tín thác vào Chúa – Lê Đức Hùng 
Tín thác vào lòng Chúa xót thương – Xuân Hải
Tín thác vào lòng thương xót Chúa – Phạm Trung
*
Tình ca lòng thương xót – Trầm Thiên Thu
Tình Chúa ôi vĩ đại – Vũ Đức Hiệp
Tình Chúa yêu con – Liên Bình Định
Tình yêu con tín thác – BVL
Tình yêu và lòng thương xót – Dấu Chân
Tôn nhan thương xót – Trầm Thiên Thu
Tôn vinh lòng Chúa thương xót – Thái Nguyên
Tôn vinh lòng thương xót Chúa – Cao Huy Hoàng
Tựa nương lòng thương xót Chúa – Trương Thế Bạch
*
Tha thứ chữa lành – Vũ Đức Hiệp
Thánh địa của Lòng Thương Xót Chúa – Nguyễn Phước Hưng
Theo lòng thương xót – Nguyễn Duy
Thiên Chúa giàu lòng thương xót – Ân Đức
Thương tha như Chúa Cha – Quý Báu
Thương xót như Chúa Cha – Thái Nguyên
*
Trái tim Chúa Giêsu – Cao Huy Hoàng
Tri ân tình yêu Chúa – Đăng Khoa
Trở về lòng thương xót Chúa – Nguyễn Chánh
*
Ước mong trở về – Dominic
*
Về bên lòng thương xót Chúa – Vũ Đức Hiệp
*
Xin biết xót thương – Trầm Thiên Thu 
Xin Chúa chữa lành – Têrêsa
Xin Chúa chữa lành con – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa xót thương – Thái Nguyên
Xin chúc lành cho toàn thân con – Đạt Đức
Xin lòng Chúa xót thương/1 – Ngọc Hân
Xin lòng Chúa xót thương/2 – Ngọc Hân
Xin lòng Chúa xót thương – Nguyễn Duy
Xin ơn chữa lành – Đinh Công Huỳnh
Xin thương – Trầm Thiên Thu 
Xin thương xót con – Phạm Đắc
Xin uốn lòng con – Đinh Công Huỳnh
Xưng tụng lòng thương xót – Trầm Thiên Thu
*
Yêu như Cha trên trời – Duy Linh
*


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s