*Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) (Theo Tựa đề) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.).

A.

*

Ai ăn thịt Ta – Kim Long
Ai ẩn mình nơi Chúa – Kim Long
Ai cho hồn con (Nhập Lễ)
Ai được cư ngụ (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ai liều mạng sống (Mùa Chay)
Ai mong tìm Chúa (+Hoàng Khánh) (Nhập Lễ)
Ai muốn theo Ta – Kim Long
Ai sẽ cho con – Kim Long
Ai sẽ được lên – Kim Long
Ai tuyên xưng Ta (Các Thánh)
Ai trông tìm Chúa – Kim Long
Ai vào nơi cung thánh (Nhập Lễ)
Ai vào nhà Chúa – Kim Long
Alleluia (Alleluia)
Anh em sống chung một nhà – Kim Long
Anh hùng Việt Nam (Các Thánh)
Anh hùng Việt Nam (4 bè) (Các Thánh)
Ánh nến sáng ngời (Dâng lễ)
Ánh sáng bừng lên (Mùa Vọng)
Ánh sáng thật (Về Đời sống Kitô hữu)
Ánh xuân hồng/1 (Xuân)
Ánh xuân hồng/2 (Xuân)
Ave Maria (Đức Mẹ)
*
Ân huệ Chúa ban (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ân sủng ban cho Mẹ (Đức Mẹ)
Ân sủng Mẹ lãnh nhận (Về Đức Mẹ – Các Thánh) (2001)
Ân tình Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Ẩn náu bên Chúa – Kim Long

B.

*

Bác ái huynh đệ (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Bác ái huynh đệ (Về Chúa Giêsu)
Bài ca dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Bài ca máu đỏ (Các Thánh)
Bài ca mới – Kim Long
Bài ca ngàn trùng (Các Thánh)
Bài ca ngàn trùng (4 bè) – Kim Long
Bài ca tôn vinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài hát mới – Kim Long
Bài tình ca – Kim Long
Ban xuống lòng con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bạn là độc nhất (Về Đời sống Kitô hữu)
Bạn tình ta ơi – Kim Long
Bản nhạc của Đức Tin – Lm Kim Long
Bánh bởi trời – Kim Long
Bánh làm cho đói (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Bánh miến với rượu nho (Dâng lễ)
Bánh Ta sẽ ban – Kim Long
Bánh thật bởi trời – Kim Long
Bánh thơm – Kim Long
Bánh thơm (Dâng lễ)
Bánh trắng (Dâng lễ)
Bánh trắng tinh (Dâng lễ)
Bánh với rượu (Dâng lễ)
Bão tố nổi dậy (Về Đời sống Kitô hữu)
Bắt đầu lại liên tục (Về Đời sống Kitô hữu)
Bầy tôi Chúa hãy tán dương – Kim Long
*
Bên bờ sông Babylon 1 – Kim Long
Bên bờ sông Babylon 2 – Kim Long
Bên bờ sông Babylon 3 – Kim Long
Bên hang đá (Hợp xướng)
Bên máng cỏ (Mùa Giáng Sinh)
Bên ngàn hoa (Hôn phối)
Bên sông Babylon (Hợp xướng)
Bên tòa Mẹ (Hợp xướng)
*
Biết lấy gì – Kim Long
Bình an của Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Bình an của chúng ta (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Bình an của chúng ta (Về Chúa Giêsu)
Bình an trong Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Bóng đêm buông dài (Mùa Giáng Sinh)
Bóng đêm xuống dần (Hợp xướng)
Bộ lễ Ca lên đi/1 (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Bộ lễ Ca lên đi 2 – Kim Long
Bộ lễ Ca lên đi/3 (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Bộ lễ Ca lên đi/4 (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Bộ lễ Ca lên đi/5 (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Bởi một Thánh Thần – Kim Long
*
Bước theo Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)

C.

*

Ca lên đi/1 (Nhập Lễ)
Ca lên đi/2 (Nhập Lễ)
Ca lên đi/3 (Nhập Lễ)
Ca lên đi/4 (Nhập Lễ)
Ca lên đi/5 (Nhập Lễ)
Ca lên đi/6 (Nhập Lễ)
Ca lên đi/7 (Nhập Lễ)
Ca lên đi/8 (Nhập Lễ)
Ca lên đi/9 (Nhập Lễ)
Ca lên đi/10 (Nhập Lễ)
Ca lên đi/11 (Nhập Lễ)
Ca lên đi (Mùa Phục Sinh)
Ca lên mừng Chúa (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Ca lên mừng Chúa (Về Chúa Giêsu)
Ca mừng Đêm Thánh (Hợp xướng)
Ca mừng Thiên Chúa (Hợp xướng)
Ca tình tri âm (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ca tình tri ân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ca tụng Chúa đi – Kim Long
Ca vang khải hoàn (Các Thánh)
Ca vang lên nào (Mùa Giáng Sinh)
Ca vang suốt đời – Kim Long
Cảm mến hồng ân – Kim Long
Cảm tạ hồng ân – Kim Long
Cành Giêsê đâm bông (Mùa Vọng)
*
Cần đợi Chúa đến (Mùa Vọng)
Cầu hồn – Kim Long
Cầu nguyện (Về Đời sống Kitô hữu)
Cầu nguyện luôn (Về Đời sống Kitô hữu)
Cầu nguyện nhiều (Về Đời sống Kitô hữu)
Cầu nguyện với Mẹ (Đức Mẹ)
*
Có Chúa nào yêu thương (Mùa Chay)
Có tin Thầy không (Về Chúa Giêsu)
Có thể là Lời Chúa (Về Chúa Giêsu)
Cờ Vua cả – Kim Long
*
Con bước lên (Nhập Lễ)
Con bước lên bàn thờ (Nhập Lễ)
Con cái muôn phương (Dâng lễ)
Con chưa thấy nhưng tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con đi tìm Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con đường gặp gỡ (Về Chúa Giêsu)
Con hãy nhớ (Mùa Phục Sinh)
Con hân hoan (Nhập Lễ)
Con hướng lên Ngài (Mùa Vọng)
Con hy vọng nơi Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con không hiểu được (Về Chúa Giêsu)
Con là Đá – Kim Long
Con lên bàn thờ (Nhập Lễ)
Con muốn chúc mừng – Kim Long & Hoàng Khánh
Con nay sẽ lấy gì (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con nay sẽ lấy gì (Tận hiến)
Con nguyện dâng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con nhận khăn lúp (Tận hiến)
Con sẽ hân hoan (Nhập Lễ)
Con sẽ lấy gì (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con sẽ vào cung thánh (Nhập Lễ)
Con sẽ vào nơi cung thánh (Nhập Lễ)
Con tiến dâng (Dâng lễ)
Con tiến dâng/1 (Dâng lễ)
Con tiến dâng/2 (Dâng lễ)
Con tìm Chúa (Nhập Lễ)
Con tin yêu – Kim Long
Con thích nguyện cầu (Về Đời sống Kitô hữu)
Con thiết tha van nài – Kim Long
Con thờ lạy hết tình – Kim Long
Con ước mơ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con vững tâm thờ kính – Kim Long
Con xin chọn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con xin dâng (Dâng lễ)
Con xin dâng lên (Dâng lễ)
Con xin phó thác (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con xin tiến dâng (Dâng lễ)
Con xin tiến dâng 1 – Kim Long
Con xin tiến dâng 2 – Kim Long 
Con yêu của Mẹ (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Con yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con yêu Chúa làm sao (Thánh Thể – Thánh Tâm)
.
* Cung điện Ngài khả ái /Tv 83 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Cung kính tiến dâng (Dâng lễ)
Cùng bẻ bánh này – Kim Long
Cùng kính tiến (Dâng lễ)
Cùng một tấm bánh (Dâng lễ)
Cùng tấm bánh (Dâng lễ)
Cuộc đời không có Chúa – Kim Long
*
Cứ dấu này (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Cửa công chính – Kim Long
Cửa ơi – Kim Long
Cửa ơi – Kim Long
Cửa trời rộng mở (Hợp xướng)

Ch.

*

Cha thương chọn con (Tận hiến)
Chan chứa ân tình (Hôn phối)
Chào kính Nữ Vương (Đức Mẹ)
Chấp nhận mọi sự (Về Chúa Giêsu)
Chấp nhận và sống đức Tin (Về Thiên Chúa)
Chấp nhận với đức tin (Về Đức Mẹ – Các Thánh) (2001)
*
Chén rượu hồng (Dâng lễ)
Chết vì người yêu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
*
Chỉ một Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chỉ một điều cần (Về Đời sống Kitô hữu)
Chia sẻ huynh đệ (Về Đời sống Kitô hữu)
Chiếc nhẫn con lãnh (Khấn dòng) (Tận hiến)
Chiêm ngắm vinh quang Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Chiến thắng của ta (Mùa Phục Sinh)
Chiến thắng của tình yêu (Mùa Phục Sinh)
Chiến thắng của tình yêu (Về Chúa Giêsu)
Chính Chúa chiến thắng (Mùa Phục Sinh)
*
Cho con ẩn trú – Kim Long
Cho con biết Chúa (Về Chúa Giêsu)
Cho con gặp Chúa (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
Cho con lắng nghe – Kim Long
Cho con nhận ra Chúa (Về Chúa Giêsu)
Cho chúng con nhận ra Chúa (Về Chúa Giêsu)
Cho hồn con khát – Kim Long
Cho hồn con hát (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho mọi người hiệp nhất (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Cho tới bao giờ – Kim Long
Chờ Chúa Giáng Sinh (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
*
Chúa Ba Ngôi hiện diện trong ta (Về Thiên Chúa)
Chúa ban điều đáng ước mơ (Về Chúa Giêsu)
Chúa biết chúng con (Mùa Chay)
Chúa biết tất cả (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa cả đất trời (Mùa Phục Sinh)
Chúa cất tiếng gọi (Tận hiến)
Chúa có thấy chăng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa cứu con – Kim Long
Chúa chăn dắt/1 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa chăn dắt/2 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa chăn dắt/3 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa chăn dắt/4 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa chăn nuôi tôi – Kim Long
Chúa chí nhân và từ bi – Kim Long
Chúa chịu đau khổ (Mùa Chay)
Chúa Chiên Lành – Kim Long
Chúa chọn chúng con (Về Chúa Giêsu)
Chúa chờ đợi ta (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúa dắt dìu con (Khấn dòng) (Tận hiến)
Chúa dẫn chúng con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa dẫn con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa đã cứu độ (Mùa Chay)
Chúa đã chọn con (Khấn dòng) (Tận hiến)
Chúa đã dò xét con – Kim Long
Chúa đã hiện diện (Về Thiên Chúa)
Chúa đã phục sinh – Kim Long
Chúa đã Phục Sinh (Hợp xướng)
Chúa đã sai tôi đi – Kim Long
Chúa đã sống lại – Kim Long
Chúa đã sống lại/2 (Mùa Phục Sinh)
Chúa đã xuống trần (Mùa Chay)
Chúa đã yêu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúa đã yêu con (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúa đã yêu con (Tận hiến)
Chúa đáng mến yêu (Về Thiên Chúa)
*
Chúa đến cứu độ (Mùa Vọng)
Chúa đến ngự trong con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa đến ở cùng ta (Mùa Giáng Sinh)
Chúa đến trong ta (Về Phung vụ – Bí tích)
Chúa đến viếng thăm (Mùa Chay)
*
Chúa đổ máu đào (Mùa Chay)
Chúa đưa con vượt qua (Mùa Chay)
Chúa ghé trông (Mùa Chay)
Chúa Giê-su lên Trời (Về Chúa Giêsu)
Chúa giữa muôn người (Mùa Giáng Sinh)
Chúa hiến trao (Mùa Chay)
Chúa hiển trị (Mùa Phục Sinh)
Chúa kêu mời chúng ta (Về Thiên Chúa)
Chúa Kitô hiện diện trên bàn thờ (Về Phụng vụ – Bí Tích) (2001)
Chúa không lầm (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là ánh sáng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là bạn đường (Mùa Phục Sinh)
Chúa là chân lý (Mùa Giáng Sinh)
Chúa là hy vọng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là tình yêu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúa là sự sống (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là sự sống (Về Chúa Giêsu)
Chúa lấy máu đào (Mùa Chay)
Chúa lên trời (Mùa Phục Sinh)
Chúa lên trời vinh sáng (Mùa Phục Sinh)
Chúa luôn ở cùng con (Khấn dòng) (Tận hiến)
Chúa mọi sinh linh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa muốn bị treo cao (Về Chúa Giêsu)
Chúa muốn con cọng tác (Về Chúa Giêsu)
Chúa nay đã Phục Sinh – Kim Long
Chúa nâng con lên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa nơi anh em (Về Đời sống Kitô hữu)
Chúa ngự trong con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa ngự về trời (Mùa Phục Sinh)
Chúa nhân ái (Về Đời sống Kitô hữu)
Chúa nhân ái và từ bi (Mùa Chay)
Chúa nhân từ (Cầu hồn)
Chúa ở cùng tôi (Về Đời sống Kitô hữu)
Chúa Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Chúa rất gần con (Về Thiên Chúa)
Chúa sẽ đến/1 (Mùa Vọng)
Chúa sẽ đến/2 (Mùa Vọng)
Chúa sẽ đón con (Về Đời sống Kitô hữu)
Chúa tác thành con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa tuyên ngôn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa từ ái vô biên (Mùa Chay)
Chúa Thánh Thần nói (Chúa Thánh Thần)
Chúa thăm dân Người (Mùa Vọng)
Chúa thắng tử thần – Kim Long
Chúa thật tuyệt vời (Về Chúa Giêsu)
Chúa trong lịch sử (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đấng khác trong con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa thương ta (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúa trả cho ta (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
Chúa trọn tình thương (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúa vác cây Thập giá (Mùa Chay)
Chúa về trời (Mùa Phục Sinh)
Chúa yêu con (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúa yêu chúng ta (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa yêu chúng ta (Về Thiên Chúa)
*
Chúc tụng Chúa (Hợp xướng)
Chúc tụng Chúa 1 – Kim Long
Chúc tụng Chúa 2 – Kim Long
Chúc tụng Đấng ngự đến (Mùa Giáng Sinh)
Chúc tụng Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúc tụng và tôn vinh (Mùa Phục Sinh)
Chúc tụng và tôn vinh (Nhập Lễ)
*
Chung lời nguyện cầu (Về Đời sống Kitô hữu)
Chúng con biết tội mình (Mùa Chay)
Chúng con ca mừng (Đức Mẹ)
Chúng con ca mừng (Mùa Giáng Sinh)
Chúng con dâng (Dâng lễ)
Chúng con là con Mẹ (Đức Mẹ)
Chúng tôi có Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúng tôi đã thấy (Mùa Giáng Sinh)
Chuồng bò tiêu sơ (Mùa Giáng Sinh)
Chút lửa nóng (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chuyện ngày về (Mùa Chay)
*
Chư dân tán tụng (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chứng nhân của Chúa (Về Đời sống Kitô hữu)

D.

*

Dạt dào mến yêu (Đức Mẹ)
Dạt dào niềm vui (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dạy con bước đi (Về Chúa Giêsu)
*
Dân Ta ơi – Kim Long
Dẫn bước con đi (Nhập Lễ)
Dẫn con từng bước (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dẫn vào tình yêu (Khấn dòng) (Tận hiến)
Dâng bánh tinh tuyền (Dâng lễ)
Dâng bông hoa nhỏ (Mùa Giáng Sinh)
Dâng Cha chí thánh (Dâng lễ)
Dâng Cha toàn năng (Dâng lễ)
Dâng Chúa (Dâng lễ)
Dâng lên Chúa (Dâng lễ)
Dâng lên tấm bánh (Dâng lễ)
Dâng lời cảm tạ (Thánh ca Tạ ơn)
Dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Dâng Mẹ niềm tin yêu – Kim Long
Dâng tiến Chúa Ba Ngôi (Dâng lễ)
Dâng tuổi xuân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dâng yêu đương (Đức Mẹ)
Dấu ấn Thiên Chúa (Về Thiên Chúa)
Dìu nhau tiến bước (Hôn phối)
Do các tông đồ (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Dòng nước tái sinh (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
Dù tháng ngày qua (Hôn phối)
*
Dưới chân Thánh giá (Đức Mẹ)

Đ.

*

Đã đến giờ (Mùa Vọng)
Đặt niềm tin cậy (Thánh vinh – Đáp ca)
Đấng cứu độ duy nhất (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đấng cứu độ tôi – Kim Long
Đấng cứu tinh giáng trần (Mùa Giáng Sinh)
Đấng đầy yêu thương (Mùa Chay)
Đấng khác trong con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đấng sung mãn tình yêu (Đức Mẹ)
Đấng tối cao (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Đâu có tình yêu (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Đâu có tình yêu thương – Kim Long
Đâu con ước mơ gì (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Đây bánh cực linh – Kim Long
Đây bánh miến (Dâng lễ)
Đây bánh Thiên Thần – Kim Long
Đây bánh thơm (Dâng lễ)
Đây Cây Sự Sống (Mùa Chay)
Đây Con Thiên Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Đây dân Chúa (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Đây hy lễ (Dâng lễ)
Đây là mình Ta – Kim long
Đây lời con (Thánh vịnh – Đáp ca)
Đây nhiệm tích 1 – Kim long
Đây nhiệm tích 2 – Kim Long
Đây nhiệm tích 3 – Kim Long
Đây tấm bánh (Dâng lễ)
Đây tháng hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
*
Để ta đi lên (Về Đời sống Kitô hữu)
Đêm an bình/1 (Mùa Giáng Sinh)
Đêm an bình/2 (Mùa Giáng Sinh)
Đêm đông sương gió (Mùa Giáng Sinh)
Đêm gặp gỡ Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Đêm Giáng Sinh (Hợp xướng)
Đêm hôm nay (Mùa Giáng Sinh)
Đêm nay (Mùa Giáng Sinh)
Đêm nay bừng sáng (Mùa Giáng Sinh)
Đêm nay vang tiếng (Hợp xướng)
Đêm tràn ánh sáng (Mùa Giáng Sinh)
Đêm về con yêu Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đến để tha thứ (Về Phụng vụ – Bí tích)
Đến với Chúa/1 (Về Chúa Giêsu)
Đến với Chúa/2 (Về Chúa Giêsu)
Đến với Mẹ (Đức Mẹ)
*
Đi theo thần khí (Về Chúa Thánh Thần)
Điềm lạ vĩ đại (Đức Mẹ)
*
Đoàn con hân hoan (Đức Mẹ)
Đoàn người anh dũng (Các Thánh)
Đoàn người diễm lệ (Các Thánh)
Đói khát tình yêu (Về Đời sống Kitô hữu)
Đón hơi thở Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Đón nghe Lời Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đón nhận Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Đón nhận Thánh Thần (Về Chúa Thánh Thần)
Đón tiếp Đấng Cứu Tinh (Mùa Vọng)
*
Đối diện sự im lặng (Về Đời sống Kitô hữu)
Đồng hóa với Chúa (Về Đời sống Kitô hữu)
*
Đợi trông Chúa (Mùa Vọng)
*
Đức Kitô đã chết (Mùa Chay)
Đức Kitô đã sống lại (Mùa Phục Sinh)
Đức Kitô là ánh sáng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đức Kitô lên trời/1 (Mùa Phục Sinh)
Đức Kitô lên trời/2 (Mùa Phục Sinh)
Đức Kitô sống lại (Mùa Phục Sinh)
Đức Kitô sống lại hiển vinh – Kim Long
Đức Kitô sống lại thật (Mùa Phục Sinh)
Đức Kitô là con đường (Về Chúa Giêsu)
Đức Kitô là cửa (Về Chúa Giêsu)
Đức Maria là cầu nối (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Đức Maria mẫu mực cho mọi người mẹ (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Đức tin dẫn đường (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Đừng đoán phạt con (Thánh vịnh – Đáp ca)
Đừng để con quên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đừng sợ chi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đường Mẹ đi (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Đường tình yêu – Kim Long

G.

*

Góp phần của lễ (Dâng lễ)
*
Gia-liêm hỡi! Hãy ca tụng Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Giá trị cuộc sống (Về Đời sống Kitô hữu)
Giáng Sinh là sự trẻ trung (Về Phụng vụ – Bí tích)
Giao duyên (Mùa Giáng Sinh)
Giao duyên (Hợp xướng)
Giao ước giữa Chúa với ta (Về Chúa Giêsu)
Giáo dân hãy ca tụng – Kim Long
*
Giấc mơ của con (Về Chúa Giêsu)
Giây phút diệu huyền (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Giêrusalem hỡi (Mùa Chay)
Giêrusalem mới (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Giêsu Vua tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Giờ Chúa phục sinh (Mùa Phục Sinh)
Giờ đây (Dâng lễ)
Giờ đây (Thánh vịnh – Đáp ca)
Giờ đây (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Giờ đây chúng con (Dâng lễ)
Giờ đây xin để 1 – Kim Long
Giờ đây xin để 2 – Kim Long
Giới răn yêu thương (Về Chúa Giêsu)
*
Giữa biển đời (Đức Mẹ)
Giữa đêm trường (Mùa Giáng Sinh)
Giữa muôn người (Mùa Chay)

H.

*

Hài Nhi đi vào lịch sử (Mùa Giáng Sinh)
Hài Nhi giáng sinh (Mùa Giáng Sinh)
Hài Nhi vừa giáng sinh/1 (Mùa Giáng Sinh)
Hài Nhi vừa giáng sinh/2 (Mùa Giáng Sinh)
Hành động như Chúa (Về Đời sống Kitô hữu)
*
Hát lên bài ca – Kim Long
Hát lên ca tụng (Nhập Lễ)
Hát lên ca tụng (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hát lên mừng Chúa (Nhập Lễ)
Hát lên mừng Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hạt giống Đức Tin (Về Thiên Chúa)
*
Hãy ca khen Chúa (Nhập Lễ)
Hãy ca khen Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy ca tụng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy chỗi dậy (Mùa Vọng)
Hãy chỗi dậy (Về Phụng vụ – Bí tích)
Hãy chuẩn bị sẵn (Về Chúa Giêsu)
Hãy chúc tụng Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy đến (Nhập Lễ)
Hãy đến cung chúc (Nhập Lễ)
Hãy đến cung chúc (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy đến chung tiếng (Nhập Lễ)
Hãy đến chung tiếng (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy đến reo mừng (Nhập Lễ)
Hãy đến reo mừng (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy đến với Ta (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Hãy đến xem Chúa ở đâu (Về Thiên Chúa)
Hãy hát bài ca (Nhập Lễ)
Hãy hát lên (Nhập Lễ)
Hãy hát lên (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy hoán cải (Mùa Chay)
Hãy lánh ra nơi thanh vắng (Về Đời sống Kitô hữu)
Hãy loan báo (Mùa Giáng Sinh)
Hãy mến Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy mở cho tôi (Nhập Lễ)
Hãy mở cho tôi (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy mở ra cho tôi (Nhập Lễ)
Hãy mở ra cho tôi (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy mừng vui (Mùa Phục Sinh)x
Hãy nở hoa (Đức Mẹ)
Hoa nở giữa đau thương (Đức Mẹ)
Hãy nên bé nhỏ – Kim Long
Hãy nhớ cho (Mùa Chay)
Hãy ra đi làm chứng (Về Đời sống Kitô hữu)
Hãy reo vui (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy sám hối (Mùa Chay)
Hãy sống vui tươi (Về Đời sống Kitô hữu)
Hãy tìm Nước Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy tỉnh thức (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
Hãy tỉnh thức luôn (Mùa Chay)
Hãy tới đây (Nhập Lễ)
Hãy tới đây (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy trở về cùng Chúa (Mùa Chay)
Hãy trở về (Mùa Chay)
Hãy trỗi dậy (Mùa Chay)
Hãy vào tiền đình (Nhập Lễ)
Hãy vào tiền đình (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy yêu nhau (Mùa Chay)
*
Hân hoan kính thờ (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Hân hoan tiến lên (Nhập Lễ)
Hân hoan tiến vào (Nhập Lễ)
*
Hiến dâng đau khổ (Về Chúa Giêsu)
Hiến lễ đời con (Tận hiến)
Hiến lễ tôn thờ (Dâng lễ)
Hiến tặng niềm vui (Về Đời sống Kitô hữu)
Hiện diện với Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Hiệp lễ thiết lập Nước Chúa (Về Phụng vụ – Bí tích)
Hiệp lễ với người khác (Về Đời sống Kitô hữu)
Hiệp lòng dâng lên (Dâng lễ)
Hiệp thành của lễ (Dâng lễ)
Hình ảnh Chúa Cha (Mùa Giáng Sinh)
Hình ảnh tấm bánh thánh (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
*
Hòa bình viên mãn – Kim Long
Hòa giải với Chúa (Mùa Chay)
Hòa tấu khúc tân ca (Mùa Phục Sinh)
Hoài bão về tình yêu (Về Đời sống Kitô hữu)
*
Hối cải (Mùa Chay)
Hội Thánh cộng đoàn đa dạng (Về Hội Thánh) (2001)
Hội Thánh chính là Chúa Giêsu (Về Hội Thánh) (2001)
Hội Thánh Chúa Kitô (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Hội Thánh hiện diện (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Hồn con sẵn sàng (Nhập Lễ)
Hồn ơi hãy ca tụng/1 (Nhập Lễ)
Hồn ơi hãy ca tụng/2 (Nhập Lễ)
Hồn ơi hãy ca tụng/1 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hồn ơi hãy ca tụng/2 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hồn tôi ơi (Nhập Lễ)
Hồn tôi ơi (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Hỡi người bộ hành (Mùa Phục Sinh)
Hỡi người hãy nhớ (Mùa Chay)
Hỡi thế trần (Nhập Lễ)
Hợp tiếng mừng kinh (Đức Mẹ)
*
Hương nguyện cầu (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hương xuân 1 (Xuân)
Hương xuân/2 (Hợp xướng)
Hướng về Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hướng về Chúa (Mùa Vọng)
Hướng về Chúa (2 bè) (Mùa Vọng)
Hướng về Chúa (Hợp xướng)
Hướng về La Vang (Đức Mẹ)

K.

*

Kết hợp với trái tim Chúa (Về Chúa Giêsu)
*
Kinh chiều (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh đêm (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh đêm xuân (Xuân)
Kinh hòa bình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh hòa bình (Hợp xướng)
Kinh mai (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh nguyện và chiêm ngắm (Về Đời sống Kitô hữu)
Kinh tình yêu (Hôn phối)
Kinh Thánh Mẫu La Vang (Đức Mẹ)
Kinh trong sương (Hợp xướng)
*
Kính chào Mẹ (Đức Mẹ)
Kính chào Mẹ La Vang (Đức Mẹ)
Kính chào Mẹ Thiên Chúa (Đức Mẹ)
Kính chào Nữ Vương/1 (Đức Mẹ)
Kính chào Nữ Vương/2 (Đức Mẹ)
Kính chào Thánh giá (Mùa Chay)
Kính chào Trinh Nữ (Đức Mẹ)
Kính dâng (Dâng lễ)
Kính lạy Mẹ (Đức Mẹ)
Kính Mừng Maria (Đức Mẹ)
Kính tiến Chúa (Dâng lễ)
Kính thờ Trái Tim Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
*
Kỳ công nơi Thượng Đế (Các Thánh)
*
Khát xa nguồn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Khắp trên cung trời (Hợp xướng)
*
Khi Chúa kêu gọi ta (Về Chúa Giêsu)
Khi Chúa ngự đến (Mùa Vọng)
Khi Chúa sống lại (Mùa Phục Sinh)
Khi Chúa vào thành (Mùa Phục Sinh)
Khi Đức Kitô tỏ hiện (Mùa Chay)
Khi đi dâng lễ (Nhập lễ)
Khi họp nhau (Nhập Lễ)
Khi nào Ngài đến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Khi ngắm nhìn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Khi Tình Yêu ngự trị (Về Thiên Chúa)
Khi tôi kêu cầu (Thánh vịnh – Đáp ca)
Khi từ chối yêu thương (Về Chúa Giêsu)
Khi thời gian viên mãn (Mùa Vọng)
Khi vác thập tự (Về Đời sống Kitô hữu)
Khi xuân về (Xuân)
*
Khí cụ bình an (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Khiêm nhường phục vụ (Tận hiến)
*
Kho tàng tình yêu – Kim Long
Không có thể yêu thương (Về Chúa Giêsu)
Không còn là tôi sống (Khấn dòng) (Tận hiến)
Không nguyên bởi bánh (Mùa Chay)
Không nhận ra Chúa (Mùa Phục Sinh)
Không phải vì ta xứng đáng (Về Chúa Giêsu)
*
Khúc hát mặt trời (Hợp xướng)
Khúc hát mùa Xuân (Hợp xướng)
Khúc nhạc tôi ca (Hợp xướng)
Khuôn mặt người nghèo (Về Đời sống Kitô hữu)
Khuôn mặt tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Làm sao biết được (Mùa Chay)
Lãnh xác thể chí thánh – Kim Long
Lạy Bà đầy ơn – Kim Long
Lạy Cha nhân ái (Dâng lễ)
Lạy Cha xin cho (Kết lễ)
Lạy Chúa – Kim Long
Lạy Chúa bao ngày tháng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lạy Chúa sáng tạo (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lạy Chúa tể (Dâng lễ)
Lạy Chúa Thánh Linh (Chúa Thánh Linh)
Lạy Chúa Thánh Thần – Kim Long
Lạy Chúa uy linh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lạy Chúa xin hãy đến (Mùa Vọng)
Lạy Đấng Cứu Độ (Mùa Vọng)
Lạy Đấng Emmanuel (Mùa Giáng Sinh)
Lạy Đấng Thiên Sai (Mùa Vọng)
Lạy linh hồn Chúa Kitô (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lạy Mẹ từ ái (Đức Mẹ)
Lạy Mẹ từ bi (Đức Mẹ)
Lạy Nữ Vương (Đức Mẹ)
Lạy Thánh Mẫu/1 (Đức Mẹ)
Lạy Thánh Mẫu/2 (Đức Mẹ)
Lạy Vua Kitô (Mùa Chay)
*
Lặng ngắm Mẹ – Kim Long
Lần đầu rước Chúa (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
Lấy chi đáp đền (Thánh ca Tạ ơn)
Lấy gì trả lại Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Lễ dâng hôm nay (Dâng lễ)
Lễ dâng tình yêu (Khấn dòng) (Tận hiến)
Lễ đời con (Mùa Chay)
Lễ Giáng Sinh về (Mùa Giáng Sinh)
Lễ vật đêm nay – Kim Long
Lễ vật hôm nay – Kim Long
Lễ vật lần đầu tiên (Tận hiến)
*
Liều lĩnh chấp nhận làm cha (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Linh đạo Nazareth (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Linh hồn con khao khát (Thánh vịnh – Đáp ca)
Linh hồn tôi 1 – Kim Long
Linh hồn tôi 2 – Kim Long
Linh hồn tôi 3 – Kim Long
Linh hồn tôi 4 – Kim Long
Linh hồn tôi 5 – Kim Long
Linh hồn tôi 6 – Kim Long
*
Lòng cậy trông của Mẹ (Đức Mẹ)
Lòng được hân hoan (Nhập Lễ)
Lòng hân hoan (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lòng nhân hậu của Chúa (Về Chúa Giêsu)
Lòng thương xót (Về Thiên Chúa)
Lòng trung thành (Về Đời sống Kitô hữu)
*
Lời ca dâng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời ca viễn khách (Hợp xướng)
Lời cầu của người thợ (Về Đời sống Kitô hữu)
Lời cầu đích thực (Về Đời sống Kitô hữu)
Lời cầu nguyện của Giáo Hội (Về Hội Thánh) (2001)
Lời con kêu khấn (Dâng lễ)
Lời chân thành (Dâng lễ)
Lời Chúa khuyên mời (Về Đời sống Kitô hữu)
Lời Chúa, nguồn sống (Về Đời sống Kitô hữu)
Lời Chúa tác động (Về Chúa Giêsu)
Lời nguyện đầu xuân (Xuân)
Lời từ thinh lặng (Về Đời sống Kitô hữu)
*
Lúc Chúa thi ân (Mùa Chay)
Lúc sương chiều tỏa (Đức Mẹ)
Lưu danh thiên thu (Các Thánh)
*
Ly rượu nồng (Dâng lễ)

Mạch nước trường sinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Magnificat (Đức Mẹ)
Magnificat/2 (Đức Mẹ)
Màn đêm buông lơi (Mùa Giáng Sinh)
Màn đêm lung linh (Mùa Giáng Sinh)
Màn đêm tỏa lan (Mùa Giáng Sinh)
Maria diễm lệ (Đức Mẹ)
Mau chỗi dậy (Nhập Lễ)
Mau dọn đường Chúa (Mùa Vọng)
Mau dọn đường Chúa/1 (Mùa Vọng)
Mau dọn đường Chúa/2 (Mùa Vọng)
Mau quay về (Mùa Vọng)
Mau suy tưởng Chúa (Mùa Chay)
Máu chiên bò (Dâng lễ)
Máu chiên bò (Mùa Chay)
*
Mẫu gương hạ mình (Mùa Chay)
Mầu nhiệm của tình thương (Mùa Giáng Sinh)
Mầu nhiệm của tình thương (Hợp xướng)
Mầu nhiệm Thập tự (Mùa Chay)
*
Mẹ có vị trí hàng đầu (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Mẹ của chúng con (Đức Mẹ)
Mẹ Chúa cao quang (Đức Mẹ)
Mẹ Chúa Cứu Thế (Đức Mẹ)
Mẹ dẫn con đi (Đức Mẹ)
Mẹ đáng yêu (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Mẹ đầy ơn phúc (Đức Mẹ)
Mẹ đẹp (Hợp xướng)
Mẹ đồng trinh xin nhớ (Đức Mẹ)
Mẹ đứng đó (Hợp xướng)
Mẹ hiến dâng trọn vẹn (Đức Mẹ)
Mẹ kín nhiệm thay (Về Đức Mẹ – Các Thánh) (2001)
Mẹ là cửa Thiên Đình (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Mẹ là vẻ vang (Đức Mẹ)
Mẹ lên trời (Đức Mẹ)
Mẹ nhân lành (Hợp xướng)
Mẹ nhẫn nại (Về Đức Mẹ – Các Thánh) (2001)
Mẹ ở gần con (Về Đức Mẹ – Các Thánh) (2001)
Mẹ rạng rỡ và đẹp tươi (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Mẹ rộng cõi lòng (Mùa Vọng)
Mẹ sầu bi (Đức Mẹ)
Mẹ sống ẩn dật (Đức Mẹ)
Mẹ sống bình an (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Mẹ Việt Nam (Đức Mẹ)
*
Mòn mỏi (Hợp xướng)
Món quà Phục Sinh (Về Chúa Giêsu)
Mong chỉ còn Ngài (Về Chúa Giêsu)
Mong Chúa đến (Mùa Vọng)
*
Mỗi lần hiệp lễ (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
Mỗi lời kinh – Kim Long
Mỗi người một ơn gọi (Về Đời sống Kitô hữu)
Mỗi việc các con làm (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mối giây yêu thương (Về Chúa Giêsu)
*
Một dấu chứng (Về Đời sống Kitô hữu)
Một đêm đông (Mùa Giáng Sinh)
Một điềm lạ/1 (Đức Mẹ)
Một điềm lạ/2 (Đức Mẹ)
Một điều con xin (Nhập Lễ)
Một đời sống đẹp (Về Thiên Chúa)
Một Hài Nhi (Mùa Giáng Sinh)
Một Hài Nhi/1 (Mùa Giáng Sinh)
Một Hài Nhi/2 (Mùa Giáng Sinh)
Một tình yêu đồng hóa (Về Chúa Giêsu)
*
Mơ về bên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mơ về Thánh điện (Nhập Lễ)
Mơ về Thánh điện (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Mùa Chay mời gọi hoán cải (Về Đời sống Kitô hữu)
Mùa Chay, mùa đổi mới (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
Mùa hoan lạc vượt qua (Thánh Thi – Thần Vụ)
Mùa hồng ân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mùa hồng ân (Mùa Chay)
Mùa hồng phúc (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Mục đồng hỡi/1 (Mùa Giáng Sinh)
Mục đồng hỡi/2 (Mùa Giáng Sinh)
Mục đồng ơi (Mùa Giáng Sinh)
Mục tử tốt lành (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mục tử tốt lành (Về Chúa Giêsu)
*
Muôn câu cảm mến (Tận hiến)
Muôn dân hỡi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Muôn dân nào (Nhập Lễ)
Muôn dân ơi (Nhập Lễ)
Muôn lạy Vua cứu tinh (Mùa Giáng Sinh)
Muôn lạy Vua cứu tinh (Hợp xướng)
Muôn thế hệ (Đức Mẹ)
Muốn Chúa thứ tha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Muốn làm vui lòng Chúa (Về Thiên Chúa)
*
Mưa những bông hồng (Các Thánh)
Mừng Con Chúa phục sinh (Mùa Phục Sinh)
Mừng chiến thắng (Hợp xướng)
Mừng Chúa ngự đến (Mùa Vọng)
Mừng Chư Thánh (Các Thánh)
Mừng ngày mới (Mùa Phục Sinh)
Mừng Sinh Nhật (Mùa Giáng Sinh)
Mừng sinh nhật Mẹ (Đức Mẹ)
Mừng xuân mới (Xuân)

N.

*

Nào cùng đến (Nhập Lễ)
Nào hãy mừng vui – Kim Long
Nào ta đi lên (Mùa Giáng Sinh)
Nào ta hãy mừng vui – Kim long
Nào tạ ơn Chúa (Thánh ca Tạ ơn)
Nào trần thế (Mùa Phục Sinh)
Nào về đây (Dâng lễ)
Nào vùng đứng (Mùa Giáng Sinh)
*
Nay con tiến lên (Tận hiến)
Này con đến (Dâng lễ)
Này con xin đến (Khấn dòng) (Tận hiến)
Này đoàn con (Đức Mẹ)
Này là mình Ta – Kim Long
Này là Mình Thầy (Mình Máu Thánh)
Này từng giọt rượu (Dâng lễ)
*
Nắng xuân hồng (Xuân)
*
Nếu có thể – Kim Long
Nếu con nhớ (Mùa Chay)
Nếu Chúa là (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nếu Chúa là – Kim Long Kim Ngân
Nếu Đức Kitô đã không sống lại (Về Chúa Giêsu)
Nếu hạt lúa mì (Các Thánh)
Nếu hôm nay – Kim Long Xuân Ly Băng
*
Niềm cậy trông (Đức Mẹ)
Niềm vui cải hối (Mùa Chay)
Niềm vui của Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Niềm vui của môn đệ (Về Đời sống Kitô hữu)
Niềm vui mỗi ngày (Về Chúa Giêsu)
Niềm vui trào dâng (Mùa Vọng)
Niềm vui trọn vẹn (Về Đời sống Kitô hữu)
* Niệm suy Lời Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
.
Noel không có Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Noel về (Mùa Giáng Sinh)
Noel về (Hợp xướng)
Nói theo Thánh Thần (Về Chúa Thánh Thần)
*
Nợ tình thương (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Nơi bàn Tiệc Thánh (Về Chúa Giêsu)
Nơi Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Nơi Đức Kitô (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nơi nào có bác ái (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Nơi nào có tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Nữ Vương Thiên đàng (Đức Mẹ)
*
Nước Chúa đến gần (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nước Chúa gần đến (Mùa Vọng)
Nước Thiên Chúa (Về Đời sống Kitô hữu)

Ng.

*

Ngài đi vào lịch sử (Mùa Giáng Sinh)
Ngài là ai (Mùa Giáng Sinh)
Ngài là bánh thật – Kim Long
Ngài là tất cả (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngài ở đâu (Mùa Phục Sinh)
Ngài từ trong kẻ chết (Mùa Phục Sinh)
Ngàn dân ơi (Nhập Lễ)
Ngàn lời hoan ca – Kim Long
*
Ngày ân phúc (Mùa Giáng Sinh)
Ngày của Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Ngày của Chúa (Về Chúa Giêsu)
Ngày cuối cuộc đời (Về Đời sống Kitô hữu)
Ngày hạnh phúc (Khấn dòng) (Tận hiến)
Ngày mới đã lên (Mùa Phục Sinh)
Ngày Thiên Chúa tạo thành – Kim Long
Ngày về (Các Thánh)
Ngày về 1 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ngày vui tới (Mùa Giáng Sinh)
*
Ngọn gió Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Ngọn lửa Thánh Linh (Chúa Thánh Thần)
Ngọn lửa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Ngọn nến ta lãnh nhận (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
Ngôi Lời đã làm người (Mùa Giáng Sinh)
Ngôi Lời giữa chúng ta (Mùa Giáng Sinh)
Ngôi Lời làm người (Mùa Giáng Sinh)
Ngôi Lời mặc xác phàm (Mùa Giáng Sinh)
Ngôn ngữ của tạo vật (Về Đời sống Kitô hữu)
*
Ngợi ca tình yêu/1 (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Ngợi ca tình yêu/2 (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Ngợi khen Chúa – Kim Long
Ngợi khen Chúa/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngợi khen Chúa/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngợi khen Chúa Giêsu (Mùa Phục Sinh)
Ngợi mừng các thánh – Kim Long
*
Nguồn gốc thánh thiện (Về Đời sống Kitô hữu)
Nguồn vui bất tận (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nguyện cầu Chúa chí ái (Dâng lễ)
Nguyện Chúa chí ái (Mùa Chay)
Nguyện Chúa ngự đến (Mùa Vọng)
Nguyện Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Nguyện Chúa thương tình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nguyện trời cao (Mùa Vọng)
Nguyện ý Cha thể hiện (Về Thiên Chúa)
*
Ngước mắt lên (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ngước mắt nhìn rặng núi (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ngước mắt nhìn về Chúa (Hợp xướng)
Ngước trông lên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Người công chính – Kim Long
Người đi (Các Thánh)
Người đi trong nước mắt (Các Thánh)
Người ơi hãy nhớ (Mùa Chay)
Người thợ vô danh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Người xây nhà Chúa (Về Đời sống Kitô hữu)
*
Nghỉ ngơi trong Chúa (Về Đời sống Kitô hữu)

Nh.

*

Nhạc chiều (Đức Mẹ)
Nhạc trầm hòa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Nhân chứng tình yêu (Về Đời sống Kitô hữu)
Nhận ra Thánh giá (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
Nhận trái tim của nhau (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
*
Nhìn bàn thờ (Nhập Lễ)
Nhìn lên nhan Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nhìn tha nhân là chính Thầy (Về Chúa 
Nhịp đập của tình yêu (Về Chúa Giêsu)
*
Nhờ Lời Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nhờ Mẹ, Con Chúa đến (Đức Mẹ)
Nhờ ơn Chúa bao la (Nhập Lễ)
Nhờ Thánh Linh (Chúa Thánh Thần)
Nhờ Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Nhờ Thần Khí (Chúa Thánh Thần)
Nhờ Thập Giá (Mùa Chay)
*
Như bao người khác (Về Đời sống Kitô hữu)
Như của lễ (Dâng lễ)
Như chim liền cánh (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Như hoa quì (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Như lữ hành (Nhập Lễ)
Như mặt đại dương (Về Chúa Giêsu)
Như mặt trời bừng sáng (Mùa Phục Sinh)
Như Mẹ Ngài xưa (Về Đời sống Kitô hữu)
Như nai rừng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Như nước trong nguồn (Hợp xướng)
Như trầm hương (Dâng lễ)
Như trong tiệc Cana (Đức Mẹ)
Như xưa (Dâng lễ)
Như xưa Chúa (Dâng lễ)
Những lần gặp mặt (Ca nguyện – Hiệp lễ)

O.

*

Ôi đêm rực sáng (Mùa Phục Sinh)
Ôi đẹp thay (Mùa Phục Sinh)
Ôi Chúa Giêsu (Mùa Chay)
Ôi Giavê (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ôi hiền mẫu nhân loại (Đức Mẹ)
Ôi lạy Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ôi Lễ Misa (Nhập lễ)
Ôi Lễ Vượt Qua (Mùa Chay)
Ôi Linh mục (Hợp xướng)
Ôi tình yêu vĩ đại (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Ôi Thập Giá – Kim Long
Ôi uy linh (Dâng lễ)
Ôi vui sướng (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Ở đâu có bác ái (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Ở lại bên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ở lại với con – Kim Long
Ở lại với chúng con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ơn gọi của con (Về Chúa Giêsu)
Ơn phù trợ (Hợp xướng)

P.

*

Phải sám hối (Mùa Chay)
Phép Thanh Tẩy (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
Phó mình cho tình mẫu tử (Về Đức Mẹ – Các Thánh) (2001)
Phó thác cho Mẹ (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Phúc Âm hóa (Về Đời sống Kitô hữu)
Phúc cho ai (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Phục vụ Cha (Về Thiên Chúa)
Phục vụ đích thực (Về Đời sống Kitô hữu)

Quay bước về (Mùa Chay)
Quỳ bên cung thánh (Mùa Chay)
Quỳ đây (Dâng lễ)
Quỳ đây (Đức Mẹ)
Quỳ trước tòa Mẹ (Đức Mẹ)

R.

*

Ra về trong an bình (Kết lễ)
Rạng Danh Thiên Chúa (Mùa Giáng Sinh)

Sao Chúa bỏ con (Thánh vịnh – Đáp ca)
Sao lại đi tìm (Mùa Phục Sinh)
Sẵn sàng đón nhận (Về Đời sống Kitô hữu)
*
Sion ơi! (Mùa Giáng Sinh)
Sinh hạ Đức Kitô (Đức Mẹ)
*
Sống biến cố quang lâm (Về Đời sống Kitô hữu)
Sống chết cho Chúa (Mùa Phục Sinh)
Sống cho nhau (Hôn phối)
Sống cho Thiên Chúa (Mùa Phục Sinh)
Sống đức tin (Về Đời sống Kitô hữu)
Sống là Đức Kitô (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Sống là Đức Kitô (Mùa Phục Sinh)
Sống Mùa Chay (Về Phung vụ – Bí Tích) (2001)
Sống như Chúa đã sống (Về Đời sống Kitô hữu)
Sống theo Đức Kitô (Về Đời sống Kitô hữu)
Sống và giúp sống (Về đời sống Kitô hữu)
Sống và yêu thương (Về Đời sống Kitô hữu)
Sống với Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Sống vui bên Mẹ (Đức Mẹ)
*
Suốt cuộc đời con (Tận hiến)
*
Sự hiện diện cần thiết (Về Đời sống Kitô hữu)
Sự hiện diện của Ba Ngôi (Về Thiên Chúa)
Sự ra đời của bình an (Về Phụng vụ – Bí Tích)
Sự thinh lặng của Mẹ (Đức Mẹ)
*
Sức mạnh lời cầu nguyện (Về Đời sống Kitô hữu)

T.

*

Ta cùng vui lên (Nhập Lễ)
Ta được tái sinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ta là bánh hằng sống – Kim Long 
Ta là bánh hằng sống (Thánh nhạc không lời)
Ta là sự sống (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ta lên núi Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ta ra về (Kết lễ)
Ta sẽ gặp Chúa – Kim Long 
Ta vui sướng (Đức Mẹ)
Tạ ơn Chúa tình yêu (Về Thiên Chúa)
Tạ ơn Thiên Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Tám mối phúc thật (Về Thiên Chúa)
Tay con trong tay Chúa (Về Thiên Chúa)
Tay đan tay (Hôn phối)
*
Tâm hồn Mùa Vọng (Mùa Vọng)
Tâm hồn Mùa Vọng (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
Tâm hồn nghĩa sĩ (Về Chúa Giêsu)
Tâm tư reo mừng (Nhập Lễ)
Tấm bánh bẻ ra – Kim Long
Tấm bánh ly rượu (Dâng lễ)
Tấm bánh miến (Dâng lễ)
Tấm bánh này (Dâng lễ)
Tấm bánh tinh tuyền (Dâng lễ)
*
Tận hiến (Hợp xướng)
Tầng trời cao (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Tất cả vì tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tất cả vì tình yêu (Về Chúa Giêsu)
*
Tiệc Thánh nhiệm mầu – Kim Long
Tiệc Thánh Thể (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Tiệc Vượt Qua Thánh Thể – Kim Long
Tiến dâng (Dâng lễ)
Tiến dâng + Hoàng Khánh (Dâng lễ)
Tiến dâng lên (Dâng lễ)
Tiến hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
Tiến lên bàn thờ – Kim Long
Tiến lên bạn tình ơi (Tận hiến)
Tiến lên bạn tình ơi (Hôn phối)
Tiến vào niềm vui (Về Đời sống Kitô hữu)
*
Tiếng con khấn cầu (Cầu hồn) (2001)
Tiếng Chúa gọi (Về Thiên Chúa)
Tiếng Chúa trong tiếng ta (Về Chúa Giêsu)
Tiếng muôn Thiên Thần (Mùa Giáng Sinh)
Tiếng nghẹn ngào (Câu hồn)
Tiếng xin vâng của Mẹ (Về Đức Mẹ – Các Thánh) (2001) 
*
Tim dâng ý thơ (Nhập Lễ)
Tim tôi dâng ý thơ (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Tìm bông hoa nhỏ (Mùa Chay)
Tìm gặp Chúa (Về Đời sống Kitô hữu)
Tìm người yêu (Hợp xướng)
Tìm sự hiệp nhất (Về Đời sống Kitô hữu)
Tìm tôn nhan Chúa (Mùa Vọng)
Tìm về Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Tìm về cõi sống (Mùa Chay)
Tìm Vị cứu tinh (Mùa Vọng)
*
Tin Mừng tuyệt vời (Về Chúa Giêsu)
Tin tưởng nơi Chúa (Về Đời sống Kitô hữu)
Tin vào Đức Kitô (Về Chúa Giêsu)
Tin yêu kính thờ – Kim Long
*
Tình Chúa yêu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Tình Chúa yêu con (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Tình yêu Chúa – Kim Long
Tình yêu Chúa thẳm sâu (Tận hiến)
Tình yêu Chúa thúc bách tôi (Về Chúa Giêsu)
Tình yêu mãnh liệt (Mùa Chay)
Tình yêu mãnh liệt (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Tình yêu Mẹ lớn lao (Đức Mẹ)
Tình yêu Thiên Chúa (Hợp xướng)
Tình yêu Thiên Chúa (Linh mục) – Kim Long
Tình yêu thúc bách (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Tỏ bày Chúa hiện diện (Về Đời sống Kitô hữu)
Tỏa hương thơm Chúa (Về Chúa Giêsu)
Tỏ lượng khoan hồng (Mùa Vọng)
Toàn cầu tán dương (Nhập Lễ)
*
Tôi còn sống hoài (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tôi chỉ muốn (Nhập Lễ)
Tôi chỉ ước trông (Nhập Lễ)
Tôi chịu đóng đinh (Mùa Chay)
Tôi đi tìm người yêu (Hôn phối)
Tôi được đính hôn (Khấn dòng) (Tận hiến)
Tôi hớn hở mừng vui (Đức Mẹ)
Tôi muốn ca vang – Kim Long
Tôi muốn hát bài ca (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tôi mừng vui (Nhập Lễ)
Tôi ngước mắt cao (Nhập Lễ)
Tôi sẽ trỗi dậy (Mùa Chay)
Tôi vui mừng (hòa âm Liên Bình Định) (Nhập Lễ)
Tôi vui mừng/1 (Nhập Lễ)
Tôi vui mừng/2 (Nhập Lễ)
Tôi vui sướng (Nhập Lễ)
Tôi vui sướng biết bao (Nhập Lễ)
*
Tôn vinh Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Tôn vinh Mẹ (Đức Mẹ)
Tôn thờ Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Tôn thờ Thánh giá (Mùa Chay)
Tôn vinh Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tôn vinh Thiên Chúa (Mùa Giáng Sinh)
*
Tới bàn thờ Thiên Chúa (Nhập Lễ)
Tới bao giờ (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Tuân phục ý Chúa (Về Chúa Giêsu)
* Tung cao lên (Hợp xướng)
Tung hô Chúa Trời (Nhập Lễ)
* Tuyên xưng Chúa cách cao vời nhất (Về Thiên Chúa)
Tuyên xưng Mẹ lên trời (Về Đức Mẹ – Các Thánh) (2001)
*
Từ biến cố Truyền Tin (Về Đức Mẹ – Các Thánh) (2001) 
Từ bỏ vì Nước Trời (Về Đời sống Kitô hữu)
Từ cạnh sườn Chúa – Kim Long
Từ cõi chết sống lại (Mùa Phục Sinh)
Từ chốn luyện hình (Cầu hồn)
Từ chốn tối tăm (Cầu hồn)
Từ chốn tối tăm (Đức Mẹ)
Từ đây (Linh mục) – Kim Long & Hoàng Khánh
Từ đây/1 (Tận hiến)
Từ đây/2 (Tận hiến)
Từ đây/3 (Tận hiến)
Từ Đông Phương (Mùa Giáng Sinh)
Từ đồng lúa (Dâng lễ)
Từ lòng đất Mẹ (Hợp xướng)
Từ lòng vực thẳm (Hợp xướng)
Từ lời Xin Vâng (Đức Mẹ)
Từ muôn thuở (Tận hiến)
Từ ngàn xưa (4 bè) – Kim Long
Từ ngàn xưa (Linh mục) – Kim Long 
* Từ rạng đông (Hợp xướng)
Từ sớm mai (Nhập Lễ)
Từ trước muôn đời (Tận hiến)
Từ vực sâu/2 (Cầu hồn)
Từ vực thẳm (Cầu hồn)
Từ vực tối – Kim Long
*
Tự do đáp lời (Đức Mẹ)
Tự do để yêu và được yêu (Về Thiên Chúa)
Từng giọt lệ (T. Monica) – Kim Long
Từng giọt mồ hôi – Kim Long
Từng giọt rượu (Dâng lễ)

Thánh Đa Minh (Các Thánh)
Thánh Giá Đức Kitô (Mùa Chay)
Thánh Gioan Tiền Hô (Các Thánh)
Thánh Giuse (Các Thánh)
Thánh Giuse/1 (Các Thánh)
Thánh Giuse/2 (Các Thánh)
Thánh Giuse/3 (Các Thánh)
Thánh Giuse đã tin (Các Thánh)
Thánh Giuse đã tin (Về Đức Mẹ – Các Thánh) (2001)
Thánh lễ (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
Thánh lễ cuộc đời (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
Thánh lễ đã hết (Kết lễ)
Thánh lễ trong cuộc sống (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Thánh Mađalêna (Các Thánh)
Thánh Maria (Đức Mẹ)
Thánh Mẫu Đấng cứu độ (Đức Mẹ)
Thánh Mônica (Các Thánh)
Thánh nhan Chúa dịu hiền (Về Thiên Chúa)
Thánh Phanxicô Xaviê (Các Thánh)
Thánh Phaolô (Các Thánh)
Thánh Phêrô/1 (Các Thánh)
Thánh Phêrô/2 (Các Thánh)
Thánh Phêrô/3 (Các Thánh)
Thánh Têrêsa/1 (Các Thánh)
Thánh Têrêsa/2 (Các Thánh)
Thánh Têrêsa/3 (Các Thánh)
Thánh Têrêsa/4 (Các Thánh)
Thánh Tông đồ (Các Thánh)
Thánh Tử giáng sinh (Mùa Giáng Sinh)
*
Thánh Thần Chúa (Chúa Thánh Thần)
Thánh Thần là tình yêu (Chúa Thánh Thần)
Thánh Thần tình yêu (Chúa Thánh Thần)
Thánh Thần Thiên Chúa (Chúa Thánh Thần)
Thánh Thần trong ta (Chúa Thánh Thần)
Thánh Thể là bữa tiệc (Về Chúa Giêsu)
Thánh vịnh 17 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 18 (Các Thánh)
Thánh vịnh 23 (Các Thánh)
Thánh vịnh 84 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 85 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 91 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 99 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 103 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 104 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 106 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 109 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 111 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 115 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 116 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 118 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 117 (1) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 117 (2) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 147 – Kim Long
Thành kính dâng – Kim Long
Thành tâm thờ kính – Kim Long
Thắm ân tình (Hôn phối)
Thắp sáng lên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Thân cát bụi (Mùa Chay)
Thân con đây (Dâng lễ)
Thân lạy Giavê – Kim Long
Thân lạy Hóa Công (Mùa Chay)
Thân lạy Mẹ (Đức Mẹ)
Thân lạy Nữ Vương (Đức Mẹ)
Thần Khí ân ban (Chúa Thánh Thân)
Thần Khí hiện diện (Chúa Thánh Thần)
Thần Khí như nhựa sống (Chúa Thánh Thần)
Thần khí tác động (Về Chúa Thánh Thần)
Thần Linh Chúa/1 (Chúa Thánh Thần)
Thần Linh Chúa/2 (Chúa Thánh Thần)
Thần trí tôi vui mừng (Đáp ca)
Thần trí tôi mừng vui (Hợp xướng)
*
Thập Giá Đức Kitô (Về Phụng vụ – Bí tích)
Thập Giá là lời hứa (Về Đời sống Kitô hữu)
Thập Giá trĩu nặng (Mùa Chay)
Thập Giá uy linh (Mùa Chay)
*
Thầy là ai (Về Chúa Giêsu)
Thầy là cây nho (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Thầy là hạt lúa (Về Chúa Giêsu)
Thấy Con là thấy Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Theo đoàn mục đồng (Mùa Giáng Sinh)
Theo Mẹ về trời (Hợp xướng)
Thích chỗ rốt cùng (Về Đức Mẹ – Các Thánh) (2001)
Thiên Chúa Ba Ngôi (Mùa Phục Sinh)
Thiên Chúa chúng con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thiên Chúa duy nhất (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thiên Chúa là Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thiên Chúa là tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thiên Chúa tự mặc khải (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Thiếu thợ gặt (Về Đời sống Kitô hữu)
*
Thinh lặng (Về Thiên Chúa)
Thinh lặng là lắng nghe (Về Đời sống Kitô hữu)
Thông hiệp Mình Máu Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Thông phần Mình Máu Chúa – Kim Long
Thời đại của Lễ Hiện Xuống (Về Hội Thánh) (2001)
Thúc trống lên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thứ Sáu Tuần Thánh – Kim Long
Thức giấc đi (Mùa Giáng Sinh)
Thực hiện sự hiệp thông (Về Đời sống Kitô hữu)
Thực tế cuộc sống (Về Đời sống Kitô hữu)
Thực vui biết bao (Nhập Lễ)

Tr.

*

Trái đất rung động – Kim Long
Trái tim kiên nhẫn (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Trao tặng nhiều hơn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trang giấy trinh nguyên (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Trần thế mừng vui (Đức Mẹ)
*
Trên cõi trời cao (Mùa Giáng Sinh)
Trên đường dương thế (Đức Mẹ)
Trên Thập Giá (Về Phụng vụ – Bí tích)
Trên trời hân hoan (Mùa Chay)
*
Trọn cuộc đời Chúa (Mùa Chay)
Trọn kiếp thương nhau/1 (Hôn phối)
Trọn kiếp thương nhau/2 (Hôn phối)
Trong bài hòa tấu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trong bóng trời chiều (Đức Mẹ)
Trong cánh đồng Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Trong cộng đoàn (Về Hội Thánh) (2001)
Trong cung lòng Nữ Trinh (Về Đức Mẹ – Các Thánh) (2001)
Trong chương trình của Chúa (Hôn phối)
Trong đêm Giáng Sinh (Về Phụng vụ – Bí tích)
Trong đêm tuyết sương (Hợp xướng)
Trong gian nan thử thách (Các Thánh)
Trong gian truân (Cầu hồn)
Trong hiến lễ vượt qua – Kim Long
Trong máu giao hòa (Mùa Phục Sinh)
Trong một nhiệm thể (Về Hội Thánh) (2001)
Trong một tấm bánh – Kim Long
Trong một tình yêu (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Trong Mùa Vọng mới (Về Phụng vụ – Bí Tích) (2001)
Trong Phép Rửa (Về Phụng vụ – Bí Tích) (2001) 
Trong tình yêu (Về Đời sống Kitô hữu)
Trong tình yêu Chúa (Mùa Chay)
Trong thiên chức Linh mục (Tận hiến)
Trong thinh lặng và kín nhiệm (Về Đời sống Kitô hữu)
Trong trái tim Mẹ (Đức Mẹ)
Trót mang tội tình (Mùa Chay)
*
Trông trời đêm (Đức Mẹ)
Trông về Thiên Nhan – Kim Long
*
Trở lại đi (Mùa Chay)
Trở lại đi con (Mùa Chay)
Trời bừng vui (Hợp xướng)
Trời cao (Mùa Vọng)
Trời cao/1 (Mùa Vọng)
Trời cao/2 (Mùa Vọng)
Trời cao hỡi (Mùa Vọng)
Trời chiều dần tan (Đức Mẹ)
Trời hân hoan (Mùa Giáng Sinh)
Trời hân hoan/1 (Mùa Giáng Sinh)
Trời mới đất mới (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Trước bàn thánh (Dâng lễ)
Trước bàn thờ (Dâng lễ)
Trước bàn thờ/1 (Hôn phối)
Trước bàn thờ/2 (Hôn phối)
Trước tòa Mẹ (Đức Mẹ)
Trước Thánh Thể (Thánh Thể – Thánh Tâm)

U.

*
Ước vọng đón Chúa (Mùa Vọng)
Ưu sầu thành hoan lạc (Các Thánh)

Vào cung thánh (Hợp xướng)
Vào cung thánh (Nhập Lễ)
Vào đền thánh (Nhập Lễ)
Vào đền thờ (Nhập Lễ)
Vào nơi thánh cung (Nhập Lễ)
Vâng lời là biết lắng nghe (Về Đời sống Kitô hữu) (2001)
.
Về núi thánh (Nhập Lễ)
Về nhà Chúa (Nhập Lễ)
*
Vì con là của Chúa (Hợp xướng)
Vì Chúa đã phục sinh (Mùa Phục Sinh)
Vì Chúa là tình yêu (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Vì Danh Chúa (Cầu hồn)
Vì lòng Chúa bao la (Hợp xướng)
Vì Lời Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vì một thế giới mới – Kim Long
Vì quá yêu thương (Tận hiến)
Vì sao tỏa sáng (Mùa Giáng Sinh)
Vì tôi yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vì thương con (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Vị cứu tinh (Mùa Giáng Sinh)
Vinh Danh Thiên Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Vinh dự của chúng ta (Mùa Chay)
Vinh hiển Nước Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vinh phúc (Hôn phối)
Vinh phúc thay (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vinh quang Đức Kitô (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Vỗ tay lên (Nhập Lễ)
Với bánh trắng (Dâng lễ)
Với hết sức mình (Về Đời sống Kitô hữu)
Với Mẹ Mân Côi (Đức Mẹ)
Với mình với máu – Kim Long
Với trái tim mở rộng (Về Chúa Giêsu)
*
Vua hiển vinh (Chúa Kitô Vua)
Vua vũ trụ (Mùa Phục Sinh)
Vui lên Trinh Nữ (Đức Mẹ)
Vui lên trong Chúa (Về Phụng vụ – Bí tích) (2001)
Vui lên trong nắng xuân (Xuân)
Vui mừng trong Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vườn nho của Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)

X.

*

Xin ban bánh (Dâng lễ)
Xin ban tặng tình yêu (Về Chúa Giêsu)
Xin ban tặng Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Xin ban Thánh Linh – Kim Long
Xin biểu dương sức mạnh (Mùa Vọng)
Xin biểu dương uy phong (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Xin các Thiên Thần (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Xin cảm tạ Chúa (Dâng lễ)
Xin cảm tạ Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin cứu chúng con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Xin cho con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin cho con ánh lửa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin cho con tình yêu (Về Thiên Chúa)
Xin cho chúng nên một (Hội Thánh – Hiệp nhất)
Xin cho muôn người (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin Chúa chiếu rọi (Nhập Lễ)
Xin Chúa đến (Mùa Vọng)
Xin Chúa Giêsu ngự đến (Mùa Vọng)
Xin Chúa ở lại (Mùa Phục Sinh)
Xin Chúa phán dạy (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin Chúa phán một lời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Xin Chúa quay trở về (Hợp xướng)
Xin Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Xin Chúa thiên đình (Dâng lễ)
Xin chứng tỏ (Đức Mẹ)
.
Xin dạy con cầu nguyện (Về Đời sống Kitô hữu) (2001)
Xin dạy con vững bước (Về Chúa Giêsu)
Xin dạy con yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin dạy con yêu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Xin dạy chúng con (Mùa Chay)
Xin dẫn con về (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin dẫn con về Núi Thánh (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin dẫn đưa con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Xin dâng cho Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin dâng lên (Dâng lễ)
Xin dâng lên Ngài (Dâng lễ)
Xin dâng Mẹ (Đức Mẹ)
.
Xin đến cứu chúng con (Mùa Vọng)
Xin đến đem bình an (Mùa Vọng)
Xin đổ sương mai (Mùa Vọng)
.
Xin gieo sương (Mùa Vọng)
* Xin  gieo sương mai (Hợp xướng)
Xin giúp con – Từ Duyên & Kim Long
Xin giữ lòng con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin giữ tỉnh thức (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Xin hiệp nhất chúng con (Hội Thánh – Hiệp nhất)
*
Xin làm hiền mẫu (Đức Mẹ)
Xin lắng nghe (Mùa Vọng)
Xin liên kết (Chúa Thánh Thần)
Xin liên kết với Mẹ (Đức Mẹ)
Xin Lời Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Xin mãi tán dương (Nhập Lễ)
Xin mãi tán dương – Kim Long
Xin mau ngự đến (Mùa Vọng)
* Xin Mẹ dạy Chúng con (Đức Mẹ)
Xin Mẹ đừng quên (Về Đức Mẹ – Các Thánh) (2001)
Xin Mẹ giữ tim con (Về Đức Mẹ – Các Thánh)
Xin Mẹ nhớ (Đức Mẹ)
Xin Mẹ xót thương (Hôn phối)
Xin minh chứng Mẹ là hiền mẫu (Đức Mẹ)
Xin mở mắt con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin mở miệng con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin mùa xuân tiến lên (Hợp xướng)
Xin mùa xuân tiến lên (Xuân)
*
Xin Ngài là ánh sáng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin Ngài ngự đến (Mùa Vọng)
Xin Ngài ngự đến (Về Chúa Giêsu)
Xin Ngôi Ba (Chúa Thánh Thần)
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa (Chúa Ba Ngôi)
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa (Chúa Thánh Thần)
Xin ngự đến/1 (Mùa Vọng)
Xin ngự đến/2 (Mùa Vọng)
Xin ngự trong con (Về Chúa Giêsu)
Xin nghe con khẩn nài (Về Chúa Giêsu)
Xin nhắc con nhớ (Về Chúa Giêsu)
*
Xin ở lại (Mùa Phục Sinh)
Xin ở với (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin ở với con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin ở lại với con (Về Chúa Giêsu)
*
Xin phù giúp – Kim Long
*
Xin rủ thương cứu độ (Mùa Chay)
*
Xin sai Thánh Thần 1 – Kim Long
Xin sai Thánh Thần/2 (Chúa Thánh Thần)
*
Xin tái tạo lòng con (Mùa Chay)
Xin tiến dâng (Dâng lễ)
Xin tình yêu Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin tỏ lòng khoan dung (Mùa Vọng)
Xin tỏ lòng nhân ái (Mùa Vọng)
*
Xin tha thứ (Về Chúa Giêsu)
Xin thanh tẩy (Mùa Chay)
Xin Thánh Thần đến (Chúa Thánh Thần)
Xin thâm nhập con (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Xin Thần Linh Chúa (Chúa Thánh Thần)
Xin theo Thầy (Tận hiến)
Xin thúc bách con (Chúa Thánh Thần)
Xin thứ tha tội lỗi (Mùa Chay)
Xin thương cứu độ – Kim Long
Xin thương dân Ngài (Mùa Chay)
Xin thương nhìn đến (Mùa Chay)
*
Xin tri ân Mẹ (Đức Mẹ)
Xin tri ân Ngài (Thánh ca Tạ ơn)
*
Xin vâng ý Cha (Về Chúa Giêsu)
*
Xuân đã sang – Kim Long
Xuân gieo vui
Xuân mới trở về
Xưa trên Canvê (Dâng lễ)

Y. 46/71

*

Yên tâm con cứ về (Mùa Chay)
Yêu đau khổ (Mùa Chay)
Yêu mến Đức Maria (Đức Mẹ)
Yêu như Chúa yêu (Về Đời sống Kitô hữu)
Yêu rồi hành động (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Yêu thương đến cùng (Tận hiến)
*
_____

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.)

.
Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.

Trên 200 Ca khúc
.

Trên 100 Ca khúc
.

Trên 50 Ca khúc
.

Trên 25 Ca khúc
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s