*Nhạc sĩ Hải Triều – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*

123.

*
9 Lời nguyện cầu Tuần cửu nhật kính Thánh Martinô (Các Thánh)

A.

*
Abba Cha ơi (Thiếu nhi)
Ai nhìn lên Chúa (Thiếu nhi)
Ai rước Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Ai rước Chúa (Hòa âm Liên Bình Định) (Thiếu nhi)
Ai rước Chúa (Thiếu nhi)
Ai vất vả (Thánh ca Tin Mừng)
Ai vất vả (Thiếu nhi)
Ánh mắt Chúa nhìn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ánh sáng bừng lên (Mùa Giáng Sinh)
Ánh sáng Đức Tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Áp-ba Cha ơi (Thánh ca Tin Mừng)

B.

*
Bài ca mẹ (Thiếu nhi)
Bài ca Truyền giáo (Chủ đề)
Bài ca Truyền Tin (thơ: Thanh Bình)
Bài hát tình Cha (thơ: Xuân Ly Băng)
Bài ngợi ca Chúa Trời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bánh trường sinh (Thánh ca Tin Mừng)
Bánh trường sinh (Thiếu nhi)
Bay vút cao (Các Thánh)
Bảy hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
*
Bên bờ lao xao (Nhạc Thiếu nhi)
Bên chân Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên gối Mẹ yêu (Đức Mẹ)
Bên Thiên Thần (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên vách đá (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Bến Thiên đàng – Hải Triều Hải Linh
Bến Thiên đàng/a (+ Hải Linh)
Bến Thiên đàng/b (+ Hải Linh)
*
Bí tích (Chủ đề)
Bí tích Giải Tội (Chủ đề)
Bí tích Hôn Nhân (Chủ đề)
Bí tích Rửa Tội (Chủ đề)
Bí tích Thánh Thể (Chủ đề)
Bí tích Thêm Sức (Chủ đề)
Biết tỏ làm sao (Dâng hoa Đức Mẹ)
*
Bổn phận Cha Mẹ (Chủ đề)
*
Bước địa đàng (Chủ đề)

C.

*
Ca mừng Mẹ (Đức Mẹ)
Cả thánh xôn xao (Thánh ca Tin Mừng)
Cảm tạ tình yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Can đảm lên (Thánh ca Tin Mừng)
Can đảm lên (Thiếu nhi)
Cầu nguyện (Chủ đề)
Cầu nguyện Phan Sinh (Các Thánh)
Cầu Thánh Anrê Trần Văn Trông (Các Thánh)
Cầu xin Đức Mẹ Mễ Du
Cây bút chì trong tay Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) + Lm. Nguyễn Thanh Sơn
Cây đàn muôn điệu (thơ: Bạch Lạp)
*
Có Chúa chăn dắt (Tv. 22) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Có Chúa chăn dắt (Thiếu nhi)
Cỏ chỉ sông Cam (Chủ đề)
*
Con luôn trông cậy (Tv. 73) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con Người đến (Thiếu nhi)
Con sẽ hát (Tv. 12) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con sẽ hát (Thiếu nhi)
Con sẽ luôn ca tụng (Tv. 88) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con sẽ ngợi ca (Tv. 88) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con yêu dấu (Thiếu nhi)
Con yêu thánh đường (Tv. 83) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con yêu thánh đường (Thiếu nhi)
*
Cúi xin (Tv. 133) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Cung đàn Trinh Thánh (Các Thánh)
Cùng Chúa lên đỉnh núi (Thiếu nhi)
Cùng Mẹ Vô Nhiễm (Đức Mẹ)
Cứ để các bé (Thiếu nhi)
Cửa Thiên đàng mở rộng (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Ch.

*
Cha – Hải Triều (thơ Từ Linh)
Chào mừng Nữ Vương (thơ: Đơn Phương)
*
Chén đắng (Thiếu nhi)
*
Chỉ trong Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chiên lễ vượt qua (Thiếu nhi)
Chiên Thiên Chúa (Thiếu nhi)
Chính Chúa dạy con (Thiếu nhi)
*
Cho con là chính con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho Dân Thánh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Chúa an bài muôn sự (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa ban bánh (Tv. 77) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa ban bánh (Thiếu nhi)
Chúa ban bánh từ trời (Thiếu nhi)
Chúa ban bốn mùa (Dâng lễ)
Chúa bảo vệ con (Tv. 3) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa chiên hiền (Thiếu nhi)
Chúa chiên nhân lành (Thiếu nhi)
Chúa chữa tôi – Hải Triều
Chúa dựng nên con (Tv. 138) (Các Thánh)
Chúa đã biết con (Tv. 138) (Các Thánh)
Chúa đầy lòng thương xót (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa đầy lòng thương xót (Lòng Thương Xót Chúa)
Chúa để mắt (Tv. 32) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa để mắt (Thiếu nhi)
Chúa đến khi nào (Mùa Vọng)
Chúa đến thăm con (Thiếu nhi)
Chúa hiển linh (Mùa Giáng Sinh)
Chúa là khiên mộc (Tv. 83) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa là nguồn ánh sáng (Tv. 26) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa là thành (Tv. 17) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa là thành (Thiếu nhi)
Chúa là Vua muôn đời (Tv. 28) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa là Vua muôn đời (Thiếu nhi)
Chúa lên trời (Tv. 46) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa luôn từ ái (Tv. 129) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa luôn từ ái (Thiếu nhi)
*
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Mùa Vọng)
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Mùa Vọng)
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (Mùa Vọng)
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (Mùa Vọng)
Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Mùa Chay)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Mùa Chay)
Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Mùa Chay)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Mùa Chay)
Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 65) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 95) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 105) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 94) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 6 Thường Niên Tv. 30) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 12) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 17) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 24) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 26) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 26) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 27) (Nhập lễ)
Chúa Nhật 13 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 14 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 15 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 16 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 17 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 18 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 19 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 20 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 21 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 22 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 23 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 24 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 25 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 26 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 27 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 28 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 29 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 30 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 31 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 32 Thường Niên (Nhập lễ)
Chúa Nhật 33 Thường Niên (Nhập lễ)
*
Chúa ơi! Sao bỏ con (Tv. 21) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa sáng tạo và quan phòng (Chủ đề)
Chúa sẽ ban hồng ân (Tv. 84) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa sẽ ban hồng ân (Thiếu nhi)
Chúa sẽ ngự vào (Tv. 23) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa Tể càn khôn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa tình yêu (Thiếu nhi)
Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Chúa Thánh Thần)
Chúa truyền (Tv. 10) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa truyền (Thiếu nhi)
*
Chúc Chúa Xuân (Xuân)
Chúc tụng Chúa Trời (Tv. 102) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúc tụng Chúa Trời (Thiếu nhi)
Chúc tụng và tôn vinh Chúa Giêsu (Tv. 109) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúng con hồn nhiên (Tv. 22) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúng con hồn nhiên (Thiếu nhi)
Chúng tôi đã thấy (Thiếu nhi)
Chúng tôi đã thấy Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Chuông chiều (+ Cát Minh)

D.

*
Dân Xion hỡi (Mùa Vọng)
Dâng hiến Mẹ (Đức Mẹ)
Dâng hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
Dâng lên (Dâng lễ)
Dâng Mẹ tất cả (Đức Mẹ)
Dâng về Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dấu chân Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Diễm phúc đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dòng nước hằng sống (Thiếu nhi)
Dụ ngôn Nước Trời (Thánh ca Tin Mừng)

Đ.

*
Đàng Thánh Giá (Chủ đề)
Đầm ấm sum vầy (Các Thánh)
Đấng ban sự sống (Chúa Thánh Thần)
Đất thiêng Mẹ hiền (Đức Mẹ)
Đây dòng dõi thánh – Hải Triều
Đây hiến lễ (Các Thánh)
*
Đèn chầu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đêm hoan ca (Mùa Giáng Sinh)
Đêm nay (Mùa Giáng Sinh)
*
Điều răn Hội Thánh (Chủ đề)
Điều răn Thứ Nhất (Chủ đề)
Điều răn Thứ Hai (Chủ đề)
Điều răn Thứ Ba (Chủ đề)
Điều răn Thứ Tư (Chủ đề)
Điều răn Thứ Năm (Chủ đề)
Điều răn Thứ Sáu+Chín (Chủ đề)
Điều răn Thứ Bảy+Mười (Chủ đề)
Điều răn Thứ Tám (Chủ đề)
*
Đò quê (Nhạc Thiếu nhi)
Đội ơn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đội ơn (Thiếu nhi)
Động bóng tùng (Chủ đề)
Đời con là đóa Mân Côi (Đức Mẹ)
*
Đức Bà Maria (Chủ đề)
Đức Chúa Thánh Thần (Chủ đề)
Đức Giêsu Kitô (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đức Giêsu Kitô (Thiếu nhi)
Đức Maria hồn xác lên trời (Nhập lễ)
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (Đức Mẹ)
Đức Mẹ (Chủ đề)
Đức Mẹ dưới chân Thánh Giá (lời: Xuân Văn)
Đức Mẹ La Vang (thơ: Đỗ Xuân Quế)
Đức Mẹ ru con (thơ: Xuân Văn)
Được Cha mến thương (Thiếu nhi)
Đường lối Chúa (Tv. 24) (Thánh vịnh – Đáp ca)

E.

*

G.

*
Gặp Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Gần mây (Chủ đề)
*
Gốc đa đầu đinh (Nhạc Thiếu nhi)
Gương sáng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Giêrusalem (Tv. 121) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Giêrusalem (Thiếu nhi)
Giêrusalem hỡi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Giêsu nhân lành (Tv. 22) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Giêsu nhân lành (Thiếu nhi)
Giữa muôn trùng (Tv. 106) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Giữa muôn trùng (Thiếu nhi)

H.

*
Hạnh phúc của con (Tv. 72) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hạnh phúc của con (Thiếu nhi)
Hạnh phúc thay (Tv. 32) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hạnh phúc thay (Tv. 118) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hạnh phúc thay (Thiếu nhi)
Hát lên mừng Chúa (Tv. 97) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hát lên mừng Chúa (Thiếu nhi)
Hát mừng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hạt giống trời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hạt lúa (Thiếu nhi)
Hãy đi (Tv. 116) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy hát ca tưng bừng (Mùa Giáng Sinh)
Hãy hân hoan (Mùa Vọng)
Hãy kết hợp (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy mở mắt ra (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy tin (Thiếu nhi)
Hãy vui mừng (Thiếu nhi)
*
Hiến kế (Nhạc Thiếu nhi)
Hiến lễ triền miên (Các Thánh)
Hiếu kính Mẹ Cha (Cha Mẹ)
*
Họ được ăn (Tv. 77) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hoa cỏ đầu hôm (Chủ đề)
Hoan hô Chúa (Tv. 23) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Họ được ăn (Thiếu nhi)
Hoan hô Thế Tử (Mùa Giáng Sinh)
*
Hội Thánh Chúa Kitô (Chủ đề)
Hôm con đi (Nhạc Thiếu nhi)
Hôm nay (Tv. 95) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hôm nay Chúa làm người (Thiếu nhi)
Hồn con mòn mỏi (Thiếu nhi)
Hồn quê mỗi bước (Chủ đề)
Hồn thơ vỗ cánh (Chủ đề)
*
Hỡi mạch nước (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hỡi ngàn dân (Thiếu nhi)

I.

*

K.

*
Kẻ nghèo hèn (Thiếu nhi)
Kẻ trộm (Nhạc Thiếu nhi)
Kêu cầu Chúa (Tv. 6) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Kinh dâng mình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh dâng mình cho Thánh Gia (Các Thánh)
Kinh lạy Máu và Nước (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh ngoan (Đức Mẹ)
Kinh Thánh Mẫu La Vang (Đức Mẹ)
Kinh trông cậy (Đức Mẹ)
Kinh ngọc (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kinh nguyện ngày mới (Ca nguyên – Hiệp lễ)
Kinh nguyện ngày mới (Thiếu nhi)
Kinh Thánh Martino (Các Thánh)
*
Kính chào Đức Nữ Vương (thơ: Đỗ Xuân Quế) (hòa âm: Cát Minh)
Kính chào Thân Mẫu (Đức Mẹ)
Kính lạy Máu và Nước (Thiếu nhi)
Kính mừng Maria (Đức Mẹ)
*
Khi nâng chén (Tv. 115) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Khi ta nâng chén (Thiếu nhi)
Khi thức giấc (Tv. 16) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Khi thức giấc (Thiếu nhi)
Khúc hát dâng hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)

L.

*
Là tình yêu (Thiếu nhi)
Lái buôn (Nhạc Thiếu nhi)
Lạy Cha con xin phó thác (Tv. 30) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lạy Chúa con thờ (Tv. 21) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lạy Đức Mẹ Mễ Du (thơ: Đỗ Xuân Quế)
Lạy Đức Nữ Trinh (Đức Mẹ)
Lạy Trinh Nữ Maria (Đức Mẹ)
*
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) (Nhập lễ)
Lễ cầu cho thiếu nhi (Tv. 148) (Nhập lễ)
Lễ Chúa Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Lễ Chúa hiển dung (Nhập lễ)
Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Nhập lễ)
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Chúa Thánh Thần)
Lễ chung về Đức Mẹ (Tv. 44) (Nhập lễ)
Lễ chung về Thánh Mục Tử (Nhập lễ)
Lễ chung về Thánh Nam-Nữ (Tv. 91) (Nhập lễ)
Lễ chung về Thánh Tiến Sĩ (Nhập lễ)
Lễ chung về Thánh Tử Đạo (Tv. 126) (Nhập lễ)
Lễ chung về Thánh Trinh Nữ (Nhập lễ)
Lễ dâng gia đình (Dâng lễ)
Lễ dâng ngày mùa/1 (Dâng lễ)
Lễ dâng ngày mùa/2 (Dâng lễ)
Lễ dâng ngày mùa/3 (Dâng lễ)
Lễ đêm Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Nhập lễ)
Lễ Giao thừa (Tv. 133) (Nhập lễ)
Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ (Các Thánh)
Lễ Hôn phối (Tv. 19) (Nhập lễ)
Lễ kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ (Nhập lễ)
Lễ Khấn lần đầu (Tv. 39) (Nhập lễ)
Lễ Khấn trọn đời (Tv. 65) (Nhập lễ)
Lễ mừng Sinh nhật Đức Maria (Tv. 10) (Nhập lễ)
Lễ ngày Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Lễ rạng đông Giáng Sinh/1 (Mùa Giáng Sinh)
Lễ rạng đông Giáng Sinh/2 (Mùa Giáng Sinh)
Lễ rao giảng Tin Mừng (Tv. 66) (Nhập lễ)
Lễ tạ ơn (Nhập lễ)
Lễ Tân niên (Nhập lễ)
Lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria (Nhập lễ)
Lễ thánh hóa công ăn việc làm (Tv. 64) (Nhập lễ)
Lễ Thánh Phao-lô Tông đồ trở lại (Nhập lễ)
Lễ Vọng Đức Maria hồn xác lên trời (Tv. 97) (Nhập lễ)
Lễ Vọng Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Lễ Vọng Hai Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông đồ (Tv. 95) (Nhập lễ)
*
Lên đền (Tv. 121) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Loài người và tội tổ tông (Chủ đề)
Lòng hợp lòng (Dâng lễ)
Lòng vàng (Các Thánh)
*
Lời chia tay (Chủ đề)
Lời Chúa (Thiếu nhi)
Lời Chúa thứ tha (Thiếu nhi)
Lời hứa Phêrô (Các Thánh)
Lời kinh ban mai (Thiếu nhi)
Lời kinh Hiền Mẫu (Các Thánh)
Lời kinh nhiệt thành (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời tín thác (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời tôi ca – ý thơ: Tagore (Chủ đề)
*
Lúc ngặt nghèo (Tv. 90) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lưới nhạc – ý thơ: R. Tagore (Chủ đề)
*
Lý hồng ân (Cầu hồn)
Lý hồng ân (Thiếu nhi)

M.

*
Magnificat (Thiếu nhi)
Mặt trời công chính (Đức Mẹ)
Mặt trời công chính (Thiếu nhi)
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi (Chủ đề)
Mây (Chủ đề)
*
Mẹ – Hải Triều (thơ Từ Linh)
Mẹ bên Thánh giá (Đức Mẹ)
Mẹ đang đón chờ (Đức Mẹ)
Mẹ La Vang (thơ: Đỗ Xuân Quế)
Mẹ La Vang, Mẹ phù hộ các giáo hữu (Đức Mẹ)
Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam (thơ: Đỗ Xuân Quế)
Mẹ ơi! (Đức Mẹ)
Mẹ phù hộ các giáo hữu (Đức Mẹ)
Mẹ thưa vâng (Đức Mẹ)
Mẹ vẫn ở đầu non (Chủ đề)
Mẹ về Trời (ý thơ: Lê Đình Bảng)
*
Món quà thăm viếng (Đức Mẹ)
Mong Chúa (Tv. 41) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Một lời kinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Một trẻ thơ (Mùa Giáng Sinh)
Mời Chúa (Chủ đề)
*
Mùa hoa mới (+ Cát Minh)
Mục đồng đã thấy (Mùa Giáng Sinh)
Mưa đêm (Nhạc Thiếu nhi)
Mưa ơi (Mùa Vọng)
Mừng Cha Thánh Đông (Các Thánh)
Mừng Chúa Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Mừng Chư Thánh (Các Thánh)
Mừng Thánh Antôn (Các Thánh)
Mừng Thánh Phaolô Lê Văn Lộc (Các Thánh)

N.

*
Nào hỡi các dân tộc (Tv. 95) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Này đây trinh nữ (Thiếu nhi)
Nắm tay con (Đức Mẹ)
*
Niềm hoan lạc đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Niềm tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Niềm tin cứu độ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Nụ nhài xưa (Nhạc Thiếu nhi)
Nữ hoàng bên hữu (Tv. 44) (Đức Mẹ)
Nước Trời quý giá (Thiếu nhi)

Ng.

*
Ngàn ánh huy hoàng (Mùa Giáng Sinh)
Ngàn thu một chữ tâm (Chủ đề)
Ngay từ sớm (Tv. 5) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ngày xuân (Thiếu nhi)
Ngây thơ (Nhạc Thiếu nhi)
*
Ngôi Ba tặng ban (Chúa Thánh Thần)
Ngôi Hai cứu chuộc (Chủ đề)
Ngôi Hai xuống thế làm người (Chủ đề)
Ngôi Lời đã làm người (Thiếu nhi)
Ngờ đâu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngỡ tưởng hồn xưa (Chủ đề)
Ngợi ca Thần Khí Chúa (Chúa Thánh Thần)
Ngợi khen Chúa (Tv. 9) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ngợi khen Chúa (Thiếu nhi)
Ngợi khen Chúa Tể càn khôn (Dâng lễ)
*
Nguồn vui (Chủ đề)
Nguồn vui – Sức sống (Tv. 15) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Nguyên khởi (Thiếu nhi)
Nguyện chúc bạn (Chủ đề)
Nguyện Thần Khí Chúa (Chúa Thánh Thần)
*
Người làm tôi bất tận (Chủ đề)
Người ta sống (Thiếu nhi)
*
Nghiệm mà xxem (Tv. 33) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Nghiệm mà xem (Thiếu nhi)

Nh.

*
Nhận ra Chúa (Thiếu nhi)
Nhật ký gởi Mẹ bề trên (Chủ đề)
*
Nhìn lên Mẹ (Đức Mẹ)
*
Nhớ đến Lòng Thương Xót Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nhớ đến lòng thương xót Chúa (Lòng Thương Xót Chúa)
Nhớ Mẹ Mân Côi (Đức Mẹ)
Nhớ tích La Vang (Đức Mẹ)
*
Như Cha hằng sống (Thiếu nhi)
Như chúng ta là một (Thiếu nhi)
Như trái ngọt lành (Tv. 84) (Thánh vịnh – Đáp ca)

O.

*
Ôm trăng (Nhạc Thiếu nhi)
Ôi Chúa Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ôi Chúa quyền năng (Tv. 103) (Thiếu nhi)
Ôi Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ôi Thượng Đế (Chủ đề)
Ôi vĩ đại (Tv. 125) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Ơ trăng (Đức Mẹ)
Ở trong trái tim Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ơn Chúa (Chủ đề)
Ơn Chúa phù trì (Tv. 53) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ơn Trời (Chủ đề)

P.

*
Phục Sinh (Chủ đề)
Phúc thay (Thiếu nhi)
*
Phút dịu êm (Chủ đề)
Phút kết hợp (Thiếu nhi)
Phút nhiệm mầu (Chủ đề)

Q.

*
Qua cửa đẹp, Mẹ về Trời (thơ: Lê Đình Bảng)
Quan tòa (Nhạc Thiếu nhi)
*
Quên nhớ (Chủ đề)

R.

*
Rộn ràng niềm vui (Dâng lễ)
*
Ru mẹ (Nhạc Thiếu nhi)

S.

*
Sao Chúa vẫn yêu thương (Mùa Giáng Sinh)
*
Sinh môn tử môn (Chủ đề)
*
Sống đức tin (Thiếu nhi)
Sống trong nhà Chúa (Tv. 22) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Suốt cuộc đời (Các Thánh)

T.

*
Tạ ơn (Chủ đề)
*
Tán tụng Chúa (Tv. 147) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tán tụng Chúa đi (Thiếu nhi)
Tâm nguyện thánh hiến (Tận hiến)
Tâm thư Lòng Nhân Hậu Của Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tất cả (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tâu Thánh Thượng (Tv. 144) (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Tiếc ngày qua (Các Thánh)
Tiến về trước (Chủ đề)
Tiếng đàn lòng (Chủ đề)
Tiếng tù và (Các Thánh)
Tiếng trông canh năm (Các Thánh)
*
Tim đèn em tôi (Nhạc Thiếu nhi)
Tin là được (Thiếu nhi)
Tin yêu – Hy vọng (Chủ đề)
*
Tình thương Chúa (Tv. 35) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tình thương Chúa (Thiếu nhi)
*
Toàn trái đất (Tv. 97) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tôi hớn hở mừng vui (Đức Mẹ)
*
Tuyên xưng (Thiếu nhi)
Từ khi (Nhạc Thiếu nhi)
Từ khi Ngài đến – Hải Triều
Tự do (Nhạc Thiếu nhi)
Tươi đẹp thay (Tv. 1) (Thánh vịnh – Đáp ca)

Th.

*
Thánh Antôn (Các Thánh)
Thánh Gia Thất (Tv. 127) (Mùa Giáng Sinh)
Thánh Thần trong con (Chúa Thánh Thần)
Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm (Các Thánh)

Thánh Antôn – Hải Triều
Thánh Đa Minh Bùi Văn Úy
Thánh Đa Minh Trạch
Thánh Gioan Baotixita Cỏn
Thánh Gioan Charles Corney Tân
Thánh Giuse Marchand Du
Thánh Giuse tuyệt vời
Thánh Isiđôrô Gagelin Kính
Thánh Mỹ, Thánh Truật, Thánh Đường
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự 
Thánh Sampêdrô Xuyên
Thánh Simon Phan Đắc Hòa
Thánh Vinh Sơn Phan Hiếu Liêm
Thánh Tôma Đệ
*
Thánh vịnh 4 (3 PS/B) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 4 – Hải Triều
Thánh vịnh 16 – Hải Triều
Thánh vịnh 21 – Hải Triều
Thánh vịnh 21. – Hải Triều
Thánh vịnh 22 – Hải Triều
Thánh vịnh 23 – Hải Triều
Thánh vịnh 24 – Hải Triều
Thánh vịnh 26 – Hải Triều
Thánh vịnh 28 – Hải Triều
Thánh vịnh 30 – Hải Triều
Thánh vịnh 32 – Hải Triều
Thánh vịnh 33 – Hải Triều
Thánh vịnh 44 – Hải Triều
Thánh vịnh 46 – Hải Triều
Thánh vịnh 50 (Tôi sẽ chỗi dậy) – Hải Triều
Thánh vịnh 66 – Hải Triều
Thánh vịnh 71 – Hải Triều
Thánh vịnh 79 – Hải Triều
Thánh vịnh 88 – Hải Triều
Thánh vịnh 88. – Hải Triều
Thánh vịnh 89 – Hải Triều
Thánh vịnh 89 (CN 28 TNB) – Hải Triều
Thánh vịnh 90 – Hải Triều
Thánh vịnh 94 – Hải Triều
Thánh vịnh 95 – Hải Triều
Thánh vịnh 96 – Hải Triều
Thánh vịnh 97 – Hải Triều
Thánh vịnh 33 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 50 (24 TN/C) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 89 (28 TN/B) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 89 (23 TN/C) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 97 (5 PS) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 115 – Hải Triều
Thánh vịnh 125 – Hải Triều
Thánh vịnh 129 – Hải Triều
Thánh vịnh 136 – Hải Triều
Thánh vịnh 137 – Hải Triều
Thánh vịnh 144 – Hải Triều
Thánh vịnh 136 (4 MC/B) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 137 (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Thắp hương (Cầu hồn)
Thắp sáng niềm tin – Hải Triều
*
Thân lạy Thánh Mẫu La Vang (lời: Bảo Tịnh)
Thần dân Chúa (Tv. 28) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thần dân Chúa (Thiếu nhi)
Thần Khí Chúa (Chúa Thánh Thần)
Thần tiên (Nhạc Thiếu nhi)
Thần tượng (Nhạc Thiếu nhi)
Thầy là cây nho (Thiếu nhi)
*
Theo Giêsu (Thiếu nhi)
Thế giới (Nhạc Thiếu nhi)
*
Thiên Bình (Chủ đề)
Thiên Chúa thết tiệc (Tv. 144) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thiên Chúa thết tiệc (Thiếu nhi)
Thiên đường (Chủ đề)
Thiên Thần (Chủ đề)
*
Thơ (Nhạc Thiếu nhi)
*
Thủy thủ (Nhạc Thiếu nhi)
Thuyền giấy (Nhạc Thiếu nhi)
*
Thư Nô-en gửi Huế (Chủ đề)
Thưa Thầy, thưa Mẹ con đi (Chủ đề)
Thương sao (Mùa Giáng Sinh)

Tr.

*
Trăng non (Nhạc Thiếu nhi)
Trăng Nguyệt Biều (Chủ đề)
*
Trẻ thơ ấy (Mùa Giáng Sinh)
Trên ngực hoa (Chủ đề)
*
Triều đại Người (Tv. 71) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Trình diện Chúa (Các Thánh)
*
Trò hoa (Nhạc Thiếu nhi)
Trò biến hóa (Nhạc Thiếu nhi)
Trong máng cỏ đơn sơ (Mùa Giáng Sinh)
Trời ngả tối (Đức Mẹ)

U.

*
Ước gì (Tv. 66) (Thánh vịnh – Đáp ca)

V.

*
Vạn phúc Đấng ngự đến (Tv. 46) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Vào thánh điện (Nhập lễ)
Vầng đông viếng thăm (Thiếu nhi)
*
Về bên Mẹ (Đức Mẹ)
Về La Vang (Đức Mẹ)
*
Vì Chúa nhân hậu (Các Thánh)
Viếng Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Vinh Danh Thiên Chúa (Mùa Giáng Sinh)
*
Vui lên (Mùa Giáng Sinh)
Vùng lên Giêrusalem (Thiếu nhi)
*
Vững niềm tin (Tv. 26) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Vườn Thầy (Chủ đề)

X.

*
Xanh mấy tình (Chủ đề)
*
Xin Chúa ở cùng chúng con (Thiếu nhi)
Xin Chúa xét soi (Tv. 7) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin Chúa xót thương (Tv. 50) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin dù lòng thương (Tv. 50) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin dủ lòng thương (Tv. 85) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin đốt lửa lòng (Chúa Thánh Thần)
Xin đốt lửa lòng (Thiếu nhi)
Xin đứng lên (Tv. 10) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin đừng trì hoãn (Tv. 69) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin giúp con (Chúa Thánh Thần)
Xin giúp con (Thiếu nhi)
Xin hồi phục (Tv. 79) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin nở nụ cười (Chủ đề)
Xin sai Thánh Linh (Tv. 103) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin sai Thánh Thần Chúa (Tv. 103) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin tỏa ánh Tôn Nhan (Tv. 4) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin tỏa ánh Tôn Nhan (Tv. 30) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin tỏa ánh Tôn Nhan (Thiếu nhi)
Xin vâng (thơ: Xuân Văn)
*
Xuân hiếu kính cha mẹ – Hải Triều

Y.14

*
Yêu con đời đời – Hải Triều Hải Linh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s