*Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai là anh em tôi (Lc 10,25-37) (Thánh ca Tin Mừng) (15 TN/C)

Ai làm lớn phải phục vụ (Thánh ca Tin Mừng)
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuống (Thánh ca Tin Mừng) (22 TN/C)
Ánh mắt yêu thương (Mùa Chay)
Ân lộc Đêm Thánh (Mùa Giáng Sinh)

B.

*
Bạn tình ơi hãy đến (Hôn phối)
Bao ngày mong đợi (Cầu hồn)
*
Bêlem Chúa Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Bên Chúa lắng nghe Lời Ngài (Thánh ca Tin Mừng)
Bên Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên máng cỏ nhớ năm xưa (Mùa Giáng Sinh)
Bên Mẹ yêu thương (Hôn phối)
Bên nhau nguyện cầu (Hôn phối)
Bên nhau nguyện thề (Hôn phối)
Bên nhau thề ước (Hôn phối)
Bên nhau ước nguyện (Hôn phối)
*
Bến bờ yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Biết chi đáp đền (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Biết khi nào Chúa đến(Ca nguyện – Hiệp lễ)
Biết khi nào Chúa đến (Mùa Vọng)
*
Bởi vì yêu (Hôn phối)
*
Bước con quay về (Mùa Chay)
Bước con trở về (Mùa Chay)
Bước chân sải cánh mỏi mòn (Ca nguyện – Hiệp lễ)

C.

*
Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống
Ca vang tình thương Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Cảm tạ Chúa ban tình yêu (Hôn phối)
Cảm tạ hồng ân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cảm tạ tình yêu (Hôn phối)
Cảm tạ tình yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cảm tạ tình yêu Chúa Trời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cảm tạ tri ân Chúa(Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cảm tạ tri ân Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Cánh diều đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Cây bút chì trong tay Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cậy trông Chúa thôi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Cỏ lùng và hạt giống tốt (Thánh ca Tin Mừng)
Có gì mà dâng Chúa (Dâng lễ)
Có Ngài đưa lối (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con cần có Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con chỉ là (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con chờ đến bao giờ (Cầu hồn)
Con dâng Mẹ tình yêu (Hôn phối)
Con đường tình Chúa (Mùa Chay)
Con kêu cầu Chúa (Cầu hồn)
Con luôn cần Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con muốn là (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con xin được ở bên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con yêu Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Con yêu mến Mẹ (Đức Mẹ)
*
Của ăn Lương Thần (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Của lễ mến thương (Hôn phối)
Cung điệu tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cùng nhau đoan hứa (Hôn phối)
Cùng nhau hoàn thiện (Thánh ca Tin Mừng)

Ch.

*
Chân lý yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Chỉ có Ngài mà thôi/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chỉ có Ngài mà thôi/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chỉ vì yêu thương (Mùa Phục Sinh)
Chiều nay hòa nhịp yêu thương (Hôn phối)
Chính Chúa chở che đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Cho con cậy trông yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con được sống bên Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Cho con niềm tin yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con tìm đến Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con tìm đến với Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con tin yêu cuộc đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con thêm lòng tin (Lc. 17: 5-10) (Thánh ca Tin Mừng)
Cho con trái tim yêu thương (Thánh ca Tin Mừng)
Cho con vượt qua cơn cám dỗ (Thánh ca Tin Mừng)
Chờ mong Chúa đến (Mùa Vọng)
*
Chúa ban cho có đôi (Hôn phối)
Chúa ban tình yêu (Hôn phối)
Chúa buồn con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa chiến thắng khải hoàn (Mùa Phục Sinh)
Chúa cho có đôi (Hôn phối)
Chúa đã chọn con (Tận hiến)
Chúa giữ gìn con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa hằng xót thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa kết hợp không được phân ly (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa là Chúa muôn loài (34 TN/C)
Chúa là gia nghiệp đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa luôn xót thương (Lòng Thương Xót Chúa)
Chúa mãi thương con(Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa mãi xót thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Chúa Nhật 1 Mùa Chay/A (Tv. 50) (Đáp ca)
Chúa Nhật 2 Mùa Chay/A (Tv. 32) (Đáp ca)
Chúa Nhật 3 Mùa Chay/A (Tv. 94) (Đáp ca)
Chúa Nhật 4 Mùa Chay/A (Tv. 22) (Đáp ca)
Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A (Tv. 129) (Đáp ca)
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) (Đáp ca)
Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65) (Đáp ca) 
Chúa Nhật 4 Thường Niên/A (Tv. 23) (Đáp ca)
Chúa Nhật 5 Thường Niên/A (Tv. 111) (Đáp ca)
Chúa Nhật 5 Thường Niên/A (Mt. 5,13-16) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa Nhật 6 Thường Niên/A (Tv. 118) (Đáp ca)
Chúa Nhật 7 Thường Niên/A (Tv. 102) (Đáp ca)
Chúa Nhật 12 Thường Niên/A (Tv. 68) (Đáp ca)
Chúa Nhật 12 Thường Niên/A (Mt 10, 26-33) (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa Nhật 13 Thường Niên/A (Tv. 88) (Đáp ca)
Chúa Nhật 13 Thường Niên/A (Mt 10,37-42) (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa Nhật 14 Thường Niên/A (Tv. 144) (Đáp ca)
Chúa Nhật 14 Thường Niên/A (Mt 11,25-30) (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa Nhật 15 Thường Niên/A (Tv. 64) (Đáp ca)
Chúa Nhật 16 Thường Niên/A (Tv. 85) (Đáp ca)
Chúa Nhật 16 Thường Niên/A (Mt 13,24-30) (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa Nhật 17 Thường Niên/A (Tv. 118) (Đáp ca)
Chúa Nhật 19 Thường Niên/A (Tv. 84) (Đáp ca)
Chúa Nhật 20 Thường Niên/A (Tv. 66) (Đáp ca)
Chúa Nhật 21 Thường Niên/A (Tv. 137) (Đáp ca)
Chúa Nhật 22 Thường Niên/A (Tv. 62) (Đáp ca)
Chúa Nhật 23 Thường Niên/A (Tv. 94) (Đáp ca)
Chúa Nhật 24 Thường Niên/A (Tv. 102) (Đáp ca)
Chúa Nhật 25 Thường Niên/A (Tv. 144) (Đáp ca)
Chúa Nhật 26 Thường Niên/A (Tv. 24) (Đáp ca)
Chúa Nhật 27 Thường Niên/A (Tv. 79) (Đáp ca)
Chúa Nhật 28 Thường Niên/A (Tv. 22) (Đáp ca)
Chúa Nhật 29 Thường Niên/A (Tv. 95) (Đáp ca)
Chúa Nhật 30 Thường Niên/A (Tv. 17) (Đáp ca)
Chúa Nhật 31 Thường Niên/A (Tv. 130) (Đáp ca)
Chúa Nhật 32 Thường Niên/A (Tv. 62) (Đáp ca)
Chúa Nhật 33 Thường Niên/A (Tv. 127) (Đáp ca)
Chúa Nhật 34 Thường Niên/A – Lễ Kitô Vua (Tv. 22) (Đáp ca)
Chúa Nhật 18 Thường Niên/A (Tv. 144) (Đáp ca)
Chúa Nhật 13 Thường Niên/C (Tv. 15) (Đáp ca)
Chúa Nhật 14 Thường Niên/C (Tv. 65) (Đáp ca)
Chúa Nhật 15 Thường Niên/C (Tv.68) (Đáp ca)
Chúa Nhật 16 Thường Niên/C (Tv. 14) (Đáp ca)
Chúa Nhật 17 Thường Niên/C (Tv. 137) (Đáp ca)
Chúa Nhật 18 Thường Niên/C (Tv. 94) (Đáp ca)
Chúa Nhật 19 Thường Niên/C (Tv. 32) (Đáp ca)
Chúa Nhật 20 Thường Niên/C (Tv. 39) (Đáp ca)
Chúa Nhật 21 Thường Niên/C (Tv. 116) (Đáp ca)
Chúa Nhật 22 Thường Niên/C (Tv. 67) (Đáp ca)
Chúa Nhật 25 Thường Niên/C (Tv. 112) (Đáp ca)
Chúa Nhật 26 Thường Niên/C (Tv. 145) (Đáp ca)
Chúa Nhật 27 Thường Niên.C (Tv. 94) (Đáp ca)
Chúa Nhật 28 Thường Niên/C (Tv. 97) (Đáp ca)
Chúa Nhật 29 Khánh Nhật Truyền Giáo (Tv. 18a) (Đáp ca)
Chúa Nhật 29 Thường Niên/C (Tv. 120) (Đáp ca)
Chúa Nhật 30 Thường Niên/C (Tv. 33) (Đáp ca)
Chúa Nhật 33 Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125) (Đáp ca)
Chúa Nhật Chúa chịu Phép rửa (Tv. 28)
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi/A (Đáp ca)
Chúa Nhật Lễ Mân Côi (Đáp ca)
Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa /A (Tv. 147)
*
Chúa ở bên con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa quan phòng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa sẽ lau khô nước mắt (Cầu hồn)
Chúa thương con người cho có đôi (Hôn phối)
Chúa thương giữ gìn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa trong đời con (Thể loại Thánh ca khác)
Chúa vẫn đợi chờ (Mùa Chay)
Chúa vẫn thương con(Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa vẫn trông chờ (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa vẫn xót thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Chúng con về (Kết lễ)
*
Chuyện một đêm đông (Mùa Giáng Sinh)

D.

*
Dakêu gặp Chúa biến đổi cuộc đời (Thánh ca Tin Mừng)
Dạt dào tình Chúa yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Dâng cuộc đời con (Dâng lễ)
Dâng cuộc đời hôn nhân (Hôn phối)
Dâng Chúa Hài Nhi (Mùa Giáng Sinh)
Dâng Chúa trọn niềm thương yêu (Dâng lễ)
Dâng gì cho Chúa đêm đông (Mùa Giáng Sinh)
Dâng gì cho Chúa đêm nay (Mùa Giáng Sinh)
Dâng hôn lễ cuộc đời (Hôn phối)
Dâng lễ Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Dâng Mẹ chuỗi ngọc Mân Côi (Đức Mẹ)
Dâng Mẹ tình hồng (Hôn phối)
Dâng Mẹ tình yêu con (Hôn phối)
Dâng người thân con (Cầu hồn)
Dâng tình yêu chúng con (Hôn phối)
*
Dọn đường Chúa đến (Mùa Vọng)
*
Dụ ngôn con chiên bị mất (Thánh ca Tin Mừng)
Dụ ngôn hạt cải (Thánh ca Tin Mừng)

Đ.

*
Đại dương Lòng Chúa Xót Thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đại dương tình Mẹ (Đức Mẹ)
*
Đêm nay Chúa ra đời (Mùa Giáng Sinh)
Đến bên Mẹ yêu (Hôn phối)
Đến dự tiệc cưới (Thánh ca Tin Mừng)
*
Điều răn trọng nhất (Thánh ca Tin Mừng)
*
Đón mừng Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Đón nhận Nước Trời bằng tâm hồn trẻ thơ (Thánh ca Tin Mừng)
Đôi tim hồng dâng Chúa (Hôn phối)
Đời con dâng Chúa (Dâng lễ)
Đưa nhau vào nhà Chúa (Hôn phối)
Đường Thập giá (Mùa Chay)
Đường Thập giá, Đường tình yêu (Mùa Chay)

G.

*
Gặp Chúa nơi anh em (Thánh ca Tin Mừng)
*
Giây phút thần tiên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Giếng nước Trường Sinh (CN 3A MC) (Thánh ca Tin Mừng)
Giọt lệ ăn năn (Mùa Chay)
Giọt lệ thống hối (Mùa Chay)
Giờ phút trao thề hứa (Hôn phối)
Giữ trọn tình yêu (Hôn phối)

H.

*
Hai cách cầu nguyện (Thánh ca Tin Mừng)
Hai đứa con làm vườn nho (Thánh ca Tin Mừng)
Hái hoa tặng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
Hạnh phúc thay (Tận hiến)
Hạnh phúc trong con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hát lời tạ ơn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hạt giống tốt và cỏ lùng (Thánh ca Tin Mừng)
*
Hãy đến với Ta (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy làm giàu trước mặt Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy nếm thử mà xem (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy sinh lợi ra (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy sống đời bé thơ (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy tỉnh thức và sẵn sàng (Lc. 12,32-48) (Thánh ca Tin Mừng) (19 TN/C)
Hãy thương nhau (Kết lễ)
Hãy tỉnh thức và sẵn sàng (Lc. 12,32-48) (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy xé lòng về với Chúa(Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy yêu kẻ thù (Thánh ca Tin Mừng)
*
Hẹn thề thương yêu (Hôn phối)
Hiệp lời cầu nguyện (Thánh ca Tin Mừng)
Hoa Mân Côi con dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Hóa bánh ra nhiều (Thánh ca Tin Mừng)
Hoan ca Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Hứa yêu mãi mãi (Hôn phối)

K.

*
Kết nối tơ duyên (Hôn phối)
Kiên trì cầu nguyện (Thánh ca Tin Mừng)
Kiên trì trong cầu nguyện (Lc 11,1-13) (Ca nguyện – Hiệp lễ) (17 TN/C)
Kinh Mân Côi dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Kính mừng Mẹ đầy ơn phúc (Đức Mẹ)
*
Khi Mẹ dự tiệc cưới Canna (Hôn phối)
Khôn ngoan xây nhà trên đá (Hôn phối)
Khúc ca tạ ơn(Ca nguyện – Hiệp lễ)

L.

*
Lạc đà chui qua lỗ kim (Thánh ca Tin Mừng)
Làm gì để được sự sống đời đời (Thánh ca Tin Mừng)
Làm hòa anh em rồi dâng của lễ (Thánh ca Tin Mừng)
Làm sao con biết (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Làm sao con dám quên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Làm sao con hiểu hết – Trương Thế Bạch
Làm sao đáp đền (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lần đầu đón Chúa (Thiếu Nhi)
*
Lễ dâng tâm thành (Dâng lễ)
Lễ dâng tình yêu (Dâng lễ)
Lễ đã hết ta ra về (Kết lễ)
Lễ vật hiến dâng (Dâng lễ)
Lễ xong ta đi vào đời (Kết lễ)
Lên đền thánh Chúa (Nhập lễ)
*
Lòng trung tín (Lc. 15,1-13) (Thánh ca Tin Mừng) (25 TN/C)
Lòng xót thương của Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lỡ bước hoang đàng (Mùa Chay)
Lời ca đẹp nhất dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Lời Chúa trong cuộc đời(Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời hứa kết duyên (Hôn phối)
Lời kêu xin lên Mẹ (Cầu hồn)
Lời Mẹ nhắn nhủ (Đức Mẹ)
Lời nguyện cầu trong đêm (Cầu hồn)
Lời nguyện dâng (Dâng lễ)
Lời thề chung đôi (Hôn phối)

M.

*
Mãi mãi con vẫn yêu Ngài(Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Mẹ Nữ Trinh Vương (Đức Mẹ)
Mẹ thương cuộc tình con (Hôn phối)
Mẹ thương hai con (Hôn phối)
Mến Chúa yêu người (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Mong chờ Chúa (Mùa Vọng)
Mong về bên Chúa(Ca nguyện – Hiệp lễ)
Một đêm Chúa sinh ra (Mùa Giáng Sinh)
*
Mùa hồng ân đã về (Mùa Giáng Sinh)
Muốn theo Chúa hãy vác Thánh giá (Thánh ca Tin Mừng)
Mừng Chúa lên trời (Mùa Phục Sinh)
Mừng Chúa ra đời (Mùa Giáng Sinh)
Mừng hôn phối năm mươi năm (Hôn phối)
Mừng Noel bình an đã về (Mùa Giáng Sinh)
Mừng Thánh Giuse (Các Thánh)

N.

*
Nào ai suy thấu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Năm mươi năm hồng ân hôn phối (Hôn phối)
Năm sắc hoa dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Nâng ly rượu mừng (Hôn phối)
*
Nếm thử mà xem (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nếu không ăn năn sẽ bị hủy diệt (Thánh ca Tin Mừng)
Nếu không có Ngài(Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nếu thiếu Ngài(Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Niềm vui khải hoàn (Mùa Phục Sinh)
Noel đêm trời huyền diệu (Mùa Giáng Sinh)
*
Nước Trời giống kho tàng ngọc quý (Thánh ca Tin Mừng)

Ng.

*
Ngàn hoa Mân Côi dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Ngồi bên chân Chúa (Lc 10,38-42) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngồi bên chân Chúa (Lc 10,38-42) (Thánh ca Tin Mừng) (16 TN/C)
Ngợi ca tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Nguyện Chúa chúc lành (Hôn phối)
Nguyện Chúa chúc phúc (Hôn phối)
Nguyện Chúa chúc phúc (Đáp ca)
Nguyện Mẹ thương (Đức Mẹ)
*
Người gieo giống (Thánh ca Tin Mừng)
Người phú hộ dại khờ (Lc. 12, 13-21) (Thánh ca Tin Mừng) (18 TN/C)
*
Nghĩa yêu (Hôn phối)
Nghĩa yêu thương (Hôn phối)

Nh.

*
Nhà phú hộ và Lazarô (Lc. 16,19-31) (Thánh ca Tin Mừng)
Nhiệm mầu cao siêu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Nhìn lên cây Thánh giá (Mùa Chay)
Nhớ về Tổ tiên (Cha Mẹ)

O.

*
Ôi tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ôi tình yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) (24 TN/C)
Ông bà cha mẹ kính yêu (Cha Mẹ)
Ở trong Nhà Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ơn Cha nghĩa Mẹ/1 (Cha Mẹ)
Ơn Cha nghĩa Mẹ/2 (Cha Mẹ)
Ơn Cha nghĩa Mẹ/3 (Cha Mẹ)
Ơn Cha nghĩa Mẹ/4 (Cha Mẹ)
Ơn Cha nghĩa Mẹ/5 (Cha Mẹ)
Ơn Cha nghĩa Mẹ/6 (Cha Mẹ)
Ơn Cha nghĩa Me/7 (Cha Mẹ)

P.

*
Phêrô con có yêu Thầy không (Các Thánh)
Phúc thay cho bạn (Hôn phối)
Phúc thật tám mối (Thánh ca Tin Mừng)

Q.

*
Qua cửa hẹp vào Nước Trời (Lc. 13,22-30) (Thánh ca Tin Mừng) (21 TN/C)

R.

*
Ra về bình an (Kết lễ)

S.

*
Sám hối ăn năn theo Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Sám hối trở về (Mùa Chay)
Sánh bước (Nhạc cưới)
Sánh vai với Chúa (Kết lễ)
Sấp mình thờ lạy (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Sự sáng thế gian (Thánh ca Tin Mừng)

T.

*
Ta hân hoan ra về (Kết lễ)
Tạ ơn hôn lễ tình yêu (Hôn phối)
Tạ ơn Thiên Chúa (Kết lễ)
Tạ tình Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tâm tình cầu xin tha thứ (Thánh ca Tin Mừng)
*
Tiếng Chúa kêu mời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tiếng Chúa kêu mời (Thánh ca Tin Mừng) (14 TN/C)
Tiếng chuông chiêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Tìm đến Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tìm về bên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Tin tưởng vào Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình con dâng hiến (Dâng lễ)
Tình con dâng Mẹ (Hôn phối)
Tình con trong tình Chúa(Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình của Chúa cao vời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Tình Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ) (24 TN/C)
Tình Cha nghĩa Mẹ (Cha Mẹ)
Tình Chúa ban tặng (Hôn phối)
Tình Chúa cao vời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa chữa lành (Thánh ca Tin Mừng)
Tình Chúa muôn đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa quá bao la (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa quá cao vời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa tình con (Thể loại Thánh ca khác)
Tình Chúa tình tuyệt vời – Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Tình ca Mẹ thương con (Đức Mẹ)
*
Tình Ngài cao quý (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Ngài cao vời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Ngài thật vô biên(Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Ngài thương con(Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Tình thắm duyên nồng (Hôn phối)
Tình Thiên Chúa muôn đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình trời se duyên (Hôn phối)
*
Tình yêu bắt đầu từ hôm nay (Hôn phối)
Tình yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu Chúa bao la (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu Chúa Trời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu muôn đời (Hôn phối)
Tình yêu Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Tình yêu Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Tuyên xưng Chúa Ba Ngôi 
Tuyên xưng danh Thầy (Mt 10,26-33) (Thánh ca Tin Mừng) (12 TN/A)
Từ bỏ mình đi theo Chúa (Lc. 14,25-33) (Thánh ca Tin Mừng) (23 TN/C)
Từ bỏ mình vác Thập giá (Thánh ca Tin Mừng)
Từ đây có nhau bên nhau (Hôn phối)
Tựa nương Lòng Thương Xót Chúa (Lòng Thương Xót Chúa)

Th.

*
Tha bảy mươi lần bảy (Thánh ca Tin Mừng)
Thánh giá cuộc đời(Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thánh Giuse (Các Thánh)
Thánh thể linh thiêng (Thánh Thể – Thánh Tâm)
*
Thánh vịnh 14 (Đáp ca) (16 TN/C)
Thánh vịnh 15 (Đáp ca) (13 TN/C)
Thánh vịnh 16 (Đáp ca) (32. TN/C)   
Thánh vịnh 21 (Đáp ca) (Chúa Nhật Lễ Lá)
Thánh vịnh 22 (Đáp ca) (4 PS/A)
Thánh vịnh 23 (Đáp ca) (4 MV/A)
Thánh vịnh 23 (Đáp ca) (4 TN/A)
Thánh vinh 28 (Đáp ca) (Chúa chịu Phép Rửa)
Thánh vịnh 32 (Đáp ca) (2 MC/A)
Thánh vịnh 32 (Đáp ca) (5 PS/A)
Thánh vịnh 32 (Đáp ca) (19 TN/C)
Thánh vịnh 39 (Đáp ca) (20 TN/C)
Thánh vịnh 46 (Đáp ca) Lễ Thăng Thiên
Thánh vịnh 50 (Đáp ca) (24 TN/C)
Thánh vịnh 50 (Đáp ca) (1 MC/A)
Thánh vịnh 64 (Đáp ca) (15 TN/A)
Thánh vịnh 65 (Đáp ca) (6 PS/A)
Thánh vịnh 65 (Đáp ca) (14 TN/C)
Thánh vịnh 67 (Đáp ca) (22 TN/C)
Thánh vịnh 68 (Đáp ca) (12 TN/A)
Thánh vịnh 68 (Đáp ca) (15 TN/C)
Thánh vịnh 71 (Đáp ca) (2 MV/A)
Thánh vịnh 85 (Đáp ca) (16 TN/A)
Thánh vịnh 88 (Đáp ca) (13 TN/A)
Thánh vịnh 89 (Đáp ca) (23 TN/C)
Thánh vịnh 94 (Đáp ca) (18 TN/C)
Thánh vịnh 97 (Đáp ca) (33 TN/C)
Thánh vịnh 102 (Đáp ca) (7 TN/A)
Thánh vịnh 103 (Đáp ca) (Chúa Thánh Thần hiện xuống/A)
Thánh vịnh 111 (Đáp ca) (5 TN/A)
Thánh vịnh 112 (Đáp ca) (25 TN/C)
Thánh vịnh 116 (Đáp ca) (21 TN/C)
Thánh vịnh 118 (Đáp ca) (6 TN/A)
Thánh vịnh 118 (Đáp ca) (17 TN/A)
Thánh vịnh 121 (Đáp ca) (1 MV/A)
Thánh vịnh 121 (Đáp ca) (34 TN/C)
Thánh vịnh 127 – Nguyện Chúa chúc phúc
Thánh vịnh 129 (Đáp ca) (5 MC/A)
Thánh vịnh 137 (Đáp ca) (17 TN/C)
Thánh vịnh 144 (Đáp ca) (14 TN/A)
Thánh vịnh 144 (Đáp ca) (18 TN/A)
Thánh vịnh 144 (Đáp ca) (31. TN/C)
Thánh vịnh 145 (Đáp ca) (26 TN/C)
Thánh vịnh 145 (Đáp ca) (3 MV/A)
Thánh vịnh 147 (CN MMT/A)
*
Thập giá đời con (Thể loại Thánh ca khác)
Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
*
Thiên Chúa uy quyền (Thánh ca Tin Mừng)
*
Thương Chúa Hài Đồng (Mùa Giáng Sinh)
Thương nhau (Hôn phối)
Thương nhau suốt đời (Hôn phối)

Tr.

*
Trong tình Chúa vô biên (Thể loại Thánh ca khác)
Trông mong tình Chúa(Ca nguyện – Hiệp lễ)

V.

*
Van xin lên Mẹ (Cầu hồn)
Vào đền thánh Chúa Trời (Nhập lễ)
Vào đời (Kết lễ)
*
Về bên Chúa (Nhập lễ)
Về bên Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Về bên Chúa muôn đời (Cầu hồn)
Về bên Mẹ (Đức Mẹ)
Về với Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Vui lên mừng Chúa (Kết lễ)
Vững tin cầu xin Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Vững tin vào Ngài (Thánh ca Tin Mừng)
Vườn nho Chúa Viên đá góc (Thánh ca Tin Mừng)

X.

*
Xin cứu vớt linh hồn con (Cầu hồn)
Xin cho tình yêu mới (Hôn phối)
Xin Chúa nối kết chúng con (Hôn phối)
Xin Chúa Thánh Thần ngự đến
Xin được mãi bên nhau (Hôn phối)
Xin Mẹ cứu các linh hồn (Cầu hồn)
Xin mở cho con (CN 4A MC) (Thánh ca Tin Mừng)
Xin Ngài đến thăm (Mùa Vọng)
Xin theo Ngài suốt đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin thương xót con (Lc. 17: 11-19) (Thánh ca Tin Mừng)

Y.

*
Yêu Chúa vẹn tình (Tận hiến)
Yêu nhau mãi mãi (Hôn phối)
Yêu thương bên nhau (Hôn phối)

*

*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ – THƯ VIỆN THÁNH CA (PDF.).

*

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

4 thoughts on “*Nhạc sĩ Trương Thế Bạch – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

  1. Tôi là ns Trương Thế Bạch Rất vui mình được đóng góp phần nhỏ cho wordpress nguyênthoai mình muốn qởi thêm nhạc thánh ca cho blog thì gởi bằng cách nào vậy nguyenthoaij

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s