*Nhạc sĩ Hiền Hòa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

123.7

*
25 Năm hồng ân Giáo xứ (Thánh ca Tạ ơn) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
60 Năm hồng ân Giáo xứ (Thánh ca Tạ ơn) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

A.

*
Alleluia Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

B.

*
Bài ca thống hối (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Bước hồi tâm (Thánh Ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

C.

*
Ca khen tình yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Ca mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Các Thánh) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Cất tiếng tạ ơn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Có Chúa trong cuộc sống (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Con cần Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Con đi tìm Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Con đường Thánh Giá (Ca nguyện – HIệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Con không thể làm tôi hai chủ (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Con ra về (Kết Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Con tìm Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Con tựa nương nơi Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Con xin dâng (Dâng Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Con xin dâng lên Mẹ (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Của lễ cậy tin (Dâng Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Của lễ tiến dâng (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

Ch.

*
Chân lý tình nhiệm mầu (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Cho con được thấy (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Cho con tìm thấy – Hiền Hòa
Cho con thấy Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Cho con thấy Chúa (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Chờ mong Chúa đến (Mùa Vọng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Chúa biến hình (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Chúa biết con yêu mến Ngài (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Chúa chạnh lòng xót thương (Thánh Ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Chúa Giêsu chịu phép rửa (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Chúa gọi con về (Cầu Hồn) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Chúa lên trời (Mùa Phục Sinh) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Chúa mời gọi con (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Chúa vẫn biết (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Chứng nhân tình yêu (Kết Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

D.

*
Dâng Chúa đời hôn nhân (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Dâng Chúa lòng thành (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Dâng Chúa tình duyên vợ chồng (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Dâng hoa kính Mẹ – Hiền Hòa
Dâng lời cung chúc (Các Thánh) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Dâng lời hoan chúc (Các Thánh) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Dâng lời tạ ơn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)– Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Dâng Mẹ gia đình (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Dâng Mẹ ngàn hoa (Dâng hoa Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Dâng tiến (Dâng Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Dấu chân tìm về (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Dấu chân vào đời (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Dụ ngôn con chiên lạc và đồng bạc bị mất (Thánh Ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Dụ ngôn thợ làm vườn nho (Thánh Ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Đợi trông Chúa đến (Mùa Vọng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

H.

*
Hạnh phúc đời dâng (Tận Hiến) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Hát ca mừng Mẹ (Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Hát lên bài ca (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Hãy đến với Ta (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Hãy tỉnh thức (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Hân hoan tiến về Nhà Chúa (Nhập Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Hiến lễ cậy trông (Cầu hồn) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Hiến lễ cuối cùng (Cầu Hồn) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Hiến lễ đời con (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Hiến tế tình yêu (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Hoa dâng kính Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Hoa dâng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Hòa lên khúc hát (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Hòa lên khúc hát (Nhập lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Hồn con khao khát Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Hồng ân 25 năm Linh mục (Thánh Ca Tạ Ơn) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Hương trầm cung tiến (Đức Mẹ)
Hương trầm tiến dâng (Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Huyền nhiệm đời Linh mục (Tận Hiến) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Huyền nhiệm Thánh Giá (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

K.

*
Kinh dâng gia đình (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Kính dâng Nữ Vương gia đình (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Kính dâng Nữ Vương gia đình (Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Kính tiến lên Cha (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Khắc ghi tình Chúa (Tận hiến) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Khúc ca tình yêu (Tận hiến) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Khúc hát lên đền (Nhập Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Khúc hát Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)

L.

*
Lạy Chúa! Nếu Ngài muốn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Lạy Chúa! Nếu Ngài muốn (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lạy Chúa xin hãy đến (Mùa Vọng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lạy Mẹ La Vang (Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Lễ con dâng lên (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lễ dâng (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lễ dâng cứu độ (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lễ dâng đầu mùa (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lễ dâng Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lễ dâng ngày Xuân (Xuân) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lễ dâng tình yêu (Dâng Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lễ dâng trông đợi (Mùa Vọng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lễ vật tiến dâng (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Lòng con thống hối (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lòng Cha từ ái (Lòng Thương Xót Chúa)
Lòng Cha từ ái (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lòng Chúa nhân từ (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Lòng thành dâng Chúa (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lòng thành dâng tiến (Dâng Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lòng thành thống hối (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lòng xót thương của Cha (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lòng xót thương của Cha (Lòng Thương Xót Chúa) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Lời hát tạ ơn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lời kinh dâng Mẹ (Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lời kinh gia đình (Đức Mẹ)
Lời kinh gia đình (Hôn phối) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lời kinh khấn nguyện (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lời kinh nguyện cầu (Tận Hiến) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lời kinh tạ lỗi (Thiếu Nhi) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lời kinh trong đêm (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lời khấn nguyện (Cầu hồn) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lời nguyện xin (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lời tâm nguyện (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Lời tâm nguyện (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lời thống hối (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lời trần tình (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Lời tri ân Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

M.

*
Mầu nhiệm Nước Trời (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Mầu nhiệm nước trời (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Mối tình huyền siêu (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Mùa Xuân ân phúc (Xuân) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Mừng Chúa lên trời (Mùa Phục Sinh) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

N.

*
Nén bạc Chúa trao (Thánh Ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Nén hương dâng Mẹ (Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Nến hồng dâng Mẹ (Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Niềm tin nơi Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Niềm vui Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Niềm vui Phục Sinh (Mùa Phục Sinh) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Niềm vui rước Chúa (Thiếu Nhi) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Niềm xác tín (Kết Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

Ng.

*
Ngàn hoa dâng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Nguyện ca (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Nguyện ca (Tận Hiến)
Nguyện Chúa thứ tha (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Nguyện dâng (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Nguyện hiến dâng (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Nguyện hiến dâng (Tận hiến) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Nguyện Mẹ thương (Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Nguyện ước (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Nguyện ước đời con (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
*
Người đã ra đi rồi (Cầu hồn) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Người phú hộ và anh La-gia-rô (Thánh Ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Người về Emmau (Thánh Ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

Nh.

*
Nhạc khúc Giáng sinh (Mùa Giáng Sinh) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Nhiệm mầu Cây Thánh Giá (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Nhiệm mầu Cây Thánh Giá (Thể loại Thánh ca Phụng Vụ khác)

S.

*
Sao Chúa đành im lặng? (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

T.

*
Tạ ơn Chúa Xuân (Xuân) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tâm tình thống hối (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Tiệc cưới Cana (Thánh Ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tiến dâng về Mẹ (Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tiếng Chúa gọi mời (Thánh Ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tiếng gọi yêu thương (Thánh Ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tiếng lòng (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tiếng nói cuộc đời (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Tình bác ái (Thánh Ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tình ca dâng hiến (Tận Hiến)
Tình Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tình Chúa cao vời (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tình Chúa yêu con/1 (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tình Chúa yêu con/2 (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Tình Chúa nhiệm mầu (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tình Chúa yêu thương (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tình Chúa yêu thương (Tận Hiến)
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi (Kết lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tình yêu Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tình yêu Thập Giá (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*
Tự tình cát bụi (Cầu Hồn) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tung hô Nữ Vương (Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tuổi hồng dâng Chúa (Thiếu Nhi) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Tuổi thơ dâng Chúa/2 (Thiếu Nhi) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

Th.

*
Thâp giá tình yêu (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Thờ lạy Trái tim Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

Tr.

*
Trái tim của Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Trái tim tình yêu (Thánh Thể – Thánh Tâm) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Trần gian khát mong (Mùa Vọng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Trong tình yêu Chúa (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Trở về bên Chúa (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

V.

*
Về cung thánh (Nhập Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Về nơi cung thánh (Nhập Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

X.

*
Xin cho con được thấy (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Xin Chúa thứ tha (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Xin một lòng trung kiên (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Xin tiến dâng về Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Xin thứ tha (Mùa Chay) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Xin vâng như Mẹ (Đức Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
Xuân yêu thương (Xuân) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019

Y.

*
Yêu như Chúa yêu (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Yêu như Chúa đã yêu (Thánh ca Tin Mừng) – Tgp. Sài Gòn 03.05.2019
*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.).

*
Trên 1000 Ca khúc.

Trên 500 Ca khúc.
.

Trên 300 Ca khúc.
.
Trên 200 Ca khúc.
.
Trên 100 Ca khúc.
.
Trên 50 Ca khúc.
.
Trên 25 Ca khúc.
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s