*Thánh ca Tin Mừng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.
AlleluiaCao Minh Thắng2B Thường Niên
AlleluiaCao Minh Thắng4B Thường Niên
AlleluiaCao Minh Thắng6B Thường Niên
AlleluiaCao Minh Thắng7B Thường Niên
AlleluiaCao Minh Thắng13C Thường Niên
AlleluiaCao Minh Thắng14C Thường Niên
AlleluiaCao Minh Thắng15C Thường Niên
Alleluia Đêm Giáng SinhNgọc Cẩn
Alleluia Lễ Vượt QuaNgọc Cẩn
Alleluia Ngày ThánhNgọc Cẩn
Ai khôn ai dạiTrầm Thiên Thu
Ai là anh em tôi?Nguyễn Văn Tuyên
Ai là anh em tôi?Từ Duyên
Ai là Mẹ Ta?Quang Uy
Ai làm lớn phải phục vụTrương Thế Bạch
Ai mong sống đời đời La Thập Tự
Ai muốn theo Ta Bùi Ninh
Ai muốn theo TaKim Long
Ai muốn theo ThầyTrần Thế
Ai nâng lên sẽ bị hạ xuốngTrương Thế Bạch
Ai rước ChúaHải Triều
Ai theo NgàiLa Thập Tự
Ai vả má này thì đưa má bên kiaTrương Thế Bạch
Ai vất vảHải Triều
Ai yêu mến ThầyLa Thập Tự
Ap-ba Cha ơiHải Triều
Anh em cứ xinBùi Ninh
Anh em hãy chịu đựngNguyễn Chánh
Anh mù BartimêTri Văn Vinh
Ánh sáng ơn cứu độDấu Chân
B.

*
Bà đầy ơn phúc – Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.)
Bà góa nghèo (Mc. 12: 38-44) – Đinh Công Huỳnh
.
Bài ca Đức Mến – Thành Tâm (Lm.)
Bài ca hiệp thông (Ga. 15: 5) 
Bài ca Môi Sen – Thành Tâm (Lm.)
Bài ca người tôi trung 1 (Kim Anh – Đình Khánh)
Bài ca người tôi trung 4 (Kim Anh – Đình Khánh)
Bài ca tha thứ – Trầm Thiên Thu
Bài ca thống hối – Thành Tâm (Lm.)
Bài học khiêm nhu – Mai Nguyên Vũ
Bài học khôn ngoan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bài Thương Khó (Phúc Âm Thánh Gioan) – Nguyễn Văn Hòa (Gm.)
Bánh ban sự sống – La Thập Tự
Bánh hóa nhiều (Lc. 9: 16-17) – Vinam
Bánh tình yêu – Mai Nguyên Vũ (Gp. Xuân Lộc 05.06.2009)
Bánh trường sinh – Bùi Ninh (Lm.)
Bánh trường sinh – Hải Triều
Bát phúc (Mt. 5,1-12) – Mi Trầm
Bát phúc/2
Bảy mươi lần bảy (Mt. 18: 21-35) – Tri Văn Vinh
*
Bên Chúa lắng nghe Lời Ngài – Trương Thế Bạch
Bên Chúa tình yêu – Bùi Ninh
Bên sông Gio-đan – Bình An
Bền đỗ sẽ được cứu rỗi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Biến hình đổi dạng – Thái Nguyên (Lm.)
Biết khi nào Chúa đến – Trương Thế Bạch
Bình an và chia rẽ (Lc. 12: 49-53) – Trầm Thiên Thu

C.

*
Ca ngợi Đức Kitô – Thành Tâm (Lm.)
Ca tiếp liên Lễ Phục Sinh – Ngọc Cẩn
Cả thành xôn xao – Hải Triều
Các con hãy đi – Bùi Ninh (Lm.)
Các con hãy sẵn sàng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Các con là ánh sáng (Mt. 5: 14)
Các tầng trời mở ra – Thái Nguyên
Các Thánh Tử Đạo – Bùi Ninh
Cảm mến Tình Cha – Thành Tâm (Lm.)
Cảm tạ tri ân Chúa – Trương Thế Bạch
Cám dỗ – Trầm Thiên Thu
Can đảm lên – Hải Triều
Canh thức sẵn sàng – Bùi Ninh
*
Câu chuyện Nước Trời – Lê Tín
Cầu cho các tín hữu đã qua đời/1 – Hải Triều
Cầu cho các tín hữu đã qua đời/2 – Hải Triều
Cầu cho các tín hữu đã qua đời/3 – Hải Triều
*
César và Thiên Chúa – La Thập Tự
*
Có ai theo Ngài – La Thập Tự
Có Chúa đời bình an (Ga. 2: 1-11) – Huy Hoàng (Chúa Nhật 2C)
Có Đấng đến sau tôi (Mc. 1: 6-11) – Mi Trầm
Có Ngài sợ chi – La Thập Tự (Lm.)
Có Tiên tri nào? – Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.)
Cỏ lùng và hạt giống tốt – Trương Thế Bạch
*
Con dấu yêu của Cha (Is. 42) – Nguyên Kha
Con đẹp lòng Cha (Is. 42) – Nguyên Kha
Con được tha (Lc. 7: 36-50) – Vinam (Chúa Nhật 11C)
Con đường từ bỏ – La Thập Tự
Con hãy xin (Lc. 11: 1-13) – Vinam (Chúa Nhật 17C)
Con không xin – Ngọc Linh (Gp. Ban Mê Thuột 08.01.2008)
Con là Đá – Kim Long (Lm.)
Con là Ngôn sứ (Lc. 1,68-79) – Nguyên Kha
Con luôn tin nơi Ngài – Hương Đan (Sr.) (Gp. Nha Trang 19.06.2011)
Con muốn chúng được ở với Con (Ga. 17: 11-19) – Nguyên Kha
Con muốn làm cây nho – La Thập Tự
Con nên tảng đá 1 – Bùi Ninh
Con nên tảng đá 2 – Bùi Ninh (Lm.)
Con Người đến – Hải Triều
Con phải làm chi – Bùi Ninh
Con xin được như Ngài – Từ Duyên
Con xin phó thác – Ngọc Linh (Gp. Ban Mê Thuột 08.01.2008)
Con xin tin – Bùi Ninh
Con xin tin – Hùng Lân
Con xin tri ân – Bùi Ninh
Con yêu Chúa – Trương Thế Bạch
Con yêu dấu – Hải Triều
Con yêu dấu của Cha (Is. 42) – Nguyên Kha
*
Còn ngươi hãy bước theo Ta – Linh Giao
*
Cung hiến Thánh đường Latêranô – Hải Triều
Cùng Chúa lên đỉnh núi – Hải Triều
Cùng Mẹ Maria – Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.)
Cùng Ngài con sống yêu thương – Lê Tín
Cùng nhau hoàn thiện – Trương Thế Bạch
*
Cứ bền đỗ (Lc. 21: 5-19) – Trầm Thiên Thu
Cứ để các bé – Hải Triều
Cửa ơi – Kim Long

C(h).

*
Chẳng còn lại gì – Thái Nguyên
*
Chén đắng – Hải Triều
Chén đắng (2 bè) – Hải Triều
*
Chỉ có một chủ (Lc. 16: 1-13) – Trầm Thiên Thu
Chỉ có một điều cần – Xuân Thảo (Lm.)
Chỉ một tấm bánh – Hải Triều
Chỉ vì vinh danh Chúa – Vương Diệu (Lm.)
Chiên Lễ Vượt Qua – Hải Triều
Chiên Thiên Chúa – Hải Triều
Chiên Thiên Chúa – La Thập Tự (Lm.)
Chính Thầy là sự sống – Nguyễn Chánh
*
Cho con được sống bên Chúa – Trương Thế Bạch
Cho con được thấy – Từ Duyên
Cho con luôn tỉnh thức – Ân Đức (Lm.)
Cho con niềm tin – La Thập Tự
Cho con tinh sạch (CN 6 TN B) – La Thập Tự
Cho con trái tim yêu thương – Trương Thế Bạch
Cho con vượt qua cơn cám dỗ – Trương Thế Bạch
Cho con yêu người – La Thập Tự
Chọn phần hơn (Lc. 10: 38-42) – Vinam (Chúa Nhật 16C)
Chọn phần tốt nhất – Hoài Bắc
Chọn phần tốt nhất – Trầm Thiên Thu
*
Chớ lo ngày mai (Mt. 6: 24-34) – Trầm Thiên Thu
*
Chúa an bài – Hải Triều
Chúa ban bánh từ trời – Hải Triều
Chúa biến hình (Mt. 17) – Duy Tân
Chúa biến hình/2 – Mi Trầm
Chúa biến hình (Mt. 17: 1) – Nguyễn Hữu (Nhập lễ Chúa Hiển Dung)
Chúa biết con yêu mến (Ga. 21: 1-19) – Clara
Chúa công minh – Hải Triều
Chúa Cha yêu mến – Hải Triều
Chúa chạnh lòng thương – Hải Triều
Chúa chạnh lòng thương – Hương Đan (Sr.) (Gp. Nha Trang 08.06.2011)
Chúa chiên hiền – Hải Triều
Chúa chiên nhân lành – Hải Triều
Chúa chịu Phép Rửa – Martino Khúc Tiên
Chúa chịu Phép Rửa – Mi Trầm
Chúa chịu Phép Rửa – Thanh Lâm
Chúa chữa tôi (Ga. 9: 11) – Hải Triều
Chúa đã chúc phúc – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã gọi tôi – Thái Nguyên
Chúa đã thứ tha – La Thập Tự (Lm.)
Chúa đã xuất hiện – Hải Triều
Chúa đến thăm con – Hải Triều
Chúa Giêsu đi trên mặt nước – Hải Triều
Chúa kết hợp không được phân ly – Trương Thế Bạch
Chúa là cây nho – Ân Đức (Lm.)
Chúa là Chúa muôn loài – Trương Thế Bạch
Chúa là đền thờ – La Thập Tự
Chúa là kho tàng – La Thập Tự (Lm.)
Chúa là sự sống lại – Cao Huy Hoàng (Gp. Phan Thiết 2011)
Chúa là Vua – La Thập Tự
Chúa mãi yêu thương – Đinh Thanh Hiền
Chúa nơi quê hương – La Thập Tự (Lm.)
Chúa ở với tôi – La Thập Tự (Lm.)
Chúa sống lại rồi – Thành Tâm (Lm.)
Chúa sống trong tôi (Ga. 2: 20) – Fa Thăng
Chúa sống trong tôi (Ga. 2: 16-21) – Trầm Thiên Thu
Chúa ta ngự đến – Hải Triều
Chúa tình yêu – Hải Triều
Chúa thương cứu độ – Thành Tâm (Lm.)
Chúa vẫn trông chờ – Trương Thế Bạch
Chúa xuân tuyệt vời – Hải Triều
*
Chúc tụng Chúa/1 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Chúc tụng Chúa/2 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Chúc tụng Chúa đi – Hải Triều
Chúc tụng Danh Chúa – Ngọc Linh (Gp. Ban Mê Thuột 01.08.2008)
Chúc tụng Thánh Danh – Hải Triều
*
Chung khúc phúc cho ai – Viết Chung
Chúng tôi đã thấy – Hải Triều
*
Chuyện cầu nguyện (Lc. 18: 8-14) – Trầm Thiên Thu
Chuyện cơm bánh – La Thập Tự
Chuyện đời (Mc. 10: 17-30) – Trầm Thiên Thu
Chuyện khiêm nhu (Lc. 14: 7-11) – Trầm Thiên Thu
Chuyện người mù (Ga. 9: 1-41) – Trầm Thiên Thu
Chuyện tích trữ (Lc. 12: 13-21) – Trầm Thiên Thu
Chuyện tha thứ (Mt. 18: 21-35) – Trầm Thiên Thu

D.

*
Dakêu gặp Chúa biến đổi cuộc đời – Trương Thế Bạch
Dám ra khỏi mình – Thái Nguyên
Dân Xion ơi – Thành Tâm (Lm.)
Dâng hiến một đời – La Thập Tự
Dầu con đã biết – La Thập Tự
Dầu đến giờ nào – La Thập Tự (Lm.)
*
Dòng nước hằng sống – Hải Triều
*
Dụ ngôn cỏ lùng – La Thập Tự
Dụ ngôn con chiên bị mất – Trương Thế Bạch
Dụ ngôn hạt cải – Trương Thế Bạch
Dụ ngôn mười trinh nữ – La Thập Tự
Dụ ngôn người phú hộ – La Thập Tự
Dụ ngôn Nước Trời – La Thập Tự

Đ.

*
Đấng cứu độ tôi (Is. 12,2-6) – Kim Long (Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/C)
Đây đất thánh – Hải Triều
Đây là Con Ta (Mt. 3,16-17) – Duy Tân (Chúa chịu Phép Rửa)
Đây là Con Ta yêu dấu – Sơn Ca Linh (Chúa chịu Phép Rửa)
Đây là Con Ta yêu dấu (Mc. 9: 7-8) – Trần Thế
Đây là Đấng – Hải Triều
*
Đèn sáng trên nơi cao (Mt. 5: 13-16) – Nguyên Kha
Đến dự tiệc cưới – Trương Thế Bạch
Đến với Cha yêu – Hồng Trần Phạm Đình Đài
*
Đi bình an – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Đi Galilê – Hải Triều
Điều kiện theo Chúa (Mt. 16: 24-27) – Trầm Thiên Thu
Điều răn mới – Thành Tâm (Lm.)
Điều răn trọng nhất – Trương Thế Bạch
*
Đón nhận Nước Trời bằng tâm hồn trẻ thơ – Trương Thế Bạch
Đôi bề (Mt. 22: 15-22) – Trầm Thiên Thu
Đồng xanh thơ – Hải Triều
*
Đức Tin-Đức Cậy-Đức Mến – Nguyễn Văn Hiến
Đừng quá lo lắng – La Thập Tự
Đừng sợ chi – Kim Long (Lm.)
Được Cha mến thương – Hải Triều
Được và mất (Mt. 16: 26) – Trầm Thiên Thu
*
Đường đến vinh quang – La Thập Tự
Đường đi cõi phúc – La Thập Tự
Đường Giêsu (Ga. 14: 6-7) – Trầm Thiên Thu
Đường thập giá – La Thập Tự
Đường vinh quang của Chúa – Thiên Uyên (Sr.) (Gp. Nha Trang 08.06.2015)
Đường vinh quang Chúa – Từ Duyên

E.

*
Emmanuel (Mt. 1: 18-24) – Thiên Duyên (4.MV/A)
Ephata – Thành Tâm (Lm.)
Ephata con mở ra – Thế Thông (thơ Từ Linh)
Exultet. Mừng vui lên – Văn Chi (Lm.)

G.

*
Gặp Chúa nơi anh em – Trương Thế Bạch
Gặp gỡ nơi Đức Giê-su – Nguyễn Duy
Gần lòng Chúa – Ngọc Linh (Gp. Ban Mê Thuột 01.08.2008)
*
Giakêu! Người thu thuế – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Giã từ (Lc. 15: 11-32) – Vinam
Giáo lý mới (Mc. 2,18-22) – Mi Trầm (Chúa Nhật 8/B)
*
Giêsu Ngài là ai – La Thập Tự (Lm.)
*
Giờ đây xin để/1 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Giờ đây xin để/2 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Giới luật Chúa – La Thập Tự
Giới luật yêu thương – Trầm Thiên Thu
Giới răn mới (CN 5 PS C) – La Thập Tự (Lm.)
*
Giữa Xion – Hải Triều

H.

*
Hai cách cầu nguyện – Trương Thế Bạch
Hai đứa con làm vườn nho – Trương Thế Bạch
Hát mừng Chúa – Thái Nguyên
*
Hạt giống Lời Chúa – Thái Nguyên
Hạt giống Lời Chúa (Mt. 18: 1-9) – Tri Văn Vinh
Hạt giống tốt và cỏ lùng – Trương Thế Bạch
Hạt giống thối đi – Cao Huy Hoàng
Hạt lúa – Hải Triều
*
Hãy bước qua cửa hẹp – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy cầu nguyện đừng ngã lòng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy cho con niềm tin – Lm. La Thập Tự
Hãy cho đi (Mai Thiện)
Hãy cho họ ăn – Lm. Thái Nguyên
Hãy chỗi dậy đi – Lm. La Thập Tự
Hãy chúc tụng Chúa – Ngọc Linh (Gp. Ban Mê Thuột 01.08.2008)
Hãy để trẻ nhỏ – Viết Chung
Hãy đến với Ta (Mt. 11,28-30) – Nguyên Kha
Hãy đến với Ta – Trương Thế Bạch
Hãy đến với Ta đi – Lm. La Thập Tự
Hãy giữ lời Thầy (Ga. 4: 15-21) – Phạm Trung
Hãy hát ca tưng bừng – Hải Triều
Hãy làm giàu trước mặt Chúa – Trương Thế Bạch
Hãy làm như thế – Hoài Bắc
Hãy loan Tin Vui (Is. 40) – Nguyên Kha
Hãy luôn từ bỏ – Từ Duyên
Hãy nhảy mừng (Is. 12: 2-6) – Mi Trầm (3.MV/C)
Hãy nhảy mừng (Is. 12: 2-6) – Trầm Thiên Thu
Hãy quay về – Thành Tâm (Lm.)
Hãy sinh lợi ra – Trương Thế Bạch
Hãy sống đời bé thơ – Trương Thế Bạch
Hãy sửa lỗi nhau – La Thập Tự (Lm.)
Hãy tin – Hải Triều
Hãy tin nơi Thầy – Từ Duyên
Hãy tỉnh thức – Thành Tâm (Lm.)
Hãy tỉnh thức và sẵn sàng – Trương Thế Bạch
Hãy thức tỉnh – La Thập Tự
Hãy thương yêu nhau – Thành Tâm (Lm.)
Hãy trả cho Thiên Chúa – Trương Thế Bạch
Hãy vác thập giá mà theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
* Hãy vác Thập giá mình (Thanh An)
Hãy vững tin Ngài – Từ Duyên
Hãy xin sẽ cho – Phanxicô
Hãy xin thì sẽ được – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy yêu kẻ thù – Trương Thế Bạch
Hãy yêu người thân cận – La Thập Tự
Hãy yêu nhau – La Thập Tự
*
Hân hoan đến suối – Hải Triều
Hấp lực tình yêu (Rm. 8: 35-39) – Mai Nguyên Vũ
*
Hiền Thê của Đức Kitô (Nguyễn Thu Nga)
Hiến chương Nước Trời – Duy Tân (Lễ Các Thánh)
Hiến tế/22 – Ngọc Kôn (Hiến tế 10 Nàng Trinh Nữ)
Hiến tế đời con (Ga. 17: 19) – Từ Duyên
Hiệp lời cầu nguyện – Trương Thế Bạch
*
Hóa bánh ra nhiều – Trương Thế Bạch
Hoan ca – Mai Nguyên Vũ (Gp. Xuân Lộc 05.06.2009)
Hoan ca chứng nhân – La Thập Tự
*
Hồi hương – Mai Nguyên Vũ (Gp. Xuân Lộc 05.06.2009)
Hôm nay Chúa làm người – Hải Triều
Hồn tôi tán tụng – Hải Triều
Hồng ân cứu độ – Thái Nguyên
*
Hỡi cửa ngàn thu – Cát Minh
Hỡi người Galilê – Cao Huy Hoàng
*
Huyền thoại Giakêu – Phương Anh (Lm.)
*
Hy lễ Vượt Qua – Mai Nguyên Vũ (Gp. Xuân Lộc 05.06.2009)

K.

*
Kiên tâm (Lc. 11: 1-13) – Trầm Thiên Thu
Kiên trì cầu nguyện – Trương Thế Bạch
Kinh chiều – Xuân Tưởng
Kinh ngợi khen – Thái Nguyên

K(h).

*
Khách dự tiệc cưới (Mt. 22: 2-13) – Quang Uy (Lm.)
*
Khi con đi dâng (Mai Thiện)
Khi đến trần gian – Hải Triều
Khi nào Ngài đến – Kim Long (thơ: Xuân Ly Băng)
Khi ta nâng chén – Hải Triều
Khiêm cung phục vụ – Phạm Đắc
*
Khó tin Chúa – Thái Nguyên
Không ai đã thấy Chúa – Thành Tâm (Lm.)
Không chỉ bảy lần (Mt. 19: 21-22) – Từ Duyên
Không thấy mà tin – Cao Huy Hoàng
Không thấy mà tin – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân

L.

*
Ladarô và người phú hộ – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Là còn niềm vui – Hải Triều
Là muối, là ánh sáng – Thái Nguyên (Lm.)
Là tình yêu – Hải Triều
Lạc đà chui qua lỗ kim – Trương Thế Bạch
Làm con của Cha – Thành Tâm (Lm.)
Làm gì để được sự sống đời đời – Trương Thế Bạch
Làm hòa anh em rồi dâng của lễ – Trương Thế Bạch
Làm lớn là phục vụ /31TNA – Trương Thế Bạch
Làm vườn nho Chúa – La Thập Tự
Lạy Cha xin cho Danh Cha – Từ Duyên
Lạy Thầy! Thầy biết – Thái Nguyên
*
Lẽ nào – Hải Triều
*
Lề luật Chúa – La Thập Tự (Lm.)
Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Hải Triều
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi – Hải Triều
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – Hải Triều
Lễ Tất Niên – Hải Triều
Lễ Truyền Tin – Hải Triều
Lễ vật con dâng Cha – Huỳnh Vui
Lễ vọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – Hải Triều
Lệnh sám hối – La Thập Tự
*
Linh hồn tôi/1 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Linh hồn tôi/2 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Linh hồn tôi/3 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Linh hồn tôi/4 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Linh hồn tôi/5 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Linh hồn tôi/6 – Kim Long (Lm.) (Gp. Phú Cường 29.04.2001)
Linh hồn tôi ca lên – Trầm Hương (Sr.)
*
Lòng biết ơn – Thái Nguyên
*
Lời Chúa – Hải Triều
Lời Chúa nguồn hạnh phúc – Nhóm Lửa Hồng
Lời Chúa thứ tha – Hải Triều
* Lời dạy cho con (Hạ My Phương Nhạn)
Lời kinh ban mai – Hải Triều
Lời kinh cho gia đình – La Thập Tự
Lời kinh tuyệt vời – La Thập Tự
Lời nguyện tế hiến/1 – Thành Tâm (Lm.)
Lời nguyện tế hiến/2 – Thành Tâm (Lm.)
Lời nguyện tế hiên/3 – Thành Tâm (Lm.)
Lời tâm niệm – La Thập Tự
Lời tự tình – La Thập Tự
Lúa với cỏ lùng – Thái Nguyên

M.

*
Maria chọn phần tốt nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Mến thương – Hải Triều
*
Mối tình Giêsu/2 – Giang Ân
Một người Cha tình thương – La Thập Tự
*
Mơ ước trời cao – La Thập Tự
Mục tử nhân lành – Thái Nguyên
Muối mặn đèn sáng (Mt. 5: 13-16) – Trầm Thiên Thu
Muối và ánh sáng – Khuyết danh
Muối và ánh sáng cho đời (Nguyễn Thu Nga)
Muôn năm Chúa như vậy – Hải Triều
Muốn theo Chúa hãy vác Thánh giá – Trương Thế Bạch
*
Mừng hát Chiên Con – Thành Tâm (Lm.)
Mười cô trinh nữ (Mt. 25: 1-13) – Tri Văn Vinh

N.

*
Này con Ta yêu dấu – Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.)
Này cô gái Sion – Hải Triều
Này đây Trinh nữ – Hải Triều
Này là Người (Nguyễn Thu Nga)
*
Nếu ai yêu Thầy – La Thập Tự
Nếu hạt giống – Linh Giao
Nếu không ăn năn sẽ bị hủy diệt – Trương Thế bạch
Nếu tôi phải – Từ Duyên (Lm.)
*
Niềm hạnh phúc – Trầm Thiên Thu
Niềm vinh dự – Hải Triều
*
Noi gương thứ tha – Trầm Thiên Thu
Nỗi  niềm – Mai Nguyên Vũ
*
Nước mắt và vinh quang – La Thập Tự
Nước Trời (Mt. 13) – Duy Tân (Chúa Nhật 17/A)
Nước Trời – Phanxicô – Tgp. Sài Gòn 22.04.2005
Nước Trời đã gần – Thành Tâm (Lm.)
Nước Trời giống kho tàng ngọc quý – Trương Thế Bạch
Nước Trời quý giá – Hải Triều
Nước Trời và người giàu có – Thiên Uyên (Sr.) (Gp. Nha Trang 19.06.2011)
Nước Trời ví như kho tàng – Mai Thiện

N(g).

*
Ngài đã thương – La Thập Tự
Ngài là ai – La Thập Tự
Ngài là Chiên Thiên Chúa (Ga. 1: 29-34) – Huy Hoàng
Ngài là Vua – La Thập Tự
Ngài vẫn thứ tha – La Thập Tự
Ngày ánh sáng (Is. 9,2-4, 6-7) – Nguyên Kha
Ngày Chúa đến – Lm. Thái Nguyên
Ngày vinh quang đã tới (Is. 25,6-9) – Nguyên Kha
*
Ngọn đèn khêu cao – Viết Chung
Ngọn lửa tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ngôi Lời – Thành Tâm (Lm.)
Ngôi Lời đã làm người – Hải Triều
*
Nguồn sống – Nguyên Kha
Nguyện cầu – La Thập Tự
Nguyện xin Chúa – Từ Duyên
*
Người Con dấu yêu – La Thập Tự
Người con phung phá – Khuyết danh
Người cùi xứ Samari (Lc. 17: 11-19) – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh (28.TNC)
Người Cha nhân hậu – Quang Uy (Lm.)
Người giàu người nghèo – La Thập Tự
Người giàu và người nghèo – La Thập Tự
Người gieo giống – Hoàng Đức
Người gieo giống – La Thập Tự
Người gieo giống – Trương Thế Bạch
Người là ai – Thái Nguyên
Người là ai – Thiên Nhân
Người mục tử tốt lành – La Thập Tự
Người ơi hãy nhớ – Thành Tâm (Lm.)
Người phú hộ dại khờ – Trương Thế Bạch
Người ta sống – Hải Triều

N(h).

*
Nhà phú hộ và Lazarô – Trương Thế Bạch
Nhận ra Chúa – Hải Triều
*
Như Cha đã sai Thầy – Thiên Hồng Ân
Như Cha hằng sống – Hải Triều
Như chúng ta là một – Hải Triều
Như ngàn sao – Hải Triều
Như Thầy đã yêu – Hải Triều
Như Thầy yêu thương (Ga. 13: 34b) – Nguyễn Duy
Những kinh vắn tắt của tôi – Phạm Đức Huyến

O.

*
Ôi tình yêu Chúa – Trương Thế Bạch
Ở trong tình yêu Thiên Chúa (Nguyễn Thu Nga)

P.

*
Phần thưởng cao quý – Nguyễn Duy
Phêrô, con là đá (Mt. 16: 13-18) – Cao Huy Hoàng
Phúc cho ai – La Thập Tự (Lm.)
Phúc cho ai không thấy mà tin – Trịnh Vĩnh Thành (Gp. Sài Gòn 24.09.2019)
Phúc đức thay – Viết Chung
Phúc họa tại ta – Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.)
Phúc thay – Anh Tuấn
Phúc thay – Hải Triều
Phúc thay – La Thập Tự
Phúc thật tám mối – Trương Thế Bạch
Phút kết hợp – Hải Triều

Q.

*
Qua cửa hẹp (Lc. 13: 22-30) – Trầm Thiên Thu
Qua cửa hẹp vào Nước Trời – Trương Thế Bạch
Quả tim mới – Thành Tâm (Lm.)
Quay gót trở về – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

R.

*
Rạng rỡ niềm vui (Is. 35) – Nguyên Kha

S.

*
Sám hối ăn năn theo Chúa – Trương Thế Bạch
Sẵn sàng theo Ngài – Vũ Đình Ân
Sống (Mt. 4: 4) – Trầm Thiên Thu
Sống bác ái theo Tin Mừng – Nhật Minh
Sống Đức tin – Hải Triều
Suối nguồn tình yêu – Lê  Tín
Sự sáng thế gian – Trương Thế Bạch
Sự sống đời sau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

T.

*
Ta là sự sống lại – Nguyên Kha
Tạ ơn Ba Ngôi – La Thập Tự
Tám mối phúc (Mt. 5: 3-12) – Trầm Thiên Thu
Tám mối phúc thật – La Thập Tự
Tám mối phúc thật (Mt. 5,1-12) – Nguyễn Chánh
Tám mối phúc thật – Thành Tâm (Lm.)
Tâm ca người làm chứng – La Thập Tự
Tâm tình cầu xin tha thứ – Trương Thế Bạch
*
Tiệc cưới Cana – La Thập Tự
Tiệc cưới Cana (Ga. 2: 1-10) – Trầm Thiên Thu
Tiệc thánh gọi mời – La Thập Tự (Lm.)
Tiếng Chúa Cha – Hải Triều
Tiếng gọi giữa đêm khuya (1Sa. 3: 1-10) – Phương Anh
*
Tìm về nguồn mến yêu – Hải Triều
*
Tin là được – Hải Triều
Tin theo Chúa – Khổng Vĩnh Thành (lời: Phạm Xuân Thu)
Tin vào tình yêu Thiên Chúa – Trầm Hương (Sr.)
Tình ca tội nhân (Lc. 7: 36-8,3) – Trầm Thiên Thu
Tình con dâng Cha – Thiên Uyên (Sr.) (Gp. Nha Trang 04.03.2020)
Tình Cha – La Thập Tự
Tình Chúa chữa lành – Trương Thế Bạch
Tình Chúa tuyệt vời (Ga. 3: 13-17) – Trầm Thiên Thu
Tình phụ tử – Hoàng Đức (Lm.)
Tình phụ tử – Trầm Hương (Sr.)
Tình yêu đích thực – Từ Duyên
Tình yêu trong hành động (Mt. 7: 21-27) – Thái Nguyên (Chúa Nhật 9A)
Tình yêu và Nước Trời – Lê Tín
Tính toán (Lc. 14: 25-38) – Trầm Thiên Thu
Tỉnh thức đợi chờ – Thiên Đan (Gp. Sài Gòn 23.05.2020)
*
Tôi là ánh sáng – Duy Tân (Chúa Nhật 3 & 23 Thường Niên)
Tôi là Bánh – Duy Tân (Chúa Nhật 20 Thường Niên)
Tôi mừng rỡ – Thành Tâm (Lm.)
Tôi tin – Chính Tâm
Tôi tin chắc rằng – Nguyễn Chánh
Tôi tớ của Nước Trời – Nguyễn Thu Nga
Tôi xin hát mừng – Hải Triều
Tôn vinh Danh Chúa – Hải Triều
Tốt lành biết bao – Hải Triều
*
Tuyên xưng – Hải Triều
Tuyên xưng Danh Thầy – Trương Thế Bạch
Tuyên xưng Đức Kitô – Thái Nguyên
*
Từ ánh mắt – La Thập Tự
Từ bỏ mình đi theo Chúa /22TNA (Trương Thế Bạch)
Từ bỏ mình vác Thập giá – Trương Thế Bạch
Từ Jordanô – Cao Huy Hoàng
Từ nguồn suối thánh – Hải Triều
Từ nguyên thủy – Thành Tâm (Lm.)
Từ xưa từ xưa – La Thập Tự
Từng bước theo Ngài – La Thập Tự (Lm.)
Tưởng nhớ Tiệc Ly – Hải Triều

T(h).

*
Tha bảy mươi lần bảy – Trương Thế Bạch
Tha thứ (Mt. 18: 21-22) – Hương Vĩnh
Tha thứ – Mi Trầm (Lm.)
Thánh Gioan Tẩy Giả – Martino Khúc Tiên
Thần trí tôi mừng vui (Lc. 1,46-49) – Kim Long (thơ: Xuân Ly Băng)
Thập giá Đức Kitô – Thành Tâm (Lm.)
Thập tự đời con – Cao Huy Hoàng
Thật hết sức mừng vui – Hải Triều
Thầy là cây nho – Hải Triều
Thầy là cây nho – La Thập Tự
Thầy là cây nho (Ga. 15: 1) – Vinam
Thầy là Đức Kitô /21TNA (Trương Thế Bạch)
Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa – Trương Thế Bạch
*
Theo Chúa – Hương Đan (Sr.)
Theo Chúa  – Thành Tâm (Lm.)
Theo Giêsu – Hải Triều
*
Thiên Chúa là tình yêu – Duy Tân (Chúa Nhật 10 Thường Niên)
Thiên Chúa ta – La Thập Tự
Thiên Chúa trong Đức Kitô – Thái Nguyên
Thiên Chúa uy quyền – Trương Thế Bạch
Thiên đàng và trẻ thơ – Viết Chung
*
Thức dậy mau đi (Rm. 13: 11-14) – Nguyên Kha
Thực hành yêu thương (Lc. 10: 25-37) Trầm Thiên Thu

T(r).

*
Trả về Thiên Chúa – Thái Nguyên
Trái tim Ngài – La Thập Tự
*
Trên cánh đồng xanh – La Thập Tự
Trên đỉnh Tabor (Mt. 17: 1-13) – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Trên đường Emmau – Thành Tâm (Lm.)
Trên sông Giođan – La Thập Tự
*
Trọn đời cảm tạ – La Thập Tự (Lm.)
Trong ánh huy hoàng – Hải Triều
*
Trời cao hỡi! – Thành Tâm (Lm.)
Trời mới đất mới (Kh. 21: 1-4) – Ân Đức
*
Trung gian lời gọi (Ga. 1: 35-42) – Huy Hoàng (Chúa Nhật 2B)

U.

*

V.

*
Vàng châu ngọc báu – Cao Huy Hoàng
Vào lúc không biết (Mc. 13: 33-37) – Cao Huy Hoàng
Vâng lời Thầy – Ân Đức
Vâng lời Thầy – Thái Nguyên
Vâng lời Thầy con thả lưới – Thiên Ân
Vâng nghe Lời Chúa (Mt. 17: 5-7) – Quang Uy
Vầng Đông đang lên – Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.)
Vầng Đông viếng thăm – Hải Triều
*
Về bên Chúa – Trương Thế Bạch
Về Đất Hứa – Thành Tâm (Lm.)
Về với Cha – Hải Triều 
*
Vì chúng ta – Thành Tâm (Lm.)
Vinh Danh Thiên Chúa – Nguyên Kha
Vinh quang ngày thế mạt – La Thập Tự
Vinh quang phục vụ – La Thập Tự
*
Vòng tay Cha – Mai Nguyên Vũ
*
Vui lên anh em – Thành Tâm (Lm.)
Vui sống – Nguyễn Duy 
Vùng lên Giêrusalem – Hải Triều
*
Vững tin cầu xin Chúa – Trương Thế Bạch
Vững tin nguyện cầu – Trầm Thiên Thu
Vững tin vào Ngài – Trương Thế Bạch
Vườn địa đàng – Hùng Lân
Vườn nho Chúa /25TNA – Trương Thế Bạch
Vườn nho Chúa Viên đá góc – Trương Thế Bạch
Vượt qua giông tố (Mc. 4: 35-41) – Nguyễn Duy

X.

*
Xây nhà trên đá – Trinh Nguyên
.
Xin Chúa ban thêm lòng tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa chữa lành (Mc. 1: 40-45) – Thiên Duyên
Xin Chúa dạy con (Mai Thiện)
Xin Chúa ở cùng chúng con – Hải Triều
Xin dạy con mến yêu (Mai Thiện)
Xin đến Ngài ơi – Văn Chi
Xin đoái thương – Hải Triều
Xin là muối là men – La Thập Tự
Xin là người khiêm hạ – La Thập Tự (Lm.)
Xin một khẽ chạm – Cao Huy Hoàng (Gp. Phan Thiết 2011).
Xin mở lòng con – Hương Vĩnh
Xin mở mắt con – La Thập Tự
Xin Ngài đến – Hải Triều
Xin ở lại với con – Hải Triều
Xin sai chúng con – La Thập Tự
Xin tin yêu – Ngọc Huân
Xin tỏ Cha cho chúng con – Ân Đức (Lm.)
Xin tỏ cho chúng con – Nguyễn Duy
Xin thì sẽ được – Hoài Bắc
Xin vâng lời Thầy – La Thập Tự
Xin vâng ý Cha – Thành Tâm (Lm.)
Xin yêu Chúa nhiều – La Thập Tự
Xin yêu Chúa thật tâm – La Thập Tự

Y.

*
Ý Chúa – Thành Tâm (Lm.)
Yêu anh em như Chúa – Fa Thăng
Yêu Chúa yêu người – La Thập Tự
*
__________________________________

THƯ VIỆN THÁNH CA – THÁNH CA THEO CHỦ ĐỀ (PDF.)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s