*Nhạc sĩ Hoàng Viết Hùng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Năm A.
*
Chúa Nhật 1 MV/A (Tv. 121)
Chúa Nhật 2 MV/A (Tv. 71) (1)
Chúa Nhật 2 MV/A (Tv. 71) (2)
Lễ Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97) (1)
Lễ Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97) (2)
Chúa Nhật 3 MV/A (Tv. 145) (1)
Chúa Nhật 3 MV/A (Tv. 145) (2)
Chúa Nhật 4 MV/A (Tv. 23)

Lễ Giáng Sinh – Vọng (Tv. 88) (1)
Lễ Giáng Sinh – Vọng (Tv. 88) (2)
Lễ Giáng Sinh – Đêm (Tv. 95)
Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông (Tv. 96) (1)
Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông (Tv. 96) (2)
Lễ Giáng Sinh – Ngày (Tv. 97) (1)
Lễ Giáng Sinh – Ngày (Tv. 97) (2)
Lễ Giáng Sinh – Ngày (Tv. 97) (3)
Lễ Các Thánh Anh Hài (Tv. 123)
Lễ Thánh Gia (Tv. 127)
Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) (1)
Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) (2)
Lễ Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) (3)
Lễ Hiển Linh (Tv. 71) (1)
Lễ Hiển Linh (Tv. 71) (2)
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28) (1)
Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28) (2)
Chúa Nhật 2 TN/A (Tv. 39) (1)
Chúa Nhật 2 TN/A (Tv. 39) (2)
Chúa Nhật 3 TN/A (Tv. 26) (1)
Chúa Nhật 3 TN/A (Tv. 26) (2)
Lễ Đức Mẹ dâng Chúa (Tv. 23)
Chúa Nhật 5 TN/A (Tv. 111)
Chúa Nhật 6 TN/A (Tv. 118)
Chúa Nhật 7 TN/A (Tv. 102)
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) (1)
Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) (2)
Chúa Nhật 1 MC/A (Tv. 50) (1)
Chúa Nhật 1 MC/A (Tv. 50) (2)
Chúa Nhật 2 MC/A (Tv. 32) (1)
Chúa Nhật 2 MC/A (Tv. 32) (2)
Chúa Nhật 3 MC/A (Tv. 94) (1)
Chúa Nhật 3 MC/A (Tv. 94) (2)
Lễ Thánh Giuse (Tv. 88) (1)
Lễ Thánh Giuse (Tv. 88) (2)
Chúa Nhật 4 MC/A (Tv. 22) (1)
Chúa Nhật 4 MC/A (Tv. 22) (2)
Lễ Truyền Tin (Tv. 39) (1)
Lễ Truyền Tin (Tv. 39) (2)
Chúa Nhật 5 MC/A (Tv. 129) (1)
Chúa Nhật 5 MC/A (Tv. 129) (2)
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)
Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 88) (1)
Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 88) (2)
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)
Vọng PS/CƯ 1 (Tv. 32)
Vọng PS/CƯ 2 (Tv. 15) (1)
Vọng PS/CƯ 2 (Tv. 15) (2)
Vọng PS/CƯ 3 (Xh. 15)
Vọng PS/CƯ 4 (Tv. 29)
Vọng PS/CƯ 5 (Is. 12) (1)
Vọng PS/CƯ 5 (Is. 12) (2)
Vọng PS/CƯ 6 (Tv. 18) (1)
Vọng PS/CƯ 6 (Tv. 18) (2)
Vọng PS/CƯ 7 (Tv. 50) (1)
Vọng PS/CƯ 7 (Tv. 50) (2)
Vọng PS/TƯ (Tv. 117) (1)
Vọng PS/TƯ (Tv. 117) (2)
Lễ Phục Sinh (Tv. 117) (1)
Lễ Phục Sinh (Tv. 117) (2)
Chúa Nhật 2 PS/A (Tv. 117) (1)
Chúa Nhật 2 PS/A (Tv. 117) (2)
Chúa Nhật 3 PS/A (Tv. 15)
Chúa Nhật 4 PS/A (Tv. 22) (1)
Chúa Nhật 4 PS/A (Tv. 22) (2)
Chúa Nhật 5 PS/A (Tv. 32)
Chúa Nhật 6 PS/A (Tv. 65) (1)
Chúa Nhật 6 PS/A (Tv. 65) (2)
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) (1)
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) (2)
Chúa Nhật 7 PS/A (Tv. 26) (1)
Chúa Nhật 7 PS/A (Tv. 26) (2)
Lễ Chúa Thánh Thần (Tv. 103)
Lễ Chúa Ba Ngôi (1)
Lễ Chúa Ba Ngôi (2)
Lễ Mình Máu Thánh (Tv. 47)
Chúa Nhật 8 TN/A (Tv. 61)
Chúa Nhật 9 TN/A (Tv. 30)
Chúa Nhật 10 TN/A (Tv. 49)
Chúa Nhật 11 TN/A (Tv. 99)
Lễ Thánh Tâm Chúa (Tv. 102)
Chúa Nhật 12 TN/A (Tv. 68)
Lễ Vọng Thánh Gioan (Tv. 70) (1)
Lễ Vọng Thánh Gioan (Tv. 70) (2)
Sinh Nhật Thánh Gioan (Tv. 138) (1)
Sinh Nhật Thánh Gioan (Tv. 138) (2)
Chúa Nhật 13 TN/A (Tv. 88) (1)
Chúa Nhật 13 TN/A (Tv. 88) (2)
Lễ Vọng Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 18b)
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 33) (1)
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 33) (2)
*
Năm B
*
*
Chúa Nhật 1 MV/B (Tv. 79) (1)
Chua Nhật 1 MV/B (Tv. 79) (2)
Chúa Nhật 2 MV/B (Tv. 84) (1)
Chúa Nhật 2 MV/B (Tv. 84) (2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s