*Nhạc sĩ Nguyên Lễ (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.

*
Kinh Kính Mừng

NHẬP LỄ.

*
Lời kinh của người môn đệ

DÂNG LỄ.

*
Dâng viên đá đầu tiên 1
Dâng viên đá đầu tiên 2
Dâng viên đá đầu tiên 3 (Đá tảng Phêrô)
Kính dâng Cha

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.

*
Bài ca cảm tạ
Bao la tình Chúa
Chúa dắt dìu con
Khí cụ bình an
Ở lại Chúa ơi
Tình yêu Giêsu
Tất cả là hồng ân
Xin Chúa phán dạy

MÙA GIÁNG SINH.

*
Rộn ràng niềm vui
Tâm tình mùa Giáng Sinh
Tự sự mùa Giáng Sinh

MÙA CHAY.

*
Đường Thập giá
Tình Chúa tình con

TUẦN THÁNH.

*
Đường Thập giá
Nhìn lên Thánh giá
Thánh giá Ngài

MÌNH MÁU THÁNH.

*
Này là Mình Thầy

CHÚA THÁNH THẦN.

*
Xin Thần Linh Thiên Chúa

ĐỨC MẸ.

*
Chuỗi mân côi dâng Mẹ
Dâng Mẹ ngàn hoa
Lạy Mẹ La Vang/1
Mẹ Mân Côi Mẹ xứ đạo
Mùa hoa về
Sẻ chia nỗi đau với Mẹ
Tràng hoa dâng MẹTràng hoa dâng Mẹ

NGỢI CA ĐỨC MẸ.

*
Về bên Mẹ Núi Cúi

CÁC THÁNH.

*
Lạy Thánh Giuse
Monica Mẫu gương mẹ hiền
Mừng kính Thánh Monica
Ngợi khen Thánh Monica

CHA MẸ.

*
Cầu cho gia đình
Công Cha nghĩa Mẹ
Thảo kính Mẹ Cha

HIẾU KÍNH MẸ CHA.

*
Khóc Cha
Khóc Mẹ

TẬN HIẾN.

*
25 Năm, một chặng đường
Bài ca Linh mục
Biết lấy gì tạ ơn
Bước theo Giêsu
Chúa chọn con làm Linh mục
Chúa đã chon tôi
Chúa đã yêu tôi
Chúa kêu gọi con
Điều răn mới
Hãy hát lời cảm tạ
Hồng ân Thiên Chúa
Không có gì tách tôi khỏi tình Chúa
Khúc dân ca đời con
Khúc tạ ơn
Lễ vật tạ ơn 25 năm
Linh mục người là ai
Lời con đoan hứa
Mười năm tình Chúa
Ước nguyện đời con
Tâm ca tạ ơn
Tâm nguyện trong đêm
Tâm tình tạ ơn
Tình Chúa thương tôi
Tình yêu của Chúa
Tựa vào lòng Chúa Giêsu/1
Xin thánh hiến con

CẦU HỒN.

*
Có gì mang theo
Chào nhau lần cuối
Hãy nguyện cầu cho tôi
Hãy nguyện cầu cho tôi (2 bè dị giọng)
Hãy nguyện cầu cho tôi (2 bè đồng giọng)
Từ vực thẳm

THÁNH CA TẠ ƠN.

*
50 Năm hành trình Đức Tin
Năm mươi năm tạ ơi
Xin dâng tiếng ca
Xin tạ ơn Chúa
Xứ đạo tạ ơn

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Tình yêu Chúa thúc bách chúng tôi

THÁNH CA VÀO ĐỜI.

*
Chúa vẫn bên con
Hướng về miền Trung
Hướng về miền Trung (3 bè)
Lên đường
Người dân quê tôi
Tuổi trẻ lên đường

TRUYỀN GIÁO.

*
Đẹp thay những bước chân
Hãy sống và loan báo Tin Mừng
Tiến bước
Xin hãy sai con

BẢO VỆ SỰ SỐNG.

*
Khóc cho thai nhi
Sao nỡ bỏ con

THIẾU NHI.

*
Khẩu hiệu Thiếu nhi

NHẠC SINH HOẠT ĐOÀN THỂ.

*
Hãy hát lên
Hòa khúc yêu đời
Niềm vui họp mặt/2
Tuổi trẻ hôm nay

XUÂN.

*
Chúc xuân
Dâng lễ ngày xuân
Dâng lễ ngày xuân (Không bè dưới)
Dâng lễ vật
Lễ dâng đầu xuân
Mùa xuân đã về
Mùa xuân yêu thương
Mừng xuân mới
Ô kìa xuân về
Xuân ca tạ ơn
Xuân đã về đây
Xuân đến rồi
Xuân mới vừa sang
*

THEO ABC..

*
25 Năm, một chặng đường (Tận hiến)
50 Năm hành trình Đức Tin (Thánh ca Tạ Ơn)
*
Bài ca cảm tạ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca Linh mục (Tận hiến)
Bao la tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Biết lấy gì tạ ơn? (Tận hiến)
Bước theo Giêsu (Tận hiến)
*
Cầu cho Gia đình (Cha Mẹ)
Có gì mang theo (Cầu hồn)
Công Cha nghĩa Mẹ (Cha Mẹ)
Chào nhau lần cuối (Cầu hồn)
Chúa chọn con làm Linh mục (Tận hiến)
Chúa dắt dìu con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa đã chọn tôi (Tận hiến)
Chúa đã yêu tôi (Tận hiến)
Chúa kêu gọi con (Tận hiến)
Chúa vẫn bên con (Thánh ca Vào đời)
Chúc xuân (Xuân)
Chuỗi Mân Côi dâng Mẹ (Đức Mẹ)
*
Dâng lễ ngày xuân (Xuân)
Dâng lễ ngày xuân/không bè dưới (Xuân)
Dâng lễ vật (Xuân)
Dâng Mẹ ngàn hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
Dâng viên đá đầu tiên/1 (Dâng lễ)
Dâng viên đá đầu tiên/2 (Dâng lễ)
Dâng viên đá đầu tiên/3 (Dâng lễ)
*
Đẹp thay những bước chân (Truyền giáo)
Điều răn mới (Tận hiến)
Đường Thập giá (Mùa Chay)
*
Hãy hát lên (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Hãy hát lời cảm tạ (Tận hiến)
Hãy nguyện cầu cho tôi (Cầu hồn)
Hãy nguyện cầu cho tôi/bè dị giọng (Cầu hồn)
Hãy nguyện cầu cho tôi/bè đồng giọng (Cầu hồn)
Hãy ra khơi (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy sống và loan báo Tin Mừng (Truyền giáo)
Hòa khúc yêu đời (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Hồng ân Thiên Chúa (Tận hiến)
Hướng về Miền Trung (Thánh ca Vào đời)
Hướng về Miền Trung/3 bè (Thánh ca Vào đời)
*
Kinh Kính Mừng (Bộ Lễ – Kinh Nguyện)
Kính dâng Cha (Dâng lễ)
Kính mừng Maria (Đức Mẹ)
Khẩu hiệu thiếu nhi (Thiếu nhi)
Khóc Cha (Hiếu kính Mẹ Cha)
Khóc cho thai nhi (Bảo vệ Sự Sống)
Khóc Mẹ (Hiếu kính Mẹ Cha)
Không có gì tách tôi khỏi tình Chúa (Tận hiến)
Khúc dân ca đời con (Tận hiến)
Khúc tạ ơn (Tận hiến)
*
Lạy Mẹ La Vang/1 (Đức Mẹ)
Lạy Thánh Giuse (Các Thánh)
Lễ dâng đầu xuân (Xuân)
Lễ vật tạ ơn 25 năm (Tận hiến)
Lên đường (Thánh ca Vào đời)
Linh mục người là ai? (Tận hiến)
Lời cầu nguyện trong cơn dịch Côrôna (Thánh ca Nguyện cầu)
Lời con đoan hứa (Tận hiến)
Lời kinh của người môn đệ (Nhập lễ)
*
Mẫu gương Mônica (Các Thánh)
Mẹ Mân Côi – Mẹ Xứ Đạo (Đức Mẹ)
Mônica mẫu gương mẹ hiền (Các Thánh)
Mùa hoa về (Dâng hoa Đức Mẹ)
Mùa xuân đã về (Xuân)
Mùa xuân yêu thương (Xuân)
Muôn lạy Chúa (Cầu hồn)
Mừng kính thánh Mônica (Các Thánh)
Mừng xuân mới (Xuân)
Mười năm tình Chúa (Tận hiến)
*
Này là Mình Thầy (Mình Máu Thánh)
Năm mươi năm tạ ơn (Thánh ca Tạ Ơn)
Niềm vui họp mặt/2 (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Người dân quê tôi (Thánh ca Vào đời)
Nhìn lên Thánh giá (Tuần Thánh)
*
Ô kìa xuân về (Xuân)
Ở lại Chúa ơi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Rộn ràng niềm vui (Mùa Giáng Sinh)
*
Sao nỡ bỏ con (Bảo vệ Sự Sống)
Sáu mươi năm Linh mục (Tận hiến)
Sẻ chia nỗi đau với Mẹ (Đức Mẹ)
*
Tâm ca tạ ơn (Tận hiến)
Tâm nguyện trong đêm (Tận hiến)
Tâm tình Mùa Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Tâm tình tạ ơn (Tận hiến)
Tấm áo trao con (Hiếu kính Mẹ Cha)
Tất cả là hồng ân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tiến bước (Truyền giáo)
Tình Chúa tình con (Mùa Chay)
Tình Chúa thương tôi (Tận hiến)
Tình yêu của Chúa (Tận hiến)
Tình yêu Chúa thúc bách chúng tôi (Thánh ca Tin Mừng)
Tình yêu Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tuổi trẻ hôm nay (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Tuổi trẻ lên đường (Thánh ca Vào đời)
Từ vực thẳm (Cầu hồn)
Tự sự Mùa Giáng Sịnh (Mùa Giáng Sinh)
Tựa vào lòng Chúa Giêsu/1 (Tận hiến)
Thánh giá Ngài (Tuần Thánh)
Thảo kính Mẹ Cha (Cha Mẹ)
Tràng hoa dâng Mẹ (Dâng hoa Đức Mẹ)
*
Ước nguyện đời con (Tận hiến)
*
Về bên Mẹ Núi Cúi (Ngợi ca Đức Mẹ)
*
Xin Chúa phán dạy (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin dâng tiếng ca (Thánh ca Tạ Ơn)
Xin hãy sai con (Truyền giáo)
Xin Mẹ lắng nghe (Đức Mẹ)
Xin tạ ơn Chúa (Thánh ca Tạ Ơn)
Xin thánh hiến con (Tận hiến)
Xin Thần Linh Thiên Chúa (Chúa Thánh Thần)
Xuân đã về đây (Xuân)
Xuân đến rồi (Xuân)
Xuân mới vừa sang (Xuân)
Xuân ca tạ ơn (Xuân)
Xứ Đạo tạ ơn (Thánh ca Tạ Ơn)

____________________________________

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.).

*
Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s