*Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Lâm – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai yêu mến Thầy (Tuần Thánh)

Alleluia Chúa đã lên trời (Mùa Phục Sinh)

B.

*
Bài ca thứ tha (Mùa Chay)
Bao la tình Ngài (Tận Hiến)
Bên Lòng Chúa Xót Thương (Mùa Phục Sinh)

C.

*
Các mẫu Alleluia (Alleluia)
Cỏ lùng trong ruộng lúa (Thánh ca Tin Mừng)
Công bình và Thương xót (Thánh ca Tin Mừng)

Ch.

*
Chúa chịu phép rửa (Thánh Ca Tin Mừng)
Chúa đã chỗi dậy (Mùa Phục Sinh)
Chúa lên trời Alleluia (Mùa Phục Sinh)
Chúa là sức mạnh (Nhập Lễ)
Chúa, nguồn bình an (Mùa Chay)
Chuyện Nước Trời (Thánh ca Tin Mừng)
Chuyện tình Giêsu (Thánh Ca Vào Đời)
Chuyện Vườn Dầu (Mùa Chay)

D.

*
Dâng (Dâng Lễ)
Dâng Chúa đời con (Dâng Lễ)
Dâng ngày xuân (Xuân)

Đ.

*
Đợi trông (Mùa Vọng)

G.

*
Gần bên con Chúa ơi (Thánh ca ngoại quốc) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Gọi Ngài (Thánh Ca Vào Đời)

H.

*
Hãy mau trở về (Mùa Chay)
Hiến lễ cuộc đời (Mùa Chay)
Hoan ca Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Hương của lễ (Dâng Lễ)
Hy lễ tuyệt vời (Dâng Lễ)

K.

*
Khúc hoan ca mùa Vượt Qua – (Mùa hục Sinh)
Khúc tri ân (Dâng Lễ)

L.

*
Lối rộng, ngả hẹp (Thánh ca Tin Mừng)
Lời ca trên môi (Thánh ca Tạ ơn)
Lời cầu lúc nguy nan (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh Linh mục (Tận hiến)
Lời tạ ơn (Thánh ca Tạ ơn)
Lời vọng trong tim (Mùa Vọng)
Lữ khúc hy vọng (Truyền giáo)
Lửa bình an của Thầy (Thánh ca Tin Mừng)

M.

*
Mạng nhện cuộc đời (Thánh Ca Vào Đời)
Máng cỏ đêm đông (Mùa Giáng Sinh)
Máu hồng tử đạo (Các Thánh)
Mẹ, ánh Sao Mai (Nhạc: M. Dannaud) (Đức Mẹ)
Mẹ từ ái (Đức Mẹ)
Một nỗi băn khoăn (Thánh Ca Vào Đời)
Một ngày trong tin yêu (Thánh ca Vào đời)

N.

*
Niềm vui Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Nơi dòng sông Gio-đan (Thánh ca Tin Mừng)

Ng.

*
Ngài hằng có đó (+ Nam Du) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngài là cuộc sống của con (Nhạc: Sequeri) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngài là hạnh phúc (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngài vẫn bên con  (Mùa Chay)
Ngày vinh thắng (Mùa Phục Sinh)
Người của Chúa (Tận hiến)

Nh.

*
Nhìn thấy và chạnh lòng thương (Thánh Ca Tin Mừng)
Như đất chờ mưa (Mùa Vọng)
Như loài cỏ hoa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Những gì thuộc về Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Những tấm bánh (Nhạc Giới Trẻ)

P.

*
Pio X, giai điệu Tình Chúa (Các Thánh)

Q.

*
Qua cơn sóng gió (+ Viết Phương) (Ca nguyện – Hiệp lễ)

R.

*
Rửa chân cho nhau (Tuần Thánh)

T.

*
Ta ra về (Kết lễ)
Tạ ơn Cha (Thánh ca Tạ ơn)
Tạ ơn chúa xuân (Xuân)
Tâm ca gia trưởng (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Tấm bánh đời con (Tận Hiến)
Tâm tình ngày xuân (Xuân)
Tê-rê-sa Cal-cut-ta (Các Thánh)
Tim yêu của Trời (+ Cát Linh) (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Tin (Mùa Chay)
Tỉnh thức để nhận ra ý Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Tô-ma, tin là đón nhận (Thánh ca Tin Mừng)
Tôn vinh Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Tự khúc mùa ăn năn (Thơ: Bình Hà) (Mùa Chay)

Th.

*
Thanh âm chiều đông (Nhạc Noel)
Thánh Thần Chúa (Chúa Thánh Thần)
*
Thánh vịnh 01 – 6 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 14 – 22 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 14 – 16 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 15 – 33 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 15 – 13 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 16 – 32 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 17 – 30 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 18 – 3 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 18B – 26 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 21 – 5 PS/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 21 – Lễ Lá (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 21 – Chúa Nhật Lễ Lá (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 22 – 28 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 22 – 16 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 22 – Chúa Kitô Vua/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 23 – 31 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 24 – 26 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 24 – 3 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 26 – 3 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 26 – 2 MC/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 28 – Chúa Chịu Phép Rửa/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 28 – Chúa Chịu Phép Rửa/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 28 – Chúa Chịu Phép Rửa/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 29 – 13 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 29 – 13 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh Vịnh 29 – 10 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 29 – Vọng Phục Sinh/Bài 4 (Thánh Vịnh – Đáp Ca)

Thánh vịnh 30 – 9 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 30 – Thứ Sáu Tuần Thánh (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 31 – 6 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 31 – 11 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 32 – 29 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 33 – 4 MC/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 33 – 19 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 33 – 20 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 33 – 21 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 33 – 30 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 39 – 2 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 39 – 2 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 39 – 20 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 40 – 7 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 49 – 10 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 50 – 24 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 53 – 25 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 61 – 8 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 62 – 22 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 62 – 32 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 62 – 12 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 64 – 15 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 65 – 14 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 66 – 20 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 67 – 22 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 68 – 12 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 68 – 15 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 70 – 4 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 77 – 18 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 79 – 27 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 80 – 9 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 84 – 19 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 84 – 15 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 85 – 16 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 88 – 13 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 89 – 28 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 89 – 23 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 90 – 1 MC/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 91 – 11 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 91 – 8 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 92 – Chúa Kitô Vua/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 94 – 23 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 94 – 4 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 94 – 18 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 94 – 27 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 95 – 29 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 95 – 2 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 96 – Chúa Hiển Dung (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 97 – 6 PS/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 97 – 28 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 97 – 33 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 99 – 11 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 102 – 7 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 102 – 24 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 102 – 8 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 102 – 7 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 102 – 3 MC/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 103  – Lễ Hiện Xuống (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 106 – 12 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 111 – 5 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 112 – 25 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 114 – 24 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 115 – Thứ Năm Tuần Thánh (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 116 – 9 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 116 – 21 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 118 – 6 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 118 – 17 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 120 – 29 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 121 – 1 MV/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 121 – Lễ Cầu Hồn (Thánh Vịnh – Đáp Ca)

Thánh vịnh 121 – Chúa Kitô Vua/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 122 – 14 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 125 – 5 MC/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 125 – 30 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 125 – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 125 – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 125 – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 127 – 33 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 127 – 27 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 129 – 10 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 130 – 31 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 137 – 21 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 137 – 5 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 137 – 17 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 144 – 14 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 144 – 18 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 144 – 25 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 144 (Chúa Nhật 17 Thường Niên/B) – Thanh Lâm
Thánh vịnh 144 – 17 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 144 – Mình Máu Chúa (Thánh Vịnh – Đáp Ca)

Thánh vịnh 144 – 31 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 145 – 4 TN/A (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 145 – 23 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 145 – 32 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 145 – 26 TN/C (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Thánh vịnh 146 – 5 TN/B (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
*
Thánh Thi Te Deum (Nhạc: Marco Frisina) (Thánh Thi – Thần Vụ)
Thập giá đó (+ Cát Linh)
Theo bước chân Người (Các Thánh)

U.

*
Ước mơ của Chúa (Thánh Ca Vào Đời)

V.

*
Vững bước tin yêu (Chủ đề)

X.

*
Xin định nghĩa tình yêu (Lời 3) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin lắng tai (Nhâp Lễ)
Xin Ngài ngự đến (Chúa Thánh Thần)

Y.

*

*
___________________________________
*
Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s