*Nhạc sĩ Giang Tâm – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

A.

*
Alleluia! Alleluia! – lời Việt: Giang Tâm
Alleluia (Nào đoàn con Chúa) – lời Việt Giang Tâm
*Anh em họp đoàn (Nhập lễ) 
*Ánh sáng muôn dân (Mùa Giáng Sinh)

B.

*
Ba Vua – lời Việt Giang Tâm

Bài thánh ca Năm Thánh thương xót (Lòng Thương Xót Chúa) – 06.12.2016

Bàn tay con dâng (Dâng lễ) – 22.09.2015

Bao năm tình Mẹ (Đức Mẹ) – 05.08.2014

Bê-lem nhỏ bé (Mùa Giáng Sinh) – 06.12.2016

Bên lòng Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 05.08.2014

Bình minh hy vọng (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể) – 2013

Bộ lễ Hosanna/1 bè (Bộ lễ – Kinh Nguyện)
Bộ lễ Hosanna/4 bè gọn (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Bộ lễ Hosanna/4 bè (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Bông hoa nhỏ trong vườn Thiên cung (Các Thánh) – 05.08.2014

Bước tiếp hành trình cuộc đời (Kết lễ) – 06.12.2016

C.

*
Ca khen Mẹ (Đức Mẹ) – 05.08.2014

Ca khen tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 05.08.2014

Ca khen và tôn vinh (Nhập lễ) – 22. 09. 2015

Ca mừng Các Thánh (Các Thánh) -22.09.2015
Ca mừng ơn cứu độ (Mùa Phục Sinh) – 06.12.2016
Ca mừng Cha Thánh Giu-se (Các Thánh) – 06.12.2016
Ca ngợi lòng thương xót Chúa (Lòng Thương Xót Chúa) – 22.09.2015
Ca ngợi Thánh Tâm Chúa Giêsu (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 22.09.2015
Ca nhập lễ thứ tư Lễ Tro (Mùa Chay) – 06.12.2016
Ca tiếp liên/Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Chúa Thánh Thần) – 22.09.2015
*Ca tình dâng hiến (Tận hiến)
Ca vang cùng các Thiên thần (Các Thánh) – 22.09.2015
*Cao cung lên/hòa âm (Mùa Giáng Sinh) + Hoài Đức
*Cao cung lên/hòa âm 3 bè (Mùa Giáng Sinh) + Hoài Đức
*Cao cung lên/hòa âm 4 bè (Mùa Giáng Sinh) + Hoài Đức
Cao sang Danh Ngài – Giang Tâm
Câu ca cảm mến (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 17.01.2018
Cây cao bóng cả (Các Thánh) – 22.09.2015
*Có một người đã dạy con yêu thương (Thể loại Thánh ca khác)
Con biết dâng gì đây (Mùa Giáng Sinh) – 05.08.2014
Con dâng Ngài cuộc đời (Mùa Chay) – 05.08.2014
Con đến lãnh nhận (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Con đến thăm Mẹ (Đức Mẹ) – 22.09.2015
Con đường Thập giá (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 06.12.2016
Con gọi hai tiếng Mẹ ơi (Đức Mẹ) – 05.08.2014
Con mong chờ Chúa (Cầu hồn) 06.12.2016
Con nay đã về (Mùa Chay) – 22.09.2015
Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 05.08.2014
Con sẽ chẳng ngợi ca – lời Việt Giang Tâm
Con tìm đến Chúa (Dâng lễ) – 22.09.2015
Con vẫn hằng cậy trông (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 22.09.2015
Của lễ cuộc đời (Các Thánh) – 06.12.2016
Của lễ đầu năm – Giang Tâm
Của lễ tạ ơn (Dâng lễ) – 17.01.2018
Của lễ tiến dâng (Dâng lễ) – 05.08.2014
Cùng Chúa bước đi (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 17.01.2018

Ch.

*
Chỉ có mẹ thôi – nhạc: Vinh Phúc, hòa âm: Giang Tâm
Chỉ trong Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 22.09.2015
Cho con cùng đi với Ngài (Mùa Chay) – 06.12.2016

Cho con niềm phó thác (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 22.09.2015
Cho con trái tim Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 06.12.2016
Chờ mong Chúa đến (Mùa Vọng) – 06.12.2016
Chúa đã chiếm hữu con (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 22.09.2015
Chúa đã gọi con – Giang Tâm
Chúa đoái thương – Giang Tâm
Chúa gọi con – Giang Tâm
Chúa Giêsu đã Phục Sinh – lời Việt Giang Tâm
Chúa, người trộm thánh thiêng (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 22.09.2015
Chúa ở với con (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 06.12.2016
Chúa sai tôi (Kết lễ) – 06.12.2016
Chúc tụng Chúa đi (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 06.12.2016

D.

*
Dâng câu tạ ơn (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 17.01.2018
Dâng câu tạ ơn/3 lời (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 17.01.2018
Dâng lên Chúa (Dâng lễ) – 06.12.2016
*Dâng Mẹ Gualdalupe (Đức Mẹ)
Dâng tình yêu (Hôn phối) – 06.12.2016

Đ.

*
Đàn ca lên (Nhập lễ) – 06.12.2016
Đáp ca. Ca tiếp liên. Alleluia/Lễ Chúa Phục Sinh (Mùa Phục Sinh) – 22.09.2015
Đây tháng hoa (Dâng hoa Đức Mẹ) – 05.08.2014
Để tim con hát (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể) – 22.09.2015
Đêm Thánh đêm vui mừng – lời Việt Giang Tâm
Đêm Thánh đêm vui mừng (Eb) – lời Việt Giang Tâm
Đêm Thánh vô cùng – hòa âm Giang Tâm
Đoàn con cùng nhau tôn kính (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 05.08.2014
Đoàn con dâng Chúa (Dâng lễ) – 05.08.2014
Đoàn con dâng lên Chúa (Dâng lễ) – 22.09.2015
Đời con dâng Chúa – Giang Tâm
Đời con dâng hiến Chúa – Giang Tâm
Đức Kitô sống trong tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 06.12.2016
Đường lên chủng viện (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Đường vào trái tim Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 05.08.2014

E.

*
Emmanuel Maranatha! (Mùa Vọng) – 22.09.2015

G.

*
*Giai khúc dâng tiến (Dâng lễ) 
*Giai khúc dâng tiến (Dâng lễ)
Giai khúc dâng tiến/3 (Dâng lễ)
Giáng Sinh đầu tiên (Mùa Giáng Sinh) – 06.12.206
Giêsu bài tình ca trong tim con (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể) – 05.08.2014
Gục đầu bên lòng Chúa (Mùa Chay) – 22.09.2015

H.

*
Hài Nhi ấy – Giang Tâm
Hang Bêlem – hòa âm Giang Tâm
Hạnh phúc đời Linh mục – Giang Tâm
*Hát mừng Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Hát mừng Vua hiển trị (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 17.01.2018
*Hãy dọn đường Chúa (Mùa Vọng)
Hân hoan loan truyền Tin Mừng (Kết lễ) – 22.09.2015
Hân hoan nhịp bước (Nhập lễ) – 05.08.2014
Hiến chương Nước Trời (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 22.09.2015
Hiệp thông trong đời tận hiến – Giang Tâm
Hòa chung câu hát (Nhập lễ) – 22.09.2015
*Hòa vang mừng Chúa (Nhập lễ)
Hoan ca Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh) – 22.09.2015
Hoan hô Chúa – Giang Tâm
Họp mừng Chúa (Nhập lễ) – 17.01.2018
Hồng ân đời Linh mục – Giang Tâm
*Hồng ân thánh tẩy (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*Hỡi ánh sáng chiếu soi tâm hồn (Chúa Thánh Thần)
Huệ thắm vườn thiêng (Các Thánh) – 22.09.2015
Hùng ca Phục Sinh – Giang Tâm
Hùng ca Phục Sinh (2 bè) – Giang Tâm
Huynh trưởng ca (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể) – 05.08.2014

K.

*
Kinh bình an (Thể loại Thánh ca khác) – 22.09.2015
*Kinh huynh trưởng/2 (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
*Kinh ngợi khen (Đức Mẹ)
*Kính chào Đức Nữ Vương (Đức Mẹ) 
Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên quốc (Đức Mẹ) – Imp
*Kính mừng Maria (Đức Mẹ)
Kính mừng Maria (Hòa âm: Bình Nhiều Lộc)
Kính mừng Maria (Organ)
Kính mừng Thánh Giuse (Các Thánh) – 22.09.2015
*Kính Thánh Tông đồ (Các Thánh)
Kính thờ Thánh giá (Mùa Chay) – 06.12.2016

Kh.

*
Khát khao – Giang Tâm
*Khát khao/D 2 bè (Mùa Chay) 
*Khát khao/F 2 bè (Mùa Chay) 
Khát khao (2 bè) – Giang Tâm
*Khát khao tình yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*Khao khát Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Khát mong hy vọng (Mùa Vọng) – 05.08.2014
Khẩn cầu Thánh Giuse (Các Thánh) – 05.08.2014
*Khẽ lặng nhìn (Mùa Giáng Sinh)
*Khôn ngoan tỉnh thức (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Khúc ca dâng Ngài – Giang Tâm
Khúc ca dâng Ngài (2 bè) – Giang Tâm
Khúc ca dâng Ngài (4 bè) – Giang Tâm
Khúc ca Hài Đông – Giang Tâm
Khúc ca Hài Đông (2 bè) – Giang Tâm
Khúc ca lên đền/1 (Nhập lễ) – 22.09.2015
Khúc ca lên đền/2 (Nhập lễ) – 22.09.2015
Khúc ca lên đền/3 (Nhập lễ) – 06.12.2016
Khúc ca lên đền/4 (Nhập lễ) – 06.12.2016
Khúc ca lên đền/5 (Nhập lễ) – 06.12.2016
Khúc ca lên đền/6 (Nhập lễ) – 06.12.2016
Khúc ca lên đền/8 (Nhập lễ) – 17.01.2018
*Khúc ca lên đền/9 (Nhập lễ) – 17.01.2018
Khúc ca người môn đệ (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 05.08.2014
Khúc ca Thiên Thần (Mùa Giáng Sinh) – 06.12.2016
Khúc cậy trông – Giang Tâm
Khúc lữ hành Emmaus – Giang Tâm

L.

*
Lạy Mẹ thân ái (Đức Mẹ) – 22.09.2015
Lạy Nữ vương Thiên đàng – Giang Tâm (MPS)

Lạy Thần khí Chúa/2 bè (Chúa Thánh Thần) – 05.08.2014
Lạy Thần khí Chúa/4 bè (Chúa Thánh Thần) – 05.08.2014
Lễ dâng đời con (Dâng lễ) – 05.08.2014
Lễ dâng mọn hèn (Dâng lễ) – 05.08.2014
Lễ dâng phó thác (Dâng lễ) – 05.08.2014
Lễ dâng Phục sinh (Mùa Phục Sinh) 06.12.2016
Lễ dâng tự hối (Dâng lễ) – 22.09.2015
Lễ dâng tự hối (Mùa Chay) – 22.09.2015
Lễ dâng thành tâm (Dâng lễ) – 05.08.2014
Lễ dâng yêu mến (Dâng lễ) – 22.09.2015
Linh hồn con khao khát – Giang Tâm (CH)
Lời nguyện hiếu thảo/1 (Thể loại Thánh ca khác) – 22.09.2015
Lời nguyện hiếu thảo/2 (Thể loại Thánh ca khác) – 22.09.2015
Lời nguyện huynh trưởng (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể) – 05.08.2014
Lời sám hối – Giang Tâm (MC)

M.

*
Mái trường chủng viện dấu yêu (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Mãi ca ngợi lòng thương xót Chúa (Mùa Chay) – 06.12.2016

*Mầu nhiệm truyền tin (Đức Mẹ)
Mẹ chúng con (Đức Mẹ) – 06.12.2016
Mẹ, nơi con tìm về (Đức Mẹ) – 06.12.2016
Mẹ Sầu Bi (Đức Mẹ) – 22.09.2015
Mỗi ngày là một bài ca (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 22.09.2015
Một lần xin vâng (Đức Mẹ) – 22.09.2015
Một năm đã qua – Giang Tâm (X)
Một tình yêu (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 22.09.2015
Mùa cứu thế (Mùa Giáng Sinh) – 06.12.2016
*Mùa Mân Côi (Đức Mẹ)
Mục đồng ca – Giang Tâm (MGS)
Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Các Thánh) – 22.09.2015
*Mừng kính Thánh Giuse (Các Thánh)
*Mừng Mẹ lên trời (Đức Mẹ)
Mừng Mẹ Vô Nhiễm (Đức Mẹ) – 22.09.2015
Mừng mùa xuân mới – Giang Tâm (X)
Mừng Thánh bổn mạng (Các Thánh) – 05.08.2014
Mừng Thánh bổn mạng (Kết lễ) – 05.08.2014
Mừng xuân mới (Xuân) – 06.12.2016

N.

*
Nào cùng hòa vang – lời Việt Giang Tâm (MGS)
Này con xin đến – Giang Tâm (TH)
Niềm hy vọng hằng sống (Cầu hồn) – 06.12.2016
Niềm vui gặp Chúa (Nhập lễ) – 17.01.2018
Niềm vui khi có Chúa (Mùa Chay) – 05/08.2014

*Niềm vui nhiệm lạ (Các Thánh)
Niềm vui Phục sinh – Giang Tâm (MPS)
Niềm vui Tin Mừng (Kết lễ) – 22.09.2015
*Nơi Thiên Chúa (Cầu hồn)
Nữ Vương muôn ngàn hoa (Dâng hoa Đức Mẹ) – 22.09.2015
*Nương tựa Lòng Chúa Thương Xót (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nương tựa Lòng Chúa Thương Xót (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)

Ng.

*
Ngắm Mẹ (Đức Mẹ) – 05.08.2014
Ngân nga câu tán dương cảm tạ (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 22.09.2015
*Ngọn lửa Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Ngợi ca Đaminh Saviô (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể) – 05.08.2014
Ngợi khen Đaminh Saviô – Giang Tâm (CT)
Nguyện dâng Chúa (Dâng lễ) – 17.01.2018

Nh.

*
*Nhạc khúc hương trầm (Dâng lễ)
*Nhiệm mầu tình yêu Chúa/2 bè (Thánh Thể – Thánh Tâm)
*Nhiệm mầu tình yêu Chúa/4 bè (Thánh Thể – Thánh Tâm)
*Như biển trời bao la (Mùa Chay)

O.

*
Ở lại cùng con (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 22.09.2015

P.

*
Phó thác nơi Ngài – Giang Tâm (CN.HL)
Phúc cho ai xót thương (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể) – 28.05.2016

Q.

*
Quỳ bên máng cỏ – Giang Tâm (MGS)

R.

*
Rất Thánh Nữ đồng trinh – lời Việt Giang Tâm (ĐM)

S.

*
Sống Tin Mừng hôm nay (Kết lễ) – 05.08.2014
Sứ thần vui hát – lời Việt Giang Tâm (MGS)
Suy tôn Chúa Kitô Vua (Chúa Kitô Vua) – 17.01.2018

T.

*
Ta mau lên đường (Kết lễ) – 06.12.2016
*Tạ ơn Chúa cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Các Thánh)
*Tạ ơn Chúa cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam/3 bè (Các Thánh)
*Tạ ơn Chúa cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam/4 bè (Các Thánh)
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con (Các Thánh) – 06.12.2016
*Tantum ergo – Đây nhiệm tích (Thánh Thể – Thánh Tâm) 
Tán dương tình Chúa (Mùa Chay) – 05.08.2014
Tâm ca dấn thân (Kết lễ) – 06.12.2016
Tâm ca mùa chờ mong – Giang Tâm
*Tâm ca Tông đồ (Các Thánh)
Tâm nguyện kẻ lữ hành (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 05.08.2014
*Tâm nguyện Truyền giáo (Truyền giáo)
Tâm sự đứa con hoang đàng (Mùa Chay) – 05.08.2014
Tâm sự đứa con hoang đàng/2 bè (Mùa Chay) – 05.08.2014
Tâm tình bé nhỏ (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 05.08.2014
*Tâm tình đầu năm (Xuân)
Tâm tình sám hối/2 bè (Mùa Chay) – 05.08.2014
Tâm tình sám hối/4 bè (Mùa Chay) – 05.08.2014
*Tâm tình tạ ơn (Tận hiến)
Tâm tình với Chúa/2 bè (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 05.08.2014
Tâm tình với Chúa/4 bè (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 05.08.2014
*Tiếng gọi trăm năm (Đức Mẹ)
Tìm Chúa mỗi ngày đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 05.08.2014
*Tìm về bên Chúa (Mùa Chay) 
Tìm về bên Chúa (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Tín thác nơi tình yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 05.08.204
Tình Chúa yêu con (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 22.09.2015
Tình Chúa yêu con/4 bè (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 22.09.2015
Tình thơ con nhỏ (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 05.08.2014
*Tình yêu Chúa Ba Ngôi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu Chúa bao la (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 22.09.2015
Tình yêu một chiều tím (Mùa Chay) – 06.12.2016
Toàn thân con thuộc về Mẹ (Đức Mẹ) – 22.09.2015
Tựa nương nơi Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 22.09.2015
Tưởng nhớ Giêsu (Thánh ca Vào đời) – 05.08.2014

Th.

*
Thánh Tâm dịu hiền (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 22.09.2015
Thánh Thể – Hoa lòng con (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 22.09.2015
Thánh Thể – Nguồn mến yêu vô bờ (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 22.09.2015
Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thánh thi kinh tối (Thể loại Thánh ca khác)
Thánh Thi kinh tối 1 – Giang Tâm
*Thánh vịnh 22 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thắp lên khao khát tình yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 05.08.2014
Thiết tha dâng về Cha (Dâng lễ) – 05.08.2014
Thiếu nhi dâng Chúa (Thiếu nhi) – 06.12.2016
Thỏa thuê (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 22.09.2015

Tr.

*
Trầm hương dâng (Dâng lễ) – 06.12.2016
*Trên bàn thờ (Dâng lễ)
Trên bàn thờ trên bàn thánh (Dâng lễ) – 22.09.2015
Trên đôi tay con đây (Dâng lễ) – 05.08.2014
Trên máng chiên – lời Việt Giang Tâm
Trời đông Bêlem (Mùa Giáng Sinh) – 05.08.2014
Trước tòa Mẹ (Hôn phối) – 06.12.2016

V.

*
Vang lên muôn khúc ca – Giang Tâm
*Vang lên muôn khúc ca/2 bè (Mùa Phục Sinh)
Vầng trăng tuổi thơ (Thiếu nhi) – 06.12.2016
Vì yêu con (Mùa Chay) 22.09.2015
Vinh tụng ca mầu nhiệm cứu độ (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 05.08.2014
Với bánh rượu (Dâng lễ) – 22.09.2015
Vui lên nào – lời Việt Giang Tâm
Vui lên người ơi (Mùa Vọng) – 06.12.2016
*Vực thẳm nơi lòng người (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Xác đất vật hèn (Cầu hồn) – 22.09.2015
Xin cho con được thấy (Ca nguyện – Hiệp lễ) – 06.12.2016
Xin Chúa bên con – Giang Tâm
Xin dâng lên Cha (Dâng lễ) – 06.12.2016
Xin dâng lên Chúa Hài Đồng (Mùa Giáng Sinh) – 22.09.2015
*Xin làm cho con như lời Ngài (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Xin ngự đến – Giang Tâm
Xưa Chúa vào thành thánh – Giang Tâm

Y.

*
Yêu đến cùng (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 22.09.2015
Yêu đến cùng/2 bè (Thánh Thể – Thánh Tâm) – 22.09.2015
*Yêu thương như Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Yêu thương như Cha (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
*
___________________________________
*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ – ABC

*
THEO CHỦ ĐỀ.
*
BỘ LỄ – KINH NGUYỆN
*
Bộ lễ Hosanna (1 bè) – Giang Tâm
Bộ lễ Hosanna (4 bè gọn) – Giang Tâm
Bộ lễ Hosanna (4 bè) – Giang Tâm
*
NHẬP LỄ
*
Ca khen và tôn vinh – Giang Tâm
Đàn ca lên – Giang Tâm
Hân hoan nhịp bước – Giang Tâm
Hòa chung câu hát – Giang Tâm
Hòa vang mừng Chúa – Giang Tâm
Họp mừng Chúa – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 1 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 2 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 3 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 4 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 5 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 6 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 7 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 8 – Giang Tâm
Khúc ca lên đền 9 – Giang Tâm
Khúc ca Thánh Thần – Giang Tâm
Niềm vui gặp Chúa – Giang Tâm
*
DÂNG LỄ
*
Bàn tay con dâng – Giang Tâm
Con tìm đến Chúa – Giang Tâm
Của lễ tạ ơn – Giang Tâm
Của lễ tiến dâng – Giang Tâm
Dâng lên Chúa – Giang Tâm
Đoàn con dâng Chúa – Giang Tâm
Đoàn con dâng lên Chúa – Giang Tâm
Giai khúc dâng tiến – Giang Tâm
Giai khúc dâng tiến 2 – Giang Tâm
Nguyện dâng Chúa – Giang Tâm
Thiết tha dâng về Cha – Giang Tâm
Trầm hương dâng – Giang Tâm
Trên bàn thờ trên bàn thánh – Giang Tâm
Trên đôi tay con đây – Giang Tâm
Với bánh rượu – Giang Tâm
Xin dâng lên Cha – Giang Tâm
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Ca khen tình yêu – Giang Tâm
Cao sang Danh Ngài – Giang Tâm
Câu ca cảm mến – Giang Tâm
Câu ca cảm mến – Giang Tâm
Con đường Thập giá – Giang Tâm
Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa – Giang Tâm
Con sẽ chẳng ngợi ca – lời Việt Giang Tâm
Con vẫn hằng cậy trông – Giang Tâm
Cùng Chúa bước đi – Giang Tâm
Chỉ trong Thiên Chúa – Giang Tâm
Cho con niềm phó thác – Giang Tâm
Cho con trái tim Ngài – Giang Tâm
Chúa đã chiếm hữu con – Giang Tâm
Chúa, người trộm thánh thiêng – Giang Tâm
Chúc tụng Chúa đi – Giang Tâm
Dâng câu tạ ơn – Giang Tâm
Dâng câu tạ ơn (3 lời) – Giang Tâm
Đức Kitô sống trong tôi – Giang Tâm
Hát mừng Vua hiển trị – Giang Tâm
Hiến chương Nước Trời – Giang Tâm
Hồng ân đời Linh mục – Giang Tâm
Khao khát Chúa – Giang Tâm
Khôn ngoan tỉnh thức – Giang Tâm
Khúc ca người môn đệ – Giang Tâm
Tâm nguyện kẻ lữ hành – Giang Tâm
Tâm tình bé nhỏ – Giang Tâm
Tìm Chúa mỗi ngày đời con – Giang Tâm
Tín thác nơi tình yêu Chúa – Giang Tâm
Tình Chúa yêu con – Giang Tâm
Tình thơ con nhỏ – Giang Tâm
Tình yêu Chúa Ba Ngôi – Giang Tâm
Tình yêu Chúa bao la – Giang Tâm
Tựa nương nơi Chúa – Giang Tâm
Thánh thi Lạy Thiên Chúa (Te Deum) – Giang Tâm
Thắp lên khao khát tình yêu Chúa – Giang Tâm
Thiên Chúa hiển vinh – lời Việt Giang Tâm
Thỏa thuê – Giang Tâm
Vinh tụng ca mầu nhiệm cứu độ – Giang Tâm
Vực thẳm nơi lòng người – Giang Tâm
Xin cho con được thấy – Giang Tâm
*
KẾT LỄ
*
Bước tiếp hành trình cuộc đời – Giang Tâm
Chúa sai tôi – Giang Tâm
Hân hoan loan truyền Tin Mừng – Giang Tâm
Ta mau lên đường – Giang Tâm
Tâm ca dấn thân – Giang Tâm
*
MÙA VỌNG
*
Chờ mong Chúa đến – Giang Tâm
Emmanuel Maranatha! – Giang Tâm
Hãy dọn đường Chúa – Giang Tâm
Khát mong hy vọng – Giang Tâm
Tâm ca mùa chờ mong – Giang Tâm
Vui lên người ơi – Giang Tâm
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Ánh sáng muôn dân – Giang Tâm
Ba Vua – lời Việt Giang Tâm
Bê-lem nhỏ bé – lời Việt Giang Tâm
Cao cung lên – Hoài Đức (hòa âm Giang Tâm)
Cao cung lên (3 bè) – Hoài Đức (hòa âm Giang Tâm)
Cao cung lên (4 bè) – Hoài Đức (hòa âm Giang Tâm)
Con biết dâng gì đây – Giang Tâm
Dạ khúc đêm thiêng – Giang Tâm
Đêm Thánh đêm vui mừng – lời Việt Giang Tâm
Đêm Thánh đêm vui mừng (Eb) – lời Việt Giang Tâm
Đêm Thánh vô cùng – hòa âm Giang Tâm
Giáng Sinh đầu tiên – lời Việt Giang Tâm
Hài Nhi ấy – Giang Tâm
Hang Bêlem – hòa âm Giang Tâm
Hát mừng Giáng Sinh – Giang Tâm
Hoan ca Giáng Sinh – Giang Tâm
Khẽ lặng nhìn – Giang Tâm
Khúc ca Hài Đông – Giang Tâm
Khúc ca Hài Đông (2 bè) – Giang Tâm
Khúc ca Thiên Thần – Giang Tâm
Mùa cứu thế – lời Việt Giang Tâm
Trên máng chiên – lời Việt Giang Tâm
Trời đông Bêlem – Giang Tâm
Vui lên nào – lời Việt Giang Tâm
Xin dâng lên Chúa Hài Đồng – Giang Tâm
*
MÙA CHAY
*
Ca nhập lễ thứ tư Lễ Tro – Giang Tâm
Con dâng Ngài cuộc đời – Giang Tâm
Con nay đã về – Giang Tâm
Cho con cùng đi với Ngài – Giang Tâm
Gục đầu bên lòng Chúa – Giang Tâm
Hoan hô Chúa – Giang Tâm
Kính thờ Thánh giá – Giang Tâm
Khát khao – Giang Tâm
Khát khao (2 bè) – Giang Tâm
Khao khát Chúa – Giang Tâm
Tán dương tình Chúa – Giang Tâm
Tâm sự đứa con hoang đàng – Giang Tâm
Tâm sự đứa con hoang đàng (2 bè) – Giang Tâm
Tâm tình sám hối (2 bè) – Giang Tâm
Tâm tình sám hối (4 bè) – Giang Tâm
Tình yêu một chiều tím – Giang Tâm
Vì yêu con – Giang Tâm
*
MÙA PHỤC SINH
*
Alleluia! Alleluia! – lời Việt: Giang Tâm
Alleluia (Nào đoàn con Chúa) – lời Việt Giang Tâm
Ca mừng ơn cứu độ – Giang Tâm
Chúa Giêsu đã Phục Sinh – lời Việt Giang Tâm
Đáp ca. Ca tiếp liên. Alleluia (Lễ Chúa Phục Sinh) – Giang Tâm
Hùng ca Phục Sinh – Giang Tâm
Hùng ca Phục Sinh (2 bè) – Giang Tâm
Khúc lữ hành Emmaus – Giang Tâm
Ngọn lửa Phục Sinh – Giang Tâm
Vang lên muôn khúc ca – Giang Tâm
*
CHÚA KITÔ VUA
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Ca tiếp liên (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) – Giang Tâm
Hỡi ánh sáng chiếu soi tâm hồn – Giang Tâm
Xin ngự đến – Giang Tâm
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Bên lòng Chúa – Giang Tâm
Ca ngợi Thánh Tâm Chúa Giêsu – Giang Tâm
Con đến lãnh nhận – Giang Tâm
Chúa ở với con – Giang Tâm
Đoàn con cùng nhau tôn kính – Giang Tâm
Đường vào trái tim Chúa – Giang Tâm
Tâm tình với Chúa (2 bè) – Giang Tâm
Tâm tình với Chúa (4 bè) – Giang Tâm
Thánh Tâm dịu hiền – Giang Tâm
Thánh Thể hoa lòng con – Giang Tâm
Thánh Thể nguồn mến yêu vô bờ – Giang Tâm
Yêu đến cùng – Giang Tâm
Yêu đến cùng (2 bè) – Giang Tâm
*
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
*
Bài thánh ca Năm Thánh thương xót – lời Việt Giang Tâm
Ca ngợi lòng thương xót Chúa – Giang Tâm
*
ĐỨC MẸ
*
Bao năm tình Mẹ – Giang Tâm
Ca khen Mẹ – Giang Tâm
Con đến thăm Mẹ – Giang Tâm
Con gọi hai tiếng Mẹ ơi – Giang Tâm
Dâng Mẹ Gualdalupe – Giang Tâm
Kinh ngợi khen – Giang Tâm
Kính chào Đức Nữ Vương – Giang Tâm
Kính lạy Bà, vị Nữ Hoàng Thiên quốc – Giang Tâm
Kính mừng Maria – Giang Tâm
Mầu nhiệm truyền tin – Giang Tâm
Mùa Mân Côi – Giang Tâm
Mừng Mẹ lên Trời – Giang Tâm
Tiếng gọi trăm năm – Giang Tâm
Toàn thân con thuộc về Mẹ – Giang Tâm
*
DÂNG HOA ĐỨC MẸ
*
Đây tháng hoa – Giang Tâm
*
CÁC THÁNH
*
Bông hoa nhỏ trong vườn Thiên cung – Giang Tâm
Ca mừng Các Thánh – Giang Tâm
Ca mừng Cha Thánh Giu-se – Giang Tâm
Ca vang cùng các Thiên thần – Giang Tâm
Cây cao bóng cả – Giang Tâm
Của lễ cuộc đời – Giang Tâm
Huệ thắm vườn thiêng – Giang Tâm
Kính mừng Thánh Giuse – Giang Tâm
Kính Thánh Tông đồ – Giang Tâm
Khẩn cầu Thánh Giuse – Giang Tâm
Mừng kính Thánh Giuse – Giang Tâm
Niềm vui nhiệm lạ – Giang Tâm
Tạ ơn Chúa cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Giang Tâm
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con – Giang Tâm
Tâm ca Tông đồ – Giang Tâm
*
TẬN HIẾN
*
Ca tình dâng hiến – Giang Tâm
Chúa đã gọi con – Giang Tâm
Chúa đoái thương – Giang Tâm
Chúa gọi con – Giang Tâm
Đời con dâng Chúa – Giang Tâm
Đời con dâng hiến Chúa – Giang Tâm
Hạnh phúc đời Linh mục – Giang Tâm
Hiệp thông trong đời tận hiến – Giang Tâm
Khúc ca dâng Ngài – Giang Tâm
Khúc ca dâng Ngài (2 bè) – Giang Tâm
Khúc ca dâng Ngài (4 bè) – Giang Tâm
Tâm tình tạ ơn – Giang Tâm
*
HÔN PHỐI
*
Dâng tình yêu – Giang Tâm
Trước tòa Mẹ – Giang Tâm
*
CẦU HỒN
*
Con mong chờ Chúa – Giang Tâm
Chỉ có Mẹ thôi – hòa âm Giang Tâm
Khúc cậy trông – Giang Tâm
Nơi Thiên Chúa – Giang Tâm
Xác đất vật hèn – Giang Tâm
*
THÁNH VỊNH
*
Thánh vịnh 23 – Giang Tâm
*
THÁNH CA VÀO ĐỜI
*
Có một người đã dạy con yêu thương – Giang Tâm
Chính bởi vì chúng ta – lời Việt Giang Tâm
Để tim con hát – Giang Tâm
Đêm thiêng – lời Việt Giang Tâm
Đường lên chủng viện – Giang Tâm
Giêsu bài tình ca trong tim con – Giang Tâm
Kinh bình an – Giang Tâm
Tưởng nhớ Giêsu – lời Việt Giang Tâm
Thánh Thi kinh tối 1 – Giang Tâm
Xin thu hút con – lời Việt Giang Tâm
*
TRUYỀN GIÁO
*
Tâm nguyện Truyền giáo – Giang Tâm
*
THIẾU NHI
*
Thiếu nhi dâng Chúa – Giang Tâm
Vầng trăng tuổi thơ – Giang Tâm
*
NHẠC SINH HOẠT ĐOÀN THỂ
*
Bình minh hy vọng – lời Việt Giang Tâm
Huynh trưởng ca – Giang Tâm
Khi lòng vững tin – Giang Tâm
Tâm ca Thiếu nhi Thánh Thể Việt Nam – Giang Tâm
Xin làm cho con như lời Ngài – Giang Tâm
*
XUÂN
*
Của lễ đầu năm – Giang Tâm
Tâm tình đầu năm – Giang Tâm
Xin Chúa bên con – Giang Tâm
*

2 thoughts on “*Nhạc sĩ Giang Tâm – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. trang hay và bổ ích nhưng thiếu địa chỉ để độc giả gửi email. tôi muốn gửi thêm nhạc Thánh Ca cho trang thì gửi làm sao? Kiếm hoài k thấy địa chỉ email…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s