*Nhạc sĩ Phạm Liên Hùng (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

A.

*
Ai không bỏ mình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ai sẽ vào (Nhập lễ)
Ai yêu mến Thầy (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Alleluia Chúa chiến thắng (Alleluia)
Alleluia Chúa đã sống lại (Alleluia)
Alleluia Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh)

B.

*
Bài ca cảm ơn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca đầu năm (Xuân)
Bài ca hạt giống (Mùa Phục Sinh)
Bài ca hợp nhất (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca tôn vinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Bánh bởi trời (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Bánh rượu thơm (Dâng lễ)
Bánh tinh tuyền (Dâng lễ)
Bánh từ trời (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Bánh thiên thần (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Bánh trường sinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bí tích nhiệm mầu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Bỏ Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bừng sáng lên (Mùa Giáng Sinh)
Bước vào (Nhập lễ)

C.

*
Ca mừng các Thánh Tử đạo Việt Nam (Các Thánh)
Ca mừng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cất tiếng hòa ca (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cất tiếng reo mừng (Mùa Phục Sinh)
Cầu cho Linh mục (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cầu cho Tổ tiên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cây nho và cành (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Có một điều (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con cậy trông (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con đã xúc phạm (Mùa Chay)
Con là Linh mục (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con lạy thờ (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Con nâng hồn lên (Mùa Vọng)
Con nâng hồn lên/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con nâng hồn lên/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con nâng hồn lên/3 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con xin đến (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Ch.

*
Chấp cánh tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con khôn ngoan (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con mến yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con thấy Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa đã giáng sinh (Mùa Giáng Sinh)
Chúa đã nuôi dân (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúa Đấng cứu độ ta (Mùa Vọng)
Chúa gọi con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa khải hoàn (Mùa Phục Sinh)
Chúa khoan dung (Mùa Phục Sinh)
Chúa là con đường (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúa là Mục tử (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là niềm hoan lạc (Mùa Vọng)
Chúa là suối trong (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúa lên trời (Mùa Phục Sinh)
Chúa một niềm thương xót (Lòng Thương Xót Chúa)
Chúa ngự trong (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúa ơi (Mùa Vọng)
Chúa phục sinh (Mùa Phục Sinh)
Chúa phục sinh/2 (Mùa Phục Sinh)
Chúa từ nhân (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúc tụng Cha (Mùa Phục Sinh)
Chúc tụng Chúa/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúc tụng Chúa/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúc tụng Chúa/Lễ hôn phối (Thánh vịnh – Đáp ca)

D.

*
Dâng lễ 15 (Dâng lễ)
Dâng lên – Phạm Liên Hùng
Dâng lên Chúa/1 (Dâng lễ)
Dâng lên Chúa/2 (Dâng lễ)
Dâng tụng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dâng về Cha (Dâng lễ)
Dậy đi (Mùa Chay)
Dậy đi (Mùa Phục Sinh)

Đ.

*
Đấng cứu độ (Mùa Chay)
Đấng cứu độ (Mùa Phục Sinh)
Đấng Cứu Độ trần gian (Mùa Giáng Sinh)
Đâu có tình thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đây lễ vật (Dâng lễ)
Đây nhiệm tích/1 (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Đây nhiệm tích/2 (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Đây vị Thượng tế (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đến chầu Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Đến với Chúa (Nhập lễ)
Đi tìm Chúa (Nhập lễ)
Đóa hồng dâng Chúa Hài Nhi (Mùa Giáng Sinh)
Đong đấu nào (Ca nguyện – Hiệp lễ)

G.

*
Giáng Sinh nguyện cầu (Mùa Giáng Sinh)
Giáo xứ tạ ơn (Kết lễ)
Giêsu đầy lân ái (Mùa Phục Sinh)
Giêsu đầy lân ái (Tuần Thánh)
Giêsu khoan nhân (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Giêsu Ngôi Lời (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Giữa ánh quang hiển vinh (Mùa Phục Sinh)

H.

*
Hai ngàn năm xưa (Mùa Giáng Sinh)
Hãy ban xuống (Mùa Vọng)
Hãy đến với Ta (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy hát lên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy học cùng Ta (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy mở cửa ra (Mùa Phục Sinh)
Hãy sẵn sàng (Mùa Vọng)
Hãy về đi (Mùa Chay)
Hoan ca cảm tạ (Hợp xướng)
Hoan hô Vua Giêsu (Nhập lễ)
Hoan hô Vua Giêsu (Mùa Chay)
Hoan hô Vua Giêsu (Mùa Phục Sinh)
Hoan hô Vua vũ trụ (Mùa Chay)
Hoan hô Vua vũ trụ (Mùa Phục Sinh)
Họp lại đây (Nhập lễ)
Hôm nay Chúa giáng sinh (Mùa Giáng Sinh)
Hồn ta ơi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*Hợp tiến (Dâng lễ)
Hy vọng của chúng ta (Mùa Vọng)

K.

*
Kinh gia đình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Khi Chúa vào thành (Mùa Chay)
Khi chúng con họp lại (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Khi tôi tớ Ta kêu cầu (Mùa Chay)
Khi xức tro (Mùa Chay)

L.

*
Lạy Cha (Dâng lễ)
Lạy Cha nếu có thể (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Lạy Cha tốt lành (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lạy Cha tốt lành (Mùa Phục Sinh)
Lạy Chúa Giêsu con phó thác vào Chúa/1 (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Lạy Chúa Giêsu con phó thác vào Chúa/2 (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa/1 (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa/2 (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Lạy Chúa Trời (Mùa Chay)
Lạy Chúa xin nhớ lại (Mùa Chay)
Lạy Đức Emmanuel (Mùa Giáng Sinh)
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Đức Mẹ)
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa/1 (Chúa Thánh Thần)
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa/2 (Chúa Thánh Thần)
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa/3 (Chúa Thánh Thần)
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa/1 (Mùa Phục Sinh)
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa/2 (Mùa Phục Sinh)
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa/3 (Mùa Phục Sinh)
Lạy xác thể (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Lễ Hiển Linh (Mùa Giáng Sinh)
Lễ Mình Máu Chúa/C (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lễ tạ ơn (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lễ tri ân/1 (Dâng lễ)
Lễ truyền tin/25.03 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lên đền (Nhập lễ)
Lên đền Chúa (Nhập lễ)
Loan báo Tin Mừng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lòng Chúa xót thương (Lòng Thương Xót Chúa)
Lời cầu cho Giáo lý viên (Truyền giáo)
Lời cầu cho ơn gọi/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời cầu cho ơn gọi/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời Chúa (Mùa Phục Sinh)
Lời Chúa/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời Chúa/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời Chúa/3 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh yêu thương/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời kinh yêu thương/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời nguyện hiệp nhất (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Luật bác ái (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Luật Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)

M.

*
Mắt tôi nhìn Chúa (Mùa Chay)
Mẫu gương gia đình (Mùa Giáng Sinh)
Misa IV (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Misa V (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Misa VI (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Mùa Chay/1.Tv 50 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Mùa Chay/2.Tv 90 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Mùa Chay đến rồi (Mùa Chay)
Mùa Giáng Sinh/Tv 97 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Mùa Phục Sinh/1 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Mùa Phục Sinh/2 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Muối men (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Muôn lạy Chúa Kitô (Mùa Phục Sinh)

N.

*
Nào cùng dâng (Dâng lễ)
Nào vui lên (Mùa Giáng Sinh)
Này đây Chúa sẽ đến (Mùa Giáng Sinh)
Này là rượu nho (Dâng lễ)
Này Sion ơi (Mùa Vọng)
Năm xưa (Mùa Giáng Sinh)
Nếu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Noel đẹp tươi (Mùa Giáng Sinh)
Noel mừng Chúa ra đời (Mùa Giáng Sinh)
Nước Chúa đã gần (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nước Trời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Ngài là ai (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngài phải chết đi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngàn dân ơi/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngàn dân ơi/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngợi khen Chúa/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngợi khen Chúa/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nguồn mạch cao siêu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Nguồn mạch thánh ân (Chúa Thánh Thần)
Nguyện Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nguyện Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Người chịu bắt bớ (Tuần Thánh)
Người ơi hãy nhớ (Mùa Chay)
*
Nhẫn vàng (Ca nguyện – Hiệp lễ)

O.

*
Ôi Chúa Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ôi Thánh giá (Tuần Thánh)

P.

*
Phút giây đoan nguyền (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Q.

*
Quay về với Cha (Mùa Chay)
Quỳ lạy Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)

S.

*
Sao khuya (Mùa Giáng Sinh)
Sion vui lên (Mùa Vọng)
Sự gì Thiên Chúa nối kết (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Suy tôn Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)

T.

*
Tiến dâng Cha/1 (Dâng lễ)
Tiến dâng Cha/2 (Dâng lễ)
Tiến dâng lên (Dâng lễ)
Tiếng gọi truyền giáo (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tin lạy thờ (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Tin yêu Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Tình ca Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu cao vời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tôi sẽ chỗi dậy (Mùa Chay)
Tôi vui mừng (Nhập lễ)
Tôn vinh Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Tôn vinh Chúa (Nhập lễ)
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi/1 (Chúa Ba Ngôi)
Tôn vinh Chúa Ba Ngôi/2 (Chúa Ba Ngôi)
Tôn vinh Lời Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Từ nay (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Từng bàn tay (Dâng lễ)

Th.

*
Thánh Giuse (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh Giuse Thợ (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh Inhaxiô Loyola (Các Thánh)
Thánh Monica (Các Thánh)
Thánh Phêrô và Phaolô (Các Thánh)
Thánh Tâm Giêsu/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thánh Tâm Giêsu/1 (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Thánh Tâm Giêsu/2 (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Thánh Vinh Sơn Phaolô (Các Thánh)
Thánh vịnh 24/Mùa Vọng (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thờ lạy Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Thờ lạy Thánh giá (Tuần Thánh)

Tr.

*
Trọn thuộc về Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trời cao/1 (Mùa Vọng)
Trời cao/2 (Mùa Vọng)
Trời cao/3 (Mùa Vọng)
Trời cao 4/ (Mùa Vọng)
Trời đất (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trời đêm Noel (Mùa Giáng Sinh)

V.

*
Van lạy Chúa (Dâng lễ)
Vào cung thánh (Nhập lễ)
Vào đền thánh (Nhập lễ)
Vào nhà Chúa (Nhập lễ)
Vì Chúa gọi con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vì danh Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vinh danh Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Vui mừng biết bao (Nhập lễ)

X.

*
Xin cho các Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin Chúa vui nhận (Mùa Phục Sinh)
Xin dâng lên Chúa (Dâng lễ)
Xin giữ gìn con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin ơn hiệp nhất (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin ơn hòa bình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin phó thác (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin thánh hóa việc làm (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin thêm đức tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin thương con (Mùa Chay)
Xuân nguyện cầu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xuân ra đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xưa Chúa đã phán (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Y.

*
Yến tiệc Thần Linh (Thánh Thể – Thánh Tâm)
*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ – ABC  

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s