*Nhạc sĩ Thành Tâm (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

A.

*
Ave Maria (Đức Mẹ)
Ai kính sợ Chúa/Tv 127 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Alleluia! Hát lên người ơi (Alleluia) + Trần Sỹ Tín
Alleluia! Hát lên người ơi (Mùa Phục Sinh) + Trần Sỹ Tín
Anh em hãy đi/Tv 116 (Thánh vịnh – Đáp ca)

B.

*
Bài ca dâng lễ (Mùa Phục Sinh)
Bài ca Đức Cậy/Tv 21 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Bài ca Đức Mến (Thánh ca Tin Mừng)
Bài ca hiệp nhất (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca Môisen (Thánh ca Tin Mừng)
Bài ca tin yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca thống hối (Thánh ca Tin Mừng)
Bài ca vũ trụ/Tv148 (Nhập lễ)
Bạn đường (Thánh ca Vào đời)
Bêlem Yuđê (Mùa Giáng Sinh)
Bí tích Tình yêu (Mình Máu Thánh)
Bộ lễ Vào đời 2006 (Bộ lễ – Kinh nguyện)

C. 

*
Ca ngợi Đức Kitô (Thánh ca Tin Mừng)
Cảm mến tình Cha (Thánh ca Tin Mừng)
Con tin thưa Thầy (Các Thánh)
Con xin phó thác (Thánh vịnh – Đáp ca)

Ch.

*
Chẳng biết lấy gì (Dâng lễ)
Chỉ có một Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Chờ ngày quang lâm/Tv 24 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa đã sinh ra (Mùa Giáng Sinh)
Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh)
Chúa đến rồi (Mùa Giáng Sinh)
Chúa đến rồi (Mùa Phục Sinh) + Trần Sỹ Tín
Chúa nguồn ánh sáng/Tv 26 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa ngự lên/Tv 46 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa sống lại rồi (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa sống lại rồi (Mùa Phục Sinh)
Chúa thương cứu độ (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa thương chúng ta (Thánh ca Vào đời)
Chúa uy linh (Thánh ca Vào đời)
Chúc khen Danh Ngài (Thánh ca Vào đời)
Chuông chiều (Ngợi ca Đức Mẹ)

D.

*
Dân Sion ơi (Thánh ca Tin Mừng)
Dấu chân trên cát (Thánh ca Vào đời)
Diễm tình ca/1 (Hôn phối)
Diễm tình ca/2 (Hôn phối)
Diễm tình ca/3 (Hôn phối)

Đ.

*
Đáp ca Mùa Giáng Sinh (Thánh vịnh – Đáp ca)
Đêm khuya năm xưa (Mùa Giáng Sinh)
Điều răn mới (Thánh ca Tin Mừng)
Được sai đi (Truyền giáo)
Đường lối Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)

E.

*
Ephata (Thánh ca Tin Mừng)

G.

*
Galilê (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Giêsu Giêsu (Tuần Thánh)

H.

*
Hát cho mọi người (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hát mừng tri ân (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy hát mừng Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy quay về (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy tỉnh thức (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy thương yêu nhau (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy vui mừng/2 (Nhập lễ)
Họp nhau trong khúc hát (Thánh ca Vào đời)
Hồng ân Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hướng tâm hồn lên (Thánh vịnh – Đáp ca)

K.

*
Kinh mai (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kính chào Nữ Vương (Đức Mẹ)
Ký thác cho Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Không ai đã thấy Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Không ngừng chúc tụng (Thánh vịnh – Đáp ca)

L.

*
Làm con của Cha (Thánh ca Tin Mừng)
Làm sao dám mơ (Thánh ca Vào đời)
Làm sao dám mơ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lạy Chúa Thánh Thần (Chúa Ba Ngôi)
Lạy Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Lạy Đức Nữ Trinh (Đức Mẹ)
Lễ xong rồi (Kết lễ)
Lên đền thánh (Nhập lễ)
Lòng Chúa nhân ái (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lời cầu nửa đêm (Mùa Giáng Sinh)
Lời Chúa (Bộ lễ – Kinh nguyện)
Lời Mẹ ru con (Thánh ca Vào đời)
Lời nguyện hiến tế/1 (Thánh ca Tin Mừng)
Lời nguyện hiến tế/2 (Thánh ca Tin Mừng)
Lời nguyện hiến tế/3 (Thánh ca Tin Mừng)
Lời nguyện hiến tế/3 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời trường sinh (Thánh vịnh – Đáp ca)

M.

*
Maranatha (Mùa Vọng)
Mẹ đầy ơn phúc (Đức Mẹ)
Mẹ đầy ân phúc/Piano (Đức Mẹ) + Hạt Cát
Mẹ hằng cứu giúp (Đức Mẹ)
Mong thấy Nhan Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Một điềm lạ (Đức Mẹ)
Muôn dân thiên hạ (Thánh vịnh – Đáp ca)
Mừng hát Chiên Con (Thánh ca Tin Mừng)
Mừng khen Giavê (Đức Mẹ)
Mừng vui lên Exultet (Mùa Phục Sinh)

N.

*
Này một Hài Nhi (Mùa Giáng Sinh)
Nẻo đi của Ngài (Thánh vịnh – Đáp ca)
Nếu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nếu hạt lúa (Các Thánh)
Noel! Noel! (Mùa Giáng Sinh)
Nước Trời đã gần (Mùa Vọng)
Nước Trời đã gần (Thánh ca Tin Mừng)

Ng.

*
Ngài cho anh Ngài cho tôi (Thánh ca Vào đời)
Ngày xưa ấy (Ngày xưa ấy)
Ngôi Lời (Ngôi Lời)
Nguyện cầu (Thánh ca Vào đời)
Người gieo giống (Thánh ca Tin Mừng)
Người ơi hãy nhớ (Thánh ca Tin Mừng)

Nh.

*
Nhân chứng Phúc Âm (Kết lễ)
Nhập lễ Phục Sinh và Lễ Thăng Thiên (Mùa Phục Sinh)
Nhìn lên ảnh Mẹ (Đức Mẹ)
Như hạt miến (Dâng lễ)
Như nai khát (Thánh vịnh – Đáp ca)
Những người tìm Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)

P.

*
Phút linh thiêng (Mình Máu Thánh)
Phút linh thiêng (Thánh Thể – Thánh Tâm)

Q.

*
Quả tim mới (Thánh ca Tin Mừng)
Quê hương Thượng đế (Mùa Giáng Sinh)

S.

*
Song hành (Thánh ca Vào đời)
Sống cho người yêu (Hôn phối)
Suy tôn Thánh Thể (Thánh Thể – Thánh Tâm)

T.

*
Tạ lễ với Mẹ (Đức Mẹ)
Tạ lễ với Mẹ (Thánh ca Vào đời)
Tám mối phúc thật (Thánh ca Tin Mừng)
Tán tụng Chúa (Các Thánh)
Tâm tình ca/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tâm tình ca/2 (Cầu hồn)
Tâm tình ca/3 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tâm tình ca/4 (Mùa Chay)
Tâm tình ca/5 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tiến dâng Cha (Dâng lễ)
Tìm lại màu xanh (Thánh ca Vào đời) + Trần Sỹ Tín
Tình của Người đã chết (Thánh ca Tin Mừng)
Tình của Người đã chết (Thánh ca Vào đời)
Tình Chúa tình con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình thương của Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tình yêu nhập thể (Mùa Giáng Sinh)
Tôi mừng rỡ (Thánh ca Tin Mừng)
Tôi sẽ bước đi (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tôi tin (Thánh ca Vào đời)
Từ nguyên thủy (Thánh ca Tin Mừng)

Th.

*
Thánh vịnh 21 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 24 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 26 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 46 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 95 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 125 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 127 (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Thánh Thần hãy đến (Chúa Thánh Thần)
Thập giá Đức Kitô (Thánh ca Tin Mừng)
Thập giá Đức Kitô (Tuần Thánh)
Theo Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Thiên Chúa quyền năng/Tv 28 (Thánh vịnh – Đáp ca)

Tr.

*
Trên đường Emmau (Thánh ca Tin Mừng)
Trong tay Ngài (Thánh vịnh – Đáp ca)
Trời cao hỡi (Thánh ca Tin Mừng)

V.

*
Vạn tuế Đức Kitô (Chúa Kitô Vua)
Vạn tuế Đức Kitô (Mùa Phục Sinh)
Vào đời (Thánh ca Vào đời ) + Trần Sỹ Tín
Vào thánh điện (Mùa Phục Sinh)
Về đất hứa (Thánh ca Tin Mừng)
Vì chúng ta (Thánh ca Tin Mừng)
Vì xưa Ta đói (Thánh ca Vào đời)
Vinh danh (Thánh ca Vào đời)
Vui lên anh em (Thánh ca Tin Mừng)
Vui lên Sion (Mùa Vọng)
Vui ngày trở về (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vườn nho cuộc đời (Thánh ca Tin Mừng)

X.

*
Xin Chúa hãy nhớ (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin dạy con yêu Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin dủ lòng thương/Tv 50 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin giữ gìn con/Tv 15 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin khôi phục dân Ngài/Tv 70) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin Ngài thương con (Mùa Chay)
Xin ngợi khen Cha/Tv 102) (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin tái tạo lòng con/Tv 50 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin tri ân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin vâng Ý Cha (Thánh ca Tin Mừng)
Xuất hành (Thánh ca Vào đời) + Trần Sỹ Tín

Y.

*
Ý Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
*
Ca nguyện – Hiệp lễ
*
Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc


Trên 500 Ca khúc
.


Trên 300 Ca khúc
.

Trên 200 Ca khúc
.

Trên 100 Ca khúc
.

Trên 50 Ca khúc
.

Trên 25 Ca khúc
.

3 thoughts on “*Nhạc sĩ Thành Tâm (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s