*Nhạc sĩ Ân Đức (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

123.

*
25 năm hồng ân (Tận hiến)

A.

*
Ánh mắt và thụ tạo (Cầu hồn)
Ân huệ tình yêu (Tận hiến)

B.

*
Bài ca Linh mục (Tận hiến)
Bài ca người Mục tử –  Ân Đức
Bài ca người Mục tử (Tận hiến)
Bài ca người Mục tử (Thánh ca Tin Mừng)
Bài ca nhân chứng (Tận hiến)
Bài ca Trang Nứa (Thánh ca Vào đời)
Biết Chúa biết con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Biết lấy gì (Dâng lễ)
Bổn phận của con (Ca nguyện – Hiệp lễ)

C.

*
Ca khúc thượng tiến – Ân Đức
*Ca khúc thượng tiến/4 bè (Hợp xướng) – Hòa âm: Ngọc Linh
Ca khúc thượng tiến (Tv 44) –  Ân Đức & Ngọc Linh
Cao ngất trời xanh/Tv 35 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Có môt điều (Tận hiến)
Có một tình yêu (Tận hiến)
Con biết dâng gì đây (Tận hiến)
Con biết lấy chi (Ca nguyện – HIệp lễ)
Con biết lấy chi (Tận hiến)
Con có là chi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con có một Tổ quốc (Thánh ca Vào đời)
Con được Chúa thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con không cô đơn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*Con là của Chúa (Tận hiến) 
Con muốn trọn đời (Tận hiến)
Con với Mẹ (Thánh ca Vào đời)
Con xin cảm tạ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con xin chọn Chúa mà thôi (Tận hiến)

Ch.

*
Chén đắng (Mùa Chay)
Chỉ mong tôi (Thánh ca Vào đời) + Tagore
Chỉ một Thiên Chúa (Tận hiến)
Cho con luôn tỉnh thức (Thánh ca Tin Mừng)
Cho con nhận ra Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa biết lòng con (Thánh ca Vào đời)
Chúa đã chiếm đoạt con (Tận hiến)
Chúa đã thương (Tận hiến)
Chúa đã xức dầu (Tận hiến)
Chúa là cây nho (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là cây nho (Chúa là cây nho)
Chúa là cây nho (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa là đối tượng (Tận hiến)
Chúa là điểm tựa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là phần gia nghiệp/Tv 15 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa nhìn con (Thánh ca Vào đời)
Chúa phải lớn lên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúc tụng ca: Ave Maria (Đức Mẹ)
Chuỗi hồng ân (Tận hiến)

D.

*
Dạ khúc nguyện cầu (Cầu hồn)
Dân Ta hỡi (Tuần Thánh)
Dâng Chúa đất trời (Dâng lễ)
Dâng Hài Nhi (Mùa Giáng Sinh)
Dấu ấn tình yêu/3 bè (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dấu ấn tình yêu (Piano) + Hạt Cát
Dấu ấn tình yêu/3 bè (Tận hiến)
Dấu ấn tình yêu (Tận hiến) + Tagore
Dấu chứng tình yêu (Tận hiến)
Dẫu con là ai (Tận hiến)
Dòng đời (Cầu hồn)

Đ.

*
Đã biết mấy lần (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Để nên lời ngợi ca (Tận hiến)
Đến với trái tim – Ân Đức
Đời con là một bài ca (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đứng trước Nhan Ngài (Cầu hồn)
Đứng trước Nhan Ngài (Dâng lễ) + Tagore
Đường con đi (Tận hiến)
Đường con theo Chúa (Tận hiến)

G.

*
Giai điệu hạnh phúc (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Giáng Sinh quê em (Nhạc Noel)

H.

*
Hai chiều của tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hành khúc người trẻ Công giáo Việt Nam (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Hạnh phúc đời thánh hiến (Tận hiến)
Hát ca tình Mẹ (Đức Mẹ)
Hát trên đỉnh đồi (Thánh ca Vào đời)
Hạt lúa dâng Người (Thánh ca Vào đời) + Tagore
Hãy mừng rỡ/Is. 12 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hiện hữu trong Đức Ki-tô (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hiện hữu trong Đức Ki-tô (Thánh ca Tin Mừng)
Hoa dại (Tận hiến)
Hoan ca Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
*Hồng ân diệu huyền (Tận hiến)
Hương nguyện tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hương tình Thập Giá (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hy lễ cuối cùng (Cầu hồn)

K.

*
Kiên trì theo Chúa (Tận hiến)
Kinh tình yêu (Hợp xướng) + Tiến Linh
Kinh tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kính chào Nữ Vương (Đức Mẹ)
Kính chào Thánh Mẫu La Vang (Đức Mẹ)

Kh.

*
Khi con tim khô cứng (Thánh ca Vào đời) + Tagore
Không phải con (Tận hiến)
Khúc hát một loài hoa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Khúc hát một loài hoa (Các Thánh)
Khúc hát người ca công (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Khung trời tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)

L.

*
Lạy Chúa con đây (Tận hiến)
Lời cầu tội nhân/Tv 50 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lạy Mẹ La Vang (Đức Mẹ)
Lời cuối cuộc đời/1 (Cầu hồn)
Lời cuối cuộc đời/2 (Cầu hồn)
Lời chào cuối (Cầu hồn)
Lời Mẹ ru con (Đức Mẹ)
Lời nguyện hiến tế (Cầu hồn)
Lời tạ ơn cuối đời (Cầu hồn)
Lời tình tự  (Tận hiến)
Lời tôi ca (Thánh ca Vào đời)
Lời từ biệt (Cầu hồn)

M.

*
Maria, Người Nữ Thánh Thể (Đức Mẹ)
Mẹ đã ra đi (Đức Mẹ)
Mẹ Đấng cứu chuộc (Đức Mẹ)
Mẹ trong cuộc đời (Đức Mẹ)
Mẹ và con (Đức Mẹ)
Mẹ Vô Nhiễm (Đức Mẹ)
Mônica, Người mẹ mẫu gương (Các Thánh)
Mỗi ngày là một bài ca (Đức Mẹ)
Một đời người tôi tớ (Tận hiến)
Một Người Nữ (Đức Mẹ)
*Một thời quên Chúa (Tận hiến)
Mùa xuân hiến tế (Thánh ca Vào đời)

N.

*
Nai rừng kia/Tv. 41 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Nào ca hát lên (Tuần Thánh)
Này là cuộc đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Niềm hy vọng hằng sống/1 (Cầu hồn)
Niềm hy vọng hằng sống/2 (Cầu hồn)
Nỗi buồn hoàng tử (Thánh ca Vào đời)
Nơi đứng của Người (Thánh ca Vào đời) + Tagore
Nơi nguồn an nghỉ (Cầu hồn)
Nụ hôn Giu-đa (Thánh ca Vào đời)
Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam/1 (Đức Mẹ)
Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam/2 (Đức Mẹ)

Ng.

*
Ngài có đó (Thánh ca Vào đời)
Ngài chọn con (Tận hiến)
Ngọn đèn dâng hiến (Thánh ca Vào đời)
Ngôi nhà tranh đơn sơ (Thánh ca Vào đời)
Ngợi ca Tình Chúa/Tv 102 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Nguồn ơn cứu rỗi (Tận hiến)
Nguyện ước đời linh mục (Tận hiến)
Người là bầu trời (Thánh ca Vào đời)
Người Nữ diễm phúc (Đức Mẹ)

Nh.

*
Nhiệm mầu tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nhìn con, nhìn Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nhớ nguồn (Cầu hồn)
Nhớ nguồn (Cha Mẹ)
Như đốm lửa tình yêu (Tận hiến)

*
*Phần con hãy theo Thầy (Tận hiến)
Phúc nào hơn (Tận hiến)

Q.

*
Quảng đại hiến dâng (Ca nguyện – HIệp lễ)

R.

*
Ra đi trên đường hy vọng (Ca nguyện – Hiệp lễ)

S.

*
Sống phút hiện tại (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*Suốt cuộc đời (Tận hiến) 

T.

*
Tâm ca hy vọng/Tv 72 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tâm sự Mai Đệ Liên (Thánh ca Vào đời)
Tất cả là hồng ân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tất cả vì tình yêu Đức Ki-tô (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tìm nhau (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình ca dâng hiến (Tận hiến)
Tình ca kết ước (Tận hiến)
Tình ca mùa dâng hiến (Tận hiến)
Tình ca muôn đời (Tận hiến)
Tình Chúa và quê hương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình khúc (Tận hiến)
Tình nào lớn hơn (Các Thánh)
Tình Người chờ tôi (Tận hiến) + Tagore
Tình yêu chân thật (Thánh ca Tin Mừng)
Tôi mừng rỡ (Thánh ca Tin Mừng)
Tốt đẹp thay/Tv. 103 (Thánh vịnh – Đáp ca)

Th.

*
Thì xin cho tôi (Thánh ca Vào đời)
Thiên Chúa giàu lòng thương xót (Lòng Thương Xót Chúa)
Thiên Chúa là Tình Yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Tr.

*
Trái tim nào (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trầm khúc nguyện cầu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tròn dâng (Tận hiến)
Trong âm thầm (Tận hiến)
Trời mới đất mới (Thánh ca Tin Mừng)

U.

*
*Ước mơ đời con (Tận hiến)

V.

*
Vâng lời Thầy (Thánh ca Tin Mừng)
Về nhà Cha (Cầu hồn)
Vinh dự của ta (Tuần Thánh)
Vui mừng và hy vọng (Ca nguyện – Hiệp lễ)

X.

*
*Xin cám ơn Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin cám ơn Ngài/2 (Thánh ca Tạ ơn)
Xin cho con (Tận hiến)
Xin dạy cho con biết/Tv 38 & 89 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin dẫn đưa con về/Tv 50 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin dâng/2 (Dâng lễ)
Xin dâng/2 (Mùa Chay)
Xin tỏ Cha cho chúng con (Thánh ca Tin Mừng)

5 thoughts on “*Nhạc sĩ Ân Đức (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  3. tôi muốn mua sách nhạc của Nhạc sĩ Ân Đức, nhưng hiện tôi đã tìm trên các nhà sách công giáo ở Sài gòn mà không thấy, có thể cho tôi biết nơi để mua không?. xin cảm ơn.

  4. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  5. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s