Nhạc sĩ Têrêsa (Sr.) – Lời Thánh Ca theo Nhạc sĩ.

Ave MariaĐức Mẹ22.06.21 – Gp. Nha Trang
Ánh sáng niềm tin Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ân tình bao la Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
+ 
Bài ca lên đường Truyền Giáo23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Bài ca tình ái Tận Hiến
Bánh bởi trời Ca Nguyện – Hiệp Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Belem ánh sao Mùa Giáng Sinh22.06.21 – Gp. Nha Trang
Bên lòng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ
+ 
Ca dao tình MẹHiếu Kính Mẹ Cha
Ca khúc ân tình Ca Nguyện – Hiệp Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Ca vang quyền năng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Các Thánh Nam Nữ 1Các Thánh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Các Thánh Nam Nữ 2 Các Thánh23.07.20 – Tgp. Sài Gòn
Cát bụi phận người Mùa Chay – Tuần Thánh22.06.21 – Gp. Nha Trang
Có Chúa là có tất cả Ca Nguyện – Hiệp Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Con đi tìm Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ 28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Con mong gặp Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.20 – Tgp. Sài Gòn
Con mong gặp Chúa (Karaoke)Ca Nguyện – Hiệp Lễ 23.07.20 – Tgp. Sài Gòn
Con tạ ơn Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Của lễ hiến dâng Dâng Lễ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Của lễ tình yêu 5Nhạc S. Hoạt Đ. Thể
+ 
Chỉ trong Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.20 – Tgp. Sài Gòn
Cho con biết Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.20 – Tgp. Sài Gòn
Cho con tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Cho con tình yêu Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cho con vào đời Tận Hiến28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Cho con vào đời Truyền Giáo 28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Cho đi có phúc hơnNhạc S. Hoạt Đ. Thể
Chọn phần tốt nhất Ca Nguyện – Hiệp Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Chúa biến hìnhThánh Ca Tin Mừng23.07.20 – Tgp. Sài Gòn
Chúa biết con yêu Ngài Tận Hiến28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Chúa chạm lòng con Tận Hiến23.07.20 – Tgp. Sài Gòn
Chúa chạm lòng con (Karaoke)Tận Hiến 23.07.20 – Tgp. Sài Gòn
Chúa chiến thắng khải hoàn Mùa Phục Sinh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Chúa đã sống lại Mùa Phục Sinh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Chúa giáng sinh Mùa Giáng Sinh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Chúa giáng trần Mùa Giáng Sinh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Chúa là áng sángCa Nguyện – Hiệp Lễ23.07.20 – Tgp. Sài Gòn
Chúa là con đường Ca Nguyện – Hiệp Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Chúa là con đường (Karaoke)Ca Nguyện – Hiệp Lễ 28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Chúa là sự sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Chúa là tất cảCa Nguyện – Hiệp Lễ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Chúa nguồn sự sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Chúa ngự trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.20 – Tgp. Sài Gòn
Chúa sống lại rồi Mùa Phục Sinh22.06.21 – Gp. Nha Trang
Chúa Thăng Thiên Mùa Phục Sinh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Chúa vẫn yêu conThánh Thể – Thánh Tâm23.07.20 – Tgp. Sài Gòn
Chúa vẽCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa yêu thương con Tận Hiến
Chuỗi ngọc Mân Côi Đức Mẹ23.07.20 – Tgp. Sài Gòn
Chuỗi ngọc Mân côi (Karaoke)Đức Mẹ 23.07.20 – Tgp. Sài Gòn
+
Dâng Chúa Hài Nhi Mùa Giáng Sinh06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Dâng lên Chúa Dâng Lễ
Dâng Mẹ muôn hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa)
Dòng máu oai hùngCác Thánh14.11.20 – Gp. Nha Trang
Duyên tình đầu Tận Hiến
+ 
Đặt niềm tin nơi Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Đấng con kiếm tìm *Tận Hiến23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Đầy tớ vô dụng *Thánh Ca Tin Mừng23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Đêm hồng ân *Hợp Xướng28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Đêm hồng ân *Mùa Giáng Sinh 28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Đi vào thương tích dấu chânMùa Chay – Tuần Thánh23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Đi về nhà Chúa *Nhập Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Điều răn mới *Mùa Chay – Tuần Thánh06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Đóa hồng đơn sơ (*)Các Thánh10.11.20 – Gp. Nha Trang
Đón chào mùa xuân *Xuân01.03.21 – Gp. Nha Trang
Đức Mẹ Lộ Đức *Ngợi Ca Đức Mẹ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Đức Mẹ Vô nhiễm *Đức Mẹ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Đừng buông tay ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Đường đến tình yêu *Tận Hiến28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
+ 
Gương Thánh giaMùa Giáng Sinh 28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Gương Thánh Gia thất Các Thánh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Gương Thánh gia thất (Karaoke)Các Thánh 28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Giakêu xuống mauThánh Ca Tin Mừng23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Giêsu chí ái Tận Hiến
Giới răn yêu thương Mùa Chay – Tuần Thánh06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
+ 
Hai Thánh Tông đồ Các Thánh
Hãy nên như trẻ thơ *Thánh Ca Tin Mừng23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Hiện thân Chúa Tận Hiến
Hiệp dâng thánh lễ Ca Nguyện – Hiệp Lễ 28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Hương kinh gia đình Cha Mẹ23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Hương nhạc ân tình *Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Hương nhạc ân tình 2 Ca Nguyện – Hiệp Lễ01.03.21 – Gp. Nha Trang
Hương tình ca *Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Hương tình Thánh giá *Mùa Chay – Tuần Thánh23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Hương tình Thánh giá (Karaoke)Mùa Chay – Tuần Thánh 23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Hương tình Thập giá *Tận Hiến06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
+ 
Kề lòng bên Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Kính Mẹ vô nhiễm 1 *Đức Mẹ
Kính Mẹ vô nhiễm 2 *Đức Mẹ
Kính Mừng Maria *Đức Mẹ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Kính thánh tông đồ Các Thánh 28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Ký thác đường đời cho ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
 + 
Khát vọng (*)Về Chúa Giêsu
Khúc nhạc ân tình *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Khung trời tình yêu 2 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ22.06.21 – Gp. Nha Trang
Khung trời tình yêu 2 *Tận Hiến23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
+ 
Làm sao thấy Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Làm tôi Thiên Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Làm theo ý Cha *Tận Hiến28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Lạy Thánh Thần ChúaChúa Thánh Thần28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Lặng nghe tiếng ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ
Lễ Các ThánhCác Thánh 23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Lễ dâng tuổi thơ 2 *Thiếu Nhi
Lễ Hiển Linh *Mùa Giáng Sinh01.03.21 – Gp. Nha Trang
Lễ Mẹ sầu bi Đức Mẹ22.06.21 – Gp. Nha Trang
Lễ sinh nhật MẹĐức Mẹ
Lễ Truyền Tin *Đức Mẹ23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Lễ vật tiến dâng *Dâng Lễ15.12.15 – Tgp. Sài Gòn
Lên đền Thánh *Nhập Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Lên đền thờ Chúa *Nhập Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Linh hồn tôi *Đức Mẹ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Loan báo Tin Mừng Truyền Giáo
Lòng mến *Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót Chúa 23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Lời Chúa 2 Ca Nguyện – Hiệp Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Luật yêu thương Mùa Chay – Tuần Thánh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
+ 
Mang Thập giá mình Mùa Chay – Tuần Thánh23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Mầu nhiệm giáng thếMùa Giáng Sinh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Mẹ hiệp thông Đức Mẹ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Mẹ hồn xác lên trời Đức Mẹ22.06.21 – Gp. Nha Trang
Mẹ lên trời *Đức Mẹ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Mẹ Thiên Chúa *Đức Mẹ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Mẹ về trời *Đức Mẹ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội *Đức Mẹ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Mọi sự của Cha là của Con 1 Thánh Ca Tin Mừng06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Mọi sự của Cha là của Con 2 Thánh Ca Tin Mừng28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Mối phúc Nước Trời *Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Mối phúc Nước Trời *Tận Hiến23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Mùa Chay Thánh *Mùa Chay – Tuần Thánh01.03.21 – Gp. Nha Trang
Mục tử nhân lành *Thánh Ca Tin Mừng28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Mưa hoa hồng Các Thánh 06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Mưa hoa hồng (2 bè) Các Thánh 06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Mưa hoa hồng (3 bè)Các Thánh 06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Mừng Chúa Phục Sinh *Mùa Phục Sinh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Mừng Thánh GiuseCác Thánh 06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
+ 
Nào ta hân hoan *Nhập Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Nên hoàn thiện *Tận Hiến28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Nên như trẻ thơ 1 Các Thánh 23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Nên như trẻ thơ 2 Các Thánh
Nên như trẻ thơ 1 *Tận Hiến23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Nên như trẻ thơ *Thánh Ca Tin Mừng23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Nên thánh giữa đời *Ca Nguyện – Hiệp Lễ09.11.20 – Gp. Nha Trang
Niềm vinh dự *Mùa Chay – Tuần Thánh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Niềm vui lớn nhấtThể Loại Th. Ca Khác
Niềm xác tín *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nốt nhạc yêu thươngNhạc S. Hoạt Đ. Thể
Nụ hoa bé nhỏ *Các Thánh22.06.21 – Gp. Nha Trang
Nụ hoa Têrêsa Các Thánh 23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Nữ vương gia đình Cha Mẹ 23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
+
Ngai tòa Thập giá *Mùa Chay – Tuần Thánh23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Ngày thánh yêu thương *Mùa Giáng Sinh06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Ngọn nến Phục Sinh *Mùa Phục Sinh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Nguyện Chúa Thánh ThầnChúa Thánh Thần28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
+
Như bé thơ (Tv 130) *Ca Nguyện – Hiệp Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Như nến cháy *Dâng Lễ
+ 
Phêrô và Phaolô Các Thánh 23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Phú hộ và Ladarô *Thánh Ca Tin Mừng23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Phục sinh vinh quang *Mùa Phục Sinh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
+ 
Quy hướng về Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Quyền năng Chúa Ba Ngôi (*)Chúa Ba Ngôi06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
+ 
Sống như bé thơ *Thiếu Nhi
Sống Tin Mừng *Tận Hiến
+ 
Têrêsa Hài Đồng 1 Các Thánh 06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Têrêxa Hài Đồng 1 (Karaoke)Các Thánh 06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Têrêsa Hài Đồng 2 Các Thánh 06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Têrêsa hoa hồng ngát hương Các Thánh 23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Tiếng gọi sám hối *Mùa Chay – Tuần Thánh23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Tìm gặp Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ01.03.21 – Gp. Nha Trang
Tình ca *Ca Nguyện – Hiệp Lễ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Tình của Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Tình Cha *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa bao la *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa ngời sáng *Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Tình Chúa tuyệt vời *Tận Hiến
Tình Chúa tuyệt vời 1 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Tình Chúa tuyệt vời 2 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Tình Thiên Chúa 1 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Thiên Chúa 2 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình thương Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Tình thương đêm thánh *Mùa Giáng Sinh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Tình yêu Chúa 1 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Tình yêu Chúa 2 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Tình yêu Đấng chịu đóng đinh *Tận Hiến28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Tình yêu giáng thế *Mùa Giáng Sinh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Tình yêu nhiệm mầu *Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Tình yêu Thánh giá *Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Tôn vinh Ba Ngôi 1 (*)Chúa Ba Ngôi06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Tôn vinh Ba Ngôi 2 (*)Chúa Ba Ngôi28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Tung gieo Lời Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tuổi thơ dâng Chúa *Thiếu Nhi06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
+
Thánh Cả Giuse Các Thánh 06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Thánh Gia Thất Mùa Giáng Sinh
Thánh giá đồi Canvê *Mùa Chay – Tuần Thánh23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Thánh giá đưa ta vào trong tình Chúa Tận Hiến28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Thánh giá là vinh quang *Tận Hiến23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Thánh giá tình yêu *Mùa Chay – Tuần Thánh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Thánh Gioan Tiền Hô Các Thánh 06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Thánh Gioakim và Thánh AnnaCác Thánh
Thánh Giuse 1Các Thánh 06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Thánh Giuse Người công chínhCác Thánh 23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Thánh Mác-ti-nô Các Thánh 10.11.20 – Gp. Nha Trang
Thánh Martino (Karaoke)Các Thánh 10.11.20 – Gp. Nha Trang
Thánh Madalena Các Thánh 23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Thánh Mát-thêuThánh Ca Tin Mừng23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Thánh Phaolô trở lạiCác Thánh 01.03.21 – Gp. Nha Trang
Thánh Tâm Chúa (*)Thánh Thể – Thánh Tâm06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Thánh Thần ngự đến 1 (*)Chúa Thánh Thần
Thánh Thần ngự đến 2 (*)Chúa Thánh Thần28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Thập giá cao trọng *Thánh Ca Tin Mừng28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Thập giá đồi CanvêMùa Chay – Tuần Thánh
Thập giá giương cao *Mùa Chay – Tuần Thánh23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Thập giá ngất cao *Mùa Chay – Tuần Thánh23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Thầy rửa chân con sao *Mùa Chay – Tuần Thánh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Thiên đàng của em *Thiếu Nhi
Thuộc về *Tận Hiến22.06.21 – Gp. Nha Trang
Thuộc về Chúa *Tận Hiến01.03.21 – Gp. Nha Trang
+ 
Trái Tim Ngài (*)Thánh Thể – Thánh Tâm06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Trao nhau nụ cườiNhạc S. Hoạt Đ. Thể
Trẻ thơ đơn sơ *Thiếu Nhi06.09.02 – Tgp. Sài Gòn
Trên đỉnh yêu thương *Tận Hiến28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
+ 
Về đi Cha vẫn chờ *Thánh Ca Tin Mừng23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Về nhà Chúa *Nhập Lễ
Virus tâm hồnNhạc Công Giáo khác
Vinh quang của tôi *Mùa Chay – Tuần Thánh28.10.15 – Tgp. Sài Gòn
Vua Tình Yêu (*)Chúa Kitô Vua23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
+ 
Xin Chúa chữa lànhLòng Thương Xót Chúa23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Xin vĩnh biệt Cầu Hồn09.11.20 – Gp. Nha Trang
Xuân cảm tạ Xuân01.03.21 – Gp. Nha Trang
Xuân tươi đã về Xuân01.03.21 – Gp. Nha Trang
Xuân thắm tươi Xuân22.06.21 – Gp. Nha Trang
+ 
YêuCa Nguyện – Hiệp Lễ
Yêu 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Yêu người như Chúa yêu con Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Yêu như Giêsu *Ca Nguyện – Hiệp Lễ23.07.19 – Tgp. Sài Gòn
Yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ22.06.21 – Gp. Nha Trang
Yêu thươngNhạc S. Hoạt Đ. Thể22.06.21 – Gp. Nha Trang

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s