*Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

A.

*
Alleluia sau Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Alleluia vọng 1 (Mùa Vong)
Alleluia vọng 2 (Mùa Vọng)
Ánh sáng cứu rỗi (Mùa Giáng Sinh)

B.

*
Bạn ơi vui lên (Hôn phối)
Bạn tình ơi hãy hát (Hôn phối)
Bao giờ con được nghỉ ngơi (Mùa Giáng Sinh)
Bà mẹ công giáo tạ ơn (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Bên dòng sông Babylon (Tv. 136) (Mùa Vọng)
Biết khi nào chủ về (Thánh ca Tin Mừng)

C.

*
Có chí thì nên (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Có chí thì nên (Thiếu nhi)
Có Chúa trong tình yêu (Hôn phối)
Con đường tình yêu (Hôn phối)
Con gặp Ngài (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Con muốn dâng (Dâng lễ)
Con phủ phục tôn thờ (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Con sẽ ca ngợi (Tv. 88) (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Con sẽ ca ngợi (Tv. 88) (Thánh vịnh)
Con tin vào Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con vươn hồn lên (Tv. 24) (Thánh vịnh)

Ch.

*
Chân dung Thượng Đế (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chỉ vì yêu thôi (Mùa Chay)
Chiều cuối năm bên Mẹ (Đức Mẹ)
Chốn xưa là bụi tro (Mùa Chay)
Chúa chúc phúc (Tv. 28) (Thánh vịnh)
Chúa hãy đến (Mùa Vọng)
Chúa hãy đến (Chúa Giáng Sinh)
Chúa không hẹn (Cầu hồn)
Chúa là khát vọng (Tv. 24) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Chúa là sự sống lại (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa muốn con làm gì – Cao Huy Hoàng
Chúa sẽ đến lúc không ngờ (Cầu hồn)
Chung tấm bánh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chuỗi Mân Côi, chuỗi liên kết (Đức Mẹ)
Chuyện tình Tobia & Sara (Hôn phối)

D.

*
Dâng hoa tạ ơn (Đức Mẹ)
* Dâng lễ an táng 1 (Cầu hồn)
* Dâng lễ an táng 2 (Cầu hồn)
* Dâng lễ an táng 3 (Cầu hồn)
* Dâng lễ an táng 4 (Cầu hồn)
Dâng lên Chúa (Dâng lễ)
Dâng Ngài hy lễ (Dâng lễ)
Dâng tạ ơn cuối năm (Thánh ca Tạ ơn)
Dòng sông ly biệt (Cầu hồn)
Dưới chân Chúa (Mùa Chay)

Đ.

*
Để con hướng tới Ngài (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Để con hướng tới Ngài (Cầu hồn)
Đến với Mẹ Tàpao (Ngợi ca Đức Mẹ)
Địa cầu đầy ân sủng (Thánh ca Tin Mừng)
Địa đàng của chúng ta (Thể loại Thánh ca Phụng vu khác)
Đồng hành trong cõi sống và cõi chết (Hôn phối)
Đồng xanh thơ (Tv. 22) (Thánh vịnh)
Đời ta cần có nhau (Hôn phối)
Đức Bà an ủi kẻ âu lo (1) (Đức Mẹ)
Đức Bà an ủi kẻ âu lo (2) (Đức Mẹ)
Đức Bà bàu chữa kẻ có tội (Đức Mẹ)
Đức Bà La Vang phù hộ các giáo hữu (Đức Mẹ)
Đức Bà Tà Pao phù hộ các giáo hữu (Ngợi ca Đức Mẹ)
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành (Đức Mẹ)
Đường hy vọng (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)

E.

*
Em chưa về sao em (Mùa Chay)
Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mùa Vọng)

G.

*
Gia đình của Chúa (Nhạc về Gia đình)
Giờ cứu rỗi (Mùa Vọng)
Giữa yêu thương của Mẹ (Đức Mẹ)

H.

*
Hạnh phúc được thứ tha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hạt giống thối đi (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy dìu nhau bước đều (Hôn phối)
Hãy đến La Vang (Đức Mẹ)
Hãy xóa tên mình trong hư vô (Thánh ca Vào đời)
Hoan ca trái tim Người Mẹ (Ngợi ca Đức Mẹ)
Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua (Đức Me)
Hỡi các tầng trời hãy đổ sương mai (Mùa Vọng)
Hỡi cửa (Thánh vịnh)
Hỡi dân Sion (Mùa Vọng)
Hỡi linh hồn tôi (Thánh vịnh)
Hỡi miệng lưỡi (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Hỡi người Galilê (Thánh ca Tin Mừng)

K.

*
Kinh cuối mùa sám hối (Thánh ca Vào đời)
Kinh sám hối 1 (Mùa Chay)
Kinh sám hối 4 (Mùa Chay)
Kính chào Mẹ La Vang (Đức Mẹ)
Kính chào Trinh nữ (Đức Mẹ)

Kh.

*
Khấn xin Mẹ Tàpao (Ngợi ca Đức Mẹ)
Khi tình yêu lên ngôi (Hôn phối)
Không thấy mà tin (Thánh ca Tin Mừng)

L.

*
Lạy Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Lạy Chúa Thánh Thần (2) (Chúa Thánh Thần)
Lạy Chúa xin ban Thánh Linh (Chúa Thánh Thần)
Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) (Thánh vịnh)
Lạy Mẹ La Vang (Đức Mẹ)
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành (Đức Mẹ)
Lâm Bích Nha Trang tình yêu của con (Truyền giáo)
Lâm Bích tạ ơn 40 năm (Truyền giáo)
Lễ dâng Giáng Sinh Việt Nam (Mùa Giáng Sinh)
Lễ dâng yêu thương (Dâng lễ)
Lễ yêu thương (Mùa Giáng Sinh)
Lên đền (Nhập lễ)
Linh hồn tôi nhảy mừng (Đức Mẹ)
Lối Ngài bước đi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời mừng (Tv. 146) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Lời nguyện trong cơn dịch bệnh (Thánh ca Nguyện cầu)
Lời vọng từ sa mạc (Mùa Vọng)

M.

*
Mẹ các Thánh Nhân (Đức Mẹ)
Mẹ đẹp mãi (Đức Mẹ)
Mẹ đồng hành 1 (Đức Mẹ)
Mẹ đồng hành 2 (Đức Mẹ)
Mẹ được truyền tin Mẹ truyền tin (Đức Mẹ)
* Mẹ Giáo hội (Đức Mẹ)
Mẹ Hằng Cứu Giúp (Đức Mẹ)
Mẹ hy vọng (Đức Mẹ)
Mẹ là cung điện (Đức Mẹ)
Mẹ La Vang Mẹ bình an (Đức Mẹ)
Mẹ La Vang Mẹ người dân khổ bất hạnh (Đức Mẹ)
Mẹ Maria trong lòng Việt Nam (Đức Mẹ)
Mẹ ở đây với con (Đức Mẹ)
Mẹ ơi hãy đến (Đức Mẹ)
Mẹ Tàpao (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ Tàpao cứu kẻ liệt kẻ khốn (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ tiên phong (Đức Mẹ)
Mẹ thông ơn Thiên Chúa (Đức Mẹ)
Một chiều xưa (Tuần Thánh)
Một mái nhà (Cha mẹ)
Một mùa Giáng Sinh đẹp (Mùa Giáng Sinh)
Một tình yêu dâng Chúa (Hôn phối)
Mơ ước trường sinh (Hôn phối)
Muôn tâu thánh thượng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mừng lễ Mẹ (Đức Mẹ)

N.

*
Năm chiếc bánh lúa mạch (Thánh ca Tin Mừng)
Năm Đức Tin khấn xin Mẹ (Đức Mẹ)
Nếu không có tình yêu (Thánh ca Tin Mừng)
Niềm vui hôm nay (Hôn phối)
Nơi Mẹ Chúa quang lâm (Đức Mẹ)
Nơi nào có tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Ng.

*
Ngày trở về (Cầu hồn)
Người làm chứng (Truyền giáo)
Người ở giữa chúng ta (Thánh ca Vào đời)

Nh.

*
Nhìn về tương lai (Nhạc Giới trẻ)
Nhìn về xa (Mùa Phục Sinh)
Những kỷ niệm hồng (Đức Mẹ)
Những linh hồn phản bội (Mùa Chay)

O.

*
Ôi gỗ êm ái (Tuần Thánh)
Ơn cứu độ của Chúa (Tv. 97) (Thánh vịnh)

P.

*
Phêrô con là đá (Thánh ca Tin Mừng)
Phù hoa (Cầu hồn)
Phút tương phùng giờ giao duyên (Tv. 84) (Thánh vịnh)

R.

*
Rửa chân (Tuần Thánh)

S.

*
Sao Cha bỏ con (Thánh vịnh)
Sao Cha đành im lặng (Mùa Chay)
Sao Cha đành im lặng (Tuần Thánh)
Sao Cha đành im lặng (Tv. 21) (Thánh vịnh)
Sẵn sàng chờ đợi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Sống bên nhau và hạnh phúc (Hôn phối)
Sống chết cho nhau – Cao Huy Hoàng
Suối trường sinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)

T.

*
Tâm hồn mới tinh thần mới (Thánh vịnh)
Tâm tình hạt lúa mì (Tận hiến)
Tâm tình khiêm hạ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tiếng kêu trong hoang địa (Mùa Vọng)
Tin yêu Thập Tự (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Tinh hoa lúa mì (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu đến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Tình yêu mến (Dâng lễ)
Tôi biết tôi tin (Thánh ca Tin Mừng)
Tôi vui mừng (Thánh vịnh)
Tôn vinh lòng thương xót Chúa (Lòng Thương Xót Chúa)
Tuổi trẻ vào đời (Nhạc Giới trẻ)
Từ chân trời góc biển (Tv. 64) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Từ chân trời góc biển (Tv. 64) (Thánh vịnh)
Từ Jordano (Thánh ca Tin Mừng)

Th.

*
Thánh Thể gọi con về (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Thánh vịnh 30 (Thánh vịnh)
Thần linh yêu thương (Chúa Thánh Thần)
Thập tự đời con (Thánh ca Tin Mừng)
Theo bước chân Ba Vua (Mùa Giáng Sinh)

Tr.

*
Trái tim Chúa Giêsu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Trầu cau với vôi nồng (Hôn phối)
Trong bóng chiều cuộc đời (Đức Mẹ)
Trời đất không còn xa (Mùa Vọng)

U.

*
Ước vọng nhỏ (Mùa Giáng Sinh)

V.

*
Vàng châu ngọc báu (Thánh ca Tin Mừng)
Vào lúc không biết (Thánh ca Tin Mừng)
Vì muôn hồng ân (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Vì Ngài là tình yêu (Hôn phối)
Vinh phúc thay (Thánh vịnh)

X.

*
Xin băng qua các tầng trời (Chúa Thánh Thần)
Xin cùng dâng tình yêu (Hôn phối)
Xin chiếu ánh vinh quang (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin cho con nước trường sinh (Thánh ca Tin Mừng)
Xin định nghĩa tình yêu (Hôn phối)
Xin được gọi tên Người (Thánh ca Vào đời)
Xin giữ nguyên màu áo (Hôn phối)
Xin ký thác cho Mẹ (Đức Mẹ)
* Xin một khẽ chạm (Thánh ca Tin Mừng)
Xin Ngài hãy đến (Chúa Thánh Thần)
Xin tình yêu bao la (Hôn phối)
* Xin thương xót những linh hồn 1 (Cầu hồn)
* Xin thương xót những linh hồn 2 (Cầu hồn)
Xuân ra đời (Xuân)

Y.

*
Yêu người (Hôn phối)
*

4 thoughts on “*Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  4. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s