*Chúa Thánh Thần – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A

*
Alleluia (Lễ Chúa Thánh Thần) – Hoàng Kim

B

*
Bởi Thánh Linh Chúa – Hưng Ca
Bước theo Thần Khí – Vinam

C

*
Ca khen Thánh Linh – Nguyễn Bách
Ca tiếp liên (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) – Ái Diệu Vy Linh
Ca tiếp liên (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) – Giangtâm
Ca tiếp liên (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) – Sơn Dương
Ca tiếp liên (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) – Thái Nguyên
Ca tiếp liên (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) – Thanh Bình
Ca tiếp liên Lễ hiện xuống – Hương Vĩnh
Cầu Chúa Thánh Thần – Nguyễn Văn Thư
Cầu Chúa Thánh Thần – Thanh Đạt
Cầu xin Chúa Thánh Thần – Martino Khúc Tiên
Cầu xin Chúa Thánh Thần – T.N Phan & Phương Linh
Cầu xin Chúa Thánh Thần – Phương Linh
Cầu xin Thánh Linh – Duy Linh PHN
Cây đàn cuộc đời – Trầm Thiên Thu
Cơn gió-Lửa hồng – Trầm Thiên Thu
Của lễ Thánh Thần – Thanh Bình
Cúi xin Thánh Thần – Quang Uy
Cùng Chúa lên đền – Thanh Bình

Ch

*
Chiếu sáng Đức Ki-tô – Trầm Hương
Chính Thánh Thần – Kim Long
Cho tình người hiệp nhất – Nguyễn Duy
Chúa canh tân (Tv. 103) – Quang Uy
Chúa sai con đi – Dao Kim & Trầm Hương
Chúa Thánh Thần – Hải Triều
Chúa Thánh Thần – Mi Trầm
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Tv. 33) – Hải Triều
Chúa Thánh Thần nói – Kim Long

D

*
Dòng nước tái sinh – Kim Long

Đ

*
Đã bao lần – Trần Mừng
Đấng ban sự sống – Hải Triều
Đây Thần Linh (Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống/C) – Vinam
Đi theo Thần khí – Kim Long
Đoàn con hôm nay – Mi Trầm
Đón hơi thở Thánh Thần – Kim Long
Đón nhận Thánh Thần 1 – Kim Long
Đón nhận Thánh Thần 2 – Kim Long
Đường lên Thánh điện (Ca nhập lễ Thêm Sức) – Thanh Bình

H

*
Hãy chiếu soi – Phanxicô
Hãy đến – Mai Nguyên Vũ
Hãy thắp lên trong con – Ngọc Linh
Hân hoan trong Thánh Thần – Duy Linh PHN
Hoa quả Thánh Thần – Xuân Thảo
* Hơi thở Thần Linh là sự sống – Trịnh Vĩnh Thành
Hỡi ánh sáng chiếu soi tâm hồn – Giangtâm

K

*
Kinh nguyện Chúa Thánh Thần – Phaolô Đạt
Kinh nguyện Chúa Thánh Thần – Văn Chi
Khấn xin Chúa Thánh Thần – Đinh Công Huỳnh
Không! Con không lấn bước Ngài
Khúc hát Thần Linh – Nguyễn Hùng Lân

L

*
Lạy Chúa – Việt Trì
Lạy Chúa Thánh Linh – Kim Long
Lạy Chúa Thánh Thần – Bùi Ninh
Lạy Chúa Thánh Thần – Cao Huy Hoàng
Lạy Chúa Thánh Thần – Hải Triều & Đỗ Xuân Quế
Lạy Chúa Thánh Thần – Khổng Vĩnh Thành (thơ: Đỗ Xuân Quế)
Lạy Chúa Thánh Thần – Kim Long
Lạy Chúa Thánh Thần – La Thập Tự
Lạy Chúa Thánh Thần – Martino Khúc Tiên
Lạy Chúa Thánh Thần – Nguyễn Duy
Lạy Chúa Thánh Thần – Nguyên Kha
Lạy Chúa Thánh Thần – Quý Báu
Lạy Chúa Thánh Thần – Tiến Linh (thơ: Đỗ Xuân Quế)
Lạy Chúa Thánh Thần – Thành Tâm
Lạy Chúa Thánh Thần – Trầm Hương (thơ: Đỗ Xuân Quế
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến – Ngọc Linh
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến – Trần Quang Phục & Jennifer
Lạy Chúa xin ban – Việt Tri
Lạy Chúa xin ban Thánh Linh – Cao Huy Hoàng
Lạy Chúa xin cử Thánh Thần – M. Phú
Lạy Đức Chúa Thánh Thần – Sơn Ca
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa/1 – Phạm Liên Hùng
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa/2 – Phạm Liên Hùng
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa/3 – Phạm Liên Hùng
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa – Từ Duyên
Lạy Thánh Linh – Trần Mừng
Lạy Thánh Thần – Kim Long
Lạy Thánh Thần – Từ Duyên
Lạy Thánh Thần Thiên Chúa – Chính Tâm
Lạy Thần Khí Chúa (2 bè) – Giangtâm
Lạy Thần Khí Chúa (4 bè) – Giangtâm
Lạy Thiên Chúa Ngôi Ba – La Thập Tự
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – Hải Triều
Lễ Hiện Xuống – M. Phú
Liên kết trong tình mến – Khuyết danh
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa (Tv. 145) – Quốc Vinh
Loan báo Tin Mừng – Trầm Hương
Lời nguyện Ngôi Ba – Tiến Bình
Lửa tình yêu – Đinh Công Huỳnh

N

*
Này chính Chúa (2 bè) – Nguyễn Đức Tuấn
Này chính Chúa (3 bè) – Nguyễn Đức Tuấn & Liên Bình Định
Này Thần Linh Chúa/2
Nếu vắng Thánh Linh – La Thập Tự
Nói theo Thánh Thần – Kim Long

Ng

*
Ngài là Thần khí – Nhã Ca
Ngài sai tôi đi – Ngọc Cẩn
Ngọn gió Thánh Linh – Đinh Công Huỳnh
Ngọn gió Thánh Thần – Kim Long
Ngọn lửa bình an – Nguyễn Hùng Lân
Ngọn lửa hồng thiêng – Trầm Thiên Thu
Ngọn lửa Thánh Linh – Anna M. Nguyễn (thơ: Từ Linh)
Ngọn lửa Thánh Linh – Kim Long
Ngọn lửa Thánh Thần – Đinh Công Huỳnh
Ngọn lửa Thánh Thần – Kim Long
Ngọn nến Thánh Thần – Phanxicô
Ngọn nến Thánh Thần – Kim Long
Ngôi Ba tặng ban – Hải Triều
Ngôi Ba Thánh Thần – Thanh Bình
Ngôi Ba Thiên Chúa – Ngô Duy Linh
Ngợi ca Thần khí Chúa – Hải Triều
Ngợi ca Thần Linh Chúa – Phạm Trung
Nguồn ánh sáng – Kim Long
Nguồn mạch thánh ân – Phạm Liên Hùng
Nguồn sinh lực – Kim Long
Nguồn suối Thánh Linh – Hồng Trần Phạm Đình Đài
Nguyện cầu Thánh Linh – Đinh Công Huỳnh
Nguyện cầu Thánh Linh – Hùng Lân
Nguyện cầu Thánh Linh – Nam Hoa
Nguyện cầu Thánh Linh – Nguyễn Bách
Nguyện cầu Thánh Linh – Thanh Bình
Nguyện Chúa Thánh Linh – Đinh Công Huỳnh
Nguyện Chúa Thánh Thần – Bùi Ninh
Nguyện Chúa Thánh Thần – Kim Long
Nguyện Chúa Thánh Thần – Phạm Liên Hùng
Nguyện Ngài ngự đến – Đăng Khoa
Nguyện Thánh Linh – Nam Hoa
Nguyện Thánh Linh – Thiện Cẩm
Nguyện Thánh Thần – Thái Nguyên
Nguyện Thần khí Chúa – Hải Triều
Nguyện xin bảy ơn Chúa Thánh Thần – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện xin Chúa Thánh Linh – Đinh Công Huỳnh & Đinh Dũng
Nguyện xin Chúa Thánh Thần – Ngọc Linh
Nguyện xin Chúa Thánh Thần – Vương Diệu
Nguyện xin Ngôi Ba – Đinh Công Huỳnh
Nguyện xin ơn Thánh Thần – Duy Linh PHN
Nguyện xin ơn Thánh Thần – Nguyên Long
Nguyện xin Thánh Thần – Mi Trầm
Nguyện xin Thánh Thần – Nguyễn Duy
Người sai tôi đi – Nam Hải

Nh

*
Nhân chứng tình yêu – Trầm Thiên Thu
Nhận lấy Chúa Thánh Thần – Văn Chi
Nhờ Thánh Linh – Kim Long
Nhờ Thánh Thần – Kim Long
Nhờ Thần khí – Kim Long
Như Cha đã sai Thầy – Khuyết danh
Như Thần khí Chúa – Đinh Công Huỳnh

O

*
Ôi Thần Linh cực thánh! – Nguyên Kha
Ơn Ngài đổi mới – Nguyễn Duy
Ơn nguồn Thánh Linh – Liên Bình Định (lời Dzuy Sơn Tuyền)

S

*
Sai đi rao giảng – Thiên Lan
Sống theo Thần Khí – Fa Thăng 

T

*
Ta đi – Xuân Thảo & Khoa Tâm
Ta sẽ đặt Thần Linh – Kim Long
Tạ ơn Chúa Thánh Thần – Duy Linh PHN
Tạ ơn Chúa Thánh Thần – Tiến Linh (lời: Đỗ Xuân Quế)
Tặng phẩm Thần Linh – Trầm Hương
Tâm hồn mới tinh thần mới – Cao Huy Hoàng
Tiếng hát trong Thần Linh – Vinam
Tình yêu chân thật – Ân Đức
Tùy thuộc Chúa Thánh Thần – Thiên Đan
Từ gốc Giét-xê – M. Phú

Th

*
Thánh Thần – Phanxicô
Thánh Thần chân lý – Nguyễn Duy
Thánh Thần Chúa – Đinh Công Huỳnh
Thánh Thần Chúa – Kim Long
Thánh Thần Chúa – Phạm Vĩnh Sơn
Thánh Thần Chúa/1 – Từ Duyên
Thánh Thần Chúa/2 – Từ Duyên
Thánh Thần Chúa – Trần Văn Huyến
Thánh Thần Chúa – Vũ Đình Ân
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi – Nguyên Kha
Thánh Thần hãy đến – Thành Tâm
Thánh Thần là tình yêu – Kim Long
* Thánh Thần Ngôi Ba – Thiên Đan
Thánh Thần ngự đến – Giuse BCD
Thánh Thần ngự đến/1 – Têrêsa
Thánh Thần ngự đến/2 – Têrêsa
Thánh Thần ngự trên tôi – Đinh Công Huỳnh
Thánh Thần tình yêu – Kim Long
Thánh Thần Thiên Chúa – Kim Long
Thánh Thần Thiên Chúa – Trầm Thiên Thu
Thánh Thần Thiên Chúa – Xuân Tưởng
Thánh Thần trong con – Hải Triều
Thánh Thần trong ta – Kim Long
Thánh Thần xin hãy đến – Nguyễn Duy
Thánh Thần xin mau đến – Duy Linh PHN
Thánh Thần xin Ngài hãy đến – Nguyễn Quang Hưng
Thánh vịnh 65 – Phương Anh
Thánh vịnh 103 – Trương Thế Bạch
Thắp sáng trong con – Trầm Hương
Thần Khí ân ban – Kim Long
Thần Khí Chúa – Đinh Công Huỳnh
Thần Khí Chúa – Hải Triều
Thần Khí Chúa – Martino Khúc Tiên
Thần Khí Chúa – Thiên Lan
Thần Khí Chúa ngự trên tôi – Ân Duy
Thần Khí Chúa ngự trên tôi – Hương Vĩnh
Thần Khí Chúa ngự trên tôi – Thiên Đan
Thần Khí Chúa sai đi – Nguyễn Đức Tuấn
Thần Khí hiện diện – Kim Long
Thần Khí như nhựa sống –  Kim Long
Thần Khí tác động – Kim Long
Thần Linh của Đức Chúa – Hoàng Kim
Thần Linh Chúa/1 – Kim Long
Thần Linh Chúa/2 – Lm. Kim Long
Thần Linh Chúa – Từ Duyên
Thần Linh Chúa – Xuân Thảo
Thần Linh Chúa hỡi – Tín Vy (Hoa Phương Vi)
Thần Linh Thiên Chúa – Hoàng Kim
Thần linh yêu thương – Cao Huy Hoàng

Tr

*
Tràn niềm vui – lời Việt: Nguyên Kha
Trong ơn Chúa Thánh Thần – Nguyễn Duy
Trong Thánh Thần tình yêu – Mai Thiện

V

*
Veni Sancte Spiritus – Trần Anh Linh
Veni Sancte Spiritus – Tiến Linh 

X

*
Xin ban tặng Thánh Thần – Kim Long
Xin ban Thánh Linh – Kim Long
Xin ban Thánh Linh (Tv. 103) – Khuyết danh
Xin ban Thánh Thần (Tv. 103) – Trầm Thiên Thu
Xin ban Thánh Thần – Trần Thế
Xin ban Thánh Thần Ngài – Ngọc Hân
Xin băng qua các tầng trời – Cao Huy Hoàng
Xin cho con biết – Sr. Trầm Hương
Xin Chúa ban Thần Khí – Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa Ngôi Ba – Nguyễn Văn Vượng
Xin Chúa Thánh Thần – Trùng Dương
Xin Chúa Thánh Thần – Vũ Đình Ân
Xin Chúa Thánh Thần mau đến – Nguyên Kha
Xin Chúa Thánh Thần ngự đến – Trương Thế Bạch
Xin Chúa Thánh Thần ngự đến – Vinh Hạnh
Xin đốt cháy con đi – Ngọc Kôn
Xin đốt lửa lòng – Hải Triều
Xin gửi Thần Khí – Trầm Thiên Thu
Xin giúp con – Hải Triều
Xin là nhân chứng cho Ngài – Ngọc Oanh
Xin liên kết – Kim Long
Xin Ngài hãy đến – Cao Huy Hoàng
Xin Ngài mau đến – Hoàng Đức
Xin Ngài mau đến – Nguyên Kha
* Xin Ngài ngự đến – Dấu Chân
Xin Ngài ngự đến – Hải Nguyễn
* Xin Ngài ngự đến – Hoàng Đan
Xin Ngài ngự đến – Mi Trầm
Xin Ngài ngự đến – Thanh Lâm
Xin Ngôi Ba – Kim Long
Xin Ngôi Ba – Mai Nguyên Vũ
Xin Ngôi Ba Thiên Chúa – Kim Long
Xin nguồn sáng chiếu soi – Duy Linh PHN
Xin ngự đến – Giangtâm
Xin ngự đến – Mai Nguyên Vũ
Xin sai Thánh Linh – Hải Triều
Xin sai Thánh Linh (Tv. 103) – Hoàng Kim
Xin sai Thánh Linh/1 – Nguyễn Duy
Xin sai Thánh Linh/2 – Nguyễn Duy
Xin sai Thánh Linh – Tường Vy
Xin sai Thánh Thần/1 – Kim Long
Xin sai Thánh Thần/2 – Kim Long
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) – Hải Nguyễn
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) – Mi Trầm
Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) – Tường Ân
Xin sai Thánh Thần tới (Tv. 103) – Ngọc Linh 
Xin sai Thánh Thần – Tín Vy (Hoa Phượng Vi)
Xin Thánh Thần – Hùng Lân
Xin Thánh Thần đến – Kim Long
Xin Thánh Thần đến – Tường Vy
Xin Thánh Thần đến canh tân – Ngọc Hân
Xin Thánh Thần mau đến – Ngọc Hân
Xin Thánh Thần Thiên Chúa – Ái Diệu Vy Linh
Xin Thánh Thần Thiên Chúa 2 – Ái Diệu Vy Linh
Xin thắp sáng hồn con – Phanxicô
Xin Thần Linh Chúa – Duy Thông
Xin Thần Linh Chúa – Đinh Công Huỳnh
Xin Thần Linh Chúa – Kim Long
Xin Thần Linh Chúa – Vũ Đình Ân
Xin Thần Linh Thiên Chúa – Nguyên Lễ
Xin thúc bách con – Kim Long
*

THÁNH CA THEO CHỦ ĐỀ (PDF.)

*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s