*Nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Ẩn náu bên Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
*
Bài ca bắc cầu – Nguyễn Mộng Huỳnh
Bài ca Môisê – Nguyễn Mộng Huỳnh
Bài ca ngày cưới – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Bài ca ngợi tình yêu – Nguyễn Mộng Huỳnh
Bài ca tri ân – Nguyễn Mộng Huỳnh
*
Ca ngợi Đấng toàn năng – Nguyễn Mộng Huỳnh
Ca tụng kỳ công Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Cảm tạ ơn Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Canh thức – Nguyễn Mộng Huỳnh (MV)
Cây viết chì nhỏ – Nguyễn Mộng Huỳnh
Có Chúa trong đời – Nguyễn Mộng Huỳnh
Có một chỗ – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Con chẳng có gì – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Con có một bài ca – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Con kêu cầu lên Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Con trông cậy Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Con xin dâng – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Con yêu Ngài muộn màng – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Của lễ con dâng – Nguyễn Mộng Huỳnh (DL)
Của lễ dâng Cha – Nguyễn Mộng Huỳnh (DL)
*
Chỉ có Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chỉ tình yêu – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Cho danh Chúa cả sáng – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chốn bình yên – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chúa Cha nhân từ – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chúa đã là người tị nạn – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chúa dẫn con đi – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chúa gìn giữ con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chúa là bến đỗ – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chúa là mục tử tôi – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chúa là nơi đi về – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chúa là nguồn sức sống – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chúa là quê hương – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chúa muôn đời vẫn thế – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chúa ở với con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chúa vĩ đại biết bao – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chuỗi đời lời kinh – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Chuông chiều – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
*
Dâng cho Ngài – Nguyễn Mộng Huỳnh (DL)
Dâng hiến – Nguyễn Mộng Huỳnh (DL)
Dâng ngày – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Dâng tình đôi mình – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Dấu hỏi – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Diệu ca – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
*
Đời có Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Đồng xu nhỏ – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Đồng xu nhỏ 2 – Nguyễn Mộng Huỳnh (TCTM)
Đừng lìa xa con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Đường lên núi Sọ – Nguyễn Mộng Huỳnh (MC)
*
Emmanuel – Nguyễn Mộng Huỳnh (MGS)
*
Góa phụ Nain – Nguyễn Mộng Huỳnh (TCTM)
Gọi tên con – Nguyễn Mộng Huỳnh (TH)
Giải nghĩa yêu – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
*
Hạnh phúc – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Hạnh phúc vì có Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Hát khen Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Hãy dọn đường – Nguyễn Mộng Huỳnh (MV)
Hãy mở lòng ra – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Hãy vui luôn – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Hiến lễ tình yêu – Nguyễn Mộng Huỳnh (DL)
Hoài mong – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Hosea – Nguyễn Mộng Huỳnh (MC)
*
Isaiah – Nguyễn Mộng Huỳnh (TCTM) (CN.HL)
*
Khóc con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CH)
Khúc ca cảm tạ – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Khúc ca tạ ơn – Nguyễn Mộng Huỳnh (TCTO)
Khúc hát dâng đời – Nguyễn Mộng Huỳnh (TH) (CN.HL)
Khúc hát đời con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Khúc hát mùa xuân – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Kinh chiều – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Kính Thánh Giuse lao công – Nguyễn Mộng Huỳnh (CT)
Kỳ công Thiên Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
*
Lạy Chúa xin đừng đứng xa – Nguyễn Mộng Huỳnh (TV)
Lễ dâng 1 – Nguyễn Mộng Huỳnh (DL)
Lễ dâng 2 – Nguyễn Mộng Huỳnh (DL)
Lễ dâng 3 – Nguyễn Mộng Huỳnh (DL)
Lênh đênh phận người – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Lòng con đã sẵn sàng – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Lời ca tạ ơn – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Lời chứng đức tin – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Lời kinh đầu ngày – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Lời kinh trên dòng đời – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Lời thiêng – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
*
Mãi mãi bên nhau – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Món nợ yêu thương – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Một niềm phó thác – Nguyễn Mộng Huỳnh (DL)
Mời con mau đến
*
Nâng hồn lên tới Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Nếu con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Niềm hy vọng của con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CT)
Nơi tha hương – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Nu hoa nhỏ xinh – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
*
Ngài là bến đợi – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Ngài mãi yêu con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Ngài quyến rũ con – Nguyễn Mộng Huỳnh (TH)
Ngày mới – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Ngọn đèn Lời Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Ngọt ngào tình yêu – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Ngôi Lời hóa thành nhục thể (Ca Nguyện – Hiệp Lễ) 
Người nghèo của Thiên Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (CT)
Nguyện thuộc về Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (TH)
Nguyện xin Thánh Maximilien Kolbe – Nguyễn Mộng Huỳnh (CT)
*
Như bé thơ – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Như chỉ mình con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
*
Ôi lòng thương xót Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (LTXC)
Ơn cứu rỗi đã đến gần – Nguyễn Mộng Huỳnh (MV)
*
Phận người mỏng manh – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Phó thác cậy trông – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
*
Ra đi và ra khơi – Nguyễn Mộng Huỳnh (TG)
*
Tân hôn – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Tiếng chuông chiều – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Tình Chúa như nắng mai – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Tình Chúa yêu con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Tình Ngài miên viễn – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Tình trời cơn mưa – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Tình yêu Giáng Sinh – Nguyễn Mộng Huỳnh (MGS)
Từ buổi sớm – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Từ nay con ơi – Nguyễn Mộng Huỳnh (TH)
*
Thành đô Thiên Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Thuyền đời – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
*
Trái tim của Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (TT.TT)
Trên biển đời – Nguyễn Mộng Huỳnh (TCTM)
Trong tình yêu Ba Ngôi – Nguyễn Mộng Huỳnh (CBN)
Trời cao hỡi 1 – Nguyễn Mộng Huỳnh (MV)
Trời cao hỡi 2 – Nguyễn Mộng Huỳnh (MV)
Trong tình yêu Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
*
Ước mơ về đền thánh – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Ước thề – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
*
Về bên Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh (CH)
Về nguồn yêu thương – Nguyễn Mộng Huỳnh (CH)
Ví như – Nguyễn Mộng Huỳnh (TCTM)
Vì xưa – Nguyễn Mộng Huỳnh (TCTM)
*
Xin có nhau – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Xin chiếu sáng – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Xin cho con 1 – Nguyễn Mộng Huỳnh (TH)
Xin cho con 2 – Nguyễn Mộng Huỳnh (TH)
Xin cho đôi tim – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Xin chở che con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Xin chữa lành con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Xin dâng lên – Nguyễn Mộng Huỳnh (DL)
Xin dâng lên Cha – Nguyễn Mộng Huỳnh (DL)
Xin được mãi bên nhau – Nguyễn Mộng Huỳnh (HP)
Xin hiến dâng – Nguyễn Mộng Huỳnh (TH) (CN.HL)
Xin nghe tiếng con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Xin ơn thứ tha – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Xin rửa trái tim con – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Xin tán dương Ngài – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
Xuôi dòng – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
*
Yên vui một đời – Nguyễn Mộng Huỳnh (CN.HL)
*
______________________________________
*
DÂNG LỄ
*
Của lễ con dâng
Của lễ dâng Cha
Dâng cho Ngài
Dâng hiến
Hiến lễ tình yêu
Lễ dâng 1
Lễ dâng 2
Lễ dâng 3
Một niềm phó thác
Xin dâng lên
Xin dâng lên Cha
*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Ẩn náu bên Chúa
Bài ca bắc cầu
Bài ca Môisê
Bài ca ngợi tình yêu
Bài ca tri ân
Ca ngợi Đấng toàn năng – Nguyễn Mộng Huỳnh
Ca tụng kỳ công Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Cảm tạ ơn Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Cây viết chì nhỏ – Nguyễn Mộng Huỳnh
Có Chúa trong đời – Nguyễn Mộng Huỳnh
Có một chỗ – Nguyễn Mộng Huỳnh
Con có một bài ca – Nguyễn Mộng Huỳnh
Con chẳng có gì – Nguyễn Mộng Huỳnh
Con kêu cầu lên Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Con trông cậy Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Con xin dâng – Nguyễn Mộng Huỳnh
Con yêu Ngài muộn màng – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chỉ có Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Cho danh Chúa cả sáng – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chốn bình yên – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa Cha nhân từ – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa dẫn con đi – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa đã là người tị nạn – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa gìn giữ con – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa là bến đỗ – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa là mục tử tôi – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa là nguồn sức sống – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa là nơi đi về – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa là quê hương – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa muôn đời vẫn thế – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa ở với con – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa vĩ đại biết bao – Nguyễn Mộng Huỳnh
Chuỗi đời lời kinh
Chuông chiều
Dâng ngày
Dấu hỏi
Đời có Chúa
Đồng xu nhỏ
Đừng lìa xa con
Hạnh phúc vì có Chúa
Hát khen Chúa
Hãy mở lòng ra
Hãy vui luôn
Hoài mong
Isaiah
Kinh chiều
Kỳ công Thiên Chúa
Khúc ca cảm tạ
Khúc hát dâng đời
Khúc hát đời con
Lênh đênh phận người
Lời ca tạ ơn
Lời chứng đức tin
Lời kinh đầu ngày
Lời kinh trên dòng đời
Lời thiêng
Mời con mau đến
Nâng hồn lên tới Chúa
Nếu con
Nơi tha hương
Nu hoa nhỏ xinh
Ngài là bến đợi
Ngài mãi yêu con
Ngày mới
Ngọn đèn Lời Chúa
Ngọt ngào tình yêu
Như bé thơ
Như chỉ mình con
Phận người mỏng manh
Phó thác cậy trông
Tiếng chuông chiều
Tình Chúa như nắng mai
Tình Chúa yêu con
Tình Ngài miên viễn
Tình trời cơn mưa
Từ buổi sớm
Thuyền đời
Trong tình yêu Chúa
Ước mơ về đền thánh
Xin chở che con
Xin chữa lành con
Xin hiến dâng
Xin nghe tiếng con
Xin ơn thứ tha
Xin rửa trái tim con
Xin tán dương Ngài
Yên vui một đời
*
MÙA VỌNG
*
Trời cao hỡi 1
Trời cao hỡi 2
*
MÙA GIÁNG SINH
*
Emmanuel
Ngôi Lời hóa thành nhục thể
Tình yêu Giáng Sinh
*
MÙA CHAY
*
Đường lên núi Sọ
Hosea
*
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Trái tim của Chúa
*
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
*
Ôi lòng thương xót Chúa
*
CÁC THÁNH
*
Kính Thánh Giuse lao công
Niềm hy vọng của con
Người nghèo của Thiên Chúa
Nguyện xin Thánh Maximilien Kolbe
*
TẬN HIẾN
*
Gọi tên con
Khúc hát dâng đời
Ngài quyến rũ con
Nguyện thuộc về Chúa
Từ nay con ơi
Xin cho con 1
Xin cho con 2
Xin hiến dâng
*
HÔN PHỐI
*
Chỉ tình yêu
Dâng tình đôi mình
Diệu ca
Giải nghĩa yêu
Hạnh phúc
Khúc hát mùa xuân
Mãi mãi bên nhau
Món nợ yêu thương
Tân hôn
Thành đô Thiên Chúa
Ước thề
Xin có nhau
Xin chiếu sáng
Xin cho đôi tim
Xin được mãi bên nhau
*
CẦU HỒN
*
Khóc con
Về bên Chúa
Về nguồn yêu thương
*
TRUYỀN GIÁO
*
Ra đi và ra khơi
*
THÁNH CA TẠ ƠN
*
Khúc ca tạ ơn
*
THÁNH CA TIN MỪNG
*
Góa phụ Nain
Isaiah
Trên biển đời
Ví như
*
THÁNH VỊNH
*
Lạy Chúa xin đừng đứng xa
*
Thánh Ca Theo Nhạc Sĩ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s