*Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.

*
– Cầu cho Tổ Quốc
* Con đến gặp Chúa
* Con hân hoan
* Con vui mừng
* Chung lời cảm tạ
* Chung lời tạ ơn
* Đấng con tôn thờ
* Êm đềm biết bao
* Hát lên tạ ơn
Khúc hát yêu đời
Lòng Chúa yêu thương
Nguyện đường của Chúa
* Như một bài ca
* Tâm tư hân hoan
* Vào cung thánh Chúa
Vào thánh đài
* Vào thánh lễ
* Về bên Chúa
* Về nơi đây
Về nhà Cha
* Về nhà Chúa /1
* Về nhà Chúa /2 (Tv. 121)
Vui dường nào (Tv. 121)
Xin mở miệng con
Ý thơ tuyệt vời

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.

*
* Bên đồng cỏ xanh (Tv. 22)
* Bên hữu Ngài (Tv. 44)
* Biết lấy gì (Tv. 115)
Ca tạ ơn (Tv. 97)
* Ca tụng Chúa (Tv. 145)
* Ca tụng Chúa hóa công (Tv. 91)
Cậy trông Chúa (Tv. 129)
* Con sẽ ca ngợi (Tv. 88)
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61)
* Cho con được thấy (Tv. 84)
* Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22)
* Chúa dẫn đưa con (Tv. 1)
Chúa đã biết con (Tv. 139)
Chúa luôn ngọt ngào (Tv. 33)
* Chúc tụng Chúa (Tv. 95)
Dù con chưa thấy Ngài (Tv. 24)
Đáp ca Lễ Đức Mẹ Lộ Đức
* Đền đáp hồng ân (Tv. 115)
Đoàn người đi (Tv. 125)
* Hát lên ca mừng (Tv. 94)
Hát mừng Thiên Chúa (Tv. 95)
* Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 116)
* Hãy đến reo mừng (Tv. 94)
* Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 135)
Hân hoan ngày về (Tv. 125)
Hy vọng nơi Chúa (Tv. 26 & 29)
Là người của Chúa (Tv. 62)
Lạy Chúa (Tv. 118)
Lạy Chúa chúng con (Tv. 8)
Lễ tế Tạ Ơn (Tv. 115)
Lòng Chúa yêu thương (Tv. 32)
Lời nguyện hương bay (Tv. 142)
* Miệng con loan truyền (Tv. 70)
* Nào tung hô Chúa (Tv. 99)
* Này con xin đến (Tv. 39)
Ngàn lời hoan ca (Tv. 125)
* Ngụ trong nhà Chúa (Tv. 14)
Người hiền đức (Tv. 96)
* Reo vui mừng Chúa (Tv. 94)
* Sống theo luật Chúa (Tv. 118)
Tin cậy Chúa (Tv. 55)
Tự đáy lòng con (Tv. 129)
Từ hừng sáng (Tv. 62)
– Thánh vịnh 30
Thánh vịnh 44
– Thánh vịnh 79
– Thánh vịnh 125
Trông ơn cứu độ (Tv. 129)
Vui dường nào (Tv. 121)
– Vui mừng trong Chúa
Xin nghe lời con (Tv. 50)
Ý thơ tuyệt vời (Tv. 44)

DÂNG LỄ.

*
* Bánh thơm rượu nồng
* Con không có gì
* Con xin dâng
* Con xin tiến dâng /1
* Của lễ chân thành
* Của lễ cứu độ
* Dâng /1
* Dâng /2
* Dâng hiến
* Dâng lễ vật
* Dâng lên Chúa
* Dâng lời nguyện cầu
* Dâng tiến
* Hiệp dâng
* Kinh dâng
* Kính dâng
* Kính dâng lễ vật
Kính dâng Ngài
Lễ dâng của người cha
Lễ dâng mong đợi 
* Lễ tế tạ ơn (Tv. 115)
* Lễ vật dâng hiến
* Lễ vật thiên nhiên
* Lời dâng /1
* Lời dâng /2
* Lời nguyện hương bay (Tv. 142)
* Này là của lễ
* Nguyện dâng
* Nguyện dâng lên Chúa
* Rượu nho bánh miến
* Tấm bánh ly rượu
* Tấm bánh này
* Tấm bánh với ly rượu
* Tặng vật cho Ngài
* Tổ phụ Abraham
Từng giọt rượu
* Thay của lễ dâng
* Trong ân tình Chúa
* Về đây họp mừng
* Xin dâng
* Xin dâng Cha
* Xin hiệp dâng
* Xin tiến dâng

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.

+++
* Ai muốn theo Ta
* Ân tình Chúa
* Ánh tình yêu
+++
* Bài ca Năm Thánh 2010
* Bài ca tạ ơn
* Bài ca thương mến
* Bài ca trên núi
* Bàn tay cứu độ
Bánh ban sự sống
* Bao nhiêu hồng ân
* Bên Chúa
Bên Chúa nguyện cầu
* Bên dòng sông đó (Tv. 136)
* Bến bờ yêu thương
* Biện chứng của Ngài
* Biết lấy gì (Tv. 115)
* Bốn mùa yêu thương
* Bông hoa Thánh giá
* Bước chân huyền diệu
+++
* Ca khúc hồng ân /1
* Ca khúc hồng ân /2
* Ca tạ ơn
* Cảm tạ
* Có gì cho đời
* Có một người
* Có những buổi chiều
* Con chưa thấy ai
* Con đã biết
* Con đã nhìn và con đã thấy
* Con đi tìm Ngài
* Con đường hạnh phúc
Con sẽ ngồi xuống
* Cuộc đời còn dài
+++
* Cha đã mặc khải (Mt. 11)
* Chân dung tình yêu
* Chỉ trong Thiên Chúa
* Chính nhờ Ngài
* Cho con vững tin
* Cho Nước Trời mai sau
* Cho tình người hiệp nhất
* Cho tình tôi nguyên vẹn
Cho thì có phúc
* Chúa dắt dìu con
* Chúa đã biết con
* Chúa là mặt trời
* Chúa là niềm vui
* Chúa luôn ngọt ngào
* Chúa ở cùng con
Chúa phải lớn lên (Ga. 30)
* Chúa sống trong tôi
* Chúa thật sang giàu
* Chúa trong cuộc đời
* Chúa yêu con /1
* Chúa yêu con /2
* Chúc tụng Chúa
* Chúc tụng Thiên Chúa
* Chung lời cảm tạ
Chuyện ông Giakêu (Lc. 19)
* Chứng nhân tình yêu
+++
* Dẫn con từng bước
* Dâng cao tình yêu
* Dâng lời cảm tạ
* Dù con chưa thấy Ngài
* Dự tiệc hồng ân
+++
* Đêm vắng sao
Đền đáp hồng ân (Tv. 115)
* Đến cùng yêu thương (Ga. 13)
* Đến cùng yêu thương /3 bè
* Đến dự tiệc thánh
* Đến đây chầu Chúa
* Điều gì phải lo
* Đoàn người đi (Tv. 125)
* Đối diện
Đổi mới đời con
* Đổi mới lòng con
* Đồng hành với con
Đức Kitô phải được lớn lên (Ga. 3)
* Đức Kitô vinh hiển
Đừng bỏ tôi đơn hành
Đừng chấp chi con
* Đừng để con đơn hành
* Được nghe lời Chúa
* Đường con đi
* Đường đi theo Chúa
* Đường Người đi
* Đường trần và niềm tin yêu
+++
* Gặp gỡ Chúa
* Gặp gỡ nơi Đức Giêsu
* Gọi lời yêu thương
* Gọi mời về bến yêu thương
* Gọi nguồn cảm hứng
+++
* Giã từ mệt mỏi
* Giêsu ánh sáng
* Giêsu con hát về Ngài
* Giêsu Ngài đã đến
* Giọt yêu thương
* Giữ gìn con
+++
* Hạnh phúc nơi nơi
* Hành trình về niêm vui
* Hát về tình yêu Chúa
* Hãy bước theo Cha
* Hãy làm cho Chúa (Mt. 25)
* Hãy nên Thánh
Hãy theo Thầy (Ga. 21: 19)
* Hiến dâng /1
* Hiệp nhất nên một (Ga. 17)
* Hiệp thông Năm Thánh (Mc. 3)
* Hiệp với Ngài
* Hóa thân
* Hoan ca tạ ơn
* Hoan ca tri ân
* Hỡi người tôi yêu dấu
* Hướng về Năm Thánh /1
* Hướng về Năm Thánh /2
* Hy vọng nơi Chúa
+++
* Kiếp người cậy trông
* Kinh ngợi khen Thiên Chúa
* Kinh nguyện con dâng
Kinh nguyện Tạ Ơn
* Khát vọng tìm Chúa
* Khát yêu thương
* Khi con đến trong đời
* Không ai (Ga. 14)
* Khúc ca yêu đời
+++
Là môn đệ Chúa Kitô
* Lạy Chúa (Tv. 118)
* Lạy Chúa chúng con (Tv. 8)
* Lạy Chúa con tin
* Lạy Chúa xin đồng hành
* Lắng nghe kinh chiều
* Lắng nghe Lời Chúa
* Lấy gì đền đáp ơn Ngài
* Lạy Thầy, con muốn đến xem
* Lời ca thiên thu
* Lời ca thương mến
* Lời Chúa
* Lời Chúa trong cuộc đời
* Lời hứa
Lời kinh chiều
* Lời kinh cho một ngày
* Lời nguyện trong sương
+++
* Mến Chúa yêu người
Mọi sự cho mọi người
* Một Chúa yêu thương
– Một đời tạ ơn
* Một thời để yêu một thời để sống
* Mơ về bên Chúa
* Muôn loài muôn vật ngợi ca
+++
* Năm Thánh, năm toàn xá
* Nếu con đã biết Ngài
* Nếu một lần
* Nương tựa nơi Chúa
+++
Ngài đến nơi đây
* Ngàn lời hoan ca
* Ngày hồng ân
* Ngân xa nhạc khúc thiên đường
* Ngợi ca
* Ngợi khen Chúa Ba Ngôi
* Ngợp ánh chiêu dương
* Nguồn sống yêu thương
* Nguồn suối an bình
* Nguồn suối cứu độ
* Nguồn trợ lực đời tôi
* Nguyện đi theo Chúa
Người tình cô đơn
+++
* Nhạc khúc thiên đường /1
* Nhạc khúc thiên đường /3
* Nhạc khúc thiên đường /4
Nhân chứng tình yêu
* Nhớ con Chúa ơi
* Như
* Như hoa hướng dương
* Như mọi người
Như Thầy yêu thương
* Những gì đời con
* Những lời ca
* Những lời ca Alleluia
+++
* Ôi Giêsu
Ôi Giêsu viên ngọc quý
+++
* Phần thưởng cao quý (Mt. 5)
* Phúc cho người
* Phút giây độ lượng
+++
Sai đi phục vụ
Sống cho Chúa
* Sống trong niềm vui
* Sống trong tình Chúa
Sống trong tình yêu
* Suy tôn Lời Chúa
+++
* Tán tụng Thiên Chúa
* Tâm ca cảm tạ
* Tâm sự
* Tâm tình bên Chúa
* Tâm tình con dâng
* Tâm tình được yêu
* Tâm tình người được yêu
* Tâm tình nhỏ bé
* Tấm bánh bẻ ra
* Tiến Chúa
* Tiếng hát lên đường /1
* Tiếng hát lên đường /2
* Tiếng hát lên đường /3
* Tim còn băn khoăn
* Tìm Ngài /1
* Tìm Ngài /2
* Tìm về chân lý
* Tin Cậy Mến
* Tin Mừng cứu độ
* Tin vào lòng thương xót
* Tình ca cảm tạ
* Tình ca Giêsu
* Tình Chúa là hồng ân
* Tình Chúa vô biên
* Tình Ngài sưởi ấm lòng con
* Tình Ngài trong con
* Tình Người sáng thế
* Tình thương ấp ủ
* Tình trời thắp sáng
* Tình yêu Chúa vút cao
Tình Yêu dâng hiến
* Tình yêu ơi hãy đến
* Tình yêu Thánh giá
* Tôi đã nhìn và tôi đã thấy
* Tự đáy lòng con (Tv. 129)
* Từ hừng sáng (Tv. 62)
* Từ trái tim của Người
+++
* Thân phận yêu thương
* Thắp sáng lời kinh
Thì thầm yêu thương
* Thiên Chúa là tình yêu
* Thôi
* Thuộc về Chúa
+++
* Trái tim Giêsu
* Trong khu phố con
* Trong một tình yêu
* Trong tình Chúa Giêsu
* Trong tình yêu tự nguyện
* Trông cậy Chúa /Hợp xướng
* Trở lại thiên đường
+++
* Ước mơ một đời
* Ước mơ trong con
+++
* Và trong Ngài
* Về đây bên Cha
* Về sống bình yên
* Vì Chúa yêu thương
* Vì Ta là Chúa
Vì yêu
* Vui sống
* Vươn cao linh hồn
+++
* Xin cảm tạ Chúa
* Xin cho con
* Xin cho con hiểu
* Xin cho tôi
* Xin chọn người yêu là Giêsu
Xin Chúa ở với con
* Xin dạy con biết yêu
* Xin được sống một đời
* Xin hãy ban lời
* Xin Lời Chúa
* Xin nâng đỡ đời con (Tv. 56)
* Xin Ngài hãy đến
* Xin Ngài trang điểm đời tôi
* Xin ơn đổi mới
* Xin tỏ cho chúng con
+++
* Ý thơ tuyệt vời
Yêu đến cùng
Yêu thương bác ái

KẾT LỄ.

+
* Đi gieo Tin Mừng
* Kinh tạ lễ
* Lên đường
* Lời nguyện kết lễ
Lời nguyện mến yêu
Những giọt mưa hồng
– Ra về
* Sống chứng nhân
* Thánh lễ đã hết
* Thánh lễ trong cuộc đời
* Trong an bình

MÙA VỌNG.

+
* Bao giờ Người đến
* Ca nhập lễ
Chúa sẽ ngự đến
* Để Chúa đến
* Đêm vắng sao
* Lễ dâng mong đợi
* Mây ơi mưa xuống
* Nguyện Trời cao
* Xin Chúa đến
* Xin Ngài đến
* Xin Ngài hãy đến/1
* Xin Ngài hãy đến/2
* Xin tỏ lòng từ bi

MÙA GIÁNG SINH.

+
* Bêlem âm vang cứu độ
* Bêlem yêu thương
* Bên máng cỏ /1
* Bên máng cỏ /2
* Bên máng cỏ /3
* Ca khúc Giáng Sinh
* Chúa ở cùng ta
* Đêm Chúa ra đời
* Đêm hồng phúc
* Emmanuel
* Hãy đến mừng vui
* Hội ca Giáng Sinh
Hồng ân Giáng Sinh
* Lời ca của Mẹ
* Mùa cứu thế
* Niềm vui Giáng Sinh
* Noel về
* Noel về /Hợp xướng
* Ngài đến nơi đây
* Người đã đến
Ơn gọi Giáng Sinh
* Tiếng hát từ Bêlem
* Tình ca Bêlem
Tình ca Giêsu
* Trên Trời và dưới đất
* Vì Chúa đã xuống đời
Vì mỗi người chúng con
* Vinh danh Thiên Chúa
* Xanh trời Noel

XUÂN.

*
Ánh xuân hồng
* Bên Mẹ khi xuân về
* Cảm tạ Chúa xuân
– Có một mùa xuân
* Chúc xuân
* Chúc xuân /1
* Chúc xuân /2
* Dâng Chúa mùa xuân
* Dâng Chúa xuân
Đầu năm dâng lễ
Hạnh phúc thay
* Họp mừng xuân mới
* Kinh nguyện đầu xuân
* Kinh nguyện tạ ơn
* Lễ dâng mùa xuân
* Lời dâng trong phút giao thừa
* Lời nguyện đầu tiên
* Mùa xuân đến rồi
Mùa xuân nhớ mẹ cha
* Mùa xuân trong Chúa
* Mừng xuân
* Mừng xuân đến
* Ngày xuân cảm tạ
* Ngày xuân thảo hiếu
Phút Giao Thừa
* Thắp nén hương xuân
* Xin chào mùa xuân /1
* Xin chào mùa xuân /2
Xin cho mùa xuân
* Xin Mẹ mùa xuân
* Xuân đã đến rồi
* Xuân hồng ân
* Xuân ở trong con
– Xuân ơi
Xuân quê hương
* Xuân yêu thương

MÙA CHAY & TUẦN THÁNH. 

*
* Biết bao lần
* Chờ mong
* Con hãy về
– Con thật đáng tội
* Kinh chay
* Là hạt bụi
– Lạy Chúa
* Mùa hồng ân cứu độ
* Người tình cô đơn
* Tâm tình sám hối
* Theo bước Chúa
* Tin cậy Chúa
* Xin nghe lời con
* Xin ơn tha thứ
* Xin thương xót con
+
TUẦN THÁNH
+
* Nói với dân Ta

MÙA PHỤC SINH.

*
* Ca vang ngày mới
* Cho tình hiệp nhất
* Chúa đã sống lại
* Chúa lên trời
* Chúa vào thành
* Chúa về Trời con vào đời
* Hoan ca Phục Sinh
– Hướng lên trời
* Khải hoàn ca
* Luật yêu thương
* Mầu nhiệm yêu thương
* Ngày Chúa sống lại
* Phó thác
* Tiếng hát lên Trời
* Tin Mừng Phục Sinh
* Tình yêu chiến thắng
* Vang lời tụng ca
* Vinh danh Chúa Ba Ngôi

THIÊN CHÚA.

*
CHÚA KITÔ VUA
+
* Chúa Kitô Vua vũ trụ
– Muôn lạy Đức Kitô
+
CHÚA THÁNH THẦN
+
* Cho tình người hiệp nhất
* Lạy Chúa Thánh Thần
* Nguyện xin Thánh Thần
* Ơn Ngài đổi mới
* Thánh Thần chân lý
* Thánh Thần xin hãy đến
* Trong ơn Chúa Thánh Thần
* Xin sai Thánh Linh /1
* Xin sai Thánh Linh /2
+
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
+
* Theo lòng thương xót
– Xin lòng Chúa xót thương

ĐỨC MẸ.

*
* Ave Maria trăng từ bi
* Bài ca lữ hành
* Bên hữu Ngài (Tv. 44)
* Bông hoa dâng Mẹ
* Cậy trông Mẹ
* Chút tình con thơ
* Đức Mẹ lên trời
* Đức Mẹ thăm viếng
* Kính chào Maria
* Kinh chiều
* Kinh nguyện dâng Mẹ
* Khi bóng chiều
* Lạy Đức Mẹ La Vang/1
* Lạy Đức Mẹ La vang/2
* Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời
* Lời kinh dâng Mẹ
* Mẹ La Vang
* Mẹ lên trời
* Mẹ Maria
* Mẹ về thiên cung
* Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
* Mẹ yêu dấu
* Một điềm lạ
* Nay Mẹ lên Trời
* Như Mẹ Maria
Phó dâng nơi Mẹ
* Tiếng lòng cảm mến
* Tình Mẹ
* Trong tình Mẹ
* Xin Mẹ hãy nhớ
+
DÂNG HOA ĐỨC MẸ
+
* Những cánh hoa dâng Mẹ

CÁC THÁNH.

*
* Anrê Phú Yên
– Bài ca Mazzarello
* Bông hoa nhỏ
– Bông hoa nhỏ tin yêu (Maria Goretti)
* Ca khúc tin yêu
* Ca mừng Chư Thánh
* Ca mừng Thánh nữ
* Ca nguyện kính thánh Giuse
* Con kính chào
* Của lễ Gioan
* Cung đàn tình yêu
* Chứng nhân Tin Mừng
– Đaminh hành khúc
– Gabriel Tổng Lãnh Thiên Thần
* Gioan Phaolô II, Ca sĩ của tình thương
* Hiến lễ tình yêu
* Hiến tế vì tình yêu
– Kinh kính mừng Giuse
– Kính dâng muôn Thiên Thần
* Kính Thánh Martinô
– Kính thánh Rosa Lima
* Kính Thánh Tông đồ
* Lạy Thánh Giuse
* Lạy Thánh Phanxicô
* Lòng trung kiên
* Lời chứng cho tình yêu
* Lời nguyện cùng Các Thánh
* Lời nguyện cùng Thánh Đaminh
* Luca Thánh Sử
* Mừng Cha nhân ái
* Mừng thánh Luy Gondaga
* Mừng thánh nhân
* Mừng thánh Tông đồ
* Niềm trông đợi
* Noi gương thánh nhân
* Ngọn đuốc thiêng
* Người đến từ sa mạc
* Người diễm phúc
* Người được chúc phúc
* Người hiền đức
* Ông thánh Gioan
* Phục vụ Lời Chúa
* Tên gọi đẹp nhất
* Thánh Gioan
* Thánh nữ Ineđê
* Thánh nữ Têrêsa
– Thánh Rôcô
* Trong tình yêu Thiên Chúa

CẦU HỒN.

*
* Cậy trông Chúa
* Của lễ cậy trông
* Chốn thảm sầu
* Đến trình diện Cha
* Đừng chấp chi con
* Lời cuối
* Lời kinh tạm biệt
* Tiếng vọng vực sâu
* Trông ơn cứu độ
* Trung kiên chờ Mẹ
* Xin Chúa dẫn đưa
* Xin dẫn đưa
* Xin xót thương con

CHA MẸ.

*
* Nguyện cầu cho Cha Mẹ
* Nguyện ước cho Cha Mẹ
* Nhớ Mẹ hiền đã xa
* Tình Cha nghĩa Mẹ
+
HIẾU KÍNH MẸ CHA
+
– Nói đi con

TẬN HIẾN.

*
Ân tình Chúa
Bàn tay cứu độ
* Biết bao ân tình
Biết lấy gì (Tv. 115)
Bông hoa Thánh Giá
Bước chân huyền diệu
* Bước theo Thầy
* Cám ơn Người
* Cảm tạ hồng ân
Của lễ đời con
Chính nhờ Ngài
* Cho con vững tin
* Chúa đã gọi con
Chúa gọi con đi
* Chúc mừng
* Dẫn con từng bước
* Đến để phục vụ
Đóa hoa tinh tuyền
* Đổi mới đời con
Đồng hành với con
* Đời Linh mục
Đường đi theo Chúa
Giêsu ánh sáng
Hãy nên Thánh
* Hãy theo Thầy
* Hiến dâng /2
Hiệp với Ngài 
Hoan ca tri ân
* Kinh cầu cho các Linh mục
* Khi con vào đời
* Không phải vì con
* Khúc ca cảm tạ
* Khúc ca hồng ân
* Khúc ca tận hiến
Là người của Chúa
Lấy gì đền đáp ơn Ngài
* Lời nguyện Phó tế
Mến yêu phụng sự 
* Này con xin đến /1
* Này con xin đến /2
Này con xin đến (Tv. 39)
* Nhân loại vẫn cần
* Như lời Ngôn sứ
* Như mùa xuân đến
* Như Người đã đến
* Ôi Mẹ Linh mục
* Ơn Chúa gọi
* Ơn gọi hiệp thông
* Sao Chúa gọi con
Sao lại là con
* Tin mừng cứu độ
Tình thương ấp ủ
Tình yêu Chúa gọi tôi
* Tình yêu Đức Kitô thúc bách con
Tình yêu Thánh giá
* Thánh ca tạ ơn
* Thành toàn trong Đức Kitô
Theo bước Chúa
Theo Chúa lên đường
Thiên chức Linh mục
Tri ân Chúa
* Trọn đời cảm mến
Trong lễ dâng
* Trong yêu thương
Ước mơ một đời
* Vì tôi là Linh mục
* Yêu cho đến cùng

HÔN PHỐI .

*
* Ân tình chung kết ân tình
* Của lễ yêu thương
* Cuộc tình dâng hiến
* Cho một lời nguyện ước
Cho nhau ân tình
* Dâng Mẹ tình yêu
* Dắt vào tình yêu
* Dìu nhau trao yêu thương
* Đến trong tình yêu
Đưa nhau
* Hoa yêu
* Hôn ước
* Kinh cầu tình yêu
* Khấn xin tình yêu
* Ngày hạnh phúc
* Nguyện ước cho tình yêu
* Nhớ ngày thành hôn
* Rước tình lên Thiên Chúa
* Tình ca dâng Mẹ
* Tình hồng dâng Mẹ
* Tình yêu dâng hiến
* Tình yêu tạo dựng
* Trăm năm hạnh phúc
* Trọn kiếp yêu thương
* Ước nguyện thủy chung
* Vì yêu vì thương
* Xin yêu nhau

THIẾU NHI .

*
– Bài ca gặp gỡ
* Bánh thiêng bởi trời
– Bảo nhau
– Bốn mùa thân thương
– Bông hoa của thầy cô
– Ca hát lên
– Cám ơn thầy cô
* Cầu cho thiếu nhi
* Có Chúa ta được bình an
* Có Chúa Thánh Thần
Con đến gặp Chúa
* Con đường của em
* Con tin một Chúa Ba Ngôi
* Con yêu dấu
* Của lễ con dâng
– Cũng là quê hương
– Cuộc đời có em
– Chào mùa hè
– Chào năm học mới
– Chìa khóa
* Chìa khóa Phêrô
– Cho em mùa xuân
– Chúa dạy em
* Chúa là ánh sáng
– Chúc Mừng Năm Mới
– Chúc mừng xuân mới
* Chuyện phải lo
Dâng lên Chúa tuổi trẻ
* Diễm phúc của lòng tin
* Dự tiệc cưới
– Dưới mái trường
* Đau khổ dẫn đến vinh quang
* Đất tốt
* Đây Chiên Thiên Chúa
– Đẹp như trăng rằm
* Đón chờ Chúa
* Đức Kitô sự sống
Được nghe Lời Chúa
* Được rước Chúa
* Đường đến Cha
* Em đâu có sợ
– Em rất ngoan
– Em tin rằng
– Em vào hè
* Gia đình thánh
– Hai tên gọi một cuộc đời
* Hãy để mọc lên
* Hãy vui mừng
– Hè gọi
– Hè ơi
* Hiền từ và khiêm nhu
– Hoa biết ơn
– Hỏi em yêu ai
* Khúc ca hiển linh
* Là ánh sáng
* Lề luật Chúa ban
* Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ
* Lệnh truyền của Chúa
Lời cầu chúc
Lời hứa
– Lời nguyện chúc
* Mạnh tin
* Môn đệ chân chính
* Môn đệ Chúa
– Một cánh hoa trăng
– Mời anh
– Mùa hè vui
– Mùa hè vui chơi
– Mùa xuân đến
* Mục tử nhân lành
* Năm chiếc bánh
* Nên Thánh
Niềm vui
Niềm vui của bé
– Niềm vui mới
– Nụ cười
* Nước Trời đã gần
– Ngày đầu năm học
– Ngày khai trường
– Ngày trại vui
Ngày trại vui /2
* Ngọc quý
* Người khôn
* Người trung tín
* Nguồn sự sống
– Nhịp bước bên nhau
* Nhờ tấm bánh bẻ ra
* Như một vầng trăng
* Ô kìa vườn nho
* Phúc lành của Chúa
– Quà của bé
– Quà tặng sinh nhật
– Quê hương em
– Ru em ngủ
* Sứ giả Chúa
* Sứ mạng yêu thương
* Sự sống mới
* Sửa dạy và tha thứ
– Tặng hoa cho thầy cô giáo
Tặng vật dâng Ngài
Tâm ca
* Tâm tình người được yêu
– Tên của em – Thương em ngoan
* Tin Mừng Phục Sinh
– Tình Chúa thương yêu
* Tình Chúa yêu thương
– Tình mẹ /2
* Tình yêu thuyệt vời
– Tổ ấm
* Tôi tớ khiêm nhu
– Tuổi hoa niên
* Tuổi thơ dâng Chúa
– Tuổi trăng tròn
* Từ bỏ mình đi
* Tha thứ cho nhau
Thắp sáng nến hồng
* Theo Chúa
* Thiên Chúa tối cao
Thiếu nhi dâng Chúa
Thiếu nhi dâng lễ
Thiếu nhi đoan hứa
Thiếu nhi tạ lễ
* Thiếu nhi yêu Chúa
– Trăng ơi là bạn – Vầng trăng nhỏ
Trăng thu
* Trời cao hơn đất
– Ước mơ hoa
* Vâng theo Lời Chúa
* Vào Nước Trời
– Vì đàn em thân yêu
– Vì học sinh thương yêu
– Việt Nam quê hương tôi
* Vinh danh Chúa
– Vỗ tay
Vỗ tay cho đều
Vòng tròn yêu thương
Vui bên nhau
– Xuân của em
– Xuân đến rồi

CHỦ ĐỀ .

*
– Bài ca Đức Kitô
– Bài ca hòa thuận
– Bài ca người con Đức Mẹ phù hộ
– Bài ca sự sống
– Chúa Giêsu là đường
– Đồng thanh nhất trí
– Hát bài ca mới
– Hiệp thông – Phục vụ
* Hiệp thông yêu mến
– Kinh thánh hóa gia đình
– Lạy Chúa, con tin
* Lời nguyện mến yêu
– Này là Mình Thầy
– Ngôi đền thánh
* Những bước chân vượt qua
* Tiếng chuông hồng ân
– Trong mến yêu

123.

*
50 năm hồng ân – Thánh ca Tạ Ơn

A.

*
Ave Maria trăng từ bi – Đức Mẹ
* Ai muốn theo Ta (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ai muốn theo Ta (Mc. 8: 34-35 & Mt. 20: 27-28) – Thánh ca Tin Mừng
Anrê Phú Yên – Các Thánh
Ánh tình yêu – Ca nguyện-Hiệp lễ
Ánh Xuân hồng (Xuân)
Ân tình Chúa – Tận hiến
* Ân tình chung kết ân tình (Hôn phối)

B.

*
Bài ca chia sẻ – Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Bài ca hiệp thông (Ga. 15: 5) – Thánh ca Tin Mừng
Bài ca lữ hành – Đức Mẹ
Bài ca Mazzarello – Các Thánh
Bài ca tạ ơn – Ca nguyện-Hiệp lễ
Bài ca thương mến – Ca nguyện-Hiệp lễ
Bài ca trên núi – Các Thánh
Bài hát trông cây (thơ: Bế Kiến Quốc) – Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Bàn tay cứu độ – Tận hiến
Bánh ban Sự Sống – Ca nguyện-Hiệp lễ
Bánh Thiêng bởi trời – Thiếu nhi
Bánh thơm rượu nồng – Dâng lễ
* Bao giờ Người đến (Mùa Vọng)
Bao nhiêu hồng ân – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Bêlem âm vang cứu độ – Mùa Giáng Sinh
* Bêlem yêu thương (Mùa Giáng Sinh)
* Bên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên Chúa nguyện cầu – Ca nguyện-Hiệp lễ
Bên dòng sông đó (Tv. 136) – Thánh vịnh
* Bên dòng sông đó (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Bên đồng cỏ xanh /Tv 22 (Thánh vịnh – Đáp ca)
* Bên hữu Ngài /Tv 44 (Đức Mẹ)
Bên máng cỏ (ý: Mark Link) – Nhạc Noel
Bên máng cỏ/1 – Mùa Giáng Sinh
Bên máng cỏ/2 – Mùa Giáng Sinh
Bên máng cỏ/3 – Mùa Giáng Sinh
Bên Mẹ khi Xuân về – Đức Mẹ
Bến bờ yêu thương – Nhập lễ
*
* Biện chứng của Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Biện chứng của Ngài – Thánh ca Vào đời
* Biết bao ân tình (Tận hiến)
Biết bao lần – Mùa Chay
Biết lấy gì (Tv. 115) – Tận hiến
*
Bốn mùa yêu thương – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Bông hoa dâng Mẹ (Đức Mẹ)
* Bông hoa nhỏ /+ Phanxicô (Các Thánh)
Bông hoa nhỏ tin yêu – Thánh Nữ Maria Goretti
* Bông hoa Thánh Giá (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bông hoa Thánh Giá – Tận hiến
*
Bước chân huyền diệu – Tận hiến
Bước theo Thầy – Tận hiến

C.

*
* Ca khúc Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
* Ca khúc Tin Yêu (Các Thánh)
Ca mừng Các Thánh – Các Thánh
Ca mừng Chư Thánh – Các Thánh
* Ca mừng Thánh Nữ (Các Thánh)
Ca tạ ơn (Tv. 97) – Thánh ca Tạ Ơn + Thánh vịnh
* Ca tạ ơn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Ca tụng Chúa /Tv 145 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ca tụng Chúa Hóa Công /Tv 91 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ca vang ngày mới – Mùa Phục Sinh
Các con là ánh sáng – Thánh ca Tin Mừng
Cám ơn Người – Thánh ca Tạ Ơn
* Cám ơn Người (Tận hiến)
Cảm tạ – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Cảm tạ Chúa Xuân (Xuân)
Cảm tạ hồng ân – Tận hiến
Cầu cho Thiếu nhi – Tết Trung Thu
Cậy trông Chúa (Tv. 129) – Cầu hồn + Thánh vịnh
Cậy trông Mẹ – Đức Mẹ
*
Có Chúa Thánh Thần – Thiếu nhi
* Có gì cho đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Có một người – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con chưa thấy ai – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con đã biết – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con đã nhìn và con đã thấy – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con đến gặp Chúa – Thiếu nhi
Con đi tìm Ngài – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con đường của em – Thiếu nhi
Con đường hạnh phúc – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con hãy về (Ga. 8: 11 & Tv. 50) – Thánh ca Tin Mừng
Con hân hoan – Nhập lễ
Con kính chào – Lễ Thánh Phanxicô Assisi (04/10)
Con không có gì – Dâng lễ
Con sẽ ca ngợi (Tv. 88) – Lòng Thương Xót Chúa
Con sẽ ngồi xuống – Ca nguyện-Hiệp lễ
Con tin Một Chúa Ba Ngôi – Thiếu nhi
Con thật có tội (Cảm hứng: Lc. 15)
Con thật đáng tội – Mùa Chay
Con vui mừng – Nhập lễ
Con xin dâng – Dâng lễ
Con xin tiến dâng/1 – Dâng lễ
Con yêu dấu – Thiếu nhi
*
Của lễ cậy trông – Cầu hồn
Của lễ con dâng – Thiếu nhi
Của lễ cứu độ – Dâng lễ
Của lễ chân thành – Dâng lễ
Của lễ đời con – Tận hiến
Của lễ Gioan – Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan
Của lễ yêu thương – Dâng lễ
Cung đàn tình yêu – Các Thánh
Cuộc đời còn dài – Ca nguyện-Hiệp lễ
Cuộc tình dâng hiến – Hôn phối

Ch.

*
Cha đã Mặc Khải (Mt. 11: 25-27) – Thánh ca Tin Mừng
* Cha đã mạc khải (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Chân dung tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
* Chỉ trong Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) – Thánh vịnh-Đáp ca
Chìa khóa – Các Thánh
Chìa khóa Phêrô – Thiếu nhi
Chính nhờ Ngài – Tận hiến
*
Cho con được thấy /Tv 84 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Cho con vững tin – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Cho một lời nguyện ước (Hôn phối)
Cho nhau ân tình – Hôn phối
Cho Nước Trời mai sau – Ca nguyện-Hiệp lễ
Cho tình hiệp nhất – Ca nguyện-Hiệp lễ
Cho tình người hiệp nhất – Ca nguyện-Hiệp lễ + Chúa Ba Ngôi + Chúa Thánh Thần
Cho tình tôi nguyên vẹn – Ca nguyện-Hiệp lễ
Cho thì có phúc – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Chốn thảm sầu (Cầu hồn)
Chờ mong – Mùa Chay
*
* Chúa chăn dắt tôi /Tv 22 (Thánh vịnh – Đáp ca)
* Chúa dẫn đưa con /Tv 1 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa dắt dìu con – Tận hiến
* Chúa đã biết con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa đã biết con (Tv. 139) – Thánh vịnh-Đáp ca
* Chúa đã gọi con (Tận hiến)
Chúa đã sống lại – Mùa Phục Sinh
Chúa gọi con đi (Tận hiến)
Chúa Kitô Vua vũ trụ – Chúa Kitô Vua
Chúa là ánh sáng – Thiếu nhi
* Chúa là Mặt Trời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Chúa là niềm vui (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Chúa luôn ngọt ngào (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa luôn ngọt ngào (Tv. 33) – Thánh vịnh
Chúa ở cùng con – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Chúa ở cùng Ta (Mùa Giáng Sinh)
Chúa phải lớn lên (Ga. 3: 30) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Chúa sẽ ngự đến (Mùa Vọng) 
Chúa sống trong tôi – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Chúa thật sang giàu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa trong cuộc đời – Ca nguyện-Hiệp lễ
Chúa yêu con/1 – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Chúa yêu con 2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Chúc mừng (Tận hiến)
* Chúc tụng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Chúc tụng Chúa /Tv 95 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúc tụng Chúa (nhạc: Laudate Dominum) – Nhập lễ
* Chúc tụng Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúc tụng Thiên Chúa (Ep. 1: 3-10) – Thánh ca Tin Mừng
Chúc Xuân /+ Thi Thiên (Xuân)
Chúc Xuân (Cùng vui hân hoan… ) – Xuân
Chúc Xuân (Xin chúc anh… ) – Xuân
Chúc Xuân (Xuân về như tiếng ca… ) – Xuân
Chung lời cảm tạ – Nhập lễ + Ca nguyện-Hiệp lễ
Chung lời tạ ơn – Nhập lễ
Chút tình con thơ – Đức Mẹ
Chút yêu thương – Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Chuyện ông Giakêu (Lc. 19: 1-10) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Chuyện ông Giakêu (Lc. 19: 1-10) – Thánh ca Tin Mừng
Chuyện phải lo – Thiếu nhi
*
* Chứng nhân Tin Mừng (Các Thánh)
Chứng nhân tình yêu – Các Thánh

D.

*
Dắt vào tình yêu – Hôn phối
*
Dẫn con từng bước – Ca nguyện-Hiệp lễ + Tận hiến
Dâng – Dâng lễ
* Dâng 2 (Dâng lễ)
Dâng cao tình yêu – Dâng lễ
Dâng Chúa Xuân – Xuân
Dâng hiến – Dâng lễ
Dâng lễ vật – Dâng lễ
Dâng lên Chúa – Dâng lễ
Dâng lên Chúa tuổi trẻ – Thiếu nhi
Dâng lời cảm tạ – Ca nguyện-Hiệp lễ
Dâng lời nguyện cầu – Dâng lễ
Dâng Mẹ tình yêu – Hôn phối
Dâng tiến – Dâng lễ
*
Diễm phúc của lòng tin – Thiếu nhi
Dìu nhau trao yêu thương – Hôn phối
*
Dù con chưa thấy Ngài (Tv. 24) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Dự tiệc cưới – Thiếu nhi
Dự tiệc hồng ân – Ca nguyện-Hiệp lễ

Đ.

*
Đáp ca Lễ Đức Mẹ Lộ Đức
Đau khổ dẫn đến vinh quang – Thiếu nhi
*
Đấng con tôn thờ – Nhập lễ
Đất tốt – Thiếu nhi
Đầu năm dâng lễ/1 – Xuân
Đây Chiên Thiên Chúa – Thiếu nhi
*
Để Chúa đến – Mùa Vọng
Đêm Chúa ra đời – Mùa Giáng Sinh
Đêm hồng phúc – Mùa Giáng Sinh
Đêm vắng sao – Mùa Vọng
Đền đáp hồng ân (Tv. 115) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đến cùng yêu thương (Ga. 13: 1b) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đến cùng yêu thương (ĐK 3 bè) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đến dự Tiệc Thánh – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đến đây chầu Chúa (Tv. 99) – Thánh Thể-Thánh Tâm
Đến để phục vụ – Tận hiến
Đến trong tình yêu – Hôn phối
*
Đi gieo Tin Mừng – Thánh ca Tin Mừng
Điều gì phải lo – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Đóa hoa tinh tuyền – Tận hiến
Đoàn người đi (Tv. 125) – Thánh vịnh
Đón chờ Chúa – Thiếu nhi
*
Đối diện – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đổi mới đời con – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đổi mới lòng con – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đồng hành với con – Tận hiến
*
Đời Linh mục – Tận hiến
*
Đưa nhau – Hôn phối
Đức Kitô là Sự Sống (5 MC/A) – Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Đức Kitô phải được lớn lên (Ga. 3: 30) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đức Kitô vẫn là một – Thánh ca Tin Mừng
Đức Kitô vinh hiển (lời: Teillard de Chardin) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Đức Mẹ lên trời – Đức Mẹ
*
Đừng bỏ tôi đơn hành – Ca nguyện- Hiệp lễ
Đừng chấp chi con – Ca nguyện-Hiệp lễ + Cầu hồn
* Đừng để con đơn hành (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Được nghe Lời Chúa – Thiếu nhi
Được rước Chúa
*
Đường đến Cha – Thiếu nhi
Đường đi theo Chúa – Tận hiến
Đường tình yêu – Nhạc về Gia Đình
Đường trần và niềm tin yêu – Ca nguyện-Hiệp lễ

E.

*
Em đâu có sợ – Thiếu nhi
Emmanuel – Thánh ca Tin Mừng

G.

*
Gabriel, Tỗng Lãnh Thiên Thần (Cảm hứng: Ga. 1,45-51 & Tv. 102) – Các Thánh
Gặp gỡ Chúa (Cảm hứng: Ga. 4,5-42 & Mt. 9,13) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Gặp gỡ nơi Đức Giêsu – Thánh ca Tin Mừng
Gọi mời về bến yêu thương – Ca nguyện-Hiệp lễ
Gọi nguồn cảm hứng- Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Gia đình Thánh – Thiếu nhi
Giã từ mệt mỏi – Thánh ca Tạ Ơn
Giêsu ánh sáng – Tận hiến
Giêsu, con hát về Ngài – Ca nguyện-Hiệp lễ
Giêsu, Ngài đã đến – Ca nguyện-Hiệp lễ
Gioan Phalô II, Ca sĩ của tình thương – Các Thánh
Giọt yêu thương (+ Viết Chung) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Giữ gìn con – Ca nguyện-Hiệp lễ

H.

*
Hạnh phúc nơi nơi – Ca nguyện-Hiệp lễ
Hạnh phúc thay – Đáp ca Mồng Hai Tết
Hành trình về Niềm Vui – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Hát lên ca mừng (Tv. 94) – Nhập lễ
Hát lên Tạ Ơn (Cảm hứng: Eph. 5,19-20) – Thánh ca Tạ Ơn
Hát mừng Thiên Chúa – Đáp ca
Hát về tình yêu Chúa – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Hãy bước theo Cha – Ca nguyện-Hiệp lễ
Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 116) – Thánh vịnh
Hãy để mọc lên – Thiếu nhi
Hãy đến mừng vui – Mùa Giáng Sinh
Hãy đến reo mừng (Tv. 94) – Thánh vịnh
Hãy làm cho Chúa (Mt. 25: 31-46) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Hãy nên Thánh – Tận hiến
Hãy tạ ơn Chúa/2 (Tv. 135) – Thánh vịnh
Hãy theo Thầy (Ga. 21: 19) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Hãy vui mừng – Thiếu nhi
*
Hân hoan ngày về (Tv. 125) – Thánh vịnh
*
Hiến dâng/2 – Tận hiến
Hiến lễ tình yêu – Mừng Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước, Linh mục dòng Đa Minh (02/04)
Hiến tế tình yêu – Thánh Giuse Diaz Sanjurjo An, Giám mục dòng Đa Minh (20/07)
Hiến tế vì tình yêu – Thánh Phêrô Trương Văn Thi, Linh mục (21/12)
Hiền từ và khiêm nhu – Thiếu nhi
Hiệp dâng – Dâng lễ
Hiệp nhất nên một (Ga. 17: 11-19, 23) – Thánh ca Tin Mừng
Hiệp thông Năm Thánh (Cảm hứng: Mc. 3,14)
Hiệp thông – Phục vụ (ý: Nettleton)
* Hiệp thông yêu mến (Chủ đề)
Hiệp với Ngài – Tận hiến
*
Hoa yêu – Hôn phối
Hóa thân – Ca nguyện-Hiệp lễ
Hoan ca – Nhập lễ
Hoan ca Phục Sinh – Mùa Phục Sinh
Hoan ca tạ ơn – Ca nguyện-Hiệp lễ
Hoan ca tri ân – Tận hiến
Họp mừng Xuân mới – Xuân
*
Hội ca Giáng Sinh – Mùa Giáng Sinh
Hôn ước – Hôn phối
Hồng ân cảm tạ – Thánh ca Tạ Ơn
Hồng ân Giáng Sinh – Mùa Giáng Sinh
Hỡi người tôi yêu dấu – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Hướng lên trời (Cảm hứng: Cv. 1,10-11 & Mc. 16,15-20) – Lễ Chúa Thăng Thiên
* Hướng về Năm Thánh 1 (Ca nguyện-Hiệp lễ)
* Hướng về Năm Thánh 2 (Ca nguyện-Hiệp lễ)
*
Hy vọng nơi Chúa (Tv. 26 & 29) – Ca nguyện-Hiệp lễ + Thánh vịnh

K.

*
Kiếp người cậy trông – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Kinh cầu cho các Linh mục – Tận hiến
Kinh cầu tình yêu – Hôn phối
Kinh chay – Mùa Chay
Kinh chiều – Đức Mẹ
* Kinh dâng (Dâng lễ)
Kinh Kính Mừng Giuse (lời: Trần Đức Huyến) – Các Thánh
Kinh ngợi khen Thiên Chúa (ý: Thánh Phanxicô) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Kinh nguyện con dâng – Ca nguyện-Hiệp lễ
Kinh nguyện dâng Mẹ – Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01/01)
Kinh nguyện Đầu Xuân – Xuân
Kinh nguyện Tạ Ơn – Ca nguyện-Hiệp lễ
Kinh Tạ lễ – Kết lễ
Kinh thánh hóa Gia Đình – Nhạc về Gia Đình
*
Kính chào Maria – Lễ Đức Mẹ Mân Côi (07/10)
Kính dâng lễ vật – Dâng lễ
Kính dâng Ngài – Dâng lễ
Kính Thánh Mác-ti-nô (03/11)
Kính Thánh Rôsa Lima
Kính Thánh Tông đồ
*
Khải hoàn ca/1 – Mùa Phục Sinh
Khát vọng tìm Chúa – Ca nguyện-Hiệp lễ
Khát yêu thương – Ca nguyện-Hiệp lễ
Khấn xin tình yêu – Hôn phối
*
Khi bóng chiều – Đức Mẹ
Khi con đến trong đời – Ca nguyện-Hiệp lễ
Khi con vào đời – Tận hiến
*
Không ai (Cảm hứng: Ga. 14: 5) – Thánh ca Tin Mừng
Không phải vì con – Tận hiến
*
Khúc ca cảm tạ – Tận hiến
Khúc ca Hiển Linh – Thiếu nhi
Khúc ca hồng ân – Tận hiến
Khúc ca tận hiến – Tận hiến
* Khúc ca yêu đời (Ca nguyện-Hiệp lễ)
Khúc hát yêu đời – Nhập lễ

L.

*
Là ánh sáng – Thiếu nhi
Là hạt bụi (St. 3: 19) – Cầu hồn
Là môn đệ Chúa Kitô (1Cr. 1: 23) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Là người của Chúa (Cảm hứng: Tv. 62) – Tận hiến
*
Lạy Chúa (Tv. 118) – Ca nguyện-Hiệp lễ + Thánh vịnh
Lạy Chúa chúng con (Tv. 8) – Thánh vịnh
* Lạy Chúa Giêsu, xin chữa chúng con (Thánh ca Nguyện cầu)
Lạy Chúa Thánh Thần – Chúa Thánh Thần
Lạy Chúa xin đồng hành – Ca nguyện-Hiệp lễ
Lạy Đức Mẹ La Vang/1
Lạy Đức Mẹ La vang/2
Lạy Thánh Giuse
Lạy Thánh Phanxicô (Ca tiếp liên 04/10)
Lạy Thầy con muốn đến xem (Ga 1: 35-41) – Thánh ca Tin Mừng
Lắng nghe kinh chiều – Ca nguyện-Hiệp lễ
Lắng nghe Lời Chúa – Ca nguyện-Hiệp lễ
Lấy gì đền đáp ơn Ngài – Tận hiến
*
Lề luật Chúa ban – Thiếu nhi
*
Lễ dâng của người Cha – Dâng lễ
Lễ dâng mong đợi – Dâng lễ
Lễ dâng Mùa Xuân – Xuân
Lễ dâng trong phút Giao Thừa – Xuân
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/08)
Lễ tế Tạ Ơn (Tv. 115) – Thánh vịnh
Lễ Thánh Phanxi cô (Ca tiếp liên 04/10)
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ 
Lễ vật dâng hiến – Dâng lễ
Lễ vật thiên nhiên (ý: Teillard de Chardin) – Dâng lễ
Lên đường (Lc. 10: 1-12 , 17-20) – Thánh ca Tin Mừng
*
Loan báo Tin Mừng (Mc. 16: 15) – Thánh ca Tin Mừng
Lòng Chúa yêu thương (Tv. 32) – Nhập lễ Lễ Thánh Tâm/C
Lòng trung kiên – Kính Thánh Gia cô bê Đỗ Mai Năm (12/08)
Lời ca của Mẹ – Mùa Giáng Sinh
Lời ca thiên thu – Ca nguyện-Hiệp lễ
Lời cầu chúc (Thiếu nhi)
Lời cuối – Cầu hồn
* Lời Chúa (Ca nguyện-Hiệp lễ)
Lời Chúa trong cuộc đời – Tận hiến
Lời dâng/1 – Dâng lễ
Lời dâng/2 – Dâng lễ
Lời hứa – Thiếu nhi
Lời kinh chiều (+ Xuân Tưởng) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Lời kinh cho một ngày – Ca nguyện-Hiệp lễ
Lời kinh tạm biệt – Cầu hồn
Lời nguyện cùng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lời nguyện cùng Thánh Đaminh (08/08)
Lời nguyện đầu tiên – Xuân
Lời nguyện hương bay (Tv. 142) – Thánh vịnh
Lời nguyện kết lễ – Kết lễ
Lời nguyện mến yêu – Kết lễ
Lời nguyện Phó tế – Tận hiến
Lời nguyện trong sương – Nhập lễ
*
Luca Thánh Sử
Luật yêu thương – Tuần Thánh

M.

*
Maria tuyệt vời (Đức Mẹ)
Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Mầu nhiệm yêu thương – Thánh Thể-Thánh Tâm
Mây ơi mưa xuống – Mùa Vọng
Mẹ La Vang (thơ: Đỗ Xuân Quế)
Mẹ lên Trời
Mẹ Maria
Mẹ về thiên cung
Mẹ yêu dấu – Đức Mẹ
Mến yêu phụng sự – Tận hiến
*
Miệng con loan truyền (Tv. 70) – Thánh vịnh
*
Mọi sự cho mọi người (1Cr. 9: 22B) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Một điềm lạ (Kh. 12) – Lễ Đức Mẹ Lên Trời
Một thời để yêu một thời để sống (lời: Nguyễn Ngọc Sơn) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Mơ về bên Chúa – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Mùa Cứu Thế – Mùa Giáng Sinh
Mùa hồng ân cứu độ – Ca nguyện-Hiệp lễ
Mùa Xuân đến rồi – Xuân
Mùa Xuân nhớ Mẹ nhớ Cha – Hiếu kính Mẹ Cha
Mùa Xuân trong Chúa – Xuân
Muôn lạy Đức Kitô – Chúa Kitô Vua
Muôn loài muôn vật ngợi ca (Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di) – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Mừng Cha nhân ái
Mừng Thánh Lu-y Gon-da-ga (21/06)
Mừng Thánh nhân (+ Nguyên Thủy)
Mừng Thánh Tông Đồ
Mừng Xuân – Xuân
Mừng Xuân đến – Xuân

N.

*
Nào tung hô Chúa (Tv. 99) – Nhập lễ + Thánh vịnh
Nay Mẹ lên trời – Đức Mẹ
Này Bạn Giêsu /+ Vũ Mộng Thơ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Này con xin đến/1 – Tận hiến
Này con xin đến/2 – Tận hiến
Này con xin đến (Tv. 39) – Tận hiến
Này là của lễ – Dâng lễ
Này là Mình Thầy (Mc. 14: 22-24) – Thánh ca Tin Mừng
* Năm Thánh, năm toàn xá (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Nếu con đã biết Ngài – Ca nguyện-Hiệp lễ
Nếu một lần – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Niềm trông đợi (Các Thánh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Niềm vui (Thiếu nhi)
Niềm vui của bé
Niềm vui Giáng Sinh – Mùa Giáng Sinh
*
Noel về (2 bè) – Mùa Giáng Sinh
Noel vê (4 bè) – Mùa Giáng Sinh
Noi gương Thánh nhân
Nói đi con – Hiếu kính Mẹ Cha
Nói với dân Ta – Tuần Thánh
*
Nương tựa nơi Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007

Ng.

*
Ngài đến nơi đây – Ca nguyện-Hiệp lễ
Ngàn lời hoan ca (Tv. 125) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Ngày Chúa sống lại (Nhạc Pháp) – Mùa Phục Sinh
Ngày hạnh phúc – Hôn phối
Ngày hồng ân – Thánh ca Tạ Ơn
Ngày trại vui 2 (Thiếu nhi)
Ngày Xuân cảm tạ – Xuân
Ngày Xuân thảo hiếu (Eph. 6,1-4 . 18,23) – Kính nhớ Tổ Tiên (Mùng 2 Tết)
Ngân xa nhạc khúc Thiên đường – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Ngọc quý (Mt. 13: 44) – Chúa Nhật 17 Thường Niên/A – Thánh ca Tin Mừng
Ngọn đuốc thiêng – Các Thánh
Ngợi ca – Nhập lễ
Ngợi khen Chúa Ba Ngôi – Chúa Kitô Vua
Ngợp ánh chiêu dương – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Ngụ trong Nhà Chúa (Tv. 14) (Thánh vịnh – Đáp ca) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nguồn sống yêu thương – Ca nguyện-Hiệp lễ
Nguồn suối an bình – Mùa Chay
Nguồn suối cứu độ – Ca nguyện-Hiệp lễ
Nguồn trợ lực đời tôi – Ca nguyện-Hiệp lễ
Nguyện cầu cho Cha Mẹ (Cha Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nguyện dâng lên Chúa – Dâng lễ
Nguyện đi theo Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nguyện đường của Chúa – Nhập lễ
Nguyện Trời Cao (Mùa Vọng) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nguyện ước cho Cha Mẹ (Cha Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nguyện ước cho tình yêu – Hôn phối
Nguyện xin Thánh Thần (Chúa Thánh Thần) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
Người diễm phúc – Thánh ca Tin Mừng
Người đã đến – Mùa Giáng Sinh
Người đến từ sa mạc – Các Thánh
Người được chúc phúc – Các Thánh
Người hiền đức (Tv. 96) – Thánh vịnh
Người tình cô đơn – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Nghĩ về bước chân con – Nhạc về Gia Đình

Nh.

*
Nhạc khúc Thiên đường/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nhạc khúc Thiên đường/3 (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nhạc khúc Thiên đường/4 (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nhân chứng tình yêu – Ca nguyện-Hiệp lễ
*
Nhớ con Chúa ơi (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Nhớ Mẹ hiền đã xa (Cha Mẹ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
*
Như (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Như hoa hướng dương (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Như lời Ngôn sứ – Tận hiến
Như Mẹ Maria
Như mọi người – Ca nguyện-Hiệp lễ
Như một bài ca (Nhập lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Như một vầng trăng – Thiếu nhi
Như Mùa Xuân đến (Tận hiến) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Như Người đã đến – Tận hiến
Như Thầy yêu thương (Ga. 13: 34b) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Như Thầy yêu thương (Ga. 13: 34b) – Thánh ca Tin Mừng
Những bước chân vượt qua – Các Thánh
Những cánh hoa dâng Mẹ – Đức Mẹ
Những gì đời con (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Những giọt mưa hồng – Mừng lễ Chị Thánh Têrêsa HĐGS (01/10) – Kết lễ
Những lời ca (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Những lời ca Alleluia (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007

Ô.

*
Ôi Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Ôi Giêsu, viên ngọc quý (Mt. 13: 44-46) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Ôi Mẹ Linh mục – Tận hiến
Ông Thánh Gioan
*
Ơn Chúa gọi – Tận hiến
Ơn gọi Giáng Sinh – Mùa Giáng Sinh
Ơn gọi hiệp thông – Tận hiến
Ơn Giáng Sinh
Ơn Ngài đổi mới – Chúa Thánh Thần

P.

*
Phần thưởng cao quý (Mt. 5: 1-12) – Thánh ca Tin Mừng
Phó dâng nơi Mẹ – Đức Mẹ
Phó thác – Tuần Thánh
Phúc cho người (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Phục vụ Lời Chúa (Các Thánh) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Phút Giao Thừa – Xuân
Phút giây độ lượng (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007

R.

*
Reo vui mừng Chúa (Tv. 94) (Thánh vịnh – Đáp ca) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Rước tình lên Thiên Chúa – Hôn phối
Rượu nho bánh miến (Dâng lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007

S.

*
Sai đi phục vụ – Ca nguyện-Hiệp lễ
Sao Chúa gọi con – Tận hiến
Sao lại là con? – Tận hiến
Sống cho Chúa – Ca nguyện-Hiệp lễ
Sống chứng nhân (Kết lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Sống đạo hôm nay – Kết lễ
Sống theo luật Chúa (Tv. 118) – Thánh vịnh
Sống trong niềm vui – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Sống trong tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Sống trong tình yêu – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Sống trong tình yêu (Truyền giáo)
Suy tôn Lời Chúa – Ca nguyện-Hiệp lễ

T.

*
* Ta là Mục tử (Alleluia)
Tám mươi năm trong lời Tạ Ơn – Thánh ca Tạ Ơn
* Tán tụng Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Tặng vật dâng Ngài – Thiếu nhi
*
Tâm ca (Thiếu nhi)
Tâm ca cảm tạ – Tận
* Tâm nguyện (Truyền giáo)
* Tâm sự (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Tâm tình bên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tâm tình con dâng – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Tâm tình được yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tâm tình người được yêu
* Tâm tình nhỏ bé (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Tâm tình sám hối (Mùa Chay)
Tâm tư hân hoan – Nhập lễ
* Tấm bánh bẻ ra (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Tấm bánh ly rượu (Dâng lễ)
* Tấm bánh này (Dâng lễ)
* Tấm bánh với ly rượu (Dâng lễ)
* Tên gọi đẹp nhất (Các Thánh)
*
* Tiến Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Tiếng chuông hồng ân (Mùa Giáng Sinh)
* Tiếng hát lên đường 1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Tiếng hát lên đường/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Tiếng hát lên đường/3 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Tiếng hát lên Trời (Mùa Phục Sinh)
* Tiếng hát từ Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Tiếng lòng cảm mến – Đức Mẹ
Tiếng vọng vực sâu – Cầu hồn
*
* Tim còn băn khoăn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Tìm Ngài 1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tìm Ngài/2 – Tận hiến
* Tìm về chân lý (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tin cậy Chúa (Tv. 55) – Thánh vịnh
* Tin cậy Chúa (Mùa Chay)
* Tin Cậy Mến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tin Mừng cứu độ (ý: Mc. 16,15-20 & Ga. 1,14-16)
Tin Mừng cứu độ/1 – Mùa Phục Sinh
Tin Mừng cứu độ/2 – Mùa Phục Sinh
Tin Mừng Phục Sinh/1 – Mùa Phục Sinh
Tin Mừng Phục Sinh/2 – Mùa Phục Sinh
* Tin vào Lòng Thương Xót (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tin vào Lòng Thương Xót -Lòng Thương Xót Chúa
* Tình ca Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
* Tình ca dâng Mẹ (Hôn phối)
Tình ca Giêsu – Mùa Giáng Sinh
Tình Cha nghĩa Mẹ – Cha Mẹ + Thiếu nhi
* Tình Chúa là hồng ân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Tình Chúa vô biên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa yêu thương (Mt. 9: 36) (11A) – Thánh ca Tin Mừng
* Tình Chúa yêu thương (Thiếu nhi)
Tình hồng dâng Mẹ – Hôn phối
Tình Mẹ – Đức Mẹ
Tình Mẹ/2 – Cha Mẹ
* Tình Ngài sưởi ấm lòng con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Tình Ngài trong con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Tình Người Sáng Thế (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình thương ấp ủ – Tận hiến
Tình Trời thắp sáng (Cảm hứng: 1Pet. 2,21) – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Tình yêu chiến thắng (Mùa Phục Sinh)
Tình yêu Chúa gọi tôi – Tận hiến
Tình yêu Chúa vút cao – Ca nguyện-Hiệp lễ
Tình Yêu dâng hiến – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Tình Yêu dâng hiến (Hôn phối)
Tình yêu Đức Kitô thúc bách con (Cảm hứng: 2Cr. 5,14) – Tận hiến
Tình yêu ơi hãy đến – Ca nguyện-Hiệp lễ
Tình yêu tạo dựng – Hôn phối
Tình yêu Thánh giá – Mùa Chay + Tận hiến
*
* Tổ phụ Abraham (Dâng lễ)
Tổ phụ Abraham – Thánh ca Tin Mừng
* Tôi đã nhìn và tôi đã thấy (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
* Tự đáy lòng con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tự đáy lòng con (Tv. 129) – Thánh vịnh-Đáp ca
Từ hừng sáng (Tv. 62) – Thánh vịnh
* Từ trái tim của Người (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Từ trái tim của Người – Thánh Thể-Thánh Tâm
Từng giọt rượu – Dâng lễ

Th.

*
* Thánh ca Tạ Ơn (Tận hiến)
* Thánh Gioan (Các Thánh)
* Thánh Lễ đã hết (Kết lễ)
* Thánh Lễ trong cuộc đời (Kết lễ)
* Thánh Nữ I-nê-đê (Các Thánh)
Thánh Nữ Têrêsa
Thánh Rôcô
Thánh Thần chân lý – Chúa Ba Ngôi + Chúa Thánh Thần
Thánh Thần xin hãy đến – Chúa Thánh Thần
Thánh vịnh 44
* Thành toàn trong Đức Kitô (Tận hiến)
Thay của lễ dâng – Dâng lễ
*
Thắp nén hương Xuân – Xuân
Thắp sáng lời kinh – Cầu hồn
Thắp sáng nến hồng – Thiếu nhi
* Thân phận yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Theo bước Chúa – Tận hiến
Theo Chúa lên đường – Tận hiến
Theo Lòng Thương Xót – Lòng Thương Xót Chúa
*
Thì thầm yêu thương (Cảm hứng: 1Ga. 4,8a) – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Thiên Chúa là Tình Yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thiên Chúa tối cao (Mt. 22,21) – Chúa Nhật 29 Thường Niên/A
Thiên Chúa tối cao (Thiếu nhi)
Thiên chức Linh mục – Tận hiến
Thiếu nhi dâng Chúa – Thiếu nhi
Thiếu nhi dâng lễ – Thiếu nhi
Thiếu nhi đoan hứa – Thiếu nhi
Thiếu nhi tạ lễ – Thiếu nhi
Thiếu nhi yêu Chúa – Thiếu nhi

Tr.

*
* Trái tim Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trái tim Giêsu (Mt. 11: 29 ; Tv. 102 & Lc. 15: 3-7) – Thánh ca Tin Mừng
* Trăm năm Hạnh Phúc (Hôn phối)
Trăng Thu (Thiếu nhi)
*
* Trên Trời và dưới đất (Mùa Giáng Sinh)
*
Tri ân Chúa – Tận hiến
*
Trọn đời cảm mến – Tận hiến
Trong an bình – Kết lễ
Trong an bình /+ Nguyễn Quang Huy (Soạn cho Kèn)
* Trong ân tình Chúa (Dâng lễ)
Trong Đức Kitô (Tv. 41,2 , Ga. 15,5 , Gl. 2,19-22 , Rm. 8,35) – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Trong Đức Kitô (Truyền giáo)
* Trong khu phố con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trong lễ dâng – Tận hiến
* Trong lễ dâng (Truyền giáo)
Trong mến yêu
* Trong một tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trong ơn Chúa Thánh Thần – Chúa Thánh Thần
* Trong tình Chúa Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trong tình Mẹ – Đức Mẹ
Trong tình yêu tự nguyện – Ca nguyện-Hiệp lễ
Trong tình yêu Thiên Chúa – Mừng Kính Thánh Giuse Trần Tuân (Hoan) , Lm. dòng Đa Minh (29/04)
Trong yêu thương – Tận hiến
*
* Trông cậy Chúa /+ Phanxicô (Ca nguyện-Hiệp lễ)
Trông ơn cứu độ – Cầu hồn
Trông ơn cứu độ (Tv. 129) – Thánh vịnh
Trở lại Thiên đường – Mùa Chay
*
Trung kiên chờ Mẹ – Cầu hồn

U.

*
Ước mơ một đời – Tận hiến
Ước mơ trong con – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Ước nguyện thủy chung (Hôn phối)

V.

*
Và trong Ngài – Tận hiến
Vang lời tụng ca – Tuần Thánh
* Vào cung thánh Chúa (Nhập lễ)
Vào Nước Trời – Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Vào Thánh Đài – Nhập lễ
Vào Thánh lễ – Nhập lễ
* Về đây bên Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Về đây họp mừng (Dâng lễ)
Về nơi đây – Nhập lễ
Về Nhà Cha – Nhập lễ
Về Nhà Chúa/1 – Nhập lễ
*Về Nhà Chúa 2 /Tv 121 (Nhập lễ)
Về sống bình yên – Cầu hồn
*
Vì Chúa đã xuống đời – Mùa Giáng Sinh
* Vì Chúa yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vì mỗi người chúng con (ý: Michel Quoist) – Mùa Giáng Sinh
* Vì Ta là Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vì Ta là Chúa (Jer. 31: 9) – Thánh ca Tin Mừng
Vì tôi là Linh mục – Tận hiến
Vì yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vì yêu chúng con – Mùa Chay
* Vì yêu vì thương (Hôn phối)
Vinh Danh Chúa Ba Ngôi – Chúa Ba Ngôi
Vinh Danh Thiên Chúa – Mùa Giáng Sinh
*
Vòng tròn yêu thương – Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể
Vỗ tay cho đều (Thiếu nhi)
*
Vui bên nhau (Thiếu nhi)
Vui dường nào (Tv. 121) – Nhập lễ
Vui dường nào (Tv. 121) – Thánh vịnh
Vui sống – Thánh ca Tin Mừng
Vươn cao linh hồn – Mùa Chay
Vượt qua giông tố (Mc. 4: 35-41) – Thánh ca Tin Mừng

X.

*
Xanh trời Noel – Mùa Giáng Sinh
*
* Xin cảm tạ Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Xin chào Mùa Xuân 1 (Xuân)
Xin chào Mùa Xuân/2 – Xuân
Xin cho con – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Xin cho con hiểu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin cho Mùa Xuân – Xuân
Xin cho tôi – Tận hiến
* Xin chọn người yêu là Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin Chúa dẫn đưa – Cầu hồn
Xin Chúa đến – Mùa Vọng
Xin Chúa ở với con
Xin dẫn đưa – Cầu hồn
Xin dâng – Dâng lễ
Xin dâng Cha – Dâng lễ
Xin được sống một đời – Tận hiến
* Xin hãy ban lời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin hiệp dâng – Dâng lễ
Xin lòng Chúa xót thương (Hòa âm) – Lòng Thương Xót Chúa
* Xin Lời Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin Mẹ hãy nhớ – Đức Mẹ
* Xin Mẹ Mùa Xuân (Xuân)
Xin mở miệng con – Nhập lễ
* Xin nâng đỡ con /Tv 56 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Xin Ngài đến (Mùa Vọng)
Xin Ngài hãy đến/1 – Mùa Vọng
Xin Ngài hãy đến/2 – Mùa Vọng
* Xin Ngài trang điểm đời tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Xin nghe lời con (Mùa Chay)
Xin nghe lời con (Tv. 50) – Ca nguyện-Hiệp lễ
* Xin sai Thánh Linh 2 (Chúa Thánh Thần)
* Xin tiến dâng (Dâng lễ)
Xin tỏ cho chúng con – Thánh ca Tin Mừng
* Xin tỏ lòng từ bi (Mùa Vọng)
Xin tỏ lòng từ bi – Thánh ca Tin Mừng
* Xin thương xót con (Mùa Chay)
Xin thương xót con (Cảm hứng: Lc. 18: 13-14 & Tv. 50) – Thánh ca Tin Mừng
* Xin xót thương con (Cầu hồn)
* Xin yêu nhau (Hôn phối)
*
* Xuân đã đến rồi (Xuân)
Xuân hồng ân – Xuân
Xuân ở trong con – Xuân
Xuân quê hương (+ Vũ Mộng Thơ)
Xuân yêu thương – Xuân

Y. 10

*
Ý thơ tuyệt vời (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Tgp. Sài Gòn 22/08/2007
Ý thơ tuyệt vời (Tv. 44) – Nhập lễ
Yêu cho đến cùng – Tận hiến
Yêu đến cùng (Ga. 13: 1b) – Ca nguyện-Hiệp lễ
Yêu thương bác ái – Ca nguyện-Hiệp lễ

2 thoughts on “*Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s