*Nhạc sĩ Têrêsa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ánh sáng niềm tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ân tình bao la (Ca nguyện – Hiệp lễ)

B.

*
Bài ca lên đường (Truyền giáo)
Bài ca tình ái (Tận hiến)
Bánh bởi trời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bên lòng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)

C.

*
Ca khúc ân tình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Các Thánh Nam Nữ 1 (Các Thánh)
Các Thánh Nam Nữ 2 (Các Thánh)
Các thánh nam nữ – Teresa
Có Chúa là có tất cả (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con đi tìm Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con mong gặp Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con tạ ơn Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Của lễ hiến dâng (Dâng lễ)
Của lễ tình yêu 5 (Thiếu nhi) – Nhạc: Hiếu Anh

Ch.

*
Chỉ trong Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con biết Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con tình yêu Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cho con vào đời (Truyền giáo)
Cho đi có phúc hơn (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Chọn phần tốt nhất (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa biến hình (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa biết con yêu Ngài (Tận hiến)
Chúa chạm lòng con (Tận hiến)
Chúa chiến thắng khải hoàn (Mùa Phục Sinh)
Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh)
Chúa giáng sinh (Mùa Giáng Sinh)
Chúa giáng trần (Mùa Giáng Sinh)
Chúa là con đường (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là sự sống (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là tất cả (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa nguồn sự sống (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa ngự trong con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa Thăng Thiên (Mùa Phục Sinh)
Chúa vẫn yêu con (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúa yêu thương con (Tận hiến)
Chuỗi ngọc Mân Côi (Đức Mẹ)

D.

*
Dâng Chúa Hài Nhi (Mùa Giáng Sinh)
Dâng lên Chúa (Dâng lễ)
Duyên tình đầu (Tận hiến)

Đ.

*
Đặt niềm tin nơi Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đấng con kiếm tìm (Tận hiến)
Đầy tớ vô dụng (Thánh ca Tin Mừng)
Đêm hồng ân (Hợp xướng)
Đêm hồng ân (Mùa Giáng Sinh)
Đi vào thương tích dấu chân (Mùa Chay)
Đi về nhà Chúa (Nhập lễ)
Điều răn mới (Tuần Thánh)
Đóa hồng đơn sơ (Các Thánh)
Đức Mẹ Lộ Đức (Ngợi ca Đức Mẹ)
Đức Mẹ Vô nhiễm (Đức Mẹ)
Đường đến tình yêu (Tận hiến)

G.

*
Giakêu xuống mau (Thánh ca Tin Mừng)
Giêsu chí ái (Tận hiến)
Giới răn yêu thương (Tuần Thánh)
Gương Thánh gia (Mùa Giáng Sinh)
Gương Thánh Gia thất (Các Thánh)
Gương thánh nhân (Các Thánh)

H.

*
Hãy nên như trẻ thơ (Thánh ca Tin Mừng)
Hiện thân Chúa (Tận hiến)
Hiệp dâng thánh lễ (Các Thánh)
Hương kinh gia đình (Cha Mẹ)
Hương nhạc ân tình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hương tình ca (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hương tình Thánh giá (Mùa Chay)
Hương tình Thập giá (Tận hiến)

K.

*
Kề lòng bên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kính Mẹ vô nhiễm 1 (Đức Mẹ)
Kính Mẹ vô nhiễm 2 (Đức Mẹ)
Kính Mừng Maria (Đức Mẹ)
Kính thánh tông đồ (Các Thánh)
Ký thác đường đời cho Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Khát vọng (Về Chúa Giêsu)
Khúc nhạc ân tình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Khung trời tình yêu 2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Khung trời tình yêu 2 (Tận hiến)

L.

*
Làm sao thấy Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Làm tôi Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Làm theo ý Cha (Tận hiến)
Lạy Thánh Thần Chúa (Chúa Thánh Thần)
Lễ Các Thánh (Các Thánh)
Lễ dâng tuổi thơ 2 (Thiếu nhi)
Lễ Truyền Tin (Đức Mẹ)
Lên đền Thánh (Nhập lễ)
Lên đền thờ Chúa (Nhập lễ)
Linh hồn tôi (Đức Mẹ)
Loan báo Tin Mừng (Truyền giáo)
Lòng mến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lòng thương xót Chúa (Lòng Thương Xót Chúa)
Lời Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời Chúa 2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Luật yêu thương (Tuấn Thánh)

M.

*
Mang Thập giá mình (Mùa Chay)
Mầu nhiệm giáng thế (Mùa Giáng Sinh)
Mẹ hiệp thông (Đức Mẹ)
Mẹ lên trời (Đức Mẹ)
Mẹ Thiên Chúa (Đức Mẹ)
Mẹ về trời (Đức Mẹ)
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Đức Mẹ)
Mối phúc Nước Trời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mối phúc Nước Trời (Tận hiến)
Mọi sự của Cha là của Con 1 (Thánh ca Tin Mừng)
Mọi sự của Cha là của Con 2 (Thánh ca Tin Mừng)
Mục tử nhân lành (Thánh ca Tin Mừng)
Mưa hoa hồng (Các Thánh)
Mưa hoa hồng/ 2 bè (Các Thánh)
Mưa hoa hồng/ 3 bè (Các Thánh)
Mừng Chúa Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Mừng Thánh Giuse (Các Thánh)

N.

*
Nào ta hân hoan (Nhập lễ)
Nên hoàn thiện (Tận hiến)
Nên như trẻ thơ (Thánh ca Tin Mừng)
Nên như trẻ thơ 1 (Các Thánh)
Nên như trẻ thơ 1 (Tận hiến)
Nên như trẻ thơ 2 (Các Thánh)
Niềm vinh dự (Tuần Thánh)
Niềm vui lớn nhất (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Niềm xác tín (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nốt nhạc yêu thương (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Nụ hoa Têrêsa (Các Thánh)
Nữ vương gia đình (Đức Mẹ)

Ng.

*
Ngai tòa Thập giá (Mùa Chay)
Ngày thánh yêu thương (Mùa Giáng Sinh)
Ngọn nến Phục Sinh (Mùa Phục Sinh)
Nguyện Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)

Nh.

*
Như bé thơ/ Tv 130 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Như nến cháy (Dâng lễ)

P.

*
Phêrô và Phaolô (Các Thánh)
Phú hộ và Ladarô (Thánh ca Tin Mừng)
Phục sinh vinh quang (Mùa Phục Sinh)

Q.

*
Quy hướng về Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Quyền năng Chúa Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)

S.

*
Sống như bé thơ (Thiếu nhi)
Sống Tin Mừng (Tận hiến)

T.

*
Têrêsa Hài Đồng 1 (Các Thánh)
Têrêsa Hài Đồng 2 (Các Thánh)
Têrêsa hoa hồng ngát hương (Các Thánh)
Tiếng gọi sám hối (Mùa Chay)
Tình ca (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình của Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa bao la (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa ngời sáng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa tuyệt vời (Tận hiến)
Tình Chúa tuyệt vời 2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Thiên Chúa 1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Thiên Chúa 2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình thương Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình thương đêm thánh (Mùa Giáng Sinh)
Tình yêu Chúa 1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu Chúa 2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu Đấng chịu đóng đinh (Tận hiến)
Tình yêu giáng thế (Mùa Giáng Sinh)
Tình yêu nhiệm mầu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu Thánh giá (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tôn vinh Ba Ngôi 1 (Chúa Ba Ngôi)
Tôn vinh Ba Ngôi 2 (Chúa Ba Ngôi)
Tung gieo Lời Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tuổi thơ dâng Chúa (Thiếu nhi)

Th.

*
Thánh Cả Giuse (Các Thánh)
Thánh giá đồi Canvê (Tuần Thánh)
Thánh giá đưa ta vào trong tình Chúa (Tận hiến)
Thánh giá là vinh quang (Tận hiến)
Thánh Gia Thất (Mùa Giáng Sinh)
Thánh giá tình yêu (Tuần Thánh)
Thánh Gioan Tiền Hô (Các Thánh)
Thánh Giuse 1 (Các Thánh)
Thánh Giuse Người công chính (Các Thánh)
Thánh Mác-ti-nô (Các Thánh)
Thánh Madalena (Các Thánh)
Thánh Mát-thêu (Thánh ca Tin Mừng)
Thánh Tâm Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Thánh Thần ngự đến 1 (Chúa Thánh Thần)
Thánh Thần ngự đến 2 (Chúa Thánh Thần)
Thập giá cao trọng (Thánh ca Tin Mừng)
Thập giá giương cao (Mùa Chay)
Thập giá ngất cao (Mùa Chay)
Thầy rửa chân con sao (Tuần Thánh)
Thiên đàng của em (Thiếu nhi)

Tr.

*
Trái Tim Ngài (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Trao nhau nụ cười (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Trẻ thơ đơn sơ (Thiếu nhi)
Trên đỉnh yêu thương (Tận hiến)

V.

*
Về đi Cha vẫn chờ (Thánh ca Tin Mừng)
Về nhà Chúa (Nhập lễ)
Vinh quang của tôi (Tuần Thánh)
Vua tình yêu (Các Thánh)

X.

*
Xin Chúa chữa lành (Lòng Thương Xót Chúa)

Y.

*
Yêu người như Chúa yêu con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Yêu như Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Yêu thương (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
*
________________________________

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ – THƯ VIỆN THÁNH CA (PDF.)

*

Trên 1000 Ca khúc.

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s