*Thánh Vịnh (Số thứ tự) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH 1

*
Đinh Công Huỳnh – Niềm tin cậy vào Chúa (Chúa Nhật 6C Thường Niên)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 6C Thường Niên
Giang Ân – Sống theo đường Chúa
Hải Nguyễn – Phúc người công chính
Hải Triều – Ai vui thú
Hải Triều – Tươi đẹp thay
Hùng Lân – Hạnh phúc thay
Kim Long – Thánh vịnh 1 (Chúa Nhật 6C Thường Niên)
Kim Long – Thánh vịnh 1 (Lễ Chung Các Thánh Nam Nữ)
Kim Long – Như cây bên suối
Lữ Hành – Hai con đường
Mi Giáng – Hy vọng nơi Chúa (Lễ Chung Các Thánh Nam Nữ)
Mi Giáng – Tin cậy vào Chúa (Chúa Nhật 6C Thường Niên)
Ninh Doãn Hùng – Thánh vịnh 1 (Chúa Nhật 6C Thường Niên)
Nguyễn Duy – Chúa dẫn đưa con
Nhật Minh – Thánh vịnh 1 (Chúa Nhật 6C Thường Niên)
Quang Hiệu – Người công chính
Quốc Vinh – Hai nẻo đường (Chúa Nhật 6C Thường Niên)
Từ Duyên – Con đây vẫn tin
Từ Duyên – Chúa Nhật 6C Thường Niên
Tường Ân – Phúc thay người tin cậy Chúa
Thành Tâm – Tôi tớ trung tín
Viễn Xứ – Tin cậy vào Chúa
Xuân Minh – Chúa Nhật 6C Thường Niên

THÁNH VỊNH 2

*
Hải Ánh – Thượng Đế con thờ
Kim Long – Giờ đây
Ngọc Kôn – Cha đã sinh con

THÁNH VỊNH 3.

*
Nguyễn Duy – Lạy Chúa

THÁNH VỊNH 4.

*
Đinh Công Huỳnh – Xin chiếu sáng Thiên Nhan (Chúa Nhật 3B Phục Sinh)
Hải Triều – Xin tỏa ánh Tôn Nhan
Lữ Hành – Xin chiếu sáng Thiên Nhan (Chúa Nhật 3B Phục Sinh)
Kim Long – Con kêu cầu Chúa
Kim Long – Khi con khẩn cầu
Kim Long – Khi tôi kêu cầu
Kim Long – Thánh vịnh 4
La Thập Tự – Xin chiếu sáng (Chúa Nhật 3B Phục Sinh)
Mi Giáng – Xin chiếu sáng (Chúa Nhật 3B Phục Sinh)
Quốc Vinh – Xin tỏa ánh Tôn Nhan
Từ Duyên – Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Tường Ân – Xin chiếu sáng
Thái Nguyên – Chúa Nhật 3 Phục Sinh
Thành Tâm – Mong thấy Nhan Chúa (Chúa Nhật 3B Phục Sinh)
Thành Tâm – Tâm tình ca /5
Thiên Lý – Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Viễn Xứ – Xin chiếu sáng
Viết Chung – Xin cho con thấy (Chúa Nhật 3B Phục Sinh)
Vũ Đình Ân – Xin chiếu sáng (Chúa Nhật 3B Phục Sinh)
Xuân Minh – Chúa Nhật 3B Phục Sinh

THÁNH VỊNH 5

*
Đinh Công Huỳnh – Xin nghe tiếng con
Hải Triều – Ngày Mồng 2 Tết
Hùng Lân – Từ sáng sớm
Kim Long – Nương mình trong Chúa
Kim Long – Nhờ ơn Chúa bao la
Khương Huệ – Xin lắng tai
Nguyễn Mộng Huỳnh – Từ buổi sớm
Nhật Minh – Thánh vịnh 5

THÁNH VỊNH 6

*
Kim Long – Đừng đoán phạt con
Hoài Đức – Lạy Chúa đừng trách mắng con
Nguyên Kha – Xin thương con
Văn Chi – Niềm vinh dự
Vinam – Ánh mắt nhân từ

THÁNH VỊNH 7

*
Đinh Công Huỳnh – Con nương nhờ Ngài

THÁNH VỊNH 8

*
Đinh Công Huỳnh – Lạ lùng thay Danh Chúa (Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C)
Đỗ Vy Hạ – Lễ Chúa Ba Ngôi
Đỗ Vy Hạ – Lễ Mồng Một Tết
Hải Nguyễn – Lẫy lừng thay Danh Chúa
Hải Triều – Lễ Chúa Ba Ngôi
Hồng Trầm Phạm Đình Đài – Danh Chúa lạ lùng (Lễ Mồng 1 Tết)
Huỳnh Minh Kỳ – Lạ lùng thay danh Chúa
Kim Long – Ôi Giavê
Kim Long – Vạn lạy Thượng Đế
Mi Giáng – Lạy Chúa chúng con (Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C)
Nguyên Kha – Chiêm ngưỡng kỳ công
Nguyễn Duy – Lạy Chúa chúng con
Nguyễn Hùng Cường – Đáp ca Lễ Minh Niên
Nguyễn Văn Vinh – Thánh vịnh 8
Quốc Thái – Vì Chúa yêu con (Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C)
Quốc Vinh – Lạy Đức Chúa
Từ Duyên – Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C
Tường Ân – Lạ lùng thay Danh Chúa
Thái Nguyên – Kỳ công của Chúa
Thái Nguyên – Lễ Chúa Ba Ngôi
Thái Nguyên – Lễ Mồng 1 Tết
Thành Tâm – Chúa uy linh
Thiên Lý – Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C
Văn Duy Tùng – Bao la kỳ công (Lễ Tân Niên)
Văn Duy Tùng – Thánh vịnh 8 (Lễ Chúa Ba Ngôi)
Viễn Xứ – Lạ lùng thay
Vũ Đình Ân – Chúa chúng tôi (Lễ Giao Thừa)
Vũ Đình Ân – Danh Chúa tôi
Vũ Đình Ân – Lạy Thiên Chúa
Xuân Minh – Lễ Chúa Ba Ngôi 
Xuân Minh – Lễ Minh Niên

THÁNH VỊNH 9.

*
Hải Triều – Ngợi khen Chúa
Hùng Lân – Tôi không còn cô đơn
Quốc Vinh – Tạ ơn Chúa
Từ Duyên – Con mong tìm Chúa
Trầm Hương – Bài ca chúc tụng

THÁNH VỊNH 10.

*
Đinh Công Huỳnh – Người chính trực (Thứ 7 sau Chúa Nhật 7C Phục Sinh)
Hải Triều – Lễ mừng Sinh nhật Đức Maria

THÁNH VỊNH 12.

*
Kim Long – Cho tới bao giờ
Kim Long – Tới bao giờ
Kim Long – Thánh vịnh 12 (Sinh Nhật Đức Mẹ)
Nhật Minh – Mãi tới bao giờ

THÁNH VỊNH 13

*
Nguyên Kha – Xin chiếu ánh huy hoàng trên chúng con

THÁNH VỊNH 14

*
Cao Thanh Hoàng – Ai sẽ được tiến vào
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 16C Thường Niên
Kim Long – Ai được cư ngụ
Kim Long – Ai được cư ngụ (3 bè)
Kim Long – Ai sẽ được lên
Kim Long – Ai vào nhà Chúa
La Thập Tự – Ai đây sẽ đến (Chúa Nhật 22B Thường Niên)
La Thập Tự – Ai được cư ngụ (Chúa Nhật 16C Thường Niên)
Loan Hảo – Thánh vịnh 14 (Chúa Nhật 22B Thường Niên)
Nguyễn Duy – Ngụ trong nhà Chúa
Quốc Vinh – Ai được vào
Quốc Vinh – Ai sẽ được vào
Tường Ân – Ai sẽ được vào nhà Chúa
Trần Hòa Yên – Ai sẽ được vào
Văn Duy Tùng – Thánh vịnh 14 (Chúa Nhật 16C Thường Niên)
Viễn Xứ – Ai được cư ngụ
Viết Chung – Ai được vào (Chúa Nhật 22B Thường Niên)
Xuân Minh – Chúa Nhật 22B Thường Niên
Xuân Minh – Chúa Nhật 16C Thường Niên

THÁNH VỊNH 15.

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 13C Thường Niên
Huỳnh Minh Kỳ – Chúa sẽ chỉ cho con
Huỳnh Minh Kỳ – Ngài là gia nghiệp
Huỳnh Minh Kỳ – Xin Chúa bảo toàn
Kim Long – Ca tình tri âm
Kim Long – Chúa là gia nghiệp
Kim Long – Thánh vịnh 15 (Chúa Nhật 33B Thường Niên)
Kim Long – Thánh vịnh 15 (Chúa Nhật 13C Thường Niên)
Kim Long – Thánh vịnh 15 (Lễ Cầu Ơn Thiên Triệu)
Kim Long – Thánh vịnh 15 (Lễ Chung Thánh Mục Tử)
Kim Long – Thánh vịnh 15 (Lễ Chung Thánh Nam/Nữ)
Kim Long – Thánh vịnh 15 (Vọng Phục Sinh /Đáp ca 3)
Kim Long – Xin giữ gìn con
La Thập Tự – Xin bảo toàn tôi (Chúa Nhật 33B Thường Niên)
Nguyên Kha – Ai được lên Núi Thánh
Nguyên Kha – Chúa dẫn con về lối đường sự sống
Nguyên Kha – Xin bảo toàn con
Nhật Minh – Chúa là phần gia nghiệp tôi
Phạm Xuân Chiến – Xin bảo toàn con
Trầm Thiên Thu – Chúa là gia nghiệp
Văn Duy Tùng – Thánh vịnh 15 (Chúa Nhật 13C Thường Niên)
Viễn Xứ – Xin bảo toàn
Viết Chung – Xin bảo toàn con
Vũ Đình Ân – Xin bảo toàn tôi
Vũ-Lương-Thiên-Phúc – Xin giữ gìn con (Vọng Phục Sinh – Sau Bài đọc 2)
Vũ-Lương-Thiên-Phúc – Xin giữ gìn con (Chúa Nhật 3A Phục Sinh)
Vũ-Lương-Thiên-Phúc – Xin giữ gìn con (Chúa Nhật 33B Thường Niên)
Vũ-Lương-Thiên-Phúc – Xin giữ gìn con (Chúa Nhật 13C Thường Niên)
Xuân Minh – Thứ Bảy Tuần Thánh (Bài đọc 2)
Xuân Minh – Chúa Nhật 3A Phục Sinh /1
Xuân Minh – Chúa Nhật 3A Phục Sinh /2
Xuân Minh – Chúa Nhật 33B Thường Niên
Xuân Minh – Chúa Nhật 13C Thường Niên

THÁNH VỊNH 16.

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 32C Thường Niên
Kim Long – Thánh vịnh 16 (Chúa Nhật 32C Thường Niên)
Kim Long – Xin Chúa giữ con
Kim Long – Xin thương giữ gìn
Mai Nguyên Vũ – Bước con đi
Xuân Minh – Chúa Nhật 32C Thường Niên

THÁNH VỊNH 17.

*
Huỳnh Minh Kỳ – Chúa là dũng lực
Kim Long – Thánh vịnh 17 (Chúa Nhật 30A Thường Niên)
Kim Long – Thánh vịnh 17 (Chúa Nhật 31B Thường Niên)
Mi Giáng – Chúa là dũng lực (Chúa Nhật 33A Thường Niên)
Nguyên Kha – Con yêu mến Ngài
Nhật Minh – Chúa là núi đá
Phương Anh – Ngài là dũng lực

THÁNH VỊNH 18.

*
Bùi Ninh – Lề luật Chúa (Chúa Nhật 3B Mùa Chay)
Bùi Ninh – Lề luật Chúa (Vọng Phục Sinh /Bài 6)
Bùi Ninh – Lề luật Chúa (Dịp Tĩnh Tâm)
Đinh Công Huỳnh – Lời Chúa là sự sống (Chúa Nhật 3C Thường Niên)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 3C Thường Niên
Huỳnh Minh Kỳ – Chúa là thần trí
Huỳnh Minh Kỳ – Giới răn của Chúa
Nguyên Kha – Xin cứu con
Nhật Minh – Thánh vịnh 18
Quốc Vinh – Ca ngợi luật pháp Chúa
Quốc Vinh – Ca ngợi vinh quang Chúa
Thái Nguyên – Chúa Nhật 26 Thường Niên
Văn Duy Tùng – Thánh vịnh 18 (Chúa Nhật 3C Thường Niên)
Xuân Minh – Chúa Nhật 3B Mùa Chay
Xuân Minh – Thứ Bảy Tuần Thánh (Bài đọc 6)
Xuân Minh – Chúa Nhật 26B Thường Niên
Xuân Minh – Chúa Nhật 3C Thường Niên

THÁNH VỊNH 21.

*
Bùi Ninh – Ôi Thiên Chúa (Chúa Nhật Lễ Lá)
Bùi Ninh – Ôi Thiên Chúa (Suy tôn Thánh Giá)
Cao Thanh Hoàng – Sao Người bỏ con
Hoàng Kim – Chúa Trời
Hồng Bính – Sao Chúa hoài im lặng
Huỳnh Minh Kỳ – Xin Chúa cứu con
Kim Long – Sao Chúa bỏ con
Khuyết danh – Chúa nỡ bỏ con sao
Mi Trầm – Bởi vì Chúa
Ngọc Linh – Ngước mắt trông
Nguyễn Mộng Huỳnh – Lạy Chúa xin đừng lánh xa
Quốc Vinh – Con dâng lời ca tụng
Thành Tâm – Bài ca Đức Cậy
Viễn Xứ – Bởi vì Chúa
Vũ-Lương-Thiên-Phúc – Chúa nỡ bỏ con sao (Chúa Nhật Lễ Lá)
Xuân Minh – Chúa Nhật Lễ Lá ABC

THÁNH VỊNH 22.

*
Bùi Ninh – Đấng chăn nuôi tôi (Chúa Nhật 4A Mùa Chay)
Bùi Ninh – Đấng chăn nuôi tôi (Chúa Nhật 4A Phục Sinh)
Bùi Ninh – Đấng chăn nuôi tôi (Chúa Nhật 16B Thường Niên)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 16B Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2/11
Đỗ Vy Hạ – Lễ Thánh Phanxicô Xavie 3/12
Đỗ Vy Hạ – Lễ Thánh Tâm Chúa
Quốc Vinh – Chúa chăn nuôi tôi
Xuân Minh – Chúa Nhật 4A Mùa Chay
Xuân Minh – Chúa Nhật 4A Phục Sinh
Xuân Minh – Chúa Nhật 28A Thường Niên
Xuân Minh – Chúa Nhật 34A Thường Niên – Chúa Kitô Vua
Xuân Minh – Chúa Nhật 16B Thường Niên
Xuân Minh – Lễ Thánh Tâm Chúa
Giangtâm (Thánh vịnh 22)
Hải Nguyễn (Chúa chăn nuôi tôi)
Hoài Chiên (Chúa chăn giữ tôi)
Hoàng Kim (Chúa là Đấng chăn dắt tôi)
Huỳnh Minh Kỳ (Suối nguồn nghỉ ngơi)
Kim Long (Chúa chăn dắt/1)
Kim Long (Chúa chăn dắt /2)
Kim Long (Chúa chăn dắt /3)
Kim Long (Chúa chăn dắt /4)
Kim Long (Chúa chăn dắt con)
Kim Long (Chúa chiên lành)
Kim Long (Chúa là Mục tử)
La Thập Tự (Chúa chăn nuôi tôi)
Ngọc Linh (Chúa chăn nuôi tôi)
Nguyên Kha (Chúa là mục tử)
Nguyễn Duy (Bên đồng cỏ xanh)
Nguyễn Duy (Chúa chăn dắt tôi)
Nguyễn Sơn (Chúa chăn dắt)
Nguyễn Văn Thư (Bài ca mãn nguyện)
Nhật Minh (Thánh vịnh 22)
Trinh Nguyên (Thánh vịnh 22)
Viễn Xứ (Chúa chăn nuôi tôi)

THÁNH VỊNH 23

*
Bùi Ninh – Đức Vua hiển vinh (Chúa Nhật 4A Mùa Vọng)
Bùi Ninh – Hoan hô Đức Vua (Rước Lá /1)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 4A Mùa Vọng
Đỗ Vy Hạ – Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh 2/1
Đỗ Vy Hạ – Lễ Các Thánh Nam Nữ 1/11
Huỳnh Minh Kỳ (Những người tìm Chúa)
Kim Long (Chúa chăn nuôi tôi)
Ngọc Hân (Chúa chiên lành)
Ngọc Linh (Chúa là chủ trái đất)
Ngọc Linh (Chúc tụng danh Chúa)
Ngọc Linh (Dòng dõi người tìm Chúa)
Nguyên Kha (Chúa dẫn tôi đi)
Thái Nguyên (Chúa Nhật 4A Mùa Vọng)
Văn Chi (Vào cung điện Chúa)
Vũ-Lương-Đúng (Chúa mạnh mẽ oai hùng)
Xuân Minh – Chúa Nhật 4A Mùa Vọng

THÁNH VỊNH 24

*
Bùi Ninh – Con nâng tâm hồn /1 (Chúa Nhật 1C Mùa Vọng)
Bùi Ninh – Đường lối của Chúa (Chúa Nhật 1B Mùa Chay)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 3B Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Hải Triều (Đường lối Chúa)
Huỳnh Minh Kỳ (Con vươn linh hồn)
Huỳnh Minh Kỳ (Lạy Chúa xin hãy nhớ)
Hương Vĩnh (Nghĩa nặng ân sâu)
Kim Long (Xin chỉ cho con)
Kim Nguyễn (Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa… )
La Thập Tự (Xin chỉ cho con)
Martino (Lối đường của Chúa)
Ngọc Cẩn (Nâng tâm hồn lên)
Ngọc Linh (Xin hãy dạy con)
Nguyên Kha (Ai được vào Thánh cung)
Nguyên Kha (Con tin tưởng nơi Ngài)
Thành Tâm (Chờ ngày quang lâm)
Viết Chung (Ai trông cậy – Lễ Các Đẳng)
Viết Chung (Xin chỉ dạy – Chúa Nhật 1C Mùa Vọng)
Xuân Minh – Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Xuân Minh – Chúa Nhật 1B Mùa Chay
Xuân Minh – Chúa Nhật 26A Thường Niên
Xuân Minh – Chúa Nhật 3B Thường Niên

THÁNH VỊNH 25

*
Nguyên Kha (Con tin cậy nơi Ngài)
Nguyên Kha (Xin cứu thoát con)
Nguyên Kha (Xin đừng để con tủi nhục)

THÁNH VỊNH 26

*
Bùi Ninh – Nguồn ánh sáng /1 (Chúa Nhật 2C Mùa Chay)
Cát Minh – Chúa là nguồn ánh sáng
Chính Tâm – Chúa là sự sáng
Đinh Công Huỳnh – Chúa là Đấng cứu độ tôi (Chúa Nhật 3A Thường Niên)
Đinh Công Huỳnh – Chúa là sự sáng đời con (Chúa Nhật 2C Mùa Chay)
Đinh Công Huỳnh – Ơn lành của Chúa (Chúa Nhật 7A Phục Sinh)
Hải Triều – Chúa là nguồn ánh sáng
Hải Triều – Chúa Nhật 10 Thường Niên
Hải Triều – Chúa Nhật 11 Thường Niên
Hải Triều – Vững niềm tin
Huỳnh Minh Kỳ – Chúa là sự sáng
Kim Long (Chúa là ánh sáng/1)
Kim Long (Chúa là ánh sáng/2)
Kim Long (Chúa là ánh sáng/3)
Kim Long – Chúa là nơi tựa nương
Kim Long (Chúa là sức mạnh)
Kim Long – Chúa trọn niềm thương
Mai Nguyên Vũ – Ánh sáng Chúa
Martino – Chúa là ánh sáng (Chúa Nhật 2A Thường Niên)
Martino – Chúa là ánh sáng (Chúa Nhật 2C Mùa Chay)
Mi Giáng – Chúa là Đấng cứu độ
Mi Giáng – Chúa là sự sáng (Chúa Nhật 3A Thường Niên)
Mi Giáng – Chúa là sự sống (Lễ Các Linh Hồn)
Mi Trầm – Con hân hoan đi tìm (Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay)
Mi Trầm (Chúa là sự sáng)
Ngọc Cẩn (Nguồn ánh sáng)
Ngọc Linh (Tôi luôn ước mong)
Nhật Minh (Chúa là sự sáng)
Nhật Minh (Thánh vịnh 26)
Phan Sinh (Tôi vững vàng tin tưởng… )
Quốc Vinh – Chúa là nguồn ánh sáng
Syfan (Tôi tin tưởng nơi Chúa… )
Từ Duyên – Chúa Nhật 2C Mùa Chay
Tường Ân – Ánh sáng cứu độ
Tường Ân – Chúa là sự sáng
Thái Nguyên – Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Thái Nguyên – Chúa Nhật 7 Phục Sinh
Thái Nguyên – Chúa Nhật 3 Thường Niên
Thành Tâm – Chúa nguồn ánh sáng (Chúa Nhật 2C Mùa Chay)
Thành Tâm – Chúa nguồn ánh sáng (Chúa Nhật 7A Phục Sinh)
Thành Tâm – Chúa nguồn ánh sáng (Chúa Nhật 3A Thường Niên)
Thiên lý – Chúa Nhật 2C Mùa Chay
Vinam (Chúa là ánh sáng)
Viễn Xứ – Cõi nhân sinh
Viễn Xứ – Chúa là sự sáng
Viết Chung (Xin đừng lánh mặt)
Xuân Hân (Chúa là sự sáng)
Xuân Minh – Chúa Nhật 2C Mùa Chay

THÁNH VỊNH 27

*
Khổng Vĩnh Thành (Chúa là Đấng cứu độ)
Khổng Vĩnh Thành (Chúa là thành lũy)
Nguyên Kha (Ước mơ đời con)
Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúa là sức mạnh)

THÁNH VỊNH 28

*
Bùi Ninh – Hãy dâng Chúa
Cao Huy Hoàng – Chúa chúc phúc
Đinh Công Huỳnh – Trong cảnh thái bình
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa
Hải Triều – Chúa là Vua muôn đời
Hải Triều – Thần dân Chúa
Hoàng Viết Hùng – Lễ Chúa chịu Phép Rửa
Hoàng Viết Hùng – Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Huỳnh Minh Kỳ – Phúc cho dân Người
Lữ Hành – Hãy dâng Chúa
Martino – Thánh vịnh 28
Mi Giáng – Chúa sẽ chúc phúc
Mi Trầm – Chúa chúc lành
Nguyễn Hùng Cường – Dân hưởng bình an
Nguyễn Mộng Huỳnh – Chúa gìn giữ con
Quốc Vinh – Ca tụng Ngôi Lời Thiên Chúa
Thái Nguyên – Chúa Nhật 1ABC Thường Niên
Thành Tâm – Thiên Chúa quyền năng
Thiên Lý – Lễ Chúa chịu Phép Rửa
Từ Duyên – Chúa chịu Phép Rửa
Tường Ân – Chúa sẽ chúc phúc dân Người
Văn Duy Tùng – Thánh vịnh 28
Văn Duy Tùng – Uy Danh Ngài 
Viễn Xứ – Trong bình an
Vinam – Quyền uy Chúa
Vũ Đình Ân – Chúa làm Vua
Xuân Minh – Chúa Nhật Chúa chịu phép rửa
Xuân Thảo – Chúa tuôn đổ phúc lành

THÁNH VỊNH 29

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 13B Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 10C Thường Niên
Khuyết danh – (Con xin tán dương Ngài… )
Martino (Xin tạ ơn)
Ngọc Cẩn (Xin tán dương Ngài)
Ngọc Kôn (Lạy Chúa con xin tán dương ngài… )
Ngọc Linh (Xin tán dương Ngài)
Nhật Minh (Thánh vịnh 29)
Quốc Vinh – Con xin tán dương Ngài
Văn Duy Tùng (Thánh vịnh 29)
Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Xin tán dương Ngài)
Xuân Minh (Lạy Chúa con ca tụng Ngài… )
Xuân Minh – Thứ Bảy Tuần Thánh (Bài đọc 4)
Xuân Minh – Chúa Nhật 3C Phục Sinh

THÁNH VỊNH 30

*
Bùi Ninh – Con xin phó thác /1 (Thứ Sáu Tuần Thánh)
Bùi Ninh – Con xin phó thác /1 (Kính Thánh Giá)
Hải Triều (Lạy Cha con xin phó thác)
Huỳnh Minh Kỳ (Con phó linh hồn)
Kim Long (Ẩn náu bên Chúa)
Kim Long (Con đến nương nhờ)
Martino (Con xin phó thác)
Mi Giáng (Xin phó mạng sống con)
Ngọc Cẩn (Con xin phó thác)
Ngọc Khánh (Con xin phó thác)
Ngọc Linh (Con xin phó thác)
Nguyên Kha (Xin Ngài thương con)
Nhật Minh (Lạy Cha)
Xuân Minh – Thứ Sáu Tuần Thánh
Xuân Thảo (Lạy Cha, trong tay Cha… )
Khuyết danh (Thánh vịnh 30)

THÁNH VỊNH 31

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 6B Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 11C Thường Niên
Martino (Chính Chúa, Người là chốn tôi ẩn nương… )
Mi Giáng (Chúa là chỗ dung thân)
Ngọc Linh (Lạy Chúa xin lượng thứ)
Nguyên Kha (Xin tỏa ánh quang)
Nguyên Kha (Chúa cho đời mãi nở hoa)
Nhật Minh (Thánh vịnh 31)
Phan Sinh (Chúa nhân từ xin tha thứ tội vạ cho con… )
Xuân Minh (Chúa là chốn con nương thân… )
Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúa canh giữ chúng ta)
Văn Duy Tùng (Thánh vịnh 31)
Viễn Xứ (Chỗ dung thân)

THÁNH VỊNH 32

*
Bùi Ninh – Xin tỏ tình thương /2 (2A Mùa Chay)
Bùi Ninh – Xin tỏ tình thương /2 (Chúa Nhật 29B Thường Niên)
Giuse BCD (Ân lộc Chúa ban)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 19C Thường Niên
Hải Triều (Hạnh phúc thay)
Huỳnh Minh Kỳ (Phúc thay dân tộc)
Huỳnh Minh Kỳ (Xin Chúa tỏ lòng)
Kim Nguyễn (Hạnh phúc thay dân tộc… )
Martino (Tình thương)
Martino (Thật hạnh phúc)
Mi Trầm (Thánh vịnh 32)
Ngọc Cẩn (Chan hòa mặt đất)
Ngọc Cẩn (Xin đổ tình thương)
Ngọc Kôn (Chúa quan phòng)
Ngọc Linh (Hạnh phúc thay dân tộc)
Nguyễn Văn Hòa (Xin tỏ lòng từ bi)
Nhật Minh (Hân hoan trong Chúa)
Viễn Xứ (Địa cầu đầy ân sủng)
Vũ Đình Ân (Thánh vịnh 32)
Vũ Lương Thiên Phúc (Xin đổ tình thương – Slow)
Vũ Lương Thiên Phúc (Xin đổ tình thương – Surf)
Vũ Thành An (Lời Chúa là lời chân chính… )
Xuân Minh – Chúa Nhật 2A Mùa Chay
Xuân Minh – Thứ Bảy Tuần Thánh (Bài đọc 1)
Xuân Minh (Chúa Nhật 29B Thường Niên)
Xuân Minh (Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn… )
Xuân Thảo (Xin đổ xuống chúng con… )

THÁNH VỊNH 33

*
Bùi Ninh – Hãy nếm thử /1 (Chúa Nhật 4C Mùa Chay)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 19B Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 20B Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 21B Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 30C Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Lễ Thánh Phêrô & Thánh Phaolô 29/6
Hải Triều (Cứ nghiệm mà xem Chúa ta thực tốt lành… )
Huỳnh Minh Kỳ (Chúa thiện hảo)
Kim Nguyễn (Các bạn hãy nếm và hãy nhìn xem… )
Martino (Kẻ nghèo này)
Mi Giáng (Các bạn hãy nếm thử)
Ngọc Cẩn (Chúa đã nhận lời)
Ngọc Cẩn (Hãy nghiệm xem)
Ngọc Kôn (Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết bao… )
Ngọc Linh (Hãy nhìn coi)
Nguyễn Duy (Chúa luôn ngọt ngào)
Nhật Minh (Tôi chúc tụng Chúa)
Nhật Minh (Thánh vịnh 33)
Thái Nguyên (Chúa Nhật 20 Thường Niên)
Trần Minh Hứa (Hãy reo lên)
Vũ Thành An (Hãy chúc tụng Chúa luôn luôn… )
Xuân Thảo (Hãy nghiệm xem Thiên Chúa tốt lành… )
Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúa đã nhận lời)
Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúc tụng ngợi khen /1)
Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúc tụng ngợi khen /2)
Xuân Minh – Chúa Nhật 4C Mùa Chay
Xuân Minh (Chúa Nhật 21B Thường Niên)

THÁNH VỊNH 35

*
Ân Đức (Cao ngất trời xanh)

THÁNH VỊNH 36

*
Kim Đường (Miệng người công chính)
Nhật Minh (Hãy ký thác)

THÁNH VỊNH 38

*
Ân Đức (Xin dạy cho con biết)

THÁNH VỊNH 39

*
Cao Huy Hoàng – Chúa muốn con làm gì?
Đinh Công Huỳnh – Lạy Chúa con xin đến (Chúa Nhật 2A Thường Niên)
Đinh Công Huỳnh – Lạy Chúa con xin đến (Chúa Nhật 2B Thường Niên)
Đinh Công Huỳnh – Lạy Chúa này con xin đến (Lễ Truyền Tin 25/3)
Đinh Công Huỳnh – Lạy Chúa xin phù trợ con (Chúa Nhật 20C Thường Niên)
Đinh Công Huỳnh – Tôi trông đợi Chúa 
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 2B Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 20C Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Lễ Truyền Tin 25/3
Hải Triều – Lễ khấn lần đầu (Nhập lễ)
Huỳnh Minh Kỳ – Xin trợ phù con
Kim Nguyễn – Thánh vịnh 39
Linh Huyền Dung – Này con xin đến 
Mi Giáng – Này con xin đến (Chúa Nhật 2B Thường Niên)
Mi Giáng – Này tôi xin đến (Lễ Truyền Tin)
Mi Giáng – Thực thi ý Chúa (Chúa Nhật 2A Thường Niên)
Mi Giáng – Xin cấp tốc phù trợ (Chúa Nhật 20C Thường Niên)
Ninh Doãn Hùng – Thánh vịnh 39 (Chúa Nhật 2AB Thường Niên & Lễ Truyền Tin)
Ninh Doãn Hùng – Thánh vịnh 39 (Chúa Nhật 20C Thường Niên)
Ngọc Cẩn (Này con xin đến)
Ngọc Cẩn (Phù trợ chúng con)
Ngọc Linh – Này con xin đến
Nguyễn Duy – Này con xin đến
Nguyễn Mộng Huỳnh – Kiếp sống phù du
Quốc Thái – Thánh vịnh 39 (Chúa Nhật 2A Thường Niên & Lễ Truyền Tin)
Quốc Vinh – Này con đến
Quốc Vinh – Tôi đã cậy trông Chúa 
Từ Duyên – Lễ Truyền Tin
Tường Ân – Này con xin đến 
Tường Ân – Xin đến phù trợ con
Thái Nguyên – Chúa Nhật 2 Thường Niên 
Thái Nguyên – Chúa Nhật 20 Thường Niên 
Thái Nguyên – Lễ Truyền Tin
Thành Tâm – Này con xin đến (Chúa Nhật 2AB Thường Niên)
Thiên Lý – Chúa Nhật 2B Thường Niên
Thiên Lý – Chúa Nhật 20C Thường Niên
Văn Duy Tùng – Thánh vịnh 39 (Chúa Nhật 2A Thường Niên)
Văn Duy Tùng – Thánh vịnh 39 (Chúa Nhật 20C Thường Niên)
Viễn Xứ – Này con xin đến
Viễn Xứ – Trợ phù con
Vũ Đình Ân – Thi hành ý Chúa
Xuân Thảo – Thánh vịnh 39 (Chúa Nhật 2AB Thường Niên)
Xuân Thảo – Thánh vịnh 39 (Chúa Nhật 20C Thường Niên)
Xuân Thảo – Thánh vịnh 39 (Lễ Khấn Dòng)
Xuân Thảo – Thánh vịnh 39 (Lễ Truyền Tin)

THÁNH VỊNH 40

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 7B Thường Niên
Nguyên Kha (Xin kéo con khỏi vực sâu)
Phan Sinh (Lạy Chúa xin thương chữa lành con… )
Vũ Lương Đúng (Xin chữa lành con)
Xuân Minh (Lạy Chúa xin Ngài cứu chữa hồn con… )

THÁNH VỊNH 42

*
Kim Long (Xin dẫn con về Núi Thánh)
Văn Chi (Ghi khắc chân dung Ngài)
Văn Chi (Ước mong về Ngài)

THÁNH VỊNH 43

*
Kim Long (Xin Chúa thức giấc)

THÁNH VỊNH 44

*
Đinh Công Huỳnh (Hoàng Hậu bên hữu Đức Vua)
Đỗ Vy Hạ – Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8
Hải Triều (Nữ Hoàng bên hữu)
Martino (Nữ Hoàng)
Ngọc Cẩn (Hoàng Hậu sánh vai)
Ngọc Linh (Nữ Hoàng bên hữu Thánh Vương)
Ngọc Linh (Xin hãy nghe)
Thái Nguyên (Têrêsa Hài Đồng Giêsu)
Xuân Thảo (Nữ Hoàng bên hữu Thánh Vương… )

THÁNH VỊNH 45

*
Đỗ Vy Hạ – Cung Hiến Đền Thờ Latêranô 2/11

THÁNH VỊNH 46

*
Bùi Ninh – Trẻ Do Thái (Rước Lá /2)
Hải Triều (Chúa lên trời)
Huỳnh Minh Kỳ (Chúa ngự lên trời)
Kim Long (Vỗ tay đi)
Ngọc Cẩn (Chúa ngự lên rộn rã tiếng reo hò… )
Nhật Minh (Ca mừng Thượng Đế)
Thiên Chúa ngự lên – Syfan
Thành Tâm (Chúa ngự lên)
Xuân Minh (Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng… )
Văn Duy Tùng (Thánh vịnh 46)

THÁNH VỊNH 47

*
Nhật Minh (Chúa là Thượng Đế)

THÁNH VỊNH 48

*
Huỳnh Minh Kỳ (Nước Thiên Chúa)

THÁNH VỊNH 49

*
Ngọc Linh (Ai sống đời công chính)
Tường Ân (Ai đi đường thẳng ngay)
Viễn Xứ (Ai đi đường ngay)

THÁNH VỊNH 50

*
Bùi Ninh – Nguyện Chúa /1 (Chúa Nhật 5B Mùa Chay)
Bùi Ninh – Nguyện xót thương (Lễ Tro)
Bùi Ninh – Nguyện xót thương (Chúa Nhật 1A Mùa Chay)
Con sẽ trỗi dậy – Đinh Công Huỳnh
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 24C Thường Niên
Chúa Nhật 24 Thường Niên – Thái Nguyên
Chúa Nhật 24 C Thường Niên – Thiên Lý
Lòng nhân hậu Ngài – Huỳnh Minh Kỳ
Tôi sẽ chỗi dậy – Huỳnh Minh Kỳ
Tôi sẽ chỗi dậy – Mi Giáng
Trái tim trong sạch – Huỳnh Minh Kỳ
Về cùng cha tôi – Tường Ân
Về cùng cha tôi – Viễn Xứ
Thánh vịnh 50 – Ân Đức (Xin dẫn đưa con về)
Thánh vịnh 50 – Giuse BCD
Thánh vịnh 50 – Hải Triều (Tôi sẽ chỗi dậy về với Cha tôi… )
Thánh vịnh 50 – Hải Triều (Xin Chúa xót thương)
Thánh vịnh 50 – Hải Triều (Xin dủ lòng thương)
Thánh vịnh 50 – Hoàng Kim (Chúa ơi xin Ngài xót thương)
Thánh vịnh 50 – Kim Long (Xin thương con 1)
Thánh vịnh 50 – Kim Long (Xin thương con 2)
Thánh vịnh 50 – Kim Long (Xin thương xót con)
Thánh vịnh 50 – Kim Nguyễn (Con sẽ chỗi dậy và đi về… )
Thánh vịnh 50 – Kim Nguyễn (Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con… )
Thánh vịnh 50 – Martino (Nguyện Chúa xót thương con… )
Thánh vịnh 50 – Martino (Xin Chúa tái tạo)
Thánh vịnh 50 – Ninh Doãn Hùng
Thánh vịnh 50 – Ngọc Cẩn (Lòng nhân hậu xót thương)
Thánh vịnh 50 – Ngọc Cẩn (Tấm lòng trong trắng)
Thánh vịnh 50 – Ngọc Cẩn (Tôi sẽ chỗi dậy)
Thánh vịnh 50 – Thành Tâm (Xin dủ lòng thương)
Thánh vịnh 50 – Thành Tâm (Xin tái tạo lòng con)
Thánh vịnh 50 – Vũ Thành An (Lạy Chúa nguyện thương con… )
Thánh vịnh 50 – Vương Diệu (Nếu Chúa nhớ)
Thánh vịnh 50 – Xuân Minh (Lạy Chúa, ôi lạy Thiên Chúa)
Thánh vịnh 50 – Xuân Thảo (Xin Chúa tạo cho con… )
Xin xót thương con – Giuse BCD
Thánh vịnh 50 – Ninh Doãn Hùng

THÁNH VỊNH 51

*
Thánh vịnh 51 – Kim Long (Cảm tạ hồng ân)
Thánh vịnh 51 – Nguyên Kha (Xin đừng xua đuổi con)
Thánh vịnh 51 – Nguyên Kha (Xin thương con theo lượng từ bi Chúa)
Thánh vịnh 51 – Nguyên Kha (Xin xót thương con)

THÁNH VỊNH 53

*
Chúa Nhật 25 Thường Niên – Thái Nguyên
Thánh vịnh 53 – Mi Trầm (Chúa đỡ nâng)
Thánh vịnh 53 – Ngọc Cẩn (Chúa hằng nâng đỡ)
Thánh vịnh 53 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúa hằng nâng đỡ)
Thánh vịnh 53 – Xuân Minh (Lạy Chúa Ngài đang đỡ nâng hồn con… )

THÁNH VỊNH 54

*
Thánh vịnh 54 – Kim Long (Ai sẽ cho con)

THÁNH VỊNH 55

*
Tin cậy Chúa – Nguyễn Duy

THÁNH VỊNH 61

*
Chỉ trong Thiên Chúa – Nguyễn Duy
Chỉ trong Thiên Chúa – Viễn Xứ
Thánh vịnh 61 – Duy Tân (Chỉ nơi Thiên Chúa)
Thánh vịnh 61 – Mi Giáng (Chỉ trong Thiên Chúa)

THÁNH VỊNH 62

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 12C Thường Niên
Con khát khao Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa là Thiên Chúa – Ngọc Linh
Mong đợi Chúa – Nhật Minh
Nhớ con Chúa ơi – Nguyễn Duy
Thiên Chúa của con – Khương Huệ
Thánh vịnh 62 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 62 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 63

*
Thánh vịnh 63 – Nguyên Kha (Con mãi đợi mong)
Thánh vịnh 63 – Nguyên Kha (Con ngóng đợi Chúa)

THÁNH VỊNH 64

*
Hạt gieo trong đất tốt – Ngọc Linh
Hạt giống gieo vào đất tốt – Mi Giáng

THÁNH VỊNH 65

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 14C Thường Niên
Chúa là mùa xuân – Khổng Vĩnh Thành (lời: Phạm Xuân Thu)
Hãy reo mừng Thiên Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 65 – Kim Long (Xin đến mà nghe)
Thánh vịnh 65 – Kim Long (Xin hãy đến nghe)
Thánh vịnh 65 – Ngọc Cẩn (Cả trời đất)
Thánh vịnh 65 – Ninh Doãn Hùng
Thánh vịnh 65 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 66

*
Đinh Công Huỳnh – Chư dân hãy ca tụng Ngài (Chúa Nhật 20A Thường Niên)
Đinh Công Huỳnh – Chư dân hãy ca tụng Ngài (Chúa Nhật 6C Phục Sinh)
Đinh Công Huỳnh – Xin Chúa xót thương (Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa)
Đỗ Vy Hạ – Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1/1
Hải Nguyễn – Xin Chúa xót thương (Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa)
Hải Triều – Lễ rao giảng Tin Mừng
Hải Triều – Lễ tạ ơn 
Hải Triều – Ước gì
Huỳnh Minh Kỳ – Xin Thiên Chúa xót thương (Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa)
Kim Long – Con xin cảm tạ
Kim Long – Chư dân tán tụng
Kim Long – Muôn dân nào
Kim Long – Nguyện chư dân tán tụng
Khổng Vĩnh Thành – Toàn cầu hãy tung hô Chúa
La Thập Tự – Chư dân hãy ca tụng (Chúa Nhật 20A Thường Niên)
Lữ Hành – Xin Chúa xót thương (Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa)
Martino – Chư dân ơi (Chúa Nhật 20A Thường Niên)
Martino – Chư dân ơi (Chúa Nhật 4C Phục Sinh)
Martino – Chư dân ơi (Lễ Mẹ Thiên Chúa)
Mi Giáng – Chư dân hãy ca tụng (Chúa Nhật 6C Phục Sinh)
Mi Giáng – Xin Thiên Chúa (Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa)
Ninh Doãn Hùng – Thánh vịnh 66 (Chúa Nhật 20A Thường Niên)
Ninh Doãn Hùng – Thánh vịnh 66 (Chúa Nhật 6C Phục Sinh)
Ngọc Cẩn – Nguyện Chúa Trời (Lễ Mẹ Thiên Chúa)
Ngọc Cẩn – Ước gì chư dân (Chúa Nhật 20A Thường Niên)
Ngọc Cẩn – Ước gì chư dân (Chúa Nhật 6C Phục Sinh)
Ngọc Kôn – Thánh vịnh 66
Ngọc Linh – Xin Thiên Chúa thương xót
Nhật Minh – Thánh vịnh 66 (Chúa Nhật 20A Thường Niên)
Nhật Minh – Thánh vịnh 66 (Chúa Nhật 4C Phục Sinh)
Nhật Minh – Thánh vịnh 66 (Lễ Mẹ Thiên Chúa)
Phạm Xuân Chiến – Xin Chúa dủ thương (Lễ Mẹ Thiên Chúa)
Quốc Vinh – Ước gì chư dân cảm tạ Thiên Chúa
Từ Duyên – Chúa Nhật 20A Thường Niên
Tường Ân – Chư dân hãy ca tụng Ngài
Tường Ân – Xin Thiên Chúa thương xót
Thái Nguyên – Chúa Nhật 20A Thường Niên
Thái Nguyên – Chúa Nhật 6C Phục Sinh
Thái Nguyên – Mẹ Thiên Chúa
Thiên Lý – Chúa Nhật 6C Phục Sinh
Thiên Lý – Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa
Trinh Nguyên – Thánh vịnh 66 (Lễ Mẹ Thiên Chúa)
Trịnh Vĩnh Thành – Thánh vịnh 66
Văn Duy Tùng – Thánh vịnh 66 (Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa)
Văn Duy Tùng – Thánh vịnh 66 (Chúa Nhật 6C Phục Sinh)
Văn Duy Tùng – Xin Ngài xót thương (Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa)
Vinam – Ca tụng Chúa /2
Vinam – Cảm tạ Ngài
Viễn Xứ – Hãy ca tụng Ngài
Viễn Xứ – Xin Chúa xót thương
Viết Chung – Ánh tôn nhan (Lễ Mẹ Thiên Chúa)
Viết Chung – Xin chúc lành (Lễ Mẹ Thiên Chúa)
Xuân Thảo – Thánh vịnh 66 (Chúa Nhật 20A Thường Niên)
Xuân Thảo – Thánh vịnh 66 (Chúa Nhật 6C Phục Sinh)
Xuân Thảo – Thánh vịnh 66 (Lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời)

THÁNH VỊNH 67

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 22C Thường Niên
Hãy ca khen Thiên Chúa – Nguyễn Quang Huy
Lòng nhân hậu Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Thánh vịnh 67 – Kim Long (Xin Chúa đứng dậy)
Thánh vịnh 67 – Kim Nguyễn (Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu… )
Thánh vịnh 67 – Martino (Vì yêu thương)
Thánh vịnh 67 – Ngọc Cẩn (Vì yêu thương)
Thánh vịnh 67 – Nguyên Kha (Xin Ngài thương chúc phúc)
Thánh vịnh 67 – Nguyên Kha (Xin rạng chiếu tôn nhan)
Thánh vịnh 67 – Phan Sinh (Vì lòng Chúa nhân hậu… )

THÁNH VỊNH 68

*
Ai tìm kiếm Chúa – Đinh Công Huỳnh
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 15C Thường Niên
Bạn hãy khiêm cung – La Thập Tự (Chúa Nhật 15 Thường Niên/C)
Niềm ủi an – Quang Hiệu
Xin đáp lại – Ngọc Linh
Xin đoái thương, lạy Chúa – Phạm Xuân Chiến
Thánh vịnh 68 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 69

*
Ái Diệu Vy Linh (Xin Chúa mau đến)
Thánh vịnh 69 – Duy Tân (Xin mau phù trợ)
Thánh vịnh 69 – Kim Long (Ai trông tìm Chúa)

THÁNH VỊNH 70

*
Bạch Thảo (Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật… )
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 4C Thường Niên
Huỳnh Minh Kỳ (Chúa công minh)
Kim Long (Cho con ẩn trú)
Martino (Chứa chan muôn lời ca)
Nguyễn Duy (Miệng con loan truyền)
Phạm Xuân Chiến (Xin trở nên thạch động)
Thành Tâm (Xin khôi phục dân Ngài)
Vũ Đình Ân (Thánh vịnh 70)
Xuân Minh (Chúa Nhật 4C Thường Niên)

THÁNH VỊNH 71

*
Bùi Ninh – Toàn địa cầu (Lễ Hiển Linh)
Bùi Ninh – Toàn địa cầu (Cầu Hòa bình)
Bùi Ninh – Triều đại Người (Chúa Nhật 2A Mùa Vọng)
Bùi Ninh – Triều đại Người (Lễ Tân niên)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Đỗ Vy Hạ – Lễ Hiển Linh
Đỗ Vy Hạ – Lễ Mồng Một Tết
Hải Triều – Triều đại Người
Martino – Muôn dân (Lễ Hiển Linh)
Martino – Triều đại (Chúa Nhật 2A Mùa Vọng)
Mi Giáng – Thờ lạy Chúa (Lễ Hiển Linh)
Ngọc Cẩn – Đến thờ lạy (Lễ Hiển Linh)
Ngọc Kôn – Thánh vịnh 71
Nguyên Kha – Con tin cậy Chúa
Nguyên Kha – Xin cứu giúp con
Nguyên Kha – Xin đừng để con xấu hổ
Nguyên Kha – Xin đừng xa con
Nguyên Kha – Xin giải thoát con
Nhật Minh – Thánh vịnh 71
Thái Nguyên – Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Thái Nguyên – Lễ Hiển Linh
Văn Duy Tùng –Thánh vịnh 71 (Lễ Hiển Linh)
Văn Duy Tùng –Thánh vịnh 71 (Lễ Tân Niên /C)
Vũ-Lương-Thiên-Phúc – Chúa Hiển Linh
Vũ-Lương-Thiên-Phúc – Thánh vịnh 71 (Chúa Nhật 2A Mùa Vọng) 
Vũ-Lương-Thiên-Phúc – Thánh vịnh 71 (Lễ Tân Niên /C)
Xuân Minh – Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Xuân Minh – Lễ Hiển Linh
Xuân Thảo – Thánh vịnh 71 (Chúa Nhật 2A Mùa Vọng)
Xuân Thảo – Thánh vịnh 71 (Lễ Hiển Linh)
Xuân Thảo – Thánh vịnh 71 (Lễ Minh Niên)

THÁNH VỊNH 73

*
Kim Long (Xin miễn phạt con)

THÁNH VỊNH 77

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 18B Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Suy Tôn Thánh Giá 14/9
Quốc Vinh – Bánh bởi trời
Huỳnh Minh Kỳ (Đừng quên kỳ công Chúa)
Kim Nguyễn (Chúa đã ban cho họ… )
Mi Giáng (Chúng ta đừng quên lãng)
Ngọc Cẩn (Bánh bởi Trời)
Tường Ân (Bánh bởi Trời)
Viết Chung (Bánh bởi Trời – Chúa Nhật 18B Thường Niên)
Vũ Thành An (Điều tổ tiên tôi kể… )
Xuân Minh (Chúa đã ban cho họ… )
Xuân Thảo (Này dân Chúa hỡi, đừng lãng quên… )

THÁNH VỊNH 79

*
Bùi Ninh – Xin đến tái thiết (Chúa Nhật 1B Mùa Vọng)
Bùi Ninh – Xin đến tái thiết (Chúa Nhật 4C Mùa Vọng)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Hải Triều – Xin phục hồi
Huỳnh Minh Kỳ – Đây vườn nho Chúa
Huỳnh Minh Kỳ – Xin Ngài phục hồi
Martino – Xin phục hồi (Chúa Nhật 1B Mùa Vọng)
Martino – Xin phục hồi (Chúa Nhật 4C Mùa Vọng)
Ngọc Kôn – Thánh vịnh 79
Nguyễn Duy – Thánh vịnh 79 (Chúa Nhật 1B Mùa Vọng)
Trương Thế Bạch – Thánh vịnh 79 (Chúa Nhật 1B Mùa Vọng)
Viết Chung – Đấng chăn dắt Israel (Chúa Nhật 1B Mùa Vọng)
Viết Chung – Xin hồi phục (Chúa Nhật 1B Mùa Vọng)
Xuân Minh – Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Xuân Minh – Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Xuân Thảo – Thánh vịnh 79 (Chúa Nhật 1B Mùa Vọng)
Xuân Thảo – Thánh vịnh 79 (Chúa Nhật 4C Mùa Vọng)
Xuân Thảo – Thánh vịnh 79 (Chúa Nhật 27A Thường Niên)

THÁNH VỊNH 80.

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 9B Thường Niên
Ngọc Linh (Reo vui mừng Chúa)
Nguyên Kha (Xin khôi phục dân Ngài)
Nguyên Kha (Xin Mục tử dẫn đưa)
Nguyên Kha (Xin nhìn đến vườn nho)
Nguyên Kha (Xin phục hồi chúng con)

THÁNH VỊNH 83

*
Bạch Thảo (Lạy Chúa phúc thay người ở trong nhà Chúa… )
Martino (Lạy Chúa càn khôn)
Nguyên Kha (Vào Thánh đài)

THÁNH VỊNH 84

*
Bùi Ninh – Xin thấy tình thương (Chúa Nhật 19A Thường Niên)
Bùi Ninh – Xin thấy tình thương (Chúa Nhật 2B Mùa Vọng)
Bùi Ninh – Xin thấy tình thương (Chúa Nhật 15B Thường Niên)
Bùi Ninh – Xin thấy tình thương (Cầu Bình An)
Đinh Công Huỳnh – Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi (Chúa Nhật 15B Thường Niên)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 2B Mùa Vọng
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 15B Thường Niên
Hải Triều – Chúa sẽ ban hồng ân
Hải Triều – Như trái ngọt lành
Hoàng Viết Hùng – Chúa Nhật 2B Mùa Vọng
Hoàng Viết Hùng – Chúa Nhật 15B Thường Niên
Kim Long – Xin thấy tình thương (Chúa Nhật 19A Thường Niên)
Kim Long – Xin thấy tình thương (Chúa Nhật 2B Mùa Vọng)
Kim Long – Xin thấy tình thương (Cầu Bình An)
Khuyết danh – Cầu cho hòa bình và công lý
La Thập Tự – Chúa hãy thương tình (Chúa Nhật 15B Thường Niên)
Mi Giáng – Xin tỏ lòng từ bi Chúa (Chúa Nhật 19A Thường Niên)
Mi Trầm – Xin Chúa tỏ lòng /2 (Chúa Nhật 19A Thường Niên)
Minh Hân – Thánh vịnh 84
Ngọc Linh (Xin tỏ ra lòng Ngài)
Nguyên Kha (Chúa cho bước chân nở hoa)
Nguyên Kha (Xin che chở con)
Nguyễn Duy (Cho con được thấy)
Nguyễn Thanh Lâm (Chúa Nhật 15B Thường Niên)
Nhật Minh (Lạy Chúa xin tỏ lòng)
Peter Trần (Xin tỏ lòng từ bi)
Quốc Vinh (Xin ban hồng ân cứu độ)
Syfan (Thánh vịnh 84)
Tiến Linh (Xin tỏ tình thương)
Tường Ân (Xin tỏ lòng từ bi)
Thái Nguyên (Chúa Nhật 2 Mùa Vọng)
Thiên Lý (Chúa Nhật 15B Thường Niên)
Trịnh Vĩnh Thành (Thánh vịnh 84)
Trương Thế Bạch – Chúa Nhật 2B Mùa Vọng
Trương Thế Bạch – Chúa Nhật 19A Thường Niên
Viễn Xứ (Xin tỏ lòng từ bi)
Viết Chung (Ơn cứu độ gần đến)
Vết Chung (Xin tỏ ra)
Vũ Đình Ân (Lòng Ngài nhân ái)
Xuân Minh – Chúa Nhật 2B Mùa Vọng
Xuân Minh (Chúa Nhật 15B Thường Niên)

THÁNH VỊNH 85

*
Khương Huệ (Xin dủ lòng thương)
Nguyên Kha (Xin ơn bình an)
Trịnh Vĩnh Thành (Thánh vịnh 85)
Vũ Lương Thiên Phúc (Vũ Lương Thiên Phúc)

THÁNH VỊNH 86

*
Nguyên Kha (Ước mong sống trong ân tình Chúa)

THÁNH VỊNH 87

*
Nhật Minh (Chúa Nhật 26 Thường Niên)

THÁNH VỊNH 88.

*
Bùi Ninh – Ca ngợi tình Chúa /1 (Chúa Nhật 4B Mùa Vọng)
Bùi Ninh (Ca ngợi tình Chúa /2 – Chúa Nhật 13A Thường Niên)
Bùi Ninh – Ca ngợi tình Chúa /3 (Vọng Giáng Sinh)
Bùi Ninh (Ca ngợi tình Chúa /4 – Lễ Thánh Marcô)
Bùi Ninh – Ca ngợi tình Chúa /5 (Lễ Truyền Chức)
Bùi Ninh – Ca ngợi tình Chúa /5 (Thứ Năm Tuần Thánh)
Bùi Ninh (Ca ngợi tình Chúa /6 – Lễ Thánh Mục Tử)
Bùi Ninh (Dòng dõi người – Lễ Thánh Giuse)
Cao Huy Hoàng (Con sẽ ca ngợi)
Đinh Công Huỳnh (Ca ngợi Chúa muôn đời)
Đinh Công Huỳnh (Ca ngợi tình Chúa)
Đinh Công Huỳnh (Ca ngợi tình thương)
Đinh Công Huỳnh (Con sẽ ca ngợi Chúa)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Đỗ Vy Hạ – Lễ Thánh Giuse 19/3
Đỗ Vy Hạ – Lễ Vọng Giáng Sinh
Hải Triều (Con sẽ luôn ca tụng)
Hải Triều (Con sẽ ngợi ca)
Hoàng Viết Hùng (Lễ Thánh Giuse)
Hoàng Viết Hùng (Lễ Vọng Giáng Sinh)
Hoàng Viết Hùng (Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Dầu)
Kim Long (Chúa Nhật 13A Thường Niên)
Kim Long (Chúa Nhật 4B Mùa Vọng)
Kim Long (Lễ Thánh Giuse)
Kim Long (Lễ Thánh Marcô)
Kim Long (Lễ Vọng Giáng Sinh)
La Thập Tự (Tình thương của Chúa – Chúa Nhật 13A Thường Niên)
La Thập Tự (Tôi sẽ ca ngợi – Lễ Thánh Giuse)
Mi Trầm (Con sẽ ca ngợi /1 – Chúa Nhật 13A Thường Niên)
Mi Trầm (Con sẽ ca ngợi /2 – Chúa Nhật 13A Thường Niên)
Minh Hân (Thánh vịnh 88)
Minh Tâm (Chúa Nhật 4B Mùa Vọng)
Ngọc Cẩn (Dòng dõi Người – Lễ Thánh Giuse)
Nguyễn Duy (Con sẽ ca ngợi)
Nguyễn Thanh Lâm (Chúa Nhật 13A Thường Niên)
Nguyễn Văn Hòa (Lễ Làm Phép Dầu)
Phạm Xuân Chiến (Tình thương Chúa, đời đời con ta tụng)
Tiến Linh (Chúa Nhật 13A Thường Niên)
Tiến Linh (Chúa Nhật 4B Mùa Vọng)
Tiến Linh (Lễ Làm Phép Dầu)
Tiến Linh (Lễ Thánh Giuse)
Tiến Linh (Lễ Thánh Mác-cô)
Tín Vy (Hoa Phượng Vi) (Ca ngợi tình thương Chúa)
Tường Ân (Ca ngợi tình thương Chúa)
Tường Ân (Ngơị ca tình thương Chúa)
Thái Nguyên (Chúa Nhật 4B Mùa Vọng)
Thái Nguyên (Lễ Thánh Giuse)
Trinh Nguyên (Lễ Thánh Giuse 19/05)
Trương Thế Bạch (Chúa Nhật 4B Mùa Vọng)
Trương Thế Bạch (Chúa Nhật 28B Thường Niên)
Trương Thế Bạch (Chúa Nhật 13A Thường Niên)
Trương Thế Bạch (Lễ Thánh Giuse)
Văn Vọng (Lễ Thánh Giuse)
Viễn Xứ (Ngợi ca)
Viễn Xứ (Tình thương Chúa muôn đời)
Viết Chung (Ân nghĩa Chúa – Lễ Vọng Giáng Sinh)
Viết Chung (Ca ngợi tình Chúa – Thứ Năm Tuần Thánh)
Viết Chung (Ca tụng tình thương – Lễ Vọng Giáng Sinh)
Viết Chung (Con ca tụng – Chúa Nhật 4B Mùa Vọng)
Viết Chung (Con sẽ ca ngợi)
Viết Chung (Dòng dõi người công chính – Lễ Thánh Giuse)
Viết Chung (Tình thương của Chúa – Chúa Nhật 4B Mùa Vọng)
Viết Chung (Tôi sẽ ca ngợi – Chúa Nhật 13A Thường Niên)
Vũ Đình Ân (Ân nghĩa Ngài – Chúa Nhật 4B Mùa Vọng)
Vũ Đình Ân (Lễ Thánh Giuse)
Vũ Lương Thiên Phúc (Đời đời con ca tụng – Chúa Nhật 13A Thường Niên)
Vũ Lương Thiên Phúc (Đời đời con ca tụng – Chúa Nhật 4B Mùa Vọng)
Vũ Lương Thiên Phúc (Đời đời con ca tụng – Lễ Thánh Giuse)
Vũ Thành An (Chúa Nhật 13A Thường Niên)
Vũ Thành An (Chúa Nhật 4B Mùa Vọng)
Vũ Thành An (Lễ Làm Phép Dầu)
Vũ Thành An (Lễ Thánh Giuse)
Vũ Thành An (Lễ Vọng Giáng Sinh)
Xuân Chung (Chúa Nhật 4B Mùa Vọng)
Xuân Minh – Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Xuân Minh – Lễ Giáng Sinh – Lễ Vọng
Xuân Thảo (Chúa Nhật 13A Thường Niên)
Xuân Thảo (Chúa Nhật 4B Mùa Vọng)
Xuân Thảo (Lễ Làm Phép Dầu)
Xuân Thảo (Lễ Thánh Giuse)
Xuân Thảo (Lễ Thánh Marcô)
Xuân Thảo (Lễ Vọng Giáng Sinh)

THÁNH VỊNH 89

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 23C Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Lễ Mồng Ba Tết
Đỗ Vy Hạ – Lễ Thánh Giuse Thợ 1/5
Nơi con nương thân – Huỳnh Minh Kỳ
Tôn vinh Chúa – Khổng Vĩnh Thành (lời: Phạm Xuân Thu)
Thánh vịnh 89 – Ân Đức (Xin dạy cho con biết)
Thánh vịnh 89 – Đinh Công Huỳnh (Chúa là chốn dung thân)
Thánh vịnh 89 – Hải Triều (Lạy Chúa trải bao thế hệ… )
Thánh vịnh 89 – Hải Triều (Xin Chúa cho chúng con… )
Huỳnh Minh Kỳ (Xin cho chúng con)
La Thập Tự (Xin cho chúng tôi – Chúa Nhật 28B Thường Niên)
Lê Ân Thiên (Xin củng cố gia nghiệp)
Thánh vịnh 89 – Martino (Nơi con nương thân)
Thánh vịnh 89 – Ngọc Cẩn (Nơi con ẩn náu)
Thánh vịnh 89 – Ngọc Cẩn (Từ buổi mai)
Thánh vịnh 89 – Phan Sinh (Muôn lạy Chúa trải qua bao thế hệ… )
Thánh vịnh 89 – Viết Chung (Chốn con nương nhờ)
Viết Chung (Xin củng cố gia nghiệp – Lễ Thánh Giuse Lao động)
Thánh vịnh 89 – Vũ Thành An (Chúa ơi hãy dạy con… )
Thánh vịnh 89 – Xuân Minh (Xin cho chúng tôi ngày ngày… )
Thánh vịnh 89 – Xuân Minh (Xin cho chúng tôi ngày ngày/2… )
Xin củng cố sự nghiệp chúng con – Lê Ân Thiên

THÁNH VỊNH 90

*
Bùi Ninh – Khi gian nan (Chúa Nhật 1C Mùa Chay)
Nương bóng Chúa – Ngọc Linh
Hải Triều (Lúc ngặt nghèo)
Huỳnh Minh Kỳ (Xin hãy ở cùng con)
Kim Long (Ai ẩn mình nơi Chúa)
Ngọc Kôn (Lạy Chúa lúc ngặt nghèo… )
Ngọc Linh (Nương bóng Chúa)
Xuân Minh (Chúa Nhật 1C Mùa Chay)

THÁNH VỊNH 91

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 11B Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 8C Thường Niên
Quốc Vinh – Bài ca người công chính
Nguyễn Duy (Ca tụng Chúa Hóa Công)
Nguyên Kha (Chúa dẫn con đi)
Trịnh Vĩnh Thành (Thánh vịnh 91)
Xuân Minh (Thiện hảo thay! Hạnh phúc thay!)

THÁNH VỊNH 92

*
Kim Long (Chúa ngự trị cõi trời)
Martino (Đức Thánh Quân)
Mi Trầm (Chúa hiển trị)
Ngọc Kôn (Chúa là vua hiển trị… )
Nhật Minh (Chúa là Vua)
Vũ Thành An (Chúa là Vua, Ngài đã mặc thiên oai… )
Xuân Minh (Chúa hiển trị, và đầy vẻ uy linh… )
Xuân Thảo (Chúa là Đức Thánh Quân… )

THÁNH VỊNH 94

*
Chúa Nhật 27 Quanh Năm C – Huy Hoàng
Chúa Nhật 27 Thường Niên – Thái Nguyên
Chúa Nhật 27C Quanh Năm – Xuân Minh
Chúa Nhật 27C Thường Niên – hvh
Chúa Nhật 27C Thường Niên – Thiên Lý
Đừng cứng lòng/1 – Tường Ân
Đừng cứng lòng/2 – Tường Ân

Bùi Ninh (Hãy đến đây – Chúa Nhật 3A Mùa Chay)
Bùi Ninh (Hãy đến đây – Chúa Nhật 23A Thường Niên)
Bùi Ninh (Hãy đến đây – Chúa Nhật 4B Thường Niên)
Bùi Ninh (Hãy đến đây – Chúa Nhật 18C Thường Niên)
Bùi Ninh (Hãy đến đây – Chúa Nhật 27C Thường Niên)
Đinh Công Huỳnh (Xin đừng cứng lòng)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 4B Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 18C Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 27C Thường Niên
Hải Triều (Chớ cứng lòng)
Hoa Phượng Vi (Ước chi hôm nay)
Huỳnh Minh Kỳ (Hãy đến reo mừng)
Huỳnh Minh Kỳ (Hãy nghe tiếng Người)
Kim Nguyễn (Chúa Nhật 18C Thường Niên)
Mai Tam (Chúa Nhật 27C Thường Niên)
Martino (Ngày hôm nay)
Mi Giáng (Các ngươi đừng cứng lòng)
Mi Giáng (Ước chi)
Ninh Doãn Hùng (Chúa Nhật 3A Mùa Chay)
Ninh Doãn Hùng (Chúa Nhật 23A Thường Niên)
Ninh Doãn Hùng (Chúa Nhật 4B Thường Niên)
Ninh Doãn Hùng (Chúa Nhật 18C Thường Niên)
Ninh Doãn Hùng (Chúa Nhật 27C Thường Niên)
Ngọc Cẩn (Chớ cứng lòng)
Nguyên Kha (Ước chi các bạn nghe tiếng Người)
Nguyễn Duy (Reo vui mừng Chúa)
Nguyễn Hùng Cường (Ước chi hôm nay)
Nguyễn Thanh Lâm (Chúa Nhật 27C Thường Niên)
Peter Trần (Ước gì)
Quốc Vinh (Hãy đến đây)
Xuân Minh (Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa… )
Xuân Thảo (Ngày hôm nay ước gì anh em… )
Viễn Xứ (Ước chi)

THÁNH VỊNH 95

*
Bùi Ninh – Vị Vua Cứu Thế (Lễ Đêm Giáng Sinh)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 2C Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Lễ Đêm Giáng Sinh
Loan truyền Danh Chúa – Syfan (Hãy cùng nhau loan báo… )
Thánh vịnh 95 – Hải Triều (Hôm nay)
Huỳnh Minh Kỳ (Hãy kính tặng Thiên Chúa)
Huỳnh Minh Kỳ (Hãy tường thuật)
Thánh vịnh 95 – Martino (Một trẻ thơ)
Thánh vịnh 95 – Ngọc Cẩn (Người là Đấng Kitô)
Thánh vịnh 95 – Ngọc Kôn (Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra… )
Ngọc Linh (Hãy kể cho các dân)
Thánh vịnh 95 – Nguyên Kha (Về đây tán dương Chúa)
Thánh vịnh 95 – Nhật Minh
Trịnh Vĩnh Thành (Thánh vịnh 95)
Văn Duy Tùng (Chúa Nhật 2C Thường Niên)
Xuân Minh (Lễ Đêm Giáng Sinh)
Xuân Minh – Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm /1
Xuân Minh – Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm /2
Xuân Minh – Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm /3
Xuân Minh – Lễ Giáng Sinh – Lễ Ngày /1
Xuân Minh – Lễ Giáng Sinh – Lễ Ngày /2
Xuân Thảo (Chúa Nhật 29A Thường Niên)
Xuân Thảo (Chúa Nhật 2C Thường Niên)
Xuân Thảo (Lễ Đêm Giáng Sinh)
Xuân Thảo (Lễ Thánh Phanxicô Xaviê)

THÁNH VỊNH 96

*
Bùi Ninh – Ngày hôm nay (Lễ Rạng Đông Giáng Sinh)
Đỗ Vy Hạ – Lễ Chúa Hiển Dung 6/8
Ánh sáng bừng lên – Viết Chung (Lễ Rạng đông Giáng Sinh)
Ánh sáng rực rỡ – Viết Chung (Lễ Rạng đông Giáng Sinh)
Chúa là Vua/1 – Ngọc Linh
Chúa là Vua/2 – Ngọc Linh
Người hiền đức – Nguyễn Duy
Thánh vịnh 96 – Hải Triều (Ánh sáng bừng lên)
Thánh vịnh 96 – Martino (Chúa hiển trị)
Thánh vịnh 96 – Ngọc Cẩn (Chúa đã giáng trần)
Thánh vịnh 96 – Ngọc Cẩn (Vua hiển trị)
Thánh vịnh 96 – Nhật Minh
Thánh vịnh 96 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúa Giêsu biến hình)
Thánh vịnh 96 – Xuân Thảo (Hôm nay chúng ta được ánh sáng… )

THÁNH VỊNH 97

*
Bùi Ninh – Ơn Cứu Độ (Lễ Ngày Giáng Sinh)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 28C Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 33C Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12
Đỗ Vy Hạ – Lễ Ngày Giáng Sinh
Chúa cai quản chư dân – Đinh Công Huỳnh
Hãy hát lên – Ái Diệu Vy Linh
Ơn cứu độ của Thiên Chúa – Đinh Công Huỳnh
Tiến về nhà Chúa – Vũ Đình Ân
Vua công bình – Giang Ân
Xem thấy ơn cứu độ – Tường Ân
Thánh vịnh 97 – Hải Triều (Toàn trái đất xem thấy ơn cứu độ… )
Thánh vịnh 97 – Kim Long (Bài ca mới)
Thánh vịnh 97 – Kim Nguyễn (Chúa đã biểu dương… )
Thánh vịnh 97 – Martino (Chúa đã biểu dương)
Thánh vịnh 97 – Martino (Khắp nơi nơi)
Thánh vịnh 97 – Mi Trầm (Chúa biểu dương)
Thánh vịnh 97 – Ngọc Cẩn (Chúa biểu dương)
Thánh vịnh 97 – Ngọc Cẩn (Hát lên mừng Chúa)
Thánh vịnh 97 – Ngọc Cẩn (Theo lẽ công bình)
Tường Ân (Xin thấy ơn cứu độ – Lễ Ngày Giáng Sinh)
Thánh vịnh 97 – Trầm Thiên Thu (Ca tụng Chúa)
Thánh vịnh 97 – Trinh Nguyên (Hát lên mừng Chúa… )
Thánh vịnh 97 – Văn Duy Tùng (Chúa đã mặc khải… )
Thánh vịnh 97 – Xuân Đường (Chúa đã biểu dương… )
Thánh vịnh 97 – Xuân Thảo (Chúa mạc khải ơn cứu độ… )
Thánh vịnh 97 – Xuân Thảo (Khắp cõi đất này… )

THÁNH VỊNH 99

*
Thánh vịnh 99 – Bạch Thảo (Ta là dân Người… )
Thánh vịnh 99 – Vinam (Chúa tín trung)
Thánh vịnh 99 – Văn Duy Tùng

THÁNH VỊNH 101

*
Xin nghe lời con nguyện – Huỳnh Minh Kỳ

THÁNH VỊNH 102

*
Bùi Ninh – Đấng từ bi nhân hậu /1 (Chúa Nhật 3C Mùa Chay)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 8B Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 7C Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Lễ Thánh Têrêsa 1/10
Ân tình Chúa – Ngọc Linh
Ân tình Chúa thiên thu – Viết Chung (Lễ Thánh Tâm/A)
Ân tình thiên thu – Viết Chung (Lễ Thánh Tâm/A)
Chúa là Đấng từ bi – Huỳnh Minh Kỳ
Đấng từ bi nhân hậu/2 – Bùi Ninh
Lạy Chúa Thánh Thần – Thiên Uyên
Thánh vịnh 102 – (Chúa là Đấng xót thương)
Thánh vịnh 102 – Ân Duy (Linh hồn tôi ơi hãy ngợi ca Thiên Chúa… )
Thánh vịnh 102 – Kim Long (Chúa là Tình Yêu)
Thánh vịnh 102 – Kim Nguyễn (Chúa là Đấng từ bi… )
Thánh vịnh 102 – Martino (Đấng từ bi)
Thánh vịnh 102 – Ngọc Cẩn (Chúa từ bi nhân hậu)
Thánh vịnh 102 – Ngọc Cẩn (Ngai báu của Người)
Thánh vịnh 102 – Ngọc Kôn (Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu… )
Thánh vịnh 102 – Nguyên Kha (Chúa từ bi và nhân hậu)
Thánh vịnh 102 – Nguyên Kha (Xin Ngài chớ ngoảnh mặt)
Thánh vịnh 102 – Thành Tâm (Xin ngợi khen Cha)
Thánh vịnh 102 – Xuân Minh (Chúa là Đấng từ bi… )
Thánh vịnh 102 – Xuân Thảo (Chúa là Đấng từ bi nhân hậu… )
Xin tạ ơn – Anphong Hoan

THÁNH VỊNH 103

*
Mai Nguyên Vũ (Chúa quan phòng)
Martino (Xin sai Thánh Thần)
Ngọc Kôn (Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi… )
Nguyên Kha (Ân tình Người)
Nguyên Kha (Chúa biết con từ tro bụi)
Quốc Vinh – Lạy Chúa! Xin sai Thánh Thần
Quốc Vinh – Lạy Thượng Đế 
Phan Sinh (Muôn lạy Chúa, xin cử Thánh Thần đến… )
Văn Duy Tùng (Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)
Văn Duy Tùng (Lễ Mồng Ba Tết)
Viết Chung (Xin cử Thần Linh – Lễ Hiện Xuống)
Xuân Minh (Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến… )

THÁNH VỊNH 104

*
Nguyên Kha (Chúa muôn trùng cao cả)

THÁNH VỊNH 106

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 12B Thường Niên
Ngọc Cẩn (Chúa nhân từ)
Nhật Minh (Thánh vịnh 106)
Phan Sinh (Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ… )
Vũ Thành An (Những người xuống tàu ra khơi… )
Xuân Minh (Hãy cảm tạ Chúa… )

THÁNH VỊNH 109

*
Đỗ Vy Hạ – Lễ Mình Máu Chúa
Quốc Vinh – Muôn thuở con là Thượng Tế 
Ngọc Cẩn (Con là Thượng tế)
Văn Duy Tùng (Thánh vịnh 109)
Xuân Thảo (Muôn đời muôn thuở con sẽ là Thượng tế… )

THÁNH VỊNH 112

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 25C Thường Niên
Quốc Vinh – Hãy ngợi khen Chúa
Chúa Nhật 25 Quanh Năm C – Huy Hoàng
Chúa Nhật 25 Quanh Năm C – Xuân Minh
Chúa Nhật 25 Thường Niên – Thái Nguyên
Chúa Nhật 25 C Thường Niên – Thiên Lý
Chúa Nhật 25 C Thường Niên – Viết Hùng
Đáp ca Chúa Nhật 25 Thường Niên C – Trần Minh
Đấng nâng kẻ bần cùng – Viễn Xứ
Hãy ca ngợi Chúa – Mi Giáng
Hãy ngợi khen Chúa – Đinh Công Huỳnh
Hãy ngợi khen Chúa – Mi Giáng
Hãy tới hòa lời – Bùi Ninh
Ngợi khen Thiên Chúa – Tường Ân
Thánh vịnh 112 – Kim Long (Nầy tôi Chúa hãy tán dương)
Thánh vịnh 112 – Khánh Nguyên
Thánh vịnh 112 – Ninh Doãn Hùng
Thánh vịnh 112 – Mai Tam
Thánh vịnh 112 – Martino (Nào ta ca ngợi)
Thánh vịnh 112 – Ngọc Cẩn (Khỏi nơi cát bụi)
Thánh vịnh 112 – Phan Sinh (Chúa đặt người ngồi chung… )
Thánh vịnh 112 – Tiến Linh
Thánh vịnh 112 – Trầm Thiên Thu (Chúc tụng Chúa)
Thánh vịnh 112 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Ca ngợi tình yêu Chúa)

THÁNH VỊNH 114

*
Quốc Vinh – Lời kinh tạ ơn
Thánh vịnh 114 – Kim Long (Chúa cứu con)
Thánh vịnh 114 – Xuân Minh (Tôi sẽ tiến đi trước nhan Chúa Trời)
Thánh vịnh 114 – Xuân Minh (Tôi sẽ tiến đi trước nhan Thánh Chúa)
Thánh vịnh 114 – Vũ Thành An

THÁNH VỊNH 115.

*
Bùi Ninh – Con nâng chén /1 (Thứ Năm Tuần Thánh)
Bùi Ninh – Luôn vui bước (Chúa Nhật 2B Mùa Chay)
Quốc Vinh – Dâng lời tạ ơn
Quốc Vinh – Tôi sẽ bước đi
Chén chúc tụng – Viễn Xứ
Không phải cho con – Hoàng Kim Tốt
Lễ tế tạ ơn – Nguyễn Duy
Mình Máu Thánh – Loan Hảo
Thánh vịnh 115 – Hải Triều (Khi nâng chén)
Thánh vịnh 115 – Hoàng Kim (Biết lấy gì)
Thánh vịnh 115 – Kim Long (Biết lấy gì)
Thánh vịnh 115 – Kim Nguyễn (Tôi sẽ tiến đi… )
Thánh vịnh 115 – Martino
Thánh vịnh 115 – Ngọc Cẩn (Chén chúc tụng)
Thánh vịnh 115 – Ngọc Cẩn (Trước nhan Thánh Chúa)
Thánh vịnh 115 – Nguyên Kha (Con sẽ dâng chén cứu độ)
Thánh vịnh 115 – Vinam (Chén cứu độ)
Thánh vịnh 115 – Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chén chúc tụng)
Thánh vịnh 115 – Vũ Thành An (Tôi tin cậy ngay khi thân xác khổ đau)
Thánh vịnh 115 – Xuân Minh (Con sẽ lãnh chén cứu độ… )
Thánh vịnh 115 – Xuân Minh (Tôi sẽ bước đi… )
Thánh vịnh 115 – Xuân Thảo (Tôi sẽ bước đi trước Thánh nhan Chúa Trời)

THÁNH VỊNH 116

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 9C Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 21C Thường Niên
Quốc Vinh – Ca tụng Lòng thương xót của Chúa
Hãy chúc tụng Chúa – Nguyễn Duy
Hãy đi rao giảng – Huỳnh Minh Kỳ
Mừng ơn cứu độ – Khổng Vĩnh Thành
Thánh vịnh 116 – Kim Nguyễn (Hãy đi rao giảng Tin Mừng)
Thánh vịnh 116 – Martino (Nào ta đi)
Thánh vịnh 116 – Ngọc Cẩn (Hãy đi rao giảng)
Thánh vịnh 116 – Thành Tâm (Anh em hãy đi)
Thánh vịnh 116 – Xuân Thảo (Hãy đi khắp bốn phương)

THÁNH VỊNH 117

*
Quốc Vinh – Hãy cảm tạ Chúa
Quốc Vinh – Tiếng reo mừng chiến thắng
Quốc Vinh – Viên đá góc tường
Chúa Nhật Phục Sinh ABC – Xuân Minh
Đá góc tường – Cao Thanh Hoàng
Hãy mừng vui – Ngọc Linh
Thánh vịnh 117 – Ngọc Cẩn (Nào cảm tạ Chúa)
Thánh vịnh 117 – Ngọc Kôn (Đây là ngày Chúa đã lập ra)
Thánh vịnh 117 – Ngọc Kôn (Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa hảo tâm)
Thánh vịnh 117 – Nhật Minh
Thánh vịnh 117 – Phan Sinh (Tảng đá mà thợ xây nhà loại bỏ)
Thánh vịnh 117 – Thái Nguyên (Vọng Phục Sinh)
Thánh vịnh 117 – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh vịnh 117 – Viết Chung (Xin cảm tạ)
Vũ Đình Ân (Xin cảm tạ Chúa)
Thánh vịnh 117 – Vũ-Lương-Đúng (Vẫn trọn tình thương)
Thánh vịnh 117 – Xuân Minh (Nào hãy vui lên)
Thánh vịnh 117 – Xuân Minh (Thứ Bảy Vọng Phục Sinh)
Thánh vịnh 117 – Xuân Thảo (Ha-lê-lu-ia Ha-lê-lu-ia)
Thánh vịnh 117 – Văn Duy Tùng (Vọng PS)
Thánh vịnh 117 – Văn Duy Tùng (2 PS/C)

THÁNH VỊNH 118

*
Quốc Vinh – Con kêu lên Chúa
Quốc Vinh – Yêu mến luật pháp Chúa
Đinh Công Huỳnh (Phúc đức cho người )
Huỳnh Minh Kỳ (Tiến thân trong luật Ngài)
Phạm Xuân Chiến (Xin tỏa ánh tôn nhan Ngài)
Tường Ân (Yêu luật Chúa)
Thanh Bình (Chúa công minh)
Vũ Lương Thiên Phúc (Xin Chúa dạy con)

THÁNH VỊNH 120

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 29C Thường Niên
Quốc Vinh – Ngước mắt nhìn lên
Thánh vịnh 120 – Kim Nguyễn (Ơn phù trợ tôi đến từ Thiên Chúa)
Thánh vịnh 120 – Martino (Ơn phù hộ)
Thánh vịnh 120 – Ngọc Cẩn (Ơn phù trợ tôi)
Thánh vịnh 120 – Ngọc Kôn (Ơn phù hộ chúng ta ơ nơi danh Chúa)
Thánh vịnh 120 – Văn Duy Tùng (Lễ Giao Thừa)
Thánh vịnh 120 – Xuân Thảo (Ơn phù hộ tôi đến từ… )

THÁNH VỊNH 121

*
Bùi Ninh – Vui dường nào (Chúa Nhật 1A Mùa Vọng)
Bùi Ninh – Vui dường nào (Lễ Cầu hồn)
Bùi Ninh – Vui dường nào (Cầu Hiệp nhất)
Cao Huy Hoàng – Lên đền
Đinh Công Huỳnh – Trẩy lên đền thánh
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 34C Thường Niên (Lễ Chúa Kitô Vua)
Hải Triều – Lên đền
Hoàng Kim – Vui làm sao
Hoàng Viết Hùng – Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Huy Hoàng – Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Mai Tam – Thánh vịnh 121 (Chúa Nhật 1A Mùa Vọng)
Martino – Này hồn tôi (Chúa Nhật 1A Mùa Vọng)
Martino – Này hồn tôi (Lễ Chúa Kitô Vua /C)
Mi Giáng – Tôi vui mừng /2 (Chúa Nhật 1A Mùa Vọng)
Ngọc Cẩn – Trẩy lên đền Thánh (Chúa Nhật 1A Mùa Vọng)
Ngọc Cẩn – Trẩy lên đền Thánh (Lễ Chúa Kitô Vua /C)
Ngọc Linh – Ta đã chọn
Nhật Minh – Giêrusalem ơi
Quốc Vinh – Ôi! Tôi sung sướng biết bao
Quốc Vinh – Tôi vui mừng
Quốc Vinh – Tôi vui mừng /2
Thái Nguyên – Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Thanh Lâm – Thánh vịnh 121 (Chúa Nhật 1A Mùa Vọng)
Thanh Lâm – Thánh vịnh 121 (Lễ Cầu Hồn)
Thành Tâm – Lên đền thánh
Tường Ân – Tôi vui mừng /2
Vũ Đình Ân – Tôi vui mừng
Xuân Minh –  Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Xuân Thảo – Thánh vịnh 121 (Chúa Nhật 1A Mùa Vọng)
Xuân Thảo – Thánh vịnh 121 (Lễ Chúa Kitô Vua /C)
Xuân Thảo – Thánh vịnh 121 (Lễ chung Cung hiến Đền thờ)

THÁNH VỊNH 122

*
Quốc Vinh – Lời cầu của dân Chúa
Thánh vịnh 122 – Martino (Mắt chúng con)
Thánh vịnh 122 – Ngọc Cẩn (Nhìn lên Chúa)
Thánh vịnh 122 – Xuân Minh (Mắt chúng con hướng lên Ngài)
Ôi vui sướng – Kim Long

THÁNH VỊNH 123

*
Thánh vịnh 123 – Hùng Lân (Chim non thoát lưới)

THÁNH VỊNH 125

*
Bùi Ninh – Thật mừng vui (Chúa Nhật 2C Mùa Vọng)
Bùi Ninh – Thật mừng vui (Chúa Nhật 5C Mùa Chay)
Bùi Ninh – Thật mừng vui (Chúa Nhật 30B Thường Niên)
Bùi Ninh – Thật mừng vui (Lễ Thánh Giacôbê. 25.07)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Quốc Vinh – Ai nghẹn ngào
Quốc Vinh – Bài ca người về
Xuân Minh – Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Ai nghẹn ngào – Viết Chung (Chúa Nhật 33 Thường Niên/C)
Chúa đối xử đại lượng – Huỳnh Minh Kỳ
Đoàn người đi – Nguyễn Duy
Gặt trong hân hoan – Nhật Minh
Hân hoan ngày về – Nguyễn Duy
Ngày về – Hương Vĩnh
Thánh vịnh 125 – Bạch Thảo (Việc Chúa làm cho ta)
Thánh vịnh 125 – Hải Triều (Ôi vĩ đại)
Thánh vịnh 125 – Mi Trầm (Chúa đối xử đại lượng)
Thánh vịnh 125 – Ngọc Cẩn (Việc Chúa làm)
Thánh vịnh 125 – Ngọc Kôn (Việc Chúa làm cho ta vĩ đại)
Thánh vịnh 125 – Vũ Thành An (Khi Chúa đem Sion trở về)
Thánh vịnh 125 – Xuân Minh (Chúa đã đối xử đại lượng)
Thánh vịnh 125* – Xuân Minh
Thánh vịnh 125 – Xuân Thảo (Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống)

THÁNH VỊNH 126

*
Thánh vịnh 126 – Kim Long (Ví như Chúa chẳng xây nhà)
Ví như – Thái Nguyên

THÁNH VỊNH 127.

*
Ân Duy – Thánh vịnh 127
Bùi Ninh – Hạnh phúc thay (Chúa Nhật 33A Thường Niên)
Bùi Ninh – Hạnh phúc thay (Lễ Thánh Gia)
Bùi Ninh – Hạnh phúc thay (Lễ Hôn phối)
Bùi Ninh – Hạnh phúc thay (Lễ Mồng Hai Tết)
Bùi Ninh – Hạnh phúc thay (Lễ Các Thánh Nam Nữ. 01.11)
Cao Huy Hoàng – Vinh phúc thay
Đinh Công Huỳnh – Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Chúa Nhật 33A Thường Niên)
Đinh Công Huỳnh – Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Chúa Nhật 27B Thường Niên)
Đinh Công Huỳnh – Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Lễ Mùng Hai Tết)
Đinh Công Huỳnh – Hạnh phúc ai kính sợ Chúa (Lễ Thánh Gia)
Đỗ Vy Hạ – Lễ Mồng 2 Tết
Đỗ Vy Hạ – Lễ Thánh Gia Thất
Hải Nguyễn – Ca vịnh 127
Hải Nguyễn – Hạnh phúc thay (Lễ Mùng Hai Tết)
Hải Nguyễn – Thật diễm phúc thay
Hoàng Kim Tốt – Phúc thay
Hoàng Kim Tốt – Vinh phúc
Hoàng Viết Hùng (Lễ Thánh Gia)
Huỳnh Minh Kỳ – Nguyện Chúa chúc phúc
Huỳnh Minh Kỳ – Phúc thay người tôn sợ Chúa (Chúa Nhật 33A Thường Niên)
Kim Long – Hạnh phúc cho người
Kim Long – Vinh phúc thay
Linh Huyền Dung – Thánh vịnh 127 (Lễ Mùng Hai Tết)
Linh Huyền Dung – Thánh vịnh 127 (Lễ Hôn Phối)
Martino – Hạnh phúc thay (Chúa Nhật 33A Thường Niên)
Martino – Hạnh phúc thay (Lễ Hôn Phối)
Martino – Hạnh phúc thay (Lễ Mồng 2 Tết)
Martino – Hạnh phúc thay (Lễ Thánh Gia)
Mi Giáng – Hạnh phúc cho bạn (Chúa Nhật 33A Thường Niên)
Mi Giáng – Nguyện Chúa chúc phúc (Chúa Nhật 27B Thường Niên)
Mi Giáng – Phúc thay (Lễ Thánh Gia Thất)
Mi Giáng – Thật hạnh phúc thay (Lễ Mùng Hai Tết)
Ninh Doãn Hùng – Thánh vịnh 127
Ngọc Cẩn – Ai kính sợ Chúa (Lễ Mùng Hai Tết)
Ngọc Kôn – Vịnh ca 127
Nguyễn Hùng Lân – Thánh vịnh 127 (Lễ Hôn Phối)
Nguyễn Hùng Lân – Vinh phúc cho người
Quốc Vinh – Nguyện Chúa chúc phúc
Từ Duyên – Phúc đức thay (Lễ Mùng Hai Tết)
Tường Ân – Nguyện Chúa chúc phúc
Tường Ân – Phúc cho người tôn sợ Chúa
Thái Nguyên – Chúa Nhật 27B Thường Niên
Thái Nguyên – Chúa Nhật 33A Thường Niên
Thái Nguyên (Lễ Mồng Hai Tết)
Thái Nguyên – Lễ Thánh Gia ABC
Thành Tâm – Ai kính sợ Chúa (Lễ Thánh Gia)
Thiên Lý (Chúa Nhật 27B Thường Niên)
Thiên Lý – Chúa Nhật 33A Thường Niên
Thiên Lý – Lễ Thánh Gia Thất
Trần Minh Hứa – Phúc cho ai
Văn Duy Tùng – Hạnh phúc mãi thôi
Văn Duy Tùng – Thánh vịnh 127 (Lễ Thánh Gia)
Văn Duy Tùng – Thánh vịnh 127 (Lễ Mùng Hai Tết)
Văn Duy Tùng – Thật phúc thay (Lễ Thánh Gia)
Viễn Xứ – Nguyện Chúa chúc phúc
Viễn Xứ – Phúc thay
Viết Chung – Ai kính sợ
Xuân Minh – Chúa Nhật 27B Thường Niên
Xuân Minh – Lễ Thánh Gia Thất

THÁNH VỊNH 129.

*
Bùi Ninh – Bởi vì Chúa (Chúa Nhật 5A Mùa Chay)
Bùi Ninh – Bởi vì Chúa (Chúa Nhật 10B Thường Niên)
Quốc Vinh – Chúa vẫn luôn từ ái
Quốc Vinh – Từ vực sâu
Hải Triều (Chúa luôn từ ái)
Huỳnh Minh Kỳ (Chúa rộng lòng từ bi)
Nguyễn Duy (Tự đáy lòng con)
Viễn Xứ (Chúa rộng lòng từ bi)
Xuân Thảo (Chúa vẫn luôn một niềm từ ái)

THÁNH VỊNH 130

*
Ngọc Linh (Giữ gìn hồn con)
Nguyên Kha (Xin nghe tiếng con van nài)
Viết Chung (Xin Chúa giữ gìn – Lễ Thánh Têrêsa)

THÁNH VỊNH 131

*
Ngọc Linh (Xin rước Chúa)

THÁNH VỊNH 132

*
Duy Tân (Xum họp một nhà)
Kim Long (Anh em sống chung một nhà)
Kim Long (Vui sống một nhà)

THÁNH VỊNH 135

*
Nguyễn Duy (Hãy tạ ơn Chúa)
Syfan (Kỳ công vĩ đại )

THÁNH VỊNH 136

*
Bùi Ninh – Bờ sông Babylon (Chúa Nhật 4B Mùa Chay)
Hải Triều (Giêrusalem hỡi lưới ta không thốt nên lời)
Hoàng Kim (Bờ sông Babylon)
Kim Long (Bên bờ sông Babylon 1)
Kim Long (Bên bờ sông Babylon 2)
Kim Long (Bên bờ sông Babylon 3)
Kim Nguyễn (Lưỡi tôi dính vào cuống họng… )
Martino (Salem ơi)
Ngọc Cẩn (Lưỡi xướng ca)
Nguyên Kha (Vẫn trọn tình thương)
Nguyễn Duy (Bên dòng sông đó)
Nguyễn Duy (Tâm sự)
Nguyễn Quang Huy (Lưỡi tôi)
Nhật Minh (Thánh vịnh 136)
Quốc Vinh – Giêsusalem hỡi
Thiên Duy (Bờ sông Babylon)
Xuân Minh (Lưỡi tôi dính vào cuống họng… )
Xuân Thảo (Giêrusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi… )

THÁNH VỊNH 137

*
Cao Thanh Hoàng (Chúa vẫn trọn tình thương)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 5C Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 17C Thường Niên
Hải Triều (Lạy Chúa, xin nhận lời con khẩn cầu… )
Huỳnh Minh Kỳ (Công cuộc tay Chúa)
Kim Nguyễn (Lạy Chúa khi con kêu cầu… )
La Thập Tự (Khi con kêu cầu)
La Thập Tự (Lòng nhân hậu của Chúa)
Martino (Ngày con kêu khấn)
Ngọc Cẩn (Chúa đã đáp lời)
Ngọc Cẩn (Giữa các Thiên thần)
Ngọc Kôn (Chúa là nguồn ánh sáng… )
Ngọc Kôn (Lạy Chúa giữa chư vị Thiên thần… )
Phan Sinh (Lạy Thiên Chúa, trong ngày con kêu cứu… )
Thái Nguyên (Con xin hết lòng cảm tạ Chúa… )
Trịnh Vĩnh Thành (Thánh vịnh 137)
Văn Duy Tùng (Chúa Nhật 5C Thường Niên)
Văn Duy Tùng (Thánh vịnh 137)
Xuân Minh (Chúa Nhật 5C Thường Niên)

THÁNH VỊNH 138

*
Đỗ Vy Hạ – Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 24/6
Kim Long (Chúa đã dò xét con)
Kim Long (Chúa xét dò con)
Vương Diệu (Chúa bao bọc)

THÁNH VỊNH 139

*
Nguyên Kha (Bài ca tạ ơn)
Nguyễn Duy (Chúa đã biết con)

THÁNH VỊNH 141

*
Kim Long (Cho con lắng nghe)
Nguyên Kha (Xin Ngài ở bên con)

THÁNH VỊNH 142

*
Nguyễn Duy (Lời nguyện hương bay)
Nhật Minh (Tiếng con khẩn cầu)

THÁNH VỊNH 143

*
Nguyên Kha (Vọng lên Nhan Thánh)

THÁNH VỊNH 144

*
Bạch Thảo (Lạy Thiên Chúa con thờ… )
Cao Thanh Hoàng (Xin chúc tụng Thánh Danh)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 5C Phục Sinh
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 31C Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Lễ Mồng Hai Tết
Giuse BCD (Ước mong)
Hải Triều (Tâu Thánh thượng)
Hoàng Kim (Vinh quang của Chúa Trời)
Huỳnh Minh Kỳ (Con chúc tụng Ngài)
Huỳnh Minh Kỳ (Chúa ở gần kẻ kêu cầu)
Huỳnh Minh Kỳ (Xin Chúa thi ân)
Kim Nguyễn (Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa… )
Martino (Tâu Thánh thượng)
Mi Giáng (Chúa mở bàn tay)
Mi Trầm (Chúa ở gần)
Ngọc Cẩn (Rộng mở tay ban)
Ngọc Cẩn (Tâu Thánh thượng/2)
Ngọc Linh (Tôi sẽ chúc tụng)
Phan Sinh (Lạy Thiên Chúa con thờ… )

Văn Chi (Ca tụng Chúa)
Văn Duy Tùng (Thánh vịnh 144)
Vũ Thành An (Công cuộc Chúa hãy ngợi ca… )
Xuân Minh (Lạy Chúa, xin Ngài mở rộng tay ra… )

THÁNH VỊNH 145

*
Bùi Ninh (Hãy ngợi khen Chúa)
Bùi Ninh – Xin Ngài ngự tới (Chúa Nhật 3A Mùa Vọng)
Đinh Công Huỳnh (Hồn ơi ngợi khen Chúa)
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 17B Thường Niên
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 26C Thường Niên
Quốc Vinh – Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa
Hoa Phượng Vi (Hồn ơi ca tụng Chúa)
Huy Hoàng (Chúa Nhật 26C Thường Niên)
Hoàng Viết Hùng (Chúa Nhật 23B & 26C Thường Niên)
Huỳnh Minh Kỳ (Linh hồn ngợi khen)
La Thập Tự (Bài ca Alleluia – 26C TN)
Mai Tam (Thánh vịnh 145)
Martino (Này hồn tôi)
Mi Giáng (Hãy ngợi khen)
Ngọc Cẩn (Xin ngự đến)
Ngọc Kôn (Ca tụng Chúa đi hồn tôi ơi… )
Nguyên Kha (Chúa đáng chúc tụng)
Nguyễn Duy (Ca tụng Chúa)
Nguyễn Hùng Cường (Hãy ngợi khen Ngài)
Nguyễn Hùng Cường (Xin cứu chúng con – Chúa Nhật 3A Mùa Vọng)
Nhật Minh (Hồn tôi ơi)
Nhật Minh (Thánh vịnh 145)
Quốc Vinh (Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa)
Tường Ân (Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen)
Thái Nguyên (Chúa Nhật 3A Mùa Vọng)
Thái Nguyên (Chúa Nhật 26C Thường Niên)
Thanh Lâm (Thánh vịnh 145)
Thanh Yên (Chúa Nhật 26C Thường Niên)
Thiên Lý (Chúa Nhật 26C Thường Niên)
Trần Minh (Chúa Nhật 26C Thường Niên)
Viễn Xứ (Tinh thần nghèo khó)
Viễn Xứ (Xin cứu thoát con)
Vũ Đình Ân (Xin Chúa đến – Chúa Nhật 3A Mùa Vọng)
Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Ca tụng Chúa đi)
Vũ Thành An (Chúa trả lại quyền lợi… )
Xuân Minh (Chúa Nhật 23B Thường Niên)
Xuân Minh (Chúa Nhật 32B Thường Niên)
Xuân Minh (Hãy ngợi khen, hãy ngợi khen Chúa… )
Xuân Thảo (Lạy Chúa xin Ngài ngự đến… )

THÁNH VỊNH 146

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 5B Thường Niên
Quốc Vinh – Ca ngợi Chúa
Martino (Ca tụng Chúa)
Ngọc Cẩn (Người chữa trị)
Phan Sinh (Hãy ca ngợi Chúa… )
Vũ-Lương-Thiên-Phúc (Chúa cứu chữa)
Xuân Minh (Chúa Nhật 5B Thường Niên)

THÁNH VỊNH 147

*
Đỗ Vy Hạ – Chúa Nhật 2 sau Lễ Giáng Sinh
Martino (Giêrusalem)
Quốc Vinh – Giêsusalem nào ca ngợi Chúa
Thái Nguyên – Chúa Nhật 2 sau Lễ Giáng Sinh
Trầm Thiên Thu (Ca tụng Chúa đi)
Xuân Minh – Chúa Nhật 2 Giáng Sinh
Xuân Thảo (Giêrusalem hỡi… )

THÁNH VỊNH 148

*
Kim Long (Ca tụng Chúa đi)
Trầm Thiên Thu (Ca tụng Hóa Công)

THÁNH VỊNH 149

*
Trầm Thiên Thu (Hát lên mừng Chúa một bài ca mới… )
*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s