Nhạc sĩ Hoàng Viết Hùng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B).

*
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88) – Bài 1Bài 2
*
Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) – Bài 1Bài 2
Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) – Bài 1
Sáng Giáng Sinh (Tv. 96) – Bài 1Bài 2
Ngày Giáng Sinh (Tv. 97) – Bài 1Bài 2Bài 3
*
Lễ Tro (Tv. 50) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50) – Bài 1Bài 2
*
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) – Bài 1
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Dầu (Tv. 88) – Bài 1
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly (Tv. 115) – Bài 1Bài 2
Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) – Bài 1
*
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /1 (Tv. 32) – Bài 1
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /2 (Tv. 15) – Bài 1Bài 2
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /3 (Xh. 15) – Bài 1
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /4 (Tv. 29) – Bài 1
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /5 (Is. 12) – Bài 1Bài 2
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /6 (Tv. 18) – Bài 1Bài 2
Vọng Phục Sinh – Cựu Ước /7 (Tv. 50) – Bài 1Bài 2
Vọng Phục Sinh – Tân Ước (Tv. 117) – Bài 1Bài 2
*
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117) (Alleluia)
Chúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 7B Phục Sinh (Tv. 102) – Bài 1Bài 2
*
Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97) – Bài 1Bài 2
Thánh Gia (Tv. 127) – Bài 1
Thánh Anh Hài (Tv. 123) – Bài 1
Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) – Bài 1Bài 2Bài 3
Hiển Linh (Tv. 71) – Bài 1Bài 2
Thánh Giuse (Tv. 88) – Bài 1Bài 2
Lễ Truyền Tin (Tv. 39) – Bài 1Bài 2
Chúa Lên Trời (Tv. 46) – Bài 1Bài 2
Chúa Thánh Thần (Tv. 103) – Bài 1
Chúa Ba Ngôi (Tv. 32) – Bài 1 – Bài 2
Mình Máu Thánh (Tv. 115) – Bài 1Bài 2
Thánh Tâm Chúa (Is. 12) – Bài 1
Lễ Vọng Thánh Gioan (Tv. 70) – Bài 1
Sinh nhật Thánh Gioan (Tv. 138) – Bài 1Bài 2
Lễ Vọng Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 18) – Bài 1
Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 33) – Bài 1Bài 2
Mẹ Lên Trời (Tv. 44) – Bài 1
Lễ Các Thánh (Tv. 23) – Bài 1Bài 2
Lễ Các Linh Hồn I (Tv. 22) – Bài 1Bài 2
Lễ Các Linh Hồn II (Tv. 24) – Bài 1Bài 2
Lễ Các Linh Hồn III (Tv. 26) – Bài 1Bài 2
Các Thánh Tử Đạo (Tv. 125) – Bài 1Bài 2
Tạ Ơn (Tv. 137) – Bài 1Bài 2
*
Chúa Nhật 1B Thường Niên – Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 94) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146) – Bài 1
Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40) – Bài 1
Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80) – Bài 1
Chúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129) – Bài 1
Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91) – Bài 1
Chúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106) – Bài 1
Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29) – Bài 1
Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114) – Bài 1
Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18) – Bài 1
Chúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127) – Bài 1
Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17) – Bài 1
Chúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) – Bài 1Bài 2
Chúa Nhật 34B Thường Niên – Chúa Kitô Vua (Tv. 92) – Bài 1Bài 2

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM C).

*

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s