*Nhạc sĩ Têrêsa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.
Đi về nhà Chúa28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Lên đền Thánh 28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Lên đền thờ Chúa28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Nào ta hân hoan 28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Về nhà Chúa
DÂNG LỄ.
Của lễ hiến dângLyric06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Dâng lên Chúa
Lễ vật tiến dângLyric15.12.2015 – TGP. Sài Gòn
Như nến cháy
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Ánh sáng niềm tinLyric
Ân tình bao laLyric23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Bánh bởi trờiLyric28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Bên lòng Chúa Lyric
Ca khúc ân tìnhLyric28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Ca vang quyền năng ChúaLyric06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Có Chúa là có tất cả28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Con đi tìm ChúaLyric28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Con mong gặp ChúaLyric23.07.2019 – TGP. Sài GònMp4
Con tạ ơn Chúa
Chỉ trong Thiên Chúa23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Cho con biết Chúa23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Cho con tình yêu28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Cho con tình yêu Ngài28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Chọn phần tốt nhất28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Chúa là con đường Lyric28.10.2015 – TGP. Sài GònMp4
Chúa là sự sống28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Chúa là tất cả06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Chúa nguồn sự sống28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Chúa ngự trong con23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Đặt niềm tin nơi Chúa
Hương nhạc ân tình 23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Hương nhạc ân tình 223.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Hương tình ca23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Kề lòng bên Chúa28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Ký thác đường đời cho ChúaLyric28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Khúc nhạc ân tình
Khung trời tình yêu 223.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Làm sao thấy Chúa23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Làm tôi Thiên Chúa23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Lòng mến23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Lời Chúa06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Lời Chúa 228.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Mối phúc Nước Trời28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Nên thánh giữa đời09.11.2020 – GP. Nha Trang
Niềm xác tín
Như bé thơ (Tv 130)28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Quy hướng về Chúa28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Tìm gặp Chúa
Tình ca06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Tình của Chúa06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Tình Cha
Tình Chúa
Tình Chúa bao la
Tình Chúa ngời sáng23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Tình Chúa tuyệt vời 106.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Tình Chúa tuyệt vời 206.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Tình Thiên Chúa 1
Tình Thiên Chúa 2
Tình thương Chúa23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Tình yêu Chúa 1 06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Tình yêu Chúa 2Lyric06.09.2002 – TGP. Sài GònMp4
Tình yêu nhiệm mầu23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Tình yêu Thánh giá23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Tung gieo Lời Chúa
Yêu người như Chúa yêu con
Yêu như Giêsu23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Yêu thương
THÁNH CA TIN MỪNG.
Đầy tớ vô dụng23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Giakêu xuống mau23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Hãy nên như trẻ thơ23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Mọi sự của Cha là của Con 106.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Mọi sự của Cha là của Con 228.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Mục tử nhân lành28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Nên như trẻ thơ23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Phú hộ và Ladarô23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Thánh Mát-thêu23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Thập giá cao trọng28.10.2015 – TPG. Sài Gòn
Về đi Cha vẫn chờ23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
HỢP XƯỚNG.
Đêm hồng ân28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
MÙA GIÁNG SINH.
Chúa giáng sinhLyric28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Chúa giáng trần28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Dâng Chúa Hài Nhi06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Đêm hồng ân28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Gương Thánh gia28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Lễ Hiển Linh
Mầu nhiệm giáng thế28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Ngày thánh yêu thương06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Tình thương đêm thánh28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Tình yêu giáng thế Lyric28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Thánh Gia Thất
XUÂN.
Đón chào mùa xuân
Xuân cảm tạ
Xuân tươi đã vềLyricMp3Mp4
MÙA CHAY & TUẦN THÁNH.
Đi vào thương tích dấu chân23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Hương tình Thánh giáLyric23.07.2019 – TGP. Sài GònMp4
Mang Thập giá mình23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Mùa Chay ThánhLyric
Ngai tòa Thập giá23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Tiếng gọi sám hối Lyric23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Thập giá giương cao23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Thập giá ngất cao23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
+
Điều răn mới 06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Giới răn yêu thương06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Luật yêu thương28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Niềm vinh dự28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Thánh giá đồi CanvêLyric23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Thánh giá tình yêuLyric28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Thầy rửa chân con sao28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Vinh quang của tôi28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
MÙA PHỤC SINH.
Chúa chiến thắng khải hoàn28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Chúa đã sống lại28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Chúa Thăng Thiên28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Mừng Chúa Phục Sinh28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Ngọn nến Phục Sinh28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Phục sinh vinh quang28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
THIÊN CHÚA.
CHÚA BA NGÔI.
Quyền năng Chúa Ba Ngôi06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Tôn vinh Ba Ngôi 106.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Tôn vinh Ba Ngôi 228.10.2015 – TGP. Sài Gòn
CHÚA KITÔ VUA
Vua Tình YêuLyric23.07.2020 – TGP. Sài Gòn
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.
Lòng thương xót Chúa23.07.2020 – TGP. Sài Gòn
Xin Chúa chữa lành23.07.2020 – TGP. Sài Gòn
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.
Chúa vẫn yêu con23.07.2020 – TGP. Sài Gòn
Thánh Tâm ChúaLyric06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Trái Tim Ngài06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
VỀ CHÚA GIÊSU.
Khát vọng
CHÚA THÁNH THẦN.
Lạy Thánh Thần Chúa28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Nguyện Chúa Thánh Thần28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Thánh Thần ngự đến 128.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Thánh Thần ngự đến 228.10.2015 – TGP. Sài Gòn
ĐỨC MẸ.
Chuỗi ngọc Mân CôiLyric23.07.2020 – TGP. Sài GònMp4
Đức Mẹ Vô nhiễm06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Kính Mẹ vô nhiễm 1
Kính Mẹ vô nhiễm 2
Kính Mừng Maria28.10.2015 – TPG. Sài Gòn
Lễ Truyền Tin23.07.2020 – TGP. Sài Gòn
Linh hồn tôi28.10.2015 – TPG. Sài Gòn
Mẹ hiệp thông06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Mẹ lên trời06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Mẹ Thiên Chúa06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Mẹ về trời06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
+
NGỢI CA ĐỨC MẸ.
Đức Mẹ Lộ Đức06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
CÁC THÁNH.
Các thánh Nam Nữ28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Các Thánh Nam Nữ 1Lyric23.07.2020 – TGP. Sài Gòn
Các Thánh Nam Nữ 2Lyric23.07.2020 – TGP. Sài Gòn
Dòng máu oai hùng14.11.2020 – GP. Nha Trang
Đóa hồng đơn sơ10.11.2020 – GP. Nha Trang
Gương Thánh Gia thấtLyric28.10.2015 – TGP. Sài GònMp4
Gương thánh nhân
Hai Thánh Tông đồ
Hiệp dâng thánh lễ28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Kính thánh tông đồ28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Lễ Các Thánh23.07.2020 – TPG. Sài Gòn
Mưa hoa hồngLyric06.09.2002 – TGP. Sài GònMp4
Mưa hoa hồng/ 2 bè06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Mưa hoa hồng/ 3 bè06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Mừng Thánh Giuse06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Nên như trẻ thơ 123.07.2020 – TPG. Sài Gòn
Nên như trẻ thơ 223.07.2020 – TPG. Sài Gòn
Nụ hoa TêrêsaLyric23.07.2020 – TPG. Sài GònMp4
Phêrô và Phaolô23.07.2020 – TPG. Sài Gòn
Têrêsa Hài Đồng 1Lyric06.09.2002 – TGP. Sài GònMp4
Têrêsa Hài Đồng 206.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Têrêsa hoa hồng ngát hương23.07.2020 – TPG. Sài Gòn
Thánh Cả Giuse06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Thánh Gioan Tiền Hô06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Thánh Giuse 1 06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Thánh Giuse Người công chính23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Thánh Mác-ti-nôLyric10.11.2020 – GP. Nha Trang
Thánh Madalena23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Thánh Phaolô trở lại
CHA MẸ.
Hương kinh gia đình23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Nữ vương gia đình23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
CẦU HỒN.
Xin vĩnh biệt09.11.2020 – GP. Nha Trang
TRUYỀN GIÁO.
Bài ca lên đườngLyric23.07.2020 – TGP. Sài Gòn
Cho con vào đời28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Loan báo Tin Mừng28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
TẬN HIẾN.
Bài ca tình áiLyric
Cho con vào đời28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Chúa biết con yêu Ngài28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Chúa chạm lòng conLyric23.07.2019 – TGP. Sài GònMp4
Chúa yêu thương con
Duyên tình đầu
Đấng con kiếm tìm23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Đường đến tình yêu28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Giêsu chí ái
Hiện thân Chúa
Hương tình Thập giá06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Khung trời tình yêu 223.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Làm theo ý Cha28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Mối phúc Nước Trời28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Nên hoàn thiện28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Nên như trẻ thơ 123.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Sống Tin Mừng
Tình Chúa tuyệt vời06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Tình yêu Đấng chịu đóng đinh28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Thánh giá đưa ta vào trong tình Chúa28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
Thánh giá là vinh quang23.07.2019 – TGP. Sài Gòn
Thuộc về Chúa
Trên đỉnh yêu thương28.10.2015 – TGP. Sài Gòn
THIẾU NHI.
Lễ dâng tuổi thơ 2
Sống như bé thơ
Tuổi thơ dâng Chúa06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
Thiên đàng của em
Trẻ thơ đơn sơ06.09.2002 – TGP. Sài Gòn
THỂ LOẠI THÁNH CA PHỤNG VỤ KHÁC.
Niềm vui lớn nhất
NHẠC SINH HOẠT ĐOÀN THỂ.
Của lễ tình yêu 5Lyric
Cho đi có phúc hơn
Nốt nhạc yêu thương
Trao nhau nụ cười
Yêu thương

________________________________

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ – THƯ VIỆN THÁNH CA (PDF.)

*

Trên 1000 Ca khúc.

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s