*Nhạc sĩ Hiền Hòa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

NHẬP LỄ.
Hân hoan tiến về Nhà ChúaLyricMp3Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hòa lên khúc hátTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Khúc hát lên đềnTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Về Cung ThánhTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Về nơi Cung ThánhTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
DÂNG LỄ.
Con xin dângTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Của lễ cậy tinTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Của lễ tiến dângTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Dâng tiếnTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hiến lễ đời conTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hiến tế đời conTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Kính tiến lên ChaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lễ con dâng lênTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lễ dângTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lễ dâng đầu mùaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lễ dâng tình yêuTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lễ vật tiến dângTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lòng thành dâng tiếnTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Nguyện dângTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Ca khen tình yêu ChúaLyricMp3Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Cất tiếng tạ ơnLyricTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Có Chúa trong cuộc sốngLyricTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Con cần ChúaLyricMp3Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Con đi tìm ChúaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Con đường Thánh GiáTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Con tìm ChúaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Con tựa nương nơi ChúaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Cho con được thấy
Chúa mời gọi conTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Chúa vẫn biếtTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Dâng Chúa lòng thành
Dâng lời tạ ơnTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Dấu chân vào đờiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hát lên bài caTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hòa lên khúc hát
Hồn con khao khát ChúaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Huyền nhiệm Thánh GiáTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lạy Chúa, nếu Ngài muốn
Lòng xót thương của ChaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lời hát tạ ơnTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lời kinh khấn nguyện
Lời kinh trong đêmTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lời tri ân ChúaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Mối tình huyền siêuTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Niềm tin nơi ChúaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Nguyện caTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Nguyện ướcTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Nguyện ước đời conTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Nhiệm mầu Cây Thánh GiáTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Sao Chúa đành im lặng?Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tiếng lòngTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tiếng nói cuộc đờiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tình Chúa
Tình Chúa cao vờiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tình Chúa nhiệm mầuTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tình Chúa yêu conTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tình Chúa yêu con /1
Tình Chúa yêu con /2
Tình Chúa yêu thươngTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tình yêu NgàiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tình yêu Thập GiáTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Thập Giá tình yêuTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Trong tình yêu ChúaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Xin một lòng trung kiênTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Yêu như Chúa yêu
THÁNH CA TIN MỪNG.
Bài ca thống hối (Lc. 15)LyricMp3Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Bước hồi tâm (Ga. 4)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Con không thể làm tôi hai chủ (Mt. 6)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Chân lý tình nhiệm mầu (Lc. 12)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Cho con thấy Chúa (Lc. 8)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Chúa biến hình (Mt. 17)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Chúa biết con yêu mến Ngài (Mt. 21)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Chúa chạnh lòng xót thương (Lc. 7)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Chúa Giêsu chịu Phép Rửa (Lc. 3)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Dụ ngôn con chiên lạc
và đồng bạc bị mất (Lc. 15)
Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Dụ ngôn thợ làm vườn nho (Mt. 20)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hãy đến với Ta (Mt. 11)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hãy tỉnh thức (Mt. 11)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lạy Chúa! Nếu Ngài muốn (Lc. 5)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lòng Cha từ ái (Lc. 15)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lòng thành dâng Chúa (Mc. 12)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lời tâm nguyện (Mt. 13)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Mầu nhiệm Nước Trời (Mt. 13)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Nén bạc Chúa trao (Mt. 25)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Người phú hộ và anh Lazarô (Lc. 16)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Người về Emmau (Lc. 24) Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tiệc cưới Cana (Ga. 2)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tiếng Chúa gọi mời (Mt. 4)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tiếng gọi yêu thương (Lc. 6)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tình bác ái (Mt. 10)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Xin cho con được thấy (Mc. 10)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Yêu như Chúa đã yêu (Mt. 6)Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019

KẾT LỄ.
Con ra vềTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Chứng nhân tình yêuTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Niềm xác tínTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
MÙA VỌNG.
Chờ mong Chúa đếnTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Đợi trông Chúa đếnTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lạy Chúa, xin hãy đếnTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lễ dâng trông đợiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Trần gian khát mongTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
MÙA GIÁNG SINH.
Lễ dâng Giáng SinhTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Nhạc khúc Giáng SinhTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Niềm vui Giáng SinhTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
MÙA CHAY.
Dấu chân tìm vềTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hiến tế tình yêuTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lễ dâng cứu độTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lòng con thống hốiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lòng thành thống hốiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lời nguyện xinTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lời thống hốiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lời trần tìnhTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Nguyện Chúa thứ thaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tâm tình thống hốiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Trở về bên ChúaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Xin Chúa thứ thaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Xin thứ thaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
MÙA PHỤC SINH.
Alleluia Chúa đã sống lạiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Chúa lên trờiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Khúc hát Phục SinhTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Mừng Chúa lên trờiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Niềm vui Phục SinhTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
XUÂN.
Lễ dâng ngày xuânTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Mùa xuân ân phúcLyricMp3Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tạ ơn Chúa XuânTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Xuân yêu thươngLyricMp3Tgp. Sài Gòn: 03.05.2019
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.
Thờ lạy Trái Tim ChúaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Trái tim của ChúaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Trái tim tình yêuTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
+
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Lòng xót thương của ChaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
ĐỨC MẸ.
Hát ca mừng MẹTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hương trầm cung tiếnTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hương trầm tiến dângTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lạy Mẹ La VangTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lời kinh dâng MẹTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Nén hương dâng MẹTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Nến hồng dâng MẹTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Nguyện Mẹ thươngTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tung hô Nữ VươngTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Xin vâng như MẹTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
DÂNG HOA ĐỨC MẸ.
Dâng Mẹ ngàn hoaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hoa dâng kính MẹTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hoa dâng MẹTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Ngàn hoa dâng MẹTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tiến dâng về MẹTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Xin tiến dâng về MẹTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
CÁC THÁNH.
Ca mừng Các Thánh Tử Đạo Việt NamTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Dâng lời cung chúcTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Dâng lời hoan chúcTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
THÁNH CA TẠ ƠN.
25 năm hồng ân Giáo xứTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
60 năm hồng ân Giáo xứTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hồng ân 25 năm Linh mụcTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
CẦU HỒN.
Chúa gọi con vềTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hiến lễ cậy trôngTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Hiến lễ cuối cùngTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lời khấn nguyệnTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Người đã ra đi rồiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tự tình cát bụiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
TẬN HIẾN.
Hạnh phúc đời dâng hiếnTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Huyền nhiệm đời Linh mụcTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Khắc ghi tình ChúaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Khúc ca tình yêuTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lời kinh nguyện cầuTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Nguyện hiến dângTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tình ca dâng hiếnTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tình Chúa yêu thương
HÔN PHỐI.
Con xin dâng lên MẹTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Dâng Chúa đời hôn nhânTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Dâng Chúa tình duyên vợ chồngTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Dâng Mẹ gia đìnhTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Kinh dâng gia đìnhTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Kính dâng Nữ Vương gia đìnhTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Lời kinh gia đìnhTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
THIẾU NHI.
Lời kinh tạ lỗiTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Niềm vui rước ChúaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tuổi hồng dâng ChúaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019
Tuổi thơ dâng ChúaTgp. Sài Gòn: 03.05.2019

_____________

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.).

*
Trên 1000 Ca khúc.

Trên 500 Ca khúc.
.

Trên 300 Ca khúc.
.
Trên 200 Ca khúc.
.
Trên 100 Ca khúc.
.
Trên 50 Ca khúc.
.
Trên 25 Ca khúc.
.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s