*Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

Nguồn: http://www.thuvienamnhac.org/

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.
Bộ lễ Cầu hồn
NHẬP LỄ.
Ai Cho Con
Ai Lên Nhà Chúa
Ai Vào Nhà Chúa
Ẩn Thân Vào Nhà Chúa
Bước Vào Thánh Đài
Ca Mừng Chúa Ta
Con hát bài tân ca
Con Hân Hoan
Con Hoan Ca
Gần Bên Chúa
Hãy Đến Reo Mừng
Hãy Hát Lên
Lòng Con Hân Hoan
Lòng Con Vui Mừng
Lời Kinh Nguyện Cầu
Một Điều Con Ước
Ngợi Khen Chúa Ta
Ở Trong Nhà Chúa
Reo Mừng Chúa
Tâm Tư Con Reo Mừng 1
Tâm Tư Con Reo Mừng 2
Tôi Nâng Phím Đàn
Tôi Vui Mừng (Tv. 121)
Thánh Lễ MISA
Vào Cung Thánh
Vào Nhà Chúa
Vào Thánh Cung
Vào Thánh Điện (Tv. 99) 
Xin Cho Con 2
Xin Cho Hồn Con
Xin Hãy Mở
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
Ai Được Lên Núi Chúa (Tv. 23)
Ai Được Trèo Lên (Tv. 14) 
Ân Nghĩa Ngài (Tv. 88)
Ân Sủng Chúa (Tv. 32)
Bài Ca Cảm Tạ (Tv. 95)
Cảm Tạ Chúa (Tv. 117)
Con Vươn Hồn Con (Tv. 24)
Con Xin Phó Thác (Tv. 30)
Con Xin Phó Thác (Tv. 30)
Chúa Chăn Giữ Tôi (Tv. 22)
Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22)
Chúa Chúng Tôi (Tv. 8)
Chúa Cứu Trợ Tôi (Tv. 17)
Chúa Giải Thoát Tôi (Tv. 29)
Chúa Là Ánh Sáng (Tv. 20)
Chúa Là Đức Thánh Quân (Tv. 92)
Chúa Là Nơi Con Náu Thân (Tv. 30)
Chúa Làm Vua (Tv. 28)
Chúa Một Niềm Từ Bi (Tv. 102)
Chúa Ngự Lên (Tv. 46)
Chúa Ngự Qua (Tv. 23)
Chúc Tụng Chúa (Tv. 105)
Danh Chúa Tôi (Tv. 8)
Đá Góc Tường (Tv. 117)
Gia Tài Của Con (Tv. 15)
Hãy Cảm Tạ Chúa 1 (Tv. 117)
Hãy Cảm Tạ Chúa 2 (Tv. 117)
Hãy Nhảy Mừng (Is. 12)
Hãy Tiến Vào (Tv. 94)
Hãy Tiến Vào (Tv. 94)
Hiến Lễ Tạ Ơn (Tv. 115)
Hồn Tôi Hỡi (Tv. 102)
Kinh Ngạc Thay (Tv. 65)
Lạy Thiên Chúa (Tv. 8)
Lễ Chung Các Thánh Nữ Đồng Trinh (Tv. 44)
Lễ Dâng Chiều Xưa (Tv. 145)
Lễ Thánh Giuse (Tv. 88)
Lễ Thánh Giuse Thợ (Tv. 89)
Lời Chúa Là Sự Sống (Tv. 18)
Lòng Ngài Nhân Ái (Tv. 84)
Một Bài Ca (Tv. 97)
Muôn Dân Thờ Lạy (Tv. 65)
Muôn Dân Thờ Lạy (Tv. 71)
Muôn Lạy Chúa (Tv. 21)
Nâng Chén Tạ Ơn (Tv. 115)
Nơi Con Ẩn Náu (Tv. 90)
Ngài Là Đức Chúa (Tv. 95)
Ngày Chúa Lập Ra (Tv. 117)
Nguyện Thương Con (Tv. 50)
Ngước Trông Lên Chúa (Tv. 50)
Ôi Lạy Chúa (Tv. 50)
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21)
Ơn Cứu Độ (Tv. 97)
Ơn Cứu Độ (Tv. 97)
Ơn Phù Trợ (Tv. 120)
Phần Con Đây (Tv. 12)
Sự Công Chính (Tv. 71) 
Suối Đấng Cứu Độ (Is. 12)
Suối Đấng Cứu Độ (Is. 12)
Ta Về Nhà Chúa (Tv. 121)
Ta Về Nhà Chúa (Tv. 121)
Tất Cả Nẻo Đường (Tv. 24)
Tiến Về Nhà Chúa (Tv. 97)
Tiến Vào Thánh Cung (Tv. 42)
Tôi Ca Ngợi Chúa (Tv. 21)
Tôi Ca Tụng Chúa (Ex. 15)
Tôi Ca Tụng Chúa (Ex. 15)
Tôi Mừng Rỡ (Lc. 1)
Tôi Sẽ Tiến Đi (Tv. 115)
Tôi Sung Sướng (Tv. 121)
Tôi Vui Mừng (Tv. 121)
Tôi Vui Mừng (Tv. 121)
Tôi Vui Mừng (Tv. 121)
Tới Bàn Thờ Chúa (Tv. 42)
Thánh Vịnh 23
Thi Hành Ý Chúa (Tv. 39)
Trên Bờ Sông Babylon (Tv. 136)
Trong Tay Ngài (Tv. 30)
Việc Chúa Làm (Tv. 125)
Vinh Quang Thiên Chúa (Tv. 18)
Xin Bảo Toàn Tôi (Tv. 15)
Xin Cảm Tạ Chúa (Tv. 117)
Xin Chiếu Sáng (Tv. 4)
Xin Chúa Đến (Tv. 145)
Xin Chúa Thứ Tha (Tv. 50)
Xin Phục Hồi (Tv. 79)
Xin Sai Thánh Thần 1 (Tv. 103)
Xin Sai Thánh Thần 2 (Tv. 103)
Xin Trở Thành (Tv. 30) MP3 music
DÂNG LỄ.
Bánh Miến Rượu Nho
Biết Lấy Chi Dâng Chúa (Tv. 115)
Ca Dâng Lễ
Của Lễ Con Dâng
Của Lễ Chân Thành
Chúng Con Dâng
Dâng Bánh Rượu
Dâng Cha Từ Nhân
Dâng Lên 
Dâng Lên Ba Ngôi
Dâng Lên Cha
Dâng Về Chúa
Đoàn Con Hiệp Dâng
Hiến Lễ Con Dâng
Hiến Lễ Mới 
Hiến Lễ Tinh Tuyền
Hy Lễ Cuộc Đời
Kính Dâng Lên Ngài
Lễ Con Dâng Về
Lễ Dâng Đơn Sơ
Lễ Tình Thương
Lễ Tình Yêu
Lễ Toàn Thiêu
Lễ Vật Con Dâng
Lời Con Kêu Khấn (Tv. 142)
Lời Con Thiết Tha
Lời Dâng
Niềm Tin Dâng Lễ
Rượu Nho Bánh Thơm
Tay Con Dâng Lên
Tấm Bánh Với Ly Rượu
Tôi Sẽ Lấy Gì (Tv. 115)
Trọn Niềm Tin Yêu
Trước Bàn Thờ 
Xin Dâng
Xin Dâng Lên
Xin Dâng Lên Cha
Xin Hiệp Dâng 1
Xin Hiệp Dâng 2
Xin Hiệp Nhất 
Xin Ơn Thái Hòa
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Ai Yêu Mến Thầy 
Bác Ái Yêu Thương
Bánh Bởi Trời (Ga. 6)
Biết Lấy Chi 
Cảm Tạ Chúa
Con No Thỏa
Chính Chúa 
Chính Mình Máu Chúa 
Chúa Chăn Dắt Con 
Chúa Kitô Là Cùng Đích
Chúa Kitô Là Cuộc Sống
Chúa Là Nguồn Cứu Độ
Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc
Chúa Là Sự Sáng
Chúa Là Thần Lương
Chúa Nuôi Hồn Xác
Chúa Nuôi Tôi
Chúa Ngự Trong Con
Chúa Ơi Ở Lại Với Con
Chúa Sống Trong Con
Chúa Vinh Quang
Đây Mình Thánh Chúa
Đến Với Chúa
Đến Với Lòng Thương Xót Chúa
Đi Theo Ngài
Đồng Xanh
Đời Con Có Chúa
Đừng Lo Chi 
Gia Tài Nước Trời
Giêsu Nguồn Dịu Êm
Giêsu Xin Ngài Hãy Đến
Hãy Ca Mừng 
Hãy Lại Mà Ăn
Hồn Con Hướng Về Chúa
Hồn Tôi 
Hồng Ân Chúa
Hồng Ân Thiên Chúa
Không Đáng Chúa Ngự
Là Người Bạn Thân 
Lòng Thương Xót Chúa 
Lời Ngài Vẫn Còn Đó
Mình Máu Thánh Chúa
Mình Thánh Chúa
Muôn Nghìn Hồng Ân
Nếu Không Có Ngài
Như Trẻ Thơ 
Tạ Ơn Cha
Tạ Ơn Chúa
Tầng Trời Mở Ra
Tiệc Thánh
Tiệc Thánh Chúa Ban
Tình Chúa Bao La
Tình Chúa Vẫn Cao Vời
Tình Yêu Chúa Bao La
Tình Yêu Thương Bác Ái
Tôn Vinh Giêsu Vua
Thịt Máu Ta
Trông Cậy Chúa
Về Nguồn
Vinh Danh Thiên Chúa
Xin Đổi Mới Trái Tim
Xin Mở Mắt Môi Con
Xin Ơn Bảy Nguồn
MÙA VỌNG.
Con Chờ Chúa
Con Mong Chờ Chúa
Chúa Hòa Bình
Dọn Đường Cho Chúa
Hãy Mau Dọn Đường
Mây Ơi Hãy Mưa
Mong Đợi
Mưa Đấng Cứu Đời
Ngàn Mây Mau Mưa
Tầng Trời Cao 1
Tầng Trời Cao 2
Tầng Trời Hãy Đổ Sương Mai
Trông Đợi Ơn Trên
Trời Cao 2
Trời Cao Xin Đổ Sương
MÙA GIÁNG SINH.
An Bình Chúa Thương
Belem Năm Xưa 
Ca Khen Chúa Ra Đời
Chúa Đến
Chúa Đến Ban Bình An
Chúa Ra Đời
Chuông Ngân Vang
Đêm Hồng Ân
Đoàn Mục Đồng
Hài Nhi 
Hài Nhi Giáng Trần
Hân Hoan Đón Chúa
Lễ Dâng Mừng Chúa Giáng Sinh
Mẹ Ru Con Chúa
Mừng Chúa Ra Đời
Mừng Vui Lên
Noel Đã Về Đây
Noel Về Rồi
Nơi Hang Đá
Nơi Thành Belem
Quỳ Bên Máng Cỏ
Sáng Danh Đức Chúa
Suy Niệm Về Chúa
Tạ Ơn Thiên Chúa
Tiếng Mẹ Ru Con
Tình Yêu Con Dâng
Thánh Tử Ra Đời 
Thiên Đàng Trần Gian 
Trời Bừng Vui
Vì Yêu Nhân Thế
Vinh Danh Chúa
Vinh Quang Chúa
MÙA CHAY.
Bao Năm Qua
Bên Bờ Sông
Bên Dòng Sông
Con Đã Xúc Phạm
Con Xưng Tụng Chúa
Chúa Đã Yêu Con
Chúa Luôn Xót Thương
Chúa Rửa Chân
Chúng Con Tôn Thờ
Dân Do Thái
Dân Ta Hỡi
Gỗ Êm Ái 1
Gỗ Êm Ái 2
Hãy Nhớ Mình
Hãy Thật Lòng
Hãy Xức Tro 
Hoan Hô
Hoan Hô Chúa
Kính Thờ Thánh Giá
Lạy Cha
Lễ Tế Đầu Mùa
Lời Cầu Thiết Tha
Lời Chúa Phán Dạy
Mau Tỉnh Thức 
Một Niềm Cậy Tin
Nay Con Trở Về
Nhờ Cây Thánh Giá 
Suy Gẫm Luật Chúa
Tình Cha
Tình Chúa
Thân Cát Bụi
Thánh Giá Trung Tín
Thập Giá Đức Kitô
Thật Lòng Về Với Chúa
Vinh Dự Nơi Thập Giá
Xin Dủ Lòng Thương
Xin Đổi Thay
Xin Vâng Lời Ngài
Xin Vâng Ý Cha
MÙA PHỤC SINH.
Alleluia
Bà Maria Madalena
Ca Tiếp Liên
Ca Tụng Chúa
Chân Lý Của Chúa
Chiên Vượt Qua
Chúa Đã Sống Lại
Chúa Đã Sống Lại 
Chúa Đã Sống Lại Thật
Chúa Khải Hoàn
Chúa Lên Trời
Chúa Phục Sinh
Chúa Thống Trị 
Chúa Về Trời
Chúc Tụng Chúa
Đức Kitô
Đừng Cứng Lòng
Halleluia Chúa Khải Hoàn
Hãy Vui Lên
Hỡi Người Galilê
Muôn Tiếng Reo Hò
Mừng Chúa Phục Sinh
Mừng Vui Ca Lên
Mừng Vượt Qua
Nữ Vương Thiên Đàng
Ơn Cứu Rỗi
Rước Nến Phục Sinh
Tôi Đã Thấy Dòng Nước
Tôi Đã Thấy Nước
Thập Giá Vinh Quang
Vua Chiến Thắng
Vui Lên – Ca Lên
ĐỨC MẸ.
Bà Là Vinh Dự
Bộ Dâng Hoa 1
Bộ Dâng Hoa 2Dành cho Thiếu Nhi
Con Đi Hành Hương
Cùng Mẹ Hoan Ca
Dâng Đời Con
Dâng Hoa
Dâng Mẹ
Dâng Mẹ Hoa Đời
Dâng Mẹ Vòng Hoa
Dưới Áo Mẹ
Đức Mẹ La Vang
Hãy Về Bên Mẹ
Hoa Mân Côi
Hoa Năm Sắc Con Dâng
Kinh Mân Côi
Khúc Ca Chiều
Lời Cầu Ban Chiều
Maria Con Yêu Mẹ
Maria Mẹ Lên Trời
Maria Vô Nhiễm
Mẹ Đã Lên Trời 1
Mẹ Đã Lên Trời 2
Mẹ Là Niềm Tin
Mẹ Ngàn Hoa 
Nếu Vắng Bóng Mẹ
Nữ Trinh Của Chúng Con
Nữ Vương Các Thánh
Tâm Sự Với Mẹ
Tình Con Thiết Tha
Trước Tôn Nhan
Xin Dâng Mẹ
Xin Ơn Mẹ
CÁC THÁNH.
Cha Thánh An-tôn
Đoàn Người Đông Đảo
Gương Thánh Gia
Hai Tông Đồ
Hãy Đến Cùng Giuse
Hợp Xướng Cha Thánh Đa Minh (chương 1)
Hợp Xướng Cha Thánh Đa Minh (chương 2)
Hợp Xướng Cha Thánh Đa Minh (chương 3)
Kinh Cầu Thánh Giuse
Kính Mừng Các Thánh
Micae
Mừng Thánh Monica
Qua Cơn Cám Dỗ
Tôn Vinh Chư Thánh
Thánh Cả Giuse
Thánh Đa Minh Ngọn Đuốc Trần Gian
Thánh Đa Minh Vì Chúa Quên Mình
Thánh Gioanna Antida
Thánh Martinô Nhân Ái
Thánh Nữ Catarina
Thánh Nữ Cêcilia
Thánh Nữ Têrêsa
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
Thánh Vincentê
Thánh Vincentê /1
Thánh Vincentê /2
XUÂN.
Cảm


Mến Chúa
Chào Mùa Xuân Mới 
Chào Mừng Mùa Xuân
Chúa Mùa Xuân
Chúa Xuân
Dâng Chúa Ngày Đầu Năm
Dâng Mẹ Trọn Mùa Xuân
Đón Xuân Về
Lời Cầu Đầu Năm
Mẹ Là Mùa Xuân 
Mẹ Như Mùa Xuân
Nén Hương Lòng
Nữ Vương Mùa Xuân
Ngày Đầu Năm
Ngày Xuân Khấn Nguyện
Nguyện Chúa Xuân
Trong Ngày Xuân
Ước Mơ Ngày Xuân
Xuân Đã Về 
Xuân Mới Đã Về
Xuân Nay Đã Về
Xuân Reo Vui 
Xuân Tạ Ơn
Xuân Về
Xuân Về
A.

*
Ai cho con (Nhập lễ)
Ai lên nhà Chúa (Nhập lễ)
Ai vào nhà Chúa (Nhập lễ)
Ai yêu mến Thầy (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Alleluia (Mùa Phục Sinh)
An bình Chúa thương (Mùa Giáng Sinh)
Ẩn thân vào nhà Chúa (Nhập lễ)

B.

*
Bà Maria Madalena (Mùa Phục Sinh)
Bác ái yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca dâng Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Dâng hoa Đức Mẹ)
Ban ơn cứu độ (Tv. 84) (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Bánh bởi trời (Ga. 6,45-51) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bánh miến rượu nho (Dâng lễ)
Bao năm qua (Mùa Chay)
Bao nhiêu là ơn phúc (+ Phạm Đức Huyến) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bêlem năm xưa (Mùa Giáng Sinh) 
Bên bờ sông (Mùa Chay)
Bên dòng sông (Mùa Chay)
Bên hang đá Bêlem (+ Phạm Đức Huyến) (Mùa Giáng Sinh)
Biết lấy chi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Biết lấy chi dâng Chúa (Tv. 115) (Dâng lễ)
Bộ dâng hoa/1 (Dâng hoa Đức Mẹ) – Đây tháng hoa
Bộ dâng hoa/1 (Dâng hoa Đức Mẹ) – Đoàn con dâng hương
Bộ dâng hoa/1 (Dâng hoa Đức Mẹ) – Đoàn con về đây
Bộ dâng hoa/1 (Dâng hoa Đức Mẹ) – Suy tôn danh Mẹ
Bộ dâng hoa/1 (Dâng hoa Đức Mẹ) – Tiến dâng Mẹ
Bộ dâng hoa/1 (Dâng hoa Đức Mẹ) – Tiến hoa năm sắc
Bộ dâng hoa/2 (Dâng hoa Đức Mẹ) – Con đi hái hoa
Bộ lễ Cầu hồn (Bộ Lễ – Kinh Nguyện)
Bộ lễ Hương Kinh (+ Phạm Đức Huyến) (Bộ Lễ – Kinh Nguyện)
Bước vào thánh đài (Nhập lễ)

C.

*
Ca dâng lễ (Cầu hồn)
Ca dâng lễ (Dâng lễ)
Ca khen Chúa ra đời (Mùa Giáng Sinh)
Ca mừng Chúa ta (Nhập lễ)
Ca tiếp liên (Mùa Phục Sinh) – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Ca tụng Chúa (Mùa Phục Sinh)
Cám ơn Ngài (+ Phạm Đức Huyến) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cảm mến Chúa (Xuân)
Cảm tạ Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con chờ Chúa (Mùa Vọng)
Con chờ Mẹ về (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Con đã xúc phạm (Mùa Chay)
Con đến bên Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Con đi hành hương (Đức Mẹ)
Con hát bài tân ca (Nhập lễ)
Con hân hoan (Nhập lễ)
Con hoan ca (Nhập lễ)
Con mong chờ Chúa (Mùa Vọng)
Con no thỏa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con với Mẹ Maria (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Con xưng tụng Chúa (Mùa Chay)
Con yêu Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Của lễ con dâng (Dâng lễ)
Của lễ chân thành (Dâng lễ)
Của lễ hiến dâng (+ Phạm Đức Huyến) (Dâng lễ)
Cùng Mẹ hoan ca (Đức Mẹ)

Ch.

*
Cha mẹ con (Cha Mẹ)
Cha Thánh Antôn (Các Thánh)
Chào mùa xuân mới (Xuân)
Chân lý của Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Chiên vượt qua (Mùa Phục Sinh)
Chính Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chính Mình Máu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa biết việc con (Thể loại Thánh Ca Phụng Vụ Khác)
Chúa chăn dắt con (Tv. 22) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa chăn nuôi tôi (Thể loại Thánh Ca Phụng Vụ Khác)
Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh)
Chúa đã sống lại/4 bè (Mùa Phục Sinh)
Chúa đã sống lại thật (Mùa Phục Sinh)
Chúa đã yêu con (Mùa Chay)
Chúa đến (Mùa Giáng Sinh)
Chúa giang tay hiền hòa (+ Phạm Đức Huyến) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa hiển vinh (+ Phạm Đức Huyến) (Mùa Phục Sinh)
Chúa hiện thân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa Kitô là cùng đích (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa Kitô là cuộc sống (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa khải hoàn (Mùa Phục Sinh)
Chúa là nguồn cứu độ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là nguồn hạnh phúc (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là sự sáng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là thần lương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa lên trời (Mùa Phục Sinh)
Chúa luôn xót thương (Cầu hồn)
Chúa mùa xuân (Xuân)
Chúa nuôi hồn xác (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa nuôi tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ) (5 MC/A)
Chúa ngự trong con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa ơi ở lại với con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa phục sinh (Mùa Phục Sinh)
Chúa ra đời (Mùa Giáng Sinh)
Chúa rửa chân (Mùa Chay)
Chúa sống lại (+ Phạm Đức Huyến) (Mùa Phục Sinh)
Chúa sống trong con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa thống trị (Mùa Phục Sinh)
Chúa trong cuộc đời (Thánh Ca Tạ Ơn)
Chúa và việc của Chúa (+ Phạm Đức Huyến) (Thể loại Thánh ca Phụng vụ khác)
Chúa về trời (Mùa Phục Sinh)
Chúa vinh quang (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa xuân (Xuân)
Chúa yêu con (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Chúa yêu con (+ Phạm Đức Huyến) (Thiếu nhi)
Chúc tụng Chúa (Mùa Phục Sinh)
Chúng con dâng (Dâng lễ)
Chúng con tôn thờ (Mùa Chay)
Chúng con ra về (Kết Lễ)
Chuông ngân vang (Mùa Giáng Sinh)

D.

*
Dân Do Thái (Mùa Chay)
Dân Ta hỡi (Mùa Chay)
Dâng bánh rượu (Dâng lễ)
Dâng Cha từ nhân (Dâng lễ)
Dâng Chúa ngày đầu năm (Xuân)
Dâng đời con (Dâng hoa Đức Mẹ)
Dâng hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
Dâng lên (Dâng lễ)
Dâng lên Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Dâng lên Cha (Dâng lễ)
Dâng Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Dâng hoa Đức Mẹ)
Dâng Mẹ hoa đời (Dâng hoa Đức Mẹ)
Dâng Mẹ trọn mùa xuân (Xuân)
Dâng Mẹ vòng hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
Dâng về Chúa (Dâng lễ)
Dọn đường cho Chúa (Mùa Vọng)
Dưới áo Mẹ (Đức Mẹ)

Đ.

*
Đàn ca mừng Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Đây Mình Thánh Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đêm hồng ân (Mùa Giáng Sinh)
Đến với Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đến với Lòng Thương Xót Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đi theo Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đoàn con hiệp dâng (Dâng lễ)
Đoàn mục đồng (Mùa Giáng Sinh)
Đoàn người đông đảo (Các Thánh)
Đón xuân về (Xuân)
Đồng xanh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đời con có Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đức Kitô (Mùa Phục Sinh)
Đức Mẹ La Vang (Đức Mẹ)
Đừng lo chi/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đừng lo chi/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)

G.

*
Gần bên Chúa (Nhập lễ)
Gỗ êm ái (Mùa Chay)
Gỗ êm ái/3 bè (Mùa Chay)
Gỗ êm ái/4 bè (Mùa Chay)
Gương Thánh Gia (Các Thánh)
*
Gia tài Nước Trời (Thánh ca Tin Mừng)
Giêsu nguồn dịu êm (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Giêsu xin Ngài hãy đến (Ca nguyện – Hiệp lễ)

H.

*
Hài nhi (Mùa Giáng Sinh)
Hài nhi giáng trần (Mùa Giáng Sinh)
Hai Tông đồ (Các Thánh)
Hãy ca mừng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy đến cùng Giuse (Các Thánh)
Hãy đến reo mừng (Tv. 94) (Nhập lễ)
Hãy đến tôn vinh (Thể loại Thánh Ca Phụng Vụ Khác)
Hãy đến với Ta (+ Phạm Đức Huyến) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy hát lên (Nhập lễ)
Hãy lại mà ăn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy mau dọn đường (Mùa Vọng)
Hãy nhớ mình (Mùa Chay)
Hãy thật lòng (Mùa Chay)
Hãy về bên Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Hãy xức tro (Mùa Chay)
Hân hoan đón Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Hết lòng cảm tạ (Thánh Ca Tạ Ơn)
Hiến lễ con dâng (Dâng lễ)
Hiến lễ mới (Cầu hồn)
Hiến lễ mới (Dâng lễ)
Hiến lễ tinh tuyền (Dâng lễ)
Hiền Mẫu La Vang (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Hoa Mân Côi (Đức Mẹ)
Hoa năm sắc con dâng (Dâng hoa Đức Mẹ)
Hoan hô (Mùa Chay) – Chúa Nhật Lễ Lá
Hồn con hướng về Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hồn tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hồng ân Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hồng ân Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hợp xướng Cha Thánh Đa Minh/Chương 1 (Các Thánh)
Hợp xướng Cha Thánh Đa Minh/Chương 2 (Các Thánh)
Hợp xướng Cha Thánh Đa Minh/Chương 3 (Các Thánh)
Hương hoa dâng Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Dâng hoa Đức Mẹ)
Hướng về La Vang (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Hy lễ cuộc đời (Dâng lễ)

K.

*
Kinh cầu Thánh Giuse (Các Thánh)
Kinh Mân Côi (Đức Mẹ)
Kinh vinh danh (+ Phạm Đức Huyến) (Bộ Lễ – Kinh Nguyện)
Kính chào Nữ Vương (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Kính dâng lên Ngài (Dâng lễ)
Kính mừng Các Thánh (Các Thánh)
Kính thờ Thánh Giá (Mùa Chay)
Không đáng Chúa ngự (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Không thấy mà tin (+ Phạm Đức Huyến) (Thánh ca Tin Mừng)
Khúc ca chiều (Đức Mẹ)

L.

*
Là người bạn thân (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lạy Cha (Mùa Chay)
Lạy Chiên Thiên Chúa (+ Phạm Đức Huyến) (Bộ Lễ – Kinh Nguyện)
Lễ con dâng về (Dâng lễ)
Lễ dâng đơn sơ (Dâng lễ)
Lễ dâng mừng Chúa Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Lễ đã xong rồi (Kết Lễ)
Lễ tế đầu mùa (Dâng lễ)
Lễ tình thương (Dâng lễ)
Lễ tình yêu (Dâng lễ)
Lễ toàn thiêu (Dâng lễ)
Lễ vật con dâng (Dâng lễ)
Lễ vật dâng Chúa (+ Phạm Đức Huyến) (Mùa Giáng Sinh)
Linh mục đầy ân phúc (Tận hiến)
Lòng con hân hoan (Nhập lễ)
Lòng con vui mừng (Nhập lễ)
Lòng thương xót Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời cầu ban chiều (Đức Mẹ)
Lời cầu đầu năm (Xuân)
Lời cầu thiết tha (Mùa Chay)
Lời con kêu khấn (Tv. 142) (Dâng lễ)
Lời con thiết tha (Dâng lễ)
Lời Chúa (Thể loại Thánh Ca Phụng Vụ Khác)
Lời Chúa phán dạy (Mùa Chay)
Lời dâng (Dâng lễ)
Lời kinh Mân Côi (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Lời kinh nguyện cầu (Nhập lễ)
Lời kinh nhiệm mầu (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Lời Ngài vẫn còn đó – Vũ Đình Ân

M.

*
Mau tỉnh thức (Mùa Chay)
Maria con yêu Mẹ (Đức Mẹ)
Maria Mẹ lên trời (Đức Mẹ)
Maria nữ vương (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Maria suối hồng ân (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Maria Vô Nhiễm (Đức Mẹ)
Mây ơi hãy mưa (Mùa Vọng)
Mẹ đã lên trời/1 (Đức Mẹ)
Mẹ đã lên trời/2 (Đức Mẹ)
Mẹ đầy ân phúc (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ là mùa xuân (Xuân)
Mẹ là niềm tin (Đức Mẹ)
Mẹ là quê hương (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Mẹ ngàn hoa (Dâng hoa Đức Mẹ)
Mẹ như mùa xuân (Xuân)
Mẹ ơi! (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ ru Con Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Mẹ về Thiên cung (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Micae (Các Thánh)
Mình Máu Thánh Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mình Thánh Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mong đợi (Mùa Vọng)
Một điều con ước (Nhập lễ)
Muôn khúc Thánh ca (Nhập lễ)
Muôn nghìn hồng ân/1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Muôn nghìn hồng ân/2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Mưa Đấng cứu đời (Mùa Vọng)
Mừng Chúa phục sinh (Mùa Phục Sinh)
Mừng Chúa ra đời (Mùa Giáng Sinh)
Mừng Thánh Monica (+ Hoài Đức) (Các Thánh)
Mừng vui lên (Mùa Giáng Sinh)

N.

*
Nâng chén tạ ơn (Tv. 115) (Thánh Vịnh)
Nén hương đoàn con dâng (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Nén hương lòng (Xuân) 
Nếu không có Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nếu vắng bóng Mẹ (Đức Mẹ)
Niềm tin dâng lễ (Dâng lễ)
Noel đã về đây (Mùa Giáng Sinh)
Noel về rồi (Mùa Giáng Sinh)
Nơi hang đá (Mùa Giáng Sinh)
Nơi thành Bêlem (Mùa Giáng Sinh)
Nữ Trinh của chúng con (Đức Mẹ)
Nữ Vương các Thánh (Đức Mẹ)
Nữ Vương mùa xuân (Xuân)

Ng.

*
Ngàn mây mau mưa (Mùa Vọng)
Ngày đầu năm (Xuân)
Ngày xuân khấn nguyện (Xuân)
Ngợi ca danh Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Ngợi ca Đức Mẹ)
Ngợi khen Chúa ta (Tv. 121) (Nhập lễ)
Nguyện Chúa xuân (Xuân)
Người là bụi tro (Mùa Chay)

Nh.

*
Như ánh trăng rằm (+ Phạm Đức Huyến) (Thiếu nhi)
Như trẻ thơ (Ca nguyện – Hiệp lễ)

O.

*
Ở trong nhà Chúa (Nhập lễ)
Ơ bảy nguồn (Thánh Ca Tạ Ơn)

Q.

*
Qua cơm cám dỗ (Các Thánh)
Quỳ bên máng cỏ (Mùa Giáng Sinh)

R.

*
Reo mừng Chúa (Nhập lễ)
Rước lễ lần đầu (+ Phạm Đức Huyến) (Thiếu nhi)
Rượu nho bánh thơm (Dâng lễ)

S.

*
Sáng danh Đức Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Sẵn sàng theo Ngài (Thánh ca Tin Mừng)
Suy niệm về Chúa (Mùa Giáng Sinh)

T.

*
Tạ ơn Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tạ ơn Thiên Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Tay cầm cành ôliu (Tuần Thánh)
Tay con dâng lên (Dâng lễ)
Tâm sự với Mẹ (Đức Mẹ)
Tâm tình tri ân (+ Phạm Đức Huyến) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tâm tình yêu Chúa (+ Phạm Đức Huyến) (Thiếu nhi)
Tâm tư con reo mừng/1 (Nhập lễ)
Tâm tư con reo mừng/2 (Nhập lễ)
Tấm bánh với ly rượu (Dâng lễ)
Tầng trời cao/1 (Mùa Vọng)
Tầng trời cao/2 (Mùa Vọng)
Tầng trời hãy đổ sương mai (Mùa Vọng)
Tầng trời mở ra (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tiệc Thánh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tiệc Thánh Chúa ban (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tiến hoa năm sắc (+ Phạm Đức Huyến) (Dâng hoa Đức Mẹ)
Tiếng chuông Phục sinh (+ Phạm Đức Huyến) (Mùa Phục Sinh)
Tiếng lòng ngợi ca (Các Thánh)
Tiếng Mẹ ru Con (Mùa Giáng Sinh)
Tìm về La Vang (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Tìm về Thánh Martinô (Các Thánh)
Tinh hoa lúa mì (Thánh ca Tin Mừng)
Tình con thiết tha (Dâng hoa Đức Mẹ)
Tình Cha (Mùa Chay)
Tình Chúa (Mùa Chay)
Tình Chúa bao la (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa cao sâu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa cao vời (+ Phạm Đức Huyến) (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa ngọt ngào (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình Chúa vẫn cao vời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình thương Chúa (Tv. 88) (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Tình yêu con dâng (Mùa Giáng Sinh)
Tình yêu Chúa bao la (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình yêu thương bác ái (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tôi đã thấy dòng nước (Bộ Lễ – Kinh Nguyện)
Tôi hớn hở biết bao (Lc. 1) (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Tôi nâng phím đàn (Nhập lễ)
Tôi sẽ lấy gì (Tv. 115) (Dâng lễ)
Tôn vinh chư Thánh (Các Thánh)
Tôn vinh Giêsu Vua (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tôn vinh Thánh Tâm (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Tôi vui mừng (Tv. 121) (Nhập lễ)
Tước hiệu Mẹ La Vang (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)

Th.

*
Thánh Anna (Các Thánh)
Thánh Augustinô (Các Thánh)
Thánh Cả Giuse (Các Thánh)
Thánh Đaminh ngọn đuốc trần gian (Các Thánh)
Thánh Đaminh vì Chúa quên mình (Các Thánh)
Thánh Gioan Lasan (Các Thánh)
Thánh Gioanna Antida (Các Thánh)
Thánh lễ Misa (Nhập lễ)
Thánh Martinô nhân ái (Các Thánh)
Thánh nữ Cêcilia (Các Thánh)
Thánh nữ Têrêsa (Các Thánh)
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (Các Thánh)
Thánh Tử ra đời (Mùa Giáng Sinh)
Thánh Thần Chúa (Chúa Thánh Thần)
Thánh Vincentê (Các Thánh)
Thánh Vincentê/1 (Các Thánh)
Thánh Vincentê/2 (Các Thánh)
Thánh vịnh 32 (Thánh Vịnh)
Thánh vịnh 70 (Thánh Vịnh)
Thánh! Thánh! Thánh! (+ Phạm Đức Huyến) (Bộ Lễ – Kinh Nguyện)
Thập Giá Đức Kitô (Tuần Thánh)
Thập tự vinh quang (+ Phạm Đức Huyến) (Mùa Chay)
Thật lòng về với Chúa (Mùa Chay)
Thiên đàng trần gian (Mùa Giáng Sinh)
Thịt Máu Ta (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Tr.

*
Trăng thu (+ Phạm Đức Huyến) (Thiếu nhi)
Trọn niềm tin yêu (Dâng lễ)
Trong đêm vườn dầu (Thánh ca Tin Mừng)
Trong ngày xuân (Xuân)
Trông cậy Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trông đợi ơn trên (Mùa Vọng)
Trời bừng vui (Mùa Giáng Sinh)
Trời cao/2 (Mùa Vọng)
Trước bàn thờ (Dâng lễ)
Trước tôn nhan (Đức Mẹ)

U.

*
Ước mơ ngày xuân (Xuân)

V.

*
Vào cung thánh (Nhập lễ)
Vào nhà Chúa (Nhập lễ)
Vào thánh cung (Nhập lễ)
Vào thánh điện (Tv. 99) (Nhập lễ)
Vâng sống như Mẹ (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Về nguồn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Vì yêu nhân thế (Mùa Giáng Sinh)
Vinh danh Chúa (Mùa Giáng Sinh)
Vinh danh Thiên Chúa (Chúa Ba Ngôi)
Vinh dự nơi Thập Giá (Mùa Chay)
Vinh quang Chúa (Is. 50,1-6) (Mùa Giáng Sinh)
Vinh quang Mẹ La Vang (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
Vua tình yêu (Chúa Kitô Vua)
Vui lên đất trời (+ Phạm Đức Huyến) (Mình Máu Thánh)
Vui vui sao (Nhập lễ)

X.

*
Xin cho con (Nhập lễ)
Xin cho hồn con (Nhập lễ)
Xin Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Xin dâng (Dâng lễ)
Xin dâng lên (Dâng lễ)
Xin dâng lên Cha (Dâng lễ)
Xin dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Xin dâng về Chúa (Dâng lễ)
Xin dủ lòng thương (Mùa Chay)
Xin đổi mới trái tim (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin đổi thay (Mùa Chay)
Xin được kết hiệp (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin hãy ban cho (Thể loại Thánh Ca Phụng Vụ Khác)
Xin hãy mở (Nhập lễ)
Xin hiệp dâng/1 (Dâng lễ)
Xin hiệp dâng/2 (Dâng lễ)
Xin hiệp nhất (Dâng lễ)
Xin mở mắt môi con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin ơn bảy nguồn (Ca nguyện – Hiệp lễ) – Lễ Thêm Sức
Xin ơn Mẹ (Đức Mẹ)
Xin ơn thái hòa (Dâng lễ)
Xin phục hồi chúng con (Tv. 79) (Thánh Vịnh – Đáp Ca)
Xin tiến dâng (+ Phạm Đức Huyến) (Dâng lễ)
Xin thắp sáng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin Thần Linh Chúa (Chúa Thánh Thần)
Xin vâng lời Ngài (Mùa Chay)
Xin vâng theo Mẹ (Đức Mẹ)
Xin vâng ý Cha (Mùa Chay)
Xin xót thương (Cầu Hồn)
Xuân đã về (Xuân)
Xuân mới đã về (Xuân)
Xuân nay đã về (Xuân)
Xuân reo vui (Xuân) 
Xuân tạ ơn (Xuân)
Xuân về /1 (Xuân)
Xuân về /2 (Xuân)

Y.

*
*
Yêu mến Mẹ La Vang (+ Phạm Đức Huyến) (Đức Mẹ)
*
*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ – THƯ VIỆN THÁNH CA (PDF.).

*

Trên 1000 Ca khúc.

Trên 500 Ca khúc.
.
Trên 300 Ca khúc.
.
Trên 200 Ca khúc.
.
Trên 100 Ca khúc.
.
Trên 50 Ca khúc.
.
Trên 25 Ca khúc.
.

 

đâ

2 thoughts on “*Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s