Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
AlleluiaCâu Xướng toàn tập năm ABC
Tv. 8Lạ Lùng Thay Danh Chúa
Tv. 15Chúa Sẽ Chỉ Cho Con
Ngài Là Gia Nghiệp
Xin Chúa Bảo Toàn
Tv. 17Chúa Là Dũng Lực
Tv. 18Chúa Có Lời Ban Sự SốngLyric
Chúa Là Thần Trí
Giới Răn Của Chúa
Tv. 21Xin Chúa Cứu Con
Tv. 22Suối Nguồn Nghỉ Ngơi16B TN
Tv. 23Những Người Tìm Chúa
Tv. 24Con Vươn Linh Hồn3B TN
Đường Nẻo Chúa Là Ân Sủng1B MC
Lạy Chúa Xin Hãy Nhớ
Tv. 26Chúa Là Sự Sáng
Điều Con Xin Chúa Lời bài hát
Tv. 28Phúc Cho Dân Người1ABC TN Lời bài hát
Tv. 29Ca Tụng Danh Chúa13B TN
Tv. 30Con Phó Linh Hồn
Tv. 31Chúa Là Chỗ Con Dung Thân6B TN
Tv. 32Ân Sủng Chúa Ban
Phúc Thay Dân Tộc
Xin Chúa Tỏ Lòng
Tv. 33Chúa Đã Cứu Tôi
Chúa Thiện Hảo
Chúa Thương Những Kẻ Đoạn Trường
Người Đau Khổ Cầu Cứu 
Tôi Sẽ Chúc Tụng Chúa
Tv. 39Xin Trợ Phù Con2B TN
Tv. 44Hoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua 1
Hoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua 2
Xin Hãy Nghe Thưa Nương Tử
Tv. 46Chúa Ngự Lên Trời
Tv. 48Nước Thiên Chúa
Tv. 50Lòng Nhân Hậu Ngài
Tôi Sẽ Chỗi Dậy
Trái Tim Trong Sạch
Tv. 62Con Khát Khao Chúa
Tv. 64Hạt Giống Nẩy Mầm
Tv. 65Hãy Reo Mừng Thiên Chúa
Tv. 66Hãy Ca Tụng Ngài
Xin Thiên Chúa Xót Thương
Tv. 67Lòng Nhân Hậu Chúa
Tv. 68Các Bạn Khiêm Cung
Xin Chúa Nhậm Lời Con
Tv. 70Chúa Công Minh
Tv. 77Đừng Quên Kỳ Công Chúa
Tv. 79Đây Vườn Nho Chúa
Xin Ngài Phục Hồi
Tv. 88Lạy Chúa! Con Sẽ Ca Ngợi
Tv. 89Nơi Con Nương Thân
Xin Cho Chúng Con
Tv. 90Xin Hãy Ở Cùng Con
Tv. 94Hãy Nghe Tiếng Người4B TN
Tv. 95Đấng Cứu Thế Giáng Sinh
Đấng Cứu Thế Giáng Sinh Cho Ta
Hãy Kính Tặng Thiên Chúa
Hãy Tường Thuật
Tv. 97Khắp Nơi Bờ Cõi Địa Cầu
Tv. 99Dân Tộc Chúa Chăn Nuôi
Tv. 101Xin Nghe Lời Con Nguyện
Tv. 102Chúa Là Đấng Từ Bi8B TN
Lòng Chúa Khoan Nhân24A TN
Tv. 103Thánh Thần Chúa Đến
Tv. 109Con Là Thượng Tế Muôn Đời
Tv. 115Chén Cứu Độ Chúa Ban
Trước Thiên Nhan Chúa
Tv. 116Hãy Đi Rao Giảng
Tv. 117Alleluia, Vì Chúa Hảo Tâm
Tv. 118Tiến Thân Trong Luật Ngài
Tv. 125Chúa Đối Xử Đại Lượng
Tv. 127Nguyện Chúa Chúc Phúc
Phúc Thay Người Tôn Sợ Chúa
Tv. 129Chúa Rộng Lượng Từ Bi10B TN
Tv. 130Lạy Chúa! Xin Giữ Gìn Con
Tv. 131Chúa Là Thiên Chúa
Tv. 136Lưỡi Tôi Dính Vào Cuống Họng
Tv. 137Con Đàn Ca Mừng Chúa
Công Cuộc Tay Chúa
Tv. 144Con Chúc Tụng Ngài
Chúa Ở Gần Kẻ Kêu Cầu
Xin Chúa Thi Ân17B TN
Tv. 145Linh Hồn Ngợi Khen23B TN
Nước Trời Là Của Họ 
Tv. 147Giêrusalem Ngợi Khen Chúa
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Cõi Lòng Ước Mơ
Con Luôn Cần Chúa
Con Tin Cậy Mến
Chúa Buồn
Chúa Không Giận Con
Chúa Ơi! Con Cần Ngài
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể
Lạy Chúa! Xin Xót Thương Con 
Một Đời Tạ Ơn
Phép Nhiệm Mầu
Rước Chúa Lần Đầu
Tình Ngài Yêu Thương Chứa Chan
Tỏa Sáng Tin Yêu
Thờ Lạy Chúa Giêsu
Xin Cho Con Hiểu Được Ý Chúa
Xin Tình Ngài
THÁNH CA TIN MỪNG – NĂM A.
CN 1 MVTỉnh Thức Và Sẵn Sàng(Mc. 24: 37-44)
CN 2 MVHãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến(Mt. 3: 1-12)
CN 3 MVGioan! Người Được Sai Đến(Ga. 11: 2-11)
CN 4 MVThiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta(Mt. 1: 18-24)
CN GSNgôi Lời Đã Đến(Ga. 1: 1-18)
+
Thứ 4 Lễ TroTrở Về Với Bụi Tro(Mt. 6: 1-6, 16-18)
CN 1 MCXin Chúa Giữ Gìn(Mt. 4: 1-11) 
CN 2 MCNên Một Với Chúa(Mt. 17: 1-9) 
CN 3 MCCho Con Khát Khao(Ga. 4: 5-42)
CN 4 MCÁnh Sáng Và Bóng Tối(Ga. 9: 1-41)
CN 5 MCSự Sống Và Sự Chết(Ga. 11: 1-45)
+
CN Lễ LáĐường Lên Canvê(Mc. 14: 1-15, 47)
Thứ 5 TTChính Vì Tình Yêu(Ga. 13: 1-15)
Thứ 6 TTTình Ngài Thập Giá(Ga. 18: 1-19, 42)
Vọng PSĐừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh(Mc. 16: 1-8)
CN PSChúa Là Đấng Phục Sinh(Ga. 20: 1-9)
CN 2 PSPhúc Cho Ai Vững Tin(Ga. 20: 19-31)
CN 3 PS
CN 4 PS
CN 5 PS
CN 6 PS
CN 7 PS
+
CN 1 TNNày Là Con Ta Yêu Dấu(Mt. 3: 13-17)
CN 2 TNNgài Là Con Thiên Chúa(Ga. 1: 29-34)
CN 3 TNCác Ngươi Hãy Theo Ta(Mt. 4: 12-23)
CN 4 TNBát Phúc Giữa Đời(Mt. 5: 1-12a)
CN 5 TNÁnh Sáng Và Muối Đất(Mt. 5: 13-16)
CN 6 TNLuật Chúa Kiện Toàn(Mt. 5: 17-37)
CN 7 TNHãy Sống Yêu Thương(Mt. 5: 38-48)
CN 8 TNĐừng Lo Lắng Chi(Mt. 6: 24-34)
CN 9 TNXây Nhà Trên Đá(Mt. 7: 21-27)
CN 10 TNThân Con Tội Lỗi(Mt. 9: 9-13)
CN 11 TNHãy Cho Nhưng Không(Mt. 9: 36 – 10: 8)
CN 12 TNHãy Tuyên Xưng Thầy(Mt. 10: 26-33)
CN 13 TNTheo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc(Mt. 10: 37-42)
CN 14 TNHỡi Ai Gánh Nặng(Mt. 11: 25-30)
CN 15 TNBước Chân Người Gieo Giống(Mt. 13: 1-23)
CN 16 TNDụ Ngôn Cỏ Lùng(Mt. 13: 24-43) 
CN 17 TNViên Ngọc Quý(Mt. 13: 44-52)
CN 18 TNBánh Và Cá(Mt. 14: 13-21)
CN 19 TNThầy Ơi Cứu Con(Mt. 14: 22-33)
CN 20 TNLạy Chúa! Xin Thương Con(Mt. 15: 21-28)
CN 21 TNPhêrô, Con Có Phúc(Mt. 16: 13-23)
CN 22 TNHãy Từ Bỏ Mình(Mt. 16: 21-27)
CN 23 TNGiúp Nhau Hoàn Thiện(Mt. 18: 15-20)
CN 24 TNHãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy(Mt. 18: 21-35)
CN 25 TNChớ Ganh Tị(Mt. 20: 1-16a)
CN 26 TNNày Con Đi Làm Vườn Nho(Mt. 21: 28-32)
CN 27 TNCon Chúa Hy Sinh(Mt. 21: 33-43)
CN 28 TNHạnh Phúc Nước Trời(Mt. 22: 1-14)
CN 29 TNTrả Lại Cho Thiên Chúa(Mt. 22: 15-21)
CN 30 TNGiới Răn Trọng Nhất(Mt. 22: 34-40)
CN 31 TNHãy Hành Động(Mt. 23: 1-12)
CN 32 TNChúa Đến Bất Ngờ(Mt. 25: 1-13)
CN 33 TNHãy Sinh Lợi(Mt. 25: 14-30) 
CN 34 TNChúc Tụng Đức Vua(Mt. 25: 31-46) 
+
CN Chúa Ba NgôiTin Vào Con Chúa(Ga. 3: 16-18) 
CN Lễ Hiện XuốngXin Chúa Ban Thần Khí(Ga. 20: 19-23)
CN Mình Máu ThánhMình Máu Chúa Ban(Ga. 6: 51-59)
Các Thánh Anh HàiRama, Vọng Tiếng Khóc Than(Mt. 2: 13-18)
Mẹ Thiên ChúaMẹ Suy Niệm Trong Lòng(Lc. 2: 16-21)
Mẹ Lên TrờiĐáp Tiếng Xin Vâng(Lc. 1: 39-56)
Lễ Hiển LinhTheo Ánh Sao(Mt. 2: 1-12)
Lễ Minh NiênDâng Chúa Xuân Những Tân Toan(Mt. 6: 25-34)
Gioan Tẩy GiảGioan, Người Được Tuyển Chọn(Lc. 1: 57-66, 80)
Suy Tôn Thánh GiáVì Chúa Yêu Thế Gian(Ga. 3: 13-17)
Lễ Thăng ThiênMừng Chúa Về Trời(Mt. 28: 16-20)  
Lễ Thánh GiaNoi Gương Gia Đình Thánh Gia(Mt. 2: 13-15, 19-23) 
Lễ Thánh GiuseGiuse! Người Âm Thầm(Mt. 16: 18-21, 24a)
Thánh Phêrô và PhaolôChìa Khóa Nước Trời(Mt. 16: 13-19)
Lễ Thánh TâmHỡi Ai Gánh Nặng(Mt. 11: 25-30)
Lễ Truyền TinPhận Tôi Tớ Chúa(Lc. 1: 26-38)
THÁNH CA TIN MỪNG – NĂM B.
CN 1 MVTỉnh Thức Nguyện Cầu(Mc. 13: 33-37)
CN 2 MVTrong Sông Giođan(Mc. 1: 1-8)
CN 3 MVChúa Là Nguồn Sự Sáng(Ga. 1: 6-8, 19-28)
CN 4 MVTrinh Nữ Đầy Ơn Phúc(Lc. 1: 26-38)
CN GSNgôi Lời Đã Đến(Ga. 1: 1-18)
+
Thứ 4 Lễ TroTrở Về Với Bụi Tro(Mt. 6: 1-6, 16-18)
CN 1 MCChúa Vào Nơi Hoang Địa(Mc. 1: 12-15)
CN 2 MCCùng Thầy Lên Núi(Mc. 9: 1-9)
CN 3 MCTrong Lề Luật Chúa(Ga. 2: 13-25)
CN 4 MCVì Yêu Thế Gian(Ga. 3: 14-21)
CN 5 MCHạt Lúa Miến Cuộc Đời(Ga. 12: 20-33)
+
CN Lễ Lá Đường Lên Canvê(Mc. 14: 1-15, 47)
Thứ 5 TT Chính Vì Tình Yêu(Ga. 13: 1-15)
Thứ 6 TT Tình Ngài Thập Giá(Ga. 18: 1-19, 42)
Vọng PSĐừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh(Mc. 16: 1-8)
CN PSChúa Là Đấng Phục Sinh(Ga. 20: 1-9)
CN 2 PSPhúc Cho Ai Vững Tin(Ga. 20: 19-31)
CN 3 PSĐừng Sợ! Chính Là Thầy Đây(Lc. 24: 35-48)
CN 4 PSHy Sinh Vì Đàn Chiên(Ga. 10: 11-18)
CN 5 PSChính Thầy Là Cây Nho(Ga. 15: 1-8)
CN 6 PSHãy Yêu Mến Nhau(Ga. 15: 9-17)
CN 7 PSĐể Chúng Nên Một(Ga. 17: 11b-19)
+
CN 1 TNNày Là Con Ta Yêu Dấu(Mc. 1: 6b-11)
CN 2 TNỞ Lại Với Ta(Ga. 1: 35-42)
CN 3 TNNước Chúa Đã Gần Đến(Mc. 1: 14-20)
CN 4 TNSức Mạnh Lời Chúa(Mc. 1: 21-28)
CN 5 TNXin Chúa Cứu Chữa Con(Mc. 1: 29-39)
CN 6 TNChúa Động Lòng Thương(Mc. 1: 40-45)
CN 7 TNTrỗi Dậy Mà Về(Mc. 2: 1-12)
CN 8 TNHãy Biết Canh Tân(Mc. 2: 18-22)
CN 9 TNNgày Sabbát(Mt. 2: 23 – 3: 6)
CN 10 TNNghe Lời Chúa Dạy(Mc. 3: 20-35)
CN 11 TNNước Trời Như Hạt Giống(Mc. 4: 26-34)
CN 12 TNSao Lại Sợ Hãi?(Mc. 4: 35-40)
CN 13 TNXin Chạm Vào Con(Mc. 5: 21-43)
CN 14 TNXin Củng Cố Niềm Tin(Mc. 6: 1-6)
CN 15 TNHãy Đi Rao Giảng Tin Mừng(Mc. 6: 7-13)
CN 16 TNĐàn Chiên Không Người Chăn(Mc. 6: 30-34)
CN 17 TNChúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá(Ga. 6: 1-15)
CN 18 TNHãy Đến Với Ta(Ga. 6: 24-35)
CN 19 TNTa Là Bánh Ban Sự Sống(Ga. 6: 41-52)
CN 20 TNBánh Hằng Sống(Ga. 6: 51-59)
CN 21 TNKhông Thầy Con Đến Với Ai?(Ga. 6: 61-70)
CN 22 TNChớ Giả Hình(Mc. 7: 1-8a, 14-15, 21-23)
CN 23 TNChúa Chữa Người Câm Điếc(Mc. 7: 31-37)
CN 24 TNAi Muốn Theo Ta?(Mc. 8: 27-35)
CN 25 TNAi Muốn Làm Người Lớn Nhất(Mc. 9: 29-36)
CN 26 TNTấm Lòng Bao Dung(Mc. 9: 37-42, 44, 46-47)
CN 27 TNKhông Được Phân Ly(Mc. 10: 2-16)
CN 28 TNBước Qua Cửa Hẹp(Mc. 10: 17-30)
CN 29 TNKhiêm Nhu Phục Vụ(Mc. 10: 35-45)
CN 30 TNNgười Mù Bên Vệ Đường(Mc. 10: 46-52)
CN 31 TNGiới Răn Nào Trọng Nhất(Mc. 12: 28b-34)
CN 32 TNCho Đi Bằng Cả Tấm Lòng(Mc. 12: 38-44)
CN 33 TNChỉ Có Mình Cha Biết Thôi(Mc. 13: 24-32)
CN 34 TNGiêsu! Vua Chân Lý(Ga. 18: 33b-37)
+
CN Chúa Ba NgôiLoan Tin Chúa Ba Ngôi(Mt. 28: 16-20)
CN Lễ Hiện XuốngXin Chúa Ban Thần Khí(Ga. 20: 19-23)
CN Mình Máu ThánhNày Là Mình Máu Ta Ban(Mc. 14: 12-16, 22-26)
Các Thánh Anh HàiRama, Vọng Tiếng Khóc Than(Mt. 2: 13-18)
Mẹ Thiên ChúaMẹ Suy Niệm Trong Lòng(Lc. 2: 16-21)
Mẹ Lên TrờiĐáp Tiếng Xin Vâng(Lc. 1: 39-56)
Lễ Hiển LinhTheo Ánh Sao(Mt. 2: 1-12)
Lễ Minh NiênDâng Chúa Xuân Những Tân Toan(Mt. 6: 25-34)
Gioan Tẩy GiảNiềm Vui Chào Đời(Lc. 1: 57-66, 80)
Suy Tôn Thánh GiáVì Chúa Yêu Thế Gian(Ga. 3: 13-17)
Lễ Thăng ThiênChúa Giêsu Lên Trời(Mc. 16: 15-20)
Lễ Thánh GiaNoi Gương Thánh Gia(Lc. 2: 22-40)
Lễ Thánh GiuseGiuse! Người Âm Thầm(Mt. 16: 18-21, 24a)
Thánh Phêrô và PhaolôChìa Khóa Nước Trời(Mt. 16: 13-19)
Lễ Truyền TinPhận Tôi Tớ Chúa(Lc. 1: 26-38)
THÁNH CA TIN MỪNG – NĂM C.
XUÂN.
Năm mới kính chúc
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.
Ánh Mắt Chúa Xót Thương
Bao La Lòng Chúa Thương Xót
Bao la Lòng Chúa Thương Xót 2
Ca Lần Hạt Lòng Chúa Thương Xót
Có Một Nỗi Đau
Chúa Gõ Cửa Lòng Con
Giêsu, Đấng Chữa Lành
Hãy Tín Thác Lòng Chúa Thương Xót
Nơi Lòng Thương Xót Của Chúa
Nguyện Chúa Xót Thương
Suối Nguồn Xót Thương
Xin Chúa! Đỡ Nâng Đời Con
ĐỨC MẸ.
Ca Mừng Mẹ Thiên Chúa
Con Dâng Ngàn Hoa
Cùng Mẹ Mân Côi
Dâng Hoa Kính Mẹ
Dâng Mẹ Lời Kinh
Dâng Mẹ Lời Kinh Mân Côi
Hãy Về Bên Mẹ Nam Xuân
Hãy Về Với Mẹ Nam Xuân
Khấn Xin Mẹ Fatima
Kính Dâng Mẹ Fatima
Kinh Đức Mẹ Thánh Thể
Linh Hồn Ngợi Khen Thiên Chúa (Lc. 1)
Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Đức Chúa (Lc. 1)
Mẹ Ơi! Con Về Nơi Đây
Mẹ Ơi! Xin Đoái Thương
Núi Rừng La Vang
Nương Bóng Mẹ Nam Xuân
Với Mẹ, Vì Mẹ Mân Côi
CHA MẸ.
Nguyện xin bình an cho mẹ
CÁC THÁNH.
Anrê Kim Thông
Ca Khen Thánh Monica
Ca Khen Tổng Lãnh Thiên Thần
Ca Mừng Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta
Ca Mừng Thánh Phanxicô Xavie
Cầu Nguyện
Cuộc Đời Mẹ Mary Mackillop
Magnus Thánh Quan Thầy
Mừng Kính Thánh Vincente Ferier
Mừng Thánh Ambrôsiô
Mừng Thánh Gioakim Và Anna
Mừng Thánh Têrêsa
Ngợi Mừng Thánh Augustinô
Thánh Giuse, Đấng Công Chính
Thánh Pio X Giáo Hoàng
Thánh Rosa Lima
CẦU HỒN.
Dâng Chúa các linh hồn
Giờ Phút Ly Biệt 
Khóc Thương Cha
Khúc Phân Ưu
Lễ dâng linh hồn 1
Lễ dâng linh hồn 2
Phận Người
HÔN PHỐI.
Nguyện dâng lên
Thắp sáng tin yêu
THEO ABC.

*
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC) – Huỳnh Minh Kỳ
Ai hay tự hào – Huỳnh Minh Kỳ
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ai muốn theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Anrê Kim Thông – Huỳnh Minh Kỳ
Ánh mắt Chúa xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Bánh hằng sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bao la lòng Chúa thương xót/1- Huỳnh Minh Kỳ
Bao la lòng Chúa thương xót/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Bước chân người gieo giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bước qua cửa hẹp – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Canh tân đời mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cõi lòng ước mơ – Huỳnh Minh Kỳ
Con Chúa hy sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Con chúc tụng Ngài (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Con dâng ngàn hoa – Huỳnh Minh Kỳ
Con đường sự sống – Huỳnh Minh Kỳ
Con khát khao Chúa (Tv. 62) – Huỳnh Minh Kỳ
Con phó linh hồn (Tv. 30) – Huỳnh Minh Kỳ
Con vươn linh hồn (Tv. 24) – Huỳnh Minh Kỳ
Công cuộc tay Chúa (Tv. 137) – Huỳnh Minh Kỳ
Của lễ mùa xuân – Huỳnh Minh Kỳ
*
Chỉ có mình Cha biết thôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chìa khóa Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính Thầy là cây nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính vì tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cho con khát khao – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ ganh tị – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ giả hình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa công minh (Tv. 70) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa chữa người câm điếc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa đến bất ngờ – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa động lòng thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa gõ cửa lòng con – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa Giêsu lên trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là dũng lực (Tv. 17) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là Đấng chăn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là nguồn sự sáng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là sự sáng (Tv. 26) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là thần trí (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa làm phép lạ bánh và cá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa ngự lên trời (Tv. 46) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa ở gần kẻ kêu cầu (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa sẽ chỉ cho con (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa thiện hảo (Tv. 33) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa vào nơi hoang địa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Cồn Huỳnh
Chúc tụng Đức Vua – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Dâng Chúa các linh hồn – Huỳnh Minh Kỳ
Dâng Chúa xuân những tân toan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dâng Mẹ tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ
Dù Thầy đi đâu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dụ ngôn cỏ lùng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Đàn chiên không người chăn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đáp tiếng xin vâng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đấng Cứu Thế giáng sinh (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Đây vườn nho Chúa (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
Đừng lo lắng chi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng quên kỳ công Chúa (Tv. 77) – Huỳnh Minh Kỳ
Đừng sợ! Chính là Thầy đây – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng sợ! Chúa đã phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường chiều Emmau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường lên Canvê – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Giêsu! Đấng chữa lành – Huỳnh Minh Kỳ
Giêsu! Vua chân lý – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Giêsu! Vua thời gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Giêrusalem ngợi khen Chúa (Tv. 147) – Huỳnh Minh Kỳ
Giới răn của Chúa (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
*
Hạnh phúc Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy dọn tâm hồn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy đi rao giảng Tin Mừng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy hành động – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy kính tặng Thiên Chúa (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nghe tiếng Người (Tv. 94) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nhìn lại mình – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy sinh lợi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy sống khiêm nhường – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy sống yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tín thác lòng Chúa thương xót – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy từ bỏ mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tường thuật (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy tha bảy mươi lần bảy – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy yêu mến nhau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hỡi ai gánh nặng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hy sinh vì đàn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Khiêm nhu phục vụ – Huỳnh Minh & Kỳ Đinh Công Huỳnh
Không được phân ly – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Không Thầy con đến với ai – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Khúc ca tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ
*
Lạ lùng thay Danh Chúa (Tv. 8) – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Con mến yêu Ngài – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Xin hãy nhớ (Tv. 24) – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Xin thương con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lạy Ngài! Xin nhớ đến con – Huỳnh Minh Kỳ
Lễ dâng linh hồn/1 – Huỳnh Minh Kỳ
Lễ dâng linh hồn/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Linh hồn ngợi khen (Tv. 145) – Huỳnh Minh Kỳ
Loan tin Chúa Ba Ngôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lòng con thống hối/1 – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng con thống hối/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 67) – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng nhân hậu Ngài (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
*
Mẹ Chúa đến viếng thăm – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mừng Chúa về trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mừng Thánh Têrêsa – Huỳnh Minh Kỳ
*
Này con đi làm vườn nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này là Con Ta yêu dấu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này là Mình Máu Ta ban – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Năm mới kính chúc – Huỳnh Minh Kỳ
Nên duyên trầu cau – Huỳnh Minh Kỳ
Nên một với Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Niềm vui chào đời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Noi gương Thánh Gia – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Nơi con nương thân (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Nơi lòng thương xót của Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Chúa đã gần đến – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nước Thiên Chúa (Tv. 48) – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Trời cho ai – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Trời như hạt giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Ngài là gia nghiệp (TV. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Ngôi Lời đã đến – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ngợi mừng Thánh Augustinô – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện cầu và tỉnh thức – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện dâng lên – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện xin bảy ơn Chúa Thánh Thần – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện xin bình an cho mẹ – Huỳnh Minh Kỳ
Người đã sống lại – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Người mù bên vệ đường – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Những người tìm Chúa (Tv. 23) – Huỳnh Minh Kỳ

Ở lại với Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Phận tôi tớ Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phêrô, con có phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc cho ai vững tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc cho dân Người (Tv. 28) – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc thật giữa đời – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc thay dân tộc (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
*
Rước Chúa lần đầu – Huỳnh Minh Kỳ
*
Sao lại sợ hãi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Suối nguồn nghỉ ngơi (Tv. 22) – Huỳnh Minh Kỳ
Suối nguồn xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Sự sống và sự chết – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sức mạnh Lời Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Ta là Bánh ban sự sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tâm hồn mừng vui – Huỳnh Minh Kỳ
Tấm lòng bao dung – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tiến thân trong luật Ngài (Tv. 118) – Huỳnh Minh Kỳ
Tin vào Con Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tình Ngài thập giá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tỉnh thức nguyện cầu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Tội con Chúa đã thứ tha – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Từ bỏ chính mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Thắp sáng tin yêu – Huỳnh Minh Kỳ
Thân con tội lỗi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Theo ánh sao – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
*
Trả lại cho Thiên Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trái tim trong sạch (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Trinh nữ đầy ơn phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong lề luật Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong sông Giođan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trở về với bụi tro – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Vì Chúa yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ
Viên ngọc quý – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vườn Dầu năm xưa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Xin củng cố niềm tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin chạm vào con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin cho chúng con (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa ban Thần khí – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa bảo toàn (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa cứu con (Tv. 21) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa cứu chữa con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa chữa lành con – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa giữ gìn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa tỏ lòng (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa thi ân (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin hãy ở cùng con (Tv. 90) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Ngài phục hồi (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin nghe lời con nguyện (Tv. 101) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin tình Ngài – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin trợ phù con (Tv. 39) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin vòng tay yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ
*
Yêu mến lề luật Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

ALLELUIA.

*
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC) – Huỳnh Minh Kỳ

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ

*
Ánh mắt Chúa xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Cõi lòng ước mơ – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa gõ cửa lòng con – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nhìn lại mình – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng con thống hối/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Này là Mình Máu Ta ban – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa chữa lành con – Huỳnh Minh Kỳ
Xin tình Ngài – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

MÙA VỌNG.

*
Canh tân đời mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là nguồn sự sáng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy dọn tâm hồn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mẹ Chúa đến viếng thăm – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nguyện cầu và tỉnh thức – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tỉnh thức nguyện cầu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trinh nữ đầy ơn phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong sông Giođan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

MÙA GIÁNG SINH.

*
Đấng Cứu Thế giáng sinh (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Noi gương Thánh Gia – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Ngôi Lời đã đến – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Theo ánh sao – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh

MÙA CHAY.

*
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cho con khát khao – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa vào nơi hoang địa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Cồn Huỳnh
Nên một với Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sự sống và sự chết – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong lề luật Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trở về với bụi tro – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa giữ gìn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

TUẦN THÁNH.

*
Chính vì tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường lên Canvê – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lòng con thống hối/1 – Huỳnh Minh Kỳ
Tình Ngài thập giá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vườn Dầu năm xưa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

MÙA PHỤC SINH.

*
Con đường sự sống – Huỳnh Minh Kỳ
Chính Thầy là cây nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa Giêsu lên trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng chăn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng sợ! Chính là Thầy đây – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng sợ! Chúa đã phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường chiều Emmau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy yêu mến nhau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hy sinh vì đàn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mừng Chúa về trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Người đã sống lại – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc cho ai vững tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Yêu mến lề luật Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

CHÚA BA NGÔI.

*
Loan tin Chúa Ba Ngôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tin vào Con Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.

*
Bánh hằng sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

*
Bao la lòng Chúa thương xót/1- Huỳnh Minh Kỳ
Bao la lòng Chúa thương xót/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Giêsu! Đấng chữa lành – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy tín thác lòng Chúa thương xót – Huỳnh Minh Kỳ
Nơi lòng thương xót của Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Suối nguồn xót thương – Huỳnh Minh Kỳ

CHÚA KITÔ VUA.

*
Chúc tụng Đức Vua – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Giêsu! Vua chân lý – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Giêsu! Vua thời gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

CHÚA THÁNH THẦN.

*
Nguyện xin bảy ơn Chúa Thánh Thần – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa ban Thần khí – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

ĐỨC MẸ.

*
Con dâng ngàn hoa – Huỳnh Minh Kỳ
Đáp tiếng xin vâng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mẹ Chúa đến viếng thăm – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phận tôi tớ Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tâm hồn mừng vui – Huỳnh Minh Kỳ

CÁC THÁNH.

*
Anrê Kim Thông – Huỳnh Minh Kỳ
Chìa khóa Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mừng Thánh Têrêsa – Huỳnh Minh Kỳ
Niềm vui chào đời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ngợi mừng Thánh Augustinô – Huỳnh Minh Kỳ
Phêrô, con có phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

CHA MẸ.

*
Nguyện xin bình an cho mẹ – Huỳnh Minh Kỳ

THIẾU NHI.

*
Rước Chúa lần đầu – Huỳnh Minh Kỳ

TẬN HIẾN.

*
Nên một với Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

HÔN PHỐI.

*
Dâng Mẹ tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ
Không được phân ly – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Khúc ca tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ
Nên duyên trầu cau – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện dâng lên – Huỳnh Minh Kỳ
Thắp sáng tin yêu – Huỳnh Minh Kỳ

CẦU HỒN.

*
Dâng Chúa các linh hồn – Huỳnh Minh Kỳ
Lễ dâng linh hồn/1 – Huỳnh Minh Kỳ
Lễ dâng linh hồn/2 – Huỳnh Minh Kỳ

THÁNH VỊNH.

*
Con chúc tụng Ngài (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Con khát khao Chúa (Tv. 62) – Huỳnh Minh Kỳ
Con phó linh hồn (Tv. 30) – Huỳnh Minh Kỳ
Con vươn linh hồn (Tv. 24) – Huỳnh Minh Kỳ
Công cuộc tay Chúa (Tv. 137) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa công minh (Tv. 70) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là dũng lực (Tv. 17) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là sự sáng (Tv. 26) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là thần trí (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa ngự lên trời (Tv. 46) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa ở gần kẻ kêu cầu (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa sẽ chỉ cho con (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa thiện hảo (Tv. 33) – Huỳnh Minh Kỳ
Đấng Cứu Thế giáng sinh (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Đây vườn nho Chúa (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
Đừng quên kỳ công Chúa (Tv. 77) – Huỳnh Minh Kỳ
Giêrusalem ngợi khen Chúa (Tv. 147) – Huỳnh Minh Kỳ
Giới răn của Chúa (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy kính tặng Thiên Chúa (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nghe tiếng Người (Tv. 94) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy tường thuật (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Lạ lùng thay Danh Chúa (Tv. 8) – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Xin hãy nhớ (Tv. 24) – Huỳnh Minh Kỳ
Linh hồn ngợi khen (Tv. 145) – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 67) – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng nhân hậu Ngài (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Nơi con nương thân (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Thiên Chúa (Tv. 48) – Huỳnh Minh Kỳ
Ngài là gia nghiệp (TV. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) – Huỳnh Minh Kỳ
Những người tìm Chúa (Tv. 23) – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc cho dân Người (Tv. 28) – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc thay dân tộc (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
Suối nguồn nghỉ ngơi (Tv. 22) – Huỳnh Minh Kỳ
Tiến thân trong luật Ngài (Tv. 118) – Huỳnh Minh Kỳ
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Trái tim trong sạch (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin cho chúng con (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa bảo toàn (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa cứu con (Tv. 21) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa tỏ lòng (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa thi ân (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin hãy ở cùng con (Tv. 90) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Ngài phục hồi (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin nghe lời con nguyện (Tv. 101) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin trợ phù con (Tv. 39) – Huỳnh Minh Kỳ

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Ai hay tự hào – Huỳnh Minh Kỳ
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ai muốn theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bước chân người gieo giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bước qua cửa hẹp – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Canh tân đời mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Con Chúa hy sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Con đường sự sống – Huỳnh Minh Kỳ
Chỉ có mình Cha biết thôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính Thầy là cây nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ ganh tị – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ giả hình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa chữa người câm điếc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa đến bất ngờ – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa động lòng thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa làm phép lạ bánh và cá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dù Thầy đi đâu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dụ ngôn cỏ lùng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đàn chiên không người chăn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng lo lắng chi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hạnh phúc Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy dọn tâm hồn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy đi rao giảng Tin Mừng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy hành động – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy sinh lợi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy sống khiêm nhường – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy sống yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy từ bỏ mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tha bảy mươi lần bảy – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy yêu mến nhau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hỡi ai gánh nặng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hy sinh vì đàn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Khiêm nhu phục vụ – Huỳnh Minh & Kỳ Đinh Công Huỳnh
Không được phân ly – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Không Thầy con đến với ai – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lạy Chúa! Con mến yêu Ngài – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Xin thương con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lạy Ngài! Xin nhớ đến con – Huỳnh Minh Kỳ
Này con đi làm vườn nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này là Con Ta yêu dấu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này là Mình Máu Ta ban – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nước Chúa đã gần đến – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nước Trời cho ai – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Trời như hạt giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Người mù bên vệ đường – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ở lại với Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phêrô, con có phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc cho ai vững tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc thật giữa đời – Huỳnh Minh Kỳ
Sao lại sợ hãi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sự sống và sự chết – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sức mạnh Lời Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ta là Bánh ban sự sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tấm lòng bao dung – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tình Ngài thập giá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tội con Chúa đã thứ tha – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Từ bỏ chính mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Thân con tội lỗi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trả lại cho Thiên Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì Chúa yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Viên ngọc quý – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin củng cố niềm tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin chạm vào con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa cứu chữa con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin vòng tay yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ

XUÂN.

*
Của lễ mùa xuân – Huỳnh Minh Kỳ
Dâng Chúa xuân những tân toan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Năm mới kính chúc – Huỳnh Minh Kỳ
*
*
*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.)

*
Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s