*Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Nguồn: thanhcavietnam.net
(*) (Imprimatur Gp.Nha Trang: 06.02.2012)

NHẬP LỄ.
+
Ai được vào (Tv. 14)
Ai yêu mến Thầy
Con cần Chúa *
Con hân hoan đi tìm
Con người mới
Con sẽ ca mừng (Tv. 26)
Chúa dạy
Chung tiếng lòng *
Chúng con là ánh sáng 
Đạo yêu thương
Đây Nước Trời (Dân ca Nghệ Tĩnh)
Đến với con *
Đường Thập giá *
Đường lên trời
Giữa nơi đền thánh (Tv. 47)
Hân hoan
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 150)
Hãy đến với anh em
Hãy lắng nghe
Hãy nên thánh
Hãy vào (Tv. 99)
Hoa trái 
Hội Thánh Chúa
Hừng đông (Tv. 118)
Kiện toàn luật xưa
Lên đền
Lời Chúa
Lời Chúa là đèn
Lời chúc tụng 
Nào ta cùng đến
Nào ta hân hoan (Tv. 83)
Nào về đây *
Nên một
Nên một trong Chúa
Niềm vui dâng cao
Ngay từ rạng đông (Tv. 62)
Ngày Chúa Nhật
Ngọc quý Nước Trời 
Nguồn ánh sáng
Người công chính (Tv. 32)
Nguyện Ngài thương
Sinh trái thơm ngon
Ta cùng nhau
Ta hát
Tôi vui mừng *
Từ rạng đông (Tv. 112)
Theo Chúa
Thực hành Lời Chúa
Vác Thánh giá
Vào đền thờ
Về nơi đây 1
Xin mở cửa (Tv. 117)
Xin nâng con chỗi dậy 
Xin nâng đỡ con
Yêu mến Chúa
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
+
ALLELUIA.
Alleluia 4
+
Bởi vì Chúa (Tv. 21)
Con sẽ lãnh chén cứu độ (Tv. 115)
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61)
Chúa biểu dương (Tv. 97)
Chúa chúc lành (Tv. 28)
Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125)
Chúa đỡ nâng (Tv. 53)
Chúa hiển trị (Tv. 92)
Chúa là sự sáng (Tv. 26)
Chúa ở gần (Tv. 144)
Giới răn Chúa (Tv. 18)
Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117)
Hãy nhảy mừng (Is. 12) *
Hoàng Hậu đứng bên hữu
Hướng tâm hồn lên (Tv. 24)
Lòng Ngài nhân ái (Tv. 84)
Lưỡi tôi (Tv. 136)
Này là dòng dõi 3 (Tv. 23)
Sự công chính (Tv. 71) *
DÂNG LỄ.
+
Bánh rượu
Con dâng lên Ngài 
Con không có gì
Con tiến dâng
Con xin dâng
Con xin tiến dâng
Cùng tấm bánh
Cuộc đời hôm nay
Dâng lễ ngày xuân
Dâng lên Ngài *
Dâng người cha *
Dâng những yếu hèn
Dâng tiến
Dâng tuổi xuân *
Đây là bánh
Đời cần lao
Hai trái tim
Hãy dâng lên
Lao công
Lễ vật hòa bình *
Lễ vật niềm tin
Lễ vật phục vụ *
Lễ vật tình yêu *
Lễ vật thống hối *
Lúa đơm bông
Nầy là tấm bánh
Như áng hương Trầm
Tựa hạt miến *
Thánh lễ tạ ơn *
Thân lúa miến *
Trên dĩa thánh
Trên Thập giá
Về đi
Xin cho lời con
Xin dâng Chúa
Xin dâng lên 1
Xin dâng lên 2
Xin dâng lên 6
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
+
Ai nghe Lời Chúa
Ai tách tôi
Ánh mắt của Chúa
Ánh sáng Chúa
Bác ái chân thật
Bài ca Đức Ái
Bánh thiêng liêng
Bánh trường sinh
Bao giờ gặp Ngài
Bát phúc *
Cảm thông
Con đã một đời
Con mong một điều *
Con muốn
Con nguyện yêu Chúa
Con như đàn nai (Tv. 41)
Con phó mình cho Cha
Con sẵn sàng
Con tin Đức Kitô
Con vẫn tin Ngài
Con xin đến *
Con xin trao về Chúa
Còn tình nào lớn hơn
Công chính, chân thật
Cúi lạy Ngài *
Cúi xin Ngài
Cuộc đời ôi đẹp sao
Chúa biến hình *
Chúa biết rõ mọi điều
Chúa cấm con thất vọng *
Chúa đã yêu con
Chúa gọi mời con đến
Chúa kêu gọi
Chúa là đường
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) *
Chúa là hạnh phúc
Chúa là tình yêu 
Chúa liên kết
Chúa nhân ái
Chúa ở bên con *
Chúa rất nhân từ
Chúa sẽ đền bù *
Chúa sống trong con
Chúa sống trong tôi *
Chúa vẫn thánh hóa *
Chúa yêu ta
Chứng nhân
Dâng lời ca ngợi (Tv 112)
Dù khi ăn khi uống
Đây Chiên Thiên Chúa
Đến với con
Đến với Người
Đến với Ta *
Đi trên sóng nước
Đừng bỏ rơi
Đừng lo ngày mai *
Đừng lo ngày mai
Đừng nghe suông
Đừng sợ
Đừng thất vọng
Đường dài nhất
Đường Thánh giá 1
Đường Thánh giá 2
Giáo lý mới *
Hai người con
Hạnh phúc trần gian
Hãy cho đi *
Hãy đến dự tiệc cưới
Hãy đến với Chúa *
Hãy đi 1
Hãy đón mời
Hãy mở rộng tâm hồn
Hãy nên trọn lành
Hãy nói thật lòng
Hãy nhận mình
Hãy quỳ xuống *
Hãy sống khiêm nhường
Hãy thắp lên
Hãy thờ lạy
Hãy vào cửa hẹp *
Hồn con mong Ngài (Tv. 41) *
Kinh hòa bình 1 *
Kinh hòa bình/2 *
Khí cụ bình an
Lạy Chúa, con chẳng đáng
Lạy Chúa Giêsu
Lạy Chúa nhân từ
Lòng mạnh tin *
Lời của Chúa 1
Lời Chúa 2
Lời Ngài thánh hóa
Luật yêu thương
Lửa thiêng
Lương thực thiên thần
Matthêu người thu thuế
Muối và ánh sáng
Mười cô trinh nữ *
Này Ngài đã đến
Nếu con có Đức Tin
Nếu không có Chúa
Nếu trong đời 
Niềm vui
No ân tình Chúa
Nơi nào
Nước Trời lan rộng
Nương tựa Chúa (Tv. 117)
Ngài cho con
Ngài đến *
Ngài là Đường *
Ngài yêu thương con
Người đến 1
Người đưa tôi đi (Tv. 22)
Người là Thiên Chúa
Người ở bên tôi
Người phụ nữ ngoại tình
Nhà xây trên đá
Như Manna
Như nai tìm suối (Tv. 41) *
Những nén bạc
Những người làm vườn nho
Ôi thân phận người *
Phải hy sinh
Phù hoaCN 8A TN
Rộng tình tha thứ *
Sống hết tình
Sự yếu hèn của con
Tạ ơn 
Tám mối phúc
Tay sạch lòng thanh
Tìm chính Chúa
Tìm Nước Chúa
Tìm Nhan Thánh Chúa
Tin nơi Chúa
Tin vào tình Chúa *
Tình Chúa yêu thương
Tình Ngài thương con
Tình yêu Chúa
Tình yêu luôn cúi xuống
Tha thứ 1
Tha thứ 2 *
Thần khí và Sự sống
Thần tượng của con
Thầy là cây nho
Thiên Chúa của con
Trái Tim Chúa Giêsu *
Trái tim tinh tuyền
Trước khi
Văn minh tình thương
Xây nhà trên đá
Xin ban Đức Tin
Xin ban thêm lòng tin *
Xin cho con
Xin cho con dám
Xin đến với con 1
Xin đến với con 2 
Xin đoái nhìn chúng con *
Xin giải thoát con
Xin giữ con *
Xin nâng đỡ con
Xin Ngài 
Xin Ngài nhìn đến (Tv. 79)
Xin Ngài thánh hóa 
Xin tạ ơn
Yêu Chúa muộn màng *
Yêu thương
 THÁNH CA TIN MỪNG.
+
Có Đấng đến sau tôi (Mc. 1)
Chúa chịu phép rửa
Đừng lo ngày mai (Mt. 6) *
KẾT LỄ.
+
Bài ca phục vụ *
Con Chúa bình an
Đi phục vụ
Lễ đã xong
Lễ hết *
Tạ ơn Chúa
Thánh hóa gia đình *
Thánh lễ cuộc đời
Thánh lễ cuộc đời 2 *
Xin dâng lời
Xin Ngài dạy con
MÙA VỌNG.
+
Đừng ngủ yên *
Hãy Dọn Đường
Hãy sẵn sàng *
Hãy sửa đường *
Hỡi dân Xion *
Lạy Chúa xin ngự đến
Mừng vui lên 1 *
Nào cùng vui lên 1 *
Nào hỡi dân Xion *
Nào tỉnh thức *
Ngày Chúa đến *
Ôi Thiên Chúa của con
Tầng trời cao
Tầng trời cao ơi *
Trong rừng sâu *
Vui Lên *
MÙA GIÁNG SINH.
+
Ba Vua *
Chúa đến rồi *
Chúng ta lên đường *
Chuông mừng *
Dâng Lễ Giáng Sinh *
Đây tin vui *
Giáng Sinh về
Mục đồng ca *
Mừng Giáng Sinh
Mừng vui lên 2 *
Nào ta hòa ca *
Niềm vui Giáng Sinh *
Noel nay đã về *
Noel về 1 *
Ngôi sao sáng
Nhìn ngôi sao
Nhìn sao đêm
Tâm tình hòa bình 1 *
Tâm Tình Hoà Bình 2 *
Theo Ba Vua *
Xin dâng lên
MÙA CHAY – TUẦN THÁNH.
+
Bụi tro *
Các trẻ Do Thái *
Con đắc tội *
Chờ Đến Bao Giờ *
Chúa khát
Đau khổ của người tin
Đức Kitô hiến tế
Đức Kitô thánh hiến
Đừng cứng lòng nữa *
Đừng xé áo *
Hãy đổi đời *
Hãy quay về 1 *
Hãy quay về 2
Hãy trở về 1 *
Hãy trở về 2 *
Hãy trở về 3
Hãy trở về 4
Hãy xé nát
Hãy xé tâm hồn 1 *
Hãy xé tâm hồn 2 *
Hoan Hô Con Vua Davit *
Lạy Đức Ki tô 
Lửa Xô-đô-ma *
Mùa Chay *
Mùa Chay 40 ngày
Nay Con Trở Về *
Ninivê, hãy trở về
Ngày nào ta bị treo lên *
Ngày về *
Phù hoa *
Suy tôn Thánh giá 
Tâm hồn trong trắng *
Tội con
Thánh Giá *
Thân bụi tro *
Thời sám hối *
Trái tim mới *
Trái tim tinh tuyền *
Trên con đường trở về *
Trở về với Chúa
Xin dủ tình
Xin mở lượng từ bi *
Xin rửa con
Xin thương xót
+
TUẦN THÁNH.
Suy tôn Thánh Giá *
MÙA PHỤC SINH.
+
Ca mừng Chúa Phục Sinh *
Chúa đã Phục Sinh *
Chúa đã sống lại 1 *
Chúa đã sống lại 2 *
Chúa đã sống lại 3 *
Chúa sống lại *
Đừng đứng đó
Hôm nay mừng Chúa lên trời *
Kèn vang *
Một ngày mới *
Mừng vui lên *
Nào cùng vui lên *
Nầy Chúa đã sống lại *
Này Thần Linh Chúa *
Thánh lễ cuộc đời 2 *
Thầy sẽ ở cùng các con *
THIÊN CHÚA.
+
CHÚA BA NGÔI.
Con tin mến
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.
Người ơi mau tới *
Về nơi đây 2 *
+
MÌNH MÁU THÁNH.
Đi khắp thế gian (Tv. 95)
+
CHÚA THÁNH THẦN.
Nguyện xin Thánh Thần *
Xin sai Thánh Thần
ĐỨC MẸ.
+
Dâng Mẹ
Lòng Mẹ từ nhân *
Mẹ hiệp thông cứu chuộc *
Mẹ về Trời *
Xin Vâng 1 *
Xin vâng 2 *
CÁC THÁNH.
+
Con cảm tạ Chúa
Đoàn người anh dũng
Lạy Cha Giuse
Mừng hai Thánh Tông đồ
Niềm tin kiêu hùng
Thánh Giuse bạn Đức Nữ Trinh
Thánh Vịnh 23
Thánh Vịnh 138
Thiên Thần Chúa
CHA MẸ.
+
Bao la tình mẹ
Công ơn cha mẹ *
Mẹ của con
Nhớ về Tổ Tiên *
Phận làm con *
Trái tim người mẹ *
CẦU HỒN.
+
Con xin dâng 2 *
Con xin vâng
Cuộc đời trần gian *
Hãy nhìn cuộc đời *
Ngày mai đó *
Người ra đi *
Nghĩa đường Phục Sinh *
Trên Thập giá
Xin Chúa thương *
Xin vĩnh biệt *
TẬN HIẾN.
+
Cầu cho Linh Mục *
Chính Chúa chọn con *
Chúa là gia nghiệp *
Hiến lễ đời con *
Linh mục thượng tế
Này con xin đến *
Niềm vui thánh hiến *
Nữ Vương Linh Mục
Thánh Giá vinh quang
Thánh hóa Linh mục *
Xin Ngài dạy con *
Xin sai con đi *
HÔN PHỐI.
+
Cuộc tình đã nên duyên *
Cuộc tình xưa *
Đường vào tình yêu *
Hai trái tim
Hôn Ước *
Lễ dâng hôm nay *
Này đây *
Tình ca dâng Mẹ *
TRUYỀN GIÁO.
+
Đẹp thay *
Vinh quang những bước chân *
XUÂN.
+
Xin ơn an bình
Xuân đến đây rồi *
THIẾU NHI.
+
Con không có gì 2 *
Chúa Giêsu và trẻ nhỏ *
Chung nhịp bước *
Nầy đoàn em bé *
Niềm vui lớn lao *
Ngày của Chúa *
Với bước chân bé nhỏ *
NHẠC SINH HOẠT ĐOÀN THỂ.
+
Đừng ngồi đó
NHẬP LỄ. 29

*
Ai được vào (Tv. 14) – Mi Trầm
Ai yêu mến Thầy – Mi Trầm
Con cần Chúa – Mi Trầm
Con hân hoan đi tìm – Mi Trầm
Con người mới – Mi Trầm
Con sẽ ca mừng (Tv. 26) – Mi Trầm
Chúa dạy – Mi Trầm
Chung tiếng lòng – Mi Trầm
Chúng con là ánh sáng – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu) 
Đạo yêu thương – Mi Trầm
Đây Nước Trời (Dân ca Nghệ Tĩnh) – Mi Trầm
Đường Thập giá – Mi Trầm
Đường lên trời – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Giữa nơi đền thánh (Tv. 47) – Mi Trầm
Hân hoan – Mi Trầm
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 150) – Mi Trầm
Hãy đến với anh em – Mi Trầm
Hãy lắng nghe – Mi Trầm
Hãy nên thánh – Mi Trầm
Hãy vào (Tv. 99) – Mi Trầm
Hoa trái – Mi Trầm (ý: Mẹ Têrêxa Calcutta)
Hội Thánh Chúa – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Hừng đông (Tv. 118) – Mi Trầm
Kiện toàn luật xưa – Mi Trầm
Lên đền – Mi Trầm
Lời Chúa – Mi Trầm
Lời Chúa là đèn – Mi Trầm
Lời chúc tụng – Mi Trầm
Nào ta cùng đến – Mi Trầm
Nào ta hân hoan (Tv. 83) – Mi Trầm
Nào về đây – Mi Trầm
Nên một – Mi Trầm
Nên một trong Chúa – Mi Trầm
Niềm vui dâng cao – Mi Trầm
Ngay từ rạng đông (Tv. 62) – Mi Trầm
Ngày Chúa Nhật – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Ngọc quý Nước Trời – Mi Trầm
Nguồn ánh sáng – Mi Trầm
Người công chính (Tv. 32) – Mi Trầm
Nguyện Ngài thương – Mi Trầm
Sinh trái thơm ngon – Mi Trầm
Ta cùng nhau – Mi Trầm
Ta hát – Mi Trầm
Tôi vui mừng – Mi Trầm
Từ rạng đông (Tv. 112) – Mi Trầm
Theo Chúa – Mi Trầm
Thực hành Lời Chúa – Mi Trầm
Vác Thánh giá – Mi Trầm
Vào đền thờ – Mi Trầm
Về nơi đây/1 – Mi Trầm
Xin mở cửa (Tv. 117) – Mi Trầm
Xin nâng con chỗi dậy – Mi Trầm
Xin nâng đỡ con – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Yêu mến Chúa – Mi Trầm

 DÂNG LỄ. 

*
Bánh rượu – Mi Trầm
Con dâng lên Ngài – Mi Trầm
Con không có gì – Mi Trầm
Con tiến dâng – Mi Trầm
Con xin dâng – Mi Trầm
Con xin tiến dâng – Mi Trầm
Cùng tấm bánh – Mi Trầm
Cuộc đời hôm nay – Mi Trầm
Dâng lên Ngài – Mi Trầm
Dâng người Cha – Mi Trầm
Dâng những yếu hèn – Mi Trầm
Dâng tiến – Mi Trầm
Dâng tuổi xuân – Mi Trầm
Đây là bánh – Mi Trầm
Hai trái tim – Mi Trầm
Hãy dâng lên – Mi Trầm
Lao công – Mi Trầm
Lễ vật hòa bình – Mi Trầm
Lễ vật niềm tin – Mi Trầm
Lễ vật phục vụ – Mi Trầm
Lễ vật tình yêu – MI Trầm
Lễ vật thống hối – Mi Trầm
Lúa đơm bông – Mi Trầm
Nầy là tấm bánh – Mi Trầm
Tựa hạt miến – Mi Trầm
Thánh lễ tạ ơn – Mi Trầm (lời: Hồng Diễm)
Thân lúa miến – Mi Trầm
Trên dĩa thánh – Mi Trầm
Trên Thập giá – Mi Trầm
Về đi – Mi Trầm
Xin cho lời con – Mi Trầm
Xin dâng Chúa – Mi Trầm
Xin dâng lên/1 – Mi Trầm
Xin dâng lên/2 – Mi Trầm

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ. 

*
Ai nghe Lời Chúa – Mi Trầm
Ai tách tôi – Mi Trầm
Ánh mắt của Chúa – Mi Trầm (lời: Ngọc Diệp)
Ánh sáng Chúa – Mi Trầm
Bài ca Đức Ái – Mi Trầm
Bánh thiêng liêng – Mi Trầm
Bánh trường sinh – Mi Trầm
Bao giờ gặp Ngài – Mi Trầm
Bát phúc – Mi Trầm
Cảm thồng – Mi Trầm
Con đã một đời – Mi Trầm
Con mong một điều – Mi Trầm
Con muốn – Mi Trầm
Con nguyện yêu Chúa – Mi Trầm
Con như đàn nai (Tv. 41) – Mi Trầm
Con phó mình cho Cha – Mi Trầm (ý: Charles de Foucauld)
Con sẵn sàng – Mi Trầm
Con tin Đức Kitô – Mi Trầm
Con vẫn tin Ngài – Mi Trầm
Con xin trao về Chúa – Mi Trầm
Còn tình nào lớn hơn – Mi Trầm
Công chính, chân thật – Mi Trầm
Cúi lạy Ngài – Mi Trầm
Cúi xin Ngài – Mi Trầm
Cuộc đời ôi đẹp sao – Mi Trầm
Chúa biến hình – Mi Trầm
Chúa biết rõ mọi điều – Mi Trầm
Chúa cấm con thất vọng – Mi Trầm (ý: Charles de Foucauld)
Chúa đã yêu con – Mi Trầm
Chúa gọi mời con đến – Mi Trầm
Chúa kêu gọi – Mi Trầm
Chúa là đường – Mi Trầm
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15) – Mi Trầm
Chúa là hạnh phúc – Mi Trầm
Chúa là tình yêu – Mi Trầm
Chúa liên kết – Mi Trầm
Chúa nhân ái – Mi Trầm
Chúa ở bên con – Mi Trầm
Chúa rất nhân từ – Mi Trầm
Chúa sẽ đền bù – Mi Trầm (ý: Nguyễn Văn Độ)
Chúa sống trong con – Mi Trầm
Chúa sống trong tôi – Mi Trầm
Chúa vẫn thánh hóa – Mi Trầm
Chúa yêu ta – Mi Trầm
Chứng nhân – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Dâng lời ca ngợi (Tv. 112) – Mi Trầm
Dù khi ăn khi uống – Mi Trầm
Đây Chiên Thiên Chúa – Mi Trầm
Đến với con – Mi Trầm
Đến với Người – Mi Trầm
Đến với Ta – Mi Trầm
Đi trên sóng nước – Mi Trầm
Đừng bỏ rơi – Mi Trầm
Đừng lo ngày mai – Mi Trầm
Đừng nghe suông – Mi Trầm
Đừng sợ – Mi Trầm
Đừng thất vọng – Mi Trầm
Đường dài nhất – Mi Trầm
Đường Thánh giá/1 – Mi Trầm (ý: Michel Quoist)
Đường Thánh giá/2 – Mi Trầm
Giáo lý mới – Mi Trầm
Hai người con – Mi Trầm
Hạnh phúc trần gian – Mi Trầm
Hãy cho đi – Mi Trầm
Hãy đến dự tiệc cưới – Mi Trầm
Hãy đến với Chúa – Mi Trầm (ý: Sévère de Thrace)
Hãy đi/1 – Mi Trầm
Hãy đón mời – Mi Trầm (ý: Cha Piô)
Hãy mở rộng tâm hồn – Mi Trầm
Hãy nên trọn lành – Mi Trầm
Hãy nói thật lòng – Mi Trầm
Hãy nhận mình – Mi Trầm
Hãy quỳ xuống – Mi Trầm
Hãy sống khiêm nhường – Mi Trầm
Hãy thắp lên – Mi Trầm
Hãy thờ lạy – Mi Trầm
Hãy vào cửa hẹp – Mi Trầm
Hồn con mong Ngài (Tv. 41) – Mi Trầm
Kinh hòa bình/1 – Mi Trầm
Kinh hòa bình/2 – Mi Trầm
Khí cụ bình an – Mi Trầm (ý: Thánh Phanxicô)
Lạy Chúa, con chẳng đáng – Mi Trầm
Lạy Chúa Giêsu – Mi Trầm
Lạy Chúa nhân từ – Mi Trầm (ý: Têrêxa Hài Đồng Giêsu)
Lòng mạnh tin – Mi Trầm
Lời của Chúa/1 – Mi Trầm
Lời Chúa/2 – Mi Trầm
Lời Ngài thánh hóa – Mi Trầm
Luật yêu thương – Mi Trầm
Lửa thiêng – Mi Trầm
Lương thực thiên thần – Mi Trầm
Matthêu người thu thuế – Mi Trầm
Muối và ánh sáng – Mi Trầm
Mười cô trinh nữ – Mi Trầm
Này Ngài đã đến – Mi Trầm
Nếu con có Đức Tin – Mi Trầm
Nếu không có Chúa – Mi Trầm
Nếu trong đời – Mi Trầm
Niềm vui – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
No ân tình Chúa – Mi Trầm
Nơi nào – Mi Trầm
Nước Trời lan rộng – Mi Trầm
Nương tựa Chúa (Tv. 117) – Mi Trầm
Ngài cho con – Mi Trầm
Ngài đến – Mi Trầm
Ngài là Đường – Mi Trầm
Ngài yêu thương con – Mi Trầm
Người đến/1 – Mi Trầm
Người đưa tôi đi (Tv. 22) – Mi Trầm
Người là Thiên Chúa – Mi Trầm
Người ở bên tôi – Mi Trầm
Người phụ nữ ngoại tình – Mi Trầm
Nhà xây trên đá – Mi Trầm
Như Manna – Mi Trầm
Như nai tìm suối (Tv. 41) – Mi Trầm
Những nén bạc – Mi Trầm
Những người làm vườn nho – Mi Trầm
Ôi thân phận người – Mi Trầm
Phải hy sinh – Mi Trầm
Rộng tình tha thứ – Mi Trầm
Sống hết tình – Mi Trầm
Sự yếu hèn của con – Mi Trầm
Tạ ơn – Mi Trầm
Tám mối phúc – Mi Trầm
Tay sạch lòng thanh – Mi Trầm
Tìm chính Chúa – Mi Trầm
Tìm Nước Chúa – Mi Trầm
Tìm Nhan Thánh Chúa – Mi Trầm
Tin nơi Chúa – Mi Trầm
Tin vào tình Chúa – Mi Trầm
Tình Chúa yêu thương – Mi Trầm
Tình Ngài thương con – Mi Trầm
Tình yêu Chúa – Mi Trầm (ý: Thánh Catarina Xiêna)
Tình yêu luôn cúi xuống – Mi Trầm (lời: Têrêxa Calcutta)
Tha thứ/1 – Mi Trầm
Tha thứ/2 – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Thần khí và Sự sống – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Thần tượng của con – Mi Trầm
Thầy là cây nho – Mi Trầm
Thiên Chúa của con – Mi Trầm (ý: Newman)
Trước khi – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Văn minh tình thương – Mi Trầm
Xin ban Đức Tin – Mi Trầm (ý: Nguyễn Văn Siêu)
Xin ban thêm lòng tin – Mi Trầm
Xin cho con – Mi Trầm
Xin cho con dám – Mi Trầm
Xin đến với con/1 – Mi Trầm
Xin đến với con/2 – Mi Trầm
Xin giải thoát con – Mi Trầm
Xin giữ con – Mi Trầm (ý: Karl Rahner)
Xin nâng đỡ con – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Xin Ngài – Mi Trầm
Xin Ngài nhìn đến (Tv. 79) – Mi Trầm
Xin Ngài thánh hóa – Mi Trầm
Xin tạ ơn – Mi Trầm
Yêu Chúa muôn màng – Mi Trầm (ý: Thánh Augustino)
Yêu thương – Mi Trầm

 KẾT LỄ. 

*
Bài ca phục vụ – Mi Trầm
Con Chúa bình an – Mi Trầm
Đi phục vụ – Mi Trầm
Lễ đã xong – Mi Trầm
Lễ hết – Mi Trầm
Tạ ơn Chúa – Mi Trầm
Thánh lễ cuộc đời – Mi Trầm
Xin dâng lời – Mi Trầm
Xin Ngài dạy con – Mi Trầm (lời: Thánh Inhaxiô)

MÙA VỌNG.

*
Đừng ngủ yên – Mi Trầm
Hãy sẵn sàng – Mi Trầm
Hãy sửa đường – Mi Trầm
Hỡi dân Xion – Mi Trầm
Lạy Chúa xin ngự đến – Mi Trầm
Mừng vui lên – Mi Trầm
Nào cùng vui lên – Mi Trầm
Nào hỡi dân Xion – Mi Trầm
Nào tỉnh thức – Mi Trầm
Ngày Chúa đến – Mi Trầm
Ôi Thiên Chúa của con – Mi Trầm
Tầng trời cao – Mi Trầm
Trong rừng sâu – Mi Trầm
Vui lên – Mi Trầm

MÙA GIÁNG SINH. 

*
Ba Vua – Mi Trầm
Chúa đến rồi – Mi Trầm
Chúng ta lên đường – Mi Trầm
Chuông mừng – Mi Trầm
Dâng lễ Giáng Sinh – Mi Trầm
Đây tin vui – Mi Trầm
Giáng Sinh về – Mi Trầm
Mục đồng ca – Mi Trầm
Mừng Giáng Sinh – Mi Trầm
Mừng vui lên/2 – Mi Trầm
Nào ta hòa ca – Mi Trầm
Niềm vui Giáng Sinh – Mi Trầm
Noel nay đã về – Mi Trầm
Noel về – Mi Trầm
Ngôi sao sáng – Mi Trầm
Nhìn ngôi sao – Mi Trầm
Nhìn sao đêm – Mi Trầm
Tâm tình hòa bình/1 – Mi Trầm
Tâm tình hòa bình/2 – Mi Trầm
Theo Ba Vua – Mi Trầm
Xin dâng lên – Mi Trầm

MÙA CHAY.  

*
Bụi tro – Mi Trầm
Các trẻ Do Thái – Mi Trầm
Con đắc tội – Mi Trầm
Chờ đến bao giờ – Mi Trầm
Chúa khát – Mi Trầm
Đau khổ của người tin – Mi Trầm
Đức Kitô hiến tế – Mi Trầm
Đức Kitô thánh hiến – Mi Trầm
Đừng cứng lòng nữa – Mi Trầm
Đừng xé áo – Mi Trầm
Hãy đổi đời – Mi Trầm
Hãy quay về/1 – Mi Trầm
Hãy quay về/2 – Mi Trầm
Hãy trở về/1 – Mi Trầm
Hãy trở về/2 – Mi Trầm
Hãy trở về/3 – Mi Trầm
Hãy trở về/4 – Mi Trầm
Hãy xé nát – Mi Trầm
Hãy xé tâm hồn/1 – Mi Trầm
Hãy xé tâm hồn/2 – Mi Trầm
Hoan hô con Vua Đavít – Mi Trầm
Lạy Đức Ki tô – Mi Trầm
Lửa Xôđôma – Mi Trầm
Mùa Chay – Mi Trầm
Mùa Chay 40 ngày – Mi Trầm
Nay con trở về – Mi Trầm
Ninivê, hãy trở về – Mi Trầm
Ngày nào ta bị treo lên – Mi Trầm
Ngày về – Mi Trầm
Phù hoa – Mi Trầm
Suy tôn Thánh giá – Mi Trầm
Tâm hồn trong trắng – Mi Trầm
Tội con – Mi Trầm
Thánh giá – Mi Trầm (ý: René Pageau)
Thân bụi tro – Mi Trầm 
Thời sám hối – Mi Trầm
Trái tim mới – Mi Trầm
Trái tim tinh tuyền – Mi Trầm
Trên con đường trở về – Mi Trầm
Trở về với Chúa – Mi Trầm
Xin dủ tình – Mi Trầm
Xin mở lượng từ bi – Mi Trầm
Xin rửa con – Mi Trầm
Xin thương xót – Mi Trầm

MÙA PHỤC SINH. 

*
Ca mừng Chúa phục sinh – Mi Trầm
Chúa đã phục sinh – Mi Trầm
Chúa đã sống lại/1 – Mi Trầm
Chúa đã sống lại/2 – Mi Trầm
Chúa đã sống lại/3 – Mi Trầm
Chúa sống lại – Mi Trầm
Hôm nay mừng Chúa lên trời – Mi Trầm
Kèn vang – Mi Trầm
Một ngày mới – Mi Trầm
Mừng vui lên – Mi Trầm
Nào cùng vui lên – Mi Trầm
Nầy Chúa đã sống lại – Mi Trầm
Thầy sẽ ở cùng các con – Mi Trầm

CHÚA BA NGÔI. 

*
Con tin mến – Mi Trầm
Nào ta đến/2 – Mi Trầm
Thiên Chúa Ba Ngôi – Mi Trầm
Vinh Danh Thiên Chúa Ba Ngôi – Mi Trầm

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.

*
Con quỳ đây – Mi Trầm
Chúa còn hấp hối – Mi Trầm
Chúa giang tay chờ – Mi Trầm
Dâng mình cho Thánh Tâm – Mi Trầm
Đây Trái Tim Chúa – Mi Trầm
Hãy đến tôn thờ – Mi Trầm
Lạy Trái Tim Chúa – Mi Trầm
Nào ta mau đến – Mi Trầm
Người ơi mau tới – Mi Trầm
Nhiệm tích Tình Yêu – Mi Trầm
Tình Chúa thương con – Mi Trầm
Thánh Tâm Chúa – Mi Trầm
Thánh Tâm Chúa Giêsu – Mi Trầm
Thinh lặng – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Trái tim Chúa Giêsu – Mi Trầm
Trái tim Chúa mở ra – Mi Trầm
Về nơi đây/2 – Mi Trầm 
Vì chúng ta – Mi Trầm

CHÚA THÁNH THẦN.

*
Chúa Thánh Thần – Mi Trầm
Đoàn con hôm nay – Mi Trầm
Nầy Thần Linh Chúa – Mi Trầm
Nguyện xin Thánh Thần – Mi Trầm
Xin Ngài ngự đến – Mi Trầm

ĐỨC MẸ.

*
Bên Mẹ – Mi Trầm
Cầu cho Giáo phận – Mi Trầm
Con đến với Mẹ – Mi Trầm
Con đến xin Mẹ – Mi Trầm
Đức Mẹ phù hộ – Mi Trầm
Hãy ngước trông lên Mẹ – Mi Trầm
Kính chào – Mi Trầm
Kính chào Bà – Mi Trầm (ý: Thánh Phanxicô)
Kính chào Đức Nữ Vương – Mi Trầm
Kính chào Mẹ – Mi Trầm
Lạy Mẹ Maria – Mi Trầm
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh – Mi Trầm
Lòng Mẹ từ nhân – Mi Trầm
Lời kinh Mân Côi – Mi Trầm
Mẹ Chúa Trời – Mi Trầm
Mẹ Hằng Cứu Giúp – Mi Trầm
Mẹ hiệp thông cứu chuộc – Mi Trầm
Mẹ La Vang – Mi Trầm
Mẹ lên đường – Mi Trầm (ý: Nguyễn Cao Siêu)
Mẹ Mân Côi – Mi Trầm
Mẹ ơi con xin đến – Mi Trầm
Mẹ TàPao – Mi Trầm
Mẹ về trời – Mi Trầm
Mẹ Vô Nhiễm/1 – Mi Trầm
Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Giáo Phận – Mi Trầm
Mừng vui lên/3 – Mi Trầm
Ngày Mẹ lên trời – Mi Trầm
Xin vâng/1 – Mi Trầm
Xin vâng/2 – Mi Trầm
Xin vâng/3 – Mi Trầm
Xin vâng/4 – Mi Trầm
Xin vâng/5 – Mi Trầm
Xin vâng như Mẹ – Mi Trầm

CÁC THÁNH.

*
Bài ca Cêcilia – Mi Trầm
Cành thiên tuế – Mi Trầm
Công đức Tiền nhân – Mi Trầm
Đoàn người anh dũng – Mi Trầm
Giáo Hội hân hoan – Mi Trầm
Gioan Bosco – Mi Trầm
Hài nhi hỡi (Thánh Gioan Tẩy giả) – Mi Trầm
Lạy Cha Giuse – Mi Trầm
Lạy Thánh Giuse – Mi Trầm
Mônica, Người Mẹ gương mẫu – Mi Trầm
Mừng Các Thánh – Mi Trầm
Mừng Têrêxa – Mi Trầm
Mừng Thánh Tông đồ – Mi Trầm
Nào ta đến/1 – Mi Trầm
Niềm tin kiên cường – Mi Trầm
Phêrô con là Đá – Mi Trầm
Phêrô, Phaolô – Mi Trầm
Tụng ca Têrêxa – Mi Trầm
Thánh Anna (26/07) – Mi Trầm
Thánh Giuse – Mi Trầm
Thánh Giuse/1 – Mi Trầm
Thánh Giuse/2 – Mi Trầm
Thánh Giuse, bạn Đức Nữ Trinh – Mi Trầm
Thánh hóa gia đình – Mi Trầm
Thánh Phanxicô Átxidi (04/10) – Mi Trầm
Thánh Phanxicô Xaviê (03/12) – Mi Trầm
Theo Chúa Kitô – Mi Trầm
Vì một niềm tin – Mi Trầm
Xin Thánh Cả Giuse – Mi Trầm

CHA MẸ.

*
Cám ơn Cha Mẹ – Mi Trầm
Có Cha có Mẹ – Mi Trầm
Con dâng – Mi Trầm
Công ơn Cha Mẹ – Mi Trầm
Lao công – Mi Trầm
Nào ta đến – Mi Trầm
Nhớ về Tổ Tiên – Mi Trầm
Phận làm con – Mi Trầm
Tình Mẹ bao la – Mi Trầm
Thánh hóa gia đình – Mi Trầm
Trái tim người Mẹ – Mi Trầm
Trước ảnh Cha – Mi Trầm
Trước ảnh Mẹ/1 – Mi Trầm
Trước ảnh Mẹ/2 – Mi Trầm
Trước ảnh Tổ Tiên – Mi Trầm
Xin cho gia đình – Mi Trầm
Yêu Cha mến Mẹ – Mi Trầm

CẦU HỒN.

*
Bụi tro – Mi Trầm
Con xin dâng/2 – Mi Trầm
Cuộc đời trần gian – Mi Trầm
Đời qua mau – Mi Trầm
Hãy nhìn cuộc đời – Mi Trầm
Lạy Chúa con nâng linh hồn – Mi Trầm
Mặt đối mặt – Mi Trầm (ý: R. Tagore)
Mẹ luyện hình/1 – Mi Trầm
Mẹ luyện hình/2 – Mi Trầm
Ngày ấy – Mi Trầm
Ngày mai đó – Mi Trầm
Nghĩa đường Phục Sinh – Mi Trầm
Người ra đi – Mi Trầm
Người thân khuất bóng – Mi Trầm
Rồi một ngày mai – Mi Trầm
Từ vực sâu – Mi Trầm
Xin cho các linh hồn – Mi Trầm
Xin Chúa thương/1 – Mi Trầm
Xin Chúa thương/2 – Mi Trầm
Xin tiễn biệt – Mi Trầm
Xin vĩnh biệt – Mi Trầm

TẬN HIẾN.

*
LINH MỤC.
*
Cầu cho Linh mục
Con biết rõ
Con dâng
Con hãy tin
Con là Linh mục
Dâng lễ đầu mùa (thơ: Hải Hồ)
Hồng ân bao la (lời: Trầm Thiên Thu)
Linh mục còn cần hay không
Linh mục là Đức Kitô khác
Linh mục một huyền nhiệm (thơ: Xuân Ly Băng)
Linh mục, người của Chúa
Linh mục Thượng tế
Lòng hân hoan
Nữ vương Linh mục
Sống nghèo như Chúa
Từ đây con là Linh mục
Từ nay con là Linh mục
Thánh hóa Linh mục
Thánh lễ đầu tiên/1
Thánh lễ đầu tiên/2
Thân phận thấp hèn
Thừa sai của Lòng Thương Xót
Xin cho Linh mục
Xin sai con đi
*
NỮ TU.
*
Chúa cất tiếng gọi con
Đức Kitô chịu đóng đinh
Đường Thánh giá/1
Lời khấn nguyện (lời: Lữ Hành)
Mơ về nhà Chúa (lời: Lữ Hành)
Mười cô trinh nữ (Mt 25,1-13)
Niềm vui đời thánh giá
Niềm vui thánh hiến (lời: Bạch Thảo)
Ngày ân thánh (lời: Bạch Thảo)
Tình yêu Thiên Chúa (lời: Thu Hương)
Thánh giá vinh quang (lời: Thu Hương)
Vui lên
*
Bài ca phục vụ
Con muốn
Con phó mình cho Cha (ý: Charles de Foucauld)
Con thưa cùng Chúa
Con xin ca khen
Con xin đến
Con xin tạ ơn Ngài
Chính Chúa chọn con
Chúa đã chọn con (lời: Lữ Hành)
Chúa là gia nghiệp (Tv. 15)
Chúa muốn con làm gì
Đường Thánh giá/1 – Mi Trầm (ý: Michel Quoist)
Hai mươi lăm năm
Hạnh phúc (lời: Hải Hồ)
Hiến lễ đời con (lời: Diệp Liên)
Lời khấn nguyện – Mi Trầm
Một điều tôi kiếm
Nào ta ra đi
Này con xin đến
Niềm vui đời Thánh giá – Mi Trầm
Ngày ân thánh – Mi Trầm (lời: Bạch Thảo)
Phúc thay (Tv. 83)
Tình yêu Chúa thúc bách – Mi Trầm
Tình yêu Thiên Chúa – Mi Trầm
Từ nay – Mi Trầm
Thánh giá vinh quang – Mi Trầm
Vui lên – Mi Trầm
Xin cảm tạ (lời: Bạch Thảo)
Xin giữ con (ý: Karl Rahner)
Xin Ngài dạy con (lời: Thánh Inhaxiô)

LINH MỤC.

*
Cầu cho Linh mục
Con hãy tin
Chính Chúa chọn con
Linh mục Thượng tế
Nữ vương Linh mục (ý: Lm. Nguyễn Văn Cao)
Từ đây con là Linh mục
Từ nay
Thánh hóa Linh mục
Xin cho Linh mục
Xin sai con đi

TRUYỀN GIÁO.

*
Con muốn làm chứng nhân
Đẹp thay
Đi, ta đi
Hãy đi/2
Kìa đồng lúa (Mt 9,36 – 10,8)
Là Tông đồ (Mt 10,16-25)
Nào đứng lên
Người sai tôi đi
Người Tông đồ
Ơn gọi của ta
Tông đồ
Vinh quang những bước chân

HÔN PHỐI.

*
Cuộc tình đã nên duyên
Cuộc tình nay đã nên duyên (lời: Xuân Đàn)
Cuộc tình xưa
Cho tình yêu tỏa sáng (lời: Kim Ân & Thanh Liên)
Dâng Mẹ lứa đôi
Đôi lứa nguyện cầu (lời: Trầm Thiên Thu)
Đôi tim hẹn ước (lời: Trầm Thiên Thu)
Đường vào tình yêu
Hạnh phúc
Hạnh phúc cho nhau (lời: Đinh Công Lý)
Hãy giữ lời thề
Hôn ước
Lễ dâng hôm nay
Một ngày hạnh phúc (lời: Nguyễn Ngọc Tiến)
Này đây
Nguyện Chúa Ít-ra-en
Tình ca dâng Mẹ
Tình yêu
Tình yêu gọi mời
Xin cho hai trái tim
Xin cho tình con (lời: Nhật Minh)
Xin dâng tình yêu (lời: Xuân Đàn)

THIẾU NHI.

*
Thánh lễ dành cho trẻ em
*
Ai tự hạ (ý: Tv. 130)
Bé thơ ơi/1
Bé thơ ơi/2
Cám ơn
Con biết dâng gì
Con chào Chúa con về
Con chắp tay
Con đến với Chúa
Con đường thơ ấu (ý: Têrêxa HĐGS)
Con không có gì/2
Con mong ước
Con tạ ơn
Cứ để trẻ nhỏ (Mt 19,13-15)
Chẳng dám tự cao (Tv. 130)
Chúa đem lại niềm vui (ý: Lm. Nguyễn Cao Siêu)
Chúa gọi con
Chúa Giê su và trẻ nhỏ (Mt 10,13-15)
Chúa yêu con (ý: René Pageau)
Chung nhịp bước (lời: Ngô Đình San)
Dâng Chúa mùa hè
Dâng về Cha
Đoàn con
Hãy đến đây (Tv. 94)
Hôm nay Trung Thu
Này con đến
Này con đến đây
Này đoàn con bé thơ
Này đoàn em bé
Nếu anh em (ý: Tv. 130)
Niềm vui lớn lao
Nước Trời cho trẻ thơ
Rước Chúa lần đầu/1
Rước Chúa lần đầu/2
Thân xác con
Trung Thu về
Vị Thánh nhỏ (ý: Thánh Têrêxa HĐGS)
Với bước chân bé nhỏ
Xin đến với con

XUÂN.

*
Mùa xuân đã về đây
Mùa xuân đến đây rồi
Mùa xuân nay đã về
Muôn ánh thiều quang
Xin ơn bình an
Xuân đã về đây
Xuân đến đây rồi
Xuân nay đã về
Xuân về đây
Xuân về trong tiếng ca

NHẠC SINH HOẠT.

*
Con có một Tổ quốc (ý: HY. Nguyễn Văn Thuận)
Cha đã đi (ý: HY. Nguyễn Văn Thuân)
Đức tin các Danh nhân
Giới trẻ Phan Sinh
Vui mừng và Hy vọng (ý: Phan Văn Hiền)

______________________________________________

A.

*
Ai được vào /Tv 14 (Nhập lễ)
Ai nghe lời Chúa (Đức Mẹ)
Ai tự hạ (Thiếu nhi)
Ai yêu mến Thầy (Nhập lễ)
*
Alleluia 4 (Alleluia)
*
Ánh mắt của Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ánh sáng Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)

B.

.
Ba Vua (Mùa Giáng Sinh)
Bác ái chân thật (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca Cêcilia (Các Thánh)
Bài ca đức ái (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca phục vụ (Kết lễ)
Bánh thiêng liêng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bánh trường sinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bao giờ gặp Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bao la tình mẹ (Cha Mẹ)
* Bấy giờ (Thánh ca Tin Mừng)
.
Bé thơ ơi 1 (Thiếu nhi)
Bé thơ ơi 2 (Thiếu nhi)
Bên bờ sống Giođan (Thánh ca Tin Mừng)
* Bên hữu Ngài /Tv 44 (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Bởi vì Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
.
Bụi tro (Mùa Chay)

C.

*
Ca mừng Chúa phục sinh (Mùa Phục Sinh)
Các trẻ Do Thái (Mùa Chay)
Cảm thông (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cám ơn (Thiếu nhi)
Cành thiên tuế (Các Thánh)
Cầu cho giáo phận (Đức Mẹ)
Cầu cho Linh mục (Tận hiến)
*
Có cha có mẹ (Cha Mẹ)
Có Đấng đến sau tôi (Thánh ca – Tin Mừng)
*
Con biết dâng gì (Thiếu nhi)
Con cảm tạ Chúa (Các Thánh)
* Con cảm tạ Chúa /Tv 138 (Thánh vịnh – Đáp ca)
* Con cảm tạ Ngài /Tv 138 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con cần Chúa (Nhập lễ)
Con có một Tổ quốc (Nhạc Sinh hoạt)
Con chào Chúa con về (Thiếu nhi)
Con chắp tay (Thiếu nhi)
Con dâng (Cha Mẹ)
Con dâng lên Ngài (Dâng lễ)
Con đã một đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con đắc tội (Mùa Chay)
Con đến với Chúa (Thiếu nhi)
Con đường thơ ấu (Thiếu nhi)
Con hãy tin (Tận hiến)
Con hân hoan đi tìm (Nhập lễ)
Con không có gì (Dâng lễ)
Con không có gì 2 (Thiếu nhi)
Con mong một điều (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con mong ước (Thiếu nhi)
Con muốn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con muốn làm chứng nhân (Truyền giáo)
Con muốn làm nhân chứng (Kết lễ)
Con nguyện yêu Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con người mới (Nhập lễ)
Con như đàn nai (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con phó mình cho Cha (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con quỳ đây (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Con sẵn sàng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con sẽ ca mừng (Nhập lễ)
*Con sẽ ca ngợi 1/Tv 88 (Thánh vịnh – Đáp ca)
* Con sẽ ca ngợi 2 /Tv 88 (Thánh vịnh – Đáp ca)
*Con sẽ chúc tụng/Tv 144 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con sẽ lãnh chén cứu độ (Thánh vịnh – Đáp ca)
Con tạ ơn (Thiếu nhi)
Con tiến dâng (Dâng lễ)
Con tin Đức Kitô (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con thưa cùng Chúa (Tận hiến)
Con vẫn tin Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con xin ca khen (Tận hiến)
Con xin dâng (Dâng lễ)
Con xin dâng 2 (Cầu hồn)
Con xin tiến dâng (Dâng lễ)
Con xin trao về Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Con xin vâng (Cầu hồn)
Còn tình nào lớn hơn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Công chính thật thà (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Công đức tiền nhân (Các Thánh)
Công ơn cha mẹ (Cha Mẹ)
*
Cúi lạy Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cúi xin Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cùng tấm bánh (Dâng lễ)
Cuộc đời hôm nay (Dâng lễ)
Cuộc đời ôi đẹp sao (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Cuộc đời trần gian (Cầu hồn)
Cuộc tình đã nên duyên (Hôn phối)
Cuộc tình nay đã nên duyên (Hôn phối)
Cuộc tình xưa (Hôn phối)
*
Cứ để trẻ nhỏ (Thiếu nhi)

Ch.

*
Cha đã đi (Nhạc Sinh hoạt)
Chẳng dám tự cao (Thiếu nhi)
Chỉ mong (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chỉ trong Thiên Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chính Chúa chọn con (Tận hiến)
*
Cho đến bao giờ (Mùa Chay)
Cho tình yêu tỏa sáng (Hôn phối)
Chờ đến bao giờ (Mùa Chay)
*
Chúa biến hình (Thánh ca Tin Mừng)
Chúa biểu dương (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa cấm con thất vọng (Mùa Chay)
Chúa còn hấp hối (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúa chịu chết (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa chịu Phép Rửa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa chúc lành (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa dạy (Nhập lễ)
* Chúa đã công bố /Tv 96 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa đã phục sinh (Mùa Phục Sinh)
Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh)
Chúa đã yêu con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Chúa đáng ca ngợi (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa đem lại niềm vui (Thiếu nhi)
Chúa đến rồi (Mùa Giáng Sinh)
Chúa đối xử đại lượng (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa đỡ nâng (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa gọi con (Thiếu nhi)
Chúa gọi mời con đến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa giang tay chờ (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Chúa Giêsu và trẻ nhỏ (Thiếu nhi)
Chúa hiển trị (Thánh vịnh – Đáp ca)
* Chúa hiển trị /Tv 96 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa kêu gọi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là đường (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là gia nghiệp/Tv 15 (Tận hiến)
Chúa là hạnh phúc (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa là sự sáng (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa là tình yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa liên kết (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa muốn con làm gì? (Tận hiến)
Chúa nhân ái (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Chúa nhân hậu /Tv 85 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa ở bên con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa ở gần (Thánh vịnh – Đáp ca)
Chúa rất nhân từ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa sẽ đền bù (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa sống lại (Mùa Phục Sinh)
Chúa sống trong con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa sống trong tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Chúa vẫn thánh hóa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chúa yêu con (Thiếu nhi)
Chúa yêu ta (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Chung nhịp bước (Thiếu nhi)
Chung tiếng lòng (Nhập lễ)
Chúng con là ánh sáng (Nhập lễ)
Chúng ta lên đường (Mùa Giáng Sinh)
Chuông mừng (Mùa Giáng Sinh)
*
Chứng nhân (Ca nguyện – Hiệp lễ)

D.

.
Dâng Chúa mùa hè (Thiếu nhi)
Dâng lễ Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Dâng lễ ngày xuân (Dâng lễ)
Dâng lên Ngài (Dâng lễ)
Dâng lời ca ngợi/Tv 112 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Dâng Mẹ (Đức Mẹ)
Dâng Mẹ lứa đôi (Hôn phối)
Dâng mình cho Thánh Tâm Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Dâng người cha (Dâng lễ)
Dâng những yếu hèn (Dâng lễ)
Dâng tiến (Dâng lễ)
Dâng tuổi xuân (Dâng lễ)
Dâng về Cha (Thiếu nhi)
Dù khi ăn uống (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Đ.

*
Đạo yêu thương (Nhập lễ)
*
Đây bánh rượu (Dâng lễ)
Đây Chiên Thiên Chúa (Thánh ca Tin Mừng)
Đây Nước Trời (Nhập lễ)
Đây tin vui (Mùa Giáng Sinh)
Đây trái tim Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
*
Đẹp thay (Tận hiến)
Đẹp thay (Truyền giáo)
* Đến muôn đời 2 /Tv 137 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Đến với con (Nhập lễ)
Đến với Người (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đến với Người (Thánh ca Tin Mừng)
Đến với Ta (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Đi khắp thế gian/Tv 95 (Mình Máu Thánh)
Đi ta đi (Truyền giáo)
Đi trên sông nước (Thánh ca Tin Mừng)
*
Đoàn con (Thiếu nhi)
Đoàn con hôm nay (Chúa Thánh Thần)
Đoàn người anh dũng (Các Thánh)
Đôi lứa nguyện cầu (Hôn phối)
Đôi tim hẹn ước (Hôn phối)
Đời qua mau (Cầu hồn)
*
Đức Giêsu Kitô (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đức Kitô chịu đóng đinh (Tận hiến)
Đức Kitô thánh thiện (Mùa Chay)
Đức Mẹ phù hộ (Đức Mẹ)
Đức tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đức tin các danh nhân (Nhạc Sinh hoạt)
*
Đừng bỏ rơi (Thánh ca Tin Mừng)
Đừng cứng lòng nữa (Mùa Chay)
Đừng đứng đó (Mùa Phục Sinh)
Đừng lo ngày mai (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đừng ngồi đó (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Đừng ngủ yên (Mùa Vọng)
Đừng nghe suông (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đừng sợ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đừng thất vọng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đừng xé áo (Mùa Chay)
*
Đường dài nhất (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đường lên trời (Nhập lễ)
Đường Thánh Giá 1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đường Thánh Giá 2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Đường Thập Giá (Nhập lễ)
Đường vào tình yêu (Hôn phối)

G.

.
Giáng Sinh về (Mùa Giáng Sinh)
Giáo dục Kitô giáo (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Giáo hội hân hoan (Các Thánh)
Giáo lý mới (Thánh ca Tin Mừng)
* Gieo giống (Thánh ca Tin Mừng)
Gioan Boscô (Các Thánh)
Giới trẻ Phan Sinh (Nhạc Sinh hoạt)
Giới răn Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Giữa nơi đền thánh (Nhập lễ)

H.

*
Hai người con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hai người con (Thánh ca Tin Mừng)
Hai trái tim (Dâng lễ)
Hai trái tim (Hôn phối)
Hài nhi hỡi (Các Thánh)
Hạnh phúc (Hôn phối)
Hạnh phúc (Tận hiến)
Hạnh phúc cho nhau (Hôn phối)
Hạnh phúc trần gian (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Hạt giống /Tv 64 (Thánh vịnh – Đáp ca)
* Hạt giống gieo vào đất tốt (Thánh ca Tin Mừng)
.
Hãy ca tụng Chúa/Tv 150 (Nhập lễ)
Hãy cảm tạ Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hãy cho đi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy dâng lên (Dâng lễ)
Hãy dọn đường (Mùa Vọng)
Hãy đến dự tiệc cưới (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy đến đây (Thiếu nhi)
Hãy đến tôn thờ (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Hãy đến với anh em (Nhập lễ)
Hãy đến với Chúa (Thánh ca Vào đời)
Hãy đi (Truyền giáo)
Hãy đón mời người ơi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy đổi đời (Mùa Chay)
Hãy giữ lời thề (Hôn phối)
Hãy lắng nghe (Nhập lễ)
Hãy mở rộng tâm hồn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy nên thánh (Nhập lễ)
Hãy nên trọn lành (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy nói thật lòng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy ngước trông lên Mẹ (Đức Mẹ)
Hãy nhảy mừng (Thánh ca Tin Mừng)
Hãy nhận mình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy nhìn cuộc đời (Cầu hồn)
Hãy quay về (Mùa Chay)
Hãy quỳ xuống (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy sẵn sàng (Mùa Vọng)
Hãy sống khiêm nhường (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy sửa đường (Mùa Vọng)
Hãy thắp lên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy thờ lạy (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy trở về 1 (Mùa Chay)
Hãy trở về 2 (Mùa Chay)
Hãy trở về 3 (Mùa Chay)
Hãy vào/Tv 99 (Nhập lễ)
Hãy vào cửa hẹp (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy vui lên (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hãy xé tâm hồn (Mùa Chay)
Hãy xé tâm hồn 2 (Mùa Chay)
* Hãy yên tâm (Thánh ca Tin Mừng)
.
Hân hoan (Nhập lễ)
.
Hiến lễ đời con (Tận hiến)
.
Hoa trái (Nhập lễ)
Hoan hô con Vua Đavít (Mùa Chay)
* Hoàng hậu đứng bên hữu /Tv 44 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Hội Thánh Chúa (Nhập lễ)
Hôm nay mừng Chúa lên trời (Mùa Phục Sinh)
Hôm nay trung thu (Thiếu nhi)
Hôn ước (Hôn phối)
Hồn con mong Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Hỡi dân Xion (Mùa Vọng)
.
Hừng đông (Nhập lễ)
Hướng tâm hồn lên 2 (Thánh vịnh – Đáp ca)

K.

*
Kèn vang (Mùa Phục Sinh)
*
Kìa đồng lúa (Truyền giáo)
Kiện toàn luật xưa (Nhập lễ)
Kinh hòa bình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Kính chào Bà (Đức Mẹ)
Kính chào Đức Nữ Vương (Đức Mẹ)
Kính chào Mẹ (Đức Mẹ)
.
* Khi Ngài /Tv 144 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Khí cụ bình an (Ca nguyện – Hiệp lễ)

L.

*
Là Tông đồ (Truyền giáo)
Lao công (Dâng lễ)
Lạy Cha Giuse (Các Thánh)
Lạy Chúa con chẳng đáng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lạy Chúa con nâng linh hồn (Cầu hồn)
* Lạy Chúa xin ngự đến (Mùa Vọng)
Lạy Thánh Giuse (Các Thánh)
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh (Đức Mẹ)
*
Lễ dâng hôm nay (Hôn phối)
Lễ hết (Kết lễ)
Lễ vật hòa bình (Dâng lễ)
Lễ vật hòa bình/2 bè (Dâng lễ) – hòa âm: Liên Bình Định
Lễ vật hòa bình/3 bè (Dâng lễ) – hòa âm: Liên Bình Định
Lễ vật hòa bình/4 bè (Dâng lễ) – hòa âm: Liên Bình Định
Lễ vật niềm tin (Dâng lễ)
Lễ vật phục vụ (Dâng lễ)
Lễ vật tình yêu (Dâng lễ)
Lễ vật thống hối (Dâng lễ)
Lên đền (Nhập lễ)
.
Linh mục Thượng tế (Tận hiến)
.
Lòng mạnh tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lòng Mẹ Từ nhân (Đức Mẹ)
Lòng Ngài nhân ái (Thánh vịnh – Đáp ca)
* Lòng yêu thương /Tv 102 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lời của Chúa 1 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời của Chúa 2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lời Chúa (Nhập lễ)
Lời Chúa là đèn (Nhập lễ)
Lời chúc tụng (Nhập lễ)
Lời kinh Mân Côi (Đức Mẹ)
Lời Ngài thánh hóa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
.
Lúa đơm bông (Dâng lễ)
* Luật pháp Chúa (Thánh vịnh – Đáp ca)
Luật yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lửa thiêng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Lửa Xô-đô-ma (Mùa Chay)
Lưỡi tôi (Thánh vịnh – Đáp ca)
Lương thực thiên thần (Ca nguyện – Hiệp lễ)

M.

*
Mát-thêu người thu thuế (Các Thánh)
Mặt đối mặt (Cầu hồn)
Mẹ của con (Cha Mẹ)
Mẹ Chúa Trời (Đức Mẹ)
Mẹ Hằng Cứu Giúp (Đức Mẹ)
Mẹ hiệp thông cứu chuộc (Đức Mẹ)
Mẹ lên đường (Đức Mẹ)
Mẹ luyện hình (Cầu hồn)
Mẹ luyện hình 2 (Cầu hồn)
Mẹ Mân Côi (Đức Mẹ)
Mẹ ơi con xin đến (Hôn phối)
Mẹ TàPao (Ngợi ca Đức Mẹ)
Mẹ về trời (Đức Mẹ)
Mẹ vô nhiễm (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Mônica người mẹ gương mẫu (Các Thánh)
Một ngày hạnh phúc (Hôn phối)
Một ngày mới (Mùa Phục Sinh)
*
Mùa chay (Mùa Chay)
Mùa chay 40 ngày (Mùa Chay)
Mùa xuân đã về đây (Xuân)
Mùa xuân đến đây rồi (Xuân)
Mùa xuân nay đã về (Xuân)
Mục đồng ca (Mùa Giáng Sinh)
Muôn ánh thiều quang (Xuân)
*
Mừng các Thánh (Các Thánh)
Mừng Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Mừng hai Thánh Tông đồ (Các Thánh)
Mừng Têrêsa (Các Thánh)
Mừng Thánh Tông đồ (Các Thánh)
Mừng vui lên (Mùa Giáng Sinh)
Mừng vui lên (Mùa Phục Sinh)
Mừng vui lên 2 (Mùa Giáng Sinh)
Mừng vui lên (Mùa Vọng)
*
Mười cô trinh nữ (Ca nguyện – Hiệp lễ)

N.

.
Nào cùng vui lên (Mùa Phục Sinh)
Nào cùng vui lên (Mùa Vọng)
Nào đứng lên (Truyền giáo)
Nào hỡi dân Xion (Mùa Vọng)
* Nào hỡi Giêrusalem /Tv 147 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Nào ta cùng đến (Nhập lễ)
Nào ta hân hoan /Tv 83 (Nhập lễ)
Nào ta đến (Cha Mẹ)
Nào ta đến 2 (Chúa Ba Ngôi)
Nào ta hòa ca (Mùa Giáng Sinh)
Nào ta mau đến (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Nào tỉnh thức (Mùa Vọng)
Nào về đây (Nhập lễ)
*
Này con đến (Thiếu nhi)
Này con đến đây (Thiếu nhi)
Nay con trở về (Mùa Chay)
Này con xin đến (Tận hiến) – Hòa âm: Liên Bình Định
Này Chúa đã sống lại (Mùa Phục Sinh)
Này đây (Hôn phối)
Này đoàn con bé thơ (Thiếu nhi)
Này đoàn em bé (Thiếu nhi)
Này là dòng dõi (Các Thánh)
Này là tấm bánh (Dâng lễ)
Này Ngài đã đến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Này ngàn dân ơi /Tv 66 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Này Thần Linh Chúa (Mùa Phục Sinh)
* Này Thiên binh /Tv 33 (Thánh vịnh – Đáp ca)
*
Nên một (Nhập lễ)
Nên một trong Chúa (Nhập lễ)
Nếu anh em (Thiếu nhi)
Nếu con có đức tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nếu không có Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nếu trong đời (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Niềm tin kiên cường (Các Thánh)
Niềm tin kiêu hùng (Các Thánh)
Niềm vui dâng cao (Mùa Giáng Sinh)
Niềm vui đời Thánh Giá (Tận hiến)
Niềm vui Giáng Sinh (Mùa Giáng Sinh)
Niềm vui lớn lao (Thiếu nhi)
Niềm vui Thánh hiến (Tận hiến)
*
No ân tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Noel nay đã về (Mùa Giáng Sinh)
Noel về (Mùa Giáng Sinh)
*
Nữ Vương Linh mục (Tận hiến)
Nước Trời cho trẻ thơ (Thiếu nhi)
Nước Trời lan rộng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nương tựa Chúa/Tv 117 (Ca nguyện – Hiệp lễ)

Ng.

*
Ngài cho con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngài đến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngài là đường (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngài yêu thương con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Ngàn dân /Tv 66 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ngày ấy (Cầu hồn)
Ngày của Chúa (Thiếu nhi)
Ngày Chúa đến (Mùa Vọng)
Ngày Chúa Nhật (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Ngày mai đó (Cầu hồn)
Ngày Mẹ lên trời (Đức Mẹ)
Ngày nào Ta bị treo lên (Mùa Chay)
Ngày về (Mùa Chay)
*
Ngọc quý Nước Trời (Nhập lễ)
Ngôi sao sáng (Mùa Giáng Sinh)
*
Nguồn ánh sáng (Nhập lễ)
Nguyện Chúa Ít-ra-en (Hôn phối)
Nguyện Ngài thương (Nhập lễ)
Nguyện xin Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
*
Người đến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Người đưa tôi đi/Tv 22 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Người là Thiên Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Người ở bên tôi (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Người ơi mau tới (Nhập lễ)
Người phụ nữ ngoại tình (Thánh ca Tin Mừng)
Người ra đi (Cầu hồn)
Người sai tôi đi (Truyền giáo)
Người Tông đồ (Truyền giáo)
*
Nghĩa đường phục sinh (Cầu hồn)

Nh.

*
Nhà xây trên đá (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Nhiệm tích tình yêu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Nhìn ngôi sao (Mùa Giáng Sinh)
Nhìn sao đêm (Mùa Giáng Sinh)
*
Nhớ về Tổ tiên (Cha Mẹ)
*
Như áng hương trầm (Dâng lễ)
Như Manna (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Như nai tìm suối (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Những nén bạc (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Những người làm vườn nho (Thánh ca Tin Mừng)

O.

.
* Ôi thân phận người (Mùa Chay)
Ôi Thiên Chúa của con (Mùa Vọng)
Ơn gọi của ta (Truyền giáo)

P.

*
Phải hy sinh (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Phận làm con (Cha Mẹ)
Phêrô con là Đá (Các Thánh)
Phêrô Phaolô (Các Thánh)
Phù hoa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Phù hoa (Mùa Chay)
Phúc thay (Tận hiến)

R.

*
Rồi một ngày mai (Cầu hồn)
Rộng tình tha thứ (Mùa Chay)
*
Rước Chúa lần đầu 1 (Thiếu nhi)
Rước Chúa lần đầu 2 (Thiếu nhi)

S.

*
Sinh trái thơm ngon (Nhập lễ)
Sống hết tình (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Sống trong hy vọng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Suy tôn Thánh Giá (Tuần Thánh)
Sự công chính (Thánh vịnh – Đáp ca)
* Sứ thần của Chúa /Tv 33 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Sự yếu hèn của con (Ca nguyện – Hiệp lễ)

T.

*
Ta cùng nhau (Nhập lễ)
Ta hát (Nhập lễ)
Tay sạch lòng thanh (Thánh ca Tin Mừng)
Tâm hồn trong trắng (Mùa Chay)
Tâm tình hòa bình 1 (Mùa Giáng Sinh)
Tâm tình hòa bình 2 (Mùa Giáng Sinh)
Tầng trời cao (Mùa Vọng)
*
Tìm chính Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tìm Nước Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tìm nhan thánh Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
.
Tin nơi Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tin vào tình Chúa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình ca dâng Mẹ (Hôn phối)
Tình Chúa thương con (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Tình Chúa yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Tình mẹ bao la (Cha Mẹ)
Tình Ngài thương con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Tình thương của Chúa /Tv 102 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Tình yêu (Hôn phối)
Tình yêu gọi mời (Hôn phối)
Tình yêu luôn cúi xuống (Ca nguyện – Hiệp lễ)
.
Tôi vui mừng (Nhập lễ)
Tội con (Mùa Chay)
Tông đồ (Truyền giáo)
.
Tụng ca Têrêsa (Các Thánh)
Tuổi trẻ (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Từ muôn thuở (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Từ nay (Tận hiến)
Từ rạng đông (Nhập lễ)
Từ vực sâu (Cầu hồn)
Tựa hạt miến (Dâng lễ)

Th.

*
Tha thứ (Thánh ca Tin Mừng)
Tha thứ 2 (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thánh Anna (Các Thánh)
Thánh Giá (Mùa Chay)
Thánh Giuse (Các Thánh)
Thánh Giuse bạn Đức Nữ Trinh (Các Thánh)
Thánh hóa gia đình (Kết lễ)
Thánh hóa giây phút hiện tại (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thánh hóa Linh mục (Tận hiến)
Thánh lễ dành cho trẻ em (Thiếu Nhi)
Thánh lễ tạ ơn (Dâng lễ)
Thánh Phanxicô At-xi-di (Các Thánh)
Thánh Phanxicô Xavie (Các Thánh)
Thánh Tâm Chúa (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Thánh Tâm Chúa Giêsu (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Thánh vịnh 23 (Các Thánh)
Thánh vịnh 32 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thánh vịnh 138 (Các Thánh)
.
Thân bụi tro (Mùa Chay)
Thân lúa miến (Dâng lễ)
Thân xác con (Thiếu nhi)
Thần khí và sự sống (Alleluia)
Thần tượng của con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thầy là cây nho (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Thầy sẽ ở cùng các con (Mùa Phục Sinh)
.
Theo Ba Vua (Mùa Giáng Sinh)
Theo Chúa (Nhập lễ)
Theo Chúa Kitô (Các Thánh)
.
Thiên Chúa Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Thiên Thần Chúa (Các Thánh)
* Thiên Thần Chúa /Tv 33 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Thinh lặng (Thánh Thể – Thánh Tâm)
.
Thời sám hối (Mùa Chay)
.
Thực hành lời Chúa (Nhập lễ)

Tr.

*
Trái tim Chúa Giêsu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trái tim Chúa mở ra (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Trái tim mới (Mùa Chay)
Trái tim người mẹ (Đức Mẹ)
Trái tim tinh tuyền (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Trái tim tinh tuyền (Mùa Chay)
*
Trên con đường trở về (Mùa Chay)
Trên đĩa thánh (Dâng lễ)
Trên Thập giá (Cầu hồn)
Trên Thập giá (Dâng lễ)
Trong rừng sâu (Mùa Vọng)
Trung thu về (Thiếu nhi)
Trước khi (Ca nguyện – Hiệp lễ)

V.

*
Vác Thánh giá (Nhập lễ)
Vào đền thờ (Nhập lễ)
Văn minh tình thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Về đi (Dâng lễ)
Về nơi đây 1 (Nhập lễ)
Về nơi đây 2 (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Vì chúng ta (Thánh Thể – Thánh Tâm)
Vì một niềm tin (Các Thánh)
Vị thánh nhỏ (Thiếu nhi)
Vinh Danh Thiên Chúa Ba Ngôi (Chúa Ba Ngôi)
Vinh quang những bước chân (Truyền giáo)
Với bước chân bé nhỏ (Thiếu nhi)
Vui lên (Mùa Vọng)
Vui mừng và Hy vọng (Nhạc Sinh hoạt)

X.

*
Xây nhà trên đá (Ca nguyện – Hiệp lễ)
*
Xin ban đức tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin ban thêm lòng tin (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin cảm tạ (Tận hiến)
Xin cho con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin cho con dám (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin cho gia đình (Thánh ca Nguyện cầu)
Xin cho hai trái tim (Hôn phối)
Xin cho Linh mục (Kết lễ)
Xin cho lời con (Dâng lễ)
Xin cho tình con (Hôn phối)
* Xin Chúa tỏ lòng 2 /Tv 84 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin Chúa thương (Cầu hồn)
Xin dâng Chúa (Dâng lễ)
Xin dâng lên (Dâng lễ)
Xin dâng lên 1 (Dâng lễ)
Xin dâng lên 6 (Dâng lễ)
Xin dâng lên (Mùa Giáng Sinh)
Xin dâng tình yêu (Hôn phối)
* Xin đáp lời con /Tv 68 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin đến với con (Thiếu nhi)
Xin đoái nhìn chúng con (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin giải thoát con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin giữ con (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin mở lượng từ bi (Mùa Chay)
Xin nâng con chỗi dậy (Nhập lễ)
Xin Ngài (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin Ngài ngự đến (Chúa Thánh Thần)
Xin Ngài nhìn đến (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin Ngài thánh hóa (Ca nguyện – Hiệp lễ)
* Xin nhận lời con /Tv 68 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Xin ơn an bình (Xuân)
Xin ơn bình an (Xuân)
Xin rửa con (Mùa Chay)
Xin sai con đi (Tận hiến)
Xin sai Thánh Thần (Chúa Thánh Thần)
Xin tạ ơn (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Xin tiễn biệt (Cầu hồn)
Xin Thánh Cả Giuse (Các Thánh)
Xin vâng 1 (Đức Mẹ)
Xin vâng 2 (Đức Mẹ)
Xin vâng 3 (Đức Mẹ)
Xin vâng 4 (Đức Mẹ)
Xin vĩnh biệt (Cầu hồn)
Xin dâng 5 (Đức Mẹ)
*
Xuân đã về đây (Xuân)
Xuân đến đây rồi (Xuân)
Xuân nay đã về (Xuân)
Xuân về đây (Xuân)
Xuân về trong tiếng ca (Xuân)

Y.

*
Yêu cha mến mẹ (Cha Mẹ)
Yêu Chúa muộn màng (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Yêu mến Chúa (Nhập lễ)
Yêu thương (Ca nguyện – Hiệp lễ)

3 thoughts on “*Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

  3. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s