*Nhạc sĩ Viết Chung – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN.
+
Bộ lễ Giáng Sinh
Kinh Sáng Danh
Phụ khúc Kinh Kính Mừng 
Xin Chúa thương xót
+
ALLELUIA.
Alleluia Ai chịu khổ hình
Alleluia Con xin lắng nghe
Alleluia Chúc tụng Thiên Chúa
Alleluia Hãy mở lòng
Alleluia Một Tin mừng
Alleluia Nào ta cảm tạ
Alleluia Ngàn lời ca
Alleluia Ngày thánh
Alleluia Trong tình yêu Thiên Chúa
Phúc thay cho người được thử thách
NHẬP LỄ.
+
Con hằng ước mơ
Hát lên cùng tôi
Khúc ca lên đền
Lên đền thánh
Quanh bàn thánh
Tất cả chư dân
Tiến về Nhà Chúa
Trước nhan Chúa
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
+
Thành đô hỡi (Tv. 121)Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Đấng chăn dắt Israel (Tv. 79)Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Xin hồi phục (Tv. 79)Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Xin chỉ dạy (Tv. 24)Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Sự công chính (Tv. 71)Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Triều đại Người (Tv. 71)Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Ơn cứu độ gần đến (Tv. 84)Chúa Nhật 2B Mùa Vọng 
Xin tỏ ra (Tv. 84)Chúa Nhật 2B Mùa Vọng 
Ôi lạ lùng (Tv. 125)Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Vĩ đại thay (Tv. 125)Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Xin Chúa đến cứu độ (Tv. 145)Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Xin Chúa ngự đến (Tv. 145)Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Linh hồn tôi nhảy mừng (Lc. 1)Chúa Nhật 3B Mùa Vọng
Nào reo vui (Is. 12)Chúa Nhật 3C Mùa Vọng
Con ca tụng (Tv. 88)Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Tình thương của Chúa (Tv. 88)Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Nguyện Thánh nhan (Tv. 79)Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Phục hồi dân Chúa (Tv. 79)Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Ân nghĩa Chúa (Tv. 88)Giáng Sinh (Lễ Vọng)
Ca tụng tình thương (Tv. 88)Giáng Sinh (Lễ Vọng)
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Giáng Sinh (Lễ Vọng)
Đấng cứu độ (Tv. 95)Giáng Sinh (Lễ Đêm)
Đấng cứu độ 2 (Tv. 95)Giáng Sinh (Lễ Đêm)
Ánh sáng bừng lên (Tv. 96)Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)
Ánh sáng rực rỡ (Tv. 96)Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)
Khắp cõi đất (Tv. 97)Giáng Sinh (Lễ Ngày)
Khắp nơi (Tv. 97)Giáng Sinh (Lễ Ngày)
Khắp nơi /2 (Tv. 97)Giáng Sinh (Lễ Ngày)
Ai kính sợ (Tv. 127)Lễ Thánh Gia
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Lễ Thánh Gia
Phúc đức thay (Tv. 127)Lễ Thánh Gia
Khắp muôn dân (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
Khắp muôn dân 2 (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
Khắp muôn dân 3 (Tv. 71)Lễ Hiển Linh
Ánh tôn nhan (Tv. 66)Lễ Mẹ Thiên Chúa
Xin chúc lành (Tv. 66)Lễ Mẹ Thiên Chúa
Ngôi Lời (Tv. 147)Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh
Ngôi Lời làm người (Tv. 147)Chúa Nhật 2 sau Giáng Sinh
Chúng con đắc tội (Tv. 50)Thứ Tư Lễ Tro
Nguyện cầu Chúa thương (Tv. 50)Thứ Tư Lễ Tro
Xin xót thương con (Tv. 50)Thứ Tư Lễ Tro
Đường lối của Chúa (Tv. 24)Chúa Nhật 1B Mùa Chay
Lúc ngặt nghèo (Tv. 90)Chúa Nhật 1C Mùa Chay
Trong lúc gian nan (Tv. 90)Chúa Nhật 1C Mùa Chay
Tin cậy nơi Chúa (Tv. 32)Chúa Nhật 2A Mùa Chay
Tôi sẽ bước đi (Tv. 115)Chúa Nhật 2B Mùa Chay
Nguồn ánh sáng (Tv. 26)Chúa Nhật 2C Mùa Chay
Ước chi hôm nay (Tv. 94)Chúa Nhật 3A Mùa Chay
Lời trường sinh (Tv. 18)Chúa Nhật 3B Mùa Chay
Nếu lòng ta quên (Tv. 136)Chúa Nhật 4B Mùa Chay
Xin tái tạo (Tv. 50)Chúa Nhật 5B Mùa Chay
Thật lớn lao (Tv. 125)Chúa Nhật 5C Mùa Chay
Lạy Chúa con thờ (Tv. 21)Chúa Nhật Lễ Lá
Sao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21)Chúa Nhật Lễ Lá
Ca ngợi tình Chúa (Tv. 88)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Dầu)
Khi nâng chén (Tv. 115)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)
Ta được thông phần (Tv. 115)Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)
Con phó dâng (Tv. 30)Thứ Sáu Tuần Thánh
Con phó dâng 2 (Tv. 30)Thứ Sáu Tuần Thánh
Xin Chúa sai Thánh Thần (Tv. 103)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 1)
Đấng lẫm liệt (Xh. 15)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 3)
Uống tận nguồn (Is. 12)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 5)
Tìm về mạch suối (Tv. 41)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Bài đọc 7)
Nào cảm tạ (Tv. 117)Thứ Bảy đêm Vọng Phục Sinh (Đáp ca sau Thánh Thư)
Đây là ngày (Tv. 117)Chúa Nhật Phục Sinh
Đây là ngày 2 (Tv. 117)Chúa Nhật Phục Sinh
Cảm tạ Chúa (Tv. 117)Chúa Nhật 2A Phục Sinh
Nào cảm tạ Chúa (Tv. 117)Chúa Nhật 2B Phục Sinh
Xin cảm tạ (Tv. 117)Chúa Nhật 2B Phục Sinh
Chúng con cầu mong (Tv. 4)Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Xin cho con thấy (Tv. 4)Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Tán dương (Tv. 29)Chúa Nhật 3C Phục Sinh
Tảng đá góc tường (Tv. 117)Chúa Nhật 4B Phục Sinh
Viên đá thợ xây (Tv. 117)Chúa Nhật 4B Phục Sinh
Giữa đại hội (Tv. 21)Chúa Nhật 5B Phục Sinh
Tri ân Ngài (Tv. 21)Chúa Nhật 5B Phục Sinh
Tâu Thánh Thượng (Tv. 144)Chúa Nhật 5C Phục Sinh
Cả thế giới (Tv. 65)Chúa Nhật 6A Phục Sinh
Toàn thể đất nước (Tv. 65)Chúa Nhật 6A Phục Sinh
Ơn Chúa cứu độ (Tv. 97)Chúa Nhật 6B Phục Sinh
Ơn Ngài cứu độ (Tv. 97)Chúa Nhật 6B Phục Sinh
Muôn lạy Chúa (Tv. 66)Chúa Nhật 6C Phục Sinh
Chúa lên Trời (Tv. 46)Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên
Chúa lên Trời /2 (Tv. 46)Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên
Chúa ngự lên (Tv. 46)Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên
Thần Linh Chúa (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Xin cử Thần Linh (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Xin sai Thần Linh (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Xin Thần Khí (Tv. 103)Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống
Phúc lành (Tv. 28)Chúa Nhật 1 Thường Niên
Phúc lành và bình an (Tv. 28)Chúa Nhật 1 Thường Niên
Này con đến (Tv. 39)Chúa Nhật 2B Thường Niên
Này con đến (Tv. 39)Chúa Nhật 2B Thường Niên
Tâm hồn khó nghèo (Tv. 145)Chúa Nhật 4A Thường Niên
Đừng cứng lòng (Tv. 94)Chúa Nhật 4B Thường Niên
Nào hãy nghe (Tv. 94)Chúa Nhật 4B Thường Niên
Ta đừng cứng lòng (Tv. 94)Chúa Nhật 4B Thường Niên
Ngay trong nơi u tối (Tv. 111)Chúa Nhật 5A Thường Niên
Tấm gương trong (Tv. 111)Chúa Nhật 5A Thường Niên
Nào ca tụng (Tv. 146)Chúa Nhật 5B Thường Niên
Tình Chúa chở che (Tv. 31)Chúa Nhật 6B Thường Niên
Xin tha phạt (Tv. 40)Chúa Nhật 7B Thường Niên
Chúa nhân hậu (Tv. 102)Chúa Nhật 8B Thường Niên
Thật thiện hảo (Tv. 91)Chúa Nhật 8C Thường Niên
Chúa luôn từ ái (Tv. 129)Chúa Nhật 10B Thường Niên
Tôi ca tụng Chúa (Tv. 29)Chúa Nhật 10C Thường Niên
Phúc thay được tạ ơn (Tv. 91)Chúa Nhật 11B Thường Niên
Chúa trọn tình thương (Tv. 106)Chúa Nhật 12B Thường Niên
Hãy vui sướng (Tv. 106)Chúa Nhật 12B Thường Niên
Tôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Chúa Nhật 13A Thường Niên
Con tán dương (Tv. 29)Chúa Nhật 13B Thường Niên
Mắt chúng con (Tv.122)Chúa Nhật 14B Thường Niên
Hướng nhìn lên Chúa (Tv.122)Chúa Nhật 14B Thường Niên
Nào tung hô (Tv. 65)Chúa Nhật 14C Thường Niên
Xin tỏ ra (Tv. 84)Chúa Nhật 15B Thường Niên
Hỡi những ai nghèo khổ (Tv. 68)Chúa Nhật 15C Thường Niên
Vì Chúa nhân hậu (Tv. 85)Chúa Nhật 16A Thường Niên
Có Chúa chăn (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Có Chúa chăn giữ (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Mục tử ca (Tv. 22)Chúa Nhật 16B Thường Niên
Chúa rộng tay (Tv. 144)Chúa Nhật 17B Thường Niên
Bánh bởi Trời (Tv. 77)Chúa Nhật 18B Thường Niên
Chúa nuôi dân (Tv. 77)Chúa Nhật 18B Thường Niên
Điều chúng tôi biết (Tv. 77)Chúa Nhật 18B Thường Niên
Chúa ngọt ngào (Tv. 33)Chúa Nhật 19B Thường Niên
Chúa tốt lành (Tv. 33)Chúa Nhật 20B Thường Niên
Hãy nghiệm xem (Tv. 33)Chúa Nhật 20B Thường Niên
Xin Ngài mau đến (Tv. 39)Chúa Nhật 20C Thường Niên
Chúa thánh thiện (Tv. 33)Chúa Nhật 21B Thường Niên
Ai được vào (Tv. 14)Chúa Nhật 22B Thường Niên
Trong nhà Chúa (Tv. 14)Chúa Nhật 22B Thường Niên
Vì yêu thương (Tv. 67)Chúa Nhật 22C Thường Niên
Ngày hôm nay (Tv. 94)Chúa Nhật 23A Thường Niên
Hồn ta hỡi (Tv. 145)Chúa Nhật 23B Thường Niên
Qua muôn thế hệ (Tv. 89)Chúa Nhật 23C Thường Niên
Đấng từ bi (Tv. 102)Chúa Nhật 24A Thường Niên
Tôi sẽ bước đi (Tv. 114)Chúa Nhật 24B Thường Niên
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50)Chúa Nhật 24C Thường Niên
Chính Ngài nắm giữ (Tv. 53)Chúa Nhật 25B Thường Niên
Nào ta ca ngợi (Tv. 112)Chúa Nhật 25C Thường Niên
Giới luật Chúa (Tv. 18)Chúa Nhật 26B Thường Niên
Vườn nho của Chúa (Tv. 79)Chúa Nhật 27A Thường Niên
Chúa ban ơn (Tv. 127)Chúa Nhật 27B Thường Niên
Chúa chúc phúc (Tv. 127)Chúa Nhật 27B Thường Niên
Tôi sẽ ở (Tv. 22)Chúa Nhật 28A Thường Niên
No say tình Chúa (Tv. 89)Chúa Nhật 28B Thường Niên
Chúng con tin cậy (Tv. 32)Chúa Nhật 29B Thường Niên
Hồng ân cứu rỗi (Tv. 32)Chúa Nhật 29B Thường Niên
Ơn phù trợ (Tv. 120)Chúa Nhật 29C Thường Niên
Sức mạnh của tôi (Tv. 17)Chúa Nhật 30A Thường Niên
Sức mạnh của con (Tv. 17)Chúa Nhật 31B Thường Niên
Muôn thuở muôn đời (Tv. 144)Chúa Nhật 31C Thường Niên
Ca tụng Chúa (Tv. 145)Chúa Nhật 32B Thường Niên
Thức giấc (Tv. 16)Chúa Nhật 32C Thường Niên
Người gieo hạt giống (Tv. 125)Chúa Nhật 33A Thường Niên
Mùa gặt mai sau (Tv. 125)Chúa Nhật 33B Thường Niên
Ai nghẹn ngào (Tv. 125)Chúa Nhật 33C Thường Niên
Tôi nào thiếu gì (Tv. 22)Chúa Nhật 34A Thường Niên
Chúa hiển trị (Tv. 92)Chúa Nhật 34B Thường Niên
Chúa hiển trị 2 Tv. 92)Chúa Nhật 34B Thường Niên
Trẩy lên đền thánh (Tv. 121)Chúa Nhật 34C Thường Niên
+
Ai trông cậy (Tv. 24)Lễ Các Linh Hồn (02.11)
Như nai rừng (Tv. 41)Lễ Các Linh Hồn (02.11)
Tôi vững vàng (Tv. 26)Lễ Các Linh Hồn (02.11)
Tôi vững vàng tin tưởng (Tv. 26)
Xin đừng lánh mặt (Tv. 26)
Ân tình Chúa thiên thu (Tv. 102)Lễ Thánh Tâm A
Ân tình thiên thu (Tv. 102)Lễ Thánh Tâm A
Từ trong lòng mẫu thân (Tv. 70)Gioan Tẩy Giả (24.06) (Vọng)
Cách lạ lùng (Tv. 138)Gioan Tẩy Giả (24.06)
Tôi ca ngợi Chúa (Tv. 138)Gioan Tẩy Giả (24.06)
Cơ nghiệp Chúa Trời (Tv. 32)Lễ Chúa Ba Ngôi B
Thật hạnh phúc (Tv. 32)Lễ Chúa Ba Ngôi B
Miệng con loan truyền (Tv. 70)
Muôn đời con sẽ là thượng tế (Tv. 109)Thánh Tâm C
Mừng Chúa (Tv. 97)Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12)
Nào ký thác (Tv. 36)Mồng Một Tết
Nữ Hoàng bên hữu (Tv. 44)Mẹ Lên Trời (15.08)
Thưa Nữ Hoàng (Tv. 44)Mẹ Lên Trời (15.08)
Thưa nương tử (Tv. 44)
Người kính sợ Chúa (Tv. 127)Mồng Hai Tết
Những người tìm Chúa (Tv. 23)Lễ Các Thánh (01.11)
Ơn phù trợ (Tv. 120)Giao Thừa
Tiếng các Ngài (Tv. 18)Thánh Phêrô Phaolô (29.06) (Vọng)
Tôi đàn ca (Tv. 137)Tổng Lãnh Thiên Thần
Tới muôn đời (Tv. 104)
Thương nhớ đến tôi (Tv. 105)
Triều đại công chính (Tv. 117)
Trời xanh tường thuật (Tv. 18)
Vua vinh hiển (Tv. 23)Dâng Con
Xin bảo toàn con (Tv. 15)
Xin củng cố gia nghiệp (Tv. 89)Thánh Giuse (01.05)
Xin Chúa giữ gìn (Tv. 130)Têrêsa (01.10)
DÂNG LỄ.
+
Của lễ con dâng
Của lễ đầu mùa 
Của lễ đơn sơ
Của lễ niềm vui
Của lễ tình yêu
Của lễ trung trinh
Dâng của lễ
Dâng dâng lên
Dâng lên bàn thánh
Dâng ngọn nến hồng
Dâng với Mẹ 
Đây của lễ
Đây chút tình con 
Đoàn con dâng Chúa
Hát mãi hát mãi 
Hãy cho
Hãy sống
Hãy vui 
Hãy yêu
Khói hương chân tình
Lễ dâng cuộc đời 
Lễ dâng chân thành
Lễ dâng hiệp nhất 
Lễ dâng mùa cứu độ
Lễ dâng tình yêu
Lễ dâng tuổi xuân
Lễ dâng trẻ thơ
Lời tạ ơn
Man mác hương trầm
Mồ hôi và nước mắt
Nén hương lòng
Ngạt ngào khói hương
Từ ruộng đất
Với của lễ 
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
+
Ai kiếm tìm
Ánh sáng Thượng Đế
Ánh sáng và nguồn sống
Con đã no thỏa
Con xin hát mãi
Chính Chúa đang nâng đỡ
Chúa dưỡng nuôi
Chút tình cỏ hoa
Giêrusalem mới 
Lắng nghe
Lời trường sinh
Mời dự tiệc thánh
Này đây Chúa thống trị 
Nơi nhà Chúa
Ngài đã bẻ bánh
Ngàn lời ca
Nguồn tình yêu từ trái tim Cha
Những ai trông cậy
Phúc cho ai
Ta mang Tin Vui
Tạ ơn Chúa
Tình yêu ngàn trùng
Tôi vẫn trông cậy vào Ngài
Triều thiên vĩnh phúc
Trước nhan Chúa
Xin củng cố gia nghiệp
Xin ở với con
THÁNH CA TIN MỪNG.
+
Chung khúc phúc cho ai 
Hãy để trẻ nhỏ
Ngọn đèn khêu cao
Phúc đức thay
Thiên đàng và trẻ thơ
KẾT LỄ.
+
Không gì làm thay đổi
Ra về trong an bình
MÙA VỌNG.
+
Ánh sáng cứu độ
Con xin loan truyền
Đã đến mùa cứu rỗi 
Hãy lắng nghe 
Hãy mở lòng ra
Hãy thắp lên nụ cười
Hãy thống hối
Hãy thức tỉnh
Hoan hô Chúa
Hướng nhìn Chúa
Lạy Chúa Chiên
Lễ dâng trông đợi
Nước mắt
Tiếng vang sa mạc
Trên đường thanh tẩy
Trông chờ
Xin ban hồng ân cứu độ
Xin rủ tình thương
MÙA GIÁNG SINH.
+
Chuông Giáng sinh chuông hòa bình
Đêm yêu thương 
Kinh cầu Giáng Sinh
Lễ dâng mùa giáng sinh 
Lời ru nơi hang đá
Mùa xuân ra đời 
Nơi Chúa đến
Ngôi Lời giáng sinh
Sáng danh ngàn kiếp muôn thu
Tiếng hát trên đồng quê
Tin vui từ trời
Thánh gia
MÙA CHAY & TUẦN THÁNH.
+
Con đã lâm bệnh 
Chúa đã giải hòa
Chúa đã giải thoát
Nguyện cầu Chúa thương
Thống hối
Xin xót thương con
MÙA PHỤC SINH.
+
Ca mừng Phục Sinh
Chúa đã giải phóng
Chúa đã lên trời
Chúa đã sống lại thật
Hy lễ Vượt Qua
Khúc hát Vượt Qua
Ngày Chúa đã ra tay
Tụng ca nguồn nước
Xin loan truyền
Xin tán dương
MÙA XUÂN.
+
Mùa xuân đến
Mùa xuân viên mãn
Mừng Chúa Xuân
THIÊN CHÚA.
+
CHÚA BA NGÔI.
Thiên Chúa Ba Ngôi
+
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.
Bánh từ trời 
Bằng tất cả tình yêu
Chúa chiên lành
Chúa cho con no đầy
Lương thực của con
Nơi ta tìm đến
Nhiệm tích Thánh Thể
Rượu bánh Chúa Kitô
Rượu thơm bánh lành
Trái tim Chúa Giêsu
+
CHÚA KITÔ VUA.
Tung hô Vua Giêsu
ĐỨC MẸ.
+
Ai hiểu lòng Mẹ
Bài ca Maria
Bài ca xin vâng
Bóng hình ai
Chào Mẹ
Chúng con chạy đến
Chuỗi kinh đậm đà 
Dâng con
Dâng con 1
Dâng con 2
Dâng Mẹ đời con
Dâng Mẹ tình yêu
Giao ước mới
Huyền nhiệm Maria
Hướng lên Mẹ
Kinh Kính Mừng
Khi thời gian viên mãn
Magnificat Tán dương Chúa
Mẹ đã sống ơn gọi
Mẹ hằng cứu giúp
Mẹ lên trời
Mẹ thật diễm phúc
Mùa xuân Maria
Sống bên Mẹ
Từng phút từng giây
Thăm viếng
Trinh Nữ Maria
Trong cánh tay Mẹ hiền
Vòng hoa Môi Khôi
Xin dâng với Mẹ
CÁC THÁNH.
+
Anna
Anphong ca
Bài ca Gioan
Bài ca hiến tế
Bài ca Phêrô
Bài ca Saolê
Bài ca Tống Viết Bường
Bạn nghèo của Chúa
Ca nguyện Thánh Giuse
Ca tụng Thánh Phanxicô Xaviê
Cất tiếng hát mừng
Cêcilia khúc đàn lòng
Có một người 
Chúng con xin ca tụng
Dòng Đa-vít
Đaminh ngọn đuốc thiêng
Goretti chim bồ câu nhỏ
Giuse lao động 
Hãy đến cùng Giuse
Martino
Máu thắm nở hoa 
Monica hiền mẫu
Một mối tình (Lễ Thánh Têrêsa)
Mùa hái gặt
Mừng Á Thánh Việt Nam
Mừng ca Bernado
Noi gương Thánh Gia
Người công chính (Lễ thánh Giuse)
Người là Gioan
Người như bóng mát
Người thợ xay lúa
Nhân chứng
Tạ ơn thánh cả
Tôma thấy Chúa mà tin
Tôma Thiện chủng sinh
Tôn vinh chư vị
Tông đồ phương Đông
Thánh Giuse lao động
Thánh Phêrô Lê Tùy
Trăm chi họ tiến lên
Tri ân Đức Cha Thể 
Trong âm thầm
Vì Chúa Kitô
HỢP XƯỚNG.
+
Ánh sáng cứu độ
Bài ca Sáng thế
Bằng tất cả tình yêu
Bóng hình ai
Ca mừng ơn cứu độ
Công trình của Chúa
Chính tay Ngài
Chớ cứng đầu
Chú bé đánh trống
Chúa chí thánh
Chúa dưỡng nuôi 
Chúa giải thoát tôi
Chúa là mùa Xuân
Chúa nhân lành
Chúa tối cao
Chúa xót thương
Chúc ca vinh quang Chúa
Đền Sion
Đừng bỏ tôi
Hạnh phúc cho loài người
Hãy lắng nghe
Hãy ngợi khen Chúa
Hãy thức tỉnh
Khúc đàn lòng
Lạy Cha nhân ái 
Một cành đàn hương
Nơi trú ẩn
Nước mắt
Ngôi lời đã làm người
Người Công giáo Việt Nam
Người đã đến với anh em
Người từ đâu tới
Như gió 
Phụng hoàng ca
Qua cơn thử thách
Sáng danh ngàn kiếp muôn thu
Tiếng chuông vang vang
Tiếng vang sa mạc
Tin Cậy Mến
Tôi hớn hở
Tôi vẫn trông cậy vào Ngài
Thái dương ca 
Thánh thay
Trăm chi họ tiến lên
Trên đường thanh tẩy
Trên viên đá này
Trong âm thầm
Trổi cao tiếng kèn
Trường ca sáng danh Thiên Chúa
Vinh danh
Với cả tâm tình
Xin tạ ơn
Xin thương xót
CẦU HỒN.
+
Cầu hồn
Đấng từ bi 
TẬN HIẾN.
+
Con là Linh mục
Con là Thượng tế
Người đã chon tôi
Như đã một đời 
Quà tặng
Sao Ngài gọi tôi 
Sương trinh
Tôi đã thành hôn
Tôi tớ Chúa đây
Xin Mẹ đỡ nâng
Xuân trinh
TRUYỀN GIÁO.
+
Ai ra đi 
HÔN PHỐI.
+
Alleluia Trong tình yêu Thiên Chúa
Halleluia trong tình yêu Chúa
Hạnh phúc nhiệm mầu
Không gì làm thay đổi
Lễ dâng hôn phối
Lễ dâng hy vọng 
Ngày hồng tươi 
Tình trời đất
Tình yêu nâng cánh
Trái tim thủy chung
Trước nhan Mẹ yêu thương
Vườn tôi
THIẾU NHI.
+
Ai yêu mến Thầy
Ánh ban mai
Ba Ông Vua
Bài ca cảm tạ
Bông hoa tuyết
Ca cảnh Giáng sinh
Cây thông xanh xanh
Con ca tụng Chúa
Con chiên bé nhỏ 
Con khao khát
Con tiến dâng
Con tri ân
Con yêu Chúa lắm
Cọng rơm khô
Chú mục đồng thổi kèn
Chúa Hài Đồng và trẻ thơ
Chúng con về đây
Dâng về nơi hang đá
Đây lễ dâng
Đoàn chiên anh dũng
Đón Chúa Hài đồng
Đồng ca mừng Chúa Giáng Sinh
Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng tôi
Giáng Sinh đang về
Gió đông
Hêrôđê
Lần đầu
Lòng mến tin
Magnificat Hồn tôi ngợi ca
Mỗi một ngày
Noi gương Cha Thánh
Nuôi dài ước mơ
Nương bóng Mẹ hiền
Ngày ngày 
Ngôi sao lạ
Ngợi ca bình minh 
Quà Giáng Sinh
Rượu và bánh
Tay bắt mặt mừng
Tiếng hát từ trời
Tình xuân
Tuổi thơ dâng hiến
Từ hang đá xưa
Thánh Giuse nhân từ
Thần Linh thêm sức 
Tri ân Mẹ
Trong tình Ngài
Trời xanh tường thuật
Trung thu yêu thương
Vào cung thánh
Về nhà Cha
Về nhà Chúa
Với ánh nến
Xin Chúa thương nhận
Ý tình đơn sơ
THỂ LOẠI THÁNH CA PHỤNG VỤ KHÁC.
+
Áo mới
Ca cảnh Giáng Sinh (Hoạt cảnh)
Gửi lời hiệp thông
NHẠC SINH HOẠT ĐOÀN THỂ.
+
Bài ca các bà mẹ Công giáo
Cũng vì 
THÁNH CA THEO NHẠC SĨ.

*

2 thoughts on “*Nhạc sĩ Viết Chung – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

  1. Pingback: Nhạc sĩ Thế Thông – Thư viện Thánh Ca (Pdf.) « Nguyên Thoại

  2. Pingback: Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ « Nguyên Thoại

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s