*Nhạc sĩ Từ Duyên (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
+
Is. 12Chúa Nhật 3C Mùa Vọng
Lc. 1Chúa Nhật 3B Mùa Vọng
Tv. 1Chúa Nhật 6C Thường Niên
Con đây vẫn tin
Tv 4Chúa Nhật 3B Phục Sinh
Tv. 8Lễ Chúa Ba Ngôi /C
Tv. 9Con mong tìm Chúa
Tv. 13Đến bao giờ
Tv. 15Chúa Nhật 22B Thường niên
Chúa Nhật 13C Thường Niên
Chúa là gia nghiệp
Tv. 17Chúa Nhật 30A Thường Niên
Tv. 18Chúa Nhật 3B Mùa Chay
Chúa Nhật 3C Thường Niên
Tv. 19Chúa Nhật 26B Thường niên
Tv. 21Lễ Lá
Lạy Chúa sao đành
Tv. 22Chúa Nhật 28A Thường Niên
Lễ Thánh Tâm /C
Chúa chăn nuôi tôi
Tình Chúa thương tôi 
Tv. 24Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Chúa Nhật 1B Mùa Chay
Chúa Nhật 26A Thường Niên
Chúa Nhật 3B Thường niên
Con vươn linh hồn
Tv. 26Chúa Nhật 2C Mùa Chay
Tv. 28Chúa chịu Phép Rửa
Tv. 29Chúa Nhật 3C Phục Sinh
Tv. 30Thứ Sáu Tuần Thánh
Tv. 31Chúa Nhật 6B Thường niên
Tv. 33Chúa Nhật 29B Thường niên
Chúa Nhật 4C Mùa Chay
Lễ Phêrô & Phaolô
Hạnh phúc biết bao
Tv. 34Chúa Nhật 19B Thường niên
Chúa Nhật 20B Thường niên
Ký thác đường đời 
Tv. 39Lễ Truyền Tin
Tv. 40Chúa Nhật 7B Thường niên
Tv. 41Như nai rừng 
Tv. 50Thứ Tư Lễ Tro
Chúa Nhật 5B Mùa Chay
Chúa ơi xin tái tạo
Tv. 62Chúa Nhật 32A Thường Niên
Chúa Nhật 22A Thường Niên
Chúa Nhật 12C Thường Niên
Tv. 66Chúa Nhật 20A Thường Niên
Tv. 67Lễ Mẹ Thiên Chúa /B
Tv. 71Chúa Nhật 4C Thường Niên
Tv. 72Lễ Hiển Linh /B
Tv. 80Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Tv. 84Chúa Nhật 19A Thường Niên
Tv. 85Chúa Nhật 2B Mùa Vọng
Chúa Nhật 15B Thường niên
Tv. 89Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Tv. 90Chúa Nhật 18B Thường niên
Chúa Nhật 28B Thường niên
Chúa Nhật 1C Mùa Chay
Tv. 93Chúa Nhật 14B Thường niên 
Tv. 94Chúa Nhật 23A Thường Niên
Vang câu chúc mừng
Tv. 95Lễ Đêm Giáng Sinh /B
Chúa Nhật 29A Thường Niên
Tv. 96Lễ Rạng Đông Giáng Sinh /B
Chúa Nhật 2C Thường Niên
Tv. 97Lễ Mẹ Vô NhiễmLyric
Lễ Ngày Giáng Sinh /BLyric
Tv. 102Chúa Nhật 24A Thường Niên
Chúa Nhật 3C Mùa Chay
Chúa là Đấng từ bi
Tv. 103Chúa Nhật 7C Thường Niên
Tv. 105Cảm tạ ơn Chúa
Tv. 109Lễ Mình Máu Chúa /C
Tv. 115Chúa Nhật 2B Mùa Chay
Thứ Năm Tuần Thánh
Chúa Nhật 24B Thường niên
Tv. 120Ơn phù trợ
Tv. 122Chúa Nhật 32B Thường niên
Hướng nhìn lên Chúa
Tv. 125Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Chúa Nhật 5C Mùa Chay
Tv. 126Chúa Nhật 30B Thường niên
Tv. 128Chúa Nhật 17B Thường niên
Chúa Nhật 27B Thường niên
Tv. 129Con luôn hy vọng 
Tv. 130Chúa Nhật 31A Thường Niên
Tv. 136Chúa Nhật 4B Mùa Chay
Tv. 137Chúa Nhật 21A Thường Niên
Ôi lạy Chúa
Tv. 138Chúa Nhật 5C Thường Niên
Chúa xét dò con
Tv. 144Chúa Nhật 25A Thường Niên
Chúa Nhật 5C Phục Sinh
Tv. 146Chúa Nhật 23B Thường niên
Ai mong Chúa
Tv. 147Chúa Nhật 5B Thường niên
DÂNG LỄ.
+
Có gì để dâng
Con xin tình Chúa 
Dâng Cha
Dâng lên ChaLyric
Đôi tay này
Hiến tế
Lễ con dâng
Lễ dâng cuộc đời
Lễ vật đời con 
Này con đâu dám
Này là bánh
Nhạc khúc yêu thương
Như trầm hương
Tiến lễ vật 
Xin dâng Cha /1
Xin dâng Cha /2
Xin dâng Chúa
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
+
Ánh mắt tình yêuLyric
Bài ca bác ái
Bài ca cảm tạ /1
Bài ca cảm tạ /2
Bài ca tri ân
Bài ca yêu thương
Biết đến bao giờ
Bình an Chúa muốn
Cảm tạ
Cảm tạ ơn Chúa /1
Cầu mùaLyric
Con biết dâng gì
Con biết tình Chúa
Con cậy con tin
Con dâng câu kinh
Con đi theo ChúaLyric
Con luôn cần Chúa
Con mãi hát ca
Con náu nương nơi Ngài
Con ngợi khen Cha
Con tin Chúa 
Con vẫn trông cậy
Con vẫn ước mơ
Con xin được như Ngài
Con xin nghiêng sâu
Con xin phó thác
Con xin tán dương Ngài
Con xin thờ kính
Chẳng tình yêu nào
Chỉ dạy con
Chỉ Một Chúa
Chỉ nơi Thiên Chúa
Cho con biết yêu thươngLyricMp3
Chúa đã yêu con
Chúa Giêsu là Vua
Chúa luôn nhân từ
Chúa muốn thế
Chúa vẫn thương
Chúa vẫn thương tôi
Chúa vẫn ưa thích
Chúa vẫn yêu thương /1
Chúa vẫn yêu thương /2
Chúa! Con mong Ngài
Dâng lời cảm tạ
Dâng trao về Ngài
Dưới chân Thập giá
Đau khổ và vinh quang
Đến với Ngài
Đóa hồng dâng Chúa
Đức Thánh Quân hiển trị
Giêsu Chúa bao dịu hiền
Giavê Chúa chúng tôi
Giêsu Kitô
Giêsu tôi vẫn mong
Hát mừng Giavê
Hãy đến bên tôi
Hãy như Giêsu
Hãy yêu nhau
Hồn con mong Chúa
Kinh khúc
Khi con gặp Ngài
Không bao giờ quên
Làm sao
Lạy Chúa hãy đi cùng con
Lắng nghe Lời Chúa
Lấy gì đáp đền
Lời kinh cho thế giới
Lời kinh dâng
Lời kinh dâng Cha
Lời kinh hòa bìnhLyric
Lời kinh hòa bình /3 bè
Mãi luôn thành tín
Mãi luôn yêu thương
Mến thương nhau
Mong được như Chúa
Một đời tôi tin
Một ngày nào
Mưa trên tháp chuông cao
Nào ai suy thấu
Nào biết lấy gì
Này tình Chúa
Này từng bước
Nếu không có Ngài
Nương thân nơi Chúa
Ngài đã đến
Ngài yêu con
Ngàn đời con xin
Ngọt ngào tình Chúa /1
Ngọt ngào tình Chúa /2
Nguồn sáng của con
Nguyện cầu
Nguyện cầu Chúa
Nhờ chính Chúa
Như bông hoa
Như bông hoa nhỏ
Như cánh hoa hồng
Như dòng sông
Như lời tạ ơn
Như ngọn nến cháy
Ôi ân tình Chúa
Ôi còn tình nào
Phận người
Phúc lộc Ngài
Quả tim Chúa ban
Tạ ơn Chúa
Ta thương dân này
Tâm tình đời con
Tìm Ngài trong đời
Tình ca từ đáy tim
Tình Cha yêu con
Tình Chúa bao la
Tình Chúa cao vời
Tình Chúa tình con
Tình Chúa tình người /1
Tình Chúa tình người /2
Tình Chúa yêu con /1Lyric Mp3
Tình Chúa yêu con /2
Tình Chúa yêu thương
Tình Ngài
Tình Ngài mãi yêu thương
Tình Ngài yêu thương
Tình Thiên Chúa
Tình thương Chúa
Tình thương Ngài
Tình yêu con
Tình yêu nào
Từng giọt sương đêm
Từng ngày
Thập giá Đức Kitô /1
Thập giá Đức Kitô /2Lyric
Tri ân Chúa ngàn đời
Tri ân tình Chúa
Ước mơ đời con
Vẫn luôn cậy tin
Về với Cha
Vì Chúa yêu con
Vì tình thương Chúa
Vì tình yêu
Xin ban cho con
Xin cho con một trái tim
Xin cho tôi
Xin dạy con
Xin dâng đời con
Xin đáp đền
Xin đừng xa con
Xin giải nghĩa yêu
Xin giúp con
Xin hát lên
Xin là khí cụ bình an
Xin thánh hóa con
Xin thứ tha
Yêu thương còn đó
THÁNH CA TIN MỪNG.
+
Ai là anh em tôi (Lc. 10)Lyric
Cho con được thấy (Mc. 10)
Đường vinh quang Chúa (Mc. 10)
Hạt lúa vùi chôn (Ga. 12)
Hãy luôn từ bỏ (Mc. 10)
Hãy tin nơi Thầy (Ga. 20)
Hãy vững tin Ngài (Mc. 10)
Hiến tế đời con (Ga. 17)
Không chỉ bảy lần (Mt. 19)
Lạy Cha xin cho Danh Cha (Ga. 12)
Nếu tôi phải (Galate 5)
Tình yêu đích thực (Ga. 12)
KẾT LỄ.
+
Bài ca truyền giáoLyric
Loan báo Tin Mừng
MÙA VỌNG.
+
Con mong Chúa
Con vẫn đợi vẫn chờ
Con vẫn mong chờ
Chúa sẽ đến
Hãy dọn đường ChúaLyric
Một đời chờ mong
Trời cao
Trời cao Chúa hỡi
MÙA GIÁNG SINH.
+
Có mùa đông nào
Chúa đã vào đời
Chúa đến
Chúa đến trần gian
Chúa tình thương
Chúa tôi đã về
Đêm đông lạnh lùng
Đêm đông năm ấy
Đêm nay dâng Chúa
Đêm nay Noel
Giáng Sinh đã về
Hân hoan tưng bừng
Kính Chúa Hài Nhi
Khi mùa đông về
Một chiều mùa đông
Một ngày mùa đông
Mùa đông Bêlem
Mùa đông tình yêu
Mừng ngày Noel
Noel về
Qua rồi 2000 năm
Suy tôn tình Chúa
Tình yêu mùa đông /1
Tình yêu mùa đông /2
Trời mùa đông /1
Trời mùa đông /2
XUÂN.
+
Dâng lên mùa xuân
Một mùa xuân mới
Mùa xuân đã đến
Mừng hát xuân về
Nụ tầm xuân+ Phanxicô
Xuân đã về
MÙA CHAY.
+
Con còn nhớLyric
Cúi đầu ăn năn
Chiều xưa trên Thánh giá
Đời con sám hối
Hãy xé lòng
Hồi chuông thánh thót
Kiếp người
Kinh thú nhận
Mùa Chay Thánh
Ngài ơi thứ tha
Người ơi hãy nhớ
Rửa chân cho nhau
Tình thương người Cha
Tình yêu đồi Canvê
Tình yêu Giêsu
Tình yêu Thập giá
Thân phận đời người
Thập giá ngất caoLyric
Trở về đi
Xin thương Chúa nhân từ
MÙA PHỤC SINH.
+
Bài ca vinh thắng
Chúa lên Trời
Mừng ngợi khen
Mừng vui lên
Vang lên lời ca
CHÚA THÁNH THẦN.
+
Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa
Lạy Thánh Thần
Thần Linh Chúa
Thánh Thần Chúa /1
Thánh Thần Chúa /2
ĐỨC MẸ.
+
Lòng Mẹ
Mẹ đứng đó
Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97)Lyric
Mừng Mẹ Mân Côi
Tung hô Maria
CÁC THÁNH.
+
Anh hùng Tử đạo Việt Nam
Ca mừng Thánh Giuse
Các Thánh Tử đạo Việt Nam
Cung đàn Cêcilia
Chúa muốn con
Dặm đường xa
Kính mừng Thánh Giuse
Lạy Thầy con tin
Mừng kính Thánh Mônica
Này là dòng dõi
Nguyện cầu Thánh gia
Tình con dâng
Tình hiến dâng
Tổng lãnh Micae (Tv. 137)
Thánh Từ đạo Việt Nam
CHA MẸ.
+
Cầu cho Cha Mẹ
Con ơi ghi nhớ
Khấu đầu tạ ơn
Thánh hóa gia đình
CẦU HỒN.
+
Con kêu lên Ngài
Chỉ là phù hoa
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102)
Kiếp người
Khi Cha thương gọi
Mong đợi
Một ngày mai
Nhưng con tin
Sẽ có một ngày
Từ nơi thương đau
Từ vực sâu
Thân tôi cát bụi
Trình diện Chúa
Vực sâu thương đau
Xin đưa con về
Xin nghe con cầu khấn
Xin thương Chúa ơi
TẬN HIẾN.
+
Chúa không lầm
Con Linh mục
Linh mục Chúa
Linh mục là ai
Lời kinh của Linh mục
Xin vâng ý Ngài
HÔN PHỐI.
+
Trầu cau nên duyên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s