Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

IMPRIMATUR
(Gp. Bùi Chu: 03.6.2008) + (Gp. Bùi Chu: 25.05.2009)  + (Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B).
MÙA VỌNG.
Chúa Nhật 1B Mùa VọngXin đến tái thiết (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngXin thấy tình thương (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngMagnificat (1) (Lc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngCa ngợi tình Chúa (1) (Tv. 88)Lời bài hát
+
MÙA GIÁNG SINH.
Giáng Sinh (lễ Vọng)Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng Sinh (lễ Đêm)Vị Vua cứu thế (Tv. 95)Lời bài hát
Giáng Sinh (lễ Rạng đông)Ngày hôm nay (Tv. 96)Lời bài hát
Giáng Sinh (lễ Ban ngày)Ơn cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Hiển Linh A.B.CToàn địa cầu (Tv. 71)Lời bài hát
Thánh Gia Thất A.B.C.Hạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
+
MÙA CHAY.
Lễ TroNguyện xót thương (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa ChayĐường lối của Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa ChayLuôn vui bước (Tv. 115)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa ChayLề luật Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa ChayBờ sông Babylon (Tv. 136)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa ChayNguyện Chúa (1) (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật lễ LáÔi Thiên Chúa (Tv. 21)Lời bài hát
Rước Lá 1Hoan hô Đức Vua (Tv. 23)Lời bài hát
Rước Lá 2Trẻ Do Thái (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Truyền DầuCa ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)Lời bài hát
Thứ 5 Tuần ThánhCon nâng chén (1) (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ 6 Tuần ThánhCon xin phó thác (1) (Tv. 30)Lời bài hát
+
MÙA PHỤC SINH.
Bài đọc 1 Vọng Phục SinhTình thương Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Bài đọc 2 Vọng Phục SinhXin thương giữ gìn (Tv. 15)Lời bài hát
Bài đọc 3 Vọng Phục SinhCùng mừng hát (Xh. 15)Lời bài hát
Bài đọc 4 Vọng Phục SinhXin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Bài đọc 5 Vọng Phục SinhHãy vui mừng (2) (Is. 12)Lời bài hát
Bài đọc 6 Vọng Phục SinhLề luật Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Bài đọc 7 Vọng Phục SinhNguyện Chúa (2) (Tv. 50)Lời bài hát
Bài đọc sau Thánh ThưHãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục SinhĐây là ngày (Tv. 117)Lời bài hát
Ca Tiếp Liên lễ Chúa PSNgợi mừng ChúaLời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục SinhHãy cảm tạ Chúa (2) (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục SinhÁnh tôn nhan (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục SinhĐá góc tường (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục SinhGiữa công hội (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhChúa biểu dương (1) (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục SinhChúa đặt ngai báu (Tv. 102)Lời bài hát
*
Chúa Giêsu lên TrờiMừng Thiên Chúa (Tv. 46)Lời bát hát
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Vọng)Xin sai Thánh Thần (1) (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ngày)Xin sai Thánh Thầần (2) (Tv. 103)Lời bài hát
Ca Tiếp Liên Chúa TT. hiện xuốngLạy Chúa Thánh ThầnLời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênNày con xin đến (1) (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường NiênXin hãy dạy con (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênHãy chúc tụng (Tv. 146)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường NiênTuân giữ luật Chúa (Tv. 118)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênXin thương chữa lành (Tv. 40)Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênĐàn hát lên (Tv. 80)Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường NiênBởi vì Chúa (Tv. 129)Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênÔi thú vị thay (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênNgười vượt khơi (Tv. 106)Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênXin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường NiênCon ngước nhìn (Tv. 122)Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường NiênXin thấy tình thương (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường NiênĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênChúa mở tay ban (1) (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênChúa dưỡng nuôi (Tv. 77)Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường NiênHãy nếm thử (2) (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường NiênHãy nếm thử (3) (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường NiênHãy nếm thử (4) (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênAi sẽ được vào (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênTôi sẽ bước đi (Tv. 114)Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênXin dùng uy danh (Tv. 53)Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênGiới răn Ngài (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường NiênNguyện Chúa thương (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênNo say tình Chúa (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênXin tỏ tình thương (2) (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường NiênThật mừng vui (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường NiênChúa là sức mạnh (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường NiênXin thương giữ gìn (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường NiênChúa là Vua (Tv. 92)Lời bài hát
*
Chúa Ba Ngôi – Năm BThật hạnh phúc (2) (Tv. 32)Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Năm BXin nâng chén (Tv. 115)Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm BHãy mừng vui (2) (Is. 12)Lời bài hát
*
Chúa Nhật Truyền Giáo (1)Vinh quang Chúa (Tv. 18a)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (2)Ngàn dân hỡi (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (3)Cùng nhau loan báo (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (4)Chúa biểu dương (2) (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (5)Báo Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
+
KÍNH CHƯ THÁNH.
01.01- Mẹ Thiên Chúa Nguyện xin Thiên Chúa (Tv. 66) Lời bài hát
25.01 – Thánh Phaolô trở lạiBáo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
02.02 – Đức Mẹ dâng Con Lời bài hát
22.02 – Tông tòa thánh PhêrôĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
19.03 – Thánh Giuse bạn Đức MẹDòng dõi Người (Tv. 88) Lời bài hát
25.03 – Lễ Truyền TinNày con xin đến (2) (Tv. 39) Lời bài hát
25.04 – Thánh sử MarcôCa ngợi tình Chúa (4) (Tv. 88) Lời bài hát
01.05 – Thánh Giuse thợViệc tay con (Tv. 89) Lời bài hát
03.05Th. Philipphê & Giacôbê (Tv. 18a) Lời bài hát
14.05Thánh Matthia Tông đồ (Tv. 112) Lời bài hát
31.05Đức Mẹ thăm viếng (Is. 12) Lời bài hát
11.06Thánh Barnabê T.đồ (Tv. 97) Lời bài hát
24.06Gioan Baotixita – vọng SN (Tv. 70) Lời bài hát
24.06Gioan Baotixita – ngày SN (Tv. 138) Lời bài hát
29.06Th. Phêrô & Phaolô – Vọng (Tv. 18a) Lời bài hát
29.06Thánh Phêrô và Phaolô (Tv. 33) Lời bài hát
03.07Thánh Tôma Tông đồ (Tv. 116) Lời bài hát
22.07Thánh Maria Mađalêna (Tv. 62) Lời bài hát
25.07Thánh Giacôbê T.đồ (Tv. 125) Lời bài hát
26.07Thánh Gioakim và Anna (Tv. 131) Lời bài hát
06.08Chúa Hiển dung (Tv. 96) Lời bài hát
08.08Thánh Đaminh (Tv. 95) Lời bài hát
10.08Thánh Laurensô (Tv. 111) Lời bài hát
15.08Đức Mẹ lên trời – Vọng (Tv. 131) Lời bài hát
15.08Đức Mẹ lên trời – Ngày (Tv. 44) Lời bài hát
24.08Thánh Batôlômêô (Tv. 144) Lời bài hát
29.08Thánh Gioan Baotixita Tử đạo (Tv. 70) Lời bài hát
08.09Đức Mẹ sinh nhật (Tv. 12) Lời bài hát
14.09Suy tôn Thánh Giá (Tv. 77) Lời bài hát
15.09Đức Mẹ sầu bi (Tv. 30) Lời bài hát
21.09Thánh Matthêu T.đồ (Tv. 18a) Lời bài hát
29.09Tổng lãnh Thiên Thần (Tv. 137) Lời bài hát
01.10Thánh Têrêsa Hài đồng (Tv. 130) Lời bài hát
02.10Thiên Thần hộ thủ (Tv. 90) Lời bài hát
07.10Đức Mẹ Mân côi (Lc. 1) Lời bài hát
18.10Thánh sử Luca (Tv. 144) Lời bài hát
28.10Thánh Simon và Giuđa T.đồ (Tv. 18a) Lời bài hát
01.11Các Thánh nam nữ (Tv. 14) Lời bài hát
02.11Cầu hồn – Lễ 1 (Tv. 22) Lời bài hát
02.11Cầu hồn – Lễ 2 (Tv. 24) Lời bài hát
02.11Cầu hồn – Lễ 3 (Tv. 26) Lời bài hát
08.11Cung Hiến Thánh Đường
Phêrô – Phaolô (Tv. 97)
Lời bài hát
24.11Thánh Tử đạo Việt Nam (Tv. 125) Lời bài hát
30.11Thánh Anrê T.đồ (Tv. 18a) Lời bài hát
08.12Đức Mẹ Vô nhiễm (Tv. 97) Lời bài hát
26.12Thánh Stêphanô (Tv. 30) Lời bài hát
27.12Thánh Gioan T.đồ (Tv. 96) Lời bài hát
28.12Các thánh Anh hài (Tv. 123) Lời bài hát
+
CÁC LỄ CHUNG.
Cung hiến Thánh Đường (1)Nào cùng nhau (Tv. 94)
Cung hiến Thánh Đường (2)Vui dường nào (3) (Tv. 121)
Đức Trinh Nữ Maria (1)Magnificat (2) (Lc. 1)
Đức Trinh Nữ Maria (2)Nào tôn nương (Tv. 44)
Đức Trinh Nữ Maria (3)Hãy tới hòa lời 2 (Tv. 112)
Thánh Tử Đạo (1)Con xin phó thác (2) (Tv. 30)
Thánh Tử Đạo (2)Chúa đã cứu tôi (Tv. 33)
Thánh Tử Đạo (3)Nếu Chúa (Tv. 123)
Thánh Tử Đạo (4)Ai ra đi (Tv. 125)
Thánh Mục Tử (1)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15)
Thánh Mục Tử (2)Chúa là Mục tử (Tv. 22)
Thánh Mục Tử (3)Ca ngợi tình Chúa (6) (Tv. 88)
Thánh Mục Tử (4)Con là Thượng Tế (Tv. 109)
Thánh Mục Tử (5)Báo Tin Mừng (Tv. 116)
Thánh Tiến SĩPhán quyết Ngài (Tv. 18)
Thánh Trinh Nữ Nào tôn nương (2) (Tv. 44)
Thánh Nam Nữ (1)Phúc cho những ai (Tv. 1)
Thánh Nam Nữ (2)Ai sẽ được vào (Tv. 14)
Thánh Nam Nữ (3)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15)
Thánh Nam Nữ (4)Hãy nếm thử (2) (Tv. 33)
Thánh Nam Nữ (5)Thập là hạnh phúc (2) (Tv. 111)
Thánh Nam Nữ (6)Hạnh phúc thay (Tv. 127)
Lễ Rửa Tội (1)Nhìn tầng trời (Tv. 8)
Lễ Rửa Tội (2)Chúa là Mục tử (Tv. 22)
Lễ Rửa Tội (3)Nguồn ánh sáng (2) (Tv. 26)
Lễ Rửa Tội (4)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)
Lễ Thêm Sức (1)Xin sai Thánh Thần (3) (Tv. 103)
Lễ Thêm Sức (2)Báo Tin Mừng (Tv. 116)
Lễ Truyền Chức (1)Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)
Lễ Truyền Chức (2)Con là Thượng Tế (Tv. 109)
Lễ Truyền Chức (3)Con nâng chén (2) (Tv. 115)
Lễ Truyền Chức Báo Tin Mừng (Tv. 116)
Lễ Hôn Phối (1)Thật là hạnh phúc (1) (Tv. 111)
Lễ Hôn Phối (2)Hạnh phúc thay (Tv. 127)
Lễ Khấn Dòng (1)Dòng dõi chính nhân (Tv. 23)
Lễ Khấn Dòng (2)Hãy nếm thử (2) (Tv. 33)
Lễ Khấn Dòng (3)Này con xin đến (3) (Tv. 39)
Lễ Khấn Dòng (4)Nào tôn nương (2) (Tv. 44)
Lễ Tạ Ơn (1)Hãy tới hòa lời (2) (Tv. 112)
Lễ Tạ Ơn (2)Cùng tạ ơn (1) (Tv. 135)
Lễ Tạ Ơn (3)Xin cảm tạ (2) (Tv. 137)
Lễ Tạ Ơn (4)Chúc tụng Danh Chúa (2) (Tv. 144)
Lễ Cầu Hồn (1)Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)
Lễ Cầu Hồn (2)Con nâng tâm hồn (2) (Tv. 24)
Lễ Cầu Hồn (3)Nguồn ánh sáng (4) (Tv. 26)
Lễ Cầu Hồn (4)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)
Lễ Cầu Hồn (5)Vui dường nào (1) (Tv. 121)
Lễ Cầu Hồn (6)Chờ đợi Chúa (Tv. 129)
+
LỄ ĐẶC BIỆT.
Lễ Tất Niên (1)Ngợi khen danh Ngài (Tv. 64)
Lễ Tất Niên (2)Cùng tạ ơn (1) (Tv. 135)
Lễ Giao ThừaƠn phù trợ (Tv. 120)
Mùng Một Tết (1)Nhìn tầng trời (Tv. 8)
Mùng Một Tết (2)Xin tán dương (Tv. 29)
Mùng Một Tết (3)Triều đại Người (Tv. 71)
Mùng Hai Tết Hạnh phúc thay (Tv. 127)
Mùng Ba Tết Việc tay con (Tv. 89)
Tết Trung ThuCùng tạ ơn (2) (Tv. 135)
Cầu Bình An (1)Xin thấy tình thương (Tv. 84)
Cầu Bình An (2)Vui dường nào (4) (Tv. 121)
Cầu Hòa BìnhToàn địa cầu (Tv. 71)
Cầu Ơn Thiên Triệu (1)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15)
Cầu Ơn Thiên Triệu (2)Này con xin đến (3) (Tv. 39)
Cầu Hiệp Nhất (1)Chúa là Mục tử (Tv. 22)
Cầu Hiệp Nhất (2)Vui dường nào (1) (Tv. 121)
Dịp Tĩnh TâmLề luật Chúa (Tv. 18)
Cầu Khi Bị Bách Hại Nếu Chúa (Tv. 123)
Mọi Nhu CầuXin thấy tình thương (Tv. 84)
THÁNH KINH CA (NĂM B).
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật 1 Thường NiênChúa chịu Phép rửa Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Thường NiênChiên Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3 Thường NiênTiếng Chúa gọi Lời bài hát
Chúa Nhật 4 Thường NiênVị Ngôn sứ Lời bài hát
Chúa Nhật 5 Thường NiênNgài đến Lời bài hát
Chúa Nhật 6 Thường NiênNếu Ngài muốn Lời bài hát
Chúa Nhật 7 Thường NiênViệc lạ Chúa làm Lời bài hát
Chúa Nhật 8 Thường NiênHôn ước muôn đời Lời bài hát
Chúa Nhật 9 Thường NiênNgày Sa-bat Lời bài hát
Chúa Nhật 10 Thường NiênDù cho nhân thế Lời bài hát
Chúa Nhật 11 Thường NiênDụ ngôn Nước Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 12 Thường NiênNgười truyền khiến (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 13 Thường NiênDâng lời ca ngợi Lời bài hát
Chúa Nhật 14 Thường NiênNơi quê hương  Lời bài hát
Chúa Nhật 15 Thường NiênLúa chín đầy đồng  Lời bài hát
Chúa Nhật 16 Thường NiênTình thương Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 17 Thường NiênChúc tụng Chúa Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 18 Thường NiênBánh Trường Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 19 Thường NiênBánh Trường Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 20 Thường Niên (1)Mình Máu Thánh (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 20 Thường Niên (2)Mình Máu Thánh (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 21 Thường NiênNếu bỏ Ngài Lời bài hát
Chúa Nhật 22 Thường NiênĐón nhận Lời Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 23 Thường NiênNgài đã đến Lời bài hát
Chúa Nhật 24 Thường NiênAi muốn theo Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 25 Thường NiênPhục vụ tha nhân Lời bài hát
Chúa Nhật 26 Thường NiênTa khuyên con (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 27 Thường NiênThiên Chúa kết hợp Lời bài hát
Chúa Nhật 28 Thường NiênCon phải làm chi Lời bài hát
Chúa Nhật 29 Thường NiênHiến thân phục vụ Lời bài hát
Chúa Nhật 30 Thường NiênLạy Thầy Giêsu Lời bài hát
Chúa Nhật 31 Thường NiênĐiều răn trọng nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 32 Thường NiênĐồng tiền bà góa Lời bài hát
Chúa Nhật 33 Thường NiênNgày Quang lâm Lời bài hát
Chúa Nhật 34 Thường Niên (1)Ngài là Vua Lời bài hát
Chúa Nhật 34 Thường Niên (2)Vua muôn Vua (1) Lời bài hát
*
Chúa Ba Ngôi A.B.C Vinh danh Ba Ngôi Lời bài hát
Mình Máu A.B.CNào người ơi Lời bài hát
Mình Máu A.B.C Mình Máu Thánh (1) Lời bài hát
Mình Máu A.B.C Mình Máu Thánh (2) Lời bài hát
Mình Máu A.B.C Bánh Trường Sinh  Lời bài hát
Thánh Tâm A.B.CThánh Tâm Ngài Lời bài hát
+
LỄ THEO LỊCH RIÊNG.
T.Phaolô trở lại (25-1)Các con hãy đi Lời bài hát
Tông Tòa Phêrô (22-2)Con nên Tảng Đá Lời bài hát
T.Giuse (19-3)Nguồn tình thương Chúa Lời bài hát
T.Giuse (19-3) Thiên Chúa ở cùng
Truyền Tin (25-3) Thiên thần Truyền tin Lời bài hát
T.Maccô (25-4) – Các con hãy đi Lời bài hát
T.Giuse thợ (1-5) Nơi quê hương Lời bài hát
T.Giuse thợ (1-5) Làm rạng Danh Cha Lời bài hát
Thăm viếng (31-5) Đức Mẹ thăm viếng Lời bài hát
Thăm viếng (31-5) Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Gioan (24-6) Chúc tụng Đức Chúa Lời bài hát
T.Phêrô-Phaolô (29-6) Hai thánh Tông đồ  Lời bài hát
T.Phêrô-Phaolô (29-6) Con nên Tảng Đá Lời bài hát
T.Tông đồ Cả: Thánh Phêrô – Phaolô  Lời bài hát
T.Giacôbê (25-7) Hiến thân phục vụ Lời bài hát
Hiển Dung (6-8) Chúa Hiển Dung Lời bài hát
Mẹ Lên Trời (15-8)Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Matthêu (21-9) Chúa muốn tình yêu Lời bài hát
Mẹ Mân Côi (7-10) Thiên thần Truyền tin Lời bài hát
T.Luca (18-10) Lúa chín đầy đồng Lời bài hát
Các Thánh (1-11) Tám Mối Phúc Lời bài hát
T.Anrê (30-11) Tiếng Chúa gọi Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (8-12) Thiên thần Truyền tin Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (8-12) Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Stêphanô (26-12) Vì tin theo Chúa Lời bài hát
Lễ Hôn phối Tiệc cưới Ca-na Lời bài hát
Lễ Hôn phối Thiên Chúa kết hợp Lời bài hát
Lễ Tân niên Xuân sang hát vang Lời bài hát
Lễ Tân niên Hát mừng Chúa Xuân Lời bài hát
Mùng 1 Tết  Người sẽ ban cho Lời bài hát
Mùng 2 Tết Cầu cho tổ tiên Lời bài hát
Mùng 3 TếtLàm rạng danh Cha Lời bài hát
Lễ Tạ ơn Chúc tụng Đức Chúa Lời bài hát
Lễ Tạ ơnTạ ơn Thiên Chúa (Te Deum) Lời bài hát

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s