Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM C).
MÙA VỌNG.
Chúa Nhật 1C Mùa VọngCon nâng tâm hồn (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngThật mừng vui (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngHãy vui mừng (1) (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngXin đến tái thiết (Tv. 79)Lời bài hát
+
MÙA GIÁNG SINH.
Giáng Sinh (lễ Vọng)Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng Sinh (lễ Đêm)Vị Vua cứu thế (Tv. 95)Lời bài hát
Giáng Sinh (lễ Rạng đông)Ngày hôm nay (Tv. 96)Lời bài hát
Giáng Sinh (lễ Ban ngày)Ơn cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Hiển Linh A.B.CToàn địa cầu (Tv. 71)Lời bài hát
Thánh Gia Thất A.B.C.Hạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
+
MÙA CHAY.
Lễ TroNguyện xót thương (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa ChayKhi gian nan (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayNguồn ánh sáng (1) (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayĐấng từ bi nhân hậu (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayHãy nếm thử (1) (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThật mừng vui (Tv. 125) Lời bài hát
Chúa Nhật lễ LáÔi Thiên Chúa (Tv. 21)Lời bài hát
Rước Lá 1Hoan hô Đức Vua (Tv. 23)Lời bài hát
Rước Lá 2Trẻ Do Thái (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Truyền DầuCa ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)Lời bài hát
Thứ 5 Tuần ThánhCon nâng chén (1) (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ 6 Tuần ThánhCon xin phó thác (1) (Tv. 30)Lời bài hát
+
MÙA PHỤC SINH.
Bài đọc 1 Vọng Phục SinhTình thương Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Bài đọc 2 Vọng Phục SinhXin thương giữ gìn (Tv. 15)Lời bài hát
Bài đọc 3 Vọng Phục SinhCùng mừng hát (Xh. 15)Lời bài hát
Bài đọc 4 Vọng Phục SinhXin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Bài đọc 5 Vọng Phục SinhHãy vui mừng (2) (Is. 12)Lời bài hát
Bài đọc 6 Vọng Phục SinhLề luật Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Bài đọc 7 Vọng Phục SinhNguyện Chúa (2) (Tv. 50)Lời bài hát
Bài đọc sau Thánh ThưHãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục SinhĐây là ngày (Tv. 117)Lời bài hát
Ca Tiếp Liên lễ Chúa PSNgợi mừng ChúaLời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục SinhHãy cảm tạ Chúa (3) (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục SinhXin tán dương (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhToàn thể địa cầu (Tv. 99)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhChúc tụng Danh Chúa (3) (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhNgàn dân hỡi (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhMừng vui lên (2) (Tv. 96)Lời bài hát
*
Chúa Giêsu lên TrờiMừng Thiên Chúa (Tv. 46)Lời bát hát
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Vọng)Xin sai Thánh Thần (1) (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ngày)Xin sai Thánh Thầần (2) (Tv. 103)Lời bài hát
Ca Tiếp Liên Chúa TT. hiện xuốngLạy Chúa Thánh ThầnLời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênCùng nhau loan báo (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênLời của Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênTìm đến nương nhờ (1) (Tv. 70)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênĐàn ca kính Ngài (1) (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênPhúc cho những ai (Tv. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênÔi thú vị thay (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênBáo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênXin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênChúa thứ tha (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênHồn con khát Chúa (1) (Tv. 62) Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênPhần gia nghiệp (2) (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênToàn trái đất (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênCon nguyện cầu (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênAi sẽ được vào (Tv. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênChúa thương đáp lại (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênThật hạnh phúc (1) (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênXin thương mau đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênBáo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênNào hãy vui mừng (Tv. 67)Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênNơi nương thân (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênCon sẽ trỗi dậy (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênHãy tới hòa lời (Tv. 122)Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênChúa biểu dương (1) (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênƠn phù trợ (Tv. 120) Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênNgười nghèo kêu xin (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênChúc tụng Danh Chúa (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênXin lắng tai (Tv. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênChúa ngự đến (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênVui dường nào (2) (Tv. 121)Lời bài hát
*
Chúa Ba Ngôi – Năm CNhìn tầng trời (Tv. 8) Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Năm CCon là Thượng Tế (Tv. 109) Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm CĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
*
Chúa Nhật Truyền Giáo (1)Vinh quang Chúa (Tv. 18a)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (2)Ngàn dân hỡi (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (3)Cùng nhau loan báo (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (4)Chúa biểu dương (2) (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (5)Báo Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
+
KÍNH CHƯ THÁNH.
01.01Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) Lời bài hát
25.01Thánh Phaolô trở lại (Tv. 116) Lời bài hát
02.02Đức Mẹ dâng Con Lời bài hát
22.02Tông tòa thánh Phêrô (Tv. 22) Lời bài hát
19.03Thánh Giuse bạn Đức Mẹ (Tv. 88) Lời bài hát
25.03Lễ Truyền Tin (Tv. 39) Lời bài hát
25.04Thánh sử Marcô (Tv. 88) Lời bài hát
01.05Thánh Giuse thợ (Tv. 89) Lời bài hát
03.05Th. Philipphê & Giacôbê (Tv. 18a) Lời bài hát
14.05Thánh Matthia Tông đồ (Tv. 112) Lời bài hát
31.05Đức Mẹ thăm viếng (Is. 12) Lời bài hát
11.06Thánh Barnabê T.đồ (Tv. 97) Lời bài hát
24.06Gioan Baotixita – vọng SN (Tv. 70) Lời bài hát
24.06Gioan Baotixita – ngày SN (Tv. 138) Lời bài hát
29.06Th. Phêrô & Phaolô – Vọng (Tv. 18a) Lời bài hát
29.06Thánh Phêrô và Phaolô (Tv. 33) Lời bài hát
03.07Thánh Tôma Tông đồ (Tv. 116) Lời bài hát
22.07Thánh Maria Mađalêna (Tv. 62) Lời bài hát
25.07Thánh Giacôbê T.đồ (Tv. 125) Lời bài hát
26.07Thánh Gioakim và Anna (Tv. 131) Lời bài hát
06.08Chúa Hiển dung (Tv. 96) Lời bài hát
08.08Thánh Đaminh (Tv. 95) Lời bài hát
10.08Thánh Laurensô (Tv. 111) Lời bài hát
15.08Đức Mẹ lên trời – Vọng (Tv. 131) Lời bài hát
15.08Đức Mẹ lên trời – Ngày (Tv. 44) Lời bài hát
24.08Thánh Batôlômêô (Tv. 144) Lời bài hát
29.08Thánh Gioan Baotixita Tử đạo (Tv. 70) Lời bài hát
08.09Đức Mẹ sinh nhật (Tv. 12) Lời bài hát
14.09Suy tôn Thánh Giá (Tv. 77) Lời bài hát
15.09Đức Mẹ sầu bi (Tv. 30) Lời bài hát
21.09Thánh Matthêu T.đồ (Tv. 18a) Lời bài hát
29.09Tổng lãnh Thiên Thần (Tv. 137) Lời bài hát
01.10Thánh Têrêsa Hài đồng (Tv. 130) Lời bài hát
02.10Thiên Thần hộ thủ (Tv. 90) Lời bài hát
07.10Đức Mẹ Mân côi (Lc. 1) Lời bài hát
18.10Thánh sử Luca (Tv. 144) Lời bài hát
28.10Thánh Simon và Giuđa T.đồ (Tv. 18a) Lời bài hát
01.11Các Thánh nam nữ (Tv. 14) Lời bài hát
02.11Cầu hồn – Lễ 1 (Tv. 22) Lời bài hát
02.11Cầu hồn – Lễ 2 (Tv. 24) Lời bài hát
02.11Cầu hồn – Lễ 3 (Tv. 26) Lời bài hát
08.11Cung Hiến Thánh Đường
Phêrô – Phaolô (Tv. 97)
Lời bài hát
24.11Thánh Tử đạo Việt Nam (Tv. 125) Lời bài hát
30.11Thánh Anrê T.đồ (Tv. 18a) Lời bài hát
08.12Đức Mẹ Vô nhiễm (Tv. 97) Lời bài hát
26.12Thánh Stêphanô (Tv. 30) Lời bài hát
27.12Thánh Gioan T.đồ (Tv. 96) Lời bài hát
28.12Các thánh Anh hài (Tv. 123) Lời bài hát
+
CÁC LỄ CHUNG.
Cung hiến Thánh Đường (1)Nào cùng nhau (Tv. 94) Lời bài hát
Cung hiến Thánh Đường (2)Vui dường nào (3) (Tv. 121) Lời bài hát
Đức Trinh Nữ Maria (1)Magnificat (2) (Lc. 1) Lời bài hát
Đức Trinh Nữ Maria (2)Nào tôn nương (Tv. 44) Lời bài hát
Đức Trinh Nữ Maria (3)Hãy tới hòa lời 2 (Tv. 112) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (1)Con xin phó thác (2) (Tv. 30) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (2)Chúa đã cứu tôi (Tv. 33) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (3)Nếu Chúa (Tv. 123) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (4)Ai ra đi (Tv. 125) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (1)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (2)Chúa là Mục tử (Tv. 22) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (3)Ca ngợi tình Chúa (6) (Tv. 88) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (4)Con là Thượng Tế (Tv. 109) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (5)Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Thánh Tiến SĩPhán quyết Ngài (Tv. 18) Lời bài hát
Thánh Trinh Nữ Nào tôn nương (2) (Tv. 44) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (1)Phúc cho những ai (Tv. 1) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (2)Ai sẽ được vào (Tv. 14) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (3)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (4)Hãy nếm thử (2) (Tv. 33) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (5)Thập là hạnh phúc (2) (Tv. 111) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (6)Hạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (1)Nhìn tầng trời (Tv. 8) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (2)Chúa là Mục tử (Tv. 22) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (3)Nguồn ánh sáng (2) (Tv. 26) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (4)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62) Lời bài hát
Lễ Thêm Sức (1)Xin sai Thánh Thần (3) (Tv. 103) Lời bài hát
Lễ Thêm Sức (2)Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức (1)Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức (2)Con là Thượng Tế (Tv. 109) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức (3)Con nâng chén (2) (Tv. 115) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Lễ Hôn Phối (1)Thật là hạnh phúc (1) (Tv. 111) Lời bài hát
Lễ Hôn Phối (2)Hạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (1)Dòng dõi chính nhân (Tv. 23) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (2)Hãy nếm thử (2) (Tv. 33) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (3)Này con xin đến (3) (Tv. 39) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (4)Nào tôn nương (2) (Tv. 44) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (1)Hãy tới hòa lời (2) (Tv. 112) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (2)Cùng tạ ơn (1) (Tv. 135) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (3)Xin cảm tạ (2) (Tv. 137) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (4)Chúc tụng Danh Chúa (2) (Tv. 144) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (1)Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (2)Con nâng tâm hồn (2) (Tv. 24) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (3)Nguồn ánh sáng (4) (Tv. 26) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (4)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (5)Vui dường nào (1) (Tv. 121) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (6)Chờ đợi Chúa (Tv. 129) Lời bài hát
+
LỄ ĐẶC BIỆT.
Lễ Tất Niên (1)Ngợi khen danh Ngài (Tv. 64) Lời bài hát
Lễ Tất Niên (2)Cùng tạ ơn (1) (Tv. 135) Lời bài hát
Lễ Giao ThừaƠn phù trợ (Tv. 120) Lời bài hát
Mùng Một Tết (1)Nhìn tầng trời (Tv. 8) Lời bài hát
Mùng Một Tết (2)Xin tán dương (Tv. 29) Lời bài hát
Mùng Một Tết (3)Triều đại Người (Tv. 71) Lời bài hát
Mùng Hai Tết Hạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Mùng Ba Tết Việc tay con (Tv. 79) Lời bài hát
Tết Trung ThuCùng tạ ơn (2) (Tv. 135) Lời bài hát
Cầu Bình An (1)Xin thấy tình thương (Tv. 84) Lời bài hát
Cầu Bình An (2)Vui dường nào (4) (Tv. 121) Lời bài hát
Cầu Hòa BìnhToàn địa cầu (Tv. 71) Lời bài hát
Cầu Ơn Thiên Triệu (1)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15) Lời bài hát
Cầu Ơn Thiên Triệu (2)Này con xin đến (3) (Tv. 39) Lời bài hát
Cầu Hiệp Nhất (1)Chúa là Mục tử (Tv. 22) Lời bài hát
Cầu Hiệp Nhất (2)Vui dường nào (1) (Tv. 121) Lời bài hát
Dịp Tĩnh TâmLề luật Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Cầu Khi Bị Bách Hại Nếu Chúa (Tv. 123) Lời bài hát
Mọi Nhu CầuXin thấy tình thương (Tv. 84) Lời bài hát
THÁNH KINH CA (NĂM C).
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật 1 Thường NiênChúa chịu Phép rửa Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Thường NiênTiệc cưới Cana (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 3 Thường NiênVề quê hương Lời bài hát
Chúa Nhật 4 Thường NiênNơi quê hương Lời bài hát
Chúa Nhật 5 Thường NiênVâng theo lời Thầy Lời bài hát
Chúa Nhật 6 Thường NiênTám mối phúc (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 7 Thường NiênHãy nên trọn lành Lời bài hát
Chúa Nhật 8 Thường NiênĐừng xét đoán Lời bài hát
Chúa Nhật 9 Thường NiênMột viên sĩ quan Lời bài hát
Chúa Nhật 10 Thường NiênMột vị ngôn sứ Lời bài hát
Chúa Nhật 11 Thường NiênLòng cha nhân ái Lời bài hát
Chúa Nhật 12 Thường NiênAi muốn theo Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 13 Thường NiênXin luôn theo Ngài Lời bài hát
Chúa Nhật 14 Thường NiênLúa chín đầy đồng Lời bài hát
Chúa Nhật 15 Thường NiênĐiều răn trọng nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 16 Thường NiênBên Chúa Tình Yêu Lời bài hát
Chúa Nhật 17 Thường NiênAnh em cứ xin Lời bài hát
Chúa Nhật 18 Thường NiênHướng về Quê Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 19 Thường NiênCanh thức sẵn sàng Lời bài hát
Chúa Nhật 20 Thường Niên Thầy đã đến Lời bài hát
Chúa Nhật 21 Thường NiênVào Nước Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 22 Thường NiênSống khiêm nhu Lời bài hát
Chúa Nhật 23 Thường NiênDám chọn Ngài Lời bài hát
Chúa Nhật 24 Thường NiênTrên Trời mừng vui Lời bài hát
Chúa Nhật 25 Thường NiênMột người quản gia Lời bài hát
Chúa Nhật 26 Thường NiênMột người giàu có Lời bài hát
Chúa Nhật 27 Thường NiênXin thêm lòng tin Lời bài hát
Chúa Nhật 28 Thường NiênCho con tri ân Lời bài hát
Chúa Nhật 29 Thường NiênAnh em cứ xin Lời bài hát
Chúa Nhật 30 Thường NiênHai người nguyện cầu Lời bài hát
Chúa Nhật 31 Thường NiênHôm nay Ta đến Lời bài hát
Chúa Nhật 32 Thường NiênChúa là sự sống lại Lời bài hát
Chúa Nhật 33 Thường NiênVì tin theo Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 34 Thường Niên Chúa là Vua (1) Lời bài hát
*
Chúa Ba Ngôi A.B.C Vinh danh Ba Ngôi Lời bài hát
Mình Máu A.B.CNào người ơi Lời bài hát
Mình Máu A.B.C Mình Máu Thánh (1) Lời bài hát
Mình Máu A.B.C Mình Máu Thánh (2) Lời bài hát
Mình Máu A.B.C Bánh Trường Sinh  Lời bài hát
Thánh Tâm A.B.CThánh Tâm Ngài Lời bài hát
+
LỄ THEO LỊCH RIÊNG.
T.Phaolô trở lại (25-1)Các con hãy đi Lời bài hát
Tông Tòa Phêrô (22-2)Con nên Tảng Đá Lời bài hát
T.Giuse (19-3)Nguồn tình thương Chúa Lời bài hát
T.Giuse (19-3) Thiên Chúa ở cùng
Truyền Tin (25-3) Thiên thần Truyền tin Lời bài hát
T.Maccô (25-4) – Các con hãy đi Lời bài hát
T.Giuse thợ (1-5) Nơi quê hương Lời bài hát
T.Giuse thợ (1-5) Làm rạng Danh Cha Lời bài hát
Thăm viếng (31-5) Đức Mẹ thăm viếng Lời bài hát
Thăm viếng (31-5) Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Gioan (24-6) Chúc tụng Đức Chúa Lời bài hát
T.Phêrô-Phaolô (29-6) Hai thánh Tông đồ  Lời bài hát
T.Phêrô-Phaolô (29-6) Con nên Tảng Đá Lời bài hát
T.Tông đồ Cả: Thánh Phêrô – Phaolô  Lời bài hát
T.Giacôbê (25-7) Hiến thân phục vụ Lời bài hát
Hiển Dung (6-8) Chúa Hiển Dung Lời bài hát
Mẹ Lên Trời (15-8)Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Matthêu (21-9) Chúa muốn tình yêu Lời bài hát
Mẹ Mân Côi (7-10) Thiên thần Truyền tin Lời bài hát
T.Luca (18-10) Lúa chín đầy đồng Lời bài hát
Các Thánh (1-11) Tám Mối Phúc Lời bài hát
T.Anrê (30-11) Tiếng Chúa gọi Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (8-12) Thiên thần Truyền tin Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (8-12) Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Stêphanô (26-12) Vì tin theo Chúa Lời bài hát
Lễ Hôn phối Tiệc cưới Ca-na Lời bài hát
Lễ Hôn phối Thiên Chúa kết hợp Lời bài hát
Lễ Tân niên Xuân sang hát vang Lời bài hát
Lễ Tân niên Hát mừng Chúa Xuân Lời bài hát
Mùng 1 Tết  Người sẽ ban cho Lời bài hát
Mùng 2 Tết Cầu cho tổ tiên Lời bài hát
Mùng 3 TếtLàm rạng danh Cha Lời bài hát
Lễ Tạ ơn Chúc tụng Đức Chúa Lời bài hát
Lễ Tạ ơnTạ ơn Thiên Chúa (Te Deum) Lời bài hát

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s