Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM A).
MÙA VỌNG.
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Vui dường nào (1) (Tv. 121) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngTriều đại Người (Tv. 71) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngXin Ngài ngự tới (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa VọngĐức Vua hiển vinh (Tv. 23)Lời bài hát
+
MÙA GIÁNG SINH.
Giáng Sinh (lễ Vọng)Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng Sinh (lễ Đêm)Vị Vua cứu thế (Tv. 95)Lời bài hát
Giáng Sinh (lễ Rạng đông)Ngày hôm nay (Tv. 96)Lời bài hát
Giáng Sinh (lễ Ban ngày)Ơn cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Hiển Linh A.B.CToàn địa cầu (Tv. 71)Lời bài hát
Thánh Gia Thất A.B.C.Hạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
+
MÙA CHAY.
Lễ TroNguyện xót thương (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa ChayNguyện xót thương (Tv. 50) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayXin tỏ tình thương (2) (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayBởi vì Chúa (Tv. 129) Lời bài hát
Chúa Nhật lễ LáÔi Thiên Chúa (Tv. 21)Lời bài hát
Rước Lá 1Hoan hô Đức Vua (Tv. 23)Lời bài hát
Rước Lá 2Trẻ Do Thái (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Truyền DầuCa ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)Lời bài hát
Thứ 5 Tuần ThánhCon nâng chén (1) (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ 6 Tuần ThánhCon xin phó thác (1) (Tv. 30)Lời bài hát
+
MÙA PHỤC SINH.
Bài đọc 1 Vọng Phục SinhTình thương Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Bài đọc 2 Vọng Phục SinhXin thương giữ gìn (Tv. 15)Lời bài hát
Bài đọc 3 Vọng Phục SinhCùng mừng hát (Xh. 15)Lời bài hát
Bài đọc 4 Vọng Phục SinhXin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Bài đọc 5 Vọng Phục SinhHãy vui mừng (2) (Is. 12)Lời bài hát
Bài đọc 6 Vọng Phục SinhLề luật Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Bài đọc 7 Vọng Phục SinhNguyện Chúa (2) (Tv. 50)Lời bài hát
Bài đọc sau Thánh ThưHãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục SinhĐây là ngày (Tv. 117)Lời bài hát
Ca Tiếp Liên lễ Chúa PSNgợi mừng ChúaLời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục SinhHãy cảm tạ Chúa (1) (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhĐường lối trường sinh (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục SinhĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục SinhXin đổ tình thương (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục SinhToàn trái đất (Tv. 65) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục SinhNguồn ánh sáng (3) (Tv. 26)Lời bài hát
*
Chúa Giêsu lên TrờiMừng Thiên Chúa (Tv. 46)Lời bát hát
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Vọng)Xin sai Thánh Thần (1) (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ngày)Xin sai Thánh Thầần (2) (Tv. 103)Lời bài hát
Ca Tiếp Liên Chúa TT. hiện xuốngLạy Chúa Thánh ThầnLời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênNày con xin đến (1) (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường NiênNguồn ánh sáng (2) (Tv. 26) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường NiênVinh phúc cho ai (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênMột nguồn ánh sáng (Tv. 111)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênTuân giữ luật Chúa (Tv. 118)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênDuy nơi Thiên Chúa (Tv. 61)Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênXin nên Núi Đá (Tv. 30) Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênAi sống đời công chính (Tv. 49)Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênToàn thể địa cầu (Tv. 99)Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênXin đáp lại lời con (Tv. 68) Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênCa ngợi tình Chúa (2) (Tv. 88)Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênChúc tụng Danh Chúa (1) (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênHạt giống Lời Chúa (Tv. 64)Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênChúa thật nhân hậu (Tv. 85) Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênChúa thương đáp lại (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênThật hạnh phúc (1) (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênXin thương mau đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênBáo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênNào hãy vui mừng (Tv. 67)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênNơi nương thân (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênCon sẽ trỗi dậy (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênHãy tới hòa lời (Tv. 122)Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênChúa biểu dương (1) (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênƠn phù trợ (Tv. 120) Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênNgười nghèo kêu xin (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênChúc tụng Danh Chúa (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênXin lắng tai (Tv. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênChúa ngự đến (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênVui dường nào (2) (Tv. 121)Lời bài hát
*
Chúa Ba Ngôi – Năm ANhìn tầng trời (Tv. 8) Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Năm ACon là Thượng Tế (Tv. 109) Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm AĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
*
Chúa Nhật Truyền Giáo (1)Vinh quang Chúa (Tv. 18a)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (2)Ngàn dân hỡi (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (3)Cùng nhau loan báo (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (4)Chúa biểu dương (2) (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (5)Báo Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
+
KÍNH CHƯ THÁNH.
01.01Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) Lời bài hát
25.01Thánh Phaolô trở lại (Tv. 116) Lời bài hát
02.02Đức Mẹ dâng Con Lời bài hát
22.02Tông tòa thánh Phêrô (Tv. 22) Lời bài hát
19.03Thánh Giuse bạn Đức Mẹ (Tv. 88) Lời bài hát
25.03Lễ Truyền Tin (Tv. 39) Lời bài hát
25.04Thánh sử Marcô (Tv. 88) Lời bài hát
01.05Thánh Giuse thợ (Tv. 89) Lời bài hát
03.05Th. Philipphê & Giacôbê (Tv. 18a) Lời bài hát
14.05Thánh Matthia Tông đồ (Tv. 112) Lời bài hát
31.05Đức Mẹ thăm viếng (Is. 12) Lời bài hát
11.06Thánh Barnabê T.đồ (Tv. 97) Lời bài hát
24.06Gioan Baotixita – vọng SN (Tv. 70) Lời bài hát
24.06Gioan Baotixita – ngày SN (Tv. 138) Lời bài hát
29.06Th. Phêrô & Phaolô – Vọng (Tv. 18a) Lời bài hát
29.06Thánh Phêrô và Phaolô (Tv. 33) Lời bài hát
03.07Thánh Tôma Tông đồ (Tv. 116) Lời bài hát
22.07Thánh Maria Mađalêna (Tv. 62) Lời bài hát
25.07Thánh Giacôbê T.đồ (Tv. 125) Lời bài hát
26.07Thánh Gioakim và Anna (Tv. 131) Lời bài hát
06.08Chúa Hiển dung (Tv. 96) Lời bài hát
08.08Thánh Đaminh (Tv. 95) Lời bài hát
10.08Thánh Laurensô (Tv. 111) Lời bài hát
15.08Đức Mẹ lên trời – Vọng (Tv. 131) Lời bài hát
15.08Đức Mẹ lên trời – Ngày (Tv. 44) Lời bài hát
24.08Thánh Batôlômêô (Tv. 144) Lời bài hát
29.08Thánh Gioan Baotixita Tử đạo (Tv. 70) Lời bài hát
08.09Đức Mẹ sinh nhật (Tv. 12) Lời bài hát
14.09Suy tôn Thánh Giá (Tv. 77) Lời bài hát
15.09Đức Mẹ sầu bi (Tv. 30) Lời bài hát
21.09Thánh Matthêu T.đồ (Tv. 18a) Lời bài hát
29.09Tổng lãnh Thiên Thần (Tv. 137) Lời bài hát
01.10Thánh Têrêsa Hài đồng (Tv. 130) Lời bài hát
02.10Thiên Thần hộ thủ (Tv. 90) Lời bài hát
07.10Đức Mẹ Mân côi (Lc. 1) Lời bài hát
18.10Thánh sử Luca (Tv. 144) Lời bài hát
28.10Thánh Simon và Giuđa T.đồ (Tv. 18a) Lời bài hát
01.11Các Thánh nam nữ (Tv. 14) Lời bài hát
02.11Cầu hồn – Lễ 1 (Tv. 22) Lời bài hát
02.11Cầu hồn – Lễ 2 (Tv. 24) Lời bài hát
02.11Cầu hồn – Lễ 3 (Tv. 26) Lời bài hát
08.11Cung Hiến Thánh Đường
Phêrô – Phaolô (Tv. 97)
Lời bài hát
24.11Thánh Tử đạo Việt Nam (Tv. 125) Lời bài hát
30.11Thánh Anrê T.đồ (Tv. 18a) Lời bài hát
08.12Đức Mẹ Vô nhiễm (Tv. 97) Lời bài hát
26.12Thánh Stêphanô (Tv. 30) Lời bài hát
27.12Thánh Gioan T.đồ (Tv. 96) Lời bài hát
28.12Các thánh Anh hài (Tv. 123) Lời bài hát
+
CÁC LỄ CHUNG.
Cung hiến Thánh Đường (1)Nào cùng nhau (Tv. 94) Lời bài hát
Cung hiến Thánh Đường (2)Vui dường nào (3) (Tv. 121) Lời bài hát
Đức Trinh Nữ Maria (1)Magnificat (2) (Lc. 1) Lời bài hát
Đức Trinh Nữ Maria (2)Nào tôn nương (Tv. 44) Lời bài hát
Đức Trinh Nữ Maria (3)Hãy tới hòa lời 2 (Tv. 112) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (1)Con xin phó thác (2) (Tv. 30) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (2)Chúa đã cứu tôi (Tv. 33) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (3)Nếu Chúa (Tv. 123) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (4)Ai ra đi (Tv. 125) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (1)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (2)Chúa là Mục tử (Tv. 22) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (3)Ca ngợi tình Chúa (6) (Tv. 88) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (4)Con là Thượng Tế (Tv. 109) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (5)Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Thánh Tiến SĩPhán quyết Ngài (Tv. 18) Lời bài hát
Thánh Trinh Nữ Nào tôn nương (2) (Tv. 44) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (1)Phúc cho những ai (Tv. 1) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (2)Ai sẽ được vào (Tv. 14) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (3)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (4)Hãy nếm thử (2) (Tv. 33) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (5)Thập là hạnh phúc (2) (Tv. 111) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (6)Hạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (1)Nhìn tầng trời (Tv. 8) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (2)Chúa là Mục tử (Tv. 22) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (3)Nguồn ánh sáng (2) (Tv. 26) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (4)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62) Lời bài hát
Lễ Thêm Sức (1)Xin sai Thánh Thần (3) (Tv. 103) Lời bài hát
Lễ Thêm Sức (2)Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức (1)Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức (2)Con là Thượng Tế (Tv. 109) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức (3)Con nâng chén (2) (Tv. 115) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Lễ Hôn Phối (1)Thật là hạnh phúc (1) (Tv. 111) Lời bài hát
Lễ Hôn Phối (2)Hạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (1)Dòng dõi chính nhân (Tv. 23) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (2)Hãy nếm thử (2) (Tv. 33) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (3)Này con xin đến (3) (Tv. 39) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (4)Nào tôn nương (2) (Tv. 44) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (1)Hãy tới hòa lời (2) (Tv. 112) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (2)Cùng tạ ơn (1) (Tv. 135) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (3)Xin cảm tạ (2) (Tv. 137) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (4)Chúc tụng Danh Chúa (2) (Tv. 144) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (1)Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (2)Con nâng tâm hồn (2) (Tv. 24) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (3)Nguồn ánh sáng (4) (Tv. 26) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (4)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (5)Vui dường nào (1) (Tv. 121) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (6)Chờ đợi Chúa (Tv. 129) Lời bài hát
+
LỄ ĐẶC BIỆT.
Lễ Tất Niên (1)Ngợi khen danh Ngài (Tv. 64) Lời bài hát
Lễ Tất Niên (2)Cùng tạ ơn (1) (Tv. 135) Lời bài hát
Lễ Giao ThừaƠn phù trợ (Tv. 120) Lời bài hát
Mùng Một Tết (1)Nhìn tầng trời (Tv. 8) Lời bài hát
Mùng Một Tết (2)Xin tán dương (Tv. 29) Lời bài hát
Mùng Một Tết (3)Triều đại Người (Tv. 71) Lời bài hát
Mùng Hai Tết Hạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Mùng Ba Tết Việc tay con (Tv. 79) Lời bài hát
Tết Trung ThuCùng tạ ơn (2) (Tv. 135) Lời bài hát
Cầu Bình An (1)Xin thấy tình thương (Tv. 84) Lời bài hát
Cầu Bình An (2)Vui dường nào (4) (Tv. 121) Lời bài hát
Cầu Hòa BìnhToàn địa cầu (Tv. 71) Lời bài hát
Cầu Ơn Thiên Triệu (1)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15) Lời bài hát
Cầu Ơn Thiên Triệu (2)Này con xin đến (3) (Tv. 39) Lời bài hát
Cầu Hiệp Nhất (1)Chúa là Mục tử (Tv. 22) Lời bài hát
Cầu Hiệp Nhất (2)Vui dường nào (1) (Tv. 121) Lời bài hát
Dịp Tĩnh TâmLề luật Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Cầu Khi Bị Bách Hại Nếu Chúa (Tv. 123) Lời bài hát
Mọi Nhu CầuXin thấy tình thương (Tv. 84) Lời bài hát

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s