Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

ABC.
A.
Ai muốn theo Ta (Lc. 9) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Ai sẽ được vào (Tv. 14)
Ai sống đời công chính (Tv. 49)
Anh em cứ xin (Lc. 11) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Ánh tôn nhan (Tv. 4)
Ân tình Thiên Chúa (Tv. 102)
B.
Bài ca tạ ơn (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Bánh trường sinh (Ga. 6) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Bánh trường sinh (Ga. 6) (*) Lễ Mình Máu Thánh
Báo Tin Mừng (Tv. 116)
Bầu trời Belem (*)Mùa Giáng Sinh
Bên Chúa tình yêu (Lc. 10) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Bên Chúa tình yêu (Lc. 10) (*) Thánh Macta 29/07
Bờ bến đời conTận Hiến
Bờ sông Babylon (Tv. 136)
Bởi vì Chúa (Tv. 129)
C.
Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88)
Ca ngợi tình Chúa (1) (Tv. 88)
Ca ngợi tình Chúa (2) (Tv. 88)
Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)
Các con hãy đi (*)Thánh Ca Tin Mừng
Canh thức sẵn sàng (Lc. 12) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Con nâng chén (1) (Tv. 115)
Con nên tảng đá 1 (Mt. 16) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Con nên tảng đá 1 (Mt. 16) (*) Tòa Phêrô 22/02
Con nên tảng đá 1 (Mt. 16) (*) Phêrô-Phaolô 29/06
Con nên tảng đá 2 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Con ngước nhìn (Tv. 122)
Con phải làm chi (Mc. 10) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Con xin phó thác (1) (Tv. 30)
Con xin tin (Mt. 15) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Con xin tri ân (Lc. 17) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Cung trầm bổngĐức Mẹ
Cùng mừng hát (Xh. 15)
Cùng nhau loan báo (Tv. 95)
Chiên Thiên Chúa (*)Thánh Ca Tin Mừng
Chốn lưu đầyCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chu toàn luật Cha (Mt. 18) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa biểu dương (1) (Tv. 97)
Chúa biểu dương (2) (Tv. 97)
Chúa chịu phép rửa 1 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa chịu phép rửa 2 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa dưỡng nuôi (Tv. 77)
Chúa đã giáng trần (*)Mùa Giáng Sinh
Chúa đặt ngai báu (Tv. 102)
Chúa gọi mờiTận Hiến
Chúa hiển dung (*)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa là Mục tử (Tv. 22)
Chúa là sự sống lại (Lc. 20) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa là sức mạnh (Tv. 17)
Chúa là Vua 1 (Lc. 23) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa là Vua 2 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa lên Quê Trời Mùa Phục Sinh
Chúa mở tay ban (1) (Tv. 144)
Chúa mở tay ban (2) (Tv. 144)
Chúa muốn tình yêu (Mt. 9) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Chúa muốn tình yêu (Mt. 9) (*) Thánh Mathêu 21/09
Chúa thật nhân hậu (Tv. 85)
Chúc tụng Chúa (Đn. 3)
Chúc tụng Chúa Trời (Mt. 14) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Chúc tụng Danh Chúa (1) (Tv. 144)
Chúc tụng Đức Chúa 1 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Chúc tụng Đức Chúa 2 (*)Thánh Ca Tin Mừng
D.
Dám chọn Ngài (Lc. 14) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Dâng hoa kính mừng (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Dâng lời ca ngợi (Mc. 5) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Dù cho nhân thế (Mc. 3) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Dụ ngôn Nước Trời (Mc. 4) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Dụ ngôn người gieo giống (Mt. 13) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Duy nơi Chúa Trời (Tv. 61)
Đ.
Đá góc tường (Tv. 117)
Đàn hát lên (Tv. 80)
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)
Đấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)
Đấng từ bi nhân hậu (3) (Tv. 102)
Đây là ngày (Tv. 117)
Đêm thâu vườn dầuTuần Thánh
Điều răn trọng nhất (Mt. 22) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Đón nhận lời Chúa (Mc. 7) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Đồng tiền bà góa (Mc. 12) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Đức Mẹ thăm viếng (*)Thánh Ca Tin Mừng
Đức Vua hiển vinh (Tv. 23)
Đừng xét đoán (Lc. 6) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Đường lối của Chúa (Tv. 24)
Đường lối trường sinh (Tv. 15)
G.
Giê-ru-sa-lem ơi! (Tv. 147)
Giới răn Ngài (Tv. 18)
Giữa công hội (Tv. 21)
H.
Hai người nguyện cầu (Lc. 18) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Hai thánh Tông đồ (*)Thánh Ca Tin Mừng
Hài nhi Chúa Trời (*)Mùa Giáng Sinh
Hài Nhi ra đời (*)Mùa Giáng Sinh
Hạnh phúc thay (Tv. 127)
Hạt giống Lời Chúa (Tv. 64)
Hãy cảm tạ Chúa (1) (Tv. 117)
Hãy cảm tạ Chúa (2) (Tv. 117)
Hãy chúc tụng (Tv. 146)
Hãy dâng Chúa (Tv. 28)
Hãy đến đây (Tv. 94)
Hãy luôn tuân giữ (Hc. 15)Thánh Ca Tin Mừng
Hãy mừng vui (2) (Is. 12)
Hãy nếm thử (2) (Tv. 33)
Hãy nếm thử (3) (Tv. 33)
Hãy nếm thử (4) (Tv. 33)
Hãy nên trọn lành (Mt. 5) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)
Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)
Hãy vui mừng (2) (Is. 12)
Hiến thân phục vụ (Mt. 20) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Hiến thân phục vụ (Mt. 20) (*) Thánh Giacobê 25/07
Hoan hô Đức Vua (Tv. 23)
Hôm nay ta đến (Lc. 19) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Hôn ước muôn đời (Hs. 2) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)
Hồn con khát Chúa (2) (Tv. 62)
Huấn lệnh của Chúa (Tv. 118)
Hướng về quê trời (*)Thánh Ca Tin Mừng
K.
Khiêm nhu phục vụ (Mt. 23) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Khúc ca tạ ơn (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bát hát
Khúc cảm tạCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
L.
Làm chứng nhân (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Làm vườn nho (Mt. 20) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Lạy Chúa Thánh Thần (Ca tiếp liên)Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Lạy Thầy Giêsu (Mc. 10) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Lề luật Chúa (Tv. 18)
Linh hồn tôi (*)
Lòng con đâu dám (Tv. 130)
Lòng Cha nhân ái (Lc. 7) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Lúa chín đầy đồng (Mt. 9) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Lúa chín đầy đồng (Mt. 9) (*) Thánh Luca 18/10
Lúa tốt – Cỏ lùng (Mt. 13) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Luôn vui bước (Tv. 115)
M.
Magnificat (1) (Lc. 1)
Mình Máu Thánh 1 (Mc. 14) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Mình Máu Thánh 1 (Mc. 14) (*) Lễ Mình Máu Thánh
Mình Máu Thánh 1 (Mc. 14) (*) Thứ 5 Tuần Thánh
Mình Máu Thánh 2 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Một bài ca mới (Tv. 95)
Một nguồn ánh sáng (Tv. 111)
Một người giàu có (Lc. 16) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Một người quản gia (Lc. 16) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Một vị Ngôn Sứ (Lc. 7) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Một viên sĩ quan (Lc. 7) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Mùa hoa đã về (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Mừng Thiên Chúa (Tv. 46)
Muối – Ánh sáng 1 (Mt. 5) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Muối – Ánh sáng 2 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Mừng Thiên Chúa (Tv. 46)
Mười cô trinh nữ (Mt. 25) (*)Thánh Ca Tin Mừng
N.
Nào người ơi (*)Thánh Ca Tin Mừng
Này con xin đến (1) (Tv. 39)
Nén bạc Chủ trao (Mt. 25) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Nếu bỏ Ngài (Ga. 6) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Nếu Ngài muốn (Mc. 1) (*)Thánh Ca Tin Mừng
No say tình Chúa (Tv. 89)
Nơi quê hương (Lc. 4) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Nơi quê hương (Lc. 4) (*) Th. Giuse Thợ 01/05
Ngài đã đến (Mc. 7) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Ngài đến (Mc. 1) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Ngài là Vua (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Ngàn dân hỡi (Tv. 66)
Ngày hôm nay (Tv. 96)
Ngày quang lâm (MC. 13) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Ngày Sa-Bat (Mc. 2) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bát hát
Ngôi Lời Giáng sinh (*)Mùa Giáng Sinh Lời bát hát
Ngợi mừng Chúa (Ca tiếp liên)Mùa Phục Sinh Lời bát hát
Ngũ bái 1 (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bát hát
Ngũ bái 2 (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bát hát
Ngũ sắc dâng hoa 1 (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bát hát
Ngũ sắc dâng hoa 2 (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bát hát
Ngục sâu đau thươngCầu Hồn
Nguồn ánh sáng (2) (Tv. 26)
Nguồn ánh sáng (3) (Tv. 26)
Nguyện Chúa (1) (Tv. 50)
Nguyện Chúa (2) (Tv. 50)
Nguyện Chúa thương (Tv. 127)
Nguyện xin ơn Cha 1 (Mt. 18) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Nguyện xin ơn Cha 2 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Nguyện xót thương (Tv. 50)
Người sẽ ban cho (Mt. 6) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Người sẽ ban cho (Mt. 6) (*) Lễ Tân Niên
Người truyền khiến 1 (Mc. 4) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Người truyền khiến 2 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Người vượt khơi (Tv. 106)
O.
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21)
Ôi thú vị thay (Tv. 91)
Ông chủ vườn nho (Mt. 21) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Ơn cứu độ (Tv. 97)
P.
Phục vụ tha nhân (Mc. 9) (*)Thánh Ca Tin Mừng
S.
Sống khiêm nhu (Lc. 14) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Sống trọn ý Cha (Mt. 21) (*)Thánh Ca Tin Mừng
T.
Ta khuyên con 1 (Mc. 9) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Ta khuyên con 2 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Tạ ơn Thiên Chúa (*)Chúa Ba Ngôi
Tạ ơn Thiên Chúa (*)Thánh Ca Tin Mừng
Tám mối phúc 1 (Mt. 5) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Tám mối phúc 1 (Mt. 5) (*) Các Thánh 01/11
Tám mối phúc 2 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Tiệc cưới Cana 1 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Tiệc cưới Cana 2 (Ga. 2) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Tiệc cưới Cana 2 (Ga. 2) (*) Lễ Hôn Phối
Tiệc cưới nước trời (Mt. 22) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Tiệc cưới nước trời (Mt. 22) (*) Thánh Anrê 30/11
Tiếng Chúa gọi (*)Thánh Ca Tin Mừng
Tình Cha thương conHiếu kính Mẹ Cha
Tình Ngài hy sinhMùa Chay
Tình thương Chúa (Tv. 32)
Tình thương Thiên Chúa (Mc. 6) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Toàn địa cầu (Tv. 71)
Toàn thể địa cầu (Tv. 99)
Toàn trái đất (Tv. 65)
Tôi sẽ bước đi (Tv. 114)
Tuân giữ luật Chúa (Tv. 118)
Tung hô danh Mẹ (*)Đức Mẹ
Tuyên xưng danh ta (Mt. 10) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Tháng hoa đã về (*)Đức Mẹ (Dâng Hoa)
Thánh Tâm Ngài 1 (Mt. 11) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Thánh Tâm Ngài 1 (Mt. 11) (*) Lễ Thánh Tâm
Thánh Tâm Ngài 2 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Thật hạnh phúc (2) (Tv. 32)
Thật mừng vui (Tv. 125)
Thầy đã đến (Lc. 12) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Thầy đây đừng sợ (Mt. 14) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Thi hành ý Chúa (Mt. 7) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Thiên Chúa kết hợp (Mc. 10) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Thiên Chúa kết hợp (Mc. 10) (*) Lễ Hôn Phối
Thiên Thần truyền tin (*)Thánh Ca Tin Mừng
Trả về Thiên Chúa (Mt. 22) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Trẻ Do Thái (Tv. 46)
Trên trời mừng vui (Lc. 15) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Triều đại Người (Tv. 71)
Trời cao hỡi (*)Mùa Vọng
V.
Vào nước Chúa (Lc. 13) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Vâng theo lời Thầy (Lc. 5) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Về quê hương (Lc. 4) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Vì tin theo Chúa (Lc. 21) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Vì tin theo Chúa (Lc. 21) (*) Thánh Tử Đạo
Vì tin theo Chúa (Lc. 21) (*) Thánh Stêphanô (26.12)
Vị Ngôn Sứ (*)Thánh Ca Tin Mừng
Vị Vua cứu thế (Tv. 95)
Việc lạ Chúa làm (Mc. 2) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Vinh danh Ba Ngôi 1 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Vinh danh Ba Ngôi 1 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Vinh danh Chúa (*)Mùa Giáng Sinh
Vinh phúc cho ai (Tv. 145)
Vinh quang Chúa (Tv. 18a)
Vọng trời cao (*)Mùa Vọng
Vua muôn Vua 1 (Ga. 18) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Vua muôn Vua 2 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Vua Trời ngự tới 1 (Mt. 25) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Vua Trời ngự tới 2 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Vui ca lên (*)Mùa Giáng Sinh
Vui dường nào (1) (Tv. 121)
Vườn địa đàngCa Nguyện – Hiệp Lễ
Vườn nho của Chúa (Tv. 79)
X.
Xin cảm tạ (1) (Tv. 137)
Xin dùng uy danh (Tv. 53)
Xin đáp lại lời con (Tv. 68)
Xin đến tái thiết (Tv. 79)
Xin đổ tình thương (Tv. 32)
Xin hãy dạy con (Tv. 24)
Xin hãy nhớ lại (Tv. 24)
Xin luôn theo Ngài 1 (Lc. 9) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Xin luôn theo Ngài 2 (*)Thánh Ca Tin Mừng
Xin nâng chén (Tv. 115)
Xin nên núi đá (Tv. 30)
Xin Ngài ngự tới (Tv. 145)
Xin sai Thánh Thần (1) (Tv. 103)
Xin sai Thánh Thầần (2) (Tv. 103)
Xin tán dương (Tv. 29)
Xin tỏ tình thương (2) (Tv. 32)
Xin tôn vinh (*)Đức Mẹ
Xin thấy tình thương (Tv. 84)
Xin thêm lòng tin (Lc. 17) (*)Thánh Ca Tin Mừng
Xin thương chữa lành (Tv. 40)
Xin thương giữ gìn (Tv. 15)
Xin trở nên hy tếCầu Hồn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s