Nhạc sĩ Têrêsa (Sr.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

(Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 28.10.2015) (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 06.09.2002) (Imprimatur – Tgp. Sài Gòn: 23.07.2019) (Imprimatur – Tgp. Nha Trang: 01.03.2021)

NHẬP LỄ.
Đi về nhà Chúa * (Lời bài hát)
Lên đền Thánh * (Lời bài hát)
Lên đền thờ Chúa * (Lời bài hát)
Nào ta hân hoan * (Lời bài hát)
Về nhà Chúa * (Lời bài hát)
DÂNG LỄ.
Của lễ hiến dâng *Lời bài hát
Dâng lên Chúa *Lời bài hát
Lễ vật tiến dâng *Lời bài hát
Như nến cháy *Lời bài hát
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Ánh sáng niềm tin *(Lời bài hát)
Ân tình bao la *(Lời bài hát)
Bánh bởi trời *(Lời bài hát)
Bên lòng Chúa *(Lời bài hát)
Ca khúc ân tình *(Lời bài hát)
Ca vang quyền năng Chúa *(Lời bài hát)
Có Chúa là có tất cả *(Lời bài hát)
Con đi tìm Chúa *(Lời bài hát)
Con mong gặp Chúa *(Lời bài hát)
Con tạ ơn Chúa *(Lời bài hát)
Chỉ trong Thiên Chúa *(Lời bài hát)
Cho con biết Chúa *(Lời bài hát)
Cho con tình yêu *(Lời bài hát)
Cho con tình yêu Ngài *(Lời bài hát)
Chọn phần tốt nhất *(Lời bài hát)
Chúa là con đường *(Lời bài hát)
Chúa là sự sống *(Lời bài hát)
Chúa là tất cả *(Lời bài hát)
Chúa nguồn sự sống *(Lời bài hát)
Chúa ngự trong con *(Lời bài hát)
Đặt niềm tin nơi Chúa *(Lời bài hát)
Hương nhạc ân tình *(Lời bài hát)
Hương nhạc ân tình 2 *(Lời bài hát)
Hương tình ca *(Lời bài hát)
Kề lòng bên Chúa *(Lời bài hát)
Ký thác đường đời cho Chúa *(Lời bài hát)
Khúc nhạc ân tình *(Lời bài hát)
Khung trời tình yêu 2 *(Lời bài hát)
Làm sao thấy Chúa *(Lời bài hát)
Làm tôi Thiên Chúa *(Lời bài hát)
Lòng mến *(Lời bài hát)
Lời Chúa *(Lời bài hát)
Lời Chúa 2 *(Lời bài hát)
Mối phúc Nước Trời *(Lời bài hát)
Nên thánh giữa đời *(Lời bài hát)
Niềm xác tín *(Lời bài hát)
Như bé thơ (Tv 130) *(Lời bài hát)
Quy hướng về Chúa *(Lời bài hát)
Tìm gặp Chúa *(Lời bài hát)
Tình ca *(Lời bài hát)
Tình của Chúa *(Lời bài hát)
Tình Cha *(Lời bài hát)
Tình Chúa *(Lời bài hát)
Tình Chúa bao la *(Lời bài hát)
Tình Chúa ngời sáng *(Lời bài hát)
Tình Chúa tuyệt vời 1 *(Lời bài hát)
Tình Chúa tuyệt vời 2 *(Lời bài hát)
Tình Thiên Chúa 1 *(Lời bài hát)
Tình Thiên Chúa 2 *(Lời bài hát)
Tình thương Chúa *(Lời bài hát)
Tình yêu Chúa 1 *(Lời bài hát)
Tình yêu Chúa 2 *(Lời bài hát)
Tình yêu nhiệm mầu *(Lời bài hát)
Tình yêu Thánh giá *(Lời bài hát)
Tung gieo Lời Chúa *(Lời bài hát)
Yêu người như Chúa yêu con *(Lời bài hát)
Yêu như Giêsu *(Lời bài hát)
Yêu thương *(Lời bài hát)
THÁNH CA TIN MỪNG.
Đầy tớ vô dụng * (Lời bài hát)
Giakêu xuống mau * (Lời bài hát)
Hãy nên như trẻ thơ * (Lời bài hát)
Mọi sự của Cha là của Con 1 * (Lời bài hát)
Mọi sự của Cha là của Con 2 * (Lời bài hát)
Mục tử nhân lành * (Lời bài hát)
Nên như trẻ thơ * (Lời bài hát)
Phú hộ và Ladarô * (Lời bài hát)
Thánh Mát-thêu * (Lời bài hát)
Thập giá cao trọng * (Lời bài hát)
Về đi Cha vẫn chờ * (Lời bài hát)
HỢP XƯỚNG.
Đêm hồng ân * (Lời bài hát)
MÙA GIÁNG SINH.
Chúa giáng sinh * (Lời bài hát)
Chúa giáng trần * (Lời bài hát)
Dâng Chúa Hài Nhi * (Lời bài hát)
Đêm hồng ân * (Lời bài hát)
Gương Thánh gia * (Lời bài hát)
Lễ Hiển Linh * (Lời bài hát)
Mầu nhiệm giáng thế * (Lời bài hát)
Ngày thánh yêu thương * (Lời bài hát)
Tình thương đêm thánh * (Lời bài hát)
Tình yêu giáng thế * (Lời bài hát)
Thánh Gia Thất * (Lời bài hát)
MÙA CHAY & TUẦN THÁNH.
Cát bụi phận người * (Lời bài hát)
Đi vào thương tích dấu chân * (Lời bài hát)
Hương tình Thánh giá * (Lời bài hát)
Mang Thập giá mình * (Lời bài hát)
Mùa Chay Thánh * (Lời bài hát)
Ngai tòa Thập giá * (Lời bài hát)
Tiếng gọi sám hối * (Lời bài hát)
Thập giá giương cao * (Lời bài hát)
Thập giá ngất cao * (Lời bài hát)
+ (Lời bài hát)
Điều răn mới * (Lời bài hát)
Giới răn yêu thương * (Lời bài hát)
Luật yêu thương * (Lời bài hát)
Niềm vinh dự * (Lời bài hát)
Thánh giá đồi Canvê * (Lời bài hát)
Thánh giá tình yêu *(Lời bài hát)
Thầy rửa chân con sao *(Lời bài hát)
Vinh quang của tôi *(Lời bài hát)
MÙA PHỤC SINH.
Chúa chiến thắng khải hoàn * (Lời bài hát)
Chúa đã sống lại * (Lời bài hát)
Chúa sống lại rồi * (Lời bài hát)
Chúa Thăng Thiên * (Lời bài hát)
Mừng Chúa Phục Sinh * (Lời bài hát)
Ngọn nến Phục Sinh * (Lời bài hát)
Phục sinh vinh quang * (Lời bài hát)
XUÂN.
Đón chào mùa xuân *(Lời bài hát)
Xuân cảm tạ *(Lời bài hát)
Xuân tươi đã về *(Lời bài hát)
THIÊN CHÚA.
CHÚA BA NGÔI.
Quyền năng Chúa Ba Ngôi *(Lời bài hát)
Tôn vinh Ba Ngôi 1 *(Lời bài hát)
Tôn vinh Ba Ngôi 2 *(Lời bài hát)
+
CHÚA KITÔ VUA
Vua Tình Yêu *(Lời bài hát)
+
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.
Lòng thương xót Chúa *(Lời bài hát)
Xin Chúa chữa lành *(Lời bài hát)
+
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.
Chúa vẫn yêu con *(Lời bài hát)
Thánh Tâm Chúa *(Lời bài hát)
Trái Tim Ngài *(Lời bài hát)
+
VỀ CHÚA GIÊSU.
Khát vọng *(Lời bài hát)
+
CHÚA THÁNH THẦN.
Lạy Thánh Thần Chúa *(Lời bài hát)
Nguyện Chúa Thánh Thần *(Lời bài hát)
Thánh Thần ngự đến 1 *(Lời bài hát)
Thánh Thần ngự đến 2 *(Lời bài hát)
ĐỨC MẸ.
Chuỗi ngọc Mân Côi * (Lời bài hát)
Đức Mẹ Vô nhiễm * (Lời bài hát)
Kính Mẹ vô nhiễm 1 * (Lời bài hát)
Kính Mẹ vô nhiễm 2 * (Lời bài hát)
Kính Mừng Maria * (Lời bài hát)
Lễ Mẹ sầu bi * (Lời bài hát)
Lễ Truyền Tin * (Lời bài hát)
Linh hồn tôi * (Lời bài hát)
Mẹ hiệp thông * (Lời bài hát)
Mẹ hồn xác lên trời * (Lời bài hát)
Mẹ lên trời * (Lời bài hát)
Mẹ Thiên Chúa * (Lời bài hát)
Mẹ về trời * (Lời bài hát)
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội * (Lời bài hát)
+
NGỢI CA ĐỨC MẸ.
Đức Mẹ Lộ Đức * (Lời bài hát)
CÁC THÁNH.
Các thánh Nam Nữ * (Lời bài hát)
Các Thánh Nam Nữ 1 * (Lời bài hát)
Các Thánh Nam Nữ 2 * (Lời bài hát)
Dòng máu oai hùng * (Lời bài hát)
Đóa hồng đơn sơ * (Lời bài hát)
Gương Thánh Gia thất * (Lời bài hát)
Gương thánh nhân * (Lời bài hát)
Hai Thánh Tông đồ * (Lời bài hát)
Hiệp dâng thánh lễ * (Lời bài hát)
Kính thánh tông đồ * (Lời bài hát)
Lễ Các Thánh * (Lời bài hát)
Mưa hoa hồng * (Lời bài hát)
Mưa hoa hồng / 2 bè * (Lời bài hát)
Mưa hoa hồng / 3 bè * (Lời bài hát)
Mừng Thánh Giuse * (Lời bài hát)
Nên như trẻ thơ 1 * (Lời bài hát)
Nên như trẻ thơ 2 * (Lời bài hát)
Nụ hoa Têrêsa * (Lời bài hát)
Phêrô và Phaolô * (Lời bài hát)
Têrêsa Hài Đồng 1 * (Lời bài hát)
Têrêsa Hài Đồng 2 * (Lời bài hát)
Têrêsa hoa hồng ngát hương * (Lời bài hát)
Thánh Cả Giuse * (Lời bài hát)
Thánh Gioan Tiền Hô * (Lời bài hát)
Thánh Giuse 1 * (Lời bài hát)
Thánh Giuse Người công chính * (Lời bài hát)
Thánh Mác-ti-nô * (Lời bài hát)
Thánh Madalena * (Lời bài hát)
Thánh Phaolô trở lại * (Lời bài hát)
CHA MẸ.
Hương kinh gia đình * (Lời bài hát)
Nữ vương gia đình * (Lời bài hát)
CẦU HỒN.
Xin vĩnh biệt *(Lời hát hát)
TRUYỀN GIÁO.
Bài ca lên đường * (Lời bài hát)
Cho con vào đời * (Lời bài hát)
Loan báo Tin Mừng * (Lời bài hát)
TẬN HIẾN.
Bài ca tình ái * (Lời bài hát)
Cho con vào đời * (Lời bài hát)
Chúa biết con yêu Ngài * (Lời bài hát)
Chúa chạm lòng con * (Lời bài hát)
Chúa yêu thương con * (Lời bài hát)
Duyên tình đầu * (Lời bài hát)
Đấng con kiếm tìm * (Lời bài hát)
Đường đến tình yêu * (Lời bài hát)
Giêsu chí ái * (Lời bài hát)
Hiện thân Chúa * (Lời bài hát)
Hương tình Thập giá * (Lời bài hát)
Khung trời tình yêu 2 * (Lời bài hát)
Làm theo ý Cha * (Lời bài hát)
Mối phúc Nước Trời * (Lời bài hát)
Nên hoàn thiện * (Lời bài hát)
Nên như trẻ thơ 1 * (Lời bài hát)
Sống Tin Mừng * (Lời bài hát)
Tình Chúa tuyệt vời * (Lời bài hát)
Tình yêu Đấng chịu đóng đinh * (Lời bài hát)
Thánh giá đưa ta vào trong tình Chúa * (Lời bài hát)
Thánh giá là vinh quang * (Lời bài hát)
Thuộc về Chúa * (Lời bài hát)
Trên đỉnh yêu thương * (Lời bài hát)
THIẾU NHI.
Lễ dâng tuổi thơ 2 * (Lời bài hát)
Sống như bé thơ * (Lời bài hát)
Tuổi thơ dâng Chúa * (Lời bài hát)
Thiên đàng của em * (Lời bài hát)
Trẻ thơ đơn sơ * (Lời bài hát)
THỂ LOẠI THÁNH CA PHỤNG VỤ KHÁC.
Niềm vui lớn nhất (Lời bài hát)
NHẠC SINH HOẠT ĐOÀN THỂ.
Của lễ tình yêu 5 (Lời bài hát)
Cho đi có phúc hơn (Lời bài hát)
Nốt nhạc yêu thương (Lời bài hát)
Trao nhau nụ cười (Lời bài hát)
Yêu thương (Lời bài hát)

________________________________

THƯ VIỆN THÁNH CA (PDF.) – NHẠC SĨ TRÊN 200 CA KHÚC.


.

.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s